איך בונים מצגת

יום שלישי, 21 באוקטובר 2008

תורת המקצוע - פעולת ABS בבלמי אוויר

ברכב בעל מערכת ABS מותקן שסתום בקרה אלקטרומגנטי המבקר לחץ פיקוד לשסתומי ממסר עבור כל גלגל בנפרד .
בזמן דריכה מערכת אוויר מתפקדת כרגיל אלה עם זיהה מחשב ABS שאחד הגלגלים שונה במהירותו באופן יחסי מהגלגלים האחרים או ממהירות הרכב .
דורך את שסתום הבקרה כך שאין יותר קשר ישיר בין שסתום הדריכה ובין שסתומי הממסר .
תדירות הפעלת המערכת היא של 4 עד 10 פעמים בשנייה המבוקרת דרך שסתום בקרה ABS עבור כל גלגל בנפרד .
במידה ובמהלך הבלימה הפסיקה פעולה של מערכת ABS בגלל פני שטח טובים ממשיכה מערכת האוויר דרך שסתום הדריכה לעבוד כרגיל .

תורת המקצוע - עיקרון פעולת מערכת ABS 5

במצב עבודה רגיל עובדת המערכת כמערכת הידראולית כאשר שסתומי המודלטור החשמליים פתוחים .

שלב א :

כאשר מזהה המחשב לחיצה על מתג אור בלם ואחריו שאחד הגלגלים או יותר נוטה להינעל נסגר המעבר שבין משאבה מרכזית למודלטור

שלב ב :

המחשב מזהה את הגלגל הבעייתי ובקו שלו מתחילה תנועה מחזורית של הורקת נוזל הבלמים ובנייה מלאכותית על ידי משאבה חשמלית

שלב ג :

יציאת המערכת מפעולה היא בסיום תהליך הבלימה שבו מהירות הרכב מתקרבת לעצירה מוחלטת .
התנאי השני להפסקת פעולתה היא עזיבת דוושת הבלמים לצורך האצת הרכבה .

תורת המקצוע - מערכת ABS

*. כאשר לוחצים על דוושת הבלם נוצר לחץ של 120 – 150bar .
*. מעל מהירות מינימלית של 2.98 קמ"ש מתחיל ABS לעבוד .

שינוי לחץ ABS :

1. שלב עליית הלחץ .
2. שלב החזקת הלחץ .
3. שלב הפחתת הלחץ .

שלבי פעולה :

1. סגירת מתג אור בלם ומתן פקודה למחשב ABS .
2. התייחסות למהירות הגלגלים הנמדדת ע"י חיישני מהירות גלגל.
3. סגירת מעבר בין משאבה למודולטור .
4. נכנס מחשב בקרה לפעולה :
1) הפעלת משאבה חשמלית לבניית לחץ .
2) פתיחת שסתומי מעבר להורדת לחץ .

מודולטור :

*. נוזל בלמים .
*. מצבר לחץ .
*. משאבה חשמלית .
אמבטיה בחלק התחתון , מאגר נוזל חוזר .

שיטות ניקוז אוויר :

1. ספוטניק .
2. שיטה חשמלית .

תקלות :

בכניסה לרכב פותחים מתג התנעה נורה ABS דולקת כעבור מספר שניות כבתה .
נורה ON רק כאשר נסיעה מעל 8 קמ"ש כבתה הנורה . אם נשארת דולקת יש תקלה קבועה .

חיישן מהירות רכב – VSS – נמצאת על הגיר .

יום שני, 20 באוקטובר 2008

תורת המקצוע - שאלות ותשובות במערכת בלמים המשך

מדוע נהוג לצייד משאיות בינוניות במערכות בלימה הידראוליות מוגברות באוויר דחוס ואיך מערכת זו בנויה ?

הסיבה לשימוש במערכת כזאת זה לנצל את כוח הבלימה החזק שניתן לקבל מאויר דחוס ולהשיג בעזרת נוזל בלמים מהירות תגובה מהירה החסרה למעצורי אויר דחוס . וניתן להשתמש בבלמי דיסק בגלגלים קדמיים . המערכת כפולה בעלת שני מכלים שסתום בלימה פנאומטי כפול שמפעיל בלחץ אויר שני מגברים הידרו אלים . בלם חניה הוא מקסי שבולם על ידי קפיץ חזק את הגלגלים ואויר דחוס משסתום בלם יד משחרר את בלם החניה .

איזה התקנים נחשבים כבלם שלישי ואיזה סוגים של בלם שלישי מוכרים ?

בלם שלישי נקרא גם בלם האטה והוא נוצר כדי להקטין מהירות נסיעה בירידות כדי למנוע שחיקת המעצורים ושרפתם .
סוגי בלמי האטה :
1. בלם מנוע - שסתום פרפר מיוחד בצינור פליטה חוסם את יציאת הגזים מהמנוע ועל ידי כך בולם את המנוע ודרכו את הרכב במיוחד בהילוך נמוך .
2. מאיט הידראולי (ריטרדר) - מאיט את מהירות הנסיעה על ידי יצירת התנגדות בחיכוך לסיבוב של גל כפות בתוך שמן .
3. מאיט אלקטרו מגנטי (תלמה) - שמאיט את מהירות הנסיעה ביצירת שדות אלקטרומגנטים מתנגדים על ידי זרם שמגיע מהמצבר .
4. מאיט ג'יקובס - מתקן המאיט מהירות נסיעה על ידי הפיכת המנוע למדחס .

מהו הלחץ הדרוש לתא הבלימה כדי להצמיד את הסנדלים לתוף ומהו תפקידם של בלמי האטה ? איזה שרות דורשות מערכות בלם אויר דחוס יום יום לפני תחילת הנסיעה

מספיק לחץ של 0.5 בר בערך כדי להצמיד נעלים לתוף .
תפקיד בלמי האטה להאט את הרכב בירידות ממושכות כדי למנוע שחיקת רפידות בלימה .
יום יום צריך להוריק מים מהמכלים ולבדוק פורק לחץ שסתום בלימה ראשי , שסתום בלם יד חרום חניה ואורות בלימה .

מהם מרכיביה של מערכת הספקת האוויר הדחוס במערכת בלמי אויר ואיך היא פועלת ? היכן , לאחר מילוי המכלים , נמצא במערכת כזו אויר הספקה ?

מערכת הספקת אויר דחוס מתחילה במסנן אויר . מדחס מזרים אויר דחוס לפורק לחץ שמונע לחץ יתר וממנו לשסתום הגנה ארבע מעגלים שמשמש כשסתום על חוזר בעל קפיצי שסתומים חזקים וזה מבטיח שמירה לחץ ביטחון במעגלים השלמים כאשר אחד או יותר מעגלים נפרצו .השסתום מחלק אויר דחוס לארבע מעגלים נפרדים :
1. מעגל אויר למעצורים קדמיים .
2. מעגל אויר למעצורים אחוריים .
3. מעגל אויר לבלם חרום חניה .
4. מעגל שירותים , קפיצי אויר , דלתות , בלם מנוע .
כאשר המערכת מלאה אויר דחוס הלחץ מגיע עד שסתומי הפעלה . שסתום הבלימה הוא כפול לשני המעגלים שסתום בלם יד ושסתומי השירותים , בלם האטה , דלתות , קפיצי אויר . כאשר המערכת מלאה באוויר הפורק פורק את עודף הלחץ והמדחס פועל בסרק כאשר הלחץ יורד מתחיל המדחס למלא שנית . המערכת מצוידת במד לחץ לכל מעגלי בלמי שירות ומנורת ביקורת וזמזם המזהירים על נפילת לחץ .

בתמונה גורר ונגרר עם מערכת בלמי אויר דחוס דו - מעגלית ודו - זרנוקי . מנה את חלקי המערכת ותפקידם .

(1) המדחס מספק אויר דחוס למערכת.
(2) וסת הלחץ מווסת אוטומטית את לחץ האוויר המסופק .
(3) משאבה מונעת קפיאת המרכיבים והצנרת .
(4) שסתום הגנה ארבעה דרכי מבטיח את הלחץ במעגלים התקינים
בשעת פריצת מעגל כלשהו .
(5) מכל אויר מאחסן את האוויר שמספק המדחס .
(6) ברז ריקון , מאפשר ריקון מי העיבוי מהמכל .
(7) מתג אזהרה מפעיל נורה או זמזם בשעה של ירידת לחץ
האוויר באחד ממעגלי הבלימה מתחת לערך שנקבע מראש .
(8) שסתום בלימה ראשי כפול מאפשר מילוי וריקון מבוקר של
מעגלי הבלימה ופיקוח על לחץ הבלימה בסרן הקדמי לגבי
בקרת העומס על בלימת הסרן האחורי .
(9) ווסת עומס עם שסתום ממסר משולב מבקר אוטומטית את לחץ
הבלימה בסרן האחורי ביחס לעומס על הסרן ומאפשר מילוי
וריקון מהיר של תאי הבלימה המשולבים .
(10) תא בלימה משולב לבלם שירות , בלם חניה ובלם חירום ,
מספק את כוח הבלימה לסרן האחורי .
(11) תא בלימה מספק את כוח הבלימה לבלמי הסרן הקדמי .
(12) שסתום חד - כיווני מונע מעבר אויר מתא הבלימה המשולב
לקו ההספקה לנגרר .
(13) שסתום בלימה ידני מאפשר הפעלה מבוקרת של מעגל הבלימה
המשני ושל בלם חניה .
(14) שסתום ממסר משמש למילוי וריקון מהיר של הבלם הקפיצי
(חניה וחירום) .
(15) מתג אזהרה מסמן תחילת בלימה מכנית כאשר הלחץ יורד
מתחת לרמה שנקבעה מראש .
(16) שסתום פיקוד לנגרר מפקח על מערכת הבלימה של הנגרר .
(17) ראש חיבור המחבר בין מערכת הבלימה של הגורר לזו של
הנגרר .
(18) מסנן אויר בזרנוק , מונע כניסת לכלוך למערכת הבלימה
של הנגרר .
(19) שסתום בלימה לנגרר מפעיל את בלמי הנגרר על פי בקרת
שסתום הפיקוד לנגרר .
(20) שסתום התאמה מקטין את כוח הבלימה של הסרן הקדימי
בנגרר במקרה שיש צורך בחלוקת עוצמת הבלימה .
(21) וסת עומס מפקח אוטומטית על לחץ הבלימה בהתאם לעומס על
הסרנים .
(22) שסתום הפעלה לפיקוח על מערכות עזר .
(23) בוכנת הפעלה להפעלת מערכות עזר , כגון בלם פליטה .


איך פועל וסת הלחץ במערכת בלמי אויר דחוס ? איזה חלקים שייכים למערכת כזו בגורר ואיך בנויה מערכת בלמי הנגרר הדו - זרנוקי ? מהם גווני ראשי החיבור לנגרר

הוסת מונע לחץ יתר האוויר במדחס עובר דרכו וזורם דרך שסתום על חוזר לפתח יציאה לעבר שסתום ארבע מעגלים , כאשר הלחץ במערכת עולה גובר הלחץ על דיאפרגמה בשסתום כנגד קפיץ ועודף הלחץ מתפרק לאוויר חיצוני והמדחס פועל בסרק כאשר הלחץ במערכת יורד מתחיל המדחס למלא מחדש .
החלקים בגורר :
1. שסתום בלימה ראשי .
2. שסתום מימסר להפעלת מעצורי הנגרר .
3. וסת לחץ בלימה אוטומטי לפי משקל הרכב .
4. שני תאי בלימה לגלגלים קדמיים .
5. שני תאי בלימה משולבים בלם שרות ובלם יד מקסי לגלגלים אחוריים . התיפקוד על ידי ידית בלם יד .
החלקים בנגרר :
1. שסתום בלימה של הנגרר המופעל מלחץ שמגיע משסתום מימסר להפעלת מעצורי הנגרר שנמצא בגורר .
2. תאי בלימה כפולים . תא בלימה שרות שצמוד עליו תא בלימה קפיצי מקסי .
צינורות הנגרר :
1. צינור בצבע אדום המספק לחץ למיכל בנגרר בשביל להפעיל מעצורי הנגרר.
2. צינור פיקוד בצבע צהוב או כחול מהממסר בגורר ששולח לחץ פיקוד להפעלת בלמי הנגרר .

לפניך וסת לחץ של מערכת בילום אויר דחוס עם תוספת לנפוח צמיגים . תאר את תפקידי הוסת , מצבו בשעת מילוי מיכלי האוויר ובשעת יציאת האוויר העודף !

תפקיד הוסת למנוע לחץ יתר . האוויר מהמדחס מגיע לפתח (1) וזורם דרך שסתום על חוזר (15) לפתח יציאה למערכת (21) . כאשר הלחץ במערכת עולה גובר הלחץ על דיאפרגמה (2) כנגד קפיץ (1) ואז נפתח שסתום הפריקה (8) כנגד קפיץ (16) והמדחס מוציא את אויר החוצה דרך פתח (9) .
שסתום (10) משמש חיבור מהיר ואפשר לקבל בנקודה זו לחץ יותר גבוה עד 13 בר כדי לנפח צמיגים . אפשר דרכו להזרים אויר למערכת לשם חילוץ . ניפוח צמיגים מתאפשר רק בשעה שהשסתום מעביר את האוויר לכיוון המכלים . הודות להברגת צינור הניפוח לחיבור המילוי (2 - 1) נדחפת צינורית (10) אחורה ולוחצת אגב כך את שסתום (11) על התושבת התחתית . היות ששסתום הבקרה (5) אינו פועל בשעת ניפוח צמיגים נפתח שסתום הפריקה(8) בשעה שהלחץ מגיע לגבול הלחץ הבטיחותי .
כאשר המנוע אינו פועל ניתן למלא את המערכת באוויר ממקור חיצוני דרך השסתום לניפוח צמיגים . במקרה זה מותר לחבר את צינור המילוי לחיבור (2 - 1) רק בצידה כזו שצינורית (10) לא תגרום להצמדת שסתום (11) אל התושבת התחתית. עכשיו נוצר מעבר חופשי בין חיבור הכניסה (1) חיבור יציאה (21) וחיבור צינור הניפוח (2 - 1) .

מהם תפקידי שסתום ההגנה הארבעה - דרכי ומהם תפקידי שסתום הדריכה הכפול ?
תאר את מצב השסתום הנ"ל בשעה שהמערכת תקינה .
תאר את המצב בשסתום הנ"ל בשעה של פריצה באחד המעגלים .

