איך בונים מצגת

יום שבת, 24 באפריל 2010

דיני תעבורה - הובלת מטען בבטיחות

תקנה 85 לתקנות התעבורה קובעת הוראות ברורות לגבי הובלת מטען , משקל המטען , חלוקתו וסידורו כדי שיתאמו לרכב .

האחריות להובלת מטען כחוק חלה על הנהג וגם על בעל הרכב או מי שהשליטה על הרכב בידו .

כאשר מובילים מטען שאינו חורג יש להקפיד על הדברים הבאים :

1 . שמבנה הרכב ואביזריו יתאימו להובלת המטען בבטיחות .

2 . שהמטען לא יחרוג מהדפנות הצדדיים של הרכב ולא יבלוט יותר ממטר אחד מקצהו האחורי והקדמי .

3 . שהגובה מפני הדרך ועד לנקודה הגבוה ביותר לא יעלה על 2.50 מטר ברכב שמשקלו הכולל המותר עד 1,500 ק"ג . ברכב שמשקלו הכולל מ 1,501 ק"ג ועד 3,500 ק"ג גובה המטען לא יעלה על 3 מטר . ברכב שמשקלו הכולל מ 3,501 ק"ג ועד 8,000 ק"ג גובה המטען לא יעלה על 3.50 מטר . ברכב שמשקלו הכולל המותר עולה על 8,000 ק"ג גובה המטען לא יעלה על 4 מטר .

4 .שהמטען או מכסהו לא יגביל את שדה הראיה של הנוהג ברכב מלפניו ומצדדיו ולא יחסום את הכניסה והיציאה מתא הנהג .

5 . שהמטען או מכסהו לא יסתירו את הפנסים , לוחיות זיהוי ומחזירונים וכל סימון אחר למטרת בטיחות של כלי הרכב .

6 . שחלוקת המשקל של המטען וסידורו מאפשרים הובלת המטען בבטיחות וביציבות

7 . שהמטען , מכסהו ומכסה הרכב , מחוזקים היטב באופן שלא יפלו ולא יתרופפו בזמן הנסיעה או מהרוח .

8 . שמשקלו של הרכב פלוס המטען המובל בו לא יעלה על המשקל הכולל המותר לפי רשיון הרכב .

9 . שגובה המטען בתפזורת לא יעלה על גובה דפנות הארגז לרבות הסולמות שהותקנו כדין ברכב והמטען מכוסה בכיסוי מטעים .

כאשר מובילים מטען חורג כאשר רוחב המטען בין 2.50 מטר ל 3.40 מטר ברכב מסחרי שמשקלו הכולל מעל 15 טון יש להקפיד על הדברים הבאים :

1 . שהמטען מהווה יחידת רוחב אחת ושלא יחרוג מ 45 ס"מ מהדפנות בכל צד .

2 . יוצב שלט מחזיר אור לפני ואחרי הרכב בו כתוב " זהירות מטען רחב" .

3 . בזמן תאורה יותקנו בנקודות הקיצוניות של המטען פנסי רוחב ובצדי המטען תאורה היקפית .

כאשר מובילים מטען חורג כאשר רוחב המטען מעל 3.40 ברכב מסחרי שמשקלו הכולל מעל 15 טון יש להקפיד על הדברים הבאים :

1 . יש לקבל היתר מקצין משטרה וההובלה תתבצע בהתאם לתנאי ההיתר .

2 . יוצב שלט מחזיר אור לפני ואחרי הרכב בו כתוב " זהירות מטען רחב" .

3 . הרכב ילווה כל הזמן על ידי רכב אחר , שיסע מאחוריו בכביש חד סטרי ומלפניו בכביש דו סטרי .

4 . בזמן תאורה יותקנו בנקודות הקיצוניות של המטען פנסי רוחב ובצדי המטען תאורה היקפית .

כאשר מובילים מטען חורג גבוה כאשר גובה המטען מפני הדרך עד 4.80 מטר ברכב מסחרי שמשקלו הכולל מעל 15 טון יש להקפיד על הוראות התמרורים וכניסה לקטעי דרך המוגבלים .

