איך בונים מצגת

יום שבת, 31 בינואר 2009

בנייה - שילוט בכניסה לאתר בנייה


מנהל העבודה באתר בנייה, אחראי גם על בטיחות המבקרים באתר, שאינם מכירים את הסיכונים ואת כללי הבטיחות במקום. חל איסור על שהיית מבקרים באתר ללא ליווי. מנהל העבודה חייב לצייד כל מבקר, ברשות, בקסדת מגן (כמו העובדים באתר) ולדאוג למלווה אחראי שיהיה לצידו במשך כל הביקור.

בנייה - פיגומים וגידורים להגנה מנפילות מגובה

מישטחי הרצפה של הפיגום התלוי, המצויים בגבהים שמעל 2 מ´ מהקרקע, מגודרים בצורה תיקנית (כוללים אזן יד, אזן תיכון ולוח רגל, כנדרש בגבהים כאלה). רוב הפתחים במבנה, בקומות שבהן לא הותקנו עדיין חלונות, גודרו למניעת נפילה (קורת הבטון המוגבהת מעל לפני הרצפה -הקרניז - משמשת כלוח רגל). בקומה שמעל מישטח הפיגום חסר גידור. בקומה שמתחת לפיגום חסר אזן יד (בצד ימין). האלמנט האופקי במיסגרות החלונות, שכבר הותקנו בקומות התחתונות, יכול לשמש כאזן יד, אבל מתחתיו יש להתקין אזן תיכון, עד שיושלם הזיגוג. גם על הגג הותקנו גידורים הכוללים אזן יד ואזן תיכון (וקרניז הממלא את מקום לוח הרגל) .

תאורת חירום , תאורת התמצאות , שילוט למילוט

לינק : http://www.f2h.co.il/1926104097

תאורה ומקורות אור מלאכותי

לינק : http://www.f2h.co.il/1465368203

תאורה במקומות העבודה - היבטי גיהות :

לינק פרקים 1-3 : http://www.f2h.co.il/296971662

לינק פרקים 4-7 : http://www.f2h.co.il/1229193642

לינק פרק 8 : http://www.f2h.co.il/311323421

יום שישי, 30 בינואר 2009

בנייה - שטח אחסנה

בשטח הסמוך לבניין שבהקמה מאוחסנים אלמנטים של טפסות. פרט לפריטים מעטים רוב האלמנטים מסודרים ומונחים בצורה יציבה. בין הערימות קיימים מירווחים המאפשרים גישה נוחה ובטוחה לכל מצבור. בפינה המרוחקת של שטח האחסנה מונחת ערימה של לוחות עץ וקורות מטפסות שפורקו, בהמתנה לניקוי ממסמרים לצורך שימוש חוזר.


לוח חשמל - חיווט מסוכן


גידי חשמל חשופים, מגעים חשופים, גישה חסומה לבתי תקע מפסקים ובתי תקע לא מסומנים בית תקע שרוף (מעומס יתר)

תקציר בנושא : איוורור תעשייתי - היבטי גיהות

לינק :
http://www.f2h.co.il/379459671

יום חמישי, 29 בינואר 2009

נגרייה - כרסום חשמלי ידני

העובד המבצע כירסום בעץ באמצעות כרסום (רוטר = rutter) איננו ממוגן כנדרש: אין לו הגנה על השמיעה (אוזניות או אטמים) למרות שעוצמות הרעש שיוצר הכרסום הן כ-95 דציבל; איננו מרכיב משקפי מגן מפני אבק עץ, נסורת ושבבים ואיננו מצויד במסיכה להגנת הנשימה מפני אבק העץ.

לוחות חשמל


מערכת כיבוי ללוח חשמל. נדרשת ללוח מעל 100 אמפר.

חזרה למבחן אורור תעשיתי המשך :

סוגי מנדפים ושימושיהם :

א. מנדף סגור
תא סגור
תא כפפה
תא עם דלת נעה.
תא עם פתחים צידיים.
מעבדה כימית התזת חול
מעבדה רדיוכימית .

ב. מנדף חצי סגור
תא צביעה
תא פתוח מצדו האחד.
ריסוס צבע , ריתוך.

ג. מנדף פתוח
מנדף חופה
מנדף היקפי
מנדף תחתי
מנדף סדק
מנדף תלוי
מנדף צדדי
מנדף דחיפה-משיכה
מנדף צינור פתוח
כיפת המנדף מעל נקודת הפליטה.
תעלות שאיבה בהיקף מקור הפליטה.
פתח שאיבה בתחתית ההתקן.
פתח השאיבה הוא סדק צר.
מנדף בקצה צינור גמיש .
פתח שאיבה בצד מקור הפליטה .
צינור האוורור מהווה את המנדף
התכת מתכת.
אמבטיות ציפוי והסרת שמנים.
השחזת מתכות .
מכלים פתוחים .
תהליכי צילום .
תהליכי ציפוי .
תהליכי ציפוי והדבקה .
תהליכי ציפוי והדבקה אבק
נסורת

שיקולים בתכנון :

לסגור עד כמה שאפשר את מקור הזיהום .
לקרב את מתקן היניקה עד כמה שאפשר למקור הזיהום .
שהעובד לא יהיה בנתיב הזרימה של המזהם .
לנצל עד כמה שאפשר את תנועתו הטבעית של המזהם .
ליצור מהירות זרימה מספקת ללכידת מזהמים .
ליצור מהירות זרימה אחידה עד כמה שאפשר באזור הלכידה .
לאזן את יניקות האויר ע"י פתחי אויר מתאימים .
למנוע משבי-רוח מקומיים (חום ,קור , אי-נעימות) .
להרחיק את פתח יניקת-האויר הצח מאזור פליטת-המזהמים .

אוורור כללי :

שיטות :
כניסה טבעית , פליטה מאולצת .
כניסה מאולצת , פליטה טבעית .
כניסה מאולצת , פליטה מאולצת .

שיקולים בתכנון :

אם אפשרי אוורור מקומי – אוורור מקומי עדיף . אוורור כללי יתוכנן רק כהשלמה לאוורור מקומי לאזן את ספיקת האויר הנפלט ע"י כניסות מתאימות .

בתכנון פתחי האויר :

כווני הזרימה – מן האזור הנקי אל המזהם .
שטיפת האזור המזהם בכמות אויר גדולה עד כמה שאפשר .
מניעת אזורים "מתים" בחלל המאוורר .
מניעת המצאות עובדים בין מקורות הזיהום לבין פתחי היניקה .
ניצול התנועה הטבעית של המזהמים ובמיוחד נטייתם לעלות של גזים חמים .
יש לאזן את ספיקת האויר הנפלט , ע"י כניסות אויר מתאימות .
שימוש עד כמה שאפשר באספקה מאלצת ופליטה מאלצת .
מניעת הרגשות אי-נחות (קור , חום) .

מאפייני השימוש באיוורור כללי :

יתרונות :
היותו מרוחק ולא מפריע למהלך העבודה .
אינו מהווה גורם מגביל בתכנון מערך הייצור .

מגבלות :
קיים תמיד זיהום שארי .
נותן הגנה בלתי מספקת לעובדים השוהים בקרבת מקורות הזיהום .
קיים קושי בחיזוי ובשליטה על זרימת האויר בחלל .
קיים קושי בחישוב מדוייק של קצב ייצור המזהמים , ומכאן אי ודאות באשר לספיקת האויר הנחוצה .
דרוש ספיקות אויר גדולות יחסית .
אינו עונה בצורה טובה על פליטות שיא רגעיות של מזהמים .
יוצר בזבוז אנרגיה כתוצאה מפליטת אויר מטופל בכמיות גדולות .

התאמת סוג אוורור לסיכונים סביבתיים :

מאפיינים לבחירת סוג אוורור דוגמא לתהליך / תעשייה סוג אוורור מתאים 1
א.
1. חומרים אשר רעילותם נמוכה
וריכוזיהם באויר נמוכים.

כוהל איזופרופילי בתהליך הלחמה
גל בתעשיית האלקטרוניקה

אוורור כללי / מוהל

2. צירוף של פליטות קטנות
המתפרסות על שטח גדול

הלחמה ידנית – תעשיית האלקטרוניקה
(עופרת , תוצרי פירוק של שרף) .

אוורור כללי / מוהל

3. תהליך תעשייתי רב גורמי
שמאפייניו אינם יוצרים סיכון

תהליכי התסיסה בתעשיית המזון
(גז CO2 , אבק וכו') .

אוורור כללי / מוהל

4. חומרים בעלי גבול נפיצות תחתון מוגדר

שימוש במימן במקומות סגורים (מעבדות)
עבודה בדלק במוסכים (ניקוי מנועים)

אוורור כללי / מוהל

ב.
1. פליטת מזהם מרוכזת בנקודה אחת .

התזת חול (צורן דו חמצני גבישי)

אוורור מקומי .

2. חומרים בעלי TLV נמוך מ – 10 חל"מ

* חומצות מינרליות – תהליכי איכול ,
שיתוך , ניקוי , הכנה לצבע .
* גופרית דו חמצנית – (תוצר שריפה)
תנורים בתוך מפעלים

אוורור מקומי

3. חומרים הגורמים לסיכון בריאותי גבוה .

מתכות – התכה , עיבוד שבבי
אמינים ארומטיים – צבעי טקסטיל
אבק מזיק – (אסבסט)
מוסכים – השחזת רפידות

אוורור מקומי

4. פליטה לא אחידה של מזהם

ריתוך חשמלי , התזת צבע

אוורור מקומי

ג.
1. התחממות או התקררות של הגוף

בתי יציקה , מאפיות , תנורים

אוורור כללי / מוהל

2. שאיפה להשגת נוחות פיסיולוגית (לדוגמא : סביבה העלולה לגרום לתסמונת הבנין החולה)

מרתפים , משרדים , מקלטים

אוורור כללי / מוהל

3. בקרת ריחות המהווים מטרד אסתטי בלבד

משרדים , תעשיית מזון

אוורור כללי /מוהל

אוורור הבט חוקי :

פקודת הבטיחות בעבודה
סימן ג': איוורור, תאורה וחום
27. איוורור
אמצעים יעילים ונאותים יינקטו כדי להשיג ולקיים, על ידי מחזור אויר צח, איוורור מספיק בכל חדר עבודה, וכדי ליטול, במידה שהדבר מעשי, נזקם של אדים, אבק וזוהמה אחרת העלולים להזיק לבריאות והמתהווים כדי תהליך או עבודה המבוצעים במפעל.
בהעדר מידע מפורט , בהעדר חקיקה או תקנות , מסתמכים על תקנים בינלאומיים .
אחזקה :

ניקוי חלקי המערכת מהצטברות אבק .
שמון וגירוז מסבים , צירים ומנועים .
בדיקות ראיה לגלוי פגמים : סדקים , שברים , קורוזיה .
פתיחת סתימות .
בדיקת מהירות זרימת האויר כדי לוודא עמידה בדרישות התכנון .

יום רביעי, 28 בינואר 2009

נגרייה - מסור עגול עם מגן

מעל לדיסקת הניסור ישנו מגן עם כיוונון אוטומטי. המיתקן כולל גם קרן לסימון קו הניסור; שאיבת אבק עץ ונסורת במקור דרך פתח ייעודי במגן מעל לשולחן, ומתוך המכונה מתחת לשולחן. קיים מנגנון להנמכת דיסקת הניסור כאשר המכונה איננה בשימוש.