שסתום מחלק אויר דחוס מפורק הלחץ לארבע מעגלים נפרדים :
1. מעגל אויר מעצורים קדמיים .
2. מעגל אויר מעצורים אחוריים .
3. מעגל אויר בלם חירום חניה .
4. מעגל שירותים , קפיצי אויר .דלתות , בלם מנוע .
תפקיד השסתום :
1. למנוע איבוד אויר כללי מהמעגלים השלמים גם כאשר אחד
המעגלים או יותר נפרצו .
2. ליצור סדר ועדיפות במילוי אויר ראשוני ממצב ריק .
כאשר המערכת תקינה לחץ אויר מפורק הלחץ מתחיל לפתוח את השסתומים אחד אחר השני ללחץ ביטחון ובהמשך הלחץ עולה בכל המערכות יחד עד לחץ מערכת .כאשר המערכת ריקה בלמים קדמיים אחוריים מתמלאים לראשונה .
כאשר אחד המעגלים פרוץ שסתום הגנה של אותו מעגל חוסם את המעגל הפרוץ ובשאר המערכות הלחץ נישמר כלחץ ביטחון שמעל 4.5 - 5 בר . וכאשר הלחץ עולה מעל לחץ ביטחון עודף הלחץ יצא מהמעגל הפרוץ .
תפקיד שסתום הבלימה לספק לחץ אויר בצורה מבוקרת לפי מידת הלחיצה על הדוושה האוויר מגיע לשסתום הדריכה דרך שני מעגלים ומכלים נפרדים . בהפעלת שסתום הדריכה יוצא האוויר למעגל בלימה קדמית ובנפרד למעגל בלימה אחורי . השסתום הראשון בשסתום דריכה מפעיל את השני בלחץ אויר כאשר מעגל שסתום הראשון אין לחץ אויר מופעל השסתום השני מכנית .

תאר את תפקידו של שסתום הבלימה הראשי הכפול במערכת בלמי אויר הטיפול בו ודרך בדיקתו .

תפקיד שסתום הבלימה מספק לחץ אויר בצורה מבוקרת לפי מידת הלחיצה על הדוושה אויר מגיע לשסתום הבלימה דרך שני מעגלים נפרדים מהשסתום האוויר זורם למעגל בלימה קידמי ובנפרד למעגל בלימה אחורי . השסתום הראשון מפעיל את השני בלחץ אויר כאשר השסתום הראשון אינו פועל מחוסר אויר מופעל השני מכנית .
בבדיקה מרכבים מדי לחץ ביציאות מהשסתום ולוחצים בהדרגה על דוושת הבלם ובודקים עלית לחץ הדרגתי עד למקסימום . מרוקנים את המעגל הראשון ובודקים פעולת המעגל השני ולהפך .

שסתום ויסות כוח בלימה לפי מידת הטעינה של רכב עם בלמי אויר דחוס . מה תפקידו ואיך פועל שסתום מכני זה ? מה מציינים המספרים ? מה תפקידו ואיך פועל שסתום פנאומטי זה שמותקן ברכב עם קפיצי אויר ? מה מציינים המספרים ?

תפקיד השסתום להתאים את כוח העצירה לבלימת הגלגלים האחוריים של הרכב לפי המשקל שעל הרכב כדי למנוע נעילת גלגלים בבלימה
בשסתום המכני התיפקוד הוא מכני כאשר השסתום עצמו מורכב לשלדה והזרוע מחוברת לסרן .
בשסתום הפנאומטי התפקוד לפי הלחץ של כריות אויר שמגיע לפתחים (41) , (42) הלחץ בכריות עולה עם המשקל של הרכב .
האוויר משסתום בלימה ראשי מגיע לפתח (1) יוצא מהווסת לפי המשקל על הרכב מפתח (2) לתאי הבלימה בגלגלים אחוריים עם עלית המשקל נע גליל בתוך מכלול בשסתום וזה משפיע על ויסות כוח הבלימה.
אופן פעולה :
בעליית המשקל נע הגלילון ימינה מרים בוכנית כנגד קפיץ והשסתום ניפתח ואז מגיע לחץ גבוה יותר לתא הבלימה בשחרור הבלמים יורד הלחץ בפתח אחד ואז הלחץ מתאי הבלימה מרים את השסתום מהתושבת והלחץ משתחרר מפתח (2) לפתח (1) ולאוויר החופשי .

איזה צורות של התקיני עזר משמשים לשחרורו של תא הבלימה המשולב (מקסי) , ומדוע נחוצה בכלל מערכת מסוג זה ? איזה סוגי מדחסים משמשים במערכת בלם אויר ?

בתא בלימה כפול מקסי החלק הקדימי מופעל מבלמי השירות מלחץ אויר שמגיע משסתום בלימה ראשי לפתח (11) החלק האחורי תא קפיץ מופעל על ידי קפיץ חזק שבולם באופן נורמלי את הגלגל . לחץ האוויר משסתום בלם יד עובר דרך מימסר וניכנס לפתח (12) ומתגבר על כוח הקפיץ והרכב יכול לנוע .
כאשר חסר אויר או כאשר מפעילים את בלם היד למצב חניה משחררים את האוויר מתא הקפיץ ואז הקפיץ החזק בולם את הרכב .
בחרום שאין אויר ויש צורך לגרור את הרכב ניתן לשחרר את המעצור בכווץ הקפיץ על ידי בורג חיצוני (1) לחילופין ניתן לכווץ את הקפיץ באספקת אויר דחוס מרכב חילוץ .
המדחסים המקובלים הם מדחסי בוכנה שמבוקרים בשסתומים על חוזרים הלחץ נקבע על ידי פורק לחץ .

שסתום בלם החניה של שלושה מצבים שכולל גם שסתום בקרה , היכן הוא משמש , איך הוא בנוי , מה מצבו בשעת נסיעה ומה בשעת בקרה ?

השסתום מותקן במערכת מעצורי אויר ותפקידו להפעיל את בלם יד חירום חניה ומיועד לפעול עם ניגרר . במצב נסיעה שסתום בלם חניה מזרים אויר דחוס כפקודה למימסר שנמצא קרוב לתא הקפיץ שבבלם הכפול מקסי . הממסר מזרים אויר מקו בלם יד לתא הקפיץ והקפיץ מתכווץ והרכב יכול לנסוע . בהפעלת שסתום בלם חניה למצב חניה מוצאים את האוויר מתא הקפיץ הקפיץ משתחרר ולוחץ בכוח על המעצור והרכב נבלם לשסתום בלם חניה שסתום נוסף (17) שתפקידו לבדוק מצב חניה במדרון . כאשר מושכים ידית השסתום מעבר לחניה מפעילים רק את מעצורי הגורר על ידי הקפיץ והמעצורים הפנאומטים שבנגרר משוחררים , במצב זה במידה והרכב מידרדר במדרון יש להחליף מקום חניה .
בבדיקה של השסתום מרכיבים מד לחץ בקו בלם יד מפעילים את הידית לכיוון חניה הלחץ צריך לרדת בהדרגה לפני שהשסתום ננעל

שסתום בלימה ידני של מערכת בילום אויר דחוס . הסבר את תפקידו מבנהו ופעולתו .

עם שסתום בלימה ידני זה ניתן לבלום את הנגרר מבלי לבלום את הגורר .
אופן פעולה :
בגמר הפעלה בסיבוב ידית (10) לכיוון נעילה נלחץ קפיץ (9) שמעביר את התנועה לתותב שסתום (5) שפותח את שסתום (4) ואז נחסם פתח שחרור לחץ אויר לאוויר חיצוני (14) בהמשך הסיבוב יורד שסתום (4) ונפתח פתח כניסה אויר דחוס (1) לעבר פתח הפעלת בלמי הנגרר (2) באותו הזמן נבנה לחץ מתחת לבוכנה(6) כנגד קפיץ (9) כדי לבקר את חוזק הבלימה .
בשחרור בלמים מסובבים את הידית לראשונה נחסם פתח הכניסה על ידי שסתום (4) ונפתח פתח שחירור אויר החוצה על ידי שסתום (4) ונפתח פתח שחירור אויר החוצה דרך שסתום תותב (5) והאוויר משתחרר מפתח יציאה (14) .

תאר את מבנהו , מיקומו , תפקידו ואופן פעולתו של השסתום לשחרור מהיר במערכת בלם אויר דחוס .

כדי לשחרר אויר במהירות מתאי בלימה גדולים הרחוקים משסתום בלימה ראשי משחררים את האוויר הדחוס במקום הקרוב ביותר לתא הבלימה .
אופן פעולה :
בזמן הפעלת שסתום הבלימה מגיע הלחץ לפתח (4) והלחץ דוחף את שסתום (3) למטה כנגד קפיץ (1) פתח שחרור (6) נחסם והלחץ יוצא דרך פתח (5) לתאי הבלימה בגלגלים .
בשחרור דוושת הבלם הלחץ מתאי הבלימה ביחד עם קפיץ (1) מרים את שסתום (3) פתח הכניסה (4) נסגר ופתח שחרור (6) ניפתח לאוויר החיצוני .

מחבר בדיקה אוניברסלי למערכת בלמי אויר . תאר פעולתו .

מחבר זה מאפשר חיבור מהיר למערכת כדי לחבר מדי לחץ לבדיקה או כדי להכניס ולהוציא אויר פעולת השסתום שדומה לשסתום בשם שריידר שנמצא בצמיגי הרכב . בזמן חיבור מסירים כיסוי מגן (a) מפלסטיק ומחברים בהברגה חיבור חיצוני תוך כדי התחברות יורד טובלן © ונפתח מעבר אויר דרך שסתום (e) שנפתחו נגד קפיץ (d) .

תאר את תפקידו ואופן פעולתו של מגביל הלחץ במערכת בלמי האוויר שבתמונה .

השסתום משמש מגביל או מוריד לחץ .
אופן הפעולה :
כאשר לחץ האוויר ביציאה מהשסתום גבוה יותר מאשר כוח קפיץ (3) דיאפרגמה (2) זזה כנגד קפיץ (3) אז שסתום (1) סוגר את כניסת האוויר והלחץ ביציאה נשאר נמוך וקבוע .


ראש חיבור זרנוק לחץ אויר בין הגורר לנגרר . איזה ראש מיוצג , מה צבעו , מבנהו ופעולתו ?

הראש יוצר קשר הספקת לחץ צבעו אדום בין הגורר לנגרר ואין אפשרות להחליפו בראש החיבור השני שמשמש לקו הספקת פיקוד לנגרר .
על ידי בליטה (4) בזמן התחברות יורד שסתום (7) כנגד קפיץ (8) וזורם הספקת לחץ אויר דחוס למיכל בנגרר בזמן שחרור החיבור לוחץ קפיץ (8) את שסתום (7) לתושבת (6) והמעבר נחסם . לאחר ניתוק חייבים לסגור בכיסוי את החיבור ולחבר את הראש לתל מיוחד כדי להבטיח ניקיון החיבור .

שסתום על חוזר עם מעקף למערכת הספקת אויר לבלמים . היכן הוא מותקן מה תפקידו ומה מייצגים שלושת המצבים ?

המיתקן הזה נמצא בין שני מכלים במערכת מעצורי אויר ותפקידו לעכב את מילוי המיכל הרזרבי כל עוד הלחץ במיכל הראשון לא הגיע ל - 5 בר .
במצב א' : רואים מצב שבו מתמלא המיכל הראשון וקפיץ (5) סוגר את הדיאפרגמה (3) ואת המעבר למיכל השני .
במצב ב' : הלחץ במיכל הראשון 5 ב4ר שיתגבר על קפיץ (5) דיאפרגמה (3) נפתחה והמיכל השני מתמלא .
במצב ג' : כאשר הלחץ במיכל הראשון יורד בזמן צריכת אויר גדולה ניפתח שסתום על חוזר (1) ואויר זורם מהמיכל המשני לראשון .

מערכת מניעת נעילת גלגלים של רכב כבד עם בלמי אויר דחוס . מנה שמות חלקי המערכת , תפקידו ופעולתו של כל אחד מהם .

המערכת מונעת נעילת גלגלים בבלימה בצורה אלקטרונית המערכת נקראת S.B.A או S.S.A הבקרה נעשית בעזרת חישנים (2) הנמצאים מול טבעת בעלת 100 שיניים (4) המסתובבת עם הגלגל . כאשר הגלגל נינעל החישן מודיע למרכז בקרה אלקטרוני וזה גורם להפעלת שסתום חשמלי (3) במערכת הבלימה של אותו גלגל ולחץ הבלימה בו עולה ויורד בתדירות של 4 עד 12 פעמים בשניה בדי לשמור שהחלקה לא תעלה על 30% .

מנגנון למניעת נעילת הגלגלים בשעת הבלימה . מנה את שמות חלקיה ותאר מספר מלים את דרך פעולתה ומעלות המערכת .

המערכת בעלת בקרת בלימה אלקטרונית מסוג S.B.A שמונעת נעילת גלגלים בזמן בלימה כאשר אחד הגלגלים ננעל לחץ הבלימה לאותו גלגל עולה ויורד בתדירות של 4 - 12 פעמים בשניה .
(1) מערכת בקרה הידראולית בעלת שסתום חשמלים .
(2) מערכת בקרה אלקטרונית .
(3) נורת בקרה אלקטרונית .
(4) חישן סיבובי גל הינע סופי לשני גלגלים האחוריים .
(5) משאבת בלימה מרכזית בעלת בגבר .
(6) משאבת בלימה לגלגל קידמי .
(7) חישנים לסיבובי גלגלים קדמיים .

איך בודקים תקינות פעולתו של מתג אור הבלימה במערכת בילום הידראולית ואיך יש להכין את המערכת לקראת בדיקתה בכביש או על מיתקן ?

מתג אור בלימה צריך להדליק את אור בלם האחורי בלחץ נמוך במבחן בלמים יש לבדוק מהלך חופשי של הדוושה , שלמות של הצינורות ללא דליפה , ניקוז אויר וכמות נוזל הבלמים במיכל רזרבי בגובה הדרוש , כיוון מעצורים , הגלגלים שלמים , לחץ אויר נכון , וגלגלים מאוזנים .

תאר תהליך בדיקת "שסתום ויסות לחץ בלימה" במערכת הידראולית

בבדיקה יש להתייחס להוראות לגבי גודל הלחצים משתמשים במספר מדי לחץ שאותם מחברים לפתחי ניקוז האוויר וביציאת ממשאבה מרכזית וכאשר לוחצים על דוושת משאבה מרכזית בודקים את מידת הלחץ המיוחסת לגלגלים אחוריים ביחס לקדמיים .

