איך בונים מצגת

יום שישי, 3 בספטמבר 2010

הרכב המנוועי - הרכב

הגדרת מנוע : מכונה ההופכת אנרגיה כימית לאנרגיה עבודה .

יצרן המנועים שהמציא את מנוע השריפה הפנימית שמו אוטו .

תנועת המנוע היא תנועה קוית יצרן הרכב הפך את תנועה קוית לתנועה סיבובית על ידי הרכבת גל ארכובה ( הפך את תנועת הבוכנה והטלטל מתנועה קוית לתנועה סיבובית ) .

המנוע מחולק ל 3 חלקים והם : ראש מנוע , גוף מנוע ואגן שמן .

ראש מנוע : יצרן הרכב יצק את ראש המנוע עם כל המעברים הדרושים כגון : מעברי שמן , מים וכן שני תעלות תעלה אחת ליניקת התערובת ( סעפת יניקה ) תעלה שניה ליציאת הגזים השרופים (סעפת הפליטה ) . בראש מנוע מורכבים החלקים הבאים : מערכת השסתומים , הנדנדים ושתי סעפות סעפת יניקה וסעפת פליטה . כמו כן יצרן הרכב מנע דליפות ובריחת שמן על ידי הרכבת גומיות במובילי שסתומים וכן השחזה והתאמת השסתומים במקומם .

ישנם שני סוגי שסתומים : שסתום יניקה דק יותר משסתום פליטה והוא מושחז ב 30 מעלות .

שסתום פליטה עבה וחזק יותר שומר על חום גבוהה ומושחז 45 מעלות .

השסתומים מורכבים בראש מנוע על ידי קפיצים טבעת ביטחון ושני מאבטחים .

תפקיד הנדנדים לפתיחת השסתומים בלבד לפי סדר הצתה 2 ,4 , 3 , 1 .

גוף המנוע : לגוף המנוע מורכבים החלקים הבאים : כל מערכת הבוכנות , הטלטלים , גל ארכובה , גל הזיזים , כמו כן יצרן המנועים דאג לכל התעלות של המים והשמן .

הבוכנות מכילות את שני סוגי הטבעות : טבעות לחץ שתפקידם למנוע נפילת לחץ לתוך אגן השמן . טבעות השמן תפקידם לגרוף את השמן מדופן הצילנדר ולהשאיר שיכבה שמן דקה על הדופן .

הבוכנה קשורה ומחוברת על ידי פין הבוכנה , יצרן הרכב דאג שכל החלקים המורכבים ופועלים בתוך המנוע יהיו קלים וחזקים , לכן פין הבוכנה חלול והבוכנה עצמה קלה וחזקה . הבוכנה מחוברת לטלטל על ידי פין שמאובטח על ידי 2 קפיצים לפין שלא יגרום נזק לגלים .

הטלטל מחובר על ידי 2 חצאי מיסבים לצוואר גל ארכובה .

גלגל התנופה שמחובר לגל ארכובה תפקידו : לאזן את עבודת המנוע , לתת המשכיות לנקודה מתה תחתונה , כמו כן מורכב על גלגל התנופה זר שתפקידו לקשר את המתנע ולקבל את התנועה הראשונה במנוע , עברת הכוח בין המנוע לתיבת הילוכים נעשית על ידי המצמד שמחובר על ידי ברגים לגלגל התנופה .

יחס גלגלי השיניים בין גל הזיזים לגל ארכובה הוא 1 : 2 . 2 סיבובים של גל ארכובה סיבוב אחד גל הזיזים הוא מחזור עבודה אחד .

למנוע ארבע פעימות : יניקה , דחיסה , עבודה ופליטה .

יצרן המנועים דאג לנקות את ראש הבוכנה על ידי פתיחת שני שסתומים באותו זמן , לפעולה זאת אנו קוראים חפיפת שסתומים , החפיפה נעשית בסוף מהלך הפליטה והתחלת היניקה .