עיבוד עץ, מלטשת, מערכת לשאיבת אבק עץ ונסורת, מיגון

מיגון מכל הכיוונים, איןגישה קלה למערכות ההנעה והתנועה, שאיבת אבק העץ במקור- מתוך המכונה אל מערכת איסוף חיצונית

חזרה למבחן אורור תעשיתי :

קליטה :

נשימה – אזור-הנשימה : כדור בעל מחוג בן 30 ס"מ , שמרכזו באף .
עור וריריות .
בליעה .

גודל החלקיקים :

גדול מ – 5 מיקרון – נעצרים באף .
5 מיקרון עד 1 מיקרון – שוקעים בראות .
קטן מ – 1 מיקרון – מתערבלים בזרמי-אויר בראות .
חלקיקים גדולים אינם מסוכנים לנשימה . מסוגלים לעבור מרחקים גדולים בגלל אנרגיה קינטית גבוהה .
חלקיקים קטנים מסוכנים לנשימה . אין להם כשר תנועה עצמית .

סווג פיסיקלי :

אבק
עשן
נדיפים
ערפל – אוירוסול טפתי
עשפל – עשן עם ערפל
גז
אדים

סווג הנדסי :

נפיצים .
דליקים .
משתכים – קורוזיביים
מחמצנים
רעילים
גזים מסוכנים
רדיואקטיביים

סווג לפי מופע בתהליך העבודה :

חומרי גלם
תוצרי ביניים בתהליך .
תוצרים סופיים .
תוצרי לוואי בתהליך .

סווג לפי תפקיד (חלוקה גהותית) :

ממיסים אורגניים
חומרי גלם ותוצרים אורגניים
חומצות , בסיסים , מלחים .
גזים ותוצרי לוואי גזים .
מתכות
חומרי הדברה
חלקיקי אבק

סווג טוקסיקולוגי (חלוקה רפואית) :

מגרים
מחניקים
נרקוטיים
רעלי כבד
רעלי כליה
ניאורוטוקסיים
רעלי דם
רעלי נשימה

תגובות כתוצאה מחשיפה :

אי-נוחות
בריאות לקויה
ריבוי תאונות
ירידה בפריון

מטרות האוורור :

בקרת ריכוזי החמרים הכימיים באויר .
מניעת סיכוני אש והתפוצצות .
נוחות אקלימית : בקרת לחות וטמפרטורה .

התנהגות המזהמים ודרכי פתרון :

גז :

התנהגות : תערובות של גזים מזהמים באויר הן בריכוז נמוך צפיפותן קרובה לזו של האויר תהליך השקיעה הוא איטי מאוד .לגז המזהם אין כושר תנועה בזכות עצמו להוציא : בהשפעת טמפרטורה .
פתרון : פינוי נגזים המזהמים מתוך חלל נתון על-ידי הזרמת אויר .

אבק :

התנהגות : אבק מרחף באויר מורכב מחלקיקים בגדלים שונים הנוטים לשקוע בשל כוח הכובד מהירות השקיעה הנה ביחס ישר לגדלם ומשפעת גם מן האנרגיה בה נפלטו לאויר .
פתרון : חלקיקים גדולים ניתנים ללכידה ע"י מיתקנים הממוקמים לאורך מסלול התנועה .
חלקיקים קטנים ניתנים ללכידה ע"י לכידת האויר בו הם מרחפים .

אוורור טבעי :

מבוסס על תנועת האויר הטבעית .

אוורור מאולץ :

אוורור מקומי - מבוסס על עקרון יניקה מקומית .

מבנה עקרוני :
מנדף
צנרת (תעלה)
מנקי-אויר (מסננים)
מאורר (מפוח יונק)

יום שלישי, 27 בינואר 2009

כרסומת לעץ (פרייזר) עם מזין אוטומטי


עבודה נכונה עם הכרסומת

נגרייה - מבט כללי על אולם עבודה


המקום מסודר ונקיקיימת מערכת ליניקת אבק עץ ונסורת במקור

חזרה למבחן תאורה

חשיבות התאורה הנכונה במקום העבודה :

תאורת הסביבה התעסוקתית מאפשרת לראות את העצמים ואת מרחב העבודה הנחוצים לאדם לשם ביצוע המטלות ביעילות ובבטיחות .
תאורת הסביבה התעסוקתית צריכה לא רק תכנון מקצועי ותאום עם תכנון המרחב , השמע והחום אלא גם תחזוקה שוטפת ומתוכננת .
תכנון = הנדסת-תאורה , ארגונומיה .
תחזוקה שוטפת ומתוכננת = סקרים , מדידות , תיקונים .
אור :

אור – קרינה אלקטרומגנטית המסוגלת לגרות את העין ומאפשרת לעין לראות את הגוף המקרין .
מקור האור הטבעי הוא השמש , המספקת לנו קרניים באורכי גל שונים אשר שילובם יחד מתגלה לעינינו בצבע לבן .

צבע האור
אורך הגל (mu)
אדום 620-760
תפוז 590-620
צהוב 550-590
ירוק 490-550
כחול 430-490
סגול 400-430

האור הנראה
אורך הגל (mu)
אדום עד סגול 620 -400

האור הבלתי-נראה
אורך הגל (mu)
אינפרא-אדום 760-1150
אולטרא-סגול 100-400

candela cd – עוצמת אור של מקור אור, המפיק קרינה מונוכרומטית בתדר 540x10^12hz, והוא בעל עוצמת קרינה של 1/683 ואט לכל סטראדיאן.

יחידת קנדלה מתבססת על יחידה ישנה של Candlepower עוצמת אור של נר תקני .
קנדלה (נר בינלאומי) – עוצמת אור שמקרין גוף שחור , בעל שטח של 1/60 סמ"ר , בטמפרטורת ההיתוך של פלטינה (בערך 1,770 מעלות צלסיוס) .

לומן - שטף האור - LUMINOUS FLUX – כמות האור המוקרן ממקור-אור בעוצמה של 1 קנדלה בזוית מרחבית של 1 סטרדיאן .

באופטיקה – תאורה של משטח מוגדרת ע"י השטף האורי ליחידת שטח .

הארה ILLUMINATION – כמות האור הנופלת על משטח .

יחידת רמת התאורה – לוקס - שטף האור הפוגע ביחידת שטח . - 1 לוקס (1 מטר-נר) = 1 לומן למטר בריבוע .
ביחידות מטריות : 1 לוקס (מטר-נר) = 1 לומן למ"ר = 1/10,000 פוט . פוט = 1 לומן\סמ"ר .

ביחידות אנגלו-סכסיות : 1 נר-רגל = 1 לומן \אינצ' בריבוע .

בהיקות - Luminance – כמות האור ליחידת שטח , המוחזרת ע"י משטח .

בהירות – Brightness – התחושה הסובייקטיבית של הבהיקות .

החזר – Reflectance – היחס בין עוצמת ההארה לבין הבהיקות הנובעת ממנה .

ניגוד – Contrast – ההבדל בבהיקות בין עצם לבין הרקע .

חשיבות ההארה הנכונה :

בריאות , שביעות רצון והרגשה טובה , ביצוע התפקיד או המטלה , בטיחות , חסכון באנרגיה .
מקורות אור :
אור השמש :

אור טבעי , זול , תחושת מרחב פתוח , תחושת קשר עם העולם .
עוצמת האור 100,000 לוקס בצהרי יום בהיר , 5,000 לוקס ביום מעונן .
מנת אור יום – המנה המבטאת את היחס בין התאורה בתוך המבנה לבין התאורה הטבעית בחוץ .
תכנון לשימוש נכון באור יום – חלונות גבוהים , יחס 1:5 בין שטח הרצפה לשטח החלונות , הצללה מפני קרינה ישירה (אור וחום) , עדיפות לחלונות דרומיים , חלונות אנכיים עדיפים על אופקיים .
נורות חוט-להט :

נפוצות בשימוש ביתי , מעט מאוד בתעשייה .
ניצולת נמוכה : 22% חום , 68% אור בלתי נראה , 10% אור נראה .
האור מכיל הרבה אדום וצהוב .

נורות פלואורסצנטיות :

יתרונות – ניצולת טובה פי 3 עד 4 , אורך חיים ארוך , אור אחיד ודיפוזי , צבע האור דומה לאור יום .
חסרונות – הבהוב – האפקט הסטרובוסקופי , אור "קר" .

נורות כספית :

מצוידת במתקן ל"תיקון צבע" (אבקה פלואורסצנטית בשכבה החיצונית של המנורה) , היא בעלת העוצמה החזקה ביותר ושימושית באולמות גדולים או להארת צמתי כבישים , פסי רכבת , מזחים וכו'

שיטות הארה :

תאורה ישירה :

יתרונות – ניצולת האור מרבית , רמת-הארה גבוהה במקום הנדרש .
חסרונות – קונטרסטים חזקים , צללים , סנוור .

תאורה בלתי ישירה :

יתרונות – האור מחולק בצורה אחידה , אינו יוצר צללים , אינו מסנוור .
חסרון – ניצולת האור נמוכה .

תאורה דיפוזיית :

יתרונות – שילוב היתרונות של תאורה ישירה ותאורה בלתי ישירה .
חסרונות – עלול ללקות בחסרונות של תאורה ישירה ותאורה בלתי ישירה .

עקרונות תכנון תאורה :

המטרה : להשיג הארה אופטימאלית של משטח העבודה תוך השקעה מינימאלית של אנרגיה .
יש להביא בחשבון : פרמטרים פיזיקליים : גודל המבנה , סוג המשטחים , צבעים וכדומה . סוגי המטלות והעבודות שיבוצעו במקום . בחירת אמצעי התאורה מבחינת סוג , מיקום , עוצמה . ניגוד , סנוור , תאורה לצרכים מיוחדים , תאורה במקומות נסתרים , התאמת הסביבה .

תאורה בתחיקה :

פקודת הבטיחות בעבודה
28. תאורה (תיקון: תשל"ד)
אמצעים יעילים יינקטו כדי להשיג ולקיים תאורה מספיקה ונאותה, טבעית או מלאכותית, בכל חלק ממפעל שבני-אדם עובדים או עוברים בו.

32. תקנות לענין איוורור, תאורה וחום
(א) השר רשאי בתקנות לקבוע תקן -
(2) לתאורה מספיקה למפעלים או לתהליך;

יום שני, 26 בינואר 2009

נגרייה - מקדחה עם מהדקים (לביצוע שקעים בעץ)


המקדחה מופעלת באמצעות מערכת חשמלית ופנאומטית.
נדרש שימוש בציוד מגן אישי להגנה על השמיעה מרעש מזיק

נגרייה - מסור מטוטלת (פנדל)


על העובד להפעיל את המסור ביד השמאלית כדי להימנע מעמידה מול דיסקת הניסור.
כאן ההפעלה ביד ימין שהיא לא בטיחותית התמיכה ביד השנייה מסוכנת.
העובד איננו לבוש בבגדים מתאימים לעבודה וגם איננו מצויד בהגנה אישית מפני רעש מזיק

גורמי אקלים במקום עבודה :


טמפרטורה- האוויר :

א. גורמים חיצונים :

1. איזור .
2. מבנה .
3. מצב התחזוקה .

ב. גורמים פנימיים :

1. צפיפות עובדים .
2. אבזרי חשמל ותאורה .
3. מנועים .
4. התאדות בתהליכי-עבודה .
5. תנורים .
6. יציקה , ריתוך , חישול , הלחמה .
7. תהליכי פולטי-עשן וגזים .