כאשר מובילים מטען חורג כאשר גובה המטען מעל 4.80 מטר ברכב מסחרי שמשקלו הכולל מעל 15 טון יש לקבל היתר מן המשטרה וההובלה תתבצע בהתאם לתנאי ההיתר

כאשר מובילים מטען ארוך חורג ברכב מסחרי יש למלא את התנאים הבאים :

1 . שהמטען אינו חורג משליש אורכו של משטח ההטענה ושאורך הרכב ביחד עם המטען החורג לא יעלה על 20 מטרים .

2 . הרכב יסומן בשלטים מקדימה ומאחורה שבהם כתוב "זהירות מטען ארוך" .

3 .ברכב יותקנו שני מחזירורים בקצוות המטען מלפנים אם המטען חורג מלפני הרכב ושני מחזירורים בקצוות המטען מאחור אם המטען חורג מאחורי הרכב .

כאשר מובילים מטען ארוך חורג מעל 20 מטר , יש לקבל היתר מן המשטרה וההובלה תתבצע בהתאם לתנאי ההיתר והרכב יסומן בשלטים מקדימה ומאחורה שבהם כתוב "זהירות מטען ארוך" . ברכב יותקנו שני מחזירורים בקצוות המטען מלפנים אם המטען חורג מלפני הרכב ושני מחזירורים בקצוות המטען מאחור אם המטען חורג מאחורי הרכב .

כאשר מובילים מטען חריג שרוחבו עולה על 3 מטרים או ארכו עולה על 20 מטרים יש להתקין על גג הנהג מתקן המפיץ בכל עת אור צהוב מהבהב או מסתובב .

הובלת מכולות

מותר להוביל מכולה ברכב בתנאים אלה :

1 . הרכב אושר ברשיונו להוביל מכולות ובהתאם לתנאי האישור .

2 . לא יהיה בארגז הרכב דפנות או דלתות בשעת הובלת המכולות .

3 . המכולה לא תבלוט מן החלק האחורי של הרכב .

4 . בשעת הובלת המכולה יהיו התקני החיבור הסובב צמודים למכולה ונעולים .

5 .רוחב המכולה אינו עולה על 2.50 מטר .

יום שבת, 17 באפריל 2010

דיני תעבורה - ההבדלים בין עבירות פליליות לעבירות מנהליות

העבירות הפליליות הן עבירות בעלות אופי פלילי מובהק שמקובל לראות בהן פגיעה במוסר ואף בקלון , כגון : גניבה , שוד , תקיפה או אונס .

העבירות המנהליות הן עבירות הנובעות מהסדרים חדשים באופן יחסי כגון : ניקיון ובריאות ,בטיחות בדרכים ובמפעלים , תכנון ובנייה , מסחר ומחירים ומיסוי .

העבירות הפליליות נרשמות בגיליון הרשעות ולא נמחקות לצמיתות . ואילו בהעבירות המנהליות ברגע ששולם הקנס המנהלי לא יראו אותו כמי שהורשע בפלילים ולא תרשם בגיליון הרשעות .

על עבירת פלילית יישפט העבריין בבית משפט ואילו על עברה מנהלתית ייקנס העבריין על ידי עובד ציבור שהוסמך לכך .

ההליך הפלילי המקובל היינו הליך מסורבל , ממושך ויקר . לעומתו ההליך המנהלי פשוט , מהיר , זול ויעיל במידה רבה למשל בעבירות תעבורה ,כאשר בדובר במספר גדול של העבירות .

חוק העבירות המנהליות הקל את העומס על מערכת התביעה ומערכת בית המשפט .

עיקרי חוק העבירות המנהליות הם :

1 . ניתן יהיה לקבוע בתקנות , באישור ועדה של הכנסת , כי עבירה פלילית תהיה גם עבירה מנהלית .

2 . קביעת עבירה פלילית כעבירה מנהלית לא תשלול את סמכותו של תובע להגיש כתב אישום בשל העבירה הפלילית .

