איך בונים מצגת

יום שבת, 3 בספטמבר 2011

שאלות ותשובות בנושא מערכת הדלק

שאלה ו - 124

לפניך תמונה של מערכת תיקון (קיזוז - איזון) של קרבורטור מסוים . הסבר מדוע צריך מערכת כזו , איך ולפי איזה עיקרון פועל קרבורטור כמו זה שבתמונה .

תשובה ו - 124

זו מערכת ראשית לפי שיטת סוליקס שתפקידה לספק תערובת נכונה בכל מצבי פעולת מנוע . הקיזוז נעשה בעזרת חללית הנמצאת בקדח נחיר יציאת הדלק . בסיבובים מהירים אוויר נשאב במהירות על ידי בוכנות המנוע וזרימת האוויר בצואר וינטיורי מהירה וזה גורם ליניקה חזקה של דלק מתא המצוב דרך נחיר דלק , גובה הדלק בקדח החלילית יורד ובמקומו נשאב אוויר גם מניחיר אוויר שנמצא מעל חללית ופחות דלק מתא המצוב זורם והתערובת נשארת נכונה . תערובת האוויר והדלק שנוצרת ניקראת אמולסיה (קצף) .

שאלה ו - 123 , ו - 94 , ו - 58

לפניך תמונה של מערכת תיקון (קיזוז - איזון) של קרבורטור מסוים . הסבר מדוע צריך מערכת כזו , איך ולפי איזה עיקרון פועל קרבורטור כמו זה שבתמונה .

איך ולפי איזה עיקרון פועל קרבורטור מדגם SU ?

איך בנוי קרבורטור של תת - לחץ קבוע ואיך מתקבל תת - לחץ קבוע זה ?

תשובה ו - 123 , ו - 94 , ו - 58

קרברטור זה ניקרא תת לחץ קבוע מסוג SU הקרבורטור מצויד בבוכנה צפה שמתרוממת בהשפעת תת לחץ שמגיע לחלקו העליון של הבוכנה ומרים אותה . כשפותחים את המצערת ריגעית התת לחץ גדל הבוכנה מתרוממת ופתח כניסת האוויר גדל והתת לחץ מתיצב . בסגירת המצערת הבוכנה יורדת כך שליד נחיר הדלק מהירות האויר קבועה והתת לחץ קבוע . לבוכנה מחוברת מחט קונית החודר לנחיר הדלק ומאפשרת לדלק לזרום לפי התרממות הבוכנה .

שאלה ו - 122

לפניך תמונה של מערכת תיקון (קיזוז - איזון) של קרבורטור מסוים . הסבר מדוע צריך מערכת כזו , איך ולפי איזה עיקרון פועל קרבורטור כמו זה שבתמונה .

תשובה ו - 122

המערכת שייכת לקרברטור זניט המערכת מצוידת בשני מעברי דלק ניפרדים מערכת אחת התחתונה מחוברת ישירות לתא המצוף .שמספקת יותר ויותר דלק שסיבובי המנועעולים וזרימת האוויר בצואר הקרברטור גדולה .

במערכת השניה הצינור השני שגם הוא מחובר לתא המצוף מקבל האוויר אחרי הנחיר וכאשר היניקה חזקה דרך נחיר היציאה יוצא יותר ויותר אוויר במקום דלק כך שכל מערכת מקזזת את השניה .

שאלה ו - 132

בתמונה נראת אחת מן המערכות ההכרחיות בקרבורטור מודרני . איזה היא המערכת , מהו תפקידה וכיצד היא פועלת ?

תשובה ו - 132

בתמונה ניראות שלוש מארכות עיקריות :

1. מערכת דלק ראשית בעלת נחיר ראשי (9) וחללית אימולסיה המערכת מספקת דלק בהרכב תערובת נכון בנסיעת שיוט .

2. מערכת משאבת האצה .(4) פועלת מכנית בעזרת מנוף (3) המשאבה פועלת בפתיחה מהירה של המצערת , כאשר המצערת סגורה בוכנה (4)עולה ונכנס דלק לחלל המשאבה דרך שסתום (5) בפתיחה מהירה הבוכנה יורדת והדלק יוצא דרך שסתום (2) לנחיר התזה (1) בפתיחה איטית הדלק חוזר לתא מצוף מנחיר (6) .

3. בפתיחה מלאה של המצערת דרוש תוספת דלק כדי לקבל מהמנוע הספק מקסמלי במצב זה בוכנת משאבת האצה שיורדת בעזרת מנופי המצערת פותחת שסתום (7) ולפית יציאה ראשית מגיע יותר דלק .

שאלה ו - 136

בתמונה נראת אחת מן המערכות ההכרחיות בקרבורטור מודרני . איזה היא המערכת , מהו תפקידה וכיצד היא פועלת ?

תשובה ו - 136

בתמונה ניראית מערכת משאבת האצה שתפקידה לספק דלק במהירות בזמן פתיחה מהירה של המצערת ממהלך סרק כדי למנוע היסוס בפעלת המנוע . שאז ריגעית נפסקת אספקת הדלק למנוע בגלל הסיבות הבאות :

1. שפותחים מצערת במהירות נפסקת פעולת סרק ועוד לא מתחילה אספקת דלק ממערכת ראשית .