יצרן המנועים דאג למרווחים בין המנוע לבוכנה וכן לטבעות , לשסתומים בגלל תופעה התפשטות החומרים , לכן מכונאי הרכב שמים דגש על מרווח נכון לפי הוראות היצרן ולא הבוכנה עלולה להיתפס .

תפקיד גל הזיזים הוא : להפעיל את מערכת השסתומים , כמו כן הוא מפעיל את משאבת השמן , משאבת הדלק , המפלג במנוע בנזין ומשאבת התזה במנוע דיזל .

כמו כן הוא קשור (מחובר) לגל ארכובה על ידי שרשרת תזמון שתואמים את תקינות המנוע .

הגדרת יחס דחיסה במנוע בנזין ודיזל :

מנוע בנזין : יחס הדחיסה במנוע בנזין קובע את סוג הדלק שאנו נשתמש לאותו סוג מנוע . במנוע בנזין ישנם שני יחסי דחיסה . יחס דחיסה נמוך שמתחיל מי 6 עד 9 ל 1 סוג הדלק שאנו נשתמש 91 אוקטן . יחס זה הוא יחס נמוך .כמו כן יחס דחיסה גבוה במנוע בנזין מתחיל מי 9 עד 12 ל 1 מצריך תצרוכת דלק גבוהה שזו 96 אוקטן .

הגדרת יחס דחיסה V + v / v V - נפח הגליל , v - נפח תא שריפה .

במנוע דיזל היחס שונה מתחיל ב 15 עד 22 ל 1 .

נפח הגליל כפול מספר הגללים אנו נקבל את נפח המנוע .

הגדרת כוח סוס :הרמת משקל של 75 ק"ג לגובה של 1 מטר בשניה אחת .

כיצד יצרן המנועים העשיר את עבודת המנוע ?

יצרן המנועים העשיר את עבודת המנוע על ידי הרכבת מגדש ( טורבו ) .

סדר הצתה 2 (פליטה) 4 (יניקה) 3 (דחיסה) 1 (עבודה)

סדר הצתה מנוע 6 צילינדרים 4 2 6 3 5 1

מערכת דלק בנזין

מערכת הדלק מורכבת ממיכל דלק חצוי בתוכו למניעת טלטול הדלק . כמו כן במיכל מורכב מצוף המראה לנהג על ידי שעון את כמות הדלק הנמצא במיכל . מכסה הדלק חייב להיות מחורר , כמו כן במיכל מורכב צינור עודפים .

משאבת הדלק המופעלת על ידי גל הזיזים מחוברת על ידי צינור למיכל הדלק תפקידה לשאוב את הדלק מי המיכל ולהעבירו דרך המסנן למאייד .

תפקיד המאייד לספק את כמות הדלק והאוויר ביחס של 1 ל 15 לבוכנות . המאייד מחולק לשש מערכות והם : 1 . מערכת סרק , 2 . מערכת סל"ד נמוך , 3 . מערכת סל"ד בינוני , 4 . מערכת סל"ד גבוה , 5 . מצוף מחט , המצוף מגביל את כמות הדלק שהמאייד יכול להכיל , 6 . משאבת תאוצה , הנכנסת לפעולה בסל"ד גבוה מאוד על ידי כך שמספקת את הדלק / אוויר הנדרש למנוע . 7 . מערכת המשנק שמפעילים אותה שהמנוע קר על מנת לקבל תערובת עשירה .

סוג הדלק נקבע על ידי היצרן לפי יחס הדחיסה במנוע .

הליקויים שעלולים להיגרם במערכת הדלק במנוע :

1 . תצרוכת עשירה מסנן אוויר סתום , משנק סגור או חצי סגור .

2 . תצרוכת עניה עלול להיגרם בסיבות הבאות :

אטם סעפת היניקה שרוף .

אטם המאייד שרוף .

דיטונציה הצתה עצמית נגרמת כתוצאה מהצתה לא מכוונת נכון על ידי המפלג . הניצוץ שהיה צריך להצית את התערובת בסוף מהלך הדחיסה הוא מצית אותה באמצע מהלך הדחיסה על ידי כך קיים הפסד במהלך הבוכנה הספק יורד .