יום ראשון, 19 באוקטובר 2008

תורת המקצוע - שאלות ותשובות במערכת בלמים

מהו תפקידו של שסתום המוצא במשאבת בלמים מרכזית ואיך הוא בנוי
מדוע אסור שימצא לחץ שיורי במערכת בלמי דיסק , איך מקבלים העלמות לחץ מוחלטת במערכת בלמים כזו , למה מציידים בלמי דיסק בשסתום מוצא מיוחד ומה מיוחד בו


שסתום שארית לחץ שומר לחץ נמוך במערכת בלמים בין 0.5 – 1 בר . השסתום נמצא ביציאה מהמשאבה ומאפשר מעבר למשאבות הגלגלים בשחרור בלמים הנוזל ממשאבות הגלגלים חוזר מהלחץ קפיצי הנעלים לגלגלים השסתום כפול , אחד כדורי בעל קפיץ חלש מאפשר מעבר למשאבות הגלגלים , והשסתום השני בעל גומייה ודרכו חוזר הנוזל ממשאבות הגלגלים לשסתום זה קפיץ חזק יותר שמשאיר במערכת לחץ .
תפקיד השסתום :
1.הצמיד בוכניות משאבות גלגלים לנעלים כדי לקבל מהלך סרק קצר .
2.לשמור מערכת מלאה בנוזל בלמים כדי לקבל מהלך סרק קצר .
3.הלחץ מונע חדירת אויר מגומיות משאבות גלגלים .
4.מקל על הוצאת אויר על ידי פמפמום ניפוח .
אסור להרכיב שסתום כזה לבלמי דיסק אז הלחץ הנשאר יגרום לתפיסת בלמים היות ונעלי בלמי דיסק אין קפיצים מחזירים החזרת הדסקיות מתאפשר על ידי מבנה גומייה בצורה מרובעת וחופש קטן מותר עד 0.1 מ"מ במיסבי הגלגל .
בדגמים מסוימים של בלמי דיסק ישנו שסתום שארית אבל בו נקב מיוחד הגורם להורדת הלחץ כדי למנוע תפיסת ושחיקת הבלמים . השסתום קיים כדי לאפשר ניקוז אויר מהיר על ידי פמפמום ניפוח .

מהו "לחץ שיורי" במערכת בילום הידראולית ואיך בודקים אותו ?

לחץ שיורי נשאר במערכת לאחר שחרור בלמים בעזרת שסתום שארית לחץ וגודלו 0.5 - 1 בר . מחברים מד לחץ למערכת לוחצים על דוושת המעצור ומרפים צריך להשאר לחץ נמוך ויציב של 0.5 - 1 בר , במידה והלחץ גבוה מעל 1 בר יש לבדוק תפיסת בלמים .

מהו "לחץ גבוה" במערכת הבילום ההידראולית ומהו תהליך בדיקתו ?

"לחץ גבוה" הוא 100 בר בערך שנוצר בלחיצה חזקה במצב זה בודקים אם אין נזילות ולבדיקתו נדרש מד לחץ גבוה אסור שהלחץ ירד במהלך הבדיקה יותר מ – 10%. יש לבדוק כל מעגל בלימה בנפרד זה אחר זה ולא את כולם יחד .

מהו "לחץ נמוך" במערכת בילום הידראולית , מהו תהליך בדיקתו ומדוע בודקים אותו ?

מחברים מד לחץ למערכת הבלימה לוחצים על הדוושה עד לקבלת הלחץ שהוא 5 בר ובודקים נזילות למערכת במיוחד בגומיות משאבה מרכזית וגומיות משאבות גלגלים .

מהם היתרונות של מגבר בלם של תת לחץ ומהו עקרון המבנה שלו ? מהן מעלותיו של מגבר הבלם ההידופנוימטי לעומת המגבר של תת לחץ

מגבר בלם של תת לחץ מנצל ואקום שבסעפת היניקה לקבל בלימה חזקה , המגבר בנוי מתא שמחולק על ידי דיאפרגמה לצד אחד מגיע ואקום מסעפת היניקה ולצד השני נכנס לחץ אטמוספרי דרך שסתום הפעלת הבלמים . בהשפעת הפרש הלחצים מקבלים הגברה .
מגבר הידופנוימטי משתמשים בלחץ אויר דחוס בלחץ של 8 בר בערך היתרונו לקדם כוח בלם חזק עבור רכב כבד לחץ האוויר מפעיל מגבר הלוחץ על משאבת בלימה הידראולית כפולה בשיטה זו מקבלים בלימה מהירה וחזקה יותר .

תאר תהליך בדיקת " מגבר תת לחץ" ואת השסתום החד כיווני של מערכת זו .

מחברים מד תת לחץ למגבר מפעילים את המנוע בסרק וצריך לקבל תת לחץ בערך 500 מ"מ כספית או 20 אינץ כספית . לוחצים על דוושת הבלם למקסימום כאשר התת לחץ מתייצב מחכים בערך חצי דקה התת לחץ צריך להישאר 500 מ"מ כספית משחררים את המעצור מכבים את המנוע ומחכים כחצי דקה התת לחץ צריך להישאר .
בדיקה נוספת :
כשהמנוע כבוי לוחצים על הדוושה מספר פעמים ומשאירים לחץ על הדוושה כ - 15 קילו
מניעים את המנוע והדוושה צריכה לרדת מכבים את המנוע לוחצים עוד חצי דקה עוזבים ולוחצים מיד שנית צריך לקבל הגברה אחת או שניים

מהם תפקידי מערכת בלמי השירות ,החניה ובלמי האטה ?

1. תפקיד בלמי שירות להפחית מהירות נסיעה ועצירת הרכב ללא סטייה לצדדים.
2. בלם חניה צריך לבלום את הרכב בחניה ולעצור את הרכב בחרום .
3. תפקיד בלם האטה להאט את מהירות הנסיעה בירידות כדי למנוע שרפת בלמים (תפוגת
בלמים) . נמצא במכניות משא מעל 8 טון .

איך משפיע הקפיץ הכלוא במשאבת בלמים כפולה ומהי תועלתו ?

הקפיץ הכלוא של הבוכנה הראשונה חזק יותר מהקפיץ של הבוכנה הפנימית ושומר מרחק קבוע בין הבוכנות כך שהבוכנה הפנימית אינה חוסמת את קדח השוואה הקטן בשחרור בלמים . סיבוב זה מקצר מהלך סרק של הדוושה כאשר הזזת שני הבוכנות נעשית יחד עד אשר חורי השוואה הקטנים נסגרים ,ובהמשך הלחיצה הלחץ הידראולי עולה בשני המשאבות .

תאר את דרך ניקוז האוויר ממערכת הבלמים שמצוידת במשאבה מרכזית . תאר את שתי שיטות הניקוז - הידנית וזו שבלחץ .

ניקוז אויר ידני נעשה בניפוח בעזרת שני אנשים אחד מפעיל את משאבת הבלימה והשני מנקז אויר למשאבות הגלגלים בהצלבה לפי הוראות .
ניקוז אויר בלחץ נעשית בעזרת לחץ של 1 בר לפתח מילוי נוזל בלמים למשאבה ופותחים פתחי ניקוז במשאבת גלגלים בהדרגה . בשני השיטות יש לאסוף את הניקוז לכלי שקוף כדי להבחין טוב יותר ביציאת אויר ולמנוע ליכלוך .

מהם ההתקנים להזהרת הנהג בפני חוסר נוזל במיכל הנוזל של המשאבה המרכזית , ומהו תפקידו של מתג האזהרה במערכת הבלמים ? באיזה סוגים של מתגי אזהרה נהוג להשתמש ובאיזה צורה מחולקים מעגלי הבלימה הכפולים

1. מצוף הנמצא במיכל נוזל בלמים מפעיל מפסק חשמלי שמדליק נורית אזהרה בתא הנהג
כאשר חסר נוזל בלמים.
2. טובלן נוסף מיוחד במשאבה מרכזית מדליק נורית אזהרה בתא הנהג כאשר תא אחד
במשאבה אינו פועל .
תפקיד מתג אזהרה להדליק פנס אור עצירה בחלק אחורי של הרכב , ישנם שני סוגים האחד מופעל מכנית וקשור לדוושה והשני מופעל הידראולית להפעלת הבלמים .
מעגלי הבלימה של משאבת בלמים כפולה :
1. עצירה גלגלים קדמיים בנפרד מאחוריים נמצא בעיקר ברכב עם הניע אחורי .
2. מערכת מצולבת גלגל קידמי אחד ביחד עם גלגל אחורי נגידי נמצא ברכב עם הינע קידמי .
3. מערכת כפולה כל תא במשאבה מפעיל את כל מעצורי הגלגלים .

שסתום משולב של מערכת בלמים הידראולית . תאר את פעולתו .

השסתום המשולב מכיל שלושה שסתומים .
שסתום שמאלי מונע הפעלת בילמי דיסק קדמיים לפני בלמי תוף אחורי וכך כל הבלמים פועלים יחד במיוחד בעצירות חלשות .
שסתום מרכזי מכיל טובלנית הפעיל מפסק חשמלי המדליק נורית אזהרה כאשר הלחץ נופל באחד המעגלים .
שסתום ימני מונע נעילת גלגלים אחוריים ומאפשר הגדלת הלחץ בגלגלים קדמיים . לפי מידת הלחיצה על דוושת הבלמים כאשר הבלמים הקדמיים לא פועלים נעקף מגביל הבלימה של גלגלים אחוריים .

אפיין את סוגי הבלמים ומנה שמות חלקיהם .

הכוח בין הנעל לתוף הבלימה גורם לכך שהנעל הנפתחת לתוך הסיבוב של תוף הבלימה מקבלת המרצה עצמית ונלחצת חזק יותר .
תמונה א' - בלם סימפלקס , לחץ המגיע למשאבה גלגל כפולה פותח את הנעלים הנעל השמאלית נפתחת לתוך הסיבובים ונצמדת יותר חזק בהמרצה עצמית . הנעל הימנית נגררת מהסיבוב ונצמדת פחות .
תמונה ב' - בלם דופלקס , לכל נעל משאבת בלימה נפרדת ונקודת מישען בשיטה זאת שני הנעלים נפתחים לתוך הסיבוב ונצמדים חזק יותר בהמרצה עצמית .
תמונה ג' - בלם דו סרבו , משאבה גלגל כפולה לוחצת את הנעלים שהם מחוברים אחד לשני במכוון בלמים הנעל הקדמית בגלל החיכוך לוחצת יותר חזק את הנעל השניה והיא נצמדת בהמרצה עצמית .
תמונה ד' - בלמי דיסק , המבנה פתוח מתקרר מהר הבלימה אחידה אין המרצה עצמית ולכן כוח הבלימה צריך להיות יותר חזק ונעשה בעזרת בוכנת משאבת גלגלים יותר גדולה .

איך נוצרת פעולת ההמרצה העצמית בבלם התוף ומה זה "תפוגת בלמים"

המרצה העצמית נוצרת כתוצאה מחיכוך שבין הנעל והתוף וזה גורם להצמדה חזקה של הנעל הנלחצת לתוך סיבוב התוף . הנעל נשחקת יותר מהר מאשר הנעל הנגדית .
"תפוגת בלמים" נוצרת כאשר בבלימה ממושכת וחזקה הבלמים מתחממים חזק הרפידה נשרפת ועצירה נעשית חלשה .

מאיזו סיבה ממשיכים להשתמש בסרן האחורי של מוכניות קלות בבלמי תוף , מהם חלקיו העיקריים ? מהם מאפייניו של בלם תוף

חלקיו של בלם תוף הם : תוף בלמים , נעלים , משאבת בלמים , קפיצים מחזירים . מנגנון כיוון בלמים .
מתקינים בלמי תוף בגלגלים אחוריים בגלל היתרונות הבאים :
1. אורך חיי רפידה רב .
2. הגברה עצמית של כוח עצירה , בעזרת כוח החיכוך .
3. התחברות פשוטה למעצור יד
4. זול יותר .
חסרונות בלם תוף :
1. כבד ותופס מקום רב
2. דורש טיפול וכיווני מעצורים .

מה גורם להחזרה של בוכנת משאבת בלם האופן בבלמי דיסק בגמר הבלימה ,מהי בערך מידת חזרת הבוכנה ? כיצד ובאיזה אמצעים ניתן לשמור את דיסקת הבלימה בטמפרטורה נמוכה ומאיזה חומרים מייצרים דיסקה זו

טבעת אטימה מגומי בעלת חתך מרובע נמצאת בתוך חריץ בצילנדר המשאבה בהפעלת הבלמים היא נמתחת 0.1 מ"מ ובשחרור המעצור המתיחות מחזירה את הבוכנה ובנוסף זריקה קטנה מותרת של 0.1 מ"מ במיסב הגלגל .
טמפרטורה נמוכה של הדיסקה שומרים בעזרת צלעות קירור ואויר שזורם בתעלות במרכז הדיסקה . את הדיסקה מיצרים מפלדה יצוקה .

איך מתבצע הכוונון האוטומטי בבלמי דיסק , איך בנוי סנדל הבלימה של בלמים אלה ? מהן תכונות נוזל בלמים , מה נדרש ממנו ועל מה יש לשים לב בשעת השימוש בו

החזרת הבוכנה נעשית בעזרת טבעת אטימה מגומי בעלת חתך מרובע הנמצאת בתוך חריץ צילנדר המשאבה , בהפעלת הבלמים תזוזת הבוכנה מותחת את הגומייה 0.1 מ"מ ובהמשך הגומייה מחליקה בתוך הבוכנה , בשחרור המעצור המתיחות מחזירה את הבוכנה ובנוסף זריקה קטנה מותרת של 0.1 מ"מ במיסב הגלגל . סנדל הבלימה עשוי מפלדה שעליו מודבקות רפידת הבלימה .
תכונות נוזל בלמים .
1. נקודת רתיחה גבוהה מעל 205 מעלות צלסיוס לפי תקן ישראלי .
2. נקודת קיפאון נמוכה .
3. שמירה על רכות הגומיות .
4. תכונות שימון טובות .
נוזל הבלמים עשוי מאלכהול ומגליקול הנוזל מרעיל וממיס צבע הנוזל סופג רטיבות שמוריד נקודת הרתיחה ולכן יש להחליפו תקופתית .