2. במצב זה אין מספיק תת לחץ כדי למשוך דלק ממערכת ראשית.

3. הדלק כבד יותר מאוויר ומפגר בזרימה מנחיר היציאה כאשר האוויר כבר זורם .

4. דרישת הלקוח לקבל תאוצה מהירה מהרכב .

אופן פעולה : מצערת (1) מניעה מנוף (2) שהמצערת סגורה בוכנה (4) מתרוממת ונכנס דלק למשאבה דרך שסתום (3) , כאשר פותחים מצערת במהירות קפיץ (8) מוריד את הבוכנה שמזרימה דלק דרך שסתום (7) לנחיר (10) בצואר הקרברטור .

שאלה ו - 137

בתמונה נראת אחת מן המערכות ההכרחיות בקרבורטור מודרני . איזה היא המערכת , מהו תפקידה וכיצד היא פועלת ?

תשובה ו - 137

בתמונה ניראית מערכת משאבת האצה שתפקידה לספק דלק במהירות בזמן פתיחה מהירה של המצערת ממהלך סרק כדי למנוע היסוס בפעלת המנוע . שאז ריגעית נפסקת אספקת הדלק למנוע בגלל הסיבות הבאות :

1. שפותחים מצערת במהירות נפסקת פעולת סרק ועוד לא מתחילה אספקת דלק ממערכת ראשית .

2. במצב זה אין מספיק תת לחץ כדי למשוך דלק ממערכת ראשית.

3. הדלק כבד יותר מאוויר ומפגר בזרימה מנחיר היציאה כאשר האוויר כבר זורם .

4. דרישת הלקוח לקבל תאוצה מהירה מהרכב .

אופן הפעולה : כאשר המצערת סגורה קפיץ (6) דוחף את הדיאפרגמה וחלל המשאבה מתמלא בדלק דרך שסתום (9) בפתיחת המצערת מנוף (7)דוחף את הדיאפרגמה במשאבה והדלק זורם לנחיר יציאה (11) דרך שסתום (10) .

שאלה ו - 138

בתמונה נראת אחת מן המערכות ההכרחיות בקרבורטור מודרני . איזה היא המערכת , מהו תפקידה וכיצד היא פועלת ?

תשובה ו - 138

בתמונה ניראית מערכת משנק אוטומטית כדי לעזור בהתנעת המנוע והפעלתו במצב קר

אופן הפעולה : כאשר המנוע קר יש ללחוץ על דוושת הדלק לפני התנעה ואז קפיץ טרמוסטטי (8) סוגר את המשנק ואז זורם תערובת עשירה למנוע . קפיץ טרמוסטטי (8) מתחמם מחום המנוע או מגוך חימום חשמלי (9) והמשנק נפתח בהדרגה . דיאפרגמה (7) פועלת נגד קפיץ טרמוסטטי (8) וזה מונע יניקת יתר והצפה המנוע בדלק כאשר המשנק סגור לגמרי . בורג (12) נוגע בזיז (13) כדי לקבל סרק מהיר שהמנוע קר . ובורג זה ניתן לכוון סרק מהיר . כאשר בבורג (5) מכוונים סרק שהמנוע חם .

שאלה ו - 55

לשם מה דרושה בקרבורטור מערכת העשרה ואיך פועלת מערכת הפיצוי לשינוי גבהים?

תשובה ו -55

כדי לקבל את כל הספק בפתיחה מלאה של המצערת דרוש תערובת עשירה 12.5 גרם אוויר ל - 1 גרם דלק .

בגבהים צפיפות אוויר קטנה והתערובת נעשית עשירה . בקרבורטרים מסוימים קיים התקן שבהשפעת לחץ האוויר הנמוך יותר שנמצא בגובה סוגר במקצת מעבר דלק ראשי.

שאלה ו - 82

תאר את תפקידם ואת אופן פועלתם של החלקים שמוספרו בתמונה .

תשובה ו - 82

בתמונה ניראית מערכת סרק של קרבורטור המערכת מספקת דלק למנוע כאשר המצערת סגורה המערכת מתחילה לקבל דלק אחרי נחיר הראשי (1) ומשם הדלק זורם לנחיר סרק (12) הנחיר הזה מקבל אוויר לאימולסיה מנחיר (13) ואימולסיה זורמת דרך בורג דלק CO (9) ודרך שסתום אלקטרו מגנטי (8) לפתח יציאה בצוואר הקרבורטור . מהירות הסיבוב בסרק ניתנת לכוון בבורג (10) תפקידו לשנות סיבובי מנוע מבלי לשנות מצב מצערת , מערכת זו אוויר סרק עוקף מצערת מוסיפים אימולסיה שנוצרת לאחר נחיר (11) שמקבל אוויר מנחיר (14) החור במצערת (2) משפר סיבובי סרק נחיר מעבר (7) מספק דלק בפתיחה חלקית של המצערת עד כ - 30 קמ"ש בערך .