מערכת דלק דיזל

מערכת דלק הדיזל מורכבת ממיכל דלק חצוי , צנרת , משאבת דלק , מסננים מיוחדים וכן משאבת הזרקה .

המשאבה שואבת את כמות הדלק בלחץ נמוך ומעבירה את הכמות למשאבת הזרקה . במשאבת הזרקה מורכבת משאבת הזנה שהופכת לחץ נמוך ללחץ גבוה מאוד ומעבירה את הלחץ הגבוה דרך צנרת פלדה למרססים .

מערכת דלק דיזל חייבת להיות מנוקזת מאוויר אחרת לא נוכל להדליק את המנוע .

ליקויים : זיוף במנוע דיזל נגרם כתוצאה מכניסת אוויר למערכת . כמו כן עשן שחור שנפלט בכמות לא רגילה , הגורם היחיד הוא המזרק .

מערכת שימון

מערכת השימון במנוע חיכוך , חום ובלאי גדול לכן יצרן הרכב הרכיב מערכת שתמנע את החיכוך והחום במנוע על ידי הרכבת אגן שמן המכיל את כמות השמן שהיצרן קבע , כמו כן משאבת השמן שתפקידה לשאוב את השמן מאגן השמן בלחץ דרך מסנן ראשוני למסנן ראשי , השמן נכנס למסנן ראשי בהיקפו ויוצא מסונן במרכזו . כמו כן במסנן הראשי מורכב שסתום פורק לחץ , מאחר והמשאבה יוצרת לחץ גבוה מידי שזה לא טוב לעבודת המנוע לכן תפקידו של שסתום פורק לחץ בלחץ הגבוה מידי ולשמור על אזור של הלחץ השווה שהיצרן הרכב יעבור למערכת בלי שיצא החוצה .

יצרן הרכב היה חייב להתקין שעון לחץ שמן ולהתריע במידה ולחץ השמן נמוך מהלחץ שנקבע תדלק נורית ועל הנהג לעצור מיד ולכבות את המנוע .

מערכת השמן תפקידה לשמן את התעלות כגון : גל ארכובה והטלטל , כמו כן את פין הבוכנה , שמון מערכת השסתומים על ידי צינור עוקף הנקרא ( ביי-פס ) שתפקידו לשמן את הנדנדים והשסתומים . לאחר מכן השמן חוזר דרך תעלה ראשית לאגן השמן .

יש להבדיל בין כמות השמן ללחץ השמן . את כמות השמן אנו בודקים על ידי מדיד . לחץ השמן אנו מקבלים דרך המשאבה ושעון לחץ השמן .

האותיות המופיעות בפח או בגלון של השמן S.A.E. זה סימון שהשמן עבר בדיקות מדוקדקות על ידי מכון התקנים אמריקאים .

תקלות שעלולות להיגרם כתוצאה מחלק לקוי במערכת השמן :

יונית השמן המורכב בגוף המנוע הוא אשר מראה לנו ומעביר לשעון את לחץ השמן הנכון . במקרה בנסיעה נדלקת נורית של לחץ השמן יש לבדוק את היונית אם היא תקינה ולאחר מכן להגיע למסקנה אם נגרור את הרכב למוסך . בדיקת המוסך נעשית על ידי בעל המוסך בשעון לחץ מיוחד המותקן ישירות למשאבה ומראה במדויק אם המשאבה עובדת בלחץ שהיצרן קבע ( לפחות 4.5 PSI ) .

ישנה אפשרות שהמשאבה תקינה ולחץ השמן נמוך המסקנה מיסבים חופשים אינה מאפשרים יצירת לחץ על אף שהמשאבה תקינה ( יש לשפץ מנוע ) .