לחות-האוויר :

א. מקורות חיצוניים :

1. אקלים הסביבה .
2. מזג-האוויר .

ב. מקורות פנימיים :

1. אמבטים לציפוי .
2. התאדות תמיסות .
3. ייבוש מוצרים .
4. פליטת קיטור .
5. הזעת העובדים .
6. נשימה .

תנועת- האוויר :

א. מקורות חיצוניים :

1. רוח טבעית .
2. תנועת-אוויר טבעית .
3. פתחים יזומים .
4. פרצות .

ב. מקורות פנימיים :

1. מתוכננים : אוורור טבעי , אוורור מלאכותי .
2. בלתי-מתוכננים : אוורור טבעי בלתי-מבוקר .

קרינת-חום .

רמת-המאמץ בעבודה .

מדדים למכשירי-מדידה :

א. מד-חום - טמפרטורה יבשה .
ב. מד-לחות (היגרומטר) .
ג. לחות יחסית – מד-חום לח ומד חום יבש .
ד. מד-רוח (אנמומטר) שבשבת , חוט להט .
ה. מד-חום גולה שחורה – לתרומת הקרינה .

המנגנונים לוסות-הטמפרטורה :

א. הולכה .
ב. הסעה .
ג. קרינה .
ד. אידוי .

אידוי – כל גרם מים צורך 540 קלוריות .
מאזן חום-הגוף – בתנאי קור :
חימום :חילוף חמרים ; מאגר חום-גוף ; קירור : הולכה , הסעה , קרינה אידוי .

מאזן חום-הגוף – בתנאי חום :

חימום : חילוף חומרים , הולכה , הסעה , קרינה ; מאגר חום-גוף ; קירור : אידוי .
המנגנונים הפיזיולוגיים וההתנהגותיים לויסות-הטמפרטורה בתנאי סביבה שונים :

התגוננות כנגד טמפרטורות נמוכות :

א. הגברת ייצור החום :
1. צמרמורת .
2. פעילות .
ב. הפחתת אבדן החום :
1. כיווץ כחי-דם היקפיים .
2. סמירת-שערות .

התגוננות כנגד טמפרטורות גבוהות :

א. הולכה .
ב. הסעה .
ג. קרינה .
ד. אידוי .
ה. הרחבת כלי-דם היקפיים .

שמירת חום הגוף בסביבה קרה :

א. ביגוד : עבה , לא צמוד , בשכבות להישמר יבש .
ב. בעבודה מאומצת : לפתוח ולרופף בגדים .
ג. אם אפשר : להישמר מהזעה .
ד. להימנע מרוח .
ה. שמירה על כפות הידיים והרגליים מקפיאה ומקירור .

שמירת חום הגוף בסביבה חמה :

הגנה על העור מצריבת-השמש .
תמיד לבוש ותמיד כיסוי-ראש .
רצוי : בגד אוורירי .
ביום – מנוחה , בלילה – פעילות .
להישמר מאיבוד-מים מוגזם .
לא לקצוב מים , אלא : לחסוך בזעה .

יום ראשון, 25 בינואר 2009

נגרייה - מלטשת סרט גדולה


על המכונה קיים שילוט הנחיה מתאים להפעלה בטוחה לא הותקנה מערכת ליניקה מקומית של אבק העץ במקור

נגרייה - מכונת הקצעה

המכונה מצוידת במגן פרקים בהקצעה מצטברת כמות גדולה של נסורת המגבירה את הסיכונים לשריפה

איוורור , תאורה וחום :

יש לדאוג שחדר העבודה יהיה מאוורר על-ידי החדרת אוויר צח , ולסלק במידת האפשר אדים , עשן , אבק וגזים הנוצרים במהלך העבודה והעלולים להזיק לבריאות העובד .
יש לנקוט אמצעים יעילים כדי שבכל חלק של המפעל בו עובדים בני-אדם תהיה תאורה מספיקה (טבעית או מלאכותית) . יש לשמור שמשות (זגוגיות) של חלונות במצב נקי , אך מותר גם לסייד או לעמעם אותם לשם הגנה מחום או מאור חזק .
יש לשמור על טמפרטורה סבירה בכל חדר עבודה . ללא שימוש בשיטה הגורמת פליטת אדים (כולל גז ועשן) , העלולים להזיק לעובדים , לתוך אויר החדר . במקום בו העבודה נעשית בעיקר בישיבה ואינה דורשת מאמץ גופני ממשי , יש לשמור על טמפרטורה של 16 מעלות צלסיוס לאחר השעה הראשונה של העבודה ועד סיומה . מפקח עבודה רשאי להורות על התקנת מד-חום מתאים בחדר , ואף לשנות את מידת החום המותרת במידת הצורך .
נוסף על חובת האיוורור , חייב המעביד להגן על העובדים משאיפת אבק , אדים , עשן , גז וזיהום אחר בקשר לתהליך , אם הם עלולים להטריד ולפגוע בעובדים , או כאשר כמות האבק הנוצר מרובה . בנוסף , יש למנוע חדירת האבק (אם אפשר) על-ידי התקני פליטה ליד נקודות ההתהוות של האבק המונעים את חדירתו לחדר העבודה . יתכן שיש גם לספק מסכות נשימה לעובדים ולשכנעם להשתמש בהן (אם הדבר נחוץ ואפשרי) . יש לשים לב כי על המעביד לדאוג גם לאיוורור וגם לאמצעי הגנה בשאיפת האבק , ואין די באחד משני האמצעים האלה .
חובת סילוק אבק ואדים קיימת באופן מיוחד גם בהתייחס למנוע שריפה פנימית , שמותר להפעילו אך ורק אם גזי הפליטה של המנוע מוצאים לאוויר החופשי , והוא מוקף במחיצות המונעות חדירה של אדים מזיקים ממנו לאוויר החדר (אם יש בחדר עובדים שאינם מטפלים במנוע) .

פקודת הבטיחות בעבודה
סימן ג': איוורור, תאורה וחום
27. איוורור

אמצעים יעילים ונאותים יינקטו כדי להשיג ולקיים, על ידי מחזור אויר צח, איוורור מספיק בכל חדר עבודה, וכדי ליטול, במידה שהדבר מעשי, נזקם של אדים, אבק וזוהמה אחרת העלולים להזיק לבריאות והמתהווים כדי תהליך או עבודה המבוצעים במפעל.

28. תאורה (תיקון: תשל"ד)

אמצעים יעילים יינקטו כדי להשיג ולקיים תאורה מספיקה ונאותה, טבעית או מלאכותית, בכל חלק ממפעל שבני-אדם עובדים או עוברים בו.

29. חלונות

חלונות וצוהרים מזוגגים המשמשים לתאורה בחדר עבודה יהיו, במידה שהדבר מעשי, מוחזקים במצב נקי מבית ומחוץ וללא הפרעה לחדירת אור, אך אין הוראה זו באה למנוע בעד סיודם או הצלם של חלונות וצוהרים לשם הגנה מפני חום או אור חזק.

30. מידת חום

אמצעים יעילים יינקטו כדי להשיג ולקיים מידת חום סבירה בכל חדר עבודה, אך אין להשתמש בשיטה הגורמת לפליטת אדים לתוך האוויר בחדר, שיש בהם לפי מהותם וכמותם לגרום פגיעה לעובדים בחדר או להטרידם.

31. מידת חום לעבודה בישיבה

בחדר עבודה שבו העבודה בחלק ניכר נעשית בישיבה ואינה דורשת מאמץ גופני ממשי, לא יראו מידת חום של פחות מ16- מעלות צלסיוס, לאחר השעה הראשונה, כמידת חום סבירה כל זמן שעובדים, ולפי דרישת המפקח האזורי יותקן ויקויים בו מדחום במצב מתאים.

32. תקנות לענין איוורור, תאורה וחום

(א) השר רשאי בתקנות לקבוע תקן -
(1) לאיוורור מספיק למפעלים;
(2) לתאורה מספיקה למפעלים או לתהליך;
(3) למידת חום סבירה למפעלים, והתקן יכול, בין השאר, לשנות את הוראות סעיף 31 בענין מידת החום, לאסור כל שיטה של הסקה אם, לדעתו, השיטה עלולה לפגוע בעובדים, ולהורות על התקנת מדי-חום וקיומם במקומות ובמצבים שיקבע.
(ב) תקנות למפעלים לפי סעיף זה יכול שיהיו כלליות או לסוג או הגדר פלוני של מפעלים או חלקיהם.

סימן א': אבק ואדים

154. סילוק אבק ואדים (תיקון: תשל"ד)
(א) אם בקשר לתהליך פלוני נפלטים אבק, אדים או זיהום אחר שמחמת מהותם וכמותם עלולים הם לפגוע בעובדים או להטרידם, או נפלט אבק כלשהו בכמות

יום שבת, 24 בינואר 2009

נגריה - מסור סרט לעץ


העובד משתמש ב¨דחפן¨ כנדרש המגן לא מכוון, יד קרובה מידי למסור

נגרייה - כרסומת (פרייזר) לעץ


אין מיגון מעל הכרסום. אזור הכרסום ממוגן חלקית. המוביל האוטומטי לא נמצא במקומו. העובד איננו לבוש בביגוד מתאים לפעילות המתוכננת

מינהל - שאלות חזרה מבנה משרד התחבורה המשך

פרט הוראות תקנות התעבורה בקשר להורדת רכב מן הכביש ולמתן הודעה אי שימוש ברכב .

סבור בוחן של רשות הרישוי או שוטר בעל תעודה בוחן תנועה של המשטרה כי רכב שניתן עליו רשיון רכב עלול לסכן את התנועה או לא נתמלאו בו תנאים שנקבעו לגביו כדין , ימסור לנוהג בו הודעת אי שימוש , בה יפרטו הפגמים ברכב או התנאים שלא נתמלאו ברכב , יודיע על כך לרשות הרישוי ויעביר לה את רשיון הרכב . רשאי שוטר לעכב את שליחת הרשיון לרשות הרישוי ל - 48 שעות .
סבור שמאי רכב כי ברכב שניזוק יש נזק גלמי העולה על 60% ימסור הודעה על אובדן גמור יודיע על כך לרשות הרישוי וכן יעביר את רשיון הרכב לרשות הרישוי .
לא ישתמש אדם ברכב שעליו נמסרה הודעת אי שימוש אלא לשם נסיעה לתיקונו וכן כדי להביאו למשרד הרישוי לשם עריכת בדיקה נוספת .
רשות הרישוי נוכחה בבדיקה נוספת שהפגמים תוקנו , תבטל את הודעת אי השימוש ותחזיר את רשיון הרכב , למעט במקרה שבו הרכב נקבע בידי שמאי כרכב באבדן גמור .

מהם החוקים המטפלים בזיהום אויר ? מי אוכף אותם ? מי אחראי על אכיפתם ?

החוקים הם : תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מכלי רכב , תקן של מבחן הרטרידג' ) .
אוכף אותם בוחן מורשה ואחראי על אכיפתם אגף הרכב ושירותי תחזוקה .

פרט הוראות תקנות התעבורה לגבי גרירת רכב שיצא מכלל שימוש .

גרירת רכב שיצא מכלל שימוש תהייה גרירה נשלטת זאת אומרת גרירת רכב ע"י רכב כאשר הרכב הגורר שולט על הנגרר .

תאר תהליך קבלת הרכב לעבודה עד לשלב מסירתו ללקוח .