שאלה ו - 83

לשם מה נחוצה מערכת אויר עוקף במערכת הסרק של הקרבורטור ולשם מה קיים שסתום הניתוק האלקטרומגנטי של מערכת הסרק ?

תשובה ו - 83

בעזרת בורג ויסות אויר עוקף מצערת ניתן לשנות את סיבובי הסרק מבלי לפתוח את המצערת ועל ידי כך מקטינים פליטה CO . שסתום אלקטרומגנטי במערכת סרק מפסיק את הדלק בזמן כיבוי המנוע כדי למנוע המשך פעולה בלתי סדירה של המנוע . (דיזלינג)

שאלה ו - 47

איך נמנעת כניסת הדלק לונטורי בסרק ובמנוע דומם ולמה תא המצוף מותקן בד"כ לפני הקרבורטור (בכיוון הנסיעה) ?

תשובה ו - 47

1. גובה פני הדלק בתא המצוף נמוכים כ - 2 מ"מ מתחת פיה יציאה ראשית .

2. במנוע דומם ובמהלך סרק אין תת לחץ בצינור וינטורי ואין יציאת דלק מנחיר ראשי .

3. נחרי אויר לאימולסיה מונעים את המשך הזרימה (סיפון) מהניחרים .

4. ברז אלקטרומגנטי (דיזה חשמלית)סוגרת יציאות הדלק בכיבוי מנוע כדי למנוע תופעה שניקרת דיזלינג .

5. תא המצוף מותקן לפני צואר הקרבורטור בכיוון הנסיעה כדי לאפשר זרימת דלק רצופה בעליות ולמנוע אספקת דלק בירידות .

שאלה ו - 45

מאיזה חלקים (מרכיבים) בנוי קרבורטור ואיך מבחינים בין הקרבורטורים השונים מבחינת מספר הונטורי והלועות ?

תשובה ו - 45

1. מערכת תא המצוף .

2. מערכת התנעה בבוקר מקור .

3. מערכת סרק .

4. מערכת תאוצה .

5. מערכת ראשית .

6. מערכת כוח .

מבחינים לפי צווארים :

1. צוואר יחיד .

2. קרבורטור דו לועי או רב לועי .

מבחינים לפי ונטורי :

1. ונטורי יחיד .

2. שני ונטורי או יותר .

שאלה ו - 108

תאר את הקרבורטור שבתמונה , תוך פירוט יתר של המערכת המודגשת .

תשובה ו - 108

מראים מערכת סרק ומערכת ראשית . מערכת סרק בורג (3) מיכוון דלק בסרק . ודלק יוצא דרך נחיר (4) נחיר (5) מיתגלה בפתיחה חלקית של המצערת כדי למנוע היסוס בפועלת מנוע נחיר (6) יוצר אימולסיה וניחרים (7) , (9) , (11) משמשים כניחרי אוויר .

נחיר (8) משמש לנחיר לאימולסיה וקיזוז על ידי אוויר למערכת ראשית .

במערכת ראשית נמצא מוט קיצוב מודרג (1) שמנחיר ראשי (2) הקוצב דלק במערכת ראשית .

שאלה ו - 125

בתמונה שלפניך נראה שמעמד המצערת בסרק אינו נכון . לאיזה תופעה יגרום מצב זה ואיך ניתן לפתור בעיה זאת ?

תשובה ו - 125

המצערת מקדימה את נחיר המעבר וזה יגרום להיסוס פעולת המנוע בפתיחה איטית של מצערת . כדי לפתור את הבעיה קודחים חור במצערת וזה מאפשר כניסת אויר וניתן יהיה וסגור את המצערת כדי לאחר את הפתיחה .

שאלה ו - 126

בתמונה שלפניך נראה שמעמד המצערת בסרק אינו נכון . לאיזה תופעה יגרום מצב זה ואיך ניתן לפתור בעיה זאת ?

תשובה ו - 126

המצערת מפגרת ביחס לנחיר המעבר וזה יגרום לחנק המנוע הפיתרון שיוף קצה המצערת ואז חריץ מעבר יחסף מהר יותר .

שאלה ו - 48

למה יש צורך בהתקן עזר להתנעה בקרבורטור ומשום מה דרושה בהתנעה קרה תערובת שמנה ?

תשובה ו - 48

כאשר המנוע קר רק חלק מהדלק מתאדה ואז התערובת עניה ואינה נדלקת , לכן דרוש תערובת עשירה יותר כדי שיהיו יותר אדים על מנת להידלק . משנק יגרום לינקת דלק חזקה מתא המצוף .

שאלה ו - 100

תאר את השיטות השונות למדידת וכיונון מפלס הדלק בתא המצוף !

תשובה ו - 100

1. קיים חלון שקוף לתא המצוף .

2. בקרבורטור שהמצוף נשאר בתא לאחר הורדת המכסה מודדים גובהדלק משטח המכסה יחד עם האטם . וכדי לשנות גובה מוספים או מורידים דיסקיות מתחת לשסתום המצוף .

3. בקרבורטור שהמכסה יורד יחד עם המצוף מודדים גובה המצוף מהשטח ביחד עם האטם ומכוונים גובה דלק בכיפוף רגלית המצוף .