3 . על עבירה מנהלית יוטל קנס כספי .

4 . התקנות יקבעו אם הקנס המנהלי יוטל בשיעור קצוב או בשיעור שייקבע לפי שיקול דעתו של עובד ציבור שהוסמך לכך , בהתחשב בנסיבות העניין .

5 . הקנס המנהלי יוטל על ידי עובד ציבור .

6 . אדם שהוטל עליו קנס מנהלי בשל עבירה מנהלית יהיה רשאי , אם יעדיף זאת , להישפט על העבירה בהליך פלילי רגיל בבית משפט .

7 . שילם אדם את הקנס המנהלי , לא יראו אותו כמי שהורשע בפלילים , והעבירה תכופר לו .

יום שבת, 10 באפריל 2010

דרגות רשיונות נהיגה והתנאים לקבלתם

דרגות רשיונות נהיגה מחלקות באותיות א' עד ג' ובמספרים 1 עד 11 ו 13 .

דרגת הרשיון א' רשאי לנהוג באופנוע עד 50 סמ"ק כאשר גיל מינימלי ללימוד , מבחן והוצאת רשיון נהיגה הוא 16 שנים . תנאים נוספים : מי שלא מלאו לו 17 שנים חייב בהסכמת הורים ומי שלא מלאו לו 18 שנים אסור לו להרכיב נוסע .

דרגת הרשיון ב' רשאי לנהוג באופנוע שנפח מנועו עד 500 סמ"ק , בתלת אופנוע ובאופנוע עם רכב צדי וגם ברכב לפי דרגת רשיון א' כאשר גיל מינימלי ללימוד , מבחן , והוצאת רשיון נהיגה הוא 18 שנים .

דרגת הרשיון ג' רשאי לנהוג באופנוע שנפח ממנועו עולה על 500 סמ"ק וגם ברכב לפי דרגת רשיון א' + ב' כאשר גיל מינימלי ללימוד 18 שנים וגיל מינימלי למבחן והוצאת רשיון נהיגה הוא 21 שנים . תנאים נוספים : חייב בותק נהיגה של שנה אחת לפחות על דרגה ב' בטרם ייבחן לדרגה ג' , חדות עין כבדרגות 3 ומעלה .

דרגת הרשיון 1 (א) רשאי לנהוג במכונית ניידת + משא נוע כאשר גיל מינימלי ללימוד , מבחן והוצאת רשיון נהיגה 16 שנים .

(ב) רשאי לנהוג בטרקטור , גם אם צמוד אליו גרור כאשר גיל מינימלי ללימוד ומבחן נהיגה 15 שנים והוצאת רשיון נהיגה 16 שנים . תנאים נוספים : חייב קורס עיוני ומעשי ומבחן בטרקטור .

(ג) רשאי לנהוג בטרקטורון רק למי שמלאו לו 17.5 שנים .

דרגת הרשיון 2 רשאי לנהוג בנוסעים פרטי + פרטי דו שימושי + חשמלי + מדברי ומסחרי עד 4000 ק"ג + אוטובוס זעיר + טרקטורון כאשר מסיעים עד 8 אנשים למעט הנהג + גרור עד 1500 ק"ג . וגם ברכב שדרגת הרשיון 1 (א) כאשר גיל מינימלי ללימוד נהיגה 16.5 שנים וגיל מינימלי למבחן והוצאת רשיון נהיגה 17 שנים .

לכל דרגות רשיון הנ"ל חדור הראייה לא יהיה גרוע מ 6/12 בעין אחת לפחות , שדה הראיה לא יפחת מ 120 מעלות בכיוון אופקי . רשאי להסתייע במשקפיים או בעדשות מגע כדי להתאים את ראייתו לחדות הראיה הנחוצה .