1. זימון תור - אפשרות במוסכים גדולים .
2. רישום רכב במשרד .
3. בחינה ראשונית .
4. הזמנת תיקון ואישור לקוח .
5. בצוע תיקון עבודה מוזמנת .
6. נסיעת מבחן בדיקת התיקון .
7. חשבון ותשלום .
8. שחרור הלקוח והרכב .

הסבר את מטרת כרטיס תיקון .

· זיהוי הרכב והבעלים (מי שהביא את הרכב לתיקון)
· תאריך כניסה .
· תאור הזמנת התיקון .
· נוסח הסכם (בין הלקוח למוסך) מודפס .
· חתימת הלקוח .
הפרטים חשובים מאוד על מנת למנוע אי הבנות בעתיד , סכסוכים ותביעות משפטיות על רקע טענת לקוח על ביצוע עבודה שלא הוזמנה .

מהם אמות המידה לקבלת החלטה להרשאת מוסך ?

דרישות משרד התחבורה היינו בארבעה מישורים :
1. שטח .
2. מבנה .
3. ידע מקצועי .
4. כלים וציוד .

מנה לפחות 5 יעדים של מחלקת המוסכים ומנה הצווים על פיהם היא פועלת .

1. רישוי מוסכים ופיקוח עליהם .
2. אכיפת חוק בנושא מוסכים בלתי מורשים .
3. יישום ופיקוח על רשתות מוסכי שרות של יבואני הרכב .
4. פיקוח על ענף חילוץ וגרירה .
5. הקמת מערכי מוסכים לשעת חירום .
6. אכיפת תקנות למניעת זיהום אויר על ידי כלי רכב .

הצווים שעל פיהם היא פועלת :

1. צו בדבר איסור העלאת מחירי מצרכים ושירותים בתעבורה .
2. צו בדבר מוסכים ומפעלים לכלי רכב .
3. צו בדבר שירותי גרירת רכב וחילוצו .

מהם הגורמים המשפעים על פיתוח אמצעי תחזוקה (במוסכים) ?

התקדמות פיתוח הרכב בעולם השכלולים שנכנסים לאחרונה ברכבים מחייבים את המוסך להעלות את רמת התחזוקה ע"י הכנסת כלים מיוחדים ואמצעים מתוחכמים , רמתם של העובדים צריכה להיות כזו שידעו לתחזק שכלולים אלו , ספרות מקצועית מתקדמת עם פתוח כלי רכב , התייעלות המוסך דורשת הכשרת עובדים וכלים מיוחדים , עמידה בשעתוני יצרן וכמובן הסטנדרטים שיצרן מכתיב מעלה בהכרח את רמת התחזוקה .

כיצד יחושב מחיר עבודה במוסך ומהו המחיר המכסימלי לביצוע אותה העבודה ?

מחיר עבודה במוסך יקבע לפי :
1. עלויות ישירות .
2. שכר של פועל .
3. הוצאות סוציאליות .
4. חלק יחסי מהוצאות של המוסך .
5. לפי עלויות עקיפות .
המחיר המכסימלי לביצוע אותה עבודה הוא לפי צו פיקוח מצרכים לגבי 12 הפעולות .

מהם המסמכים הנדרשים לרשות מקומית כדי לאשר הקמת מוסך ?

השלבים לבניית מוסך :
· חוק התכנון והבנייה :
· בניה מחויבת בהיתר בניה .
· בניה חדשה .
· תב"ע ( תכנון בנין עיר ) .
· תנאים לבניה :
· אחוז בנייה .
· גובה מותר .
· מרווח .
· חזית .
· גופים חיצוניים : הג"א - מקלטים , חשמל , טלפון , כיבוי אש .
· היתר - כולל תשלום אגרות .
· מהלך בניה .
· פקוח .
· טופס 4 .

באיזה אישורים יש להצטייד , בטרם תפתח מוסך ?

*. שטח - גודל דרכי גישה ותוכנית מתאר .
*. מבנה - גודל והתאמה לדרישות משרד התחבורה והרשיות השונות
*. כלים - לפי דרישת משרד התחבורה .
*. ציוד - לפי דרישת משרד התחבורה .
*. כוח אדם מקצועי - מנהל שהוסמך ע"י משרד התחבורה במקצועות השונים .

מה קובע החוק לגבי פעולת מוסל על רכב שנפסל לתנועה ?

הרכב שתוקן ונבדק על ידי מוסך מורשה , ייתן עליו מנהלו המקצועי , לאחר סיום התיקונים , תעודת בדיקה ותיקון בחתימת ידו בטופס שהורתה רשות הרישוי העתק הטופס יישמר ברשות המוסך לתקופה של שלושה חודשים . הפרטים בתעודה יהיו נכונים ומלאים

מהם התנאים של מכבי אש לבניית ופתיחת מוסך חדש ?

1. בכניסה למפעל יותקן ברז כיבוי "3 לשימוש שירותי כבאות.
2. סביב כל חזיתות הבניין , יותקנו ברזי כיבוי "2 כשהמרחק בין הברזים הוא 60 מטר וזרנוקים מתאימים באורך של 15 מ'
3. בכל מקום עבודה מסוכן יותקן גלגילון כיבוי (צינור לחץ בקוטר "3/4 ו - 25 מ' אורך .
4. יותקנו במפעל לפחות 4 מטפי כיבוי מסוג אבקה יבשה בגודל של 6 ק"ג .

יום שישי, 23 בינואר 2009

נגרייה - מקדחה עם כרסום


מעל לנקודת העיבוד הפעילה מותקן מיגון נאות

נגרייה - מסור עגול לעץ

המיגון מעל דיסקת הניסור איננו מספק.
קיימת שן מובילה מאחורי המסור העובד איננו מוגן בציוד מגן.
נדרשת הגנה מפני רעש (אוזניות או אטמים); מפני חשיפה נשימתית לאבק העץ חדירת חלקיקים לעיניים (משקפי מגן) ואמצעים לשאיבת הנסורת במקור

מינהל - שאלות חזרה מבנה משרד התחבורה המשך

מהו אובדן רכב מוחלט , מי רשאי להחליט עליו ובאילו אמצעים ?

רכב באובדן גמור זה רכב ששמאי רכב קבע לגביו אחד התנאים :
1 . הרכב יצא מכלל שימוש והנזק הישיר שלו הוא מעל 60% משווי הרכב .
2 . הנזק הישיר בו מעל 55% משווי הרכב ולא ניתן לתיקון ונועד לפירוק חלקים .
שמאי הרכב צריך לפעול ברגע שקבע שהרכב מוגדר כרכב אובדן גמור :
1 . למלות טופס 587 כחול בשלושה עותקים .
2 . יצרף לטופס המקורי את רשיון הרכב וישלח את הטפסים לאגוד חברות הביטוח .
3 . עותק שני ישלח לחברת הביטוח המבטחת .
4 . עותק שלישי ימסור לבעל הרכב .

מה תפקיד אגף הרכב במשרד התחבורה ?

אגף הרכב שירותי תחזוקה :
מחלקת תקינה תבדוק רכב שעלה פעם ראשונה לכבישי ישראל ושינויים של רכב.
ייצור וסחר במוצרי תעבורה (אחראי על ייצור ושיפוץ , סחר וייבוא של חלקי רכב) .
מחלקת נידות ואכיפה (אחראי על תקינות הרכב הנע בכבישים , כאשר לרשותו ניידות לבדיקה בדרכים) .
מנהל גף מוסכים גרירה וחילוץ (מתן רשיון למוסכים וביקורת במוסכים).
מחלקת צמ"ה (אחראי על ציוד מכני הנדסי כבד וקל מבינה רישוי ותקינות).
גף הדרכה פיתוח ושמאים ( אחראי על כל כתבי הסמכה , אחראי על כל תוכניות הלימוד בבתי ספר).

מהו ייעודו של אגף הרכב ? מנה לפחות 4 תפקידים .

ייעודו של אגף הרכב לקדם ולפתח את ענף הרכב המנועי הן המיובא והן המיוצר בארץ , תוך שמירה על בטיחות המשתמשים בו והקפדה על שמירת איכות הסביבה .
4 תפקידים של אגף הרכב הם :
מחלקת תקינה - תבדוק רכב שעלה פעם ראשונה לכבישי ישראל ושינויים של רכב.
ייצור וסחר במוצרי תעבורה - אחראי על ייצור ושיפוץ , סחר וייבוא של חלקי רכב .
מחלקת נידות ואכיפה - אחראי על תקינות הרכב הנע בכבישים , כאשר לרשותו ניידות לבדיקה בדרכים .
מנהל גף מוסכים גרירה וחילוץ - מתן רשיון למוסכים וביקורת במוסכים.
מחלקת צמ"ה - אחראי על ציוד מכני הנדסי כבד וקל מבינה רישוי ותקינות.
גף הדרכה פיתוח ושמאים - אחראי על כל כתבי הסמכה , אחראי על כל תוכניות הלימוד בבתי ספר.

תחומי פעולה של אגף המפקח על התעבורה

*. קיום שירותי תחבורה ציבורית ושירותי הסעה לתושבי המדינה
*. פיתוח ושיפור תשתית הכבישים לתנועה בטוחה מהירה ונוחה .
*. קיום משק תובלה בטוח .
*. קיום שירותי הסעה ותובלה בשעת חירום .

תחומי פעולתה של מחלקת תקינה שבאגף הרכב

1. בדיקת כל רכב חדש שמיובא לארץ ומתן אישור נסיעה בכבישי הארץ .
2. בדיקת ואישור כל שינוי ברכב .
3. צמצום זיהום האוויר ורעש בכלי רכב .

יעדים עיקריים של מחלקת המוסכים והשמאים

1. הבטחת מערכות שירותים לבעלי רכב .
2. פיקוח על המוסכים .
3. הדרכה , והסמכה מנהלי מוסכים ושמאים .
4. מניעת מפגעים מכלי רכב .

הגדר את המונח "רשות" עפ"י צו על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב)

בצו זה "הרשות" - מנהל האגף ושירותי תחזוקה במשרד התחבורה , לרבות אדם שמנהל האגף לרכב ושירותי תחזוקה העביר אליו את סמכויותיו לפי צו זה , כולן או מקצתן .

האם רשאי משרד התחבורה לשלול רשיון מוסך לאחר שהאישור ניתן

הוברר לרשות שתנאי מתנאי הרשיון לא קוים , או שהנסיבות שהיו קימות בעת מתן הרשיון או חידשו השתנו , או שהרשיון הושג על סמך הודעה או מסמכים כוזבים , רשאי משרד התחבורה לשלול רשיון מוסך .

הגדר את המושגים הבאים :

מפעל - מקום שבו ניתנים שירותי אחזקה ותיקונים לרכב או לרכב מנועי מתוצר או מדגם מסוים .

מוסך שרות - מוסך מורשה שמשרד התחבורה אישר לו להיות מוסך לתת שירות לרכב של יבואן מסוים והוא קשור עמו לשם כך באישור הרשות .

שירות - בין לצורך עצמי ובין לזולת , למעט תיקוני דרך קלים ללא תמורה , לצורך היחלצות מהדרך כדי להגיע למפעל .

באלו תנאים חייב לעמוד מבקש החפץ לקבל רשיון למפעל או למוסך לכלי רכב ?

1. מקום מתאים לעשיית המלאכה אשר לגביה מבוקש הרשיון .
2. ציוד מתאים לעשיית המלאכה אשר לגביה מבוקש הרשיון .
3. מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה במקצוע שבו המפעל עוסק .