שאלה ו - 54

איך ניתן לוסת את כמות הדלק המוזרקת ע"י משאבת ההאצה ובמה תלוי משך ההזרקה

תשובה ו - 54

את כמות הדלק המוזרקת ניתן לכיוון בהארכת מהלך המשאבה . בהזזת מנוף בחורים או שינוי אומי כיוון . משך הזרקה תלוי בגודל ניחרי הדלק ומהלך המשאבה .

שאלה ו - 43

איך נוצרת התערובת דלק / אויר ובמה נבדלת התערובת המעשית או היחס המעשי מן התערובת (היחס) הטיאורתית ?

תשובה ו - 43

תערובת דלק אויר נעשית בקרבורטור ונמשכת בעירבוב בסעפת היניקה בתהליך יניקה ודחיסה כדי לשפר את העירבוב מחממים את הקרבורטור וסעפת היניקה .

תערובת טיאורתית של 1גרם דלק ל - 15 גרם אויר נשרפת בשלמות בתנאי מעבדה , בתנאי פעולת המנוע התערובת קצת עניה וכדי לקבל את כל ההספק משתמשים בתערובת עשירה 1 גרם דלק ל - 12.5 גרם אויר .

שאלה ו - 92

תאר את ההבדלים בין אורור תא מצוף פנימי , חיצוני ומתחלף .

תשובה ו - 92

איורור חיצוני גורם לזיהום אויר וכאשר המסנן נסתם התערובת נעשית עשירה .

איורור פנימי נקרא גםקרבורטור מאוזן . שיטה זו מונעתהתעשרות התערובת כאשר מסנן האויר נסתם אבל שיטה זאת גורמת להצפה בדלק כאשר מכבים מנוע חם .

איורור מתחלף מונע הצפת הקרבורטור בכיבוי מנוע אבל מאפשר איורור פנימי בזמן נסיעה .

שאלה ו - 44 , ו - 127 , ו - 130

באיזה יחסים נחשבת התערובת כרזה , בינונית , שמנה וכו' ואיזה תנאי תפעול של המנוע נחשבים כמעמס מלא ואיזה כמעמס חלקי ?

מהו יחס דלק / אויר ומהי השפעתו על תהליך השריפה ? תן הסבר על כל אחת מסוגי התערובת הבאות : עשירה מאוד , עשירה , תקינה , דלה ודלה מאוד . תאר לאיזה סוגי עבודה של המנוע מתאים כל הרכב כזה של תערובת .

הסבר איך משפיע שינוי הרכב התערובת על הספקו של המנוע ועל תצרוכת הדלק שלו . התיחס גם לקשר עם טמפרטורת הפעולה של המנוע !

תשובה ו - 44 , ו - 127 , ו - 130

יחס דלק / אויר זה יחס מישקלי בין גרמים אויר לגרם אחד של דלק מעמס מלא מתקבל בפתיחת מצערת מלאה ולהיפך .

תערובת שמנה מדי (תערובת עשירה מאוד) 8 ל - 1 גורמת לצריכת דלק מרובה עודף דלק מוריד את שיכבת השימון מדפנות הצלינדר נוצר פיח רב בתא השריפה וטבעות בוכנה עלולות להיתפס ועל המצתים נוצרית שיכבת פיח , משתמשים בתערובת זו לתקופה קצרה ביותר לשם התנעה בימים קרים .

תערובת שמנה (תערובת עשירה) 12.5 ל - 1 נישרפת במהירות וגורמת לקבלת הספק מקסמלי מהמנוע , משתמשים בתערובת זו בעומס מלא בפתיחת מצערת מקסמלית , תיצרוכת דלק גדולה חום המנוע נורמלי .

תערובת תקינה 15 ל - 1 תערובת זו נישרפת בשלמות בתנאי מעבדה , אבל בפעולת המנוע ניחשבת קצת עניה ותערובת זו משתמשים במעמס חלקי בפתיחה חלקית של המצערת בנסיעת שיוט .ההספק המתקבל נמוך במקצת חום המנוע נורמלי .

תערובת עניה (תערובת דלה) 16.5 ל - 1 תערובת זו חיסכונית ביותר משתמשים בתערובת זו בפתיחה חלקית של המצערת ההספק המתקבל נמוך התערובת נישרפת לאט וגורמת לעליה חום מנוע ואפשרות להופעת צילצולים .

תערובת עניה מדי (תערובת דלה מאוד) 18 ל - 1 תערובת זו נישרפת לאט גורמת לחימום וירידה בכוח המנוע סכנה להופעת צילצולים ושריפת שסתומי פליטה . לא משתמשים בתערובת זו להפעלת מנוע .

ו שאלה ו - 46

איך מווסתה הספקת הדלק לקרבורטור ולמה יש להקפיד על התאמתו המותלטת של המצוף לקרבורטור מסוים ?

תשובה ו - 46

ויסות אספקת הדלק נעשית על ידי גובה פני הדלק בתא המצוף שנקבע ממחט המצוף וממשקל המצוף , מצוף כבד יגרום להצפה ולהיפך מצוף קל יקטין גובה דלק והמנוע יזייף .