דרגת הרשיון 3 רשאי לנהוג במסחרי מעל 4000 ק"ג ועד 1499 ק"ג + אוטובוס זעיר + רכב מדברי + רכב חשמלי ובלבד שמספר הנוסעים בהם אינו עולה על 11 נוסעים בנוסף לנהג + גרור עד 4000 ק"ג וגם ברכב שדרגת הרשיון 1 (א) + 2 כאשר גיל מינימלי ללימוד נהיגה 17 שנים , למבחן נהיגה 17.5 שנים והוצאת רשיון נהיגה 18 שנים

דרגת הרשיון 13 רשאי לנהוג במסחרי מעל 15000 ק"ג וגם ברכב שדרגת הרשיון 1 (א) + 2 + 3 כאשר גיל מינימלי להוצאת רשיון נהיגה 19 שנים . תנאים נוספים : תושב הארץ + ותק שנה על דרגת רשיון 3 + קורס עיוני ברכב כבד + אישור רפואי מהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים + מבחן מעשי .

דרגת הרשיון 4 רשאי לנהוג במסחרי מעל 4000 ק"ג כאשר תומך נתמך או גורר גרור

וגם ברכב שדרגת הרשיון 1 (א) + 2 + 3 + 13 כאשר גיל מינימלי ללימוד 18 שנים וגיל מינימלי למבחן והוצאת רשיון נהיגה הוא 20 שנים . תנאים נוספים : תושב הארץ + ותק שנה על דרגת רשיון 13 + קורס עיוני ברכב כבד + אישור רפואי מהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים + מבחן מעשי .

דרגת הרשיון 5 רשאי לנהוג במונית + רכב סיור וגם ברכב שדרגת הרשיון 1 (א) + 2 כאשר גיל מינימלי ללימוד נהיגה 18 שנים , למבחן נהיגה 20 שנים והוצאת רשיון נהיגה 21 שנים . תנאים נוספים : תושב הארץ + וותק של שנתיים בדרגות רשיון 2 , 3 + 8 שנות לימוד לפחות + אישור רפואי מהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים + קורס עיוני רכב ציבורי .

דרגת הרשיון 6 רשאי לנהוג באוטובוס וגם ברכב שדרגת הרשיון 1 (א) + 2 + 3 + 5 + 7 + 11 כאשר גיל מינימלי ללימוד נהיגה 18 שנים , למבחן נהיגה 20 שנים והוצאת רשיון נהיגה 21 שנים . תנאים נוספים : תושב הארץ + וותק של שנתיים בדרגות רשיון 2 , 3 + 8 שנות לימוד לפחות + אישור רפואי מהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים + קורס עיוני רכב ציבורי .

דרגת הרשיון 7 רשאי לנהוג בטיולית , מסחרי מעל 4000 ק"ג המורשה להסיע מעל 12 נוסעים + רכב מדברי וגם ברכב שדרגת הרשיון 1 (א) + 2 + 3 + 13 הערה : בנובמבר 1987 נקבע בתקנות שיותר לא תינתן רשיון נהיגה דרגה 7 .

דרגת הרשיון 8 רשאי לנהוג בכלי רכב שפורטו לרשיון נהיגה מדרגות 5 + 3 וגם ברכב שדרגת הרשיון 1 (א) + 2 כאשר גיל מינימלי ללימוד נהיגה 18 שנים , למבחן נהיגה 20 שנים והוצאת רשיון נהיגה 21 שנים . תנאים נוספים : תושב הארץ + וותק של שנתיים בדרגות רשיון 2 , 3 + 8 שנות לימוד לפחות + אישור רפואי מהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים + קורס עיוני רכב ציבורי .

דרגת הרשיון 9 רשאי לנהוג בכלי רכב שפורטו לרשיון נהיגה מדרגות 5 + 4 וגם ברכב שדרגת הרשיון 1 (א) + 2 + 3 + 13 כאשר גיל מינימלי ללימוד נהיגה 18 שנים , למבחן נהיגה 20 שנים והוצאת רשיון נהיגה 21 שנים . תנאים נוספים : תושב הארץ + וותק של שנתיים בדרגות רשיון 2 , 3 + 8 שנות לימוד לפחות + אישור רפואי מהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים + קורס עיוני רכב ציבורי .