במערכת סיכה בלחץ שמן , השמן נדחף דרך מסנן גס ומסנן עדין אל תעלה ראשית , השמן עובר מתעלה ראשית , דרך הסתעפות , למיסבים ראשיים של גל ארכובה ודרך חרירים בצוואר גל ארכובה אל מיסבי הטלטל השמן מסופק לתעלה הראשית למיסב גל הפיקות , לגלגלי הזימון וגם לציר הנדנדים . הצילנדר מקבל את הסיכה דרך חריר בטלטל שמתיז על דפנות הצילנדר וגם משמן את פין הבוכנה . ישנם מקרים שיש תעלה בין מיסב הטלטל לבין פין הבוכנה מקרה זה נקרא שימון לחץ מלא .

מערכת קירור

מנוע שריפה פנימית פולט כמות גדולה של חום , המנוע זקוק לטמפרטורה גבוהה כדי לפעול ביעילות אך יש להרחיק את עודף החום הנוצר כדי שלא לפגוע בחלקי מנוע ובמתכות מהן הוא בנוי .

הרחקת עודף החום מבוצעת ברוב המכניות ע"י מערכת מיי קירור המעבירה את חום המנוע אל המים ומהם אל האטמוספירה .

הפיכת מעלות פרנהייט לצלסיוס :

C = ( F – 32 ) * 5/9

F = C *9/5 + 32

מערכת הקירור תפקידה לקרר את המנוע , שחום המנוע ברכבים פרטיים מגיעה ל 400 מעלות צלסיוס ובמשאיות ל 700 מעלות צלסיוס . אנו יודעים שנקודת הרתיחה מגיעה ל 100 מעלות צלסיוס בלבד .

החלקים שמערכת הקירור מכילה :

1 . מקרן ( רדיאטור ) מורכב משני מכלים ורשת הנמצא בניהם . מיכל הכניסה של הנוזל כולל צינור חיצוני , דרכו נכנס הנוזל מהמנוע למקרן . פתח המקרן למילוי הנוזל מחובר לחלקו העליון של המיכל העילי , ויש בו פתח לצינור עודף נוזל .

2 . משאבת מים שתפקידה להמריץ את מחזור נוזל הקירור . המשאבה שואבת נוזל מחלקו התחתון של המקרן , ודוחפת אותו דרך מעברי המים שבחטיבת הצילינדרים ודרך ראש חטיבת הצילינדרים אל מיכל הכניסה במקרן .

3 . המאוורר יונק כמות אוויר גדולה העוברת בין צינוריות הקרנת החום של המקרן המקרר את נוזל הקירור ובנוסף הוא גם מקרר באופן ישיר את המנוע בחוץ .

4 . התרמוסטט תפקידו שהמנוע יתחמם במהירות וכדי שהנוזל לא יתקרר יתר על המידה במזג אוויר קר . התרמוסטט מווסת את טמפרטורה של המנוע על ידי ויסות אוטומטי של הנוזל הזורם מהמנוע אל המקרן .

5 . מכסה המקרן , בו נמצא שסתום ביטחון , נוצר לחץ במערכת ונקודת הרתיחה של הנוזל עולה . לכן המנוע יכול לפעול בטמפרטורות גבוהות יותר בלי שנוזל הקירור ירתח .

מערכת חשמל

מערכת החשמל מורכבת :

1 . המצבר נחשב כלב המערכת החשמלית כשאחד מצרכני הרכב מחובר אל המצבר מחוללת פעולה כימית בתוך המצבר , ההופכת את האנרגיה הכימית האגורה בתוכו לאנרגיה חשמלית . תפקידו העיקרי של המצבר לספק זרם בשביל המתנע ולשאר המערכות שעה שהמנוע אינו מסובב את האלטנטור במהירות מספקת כדי ליצור מתח חשמלי .

2 . האלטנטור מהווה מכלל שנועד להפוך אנרגיה מכנית לאנרגיה חשמלית . תפקידו לטעון את המצבר ולספק זרם חשמל למערכות השונות , כשהמנוע מסתובב במהירות בינונית או גבוהה .