*שאלה ו -90

מהו ההבדל בין ויסות האויר עוקף לויסות התערובת עוקפת בקרבורטור ולמה קרבורטירים מודרניים מצוידים בנוסף למערכת הסרק גם בהתקן לכיונון האויר העוקף או התערובת העוקפת ?

תשובה ו - 90

בורג לכיוון דלק בסרק ניקרא גם בורג CO ומכוון על ידי היצרן לפליטה מינמלית של זיהום אויר בדרך כלל הבורג סגור על ידי מגופה .

בורג ויסות אויר עוקף או תערובת נוספת מאפשר כיוון סיבובי סרק במנוע . בקרבורטור מודרני לא מכוונים סיבובי סרק במצערת שאז נחשפים נחירי מעבר וזיהום האויר מתגבר .

שאלה ו - 91

מהו תפקידו של נחיר הפיצוי במערכת צינורית העירבוב של הקרבורטור ולמה מתקינים יצרנים מסוימים שסתום ניתוק אלקטרומגנטי במערכת הסרק ?

תשובה ו - 91

תפקיד נחיר פיצוי (נחיר אויר) להבטיח תערובת נכונה בתנאי עבודה השונים של המנוע כמו : סרק , שיוט , מעמס .

תפקיד שסתום אלקטרומגנטי להפסיק את הדלק למהלך סרק בזמן כיבוי המנוע כדי למנוע תופעה הניקראת דיזלינג .

שאלה ו - 109

תאר בפרוטרוט את תהליך תאום פעולת הקרבורטור .

תשובה ו - 109

לפני התאום יש לבדוק כיוון שסתומים ולבדוק מערכת הצתה ואטימות סעפת יניקה . מחממים את המנוע לטמפרטורה עבודה מחברים מד סיבובים ןמאבחן גזי פליטה מסובבים בורג אויר עוקף מצערת ואת בורג CO עד קבלת סיבובים נכונים בסרק . במידה והפליטה של CO בגבולות המותרים בגמר הכיוון בודקים פתיחה מלאה של מצערת .

שאלה ו - 37

באיזה צורה יש להתקין מערכת צינורות הדלק למנוע בנזין ולמה אסור שלחץ ההספקה של הדלק יהיה גבוה מידי ?

תשובה ו - 37

במיכל הדלק נשאב הדלק דרך מסנן בצינור מפלדה רכה או צינור מחומר פלאסטיק עמיד . את הצינור מחזקים לשילדה כל 30 ס"מ מרחיקים את הצינור ממקומות חמים ונמנעים מכיפופים חזקים כדי למנוע חסימות . כאשר לחץ אספקה גבוה יש סכנה להצפה בקרבורטור .

שאלה ו - 87

באיזה מצב נמצאות המשאבות שבתמונה ? מנה את חלקיהן ותאר את אופן פעולתן .

תשובה ו - 87

זיז מיוחד בגל הזיזים לוחץ על מנוף המשאבה (2) ו - (4) וזה מושך דיאפרגמה מס"(7) למטה נגד קפיץ , הנפח מעל הדיאפרגמה גדל והדלק ניכנס דרך שסתום יניקה (8) בהמשך הסיבוב הזיז משחרר את המנוף והקפיץ דוחף את הדיאפרגמה והדלק זורם לקרבורטור דרך שסתום (9) המשאבה נמצאת במהלך יניקה בתמונה א' . בתמונה ב' מראה מצב סרק כאשר הקרבורטור מלא בדלק . קפיץ (6) קובע את לחץ המשאבה אם הקפיץ חזק מידי הקרבורטור יוצף .

*שאלה ו - 38 , ו - 84

איך נוצרים מהלכי היניקה ומהלכי ההספקה במשאבת הזנה מסוג דיאפרגמה ומה קובע את לחץ הדלק שלה ?

מה גורם למהלך היניקה ומה למהלך ההספקה במשאבה הדיאפרגמה מכנית ועל מה יש להקפיד בעת הרכבת הדיאפרגמה ?

תשובה ו - 38 , ו - 84

זיז מיוחד בגל הזיזים לוחץ על מנוף המשאבה ומושך דיאפרגמה נגד קפיץ הנפח מעל הדיאפרגמה גדל ודלק ניכנס למשאבה דרך שסתום היניקה . בהשך הסיבוב הזיז משחרר את המנוף והקפיץ דוחף את הדיאפרגמה והדלק זורם לקרברטור דרך שסתום ביציאה .קפיץ הדיאפרגמה קובע את לחץ המשאבה אם הקפיץ חזק מידי הקרבורטור יוצף .

שאלה ו - 39

איך פועל מהלך הסרק של משאבת הזנה ולמה יש להקפיד על עוביו המדויק של האטם שבין המשאבה לגוש הגלילים ?

תשובה ו - 39

פעולת הסרק של המשאבה : כאשר הקרבורטור מלא בדלק המצוף סוגר את שסתום המחט ואז קפיץ הדיאפרגמה במשאבה נשאר לחוץ והמנוף שלו פועל בסרק , כאשר מיכל הדלק בתא המצוף יורד המשאבה מחדשת את האספקה .