דרגת הרשיון 10 רשאי לנהוג בכלי רכב שפורטו לרשיון נהיגה מדרגות 5 + 4 וגם ברכב שדרגת הרשיון 1 (א) + 2 + 3 + 13 + 5 + 7 + 11 כאשר גיל מינימלי ללימוד נהיגה 18 שנים , למבחן נהיגה 20 שנים והוצאת רשיון נהיגה 21 שנים . תנאים נוספים : תושב הארץ + וותק של שנתיים בדרגות רשיון 2 , 3 + 8 שנות לימוד לפחות + אישור רפואי מהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים + קורס עיוני רכב ציבורי .

דרגת הרשיון 11 רשאי לנהוג באוטובוס + אם נוהג במסחרי עד 4000 ק"ג ועד 10 נוסעים וגם ברכב שדרגת הרשיון 1 (א) + 2 + 5 כאשר גיל מינימלי ללימוד נהיגה 18 שנים , למבחן נהיגה 20 שנים והוצאת רשיון נהיגה 21 שנים . תנאים נוספים : תושב הארץ + וותק של שנתיים בדרגות רשיון 2 , 3 + 8 שנות לימוד לפחות + אישור רפואי מהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים + קורס עיוני רכב ציבורי .

לכל דרגות רשיון הנ"ל חדור הראייה לא יהיה גרוע מ 6/12 בכל אחת משתי העיניים , שדה הראיה לשתי העיניים ייחד לא יפחת מ 140 מעלות בכיוון אופקי . רשאי להסתייע במשקפיים או בעדשות מגע כדי להתאים את ראייתו לחדות הראיה הנחוצה .

הפרש בין עוצמת הזכוכית לא יעלה על 4.5 דיאופטריות . כושר השמיעה באוזן אחת לפחות אינו פחות מ 40 דציבלים . לפי ממוצע תדירויות . רשאי להסתייע במכשיר שמיעה .

יום רביעי, 7 באפריל 2010

דיני תעבורה - גרירה

גרירת רכב מנועי

לא יגרור אדם רכב מנועי ברכב פרטי , ברכב פרטי דו שימושי , ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר פחות מ 2200 ק"ג או במונית אלא לפי היתר מרשות הרישוי .

רכב מנועי הנגרר על ידי רכב אחר יחובר אל הרכב הגורר במוט חיבור מתאים וחזק והמרחק בין שני כלי הרכב לא יעלה על 2.5 מטר . אמצעי החיבור יסמנו בסימן צבעוני בולט ויארו בזמן התאורה .

על הרכב הנגרר מאחור ועל הרכב הגורר מלפנים יותקן שלט לסימון לגורר ונגרר .

ברכב הנגרר לא יימצאו אנשים פרט לנוהג .

לא יגרור אדם רכב מנועי על ידי רכב אחר אלא אם הדבר ניתן להיעשות בבטחה .

אם הרכב הנגרר גלגלי הסרן הקדמי או הסרן אחורי שלו לא מורמים חייב להיות ברכב הנגרר אדם בעל רשיון נהיגה לסוג של הרכב הנגרר .

גרירת גרור ונגרר

לא יגרור אדם גרור או נתמך אלא לפי תנאי הגרירה שנקבעו ברשיון הרכב של הגורר , הגרור , או הנתמך על ידי רשות הרישוי .

לא ינהג אדם בגורר או בתומך אם אין מגע מספיק בין גלגל מגלגלי הגרור או הנתמך לבין פני הדרך .

לא יגרור אדם יותר מגרור אחד , אלא לפי היתר מאת רשות הרישוי .

לא יגרור אדם גרור חקלאי הפטור מחובת רישום ורשיון אלא בטרקטור . רשות הרישוי רשאית לתת היתר לגרירת גרור חקלאי ברכב אחר .

סייגים לגרירה

לא יגרור אדם מכונה נגררת הפטורה מרישום ורישוי אלא בטרקטור או ברכב מסחרי שמשקלו עולה על 2200 ק"ג או לפי היתר מרשות הרישוי .

