איך בונים מצגת

יום שלישי, 6 באפריל 2010

גרירה וחילוץ - ציוד לרכב גרירה נשלטת

ציוד לרכב גרירה נשלטת :

1. עגורן (מנוף) מונע ביד או באמצעות מנוע ובלבד שנבדק ונמצא תקין ע"י בודק מוסמך מטעם משרד העבודה ובידי המבקש אישור בר תוקף על כך .

2. משלש גרירה המצויד באביזרי חיבור או כל מיתקן אחר המאפשר חבור והמנע נזק מהרכב הנגרר .

3. שרשראות קשירה .

4. מטף אבקה מאושר של 3 ק"ג לפחות בנוסף למטף הנדרש ברכב מסוג זה .

5. זרקור להארת פעולות הרמה קבוע או מיטלטל הניתן לחיבור למערכת החשמל של הגורר , בעל עוצמת אור השווה או הקרובה לעוצמת האור של פנסי הדרך הראשיים .

6. מיתקנים שיכללו : פנסי איתות , בלימה , אור אחורי שאפשר לחברם באופן זמני לרכב הנגרר בחלקו האחורי ע"י כבל חשמל המתחבר למערכת החשמל של הרכב הגורר וכן פנס צהוב מהבהב על גג תא הנהג .

7. שלטי גורר ונגרר הנדרש בחוק .

8. משלש אזהרה .

9. נעלי ביטחון 2 זוגות .

10. ארגז עזרה ראשונה בהתאם לתקן .

11. את חפירה .

12. מטאטא כביש .

13. דקר (לים) באורך 90 ס"מ לפחות .

ציוד חובה לרכב עבודה המיועד לגרירה וחילוץ בלבד :

1. כל 13 הסעיפים הקודמים .

2. כננת אחורית לרכב בעל כושר גרירה נשלטת מעל 2,501 ק"ג גם כננת קדמית .

3. מערכת גלגלות .

סימון הרכב :

1. פנס צהוב מהבהב על גג תא הנהג .

2. שילוט חיצוני על גבי הרכב במקום הבולט לעין (שלט מיוחד או צבוע) בגודל 35 X 40 ס"מ .

לפי הוראות תקנות התעבורה .

בטיחות בפעילות חילוץ :

1. דייקנות וסבלנות .

2. עבודת צוות .

3. לא יורשה לאיש לזחול מתחת לציוד .

4. אין לזרוק ציוד .

5. יש להיזהר מפני החלקת הציוד הן בהרמה והן בגרירה .

6. אנשי הצוות יעמדו בריחוק מתאים מכבלים בפעולה .

7. ביגוד מתאים נעליים וכפפות .

8. הכושר וביעילות של הציוד .

9. זהירות מחומר דליק

10. הרמה או הזזת הציוד (מבחינה גופנית) .

מהי פעולת החילוץ :

החילוץ הוא פעולת הרחקה של כלי רכב שנפגע בתאונה או מהמקום שבו הוא יצא מכלל פעולה .

מהן מטרות החילוץ :

1. להסיר הפרעה מדרכי תנועה .

2. להגן עליו מפני נזק נוסף .

3. העברתו למוסך או לכל מקום אחר (גרירה) .

סוגי פעולות חילוץ :

1. שקיעה .

2. הידרדרות לתהום .

3. תאונה .

4. רכב מקולקל (גרירה) .

גורר

גרור יציבות נגרר

נתמך רכב

או או

מחובר בטיחות מכונה

אמצעי רתימה

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

טרומפלדור בגליל-משנת 1913

סרט על אולטרה-סאונד תלת ממדי

ליקוי חמה 2009

טלסקופ החלל האבל

סגננות חשיבה ולמידה

הסכנה הגדולה הטמונה בעובש