עובי האטם משנה את מהלך המשאבה . אטם עבה יקטין מהלך המשאבה ואז כמות הדלק והלחץ יקטן . אטם דק יגדיל את כמות הדלק והלחץ שיגרום לשבירת הזיז והמנוף.

שאלה ו - 106

תאר את כל הבדיקות שיש לערוך למשאבת הזנה תוך ציון הכילים או המכשירים הדרושים לפעולה זו !

תשובה ו - 106

1. מחברים מד לחץ בין המשאבה לקרבורטור הלחץ צריך להיות בסביבות 0.2 ~ 0.3 בר

מפסיקים פעולת המנוע והלחץ צריך להישמר .

2. בודקים גם כושר ספיקה של המשאבה וזה כמות הדלק שהמשאבה מספקת בדקה .

שאלה ו - 131

כידוע יחס דלק / אויר במנוע קרבורטור רגיל שונה מצילינדר לצילינדר . מהי הסיבה לכך ומהן השיטות המקובלות להתגבר על תופעה זו ?הסבר לפחות אחת מהשיטות האלה .

תשובה ו - 131

התופעה ניגרמת ממבנה סעפת היניקה והשוני במרחק שבין הקרבורטור לצילינדר וכתוצאה משקיעת טיפות דלק על דפנות הסעפת מתגברים על התופעה בשיטות הבאות

1.תימום הקרבורטור וצינור היניקה כדי לאדות את הדלק .

2. הרכבת מספר קרבורטורים למנוע .

3. מערכת אספקת דלק בהתזה במדויק לכל צילינדר .

שאלה ו - 75

איך וממה מיוצר הבנזין , מה תחום הרתיחה של הבנזין ומה גודלו ?

תשובה ו -75

שמן אדמה שממנו מיוצר הבנזין מורכב מחומרים שונים שלכל אחד מהם טמפרטורה רתיחה שונה וזה בגבולות 25 ועד 250 מעלות צלסיוס . קימות שתי שיטות זיקוק עיקריות :

1. זיקוק ישיר בשיטה זו מחממים את שמן האדמה עד אשר מתפרק לסוגים שונים . כאשר לכל סוג תחום רתיחה והתאדות שונה . דלק קל יותר רותח בטמפרטורה נמוכה ועולה גבוה יותר בתנור ושם הוספים אותו .

2. תהליך ביקוע פיצוץ בשיטה זו מחממים את השאירית הכבדה בעיקר מזוט לחום גבוה וללחץ ואז המזוט מתפרק לחומרים נוספים . לבנזין בתהליך זה מספר אוקטן גבוה יותר

מספר אוקטן מציין את כושר עמידת הדלק בפני צילצולים תכונה זאת בודקים במנוע מעבדה בעל יחס דחיסה משתנה שנקרא CFX .

שאלה ו - 74

מה זה עיבוי ומאיזה חומרי יסוד מורכב הבנזין ?

תשובה ו - 74

עיבוי זה הפיכת גז לנוזל . הבנזין ברובו מורכב מפרודות פחמן ומימן .

שאלה ו - 76

איזה גוון יש לבנזין מזוקק , מה זה "נקודת ההתלקחות העצמיה" ומה גודלה בבנזין ?

תשובה ו - 76

לבנזין מזוקק גוון שקוף היצרנים צובעים אותו כדי לזהות מספר אוקטן .

נקודת התלקחות עצמית זה הטמפרטורה בה התערובת מתלקחת מעצמה מחום ולחץ וזה נמצא בערך בטמפרטורה של 500 מעלות צלסיוס .

*שאלה ו - 34 , ו - 78 , ו - 97

באיזה מספרי אוקטן מבחינים לפי שיטות הבדיקה ומהי משמעותו של מספר האוקטן ?

איזה הם המבחנים לקביעת מספר האוקטן של הבנזין וע"י מה ניתן להגדיל את כושר עמידתו של הבנזין בפני נקישות ?

מהו ההבדל בין מספר אוקטן של מחקר לבין מספר אוקטן של מנוע ומהו מספר אוקטן של נסיעה (כביש) ? איך הבדלים אלה מתבטאים בפעולת המנוע ?

תשובה ו - 34 , ו - 78 , ו - 97

כושר עמידת הדלק לפני צילצולים מסומן במיספרים כיום מעל 91 אוקטן תכונה זאת נבדקת במנוע שבו ניתן לשנות את יחס הדחיסה תוך כדי פעולת המנוע הבדיקה נעשית בהשוואה לדלק בעל מספר אוקטן ידוע .

כימות שני שיטות בדיקה :

1. מספר אוקטן של מחקר N.O.R בשיטה זו בודקים את הדלק בסיבובי מנוע נמוכים והמצערת פתוחה ומקבלים מספרי אוקטן גבוהים 91 , 94 , 96 וכדמה שיטה זו נהוגה בארץ .

2. מספר אוקטן של מנוע נקרא MON ושיטה זו בודקים את הדלק במצערת פתחוה וסיבובים מהירים ומקבלים מיספרי אוקטן נמוכים 83 , 86 . שיטה זו נהוגה בארצות הברית .