פרט את הוראות תקנות התעבורה לגבי מצב הרכב והפיקוח על תקינותו .

רכב וכל החלקים , והאביזרים והציוד המורכבים עליו או המותקנים בו יהיו בכל עת במצב תקין ובמצב שאין בו כדי לגרום רעש , הפרעה , נזק או סכנה לנמצאים עליו , בתוכו או על ידו , לעוברי דרך או לרכוש .
הפיקוח על תקינותו :
בוחן הנושא עמו תעודת בוחן של רשות הרישוי וכן שוטר הנושא עמו תעודת בוחן תנועה של המשטרה , רשאים בכל עת להזמין לבדיקה וכן לבדוק את הרכב .

פרט את הוראות תקנות התעבורה לגבי תיקון ובדיקה של כלי רכב ומתן תעודת בדיקה .

בעליו של רכב , קצין בטיחות , או מי שהשליטה על הרכב בידו , לא ישתמש ברכב ולא ירשה לאחר להשתמש בו אם נגרם בו נזק למערכת ההיגוי ולבלמים , לשלדת המרכב מעבר לקו הגלגלים פגיעות בין הסרנים , בעמודי המרכב כשהשלדה חלק אינטגרלי של המרכב או חלק נפרד מהרכב .
השימוש ברכב כאמור יותר לאחר שהרכב תוקן , נבדק ותוקן בידי מוסך מורשה , ייתן עליו מנהלו המקצועי , תעודת בדיקה ותיקון בחתימת ידו בטופס שהורתה רשות הרישוי העתק הטופס יישמר ברשות המוסך לתקופה של שלושה חודשים .

פרט הוראות תקנות התעבורה לגבי חידוש רכב ואיזה מסמכים על המוסך להמציא בנדון ?

1. להביא את הרכב למשרד רשות הרישוי או לתחנת בדיקה שאישרה רשות הרישוי .
2. הרכב ייבדק וייבחן על ידי בוחן כדי לברר אם נתקיימו בו כל התנאים שנקבעו ואם היינו ראוי לשימוש .
3. רכב המובא לבדיקה יהיה נקי וצבוע .
4. בעליו של הרכב יהיה נוכח בעת הבדיקה .
5. בעת חידוש רשיון לרכב מנועי כתום 15 שנה לאחר שנת ייצרו יציג לפני הבדיקה תעודה מאת מוסך מורשה המאשרת כי מערכת הבלמים המותקנת ברכב נבדקה או תוקנה ונמצאה במצב תקין תוך שלושה חודשים לפני מועד הבדיקה .
6. בעת חידוש רשיון לרכב מיושן 19 שנה , למונית בתום 10 שנים משנת ייצורה או לרכב אספנות יציג לפני הבדיקה תעודה מאת מוסך מורשה כי הרכב תוך שלושה חודשים לפני מועד הבדיקה נבדק ונמצא במצב מכני תקין .
7. בעת חידוש רשיון לרכב שבו מותקן מנוע דיזל יציג לפני הבדיקה תעודה מאת בוחן מורשה שבדיקת פליטת עשן תקינה .
8. בעת חידוש רשיון ברכב ציבורי ורכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 1600 ק"ג יציג לפני הבדיקה שתי תעודות מאת מוסך מורשה כי מערכת הבלמים המותקנים ברכב נבדקה או תוקנה ונמצאה במצב תקין .
9. בעת חידוש רשיון ברכב שבו מותקנים בלמי אויר יציג לפני הבדיקה תעודה מאת מוסך מורשה בדבר תקינות המערכת .

יום חמישי, 22 בינואר 2009

מדידת עוצמות רעש בעבודת השחזה


האדם המודד את עוצמות הרעש חייב להשתמש בציוד המגן האישי הנדרש באותה מחלקה

חיתוך בלהבה

יש לבצע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות ולקבוע בהתאם את הצורך בציוד להגנת הנשימה
יש לצייד את העובד במשקפי מגן עם זכוכית כהה ובחולצה עם שרוול ארוך
צנרת אספקת הגזים איננה ממוקמת בצורה נאותה

מינהל - שאלות חזרה מבנה משרד התחבורה

מהם התנאים הנדרשים מבעל מוסך על מנת לקבל הרשאה להפעלתו ?

1. שטח ומבנה מתאים .
2. ציוד מתאים מנימאלי .
3. מנהל מקצועי בעל הסמכה במקצוע שבו המוסך עוסק .

אם לבעל מוסך אין מספר קטלוגי של פריט אשר הורכב ברכב לקוח מה יצוין בחשבונית הלקוח ?

בחשבונית הלקוח יצוין , סוג החלק : מקורי או תחליפי , משופץ או משומש .

הסבר את טופס הזמנת תיקון לרכב .

שם הלקוח , כתובת הלקוח , טלפון הלקוח , מס' רכב , דגם הרכב שנת יצור , מד אוץ , פרטי הזמנה , חתימת הלקוח , עד איזה סכום תיקון בלי אישור הלקוח .
זה טופס שמנהל המוסך מחתים את הלקוח בעת קבלת הרכב לתיקון .

מהי חקיקה ראשית ומהי חקיקה משנית ?

חקיקה ראשית :
הכנסת היא הגוף המחוקק ולחקיקתה קוראים "חקיקה ראשית" .
הצעת חוק , בין שזאת יוזמה של הממשלה או של חבר כנסת , נקראת בקריאה ראשונה במליאת הכנסת ומועברת לוועדה המתאימה בכנסת . בוועדה יכול כל חבר להביע הסתייגות שלו להצעת החוק . כל חבר כנסת ,לרבות אלה שאינם חברים בועדה האמורה , מותר להם להכניס הסתייגות . לאחר מכן מובאת הצעת החוק למליאת הכנסת לקריאה שנייה שבו הדיון על כל סעיף וסעיף , ולאחר הצבעה בקריאה השניה נערכת הצבעה נוספת שנחשבת לקריאה השלישית .
חקיקה משנית :
הכנסת כדי להקל מעליה את נטל החקיקה , היא מעבירה לגופים ממשלתיים , לשרים ראשי המשרדים הממשלתיים , חלק ממעמסה זו של החקיקה . בדרך של התקנת תקנות ביצוע לחוק לחקיקה זו נקראת "חקיקת מישנה" .
ביחס לחקיקת מישנה קיימים הכללים הבאים :
1 . אין חקיקת מישנה יכולה לסתור כל חוק .
2 . חקיקת מישנה חייבת להסתמך על חוק המסמיך , וצריכה להיות תואמת את מטרותיה .
3 . חקיקת מישנה חייבת להיות סבירה .
בחקיקת מישנה מתעוררת בכל חומרתה בעיית החריגה מסמכות ובית המשפט לא יהסס לבטל תקנה הנגועה בחוסר סמכות .

פרט לפחות 5 גורמים לתלונת הציבור כנגד מוסכים .

1. עבודה לקויה .
2. משך זמן תיקון .
3. מחירים לא סבירים (12 פעולות) .
4. ביצוע עבודה שלא מוזמנת .
5. יחסי אנוש .

מחיר תיקון הוערך מראש ע"י המוסך ונמסר ללקוח . תוך כדי מהלך התיקון התברר כי מחיר התיקון יקר יותר מהמסוכם . ציין את הפעולות אשר על המוסך לנקוט . (התייחס לתנאי הזמנת התיקון) .

יש להתקשר ללקוח ולבקש ממנו אם הוא יכול לבוא ולראות את מהות התקלה . אם הוא לא יכול יש לבקש את אישורו בטלפון ואת האישור הטלפוני יש לרשום בהזמנת תיקון , שעת קבלת האישור וממי .

הסבר את המושג "מחיר לצרכן" .

המחיר לצרכן זה המחיר שנקבע על ידי היצרן או היבואן לצרכן הסופי . ואם אין כזה זה מחיר הקניה של החלק על ידי הספק בתוספת רווח סביר .

הסבר כיצד תנהג ולמי תפנה אם תרצה לפתוח מוסך חדש .

למפקח על המוסכים באותו מחוז . ולצרף את החומר שעונה על שלושת התנאים לפתיחת מוסך והם :
1. שטח ומבנה מתאים .
2. ציוד מתאים מנימאלי .
3. מנהל מקצועי בעל הסמכה במקצוע שבו המוסך עוסק .

הסבר הבדל בין מוסך מורשה לבין מוסך שרות .

מוסך מורשה - מוסך עם רישיון ממשרד התחבורה לעסוק בתיקוני רכב .
מוסך שירות - מוסך מורשה שמשרד התחבורה אישר לו להיות מוסך לתת שירות לרכב של יבואן מסוים והוא קשור עמו לשם כך באישור הרשות .

מנה ארבעה מתפקידיו העיקריים של אגף הרישוי .

אגף רישוי מטפל בכמה תחומים :
בקשות לרשיון נהיגה , כפלי רשיון נהיגה , תוספת סוג לרשיון נהיגה , בדיקות רפואיות לנהגים , שיטת ניקוד , הפניה לקורסים נהיגה מונעת , פסילת רשיונות נהיגה , מבחן נהיגה עיוני , מבחן נהיגה מעשי , מעקב אחרי נהגים .
שינוי רישום בעלות , רשיון רכב , הגבלות ברשיון רכב , שעיבודים ועיקולים על כלי רכב .
מתן רשיון לבית ספר נהיגה , מועמדים למורים לנהיגה , מנהלים מקצועים לנהיגה , פיקוח על השתלמות וקורסים מנהלים מקצועים לנהיגה .

מי אחראי על עבודה שמתבצעת במוסך כאשר המנהל המקצועי נעדר באותו הזמן מהמוסך ?

המנהל המקצועי בכל מקרה .

האם משרד התחבורה מחייב יבואן במוסך מרכזי ובמתן שירות .

כן , הוא מחייב יבואן במוסך מרכזי שיהיה בבעלותו . הוא מחייב את היבואן להתקשר עם רשת מוסכי שרות ומתן שירות וחלפים במשך 7 שנים .

בעת ויכוח בין שמאי ולקוח על מחיר התיקון , מי קובע ?

הלקוח מביא שמאי נוסף על חשבונו , כאשר בידי הלקוח שתי שומות שונות הוא יכול להביאם לועדת ערר במשרד התחבורה אשר מחליטה איזה שומה נכונה .

מהו אחוז הנזק של רכב באובדן גמור ?

60% .

באלו תנאים חייב לעמוד מבקש כדי לקבל כתב הסמכה להיות מנהל מקצועי של מפעל ?

התנאים למתן הסמכה למנהל מקצועי של מוסך הם :
1 . בעל תעודה המעידה כי הוא בעל הדירוג המקצועי הגבוה ביותר באותו מקצוע .
2 . יש לו ניסיון מעשי של שנתיים לפחות בביצוע עבודות באותו מקצוע בהיותו בדירוג המקצועי הגבוה ביותר .
3 . עבר בהצלחה קורס מקצועי שבו הוא מבקש את הסמכה אשר תוכנית הקורס אושרה על ידי הרשות .
4 . עמד בהצלחה בבחינות בפני ועדת הסמכה או בפני גוף אחר שאישרה הרשות .
5 . יש למעומד תעודת יושר .
6 . בעל רשיון נהיגה מתאים .
7 . תושב ישראל ומקום מגוריו הקבוע בישראל .

הסבר מהו מוסך רישוי ומהו מכון רישוי ?

מוסך רישוי - מוסך מורשה שבידו אישור מרשות הרישוי לבצע שירותי רישוי לרכב מסוים כפי שקבעה הרשות .
מכון רישוי - מקום הנותן שירותי רישוי לכל כלי הרכב .