מדוע חשוב לחדש את נוזל הבלמים לפחות אחת לשנה ? איך , באמצעות איזה בדיקה מוודאים את אטימות מערכת הבלימה ההידראולית ואיך מנקזים מערכת זו מאויר ? באיזה מקרים יש לחדש את רפידות הבלמים ? מה מידת הזריקה המותרת של דיסקת בלימה

נוזל הבלמים סופג רטיבות ואז נקודת הרתיחה יורדת ויש סיכוי לאיבוד בלמים כתוצאה מאידי מים במערכת שנהפכים אידים שהבלמים מתחממים .
מבצעים 2 בדיקות : אחד בלחץ נמוך עד 5 בר והשניה בלחץ גבוה 100 בר ואסור ללחץ ליפול .
ניקוז אויר עושים בחיבורים מיוחדים במערכת : בתהליך ניפוח או בעזרת מיתקן מלוי נוזל בלמים בלחץ .
רפידות בלמים מחלפים כאשר נשחקו לעובי 2 מ"מ זריקה מקסמלית מותרת 0.2 מ"מ .
מהן מעלותיו של בלם הדיסקה לעומת בלם התוף ומה חסרונותיו ?

יתרונות בלם דיסק :
1. קל במשקל פשוט בטיפול .
2. אפשרות ליצר כוחות לחיצה חזקים בעזרת בוכנות גדולות .
3. אין צורך בכיוון בלמים , הוא נעשה אוטומטי .
4. כושר ניקוי עצמי .
5. הפעלה מידית בגלל מירוח קטן בין הרפידה לדיסקה .
6. בפעולת הבלימה אין הגברה עצמית ולכן אין סכנה משיכה בהגה בזמן הבלימה .
חסרונות בלם דיסק :
1. גורם להתחממות הרפידה ונוזל הבלמים .
2. קשיים בחיבור לבלם יד .
3. יקר יותר .
יתרונות בלם תוף :
1. אורך חיי רפידה רב .
2. הגברה עצמית בעזרת כוח החיכוך .
3. התחברות פשוטה לבלם יד .
4. זול יותר .
חסרונות בלם תוף :
1. כבד ותופס מקום רב .
2. דורש טיפול וכיוון מעצורים .

מה זאת "מידת בלימה" (%) , איך מוצאים ערך זה ומהו הקשר בינה לבין "ההאטה"

"מידת הבלימה" נמדדת על מיתקן בלימה גלילית את מידת אחוזי הבלימה מחשבים לפי היחס שבין כוח הבלימה העיקרי שנמדד חלקי משקל הרכב . האטה בבלימה גדלה ביחס ישר לחוזק הבלימה .

איזה ערכי בלימה ניתן למדוד באמצעות מתקן גלגלים , מה זאת בלימה , איך היא נקבעת ומה צריכה להיות עוצמתה

במיתקן לבדיקת הבלימה ניתן לבדוק :
1. חוזק הבלימה המקסימלי של כל גלגל בנפרד .
2. רגישות הבלימה בעצירה כגון : התחלת הבלימה , בדיקה שתופי הבלימה עגולים ועוצרים יפה ושהבלמים לא נתפסים .
בלימה זו הפיכה של אנרגיה תנועה לחום על ידי חיכוך . בלימה מבטאת את טיב העצירה ומחושבת ביחס שבין סכום כל כוחות העצירה של כל הגלגלים ביחס למשקל הרכב ומכופל ב - 100 כדי לקבל יעילות הבלימה באחוזים . עוצמת הבלימה צריכה להיות לא פחות מ – 50% מהמשקל שעל הציר ושהבדל בין הגלגלים לא יעלה על 20% .

איזה שינויים של אנרגיה מתרחשים בשעת הבלימה ? מהו הקשר בין כוח המשקל של המכונית לבין הבלימה המרבית האפשרית ? מדוע עוצמת הבלימה גדולה יותר בגלגלים הקדמיים מאשר באחוריים , למרות מידות הבלמים השוות

בשעת הבלימה וכתוצאה מחיכוך נהפכת אנרגיה מתנועה לחום גבוה כאשר כוח החיכוך בין הגלגל לכביש מקסימלי יכול להגיע כוח הבלימה קרוב למשקל הרכב . בשעת הבלימה הרכב צולל וחלק מהמשקל עובר לגלגלים קדמיים והרכב מתרומם מאחורנית ולכן כוח הבלימה בגלגלים קדמיים צריך להיות גדול יותר . בנוסף המנוע במערכת העברת הכוח מוסיפים משקל על ציר קידמי .

תאר את דרך פעולתו של המתקן לבדיקת בלמים .

המתקן לבדיקת בלמים בנוי משני זוגות של גלילים בגובה הרציפה . בשעת בדיקה מסיעים את גלגלי הרכב , פעם סרן זה ופעם האחר , על אותם גלילים . מנוע חשמלי מניע את הגלילים ואתם את גלגלי הרכב . כתוצאה מהפעלת הבלמים מפעילים גלגלי הרכב מומנט בלימה כנגד מומנט הנע של המנוע החשמלי . כתוצאה מכך מפתח המנוע החשמלי הספק גדול יותר בלי שמהירותו תשתנה והספק זה מתגבר על מומנט הבלימה . המנוע החשמלי ממוסב בהינע הגלילים ונתמך על ידי זרוע על תיבת מדידה . ככל שמומנט הבלימה גדל , כך גדל הכוח שבו הזרוע לוחץ על התיבה . כוח זה ,הוא יחסי לכוח הבלימה ועובר הידראולית ללוח מכוונים .גליל הבקרה מונע את הנעת הגלילים כל עוד הרכב אינו נמצא על גבי המתקן .

מהם המרכיבים העיקריים של מערכת בלמים הידראולית ומהו היתרון הבטיחותי של מערכת הבלמים הכפולה ? מדוע מקובל לצייד מכוניות במגבר בלם ומאיזה סיבה משתמשים במשאבת בלם מרכזית כפולה ולא במשאבה יחידה כבעבר ?

המרכיבים העיקריים של מערכת הידראולית הם :
1. משאבת בלמים מרכזית כפולה .
2.צנרת .
3.משאבות בגלגלים .
היתרון הבטיחותי כאשר אחד הגלגלים מאבד נוזל בלמים ניתן לבלום בשני הגלגלים האחרים וזה נעשה בעזרת שני משאבות בלמים .
מגבר הבלימה מקל על הבלימה וניתן לקבל כוחות עצירה גבוהים במיוחד בבלמי דיסק .

יום שבת, 18 באוקטובר 2008

תורת המקצוע - שאלות ותשובות בנושא סרנים מניעים

הסבר את ההבדל בין סרן חצי צף וסרן צף מלא . האם אפשר לשלוף גל סרן שבור בלי לפרק את כל המערכת ? איך ניתן להסיר את תופי הבלמים מסרן חצי צף ?

*. סרן חצי צף תמונה ב' - הסרן מעביר כוח פיתול ומופעל עליו כוח כפיפה כתוצאה ממשקל הרכב . מיבנה פשוט וזול אבל חלש מתאים לרכב קל . במידה והסרן נשבר הגלגל נופל . ניתן להסיר את הגלגל בעזרת מחלץ .
*. סרן צף ¾ תמונה א' - הסרן מעביר כוח פיתול בלבד . כאשר משקל הרכב עובר דרך צינור בית הסרן במידה והסרן נישבר אין עברת תנועה הגלגל נשאר במקומו . מתאים במשקל בינוני . את הגלגל חולצים במחלף .
*. סרן צף מלא תמונה ג' - הסרן מעביר רק כוחות פיתול הגלגל יושב על מיסבים חזקים הסרן חזק ומתאים לרכב כבד . כאשר הסרן נשבר אין העברת תנועה ניתן להוציא את הסרן ללא פירוק הגלגל

הסבר את העיקרון ואת אופן פעולת הדיפרנציאל בסרן המניע .

תפקיד הדיפרנציאל לאפשר העברת תנועה לכל גלגל בנפרד כאשר נוסעים בסיבוב או כאשר הדרך משובשת וגם כאשר קיים הבדל בקוטר הגלגלים מחוסר אויר או שחיקה . בנסיעה ישרה הכוח מועבר מהמנוע לתיבת הילוכים דרך סבבת ועטרה לבית הדיפרנציאל . ודרך ציר הפלנטרי והדיפרנציאל לגלגלים . בנסיעה בסיבוב הגלגל החיצוני עובר יותר דרך מאשר הפנימי והסטליטים מסתובבים סביב צירם ואז גלגל אחד מסתובב פחות מהשני .

מהו תפקיד ההינע הסופי במערכת הסרן ואיך הוא בנוי ? איך פועל הדיפרנציאל בעת גרירת הרכב ?

הנע סופי שנמצא בתוך הסרן מאפשר עברת מומנט קטן במהירות גדולה כך ניתן להקטין את מערכת העברת הכוח ורק בתוך הסרן קרוב לגלגלים מקטינים את מהירות הסיבוב ומקבלים ההינע מורכב ממערכת פלנטרית השמש מניע את הגלגלים
בגרירה הגלגלים מניעים את המערכת הפלנטרית והם מניעים בבית הדיפרנציאל את עטרה וסבבת .

תאר את מבנה הנע הסרן .

הנעת הסרן נעשית בעזרת סבבת ועטרה שמעבירה את התנועה בזוית 90 מעלות ומפחיתה את המהירות כדי להגביר את המומנט היוצא מתיבת הילוכים בערך פי 4 - 5 . בסרן נוצרים כוחות גדולים . מיצרים את הסבבת ועטרה מפלדות משבחות .
למבנה עטרה וסבבת צורות שונות :
*. מיבנה קוני .
*. היפואידי .
*. חלזוני .
*. גלילי .

באילו מקרים בנסיעה מהווה הדיפרנציאל חסרון ואילו סוגי דיפרנציאל מבוקר או סגר דיפרנציאלי מוכרים לך ?

כאשר אחד הגלגלים על אדמה בוצית או שלג הגלגל מסתחרר בהחלקה במהירות כפולה ולא מעביר את כוח המנוע והגלגל מתחפר . בגוררים מיוחדים או בכלי עבודה יש נעילת דיפרנציאל מכנית שמופעלת ידנית . במכוניות נוסעים מתקינים דיפרנציאל בעל החלקה מוגבלת שמופעלת אוטומטית על ידי דסקיות חיכוך מיוחדות כאשר אחד הגלגלים מסתחרר.

תאר את סוגי מערכות ההינע שבתמונה .

תמונה א' - ממסרה קונית חלזונית שיני הממסרה בנויים בקשת או בסיס השן גדול יחסית ומשלבות יותר משני שיניים .ולכן ניתן להעביר כוחות גדולים בצורה שקטה .
תמונה ב' - ממסרה בעלת שיניים ישרות ומעבירה את התנועה באותו המישור . מתאים לרכבים שהמנוע נימצא לרוחב . ואז אין צורך להעביר את התנועה ב - 90 מעלות
השיניים הישרות אינם מקובלות בגלל חסרונם שזה רעש , שן חלשה יותר והכוח מועבר תמיד רק דרך שן אחת .
תמונה ג' - ממסרת חלזונית מצטיינת ביחס מסרה גדול והעברת כוחות גדולים בשקט מאפשר להנמיך את הרכב ולהוריד מרכז הכובד . עטרה עשויה מברונזה והסבבת מפלדה . דרוש שימון מיוחד בגלל החיכוך הרב .
תמונה ד ' - ממסרה קונית עם שינים ישרות .
תמונה ה' - ממסרה קונית חלזונית שיניים לא ישרות .
תמונה ו' - ממסרה קונית היפואידי ציר הסבבת נמוך מציר עטרה וזה מקשה על כיוון המערכת מרכז הכובד נמוך יותר ופחות הפרעה בתא הנוסעים השיניים מעוקמות ולכן ארוכות יותר , חזקות ושקטות . אבל נוצר חיכוך שגורם לחימום ודרוש שמן מיוחד בשם היפואידי שמכיל הרבה זרחן וגופרית .

מהו סוג השינן בהינע היפואידי ומהי צורתו של שינן זה ?
במה נבדל הנע הסרן הרגיל מן הנע ההיפואידי ?
מהו הבדל בין הנע סרן רגיל להינע היפואידי , מהן מעלותיו של הנע ההיפואידי ומדוע דרוש שמן סיכה מיוחד להינע מסוג זה ?

בהינע רגיל הסבבת נמצאת בקו ישר ממרכז העטרה . בהינע היפואידי ציר הסבבת נמצא נמוך יותר .צורת השן בסבבת ספירלית ובעטרה השן מעוגלת בקשת . וזה מאפשר פעולה שקטה והעברת כוחות גדולים . השן ארוכה וחזקה והכוחות עוברים דרך יותר מישני שיניים . גל הינע נמוך יותר ומפריע פחות אבל החיכוך חזק . דרוש שמן מיוחד שיעמוד בלחץ גבוה ובחום .

תאר באופן עקרוני את הדיפרנציאלים בעלי החלקה מוגבלת .

מערכת בעלת דיפרנציאל רגיל שבתוכו דסקיות חיכוך מחציתם מחוברות לבית הדיפרנציאל ומחציתם לדיפרנציאל כאשר אחד הגלגלים מחליק ומסתחרר כתוצאה מבוץ או חול . דסקיות החיכוך נלחצות מכוח הדחיה של הדיפרנציאל והכוח מהמנוע עובר דרך עטרה לבית הדיפרנציאל וממנו עובר לגלגלים והרכב יכול לנוע .

מהי צורת המבנה של דיפרנציאל מבוקר בעל חיכוך פנימי ?

המערכת מסוג דיפרנציאל בעל החלקה מוגבלת שמונע הסתחררות גלגל כאשר הוא נמצא בחול או בכביש רטוב . הדיפרנציאל מבוקר בעזרת דסקיות חיכוך שמחציתם בעלות שיניים פנימיות ומחוברות לדיפרנציאל ומחציתם בעלות שיניים חיצוניות המחוברות לבית הסרן בזמן סחרור של אחד הגלגלים הדסקיות שנצמדות בעזרת 4 קפיצים ובעזרת כוח הדחיה הנוסף של הסטיליטים שואפים להרחיק את הדיפרנציאל והתנועה עוברת לגלגל הנגדי דרך הדיפרנציאל .

תאר בדיקת פעולתו של הדיפרנציאל הננעל של "איטון" .