3. מספר אוקטן בנסיעה בכביש זה הממוצא בין השיטות ונעשית תוך האצת המנוע מבלי לקבל נקישות .

כדי לשפר כשר עמידת הדלק בפני דיטונציה (נקישות) מוספים לדלק בנזול אוואטיל - עופרת או דלק בתהליך פיצוח .

*שאלה ו - 35

מה זאת נקודת ההתלקחות של דלק ומהי נקודת ההצתה ?

תשובה ו - 35

נקודת התלקחות זאת הטמפרטורה שבה הדלק ישנם מספיק אידים שנדלקים כתוצאה ממקור אש גלוי .

נקודת הצתה זאת טמפרטורה שבה תערובת דלק אויר נדלקת תחת לחץ .

*שאלה ו - 33

מה זאת נקישת הדלק במנועי אוטטו ואיך קובעים את מספר האוקטן ?

תשובה ו - 33

נקישת דלק צילצולים מופיע לאחר הניצוץ התופעה ניגרמת מהתפצציות התערובת . הגורמים יחס דחיסה גבוה דלק בעל מספר אוקטן נמוך . הנקישות יגרמו לנזק לבוכנה ולטבעות .

מספר אוקטן נקבע בהשואה לדלק בעל מספר אוקטן ידוע והמבחן נעשה במנוע ניסוי מיוחד R.F.C .

שאלה ו - 26

מה זה דו - תחמוצת פחמן והיכן משתמשים בחומר זה ?

תשובה ו - 26

דו תחמוצת הפחמן נוצר בשריפה מושלמת הוא חסר צבע וריח ואינו מזיק נמצא במשקעות קלים משמש קרח יבש ונמצא במיכלים לכיבוי אש .

שאלה ו - 23

איזה הן תכונות היסוד של מימן ואיזה סכנה קיימת בעת הטיפול במימן ?

תשובה ו - 23

המימן גז קל ביותר ובוער במהירות ונותן חום רב , הבנזין מכיל %20 מימן בזמן הטיפול במימן יש להיזהר משרפה . שטוענים מצברים נוצר מימן .

שאלה ו - 60

איזה תקלות בקרבורטור יכולות לגרום לתצרוכת דלק גבוהה ומהו תפקידו של השסתום המחליף בתא המצוף ?

תשובה ו - 60

1. גובה דלק בתא המצוף גבוה מדי .

2. שסתום המחט אינו אוטם .

3. מערכת משנק אינה מכווחת .

4. נחירי דלק גדולים ונחירי אויר קטנים .

5. מערכת השערה דולפת .

6. לחץ דלק גבוה .

שסתום מחליף נמצא בקרבורטור מאוזן שבו בתא המצוף מאורר לצואר הקרבורטור .

שמנוע חם ופועל בסרק או דומם נוצרים אידי דלק בתא המצוף והם מציפים את המנוע התופעה גורמת לקשיים בהתנעה שמנוע חם וזיופים בפעלת סרק .שסתום מחליף מאוורר את תא המצוף לאויר חיצוני כאשר המנוע בסרק או דומם .

*שאלה ו - 77

מהו תהליך הפיצוח ומהו תהליך הזיכוך ?

תשובה ו - 77

תהליך זיכוך זה תהליך שבו מחממים את שמן האדמה עד אשר מתפרק לסוגים שונים כאשר לכל סוג חום רתיחה והתאידות שונה .דלק קל מתאדה קודם ועולה גבוה בתנור .

תהליך פיצוח זה תהליך שעושים לשארית שנשארה בזיכוך ישיר בשיטה זו מתממים את המזוט לטמפרטורה גבוהה ולחץ ומקבלים עוד בנזין וחומרים נוספים . בתהליך זה מספר האוקטן גבוה יותר .

*שאלה ו - 73

איך משפיעה השריפה המאוחרת על גזי הפליטה ואיך ניתן להקטין את כמות התחמוצת החנקנית בגז הפליטה .

תשובה ו - 73

מערכת הזרקת אויר לשריפה מאוחרת של גזי פליטה שואבת אויר ממסנן אויר ומזרימה אותו בלחץ לצינור הפליטה כדי להקטין גז המרעיל CO ולהפוך אותו לגז לא מרעיל 2CO ובצורה זו שורפים גם אידי דלק או בצינור פליטה בעל ממיר קטליטי השריפה נעשית בתוך הממיר ןבתהליך כימי נהפכים הגזים הרעילים ללא רעילים .

הקטנת תחמוצת חנקנית בגז הפליטה נעשית על ידי מחזור גז הפליטה במכשיר EGR לשריפה מחודשת במנוע . בצצב זה קטן חום השריפה ולא נוצרת חומצה חנקנית , בשיטה זו הספק המנוע קטן יותר .

*שאלה ו -114

תאר במספר מילים איך פועלת המערכת למיחזור גז פליטה !

תשובה ו - 114

הקטנת תחמוצת חנקנית בגז הפליטה נעשית על ידי מחיזור כ -%10 גז פליטה ועירבבו בתערובת טריה לשריפה מחודשת במנוע . אז חום השריפה קטן ולא נוצרת חומצה חנקנית המחזור לא נעשה במהלך סרק ולא בעומס מלא . המערכת מצוידת בשסתום שנפתח בעזרת תת לחץ סעפת יניקה ואז מוחדר גז שרוף לסעפת יניקה .