הסבר את המושג "רכב משוקם" .

רכב משוקם זה רכב שנגרם לו נזק ישיר בשיעור שבין 55% לבין 75% משווי הרכב ושמאי רכב קבע כי ניתן לשקמו .

יום שלישי, 20 בינואר 2009

ריתוך אלקטרודה

בעמדת הריתוך מותקנים וילונות למניעת סינוור של העובדים בסביבה הקרובה.
חסרה מערכת יניקה מקומית לסילוק המזהמים הנפלטים בריתוך

ריתוך חשמלי


יש להתקין מערכת איוורור מקומית בעמדת הריתוך ליניקת המזהמים הנפלטים סביב העמדה
יש להתקין וילונות, למניעת סינוור העובדים בקירבת העמדה

מינהל - מבנה משרד התחבורה

סמנכ"ל בכיר תנועה
אגף רישוי :

אגף רישוי מטפל בכמה תחומים :
בקשות לרשיון נהיגה , כפלי רשיון נהיגה , תוספת סוג לרשיון נהיגה , בדיקות רפואיות לנהגים , שיטת ניקוד , הפניה לקורסים נהיגה מונעת , פסילת רשיונות נהיגה ,
מבחן נהיגה עיוני , מבחן נהיגה מעשי , מעקב אחרי נהגים .
שינוי רישום בעלות , רשיון רכב , הגבלות ברשיון רכב , שעיבודים ועיקולים על כלי רכב .
מתן רשיון לבית ספר נהיגה , מועמדים למורים לנהיגה , מנהלים מקצועים לנהיגה , פיקוח על השתלמות וקורסים מנהלים מקצועים לנהיגה .
אגף הרכב שירותי תחזוקה :

מחלקת תקינה תבדוק רכב שעלה פעם ראשונה לכבישי ישראל ושינויים של רכב.
ייצור וסחר במוצרי תעבורה (אביזרים לכלי רכב) ,
יבוא כלי רכב ביבוא אישי ,
מחלקת נידות ואכיפה (בדיקה רכבים בכבישים) .
מנהל גף מוסכים גרירה וחילוץ (מתן רשיון למוסכים וביקורת במוסכים).
מחלקת צמ"ה (כלים הנדסיים).
גף הדרכה פיתוח ושמאים .
סמנכ"ל בכיר יבשה – מפקח ארצי על התחבורה היבשתית

אגף תחבורה ציבורית :

תחבורה ציבורית כללית – רשיונות הפעלה לגבי קווי שרות .
תחבורה ציבורית פרטית – הגבלות לגבי סוגי הסעה כגון איסור הסעה בקווי שרות .
משרדי הסייעים – מתן רשיונות לפתיחת משרד ואיזה עיסוקים יוכל להפעיל .
משרדי השכרה – מתן רשיונות להפעלת שירות של השכרת רכב .
מוניות – מתן רשיון הסעה או רשיון שירות .

אגף תשתיות ופיתוח :
הקצבת תקציבים לרשויות מקומיות בקשר לסלילת כבישים ותמרורים לפי סדר עדיפויות

אגף תכנון תעבורתי :
כל נושא הנדסת תנועה , רשות תמרורים ארצית , מתן אישורים בועדות תכנון ובניה ארצית ומחוזית .

אגף מטענים ומל"ח יבשה :
מתן רשיונות להפעלת משרד הובלה , היתר להובלת חומר מסוכן , רשיון למשרד השכרת גרורים , מתן רשיון להובלת דלק , הפעלת רכבים שלא מגויסים בשעת חירום .

אגף פיקוח :
יפקח על כל הנושאים שמטפל המפקח על התעבורה היבשתית .

יום שני, 19 בינואר 2009

ריתוך חשמלי


ביצוע יעיל של הריתוך - תוך סיבוב המוצר

עמדת ריתוך עם יניקה מקומית


עמדת הריתוך מצוידת בשרוול גמיש ליניקת המזהמים הנפלטים במהלך הריתוך ולהרחקתם מאזור הנשימה של העובד.
את צינור היניקה יש למקם קרוב ככל שניתן לאזור הריתוך, כדי לאפשר יעילות מירבית ביניקת המזהמים

מינהל - שאלות בדיני תעבורה ונוהלי משרד התחבורה .

מהי חקיקה ראשית ולשם מה קיים הצורך בחקיקה משנית .

חקיקה ראשית :

הכנסת היא הגוף המחוקק ולחקיקתה קוראים "חקיקה ראשית" .
הצעת חוק , בין שזאת יוזמה של הממשלה או של חבר כנסת , נקראת בקריאה ראשונה במליאת הכנסת ומועברת לוועדה המתאימה בכנסת . בוועדה יכול כל חבר להביע הסתייגות שלו להצעת החוק . כל חבר כנסת ,לרבות אלה שאינם חברים בועדה האמורה , מותר להם להכניס הסתייגות . לאחר מכן מובאת הצעת החוק למליאת הכנסת לקריאה שנייה שבו הדיון על כל סעיף וסעיף , ולאחר הצבעה בקריאה השניה נערכת הצבעה נוספת שנחשבת לקריאה השלישית .

חקיקה משנית :

הכנסת כדי להקל מעליה את נטל החקיקה , היא מעבירה לגופים ממשלתיים , לשרים ראשי המשרדים הממשלתיים , חלק ממעמסה זו של החקיקה . בדרך של התקנת תקנות ביצוע לחוק לחקיקה זו נקראת "חקיקת מישנה" .
ביחס לחקיקת מישנה קיימים הכללים הבאים :
1 . אין חקיקת מישנה יכולה לסתור כל חוק .
2 . חקיקת מישנה חייבת להסתמך על חוק המסמיך , וצריכה להיות תואמת את מטרותיה .
3 . חקיקת מישנה חייבת להיות סבירה .
בחקיקת מישנה מתעוררת בכל חומרתה בעיית החריגה מסמכות . ובית המשפט לא יהסס לבטל תקנה הנגועה בחוסר סמכות .

פקודת התעבורה מהווה את החקיקה הראשית ותקנות התעבורה מהוות את החקיקה המשנית .

מיהו שמאי רכב והסבר את חובותיו לגבי רכב באובדן גמור , רכב משוקם . באיזה מקרים יסרב לעשות שומה ולא יאשר את תיקונו למרות שהרכב נמצא במוסך .

שמאי רכב הוא – מי שעמד בתנאים לרישום בפנקס השמאים וקבל תעודה :
1 . תושב ישראל ומקום מגוריו הקבוע הוא ישראל .
2 . בעל רשיון לנהיגת רכב מדרגה 2 לפחות .
3 . מלאו לו 23 שנים .
4 . בעל השכלה של שתים עשרה שנות לימוד לפחות או בוגר בית ספר מקצועי תלת שנתי מוכר במגמת מכונאות רכב , או בעל אחד עשרה שנות לימוד ותעודת הסמכה במכונאות רכב או של קצין בטיחות רכב .
5 . בעל תעודת סוג 2 במכונאות רכב מאת משרד עבודה או בעל הדרוג הגבוה ביותר במקצוע פחחות רכב .
6 . התמחה בענייני שמאות רכב במשרדו של שמאי בתקופה של שנה אחת לפחות .
7 . עבר בהצלחה קורס .
8 . עמד בהצלחה בבחינות בפני ועדת בחינות שמינתה הרשות .
9 . יש לו תעודת יושר .

רכב באובדן גמור (TOTAL LOSS)

רכב באובדן גמור זה רכב ששמאי רכב קבע לגביו אחד התנאים :
1 . הרכב יצא מכלל שימוש והנזק הישיר שלו הוא מעל 60% משווי הרכב .
2 . הנזק הישיר בו מעל 55% משווי הרכב ולא ניתן לתיקון ונועד לפירוק חלקים .

שמאי הרכב צריך לפעול ברגע שקבע שהרכב מוגדר כרכב אובדן גמור :
1 . למלות טופס 587 כחול בשלושה עותקים .
2 . יצרף לטופס המקורי את רשיון הרכב וישלח את הטפסים לאגוד חברות הביטוח .
3 . עותק שני ישלח לחברת הביטוח המבטחת .
4 . עותק שלישי ימסור לבעל הרכב .

רכב משוקם
רכב משוקם זה רכב שנגרם לו נזק ישיר בשיעור שבין 55% לבין 75% משווי הרכב ושמאי רכב קבע כי ניתן לשקמו .

שמאי הרכב צריך לפעול ברגע שקבע שהרכב מוגדר כרכב שניתן לשקמו :
1 . ימלא טופס 585 אדום .
2 . יצרף לטופס המקורי המופנה אל משרד הרישוי העתק הערכת נזקים ותצלום של הרכב הניזוק .
3 . העתק השני של הטופס ישלח לחברת הביטוח .
4 . העתק השלישי יימסר לבעל הרכב .
5 . ימלא טופס 586 ירוק בשלושה עותקים .
6 . יצרף לטופס המקורי את רשיון הרכב וישלח את הטפסים לאגוד חברות הביטוח .
7 . עותק שני ישלח לחברת הביטוח המבטחת .
8 . עותק שלישי ימסור לבעל הרכב .
ברכב שהנזק הישיר פחות מ – 75% וניזוקו המכללים אלה , כולם או חלקם : המנוע , המצמד , תיבת הילוכים או סרן אחורי , יהיה השמאי פטור ממסירת הודעה אי שימוש , מהודעה לרשות הרישוי והעברת רשיון הרכב לרשות הרישוי .
אישור תיקון
שמאי לא יעשה שומה ולא ייתן חוות דעת על רכב הנמצא במוסך ולא יאשר את תיקונו של רכב כאמור , אלא אם כן הרכב נמצא במוסך בעל רשיון תקף לפי סעיף 5 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים .

פרט את עיקרי פקודת העבודה , וכן של החוק לפיקוח על מוצרים ושירותים .

פקודת התעבורה

פקודת התעבורה נחקקה עוד בשנת 1929 . בהתאם לפקודת סדרי שלטון ומשפט אומצה עם הכרזת המדינה . וניתן לה תוקף חוקי מדינה . בסוף שנת 1961 ניתן לה גם נוסח עברי חדש מחייב .
פקודת התעבורה מהווה את החקיקה הראשית בנושא התנועה בדרכים ובטיחות בתנועה . הפקודה מתחלקת לתשעה פרקים עיקריים , הכוללים שמונים וארבע סעיפים , וכוללת שבע תוספות .
הפרקים דנים : בדברי פרשנות והגדרות , ברישוי ורישום , בפטורים , שפיטה וסדרי דין , בברירת קנס ומעצר , בפסילת רשיון ואיסור שימוש ברכב , בעבירות ועונשין , בתקנות וחוקי עזר ופרק האחרון שונות .

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים
חוק זה מאפשר לממשלה לכוון ולפקח את פעולת האזרח בתחומים שנראים בעיניה כחיוניים להתערבותה ובדרך של צווים .
החוק מסמיך את שרי ממשלה להכריז על שירותים או מצרכים כברי פיקוח .
לפי חוק זה , בנושא דיני התעבורה , פורסמו צווים רבים ולהלן דוגמאות מספר , הנוגעות לשירותים חיוניים בשטח התעבורה והתחבורה : צו בדבר ייצור רכב והרכבתו , צו בדבר ייצור וסחר במוצרי תעבורה , צו בדבר הרכבת מנועי דיזל ברכב , צו בדבר איסור העלאת מחירי מצרכים ושירותים בתעבורה , צו בדבר מוסכים ומפעלים לכלי רכב , צו בדבר שירותי גרירת רכב וחילוצו , צו בדבר הגבלת העברתו של רכב .