3 . הוסת מבקר את כמות הזרם שהאלטנטור מספק ומאפשר זרימה רבה של זרם חשמל כשהמצבר פרוק , או בשעה שהמכללים החשמליים השונים מחוברים למעגל ההזנה . כשהמצבר טעון או בשעה שהמכללים מנותקים מהמעגל , יגרום הוסת להקטנת מתח האלטנטור .

4 . המתנע מהווה מנוע חשמלי הפועל בזרם ישר . כשסוגרים את מתג ההתנעה , מתחבר המתנע למעגל זרם , החשמל זורם מן המצבר למתנע אשר מסובב את גל הארכובה של המנוע . המתנע עובד במשך זמן קצר אבל בעומס התחלתי גבוה מאוד .

5 . מערכת הצתה מעלה את מתח המצבר ( 12V ) עד מתח של 22,000V למצתים במנוע . מערכת הצתה כוללת מפלג שיש לו שני תפקידים : חלק אחד הוא מפסק , המופעל במהירות והחלק השני משמש מערכת לחלוקת הניצוץ .

סליל הצתה כולל שני סלילים , סליל ראשוני בעל כמה מאות כריכות של חוט עבה וסליל משני בעל אלפי כריכות של חוט דק . שני הסלילים מלופפים סביב גרעין אחד .

הקבל מונע את שרפת חודי הנתק ומאפשר לסליל ההצתה לשחרר את האנרגיה המגנטית שלו דרך הסליל המשני בצורה של מתח גבוה .

מצמד

המצמד ממקום בין המנוע לתיבת הילוכים הוא מחבר בין גל המניע לבין הגל המונע ומשמש לעברת כוח מומנט הסיבוב .

סוגי המצמד ברכב :

1 . מצמד חיכוך מכני מיועד לרכב בעל תיבת הילוכים ידנית את אנרגית הינע הוא מעביר בכוח חיכוך מכני .

2 . מצמד הידראולי מיועד לרכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית ומבוסס על כוח אנרגיה קינטית של נוזל .

תפקידי המצמד במערכת :

1 . חיבור או ניתוק המנוע ממערכת עברת הכוח .

2 . הפרדת תיבת הילוכים מהמנוע כדי לאפשר : שילוב הילוכים ושינוי כיוון הנסיעה .

3 . הנעת המנוע בלימת המכונית בלי לדומם את המנוע .

4 . שליטת הנהג בכוח הזינוק של הרכב , הצמדה בהדרגיות בין סיבובי המנוע לבין תיבת הילוכים כדי לאפשר נסיעה חלקה ולמנוע רעידות וזעזועים .

5 . עברת עומס יתר מהגלגלים למנוע כאשר המנוע משמש כבלם .

יצרן הרכב היה חייב להכניס נוזל שלא יתקוף גומיות , שלא ישנה תכונות , שיעמוד בלחץ וחום גבוה . לכן הוא עדיף את נוזל הבלמים שעשוי משמן צמחים בתוספת אלכהול .

המערכת הנ"ל על מנת שתעבוד כראוי אנו חייבים לנקז אוויר .

העברת כוח

תפקיד תיבת הילוכים :

1 . התאמת הספק המנוע לתנאי הנסיעה ולמהירותה באמצעות ברירת הילוכים .

2 . שילוב הילוך אחורי , בהפיכת כיוון פעולת הכוח .

3 . ניתוק של העברת כוח ההינע בין המנוע לאופני ההסעה בהילוך סרק .

חלקי מערכת סטיליטים :

1 . גל השמש הראשי .

2 . גל השמש המשני .

3 . כוכב ראשי .

4 . כוכב משני .

5 . נושא כוכבים .

6 . טבעת משוננת .

הממיר פועל כמצמד , הוא מקשר ומנתק את העברת הכוח בין המנוע לתמסורת .

אבחון תקלות בתיבת הילוכים אוטומטית :

1 . בדיקת מפלס השמן , הוספת נוזל בהתאם לצורך .

2 . בדיקת מבחן עצר ( חנק ) .