*שאלה ו - 67 , ו -115

מהם מעלותיו של הטיפול הקטליתי בגזי הפליטה ואיך ניתן לטפל בגזי הפליטה באופן קטליתי ?

תאר במספר מילים איך פועל הממיר הקטילתי של גז פליטה .

תשובה ו - 67 , ו - 115

בצינור פליטה בעל ממיר קטילתי נעשית שריפה מאוחרת בתוך הממיר בעזרת החום הגבוה של הממיר ובתהליך כימי נהפכים גזים רעילים כמו חד תחמוצת הפחמן CO וחומצה חנקנית NOX ואידי דלק HC למים ולדו תחמוצת הפחמן , הממיר עשוי מחומר קרמי מיוחד שנמצא במיכל חיצוני מפלדה על חלד . כאשר מפעילים מנוע בעל ממיר קטילתי דלק עם עופרת הממיר מתפורר ונסתם .

שאלה ו -63

מהו ההבדל בין הזרקת בנזין רציפה (מתמשכת ) לבין הזרקת בנזין פועמת ?

תשובה ו - 63

במערכת הזרקה בנזין רציפה (מתמשכת) מרוסס הדלק כל זמן פעולת המנוע לסעפת היניקה ונכנס לחלל השריפה דרך שסתום היניקה הפתוח . כל עוד שסתום היניקה סגור מאוחסן הדלק המרוסס לפניו .

במערכת הזרקה פועמת מרוסס הדלק לסעפת היניקה בקרבת שסתום היניקה בזמנים קבועים וחוזרים , יחסית למצב גל הארכובה .

שאלה ו - 96

מה זה בנזין פולימרי ? מה זה זיקוק דלק , מהו פיצוח ומה זיכוך ?

תשובה ו - 96

זיקוק דלק זה הפרדת שמן האדמה לחומרי דלק שונים ע"י חימום בלתי פוסק , כאשר בתהליך זה כל חומר דלק הרותח בטמפרטורה אחרת לפי תכונותיו מופרד לחוד .

שאריות נפט כבדות מפצחים על מנת לקבל מהם בנזין נוסף . קיימות שלוש שיטות של פיצוח , שיטת החימום בלחץ גבוה , שיטת הפיצוח בעזרת חומרים כמיים חמים ושיטה שלישית גם כן תהליך כמי באמצעות קיטור . גזים הנפלטים בתהליך הפיצוח הופכים בסופו של דבר לבנזין בעל מספר אוקטן גבוה ובנזין זה נקרא בנזין פולימרי .

שאלה ו -118

תאר את הבדלים העיקריים שבין מערכת הזרקה בנזין מיכנית לבין מערכת הזרקת בנזין אלקטרונית .

תשובה ו - 118

במערכת הזרקה מכנית זורם האויר דרך מד האויר לסעפת היניקה . הדלק מסופק דרך מצבר דלק , מסנן ומפלג . לחצו נשמר קבוע הודות לוסת לחץ בתוך המפלג . דלק עודף מוחזר למיכל .וסת התערובת מורכב ממד האויר ומפלג הדלק . מרסס הדלק נפתח הודות ללחץ . קיימים גם וסת שלב חימום המנוע והתקן אויר מוסף .

במערכת האלקטרונית מרוסס הדלק ליד שסתומי היניקה כמו במערכת המיכנית בכל סיבוב או בכל שני סיבובים של גל ארכובה בהתאם לסוג המערכת . ויסות כמות הדלק נעשה ע"י זמן פתחית המרססים שנמצאים כל הזמן תחת לחץ הדלק ונפתחים ע"י פיקוח חשמלי . הפיקוח נעשה ע"י חשני לחץ וטמפרטורה ומצב המצערת .

שאלה ו - 121

לשם מה קיים במערכות הזרקת בנזין "שסתום אויר מוסף" ומה תפקידו של "מצבר הדלק" במערכות אלה ?

תשובה ו - 121

מנוע קר מתקשה להסתובב בגלל החיכוך היותר גדול . הקושי הזה מוחשי במיוחד בסיבובי סרק . מסיבה זו מאפשרים למנוע לינוק יותר אויר דרך שסתום אויר מוסף תוך עקיפת המצערת . מאחר ואויר זה נמדד ע"י מודד כמות האויר ניתנת הנחיה לתוספת דלק , כך שהמנוע פועל אז עם יותר תערובת עד להתחממותו .

תפקידו של מצבר הדלק הוא לשמור על לחץ שיורי במערכת הדלק למשך זמן מסוים לאחר הדממת המנוע וזאת כדי להקל על התנעת מנוע חם . בזמן הפעולה הוא מחליש את רעשי משאבת ההספקה .

טרומפלדור בגליל-משנת 1913

סרט על אולטרה-סאונד תלת ממדי

ליקוי חמה 2009

טלסקופ החלל האבל

סגננות חשיבה ולמידה

הסכנה הגדולה הטמונה בעובש