1. מרימים גלגל אחד באוויר עוצרים את הרכב בעזרת "סדה עצירה" משלבים הילוך ומתחילים לשחרר מצמד באם הרכב מתחיל לנסוע הדיפרנציאל תקין .
2. מרימים גלגל אחד באוויר ומנסים לסובב אותו בעזרת ידית מומנט הוא צריך לזוז רק במומנט גבוה .

הדיפרנציאל לנעילה עמית תוצרת "ZF" מיוצר עם טבעת זיזים קוטרית , כפי שנראה בתמונה השמאלית , ועם טבעת צירית כמו בתמונה מימין . תאר את עקרונות אופן פעולתו .

זו מערכת המונעת התחפרות הגלגל כאשר הוא נמצא בחול או בוץ למערכת זוג טבעות אחת בעלת זיזים פנימיים והשניה בעלת זיזים חיצונים המחליפים את הפלנטרי (דיפרנציאלים) כלוב עם זחלנים נמצא בניהם . בנסיעה ישרה מסתובב בית הדיפרנציאל עם הכלוב והפלנטרי . בפניות הגלגל החיצוני מסתובב יותר מהר מהפנימי וכאשר נוצרת החלקה של אחת הגלגלים וההפרש בסיבובים בניהם גדול נוצרת חסימה על ידי זחלני הכלוב והגלגל הנגדי מונע .

איזה דיפרנציאל מבוקר מתואר בתמונה ואיך הוא פועל ?

זה דיפרנציאל מבוקר שמונע סחרור הגלגל . בנסיעה ישרה גלגל הצלב מעביר את התנועה בעזרת שיניים שעליו ודרך שיני טבעת הפיקות המשולבות לגלגל הצלב בעזרת קפיצים . בין שני טבעות הפיקות המשולבות לצלב נמצא גלגל פיקות מרכזי שבנסיעה ישרה מסתובב יחד עם הצלב . בסיבוב כאשר הגלגל החיצוני מסתובב יותר מהר טבעת הפיקות המרכזית גורמת לניתוק הגלגל החיצוני על ידי הרחקת שיני הטבעת מגלגל הצלב . כאשר אחד הגלגלים מסתחרר ונוצר הפרש סיבובים גדול נוצרת חסימה והגלגל הנגדי מונע .

תאר בקצרה כל אחד מארבעת הדיפרנציאלים המבוקרים שבתמונה .

תמונה א' - נעילת דיפרנציאל באמצעות מצבת חופשי שעושה שימוש בגלגלים שנמצאים בתוך כלוב ונצמדים לטבעת בעלת בליטות שמעבירה את התנועה רק בכיוון אחד .
תמונה ב' - נעילה באמצעות זוג טבעות אחת בעלת זיזים פנימיים והשניה בעלת זיזים חיצונים וכלוב עם זחלנים נמצא בניהם . בנסיעה ישרה מסתובב בית הדיפרנציאל עם הכלוב והפלנטרים . בפניות הגלגל החיצוני מסתובב יותר מהר מהפנימי וכאשר נוצרת החלקה והפרש הסיבובים גדול בין הגלגלים נוצרת חסימה והגלגל הנגדי מונע .
תמונה ג' - נעילה באמצעות דיפרנציאל חיצוני כאשר התנועה עוברת מכיוון אחד לגלגלים . בסיבוב הגלגל החיצוני מסוגל להסתובב מהר יותר מהפנימי ובהחלקת אחד הגלגלים החילזון שלו מעביר את התנועה לגלגל הנגדי .
תמונה ד' - נעילה מוגבלת בעזרת דסקיות הצמדה חצי ממספר הדסקיות מחוברים לבית הסרן וחצים לדיפרנציאל הדסקיות נלחצות על ידי דיסקה בעלת בליטות בנסיעה ישרה שני הגלגלים מונעים . בסיבוב הגלגל החיצוני מסתובב יותר מהפנימי . בסחרור אחד הגלגלים הדיסקה של הגלגל המסתחרר מצמיד את הדסקיות שלו והתנועה עוברת דרך בית הסרן לגלגל הנגדי .

מנה לפחות שלוש סיבות לרעש מהסרן המניע בפניות בלבד ושלוש סיבות לרעש מתמיד ממנו .

רעש בפניות יגרם מחופש רב בין הסטיליטים לדיפרנציאל , ודסקיות חיכוך של הסטיליטים שחוקים או צירי הסטיליטים שחוקים או שן שבורה .
רעש קבוע יגרם ממסבים שחוקים , חופש רב מהסבבת לעטרה או לחץ בין הסבבת לעטרה או שמן לא מתאים או חוסר שמן .

מה יכול לגרום לרעשים לא קבועים מהסרן המניע ומה יכולה להיות הסיבה בסרן המניע שתמנע את תנועת הרכב ?

הגורמים לרעשים לא קבועים מהסרן המניע הם :
1. זריקה חזקה של גלגל עטרה .
2. חוסר שמן .
3. מיסבים בלויים .

הגורמים בסרן המניע שתמנע תנועת הרכב הם :

1. שבר בגלגלי שיניים או של סטיליטים ופלנטרים .
2. מיסבים שבורים .
3. סרן שבור .

מדוע יש להחליף את מערכת הנע הסרן תמיד כיחידה אחת לא מפוצלת , ומהם הנתונים שחקוקים בסבבת ובעטרה ואילו כיוונונים יש לבצע בעת הרכבת מערכת הנע הסרן ?

את הסבבת ועטרה יש להחליף כזוג היות והם מחברים ועובדים ביחד . כדי שיפעלו בשקט וביעילות . על הסבבת ועטרה מופיע מספר זיהוי כזוג ומספרים נוספים שמתייחסים ליחס עברה ולמידות הדרושות כדי לכוון את הסבבת ועטרה . עטרה והסבבת עשויים מפלדה משובחת .
תהליך ביצוע הרכבה וכיוון :
1. מידת עומק הכנסת הסבבת .
2. מידת עומס מוקדם על מיסבי הסבבת .
3. מידת הרווח בין שיני הסבבת לעטרה .
4. עומס מוקדם על מיסבי עטרה .
5. בדיקת מידת הזריקה של עטרה .
6. צורת השילוב בעזרת סימון צבע על שיני עטרה ושני הסבבת .

מהו התנאי לפעולתה התקינה של מערכת הנע הסרן ומה יכולה להיות הסיבה ליללת המערכת ?

כדי שסבבת ועטרה תמלא תפקידה ללא תקלות ובצורה שקטה מיצרים את המערכת בזוגות . יש צורך לכוונם ולהרכיבם במדויק.
הסיבות ליללה במערכת :
1. שילוב חופשי מידי בין השיניים .
2. שילוב מהודק מידי בין השיניים .
3. מיסבים שחוקים .
4. חוסר שמן .
5. גל הנע אינו מורכב נכון .

איך בודקים את מצב מערכת ההינע ואיך יש לנהוג כאשר מתברר שהסבבת התבלתה ?

בודקים את החופש בין הסבבת לעטרה נעזרים באינדקטור המוצמד לעטרה כאשר הסבבת קבועה החופש בערך 0.1 עד 0.2 מ"מ . יש לבדוק את החופש בין שיני הדיפרנציאל . בפירוק כאשר מתברר שהסבבת שחוקה יש להחליף גם את עטרה .

איך צריך להיות המגע בין הסבבת לעטרה ואיך מוודאים מגע זה ? איך מכוונים את המגע הזה ?

המגע צריך להיות במרכז השן ולכל אורכה . הבדיקה נעשית בעזרת צבע כחול מיוחד ונעזרים באינדקטור הבודק את החופש בין שיני הסבבת ועטרה שצריך להיות בערך 0.1 עד 0.2 מ"מ . הכיוון נעשה על ידי הכנסה או הרחקה של עטרה מהסבבת על ידי שינוי באום הסוגר את מיסבי עטרה .
כיוון הסבבת נעשה בדסקיות מרווח המרחיקות או מצמידות את הסבבת מעטרה .

יום שישי, 17 באוקטובר 2008

תורת המקצוע - שאלות ותשובות בנושא גל הינע ומפרקיהם

תאר את השינויים שחלים במהירות סיבוב גל הנע בעל מפרק אחד לפי הנתונים שבתמונה .

כאשר גל הינע בעל מפרק צלב (אונברסלי) נמצא בזוית של 30 מעלות בין הצד המניע לצד המונע . כאשר הצד המניע מסתובב במהירות קבועה של 1000 סל"ד הצד המונע משנה את מהירותו 4 פעמים בסיבוב ממהירות 850 סל"ד למהירות 1150 סל"ד.
כדי להתגבר על התופעה הזו יש להרכיב שני מפרקי צד כך שהמלגזים שלהם ימצאו במישור אחד .

תאר את המפרקים שבתמונה ואת השימוש בהם .

תמונה א' - מפרק רצפה מורכב מחלקים מחורצים שבהם כדורי פלדה . המפרק מעביר תנועה במהירות שווה מורכב בעיקר בהינע קידמי .
תמונה ב' - מפרק שבנוי מצלב פלדה שנמצא בתותבי גומי . הגומי סופק שינויים קטנים במהירות התנועה והתנועה עוברת במהירות שווה ללא רעידות . מסוגל לפעול יפה רק בזויות קטנות . המפרק חדש יחסית ובשימוש ברכב קל .
תמונה ג' - מפרק דגם טרקה . שני חלקים מרכזיים משלמים צורת כדור והם בנויים כך שיכלו לנוע אחד בתוך השני ולגרום להעברת מהירות קצובה .

תאר את המפרקים שבתמונה ואת השימוש בהם .

תמונה א' - מפרק אונברסלי מסוג צלב שנע בתוך מיסבי מחטים . המפרק חזק ומעביר כוחות גדולים מתיבת הילוכים לגלגלים . וכדי להעביר תנועה שוות מהירות ללא רעידות יש להרכיב את המפרקים בזוגות כאשר המלגזים הנגדים מקבלים .
תמונה ב' - מפרק רצפה מורכב מחלקים מחורצים שבהם כדורי פלדה . המפרק מעביר תנועה במהירות שווה מורכב בעיקר בהינע קידמי .
תמונה ג' - מפרק שבנוי מצלב פלדה שנמצא בתותבי גומי . הגומי סופק שינויים קטנים במהירות התנועה והתנועה עוברת במהירות שווה ללא רעידות . מסוגל לפעול יפה רק בזויות קטנות . המפרק חלש יחסית ומקובל לרכב קל .

איזה סוג מפרק מוצג בתמונה והיכן הוא משמש ? הסבר את פעולתו

המפרק מסוג טריפואיד הוא מורכב מחלק מרכזי בעל שלושה חריצים שלתוכם הוכנס חלק בעל 3 רגליים המורכב במיסבי מחטים . מסוגל להעביר כוחות גדולים במהירות שווה אינו דורש חריצי הזחה . ויכול להתארך או להתקצר . מורכב בגלי סרן לרכב בהנעה קדמית

מהם העומסים שפועלים על גל הנע , ממה הוא עשוי ומהי צורתו ?

גל הנע מעביר כוחות פיתול וצריך לעמוד בעומס מתחלף הגל עשוי מצינור פלדה כדי להקטין משקל .
מהו מפרק אוניברסלי מסוג "מחטים" ? איך סכים מפרק מסוג זה ? על מה יש להקפיד כאשר מורידים תיבת הילוכים ממשאית בעלת גל הנע עם תמיכה מרכזית ?

במפרק אוניברסלי צלב . הצלב מוסב במחטים דקים שמקבלים משחת סיכה דרך גריזר
לאחר פירוק תיבת הילוכים יש לתמוך את גל הינע כדי למנוע נזק למכלל התומך .

הסבר את האיזונים שיש לערוך בגל ההינע ומדוע .

לראשונה בודקים שגל הינע ישר מכנסים את הגל בין שני עוקצים נעזרים באינדקטור ומישרים אותו לאחר היישור מבצעים איזון דינמי .האיזון דרוש כדי למנוע רעידות ברכב .

תאר את המפרקים שמשמשים בסרן קדמי מניע .

תפקיד גל הינע בהינע קידמי לעביר את כוח המנוע לגלגלים במהירות שווה . בהינע קידמי נוצרת זווית חזקה במפרק כאשר מפנים את ההגה או נוסעים בכביש משובש ויש להשתמש בהינע קידמי במפרקים למהירות שונה מסוג רצפה , טריפ ואד או מפרקים אונברסלים כפולים .וכדי לאפשר תנועה צירית בגל הינע משתמשים במפרק היכול לנוע ולהתארך .

מתי יש לצייד גל הנע בשני קצותיו במפרק אוניברסלי ומדוע ? על מה יש להקפיד בעת פירוק והרכבה גל קרדני ?
איזו בעיה קיימת כאשר גל הנע מצויד במפרק אוניברסלי אחד בלבד ועל מה יש להקפיד כאשר מרכיבים גל בעל שני מפרקים מסוג זה ?

כדי לעביר תנועה שוות מהירות , כאשר יש זווית במפרק יש לצייד את הגל שבכל קצה נמצא מפרק צלב .
צלב יחיד אינו מעביר תנועה קצובה והמהירות בו משתנה 4 פעמים בסיבוב .
בהרכבה צריך להקפיד שהמלגזים בשני הקצוות יהיו מקבלים . כאשר המלגזנים אינם מקבלים נוצרים בגל רעידות חזקות שיגרמו לשבר .
בפירוק יש לסמן את החלקים .
כאשר זווית הפעולה של גל הנע גדולה מ - 7 מעלות יש להתקין בשני קצותיו של גל הנע מפרק קרדני .זאת כדי להבטיח פעולה אחידה תוך שמירת מהירות קצובה .

מהו מפרק למהירות קצובה ומהם הסוגים המקובלים ?
מהו מפרק למהירות קצובה , מדוע משתמשים בו , מהם שני הסוגים העיקריים של גלי הנע ואיך בודקים את הבלאי של המפרקים ?

מפרק למהירות קצובה שומר על מהירות שווה ללא רעידות בגל הנע בעברת הסיבובים כאשר נוצרת זווית במפרק .
הסוגים : רצפה , טריפואד , מפרק אונברסלי כפול , מפרק עשוי מגומי .
סוגי גלי הנע המקובלים הם : גל פתוח או סגור .
בלאי בודקים על ידי הזזת הגל למעטה ולמעלה ונשמעים דפיקות בפניה חזקה .

מדוע יש לצייד את גלי הנע במפרקים ומהם המפרקים המקובלים ברכב ?