פרט את התנאים למתן הסמכה למנהל מקצועי של מוסך .

התנאים למתן הסמכה למנהל מקצועי של מוסך הם :

1 . בעל תעודה המעידה כי הוא בעל הדירוג המקצועי הגבוה ביותר באותו מקצוע .
2 . יש לו ניסיון מעשי של שנתיים לפחות בביצוע עבודות באותו מקצוע בהיותו בדירוג המקצועי הגבוה ביותר .
3 . עבר בהצלחה קורס מקצועי שבו הוא מבקש את הסמכה אשר תוכנית הקורס אושרה על ידי הרשות .
4 . עמד בהצלחה בבחינות בפני ועדת הסמכה או בפני גוף אחר שאישרה הרשות .
5 . יש למעומד תעודת יושר .
6 . בעל רשיון נהיגה מתאים .
7 . תושב ישראל ומקום מגוריו הקבוע בישראל .

מה תפקידי אגף הרכב – אגף הרישוי , מחלקת מוסכים ושמאי רכב .

אגף רישוי :

אגף רישוי מטפל בכמה תחומים :
בקשות לרשיון נהיגה , כפלי רשיון נהיגה , תוספת סוג לרשיון נהיגה , בדיקות רפואיות לנהגים , שיטת ניקוד , הפניה לקורסים נהיגה מונעת , פסילת רשיונות נהיגה , מבחן נהיגה עיוני , מבחן נהיגה מעשי , מעקב אחרי נהגים .
שינוי רישום בעלות , רשיון רכב , הגבלות ברשיון רכב , שעיבודים ועיקולים על כלי רכב .
מתן רשיון לבית ספר נהיגה , מועמדים למורים לנהיגה , מנהלים מקצועים לנהיגה , פיקוח על השתלמות וקורסים מנהלים מקצועים לנהיגה .

אגף הרכב שירותי תחזוקה :

מחלקת תקינה תבדוק רכב שעלה פעם ראשונה לכבישי ישראל ושינויים של רכב.
ייצור וסחר במוצרי תעבורה (אביזרים לכלי רכב) ,
יבוא כלי רכב ביבוא אישי .
מחלקת נידות ואכיפה (בדיקה רכבים בכבישים) .
מנהל גף מוסכים גרירה וחילוץ (מתן רשיון למוסכים וביקורת במוסכים).
מחלקת צמ"ה (כלים הנדסיים).
גף הדרכה פיתוח ושמאים .

תפקיד שמאי הרכב :

1 . בחינת התביעה בשטח :
1 . מבחינה טכנית .
2 . מבחינת התאמה לתנאי הפוליסה .
2 . הסדר תיקון .
3 . אומדנה כספית .

פרט את התנאים לשם מתן רשיון למוסך למכונאות רכב .
1 . בעל הרשיון לא יבצע עבודה במוסך אלה בהתאם למפורט ברשיון .

2 . לא תבוצע עבודה במוסך אלה עם :
1. מועסק במוסך מנהל מקצועי מוסמך .
2. העבודה תבוצע בהתאם להוראות היצרן .
3. המנהל המקצועי יועסק אך ורק במוסך וימצא בו בכל שעות העבודה .

3 . בעל הרשיון לא יעביר את המוסך למקום אחר אלה בהסכמה מראש ובכתב מהרשות .

4 . רשיון זה לא ניתן להעברה לאחר .

5 . רשיון זה לא יבוא במקום רשיון או דרישה אחרת מרשות מקומית למשל .

6 . בעל הרשיון יציג במקום בולט לעין במוסך את הרשיון , ההסמכה ואת מחיר שעות עבודה בשלט שאת מידותיו קבעה הרשות .

7 . על בעל הרשיון לספק ללקוח חשבונית שעליה מופיעים בן היתר : פרטי המוסך , פרטי הלקוח , תאריך , הפרדה בן מחירי החלקים למחירי העבודה .

8 . במקרה של מוסך שרות חייב המוסך באישור מיוחד .

9 . בעל הרשיון ימלא לכל רכב שיקבל שרות במוסך הזמנת תיקון .בהזמנה יפורטו השירותים שינתנו לרכב ויחתים את הלקוח על הזמנת התיקון . בתום ביצוע העבודה ימסרו ללקוח ע"פ דרישתו החלקים שהוחלפו ברכב .


יום ראשון, 18 בינואר 2009

משחזת פנאומטית ידנית


העובד משתמש באטמי אוזניים ובמשקפי מגן

עמדות ריתוך


סביב כל עמדה מותקן וילון למניעת סינוור
שאיבת נדפי המתכת במקור
קיים ציוד מגן

מינהל - אנגלית - אוצר מילים - כלי עבודה

Adjustable - מתכוונן .
Arc welding - ריתוך בקשת .

Blade - להב .
Bolt - בורג משושה .
Body – גוף .
Boot – תא מטען .
Brush - מברשת .
Button - כפתור לחיץ .

Cloth - בד .
Close - לסגור .
Clutch - מצמד .

Drill - מקדחה .
Drill bit - מקדח .

Extension cord - כבל מאריך .

Fuse - נתיך .

Gauge - מד .
Glue - דבק .
Grounding - הארקה .

Hammer - פטיש .
Handle - ידית .
Hook - וו , קרס .

Iron - ברזל .
Insulator - מבודד .

Jaws - לסתות .

Key - מפתח , שגם .
Knob - כפתור סיבובי , ידית כפתור .

Lever - ידית מנוף .
Lock - מנעול .
Lock washer - דיסקת נעילה .

Nut - אום .

Outlet - שקע חשמלי , נקודת יציאה .

Phillips screwdriver - מברג צלב .
Pliers - פלייר .
Plug - תקע ,פקק .
Point - נקודה , מקום מדויק .
Protection - הגנה .
Pulley - גלגלת .

Ring - טבעת .
Rivet - מסמרה .
Ruler - סרגל .

Sandpaper - נייר זכוכית .
Scissors - מספריים
Scraper - מגרד .
Screw - בורג עץ , להבריג.
Screwdriver - מברג .
Slot - חריץ .
Socket - שקע .
Soldering iron - מלחם .
Spanner - מפתח ברגים .
Spring - קפיץ .
Steel - פלדה .
Support - תמיכה .
Switch - מתג .

Tape - סרט .
Tape measure - סרט מדידה .
Thinner - מדלל .
Thread - תבריג .
Threaded - מחורץ , בעל תברוגת .
Toolbox - ארגז כלים .
Torch - מבער הלחמה .

Vice - מלחציים .
Vise - מלחציים .

Washer - שייבה , דיסקה .
Wing nut - אום כנפיים(פרפר) .
Wire - תיל , חוט חשמל .
Wire cutter - מספרי תיל .
Wood - עץ .
Workbench - שולחן עבודה .
Wrench - מפתח ברגים .

יום שבת, 17 בינואר 2009

ריתוך חשמלי וריתוך נקודות


אי סדר בעמדת העבודה, חומרים דליקים (תיבות קרטון) בעמדת הריתוך משחזת עמוד ללא אביזרי בטיחות נדרשים - אסורה בשימוש.

מגבהים ניידים להרמת רכב


כדי לשמור על יציבות הרכב בזמן ההרמה יש צורך במספר מספיק של מגבהים. להרמה מאוזנת נדרשת הפעלה מקצועית

מינהל - אנגלית - חלקי משפט

חלקי משפט :
1. פועל(Verde)- הפעלה : go , open , come
2. שם עצם(noun)- עושה או מקבל פעולה : car , frame , boot
3. תאור השם(addictive)- מתאר את שם העצם : big , nice
4. מלת יחס(preposition)- מציין יחס ביו דברים :in , on
5. תאר הפעל(adverb)- מתאר את הפועל : carefully , quickly

איפה לעצור בקריאת משפט :
1. פעל .
2. מילת חיבור : and , but .
3. מילת יחס .

Look - להסתכל .
Look after - להשגיח , לטפל .
Look for - לחפש .
Look up - לחפש ברשומה .
LOOK out - להיזהר .

Light - אור , קל .
I light - להדליק להאיר .
Lighter - מצית , קל יותר , בהיר יותר .

השלמת er יכולה לציין עושה פעולה :
Sing - לשיר -- Singer - זמר .
או לדרגת השוואה :
Quick - מהיר -- Quicker - מהיר יותר .

To connect - לחבר -- to disconnect - לנתק .
Exit - יציאה -- in - פנימה -- ex - החוצה .

הסיומת or כמו er פירושה עושה פעולה :
to accelerate - להאיץ -- accelerator - מאיץ .

combustion chamber - תא בעירה .
lock - מנעול , לנעול -- look - להסתכל .
rack and pinion - פסנתר שסתומים .
rubber - גומי -- robber - שודד , גנב .

הווה פשוט - present simple :
מציין פעולה המתבצע בדרך כלל , נוהג , הרגל , אמת כללית .
אני מדבר אנגלית - I speak English .
אתה/את מדבר אנגלית - You speak English .
הוא מדבר אנגלית - He speaks English .
היא מדברת אנגלית - She speaks English .
זה מדבר אנגלית - It speaks English .
אנחנו מדברים אנגלית - We speak English .
אתם מדברים אנגלית - You speak English .
הם/הן מדברים אנגלית - They speak English .

Wear and tear - בלאי טבעי .
Worn out - שחוק , בלאי .
To wear out - להוציא מכלל שימוש ע"י בלאי .
To wear - ללבוש , לגרום לבלאי .

Advered - תאר הפועל מתאר את הפעולה בדרך כלל מסתיים באותיות ly :
Automatic - אוטומטי -- Automatically - בצורה אוטומטית .
Quick - מהיר -- Quickly - במהירות .

יום שישי, 16 בינואר 2009

צביעה בריסוס

העובד מרסס צבע בתוך תא צביעה שיש בו מיתקן יניקה וסינון.
יש להחליף את המסננים באופן תקופתי כדי למנוע ירידה ביעילות היניקה עקב סתימות במסנן.
העובד מוגן מפני חשיפה נשימתית באמצעות מסיכת הגנה עם מסנן. חסרות לו הגנות מפני חשיפה עורית (סרבל או ביגוד ארוך וכפפות)

ניקוי חלקים - מיתקן רוטט

מיתקן להורדת גרדים באמצעות אבנים ורטט.
התהליך יוצר מיפלסי רעש גבוהים. לפיכך יש לבצע אותו בתהליך סגור.
על מכסה המכונה צריכה להיות שיכבת בידוד אקוסטי, הבולע את הרעש.
הבידוד האקוסטי שעל המכסה פגום בחלקו מה שעלול לגרום לחשיפה של העובדים בסמוך למכונה למיפלסי רעש מזיקים

צביעה בריסוס


צביעה בריסוס בתא צביעה עם מסך מים העובד מוגן מפני חשיפה עורית באמצעות הסרבל וכפפות המגן בתהליך כזה תיתכן חשיפה נשימתית ולכן יש לבצע ניטור סביבתי בכדי לקבוע את רמת החומרים המזיקים באוויר ואת סוג המסיכה להגנת מערכת הנשימה

מינהל - אנגלית - אוצר מילים - החלקים העיקריים של המכונית המשך

Takes action – נוקט פעולה .
Take care - להיזהר , להקפיד .
Take off - להסיר .
Take out - להוציא .
Tank – מיכל .
Tape - סרט .
Tape measure - סרט מדידה .
Thick - עבה , סמיך .
Thin - דליל , רזה , דק .
Thinner - מדלל .
Thoroughly – ביסודיות .
Thread - תבריג .
Threaded - מחורץ , בעל תברוגת .
Through – דרך (משהו) , בעד .
Tighten - להדק .
Tin - בדיל .
Tire - צמיג .
Terminal – מסוף .
To – ל… אל .
Toolbox - ארגז כלים .
Torch - מבער הלחמה .
Torque converter – ממיר מומנט .
Towards – כלפי , לכיוון .
Translated – תרגום נתונים .
Triangular - משולש .
Triggering – דרבון .
Troubleshooting – אבחון תקלות .
Turbine – טורבינה .
Turbine bearing – מיסב הטורבינה .
Turn – לסובב .
Trunk – תא מטען .
Turn off - לכבות .
Turn on - להדליק .