3 . מדידת לחצי השמן במצמד .

4 . נסיעת מבחן לבדיקת דרך .

בדיקת מבחן עצר (חנק ) :

1 . מפעילים בלם חניה ונועלים את הגלגלים הקדמיים .

2 . מחברים את המרכב , באמצעות שרשרות בטיחות עם חופש מנמלי , לגוף נייח חזק .

3 . מחברים מד סיבובים ( סל"ד ) ומניעים את המנוע .

4 . לאחר התחממות המנוע מעבירים את בורר ההילוכים למצב D3 .

5 . לוחצים בו זמנית למספר שניות על דוושת האצה ועל דוושת הבלמים ורושמים את סל"ד המנוע .

6 . מקררים למספר דקות וחוזרים על הבדיקה לכל אחד ממצבי בורר ההילוכים . מהירות החנק בכל אותם בדיקות צריכה להיות זהה , תיתכן סטייה קלה מתוך מגבלות שירות המותרות על ידי היצרן במפרט סל"ד מוגדר .

מהירות חנק גבוהה בכל מצבי בורר ההילוכים ובכלל זה R מעידה :

1 . גובה נוזל נמוך בתמסורת האטומית .

2 . הספק ירוד על משאבת השמן או משאבה תקועה .

איתור תקלות

1 . מהירות השילוב גבוהות מדי :

· מנופי המצערת אינם מכוונים נכון .

· דליפה בקו הספקת לווסת , שסתום הווסת תפוס .

· טבעת בוכנת הווסת פגומה , המרווח הצדי גדול מידי .

· שסתומי השילוב תקועים .

2 . מהירות השילוב נמוכות מידי :

· מנופי המצערת אינם מכוונים נכון .

· שסתום הווסת תפוס .

· שסתום המצערת פגום .

3 . אין שילוב מצערת מאולצת :

· מנופי המצערת אינם מכוונים נכון .

· שסתום המצערת פגום .

4 . אי אפשר להחזיר את ידית הבורר למצב P .

· מנופי הבחירה אינם מכוונים נכון .

· מנגנון בולם החנייה פגום .

5 . אי אפשר להחזיר את ידית הבחירה למצב AR .

· מנופי הבחירה אינם מכוונים נכון .

· פין מתג ההתנעה פגום .

6 . אין נסיעה קדימה או אחורה .

· אין מספיק שמן .

· לשונית ההינע שבטבור הממיר שבור .

· לחץ שמן בלתי מספיק .

7 . הנסיעה אפשרית בהילוך ראשון בלבד .

· במצב VR ו E : שסתום שילוב 1 2 והטבלן תפוס .

· במצב VR ו E : תותב הווסת תפוס .

8 . הנסיעה אפשרית בהילוכים ראשון ושני בלבד .

· במצב VR : שסתום שילוב 2 3 והטבלן תפוסים .

· הטבעות המרובעות עם הקצוות המדורגים עבור מצמד B פגומות .

9 . הנסיעה אפשרית בהילוך שני בלבד .

· שסתום השילוב 1 2 ו 2 3 והטבלנים תפוסים .

10 . הנסיעה אפשרית בהילוך שלישי בלבד .

· שסתום השילוב 1 2 ו 2 3 והטבלנים תפוסים .

· תותב הווסת תפוס .

11 . אין נסיעה אחורה .

· מנופי הבחירה אינם מכוונים נכון .

· שסתום מצמד B והמרסן פגומים .

· הטבעות המרובעות עם הקצוות המדורגים עבור מצמד B פגומות .

· המרווח הצירי גדול מידי .

12 . שילובי הילוכים מתמשכים .

· כבל המצערת מנותק .

· אין מספיק שמן .

· לחץ שמן בלתי מספיק .

· שסתום המצערת תקוע .

13 . שילוב 1 2 מתמשך .

· המצמדים C , C' מחלקים .

· שסתום מצמד C והמרסן פגומים .

· כבל המצערת מנותק .