מישור הסיבוב של הגלגלים שונה ממישור הסיבוב של תיבת הילוכים וגם המרחק שלהם משתנה . כאשר מעמיסים רכב השלדה שוקעת יחד עם תיבת הילוכים ואז המרחק להינע סופי מתקצר וזווית גל הנע משתנה . וכדי לשמור מהירות סיבוב קצובה מרכיבים מפרקים בעלי שיני הזחה השומרים על מהירות קצובה .
הסוגים :
1. מפרק קרדני כפול .
2. ובהינע קידמי מפרק בעל מהירות קבועה . רצפה , טרפיאוד או טרקה .

תאר את תנאי הפעולה של גל הנע ברכב בעל מנוע קידמי והנעה אחורית .

כאשר המנוע קדימה ואליו מוצמד תיבת הילוכים הם מחוברים לשלדה וגל הנע מעביר את התנועה לסבבת הנמצאת בסרן האחורי שהיא מחוברת מתחת לקפיצים בעומס או כאשר נוסעים בכביש משובש המרחק והזווית בין תיבת הילוכים והסבבת בהינע סופי משתנה ולכן דרוש להרכיב שני מפרקים קרדנים ולאחד מהם שיני הזחה

אילו שני פעולות מתרחשות בגל ההינע כאשר הקפיצים האחוריים מתכווצים ומתפשטים , ואילו התקנים מותקנים בגל לשמש תנועות אלה ? מהן פעולות התחזוקה הדרושות במערכת גלי ההינע ?

מישור הנע סופי שונה ממישור תיבת הילוכים וגם המרחק בניהם משתנה כאשר מעמיסים את הרכב השלדה שוקעת . השלדה עולה שאין עומס יחד עם תיבת הילוכים אז המרחק להינע סופי משתנה והזווית גם היא משתנה וכדי לשמור מהירות סיבוב קצובה מרכיבים מפרקים שלאחד מהם שני הזחה .הסיבה רדיוס קשת תנועה של הינע סופי תלוי באורך קפיצי עלים או מוט רדיוס שהוא קטן מרדיוס הקשת של גל הנע המחובר לתיבת הילוכים .
גלי הנע בעלי מפרקים אונברסלים ושני הזחה אטומים ומלאים במשחה סיכה ואין צורך בטיפול שיגרתי . גל שיצא מאיזון ניתן לאזן בעזרת חובקים מיוחדים .

מהו "הנע הוצ'קיס" , כמה מפרקים אוניברסליים דרושים בממסרת פיתול ומדוע ?

גל הנע "הוצ'קיס" עם מערכת פתוחה רגילה להנעת הינע סופית כוח הדחיפה והפיתול בזמן תאוצה ובלימה מעובר דרך קפיצי עלים . בממסרת צינור פיתול גל הינע נמצא בתוך צינור וכוח תאוצה ועצירה מעובר דרך הצינור ויש רק מפרק אחד ליד תיבת הילוכים וקצה צינור שיני מחובר להינע סופי .

יום שלישי, 14 באוקטובר 2008

תורת המקצוע - מערכת דיזל

תהליך השריפה של מנוע דיזל :

תהליך השריפה במנוע דיזל מתחלק לשלושה שלבים . ב-18 מעלות לנמ"ע מותז הדלק לתא השריפה הדלק מתערבב עם אוויר מתחמם השריפה משתהה . תהליך זה לוקח זמן שנקרא זמן פיגור השריפה הוא גורם שלילי שיוצר את הלחץ הגבוהה 100 בר ונקישת הדיזל . כל תכנון הדיזל הוא להקטין את זמן פיגור השריפה או את התוצאות השלילית שלו . בשלב השני מתחילה השריפה וכל הדלק שהותז לצילנדר נדלק מיד החום והלחץ עולים במהירות השריפה מתרחשת בנפח קבוע . בשלב השלישי ממשיך הדלק להיכנס לצילינדר והשרפה נמשכת תוך ירידת הבוכנה , הלחץ אינו נופל והשריפה נעשית תוך כדי ירידת הבוכנה יותר קרוב לשריפה בלחץ קבוע .

חסרונות פיגור שריפה ארוך :

1. מנוע צריך להיות חזק , כבד ומגושם .
2. שרפת דלק לא מושלמת בכול תהליך השריפה דורשת מקדם עודף אוויר שגם הוא בזבוז חום .
3. גורם למנוע בעל סיבובים איטיים יותר .

הדרכים להקטין את פיגור השריפה :

1. יחס דחיסה גבוהה ולחץ דחיסה גבוהה יוצרים חום רב ומקצרים את פיגור השריפה .
2. ריסוס דלק לגדלים הקטנים ביותר שאפשרים .
3. לחץ הזרקה גבוהה פיזור פרודות הדלק בלחצים של 300 עד 1500 בר . הדבר מייקר את מערכת הדלק .
4. ערבול חזקים דורשים מבנה חלל שריפה מסובך ויקר .

חללי שריפה להזרקה ישירה :

בשיטה זאת הדלק מוזרק ישיר לתוך החלל במספר רב של ניחרים , לחץ התזה בסביבות 200 בר . זמן הערבוב קצר לכן נדרש לחץ הזרקה גבוהה במיוחד ערבולים חזקים , דבר שמייקר את המערכת . המערכת מצטיינת בהתנעה קלה . אין צורך בגופי חימום (מצתי חימום) .
מנועים שנחשבים איטיים יותר ואחד הדרכים לשפר אותם זה להטביע תא פלדה במרכז הבוכנה .פעולת המנוע רעשנית .

מערכת הזרקה עקיפה :

תא שריפה מוקדם :

זה הוא תא שריפה מוברג בראש המנוע גודלו כ - 1/3 מגודל חלל השריפה ופתח הכניסה שלו צר יחסית . מיד אחרי הזרקה בלחץ נמוך מתופף הדלק בחלל ונפלט לחלל הראשי הגדול . קיבלנו בלימה של המכה ולחץ הזרקה נמוך .
חסרונות : בזבוז דלק בגלל שטח הפנים הגדול להקרנת חום .

תא שריפה (ערבול) :

תא ערבול גודלו כ - 2/3 מגודל החלל הכללי . בראש המנוע פתח כניסה רחב יחסית . אבל מבנה אגס יוצר ערבולים חזקים . מרסס בעל 2 ניחרים אחד בכיוון הערבול ושני נגד כיוון הערבול . בהתנעה מותז רוב הדלק לכיוון הערבול ובסל"ד גבוהה נגד זרם האוויר . בתא שריפה ערבול במרסס מסוג פינטוקס .
יתרונות :
1. מנוע שקט ומהיר יחסית .
2. התנעה קלה יחסית .
3. בלאי נמוך .

חסרונות :

צריכת דלק גבוהה ביחס להזרקה ישירה וחסכוני ביחס לכל תאי השריפה האחרים .

תא שריפה אחסון אנרגיה (לנובה) :

בשיטה זאת המרסס נמצא מול תא האחסון מאחר ובתא זה לחץ האוויר קטן יחסית חודר הדלק פנימה מתפוצץ נבלם ויוצא לחלל הראשי . קיבלנו פעולת מנוע רכה . מרסס פשוט וזול .

חסרונות :

נצילות תרמית גרועה בגלל שטח פנים גדול לכן תא זה לא מקובלת כיום .

יום שבת, 11 באוקטובר 2008

תורת המקצוע - מכללי משאבת הזרקת דלק רוטורית-מבוקרת מחשב-תוצרת LUCAS :

בשלב אספקת הדלק , שסתום הגבלת זרימה נפתח ומכווץ את הקפיץ . גלי לחץ שמתפשטים בסיום שלב האספקה, עלולים לגרום להרמה נוספת של מחט המזרק , ולהזרקת דלק נוספת . השסתום משכך את גלי הלחץ על ידי כליאתם בחלק ה"מת" , של מעבר היציאה , בלחץ גבוה .

המשטח הפנימי של טבעת הפיקות בנוי מפיקות נגדיות . המבנה והדיוק של הפיקות קובעים את קצב ומשך ההזרקה ומבטיחים אחידות בהזרקות העוקבות . העלייה בלחץ הדלק מתחילה כשהגלגלים נוגעים בפיקות שעל טבעת הפיקות וממשיכה עד לנקודה בה הם מגעים לשיא הגובה של הפיקות . כשהרוטור עובר את הנקודה הזו , מפסיקים הגלילים לגעת בטבעת הפיקות ומאפשרים לחלק הפנימי של הרוטור להסתובב בלחץ נמוך , ולהתמלא בדלק .בשלב היניקה , דלק בלחץ נכנס דרך מעבר ההזנה המוביל למעבר שברוטור . הטובלנים מתרחקים זה מזה ומזיזים את בית הגליל , עד שהם נוגעים בגובלים שבגל ההינע . בשלב הספקה , המעבר מתלכד עם פתח הכניסה לראש ההידראולי . גלילים באים במגע עם הפיקות שעל טבעת הפיקות , וגורמים לשני הטובלנים לנוע זה לעבר זה , ובכך לחץ הדלק עולה . מחזור פעולה זה מבוצע עבור כל יציאה לצילינדר של המנוע .

הלחץ המיוצר במשאבת העברה פועל על הבסיס של הבוכנה . כשהכוח המתפתח גבוה מהכוח הראשוני של הקפיץ , הבוכנה נעה ומגלה את פתחי הפריקה .יציאת הדלק דרכה מקטינה את הלחץ . לחץ העברה המירבי מתקבל במהירויות נמוכות .
משאבת העברה מותקנת על גלגל השיניים של גל ההינע . המגע בין הכנפיים לפרופיל האקסצנטרי של הסטטור גורם לשינויים בנפח ובלחץ . קפיצים קטנים דוחפים את הלהבים ליצירת מגע עם הסטטור . ולפיכך הלחץ עולה מיד לאחר סיבוב המשאבה .

מיכל גל ההינע מכיל לעיתים גל ביניים , המסתובב בתוך מיסב כדורי ומחובר באמצעות שיני הזזה לגל הינע שני . מבנה זה מפחית את הפגיעה האפשרית מעומס צידי על גל ההינע

חיישני מידע למשאבת הזרקה :

1. חיישן חום מנוע - מיידע את יחידת הבקרה האלקטרונית בטמפרטורת המנוע , כדי לסייע בקביעת כמות הדלק שיש להזריק ואת עיתוי ההזרקה במיוחד שהמנוע קר .
2. חיישן חום אויר ביניקה - מעביר את המידע ליחידת הבקרה , כדי לסייע בקביעת כמות ועיתוי הזרקת הדלק .
3. חיישן לחץ אויר היניקה - מעביר את לחץ אויר היניקה ליחידת הבקרה , כדי לסייע בקביעת כמות ותיזמון הזרקת הדלק .
4. חיישן מיקום הדוושה - משקף את דרישות הנהג .
5. חיישן מהירות המנוע -תורת המקצוע - משאבת הזרקת דלק רוטורית-מבוקרת מחשב-תוצרת LUCAS :


תורת המקצוע - משאבת הזרקה דלק רוטוריות

עקרונות הפעולה של משאבה רוטורית בעלת וסת משקולות :
כאשר המנוע מתחיל לפעול ציר המשאבה הרוטורית מתחיל להסתובב , והוא מפעיל את משאבת ההעברה המספקת את הדלק תחת שסתום הויסות . הדלק מגיע לקדח הכניסה במכלל ההידראולי , המתאים לסירוגין לאחד הקדחים של הסבבת , המתאים לצילינדר מסוים . הדלק נכנס תחת לחץ לאורך הקדח המרכזי . בעקבות תנועת הטובלניות (הדחסניות) הנמצאות בקצה השני של הסבבת , נדחסות הטובלניות פנימה במסלולם על ידי הפיקות שבסבבת . תנועה זו גורמת לעליית הלחץ של הדלק בקדח המרכזי ובקדח היציאה של הסבבת . לחץ זה מועבר למזרק דרך קדח יציאה המצויד במכלל ההזרקה לצילנדר המתאים . כך מתבצעת חלוקת הדלק למרססים בהתאם לסדר ההזרקה .

תורת המקצוע - משאבת הזרקה דלק רוטוריות


יתרונות משאבה רוטורית :
1. ממדים קטנים ומספר חלקים מועט .
2. משקל נמוך .
3. חלוקה שווה של הדלק לכל הצילינדרים .
4. שימון יעיל ובלאי מצטבר נמוך .
5. מקנה פעולה מהירה של מנוע הדיזל .
6. איזון סטטי ודינמי של המשאבה .
7. טיפול קל פשוט וזול .
8. קידום זהה של הזרקת הדלק לצילינדרים .

תורת המקצוע - שאלות ותשובות בנושא מערכת דלק של דיזל

תאר את המבנה ואת עיקרון פעולתו של תא עירבול .
איזה הוא תא השרפה שבתמונה ומהו סוג המרסס ? איזה הוא חלק מספר - 1 , ומה תפקידו ואיך הוא פועל ? תאר את תהליך השרפה בתא שכזה !
איזה סוג של תא שרפה נראה בתמונה ומהי שיטת ההזרקה ? מהו המיוחד שבמזרק הזה ? תאר את תהליך השרפה בתא מסוג זה !

מבנה זה נקרא תא שרפה עירבול לקראת סוף הדחיסה נוצרת זרימת אויר חזקה לתוך תא העירבול כאשר האויר הנמצא בין ראש הבוכנה וראש הצילינדר נכנס בזרימה מהירה לתוך תא העירבול , לתוך המערבולת מותז הדלק בשני זרמים האחד נגד כיוון זרימת האויר והשני יחד עם זרימת האויר . פיגור השריפה מנימלי התערובת נידלקת ומתפרצת לתוך התא מתוך הבוכנה תוך המשך השריפה . החלק המסומן מ"ס 1 ניקרא מצת חימום ותפקידו לעזור בהתעת המנוע מימים קרים .


לפניך תמונה של תא שרפה של מנוע דיזל . מהי שיטת ההזרקה ומהו תהליך השרפה בתא מסוג זה ?
תאר את המבנה ואת עיקרון פעולתו של תא לאחסון אוויר מסוג לנובה .

תא שרפה נקרא תא איחסון אויר מסוג לנובה , בתהליך הדחיסה חלק מאויר נדחס לתוך תא האיחסון נוצרת בו מערבולת חזקה התא האיחסון מקורר פחות והוא חם המרסס שנמצא ממול מתיז דלק לתוך תא האיחסון והיות והתא חם הדלק שמתלקח מתפרץ חזרה ויוצא חזרה לתוך זרם הדלק שממשיך לצאת מהמרסס . בשיטה זאת פיגור השריפה קטן המנוע שקט יותר איבוד חום לסביבה גדול ותצרוכת הדלק גדלה .