לא יגרור אדם ברכב פרטי נוסעים ,ברכב פרטי דו שימושי וברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר פחות מ 2200 ק"ג גרור שמשקלו הכולל המותר עולה על 750 ק"ג .

לא יגרור אדם רכב ברכב בעל שלושה גלגלים או פחות .

לא יגרור אדם רכב לרבות גרור במכונה ניידת , ברכב ציבורי או אוטובוס אלא אם ניתן לו היתר מאת רשות הרישוי .

לא יגרור אדם יותר מרכב אחד , אלא אם ניתן לו היתר מאת רשות הרישוי .

לא יגרור אדם באופנוע אלא אם הותר הדבר ברשיון האופנוע .

יום שלישי, 6 באפריל 2010

גרירה וחילוץ - ציוד לרכב גרירה נשלטת

ציוד לרכב גרירה נשלטת :

1. עגורן (מנוף) מונע ביד או באמצעות מנוע ובלבד שנבדק ונמצא תקין ע"י בודק מוסמך מטעם משרד העבודה ובידי המבקש אישור בר תוקף על כך .

2. משלש גרירה המצויד באביזרי חיבור או כל מיתקן אחר המאפשר חבור והמנע נזק מהרכב הנגרר .

3. שרשראות קשירה .

4. מטף אבקה מאושר של 3 ק"ג לפחות בנוסף למטף הנדרש ברכב מסוג זה .

5. זרקור להארת פעולות הרמה קבוע או מיטלטל הניתן לחיבור למערכת החשמל של הגורר , בעל עוצמת אור השווה או הקרובה לעוצמת האור של פנסי הדרך הראשיים .

6. מיתקנים שיכללו : פנסי איתות , בלימה , אור אחורי שאפשר לחברם באופן זמני לרכב הנגרר בחלקו האחורי ע"י כבל חשמל המתחבר למערכת החשמל של הרכב הגורר וכן פנס צהוב מהבהב על גג תא הנהג .

7. שלטי גורר ונגרר הנדרש בחוק .

8. משלש אזהרה .

9. נעלי ביטחון 2 זוגות .

10. ארגז עזרה ראשונה בהתאם לתקן .

11. את חפירה .

12. מטאטא כביש .

13. דקר (לים) באורך 90 ס"מ לפחות .

ציוד חובה לרכב עבודה המיועד לגרירה וחילוץ בלבד :

1. כל 13 הסעיפים הקודמים .

2. כננת אחורית לרכב בעל כושר גרירה נשלטת מעל 2,501 ק"ג גם כננת קדמית .

3. מערכת גלגלות .

סימון הרכב :

1. פנס צהוב מהבהב על גג תא הנהג .

2. שילוט חיצוני על גבי הרכב במקום הבולט לעין (שלט מיוחד או צבוע) בגודל 35 X 40 ס"מ .

לפי הוראות תקנות התעבורה .

בטיחות בפעילות חילוץ :

1. דייקנות וסבלנות .

2. עבודת צוות .

3. לא יורשה לאיש לזחול מתחת לציוד .

4. אין לזרוק ציוד .

5. יש להיזהר מפני החלקת הציוד הן בהרמה והן בגרירה .

6. אנשי הצוות יעמדו בריחוק מתאים מכבלים בפעולה .

7. ביגוד מתאים נעליים וכפפות .

8. הכושר וביעילות של הציוד .

9. זהירות מחומר דליק

10. הרמה או הזזת הציוד (מבחינה גופנית) .

מהי פעולת החילוץ :

החילוץ הוא פעולת הרחקה של כלי רכב שנפגע בתאונה או מהמקום שבו הוא יצא מכלל פעולה .

מהן מטרות החילוץ :

1. להסיר הפרעה מדרכי תנועה .

2. להגן עליו מפני נזק נוסף .

3. העברתו למוסך או לכל מקום אחר (גרירה) .

סוגי פעולות חילוץ :

1. שקיעה .

2. הידרדרות לתהום .

3. תאונה .