· אין מספיק שמן .

· לחץ שמן בלתי מספיק .

· שסתום המצערת תקוע .

14 . שילוב 2 3 מתמשך .

· מצמד B מחליק .

· הטבעות המרובעות עם הקצוות המדורגים עבור מצמד D פגומות .

· המרווח הצדי גדול מידי .

· כבל המצערת מנותק .

· אין מספיק שמן .

· לחץ שמן בלתי מספיק .

· שסתום המצערת תקוע .

· התותב בצלחת המרכוז מעוקם .

15 . הילוך שלישי מחליק .

· מצמד B מחליק .

· הטבעות המרובעות עם הקצוות המדורגים עבור מצמד D פגומות .

· המרווח הצדי גדול מידי .

· כבל המצערת מנותק .

· אין מספיק שמן .

· לחץ שמן בלתי מספיק .

· שסתום המצערת תקוע .

16 . אין העברת תנועה בהילוך ראשון במצמד A ( מצערת מאולצת ) .

· המצמד החד כיווני של ההילוך הראשון פגום .

מתלים

תפקיד המתלים :

1 . בידוד תנודות והקטנת השפעת הדרך על הרכב ומכלליו על ידי ספיגת זעזועים ושיכוך רעידות הרכב וקפיצותיו באמצעות קפיצים ובלמי זעזועים .

2 . שמירת מגע הדוק בין ארבעת הגלגלים לכביש דבר זה מבטיח אחיזת כביש טובה בבלימה בהאצה בדרך משובשת בסיבובים וברוח צד חזקה .

3 . ייצוב הרכב ומניעת הטיית הרכב בסיבובים .

4 . קיום תנועה אנכית של כל אחד מהגלגלים כלפי המרכב בעת הפעלת כוחות דחיפה , משיכה או בלימה על הרכב תוך שמירה מרבית על זווית G .

5 . חלוקת עומס הרכב על כל ארבעת הגלגלים גם שפני הדרך אינם ישרים .

מערכת היגוי

מערכת ההיגוי מורכבת ממסרת ההגה שבתוך הממסרה ישנם : החילזון , גזירת החילזון .

גזירת החילזון מורכבת על מוט ההגה , כוש ההגה , גלגל ההגה , זרוע ההגה , מוט קישור , תפוחי הגה .

כל המערכת מקושרת אך ורק על ידי תפוחי ההגה . חופש קטן בתפוחי ההגה יגרם לחופש גדול בגלגל ההגה . החופש המותר לפי הוראות יצרן בממסרת הגה הוא מ 4 עד 6 מעלות .

תנועת ההגה היא תנועה קווית , יצרן הרכב הפך את התנועה הסיבובית של גלגל ההגה לתנועה קווית של ממסרת ההגה .

על מנת שהנהג ישלוט ברכב יצרן הרכב קבע את חמשת הזויות .

התכנסות לקויה שלא תוקנה בזמן תגרום להשתחקות הצמיג בצדו החיצוני .

סיבות נוספות למשיכת הרכב לאחד הצדדים :

1 . שחיקה לא שווה בצמיגים .

2 . ניפוח לא שווה .

3 . מידות אופן צמיג לא נכונות .

4 . משקל כבד בצד אחד יותר מהשני .

5 . חיבור / מפרק מוט קישור תפוס .

6 . כוונון זוויות אחרות לא שווה .

7 . קפיץ חלש שינוי זוויות .

8 . חלקי המתלה / סרן מעוותים / מפותלים שינוי בזווית .

קדם האופן

קדם האופן מאפשר לנהג לשלוט כראוי ברכב ללא שיוט בכביש . הסיבה לשיוט הרכב נגרמת : כתוצאה מעומס יתר בארגז אחורי שהיא הסיבה העיקרית . ישנם סיבות נוספות חופש בתפוחי הגה גורם לשיוט קל ברכב .