ההתקן שבתמונה מותקן על ווסת של משאבת הזרקה והמנוע שהיא מותקנת בו מצויד במגדש . מה תפקיד ההתקן ואיך הוא פועל ?

הוסת מורכב במשאבת הזרקה של מנוע דיזל ושייך למנועים המציודים במגדש טורבו הוסת מחובר לסעפת יניקה ומקבל את הלחץ משם . תפקידו להקטין כמות הדלק שמשאבת התזה מספקת בסיבובים נמוכים כאשר המגדש לא נכנס לפעולה יעילה והלחץ בסעפת נמוך . אבל בעומס מלא שהמגדש פועל ביעלות מגיע ממנו לחץ לפתח (1) ולוחץ על דיאפרגמה (11) כנגד קפיץ (3) ואז יורד טובלן (4) ומשחרר ארכובה (6) ומוט הקיצוב (7) נע קדימה להספקת דלק גדולה יותר .
כאשר הלחץ בסעפת יורד המגדש לא מספק לחץ הקפיץ מרים את הדיאפרגמה ואת הטובלן והארכובה (6) מסתובבת ומוט הקיצוב (7)מוגבל להספקת דלק קטנה .

יום שישי, 10 באוקטובר 2008

תורת המקצוע - מבנה מערכת הזרקה של מנוע דיזל

הסולר עובר ממיכל הדלק ועד לחלל השריפה של הצילנדר דרך הרכיבים הבאים : מיכל דלק , מסנן , משאבת הזנה (אספקה) משאבת הזרקה , מזרק וחלל שריפה .

משאבת האספקה :

יונקת את הדלק ממיכל הדלק , ומביאה אותו בלחץ למשאבת הזרקה . משאבת האספקה מחוברת ישירות למשאבת ההזרקה .המשאבה יונקת את הסולר ומפתחת לחץ 1 bar .
מבדילים בין שני סוגי משאבות אספקה : בין משאבות בוכנה בעלת תיפקוד פשוט , לבין משאבות בוכנה בעלות תיפקוד כפול .
יתרון המשאבה בעלת התיפקוד הכפול ביכולת ספיקה גדולה יותר , כיוון שבכל מהלך נינק ונסנק יותר דלק .
אופן פעולה :

הקפיץ , המכוון על ידי האקסצנטר הדחיף והבוכנה , דוחף חזרה את הבוכנה , לאחר שהאקסצנטר עובר את הנקודה הגבוהה . בכך חלק מהדלק מועבר מתא הלחץ , מתחת לבוכנת משאבת האספקה , לעבר משאבת ההזרקה . כאשר בקווי האספקה עולה הלחץ אל מעל ערך מסוים , קפיץ הבוכנה מסוגל ללחוץ בחזרה את הבוכנה באופן החלקי בלבד . הדבר גורם להקטנת מהלך הסניקה ולהקטנת כמות הדלק .

מסנן הדלק :

דרוש לשם סינון מעולה של הדלק . היות ומרכיבי משאבת ההזרקה והמרססים בנויים בדיוק רב , עלולים גופים זעירים לגרום לבלאי מהיר או לנזקים בלתי הפיכים . לרוב עשויים המסננים מנייר בעל נקבובית מתאימה . להשגת אורך חיים ארוך יותר לסינון יעיל , מייצרים את המסננים בשיטת קיפול מיוחד של הנייר .

משאבת הזרקה במנוע דיזל נועדה להזריק את הדלק בתנאים הבאים:

* בנקודת זמן מתאימה . * בהתאם לשיטת השריפה . * בלחץ גבוה.
* בפרק זמן קבוע ומדויק . * בתא הבעירה המתאים . * בסדר הזרקה מוגדר .


סיווג משאבות הזרקה :

במשאבה טורית קיימת לכל צילינדר יחידת הזרקה אחת . יחידות הזרקה אלו מופעלות על ידי גל זיזים , הנמצא בתוך משאבת ההזרקה , לפי סדר הצתה .
במשאבה רטורית (מפלגת) מסופק הדלק לכל צילינדר מיחידת הזרקה משותפת . משאבת הלחץ הגבוה מופעלת במשך סיבוב אחד של הפיקן , הפועל בהתאם למספר הצילינדרים של המנוע .
מקרא :
1. משאבת אספקה(הזנה) - יונקת את הסולר ממיכל הדלק ומעבירה אותו בלחץ למשאבת הזרקה .
2. מסנן דלק - הנועד למנוע מעבר ליכלוך וחלקיקים מהסולר .
3. משאבת הזרקה - טורית או רוטורית -המזריקה את הדלק בלחץ גבוה .
4. ווסת סיבובים - השומר על מהירות המנוע בערכים קבועים בעומס משתנה .
5. ווסת לקידום הזרקה - המקדים את תחילת ההזרקה עם עליית סיבובי המנוע , לשיפור השריפה ולמניעת פליטת גזים רעילים
6. מזרק - קובע את לחץ ההזרקה ואת צורת ריסוס הסילון .

תורת המקצוע - מצתים

פירוש הסימון על המצתים :
W8DC
W/F - אום
(1-9) מספר - דרגת חום 1 - קר , 9 - חם
DC - אלקטרודה נחושת


R7DCOR
F - אום
7 - דרגת חום
R - נגד 1 קילו אום לצורך סינון רעשים
DC - אלקטרודה נחושת
O - דסקית אטימה
R - לחתוך את המנוע בבת אחת

תנאי פעולה :

1. בטמפרטורה מעל 65 מעלות צלסיוס המחשב לא מפעיל את מצתי הלהט .
2. בטמפרטורה מתחת 20 מעלות צלסיוס יופעלו מצתי הלהט במשך עד 8 שניות .

נורת מצתי חימום :

1. פועלת עד טמפרטורה של 65 מעלות צלסיוס להתראה על פעילות מצתים .
2. מהווה כנורת תקלות למערכת ה - EDC .

יום חמישי, 9 באוקטובר 2008

תורת המקצוע - שאלות ותשובות בנושא דיזל

1. הסבר כיצד מונע שסתום "הספקה" טפטוף (DELIVERY VALE) לתוך הצילינדר לאחר פעולת גמר התזה .

שסתום אספקה מאפשר את אחזקת הלחץ בצינור המזרק על מנת להקל את תהליך התנעה והגברת הלחץ . שסתום אספקה בנוי כשסתום חד כיווני המתחיל להיפתח בערך בלחץ 100 אטמוספרות לצורך אחזקת לחץ בצינור לערך של 125 אטמוספרות . קיומו של שסתום אספקה מקל על המשאבה ומאפשר עקב הפרש הלחצים בינו לבין המזרק את חיתוך אספקת הדלק ומניעת טפטוף המזרק . במידה ונחלש שסתום אספקה או נתפס במצב פתוח תתקיים תופעת חוסר דלק בצילינדר . כאשר נסתם שסתום אספקה יתקיים טפטוף לאחר פעולת הזרקה .

2. תלונת נהג שמנוע אינו כבה בעת סגירת מתג ההתנעה במנוע דיזל . מה לפי דעתך הגורמים ? תן 3 תשובות אפשריות .

כאשר מנוע ממשיך לעבוד לאחר כיבוי מתג התנעה יש לבדוק מספר גורמים :
1. מדומם חשמלי – מדומם שאינו תקין כתוצאה מתפיסה מכנית מאפשר המשך זרימת סולר כאילו לא כיבתה את המנוע (זמן עבודה ממושך) .
2. מרססים דולפים – כאשר יש חוסר אטימה כתוצאה מבלאי טבעי או קפיץ נחלש ימשיך לעבוד המנוע מספר שניות לאחר דימום כתוצאה מהמשך טפטוף וחוסר אטימות .
3. יחידת הווסת – תגרום עקב תפיסת משקלות צינטרפגליות לחזרה איטית של מכלול הווסת ועקב כך המשך הזרקה (כמו בהצתה מאוחרת) .

3. הסבר את תפקידו של הווסת (GOVERNOR) במשאבת התזה של מנוע דיזל ?

תפקידי הווסת הם :
א. שמירת על רמת סיבובי סרק .
ב. אספקת דלק בכמות מספקת בסיבובי מנוע גבוהים .
ג. הגבלת סל"ד יתר .
הווסת במערכת הדיזל נבנה ביחס לעליית הסל"ד שבו תתאפשר אספקת כמות דלק מדויקת . במשאבות שבהם קיים ווסת צינטרפוגלי קיימת סכנה בזמן עליית סל"ד עקב מבנה גיאומטרי של המשקלות (קל להם להיפתח וקשה להם להיסגר). יצרני הרכב שהרכיבו את הווסת במכלול המשאבה הגבילו את עליית הסל"ד על ידי כיוון מוקדם של הווסת .

4. מהן גבולות פליטת הגזים הרעילים המותרים לפי חוק קנוביץ ? ומהם הגזים הנוצרים בצילינדר , בזמן שריפת הדלק ?

במנוע דיזל מודדים שמיכות עשן ביחידות הרטריץ (%) מגבלת פליטת עשן במנוע דיזל עד 49% בבדיקה על גבי דינומטר .
במנוע בנזין לרכב פרטי עד שנת יצור 94 מקבלת פליטת CO 0.5% - 1.5% במהלך סרק .
בזמן שריפת הדלק נוצרים הגזים הבאים :
· CO – חד תחמוצת הפחמן .
· CO2 – דו תחמוצת הפחמן .
· HC – דלק לא שרוף .
· O2 – חמצן .
· NOX – חומצה חנקנית .

חוק קנוביץ חוקק בשנת 1961 אומר שלא יגרום אדם ריח חזק או בלתי סביר מכל מקור שהוא לעוברים ושווים ועל פיו תקנות זיהום האוויר של מנועי בנזין ודיזל במגבלות שציונו . על חוק זה חתומים שרי הבריאות והפנים .

5. תלונת נהג על זיוף מנוע וירידת לחץ שמן במנוע דיזל . מה לפי דעתך הגורם לתקלה זאת ?

בתלונת נהג על זיוף מנוע ובמקביל ירידת לחץ שמן יש לבדוק שני גורמים :
1. האם המזרקים אינם דולפים – מזרק דולף במנוע דיזל יגרום לרמת עישון גבוהה וכן לדילול שמן הסיכה מאזור הטבעות לכיוון אגן השמן .
2. האם הדחיסה בערכים התקינים - כאשר מנוע נחלש ידוע לנו שמנוע דיזל פועל על עיקרון של שריפה על ידי חום עצמי . כאשר תרד רמת הדחיסה רוב חלקיקי הסולר יפלטו לאגזוז וחלקם יחלחל עקב אטימות לקויה לאגן השמן .

6. לפניך מערכת מונו ג'טרוניק . הסבר מה היא היחידה שבודקת את תערובת אויר – והדלק ומדווחת למחשב , ציין את מס' החלק ושם החלק ?

החלק המדווח למחשב אודות תערובות דלק אוויר הוא חיישן חמצן . מס' החלק הוא 10 ושמו חיישן חמצן .
הסבר לעבודת חיישן חמצן :
כאשר החיישן מזהה כמות אויר גדולה מודיע למחשב להעשיר תערובת ע"י פתיחת המזרקים , ולהפך , כאשר החיישן מזהה כמות אויר קטנה מודיע למחשב לגרום לתערובת עניה על ידי קיצור זמן הזרקה (סגירת המזרקים) .

7. למה במערכת מונו-ג'טרוניקס מספקת משאבת הדלק עודף דלק גדול לשסתום התזה האלקטרו מגנטי ?

במערכת חד-נקודתית לחץ הדלק משפר את תנאי הקירור של בית המזרק על מנת להימנע מעליית טמפרטורה לערך גבוה עקב השפעת זרם משיכת המחט (בערך 3A) לחץ הדלק במערכת מונו גדול פי 2 מלחץ עבודה בזמן פעולת מנוע על מנת לשמור על טמפרטורת מזרק מבוקרת .
מערכת הזרקה מונו : I = V / R I = 14 / 5 = 2.8A
מערכת הזרקה רב נקודתית : I = 14 / 16 = 0.9A

8. תלונת בעל מכונית על אי משיכת המכונית . המכונאי שבדק את תת לחץ במנוע מצא שבסיבובי סרק יש "20 (אינץ) כספית ובזמן האצת המנוע יורד התת לחץ עד "10 (אינץ) כספית . מה לפי דעתך הסיבה ?

כאשר תת לחץ אינו יורד ל – 0 בזמן האצה קיימת תקלה של חסימת יציאה גזים דרך צינור הפליטה (אגזוז או ממיר) .
תת לחץ מושפע ממצב מכני של המנוע , מערכת הצתה , מערכת יניקה ופליטה על מנת לדעת במדויק מהיכן נובעת התקלה יש לחבר שעון לחץ לצינור הפליטה לקביעת תקינות האגזוז וברכב הזרקה לחבר שעון במקום חיישן החמצן (ערך תקין זאת עליית לחץ לתחום של 3.5 בר , נמוך מזה מסמן אגזוז או ממיר סגורים) .

9. מהם השינויים במנועים החדשים , שחייבו את שינוי האוקטן בדלק ומה זה אוקטן ?

א. הגדלת יחס דחיסה על מנת לשפר תנאי שריפה מחייב הגדלת מספר אוקטן .
ב. שימוש במנועי בנזין חדשים בעלי ממיר וחיישן חמצן מחייבים דלק נטול עופרת (98 , 95) אוקטן .
אוקטן מאפיין את כושר עמידתו של הבנזין בפני התלקחות עצמית . ככל שייחס הדחיסה גדל כך גדל מספר האוקטן .

10. מה תפקידו של החסכן בקרבורטור . וכיצד ומתי הוא פועל ?

תפקידו של החסכן הוא לאפשר הקטנת כמות דלק ביחס לכמות אויר במהירות השיוט של המנוע . החסכן פועל כדיזה המאפשר מעבר עוקף לצורך הקטנת יחס דלק אויר .

11. תאר את המבנה ואת עיקרון פעולתו של תא ערבול .
מה תפקידו ואיך הוא פועל של מצת חום ? תאר את תהליך השרפה בתא שכזה !