Under – מתחת .
Unit - יחידה .
Unleaded - נטול עופרת .
Unscrew - לפתוח הברגה .
Until – עד .
Up – למעלה .
Upright straight – סעפת אנכית .

Value – ערך .
Valve – שסתום .
Valve stem – קנה שסתום .
Variable resistance – נגד מתכוונן .
Vehicles – כלי רכב .
Vent – פתח אוורור .
Via – לאורך נתיב , דרך .
Vice - מלחציים .
Vise - מלחציים .
Voltage – מתח .
Vortex flow – זרימה לוליינית .

Warm – חמים .
Warning - אזהרה .
Warpage – עיוות .
Warped – מעוות .
Washer - שייבה , דיסקה .
Wear – שחיקה ,בלאי .
Wheel – גלגל .
When – מתי .
White - לבן .
With – עם .
Within – תוך(זמן) .
Without – בלי.
Window – חלון .
Wide - רחב .
Windscreen – שמשה קדמית .
Wing nut - אום כנפיים(פרפר) .
Wipers – מגבים .
Wire - תיל , חוט חשמל .
Wire cutter - מספרי תיל .
Wood - עץ .
Work - לעבוד .
Workbench - שולחן עבודה .
Worn out - בלוי , שחוק .
Wrench - מפתח ברגים .
Wrong – לא נכון .

Yellow - צהוב .

Zener diode – דיודת זנר .

BTDC – before top dead center – לפני נקודה מתה עליונה .
ATDC – after top dead center – אחרי נקודה מתה עליונה .
TDC – top dead center – נקודה מתה עליונה .
BDC – bottom dead center – נקודה מתה תחתונה .

יום חמישי, 15 בינואר 2009

צביעה בריסוס


העובד הצובע ליד תא הצביעה איננו לבוש בצורה נאותה (לא לבש את חלקו העליון של הסרבל) וזרועותיו חשופות לחומרים המזיקים הוא לא לובש כפפות, כנדרש יש לספק לעובדים ציוד מגן אישי ולוודא שהם אכן משתמשים בו ובצורה הנכונה להתאמת סוג מסיכת ההגנה על הנשימה - יש לבצע במקום דיקות סביבתיות תעסוקתיות

עיבוד שייש - סיכונים בעבודה


סיכוני רעש מזיק - חובה להשתמש בציוד מגן אישי (אוזניות, אטמים)
סיכוני אבק מזיק (סיליקה) - חובה להרכיב מסיכות להגנת הנשימה

מינהל - אנגלית - אוצר מילים - החלקים העיקריים של המכונית המשך

Quantity - כמות .

Raise - להרים , להניף .
Rear window – חלון אחורי .
Rear-light – פנס אחורי .
Rear-view mirror – מראה קדמית .
Receives input – קבלת מידע .
Rectangular - מלבני .
Red - אדום .
Regulator valve – שסתום ויסות .
Remove - להסיר , לסלק .
Replace - להחליף באותו סוג .
Resistance – התנגדות .
Revolution counter – מד סל"ד .
Ring - טבעת .
Rivet - מסמרה .
Rod - מוט .
Roof – גג .
Roof rack - גגון מטען .
Rotary flow – זרימה סיבובית .
Rotation – כיוון הסיבוב .
Rough - גס , מחוספס .
Round - עגול .
Rubber - גומי .
Ruler - סרגל .

Safety belt - חגורת בטיחות .
Sandpaper - נייר זכוכית .
Scissors - מספריים .
Scrape – לגרד .
Scraper - מגרדת .
Scratch – לשרוט .
Screw - בורג עץ , להבריג.
Screwdriver - מברג .
Sealing – איטום .
Seat - מושב .
See - לראות .
Sensed disk – דיסקת חישה .
Seriously – בצורה רצינית .
Sides – צדדים .
Slot - חריץ .
Shaft - גל .
Shallow - רדוד .
Short - קצר .
Silver - כסף(מתכת) .
Sinc - אבץ .
Small - קטן .
Smooth - חלק .
Spark plug - מצת .
Speedometer – מד אוץ .
Socket - שקע .
Soft – רך .
Soldering iron - מלחם .
Solvent – חומר ממיס .
Spanner - מפתח ברגים .
Specified – רשום , מצוין .
Spring - קפיץ .
Square - מרובע .
Stainless steel - פלדה אלחד .
Starter - מתנע .
Starting circuit – מערכת התנעה .
Stator – סטטור .
Steel - פלדה .
Steering well – גלגל הגה .
Stick - מקל .
Stop - להפסיק .
Straight – ישר .
Subtract – להחסיר .
Stratification – ריבוד .
Swirl direction – כיוון הסחרור .
Superior output mode – מודול הספק מוצא גבוה .
Support - תמיכה .
Surface – פני שטח .
Switch - מתג .
Symbol - סמל , סימן .

יום רביעי, 14 בינואר 2009

מכונה להורדת גרדים


בעלת מגינים ובולעי רעש

מיתקן לייבוש חלקים


קיימת יניקת אדים במקור. קיימת אפשרות (דלתות הזזה) לסגירת המיתקן כנדרש

מינהל - אנגלית - אוצר מילים - החלקים העיקריים של המכונית המשך

Magnetic flux – שטף מגנטי .
Mainshaft – גל ראשי .
Make sure - לוודא , להבטיח .
Manifold – סעפת .
Material – חומר .
Measure – למדוד , מידה .
Method – שיטה .
Microprocessor – מעבד זעיר .
Missing – חסר .
Most – רוב .
Multiply - להכפיל .

Narrow - צר .
Near – קרוב , ליד .
Negative – שלילי .
New - חדש .
Next to – לצד .
Non-loaded – לא מעומס .
Note - שים לב .
Nut - אום .

Odometer – מד מרחק .
Observe - להבחין , לשים לב .
Obtain – להשיג .
Of – של .
Off – ביטול מצב קודם .
Oil filter - מסנן שמן .
Oil flow – זרימת השמן .
Oil fouled – מלוכלך בשמן .
Oil pan/sump - עוקה , אגן שמן .
Oil pressure – לחץ השמן .
Oil velocity – מהירות השמן .
Old - ישן .
On – על .
On the left – משמאל .
On the right – מימין .
Open - לפתוח .
Opposite – ממול .
Opposing torque – פיתול נגדי .
Orange - כתום .
Out – בחוץ , מחוץ .
Out of – מחוץ ל… .
Outside – בחוץ , מחוץ .
Outlet - שקע חשמלי , נקודת יציאה .
Output shaft – גל הטורבינה .
Oval - אובלי , סגלגל .
Over – מעל ומעבר .

Paint - צבע .
Parking – בלם חנייה .
Partially melted – מתכת חלקית .
Past – (לחלוף) על פני .
Pedal - דוושה .
Penetrant – חומר חודר .
Petrol tank – מיכל דלק .
Perform - לבצע .
Phillips screwdriver - מברג צלב .
Phototransistor – טרנזיסטור אור .
Pipe - צינור קשיח .
Piston - בוכנה .
Planetary – מערכת פלנטרית .
Pliers - פלייר .
Plug - תקע ,פקק .
Point - נקודה , מקום מדויק .
Positive – חיובי .
Port – פתח .
Precision – דיוק .
Pressure – לחץ .
Prevent - למנוע .
Program – תכנית .
Protect – להגן .
Protection - הגנה .
Pulley - גלגלת .
Pump - משאבה .
Pump cover – מכסה המאיץ .
Put in - להכניס .

יום שלישי, 13 בינואר 2009

הכנת צבעים במינדף

הצבעי מכין את הצבעים בתוך מינדף כימי ומוגן גם במסיכה להגנת מערכת הנשימה.
מומלץ להצטייד גם בכפפות מגן כדי למנוע חשיפה עורית.
חלון המינדף פתוח לרווחה מה שמפחית את יעילות היניקה.
יש לעבוד עם חלון סגור, ככל שניתן, כשהפתח לא גדול יותר מזה המאפשר את ביצוע העבודה

הכנת צבעים במינדף


המינדף איננו מסודר ועמוס בפריטים מיותרים חלון המינדף פתוח לרווחה מה שמפחית באופן משמעותי את יעילות מערכת היניקה של המינדף יש לצייד את העובד בציוד מגן אישי

מינהל - אנגלית - אוצר מילים - החלקים העיקריים של המכונית המשך

Idle – סרק .
Idling switch – מתג סרק .
Impeller – משאבה , מניע , ממריץ .
Increase – להגדיל , להגביר .
Indicator light – מחוון , אור איתות .
Inductor coil – סליל השראה .
Input shaft – ציר כניסה .
Ignition - הצתה .
Ignition angle – זווית הצתה .
Ignition coil – סליל הצתה .
Illustrated – כמו בציור .
Injector - מזרק .
Inlet valve - שסתום כניסה .
Imperial - מידות בריטיות .
In – ב… .
In front of – בחזית של ….
In the center – במרכז .
In the middle – באמצע
Integrated circuits – מעגלים משולבים .
Insert - להכניס למקום מוכן .
Inside – פנימי , בתוך .
Inspect – לבחון .
Inspection – בדיקה .
Instrument – מכשיר .
Instrument board – לוח מחוונים .
Insulator - מבודד .
Insulator rose breakage – קצה מבודד שבור .
Intake – יניקה .
Into – לתוך .
Iron - ברזל .
Interior - פנימי .
Intake manifold - סעפת יניקה .

Jaws - לסתות .

Key - מפתח , שגם .
Knob - כפתור סיבובי , ידית כפתור .

Large – ארוך .
Lambada – חיישן חמצן .
Lead - עופרת .
Lead deposits – משקעים על המוביל .
Lever - ידית מנוף .
Light emitiing diode – דיודה פולטת אור .
Line - קו , צינור הזנה .
Lipped combustion chamber – גומחה בראש הבוכנה .
Load – עומס .
Loaded – מעומס .
Lock - מנעול .
Lock washer - דיסקת נעילה .
Lock-up piston – בוכנת נעילה .
Look - להסתכל .
Look at - להסתכל על .
Look after - להשגיח , לטפל , לשמור .
Look far - לחפש .
Look up - לחפש ברשמה .
Look out - להיזהר .
Loosen - לרופף .
Long - ארוך .
Lower - להוריד .

טרומפלדור בגליל-משנת 1913

סרט על אולטרה-סאונד תלת ממדי

ליקוי חמה 2009

טלסקופ החלל האבל

סגננות חשיבה ולמידה

הסכנה הגדולה הטמונה בעובש