הגה כוח מכיל : 1 . זרוע הגה . 2 . בית הממסרה . 3 . בוכנה ספק הכוח . 4 . בורג הממסרה . 5 . אום הממסרה . 6 . מבוא השמן בלחץ גבוה . 7 . מוצא ברוץ . 8 . כוש הגה . 9 . זחלן המפלג . 10 . תותב מפלג . 11 . קפיץ מרכוז . 12 . משאבת שמן . 13 . מיכל שמן . 14 . צינורית לחץ גבוה . 15 . צינורית ברוץ . 16 . בורג ניקוז . 17 . מוט הגה הרוחבי .

הוראות בשימוש בהגה הידראולי :

1 . אין לסובב את הגה עד הסוף מאחר ובמערכת הזו עובד שסתום לחץ , אסור לשסתום לעבוד על ריק .

2 . אין לסובב את הגה במקום שנוסעים לאחור . סיבוב הגה במקום גורם לשחיקה ובלאי גדול לצמיגים הקדמיים .

תקלות :

1 . סיבוב הגה ימינה ושמאלה ומרגישים מדרגות בסיבוב . התקלה שסתום לחץ לא פועל כראוי .

2 . הגה קשה . התקלה חוסר שמן בתיבת הגה .

מערכת הבלמים

תפקיד מערכת הבלמים :

1 . להאט את התנועה הסיבובית של האופנים למהירות הנסיעה הנדרשת .

2 . לעצור את הרכב ביעילות וביציבות מרבית בכל דרך ובכל שיפוע .

3 . למנוע תנועת הרכב בשעת חנייתו .

עקרון פעולת המערכת ומונחים :

1 . הבלימה נגרמת על ידי חיכוך שנוצר בין משטחי המגע של הרפידות לבין תופי הבלמים או דסקיות הבלמים ושיעור כוחה של הבלימה תלוי במהירות הנסיעה הכללי של הרכב .

הגורמים המשפעים על שיעור החיכוך :

1 . גודל הכוח הפועל על הבלימה .

2 . גודל משטחי מגע החיכוך .

3 . מקדמי החיכוך של התופים הקשורים במערכת .

שיטות בלימה :

1 . בלימה בעזרת כוחות המתנגדים לתנועת הרכב ( התנגדות אוויר , התנגדות הצמיגים ושיפוע הדרך ) .

2 . בלימה בעזרת המנוע ניצול כוח החיכוך הפנימי של חלקי המנוע הנעים תוך עברת מאמצי הגלגלים האחוריים דרך גל הינע לתיבת הילוכים אל המנוע . בהילוך איטי יותר מפעילים הגלגלים האחוריים מאמץ גדול יותר כדי לסובב את המנוע ולכן תהיה בלימת הרכב יעילה יותר .

3 . בלימה בעזרת מערכת הבלמים שיעילות הבלימה במערכת זו היא הגדולה ביותר .

להלן מספר הגדרות יסודיות :

כוח הבלימה מבוצע על ידי חיכוך מכני בין שני חומרים בלתי זהים בהרכבם , נעלי הבלום וצלחת הבלום .

כוח האחיזה הוא הכוח המתנגד להחלקת הצמיגים על פני הדרך וערכו תלוי בטיב הצמיג וסוג הדרך .

כאשר כוח הבלימה גדול מכוח האחיזה מתרחשת נעילת אופנים ובמצב זה אין לנהג שליטה על הרכב . מסקנה הנהג מסוגל לשלוט על כיוון התנועה בשעת בלימה וכן שיעור הבלימה של הרכב , רק כאשר האופנים מתגלגלים על פני הדרך כלומר כאשר כוח הבלימה קטן או שווה לכוח אחיזה .

תגובה 1:

  1. מה תפקיד שמן הבלמים? אני לא בטוח שהצלחתי להבין את זה?

    השבמחק

טרומפלדור בגליל-משנת 1913

סרט על אולטרה-סאונד תלת ממדי

ליקוי חמה 2009

טלסקופ החלל האבל

סגננות חשיבה ולמידה

הסכנה הגדולה הטמונה בעובש