4. רכב מקולקל (גרירה) .

גורר

גרור יציבות נגרר

נתמך רכב

או או

מחובר בטיחות מכונה

אמצעי רתימה

יום ראשון, 4 באפריל 2010

גרירה וחילוץ - יסודות הטכניקה בפעילות חילוץ

חילוצו ופינויו של כלי רכב שנפגע נעשה ע"י הפעלת כוח או כוחות כדי להניעו בכיוון הרצוי . אנשי צוות החילוץ חייבים לדעת את העקרונות הבסיסיים של המכניקה השימושית כולל כוח ותנועה לקבלת יעילות ובטיחות . כדי לנצל את התועלת המקסימלית אנשי צוות החילוץ צריכים להעריך את ההתנגדויות הקיימים של הרכב הניזוק ובמדויק .

התנגדויות אלה יכולות להיגרם ע"י גורם אחד או ע"י צירוף של כמה גורמים כגון :

1. משקל הרכב .

2. סוג הקרקע .

3. שיפוע הדרך .

4. הרכב הניזוק .

גלגליה

הגלגילות משמשות לשינוי כיוון המשיכה וליצירת יתרון מכני .

· כשהגלגילה קבועה על גוף נייח מטרתה לשנות את כיוון המשיכה אינה יוצרת כל יתרון מכני .

העומס על ציר הגלגילה והעוגן הוא במקרה זה : D+W=A .

הדרך שעובר הכוח P שווה לדרך שעובר המשא W .

· כשהיא מחוברת לרכב , היא משמשת ליצירת יתרון מכני . הכבל עובר דרך הגדולה פי שניים מזו שעובר המשא W .

יתרון מכני 1:6 זאת אומרת שמורכבים חמש גלגליות והכבל עובר דרך הגדולה פי חמש מזו שעובר הרכב W . וכוח המשיכה קטן פי 5 מהמשא W .

הסיבות להפסדי החיכוך במערכת הגלגלות :

1. החיכוך הפנימי בתוך הכבל .

2. חיכוך הכבל במסלול ועל הגלגילה .

3. החיכוך שבין הגלגילה ובין הציר שלה .

4. החיכוך של הכבלים ושל הגלגילות עם פני הקרקע .

ההפסד מורכב :

מספר גלגליות

יחס העברה

יעילות ב - %

יתרון מכני (כוח נטו)

1

1:2

90

1:1.8

2

1:3

83.3

1:2.5

3

1:4

76.9

1:3.1

4

1:5

71.4

1:3.6

5

1:6

66.4

1:4

התנגדות הרכב הנפגע לחילוץ :

א. להתנגדות הכללית לחילוץ יש שני גורמים עיקריים :

1. התנגדות הקרקע לגרירה .

2. התנגדות השיפוע .

ב. בשעת חישוב הכוח הדרוש לחילוץ הרכב יש לחשב בנפרד כל התנגדות .

חישוב התנגדות הקרקע = משקל הרכב / מקדם הקרקע .

חישוב התנגדות השיפוע = (מעלות שיפוע * משקל הרכב) / 60 .

התנגדות המשוערת לתנועה של כלי רכב על סוגים שונים של קרקע הנוסחה לחישוב התנגדות הכללית :

התנגדות כללית = מקדם ביטחון + מעלות שיפוע * משקל הרכב / 60 + משקל הרכב / מקדם הקרקע

נוסחה זו תופסת עד שיפוע 45 מעלות .

התנגדות כללית = מקדם בטחון + משקל הרכב + משקל הרכב / מקדם הקרקע .

משקל הרכב/מקדם קרקע + מעלות השיפוע * משקל הרכב / 60 + התנגדות כללית + 25% מקדם ביטחון = התנגדות כללית

יתרון מכני = התנגדות כללית / כושר הרכב .

טרומפלדור בגליל-משנת 1913

סרט על אולטרה-סאונד תלת ממדי

ליקוי חמה 2009

טלסקופ החלל האבל

סגננות חשיבה ולמידה

הסכנה הגדולה הטמונה בעובש