מבנה זה נקרא תא שרפה עירבול לקראת סוף הדחיסה נוצרת זרימת אויר חזקה לתוך תא העירבול כאשר האויר הנמצא בין ראש הבוכנה וראש הצילינדר נכנס בזרימה מהירה לתוך תא העירבול , לתוך המערבולת מותז הדלק בשני זרמים האחד נגד כיוון זרימת האויר והשני יחד עם זרימת האויר . פיגור השריפה מנמלי התערובת נדלקת ומתפרצת לתוך התא מתוך הבוכנה תוך המשך השריפה . החלק המסומן מ"ס 1 ניקרא מצת חימום ותפקידו לעזור בהתנעת המנוע מימים קרים .

12. תאר את המבנה ואת עיקרון פעולתו של תא לאחסון אוויר מסוג לנובה . מהי שיטת ההזרקה ומהו תהליך השרפה בתא מסוג זה

תא שרפה נקרא תא אחסון אויר מסוג לנובה , בתהליך הדחיסה חלק מאויר נדחס לתוך תא האחסון נוצרת בו מערבולת חזקה התא האחסון מקורר פחות והוא חם המרסס שנמצא ממול מתיז דלק לתוך תא האחסון והיות והתא חם הדלק שמתלקח מתפרץ חזרה ויוצא חזרה לתוך זרם הדלק שממשיך לצאת מהמרסס . בשיטה זאת פיגור השריפה קטן המנוע שקט יותר איבוד חום לסביבה גדול ותצרוכת הדלק גדלה .

13.
בתמונה 1 מערכת דיזל . מה הן הבדיקות המתבצעות במערכת ? למה נחוצה כל בדיקה ?

מד הלחץ מס' 1 הוא מודד את היניקה של משאבת ההספקה . תת-לחץ גבוה יכול להראות על סתימה במסנן שנמצא בתוך המיכל או צינור הספקה לחוץ .
מד הלחץ מס' 2 בודק את לחץ משאבת ההספקה לחצים מקובלים בערך 2-4 בר זה לחץ יחסית גבוה כי המסננים בדיזל מדויקים יותר לכן צריך משאבה ללחץ גבוה יחסית .
מד הלחץ מס' 3 בודק את הלחץ המקסימלי של יחידות הזרקה וגם בודק דליפה לפי כמה זמן שהלחץ מחזיק .

14. במנוע דיזל נשבר גל ארכובה 10,000 ק"מ אחרי שיפוץ . מה יכולות להיות הסיבות ומה הקשר לשיפוץ ?

בזמן שיפוץ גל חייבים להקפיד במיוחד על מעגל (רדיוס הפינה) של הגל . הדבר מחייב החלפת גלגל משחזת או בנית פינה מיוחדת בו . משתמשים גם במכשיר מעגל מיוחד שהוא מרקעה את הפינה . ביצוע פינה לא נכון יגרום לשבירה כי כל מאמצי הפיתול מתרכזים בפינות . נעילה הידראולית של מים או דלק יכולה לגרום לשבר אבל מבנה שבר זה אחר לגמרי . מנוע שעבר מעל הסיבובים (סיבובי יתר) עלול לשבור את גל ארכובה . גם לשבר זה אופי מיוחד .

15. מה הן שתי הדיאגרמות בתמונה ? הסבר את ההבדל בין שתי הדיאגרמות המופיעות ? לאיזה מנוע שייכת כל אחת ? כיצד הגעתה למסקנה ?

לדיאגרמות אלה קוראים דיאגרמות אופייניות בעזרתן אפשר לדעת על תכונות של מנועים למשל : גמישות המנוע , תצרוכת דלק סגולית , סוג המנוע דיזל או בנזין . הסל"ד למומנט מקסימלי ולהספק מקסימלי כדי לתכנן את הממסרה , כיצד לנהוג ברכב בצורה יעילה .
ההבדל בניהן הוא בסל"ד המנוע דיזל איטי יותר , קו עלית ההספק של דיזל נקטע ולא יורד בסל"ד גבוה . תצרוכת הדלק הסגולית של הדיזל נמוכה משל בנזין .

16. מה הן הסיבות הידועות לך לפליטת עשן שחור של מנוע דיזל

· מסנן אויר סתום חוסם את האוויר וגורם לשרפה עשירה ופחמנית
· מרססים מטפטפים גורם לערבוב גרועה ושרפה לא מושלמת מעשנת
· תיזמון משאבת הזרקה לא נכון .
· טורבו אינו פועל חסר אוויר ביחס לדלק שוב שרפה פחמנית .
· שסתום ההספקה ביציאה ממשאבת ההזרקה לא אוטם כראוי .

17. הסבר את פעולתה של משאבת ההזנה הבוכנתית המופיעה בתמונה

המשאבה מספקת סולר למשאבה ראשית בלחץ של כ – 2-4 באר . גל הזיזים דוחף את הבוכנה ע"י הגלגלון ומוט הדחוף נגד קפיץ עליון , הסולר נדחף דרך שסתום חד כווני שמאלי . כאשר גל הזיזים יורד הקפיץ דוחק את הבוכנה הסולר נדחק מתחת לבוכנה לכוון המשאבה הראשית . באותו הזמן נינק סולר חדש משסתום חד כווני ימיני . יתרון משאבה זו הוא בהספקה רצופה בלי הפסקות

18. הסבר כיצד פועל מגדש טורבו וכיצד פועלת מערכת הויסות שלו .

המגדש מורכב מטורבינה ומדחס המורכבים על אותו ציר , מערכת שימון מיוחדת מספקת כמות שמן גדולה לשימון ולקירור , ומערכת ויסות לחץ סעפת היניקה . הגזים השרופים מסובבים את הטורבינה ביחס למהירות והטמפרטורה שלהם . אפשר להבין שמהירות הטורבינה גדלה ככל שהעומס ומהירות המנוע עולים . מצד המדחס עולה כמות לחץ האוויר משפר את מילוי הנפח עד מילוי חיובי של 1.2 עד 1.5 ויותר תלוי בסוג המדחס . אם לחץ בסעפת גדול מדי נפתח מעבר שמאפשר לחלק מגזי הפלטה לעבור מצד הטורבינה המהירות קטנה וגם לחץ הסעפת . לחץ סעפת מקובל הוא בין 1.2 עד 1.8 באר ויותר .

19. מה תפקיד מצתי הלהט במנוע דיזל , כיצד הם פועלים ?

תפקיד מצתי הלהט הוא לחמם את חלל השרפה בזמן התנעה , מקובלים בחללי שרפה עקיפים . מצתי הלהט מקבלים זרם דרך ממסר לזמן שקשור לטמפרטורה הסביבה מיד כאשר פותחים את מתג ההצתה . בהתנעה זורם הסולר על גוף מצת הלהט מתחמם מתעדה ומניעה .

20. כיצד מבוצע ויסות כמות הדלק במשאבת הזרקה טורית ?

הויסות של הכמות מבוצעה ע"י סיבוב הטבלן (הפלנג'ר) באמצאות מוט משונן . מיקום חריץ ההספקה קובע את גובה המהלך הפעיל של הטבלן וכך גם את כמות הדלק . המוט המשונן משנה את מקומו ע"י וסת הסיבובים ודרישת הנהג .

21.הסבר איך פועל מקדם ההזרקה במשאבת הזרקה רוטורית D.P.A .

בדגם הישן של משאבה זו מתקן הקידום היה מופעל הידראולית . בוכנה שנמצאת בתחתית המשאבה הייתה מזיזה את טבעת הפיקות כך שהטובלנים נפגשים מוקדם יותר .הבוכנה פעלה נגד קפיץ כאשר לחץ הסולר עלה כתוצאה ממהירות המשאבה הייתה הבוכנה מתגברת על הקפיץ . כיום נמצא במקום הבוכנה מנוע צעדים שמקדם את ההזרקה או מאחר יחסית לפי חיישן מהירות , חיישן עומס , מצב מצערת , טמפרטורה מנוע ונתונים נוספים .

22. לפי התמונה הסבר איזה מזרק מתאים לאיזה סוג חלל שרפה ?

בדרך כלל לחללי שריפה ישירה ישנם מזרקים המפזרים את הדלק בצורת מניפה בעלת זווית פתיחה גדולה . במקרים אחדים מופיעים מזרקים בעל שתי יציאות אחת לחלל בתוך הבוכנה והשניה לצד החלל . בחללי שרפה מוקדמים לחץ הזרקה נמוך יחסית , לרוב המזרקים מרססים ישר לפנים או במניפה סגורה .
מזרק מס' 1 מתאים לתא ד' . מזרק מס' 2 מתאים לתא א' . מזרק מס' 3 מתאים לתא ב' .

23. כיצד נמנעת סכנה של מהירות סיבובי יתר של מנוע דיזל ?

במנוע דיזל כאשר העומס קטן יש סכנה שמהירות הסיבובים יעלו יותר מידי הבוכנות עלולות להישבר . לכן חייבים וסת מכני , פנאומטי או הידראולי . הווסת מפקח על סיבובי מינימום וסיבובי מקסימום סוגר או פותח את הדלק .

24. הסבר איך שסתום ההספקה מפחית את הלחץ בצינור בגמר תהליך ההזרקה .

שסתום ההספקה בנוי ממוביל בתחתית השסתום וראש השסתום . כאשר הלחץ מתחת לשסתום עולה הוא מתרומם בלי לפתוח את המעבר רק לאחר שהוא עלה מספר מ"מ הוא נפתח מתקבלת בניה לחץ פתאומית ,כאשר הלחץ מתחיל ליפול יורד השסתום למוביל שלו הנפח מעליו גדל והלחץ קטן . נפילת הלחץ הזו חשובה כדי למנוע מהמרסס לטפטף בגמר ההזרקה .

25. כיצד בודקים לחץ פתיחה של מרסס בוש ?

מחברים את המרסס למשאבה ידנית לבדיקה , למשאבה זו מד לחץ בצינור למרסס . מגבירים את הלחץ בהדרגה עד שהמרסס נפתח ברגע זה קוראים את הלחץ הנמדד במד הלחץ . אפשר לדעת גם דליפה פנית באותה בדיקה , לוחצים שנית עד כמעת לחץ הפתיחה ומחזיקים את הידית באותו כוח למשך זמן נתון , בהוראות יצרן ישנו הערך שמותר ללחץ ליפול .

26. מה הוא הגורם המרים את המחט של מרסס דיזל ?

המחט מתרוממת ע"י לחץ הסולר המתקבל ממשאבת ההזרקה . הלחץ פועל על הקונוס העליון של המחט ומרים את נגד קפיץ . המחט מתרוממת מהתושבת הלחץ מתפרץ ונופל כמובן , המחט נסגרת שוב והלחץ עולה שוב כך חוזר על עצמו מאות פעמים בהזרקה אחת .

27. רשום 5 סיבות לאי התנעה של מנוע דיזל בחום או בקור .

· מערכת הפעלת מצתי החימום פגומה . הממסר , אחד הגופים מנותק .
· דחיסה נמוכה בגלל מנוע בלואי .
· מזרקים משתינים מרססים בפיזור גרוע .
· מערכת תוספת דלק להתנעה לא נכנסת לפעולה .
· מסנן אוויר סתום במיוחד .
· מנוע כיבוי חשמלי לא משתחרר .

28. רשום מספר סיבות למנוע מזייף בזמן עבודה .

· אחד המזרקים או יותר פגום , סתום או תפוס .
· אחת מיחידות המשאבה דולפת או מאבדת דלק .
· שסתום הספקה פגום לא מנתק או מפיל את הלחץ , גורם למזרק להשתין .

29. מה יכולה להיות הסיבה שבדיזל סיבובי סרק יהיו בלתי יציבים עולים ויורדים ?

כאשר וסת הסיבובים לא תקין או לא יציב מספיק . קשה לספק מתקן במיוחד צנטרפוגלי שיהיה רגיש מספיק גם בסל"ד גבוה ונמוך . הווסתים ההידראוליים בדרך כלל מסוגלים לשלוט טוב יותר בסיבובי הסרק . לאחרונה נכנסו וסתים אלקטרוניים מחוברים למחשב ניהול מנוע שלהם רמת דיוק גבוהה במיוחד .

30. מה היתרונות של משאבות רטוריות ביחס למשאבות טובלנים בודדים ?

יחידת הזרקה אחת מספקת לכל הצילינדרים , הדבר מבטיח כמות שווה לכל הצילינדרים גם שהיא תקינה וגם כאשר היא נשחקת . מבנה פשוט יחסית עם מספר חלקים קטן . כוללת בתוכה את וויסות הכמויות , זימון ההזרקה , פיקוח על מהירות בכל התנאים . במערכות מודרניות נכנס המחשב לשלוט בגורמים אלה כך שהרמה עלתה בהרבה . ניתן להתאמה לסוגים רבים של מנועים .

31. ציין 4 תקלות למערכת הדלק של מנוע דיזל .

1. מסנני דלק סתומים – לא מגיע דלק למשאבת הזרקה .
2. חיבורים משוחררים – חודר אויר למערכת הדלק ואין אספקת דלק .
3. טובלניות בלויות במשאבת הזרקה או כוונון לא נכון – אספקת דלק למנוע יורדת והמנוע מאבד כוח .
4. צינור לחץ למרסס פגום או מרסס פגום – מנוע מזייף או מעשן

32. הסבר סיבות לתקלות בצורת הריסוס . תאר בדיקת מרסס .

נחירים סתומים , לחץ דלק נמוך , מחט מרסס ותושבת פגומים .
בדיקת מרסס נעשית ע"י חיבור המרסס למשאבה ידנית עם שעון לחץ . מעלים את הלחץ עש שהמרסס מתחיל להתיז ובודקים את לחץ ההזרקה (בסביבות 200 בר) . בגמר הריסוס המרסס צריך להישאר יבש .

33. ציין 4 תקלות במערכת הזרקה דיזל שגורמות לזיהום אויר וירידת כוח המנוע .

1. משאבת הזרקה מספקת יותר מדי דלק . המנוע מעשן ופולט CO ו-HC הספק מנוע עולה .
2. משאבת הזרקה מספקת מעט מדי דלק . פליטת NOX והספק מנוע יורד .
3. מרססים נוזלים . עשן שחור , פליטת CO ו- HC . הספק נמוך
4. מנוע עולה לסיבובי יתר . תקלה בוסת . פליטת עשן שחור ו- HC .

34. מה הסיבה שמשאבת הזנה מספקת לחץ נמוך ?

הקפיץ הדוחף את הבוכנה בתוך המשאבה נחלש .

35. ציין סיבות לסיבובי סרק לא יציבים .

1. חדירת אויר קטנה .
2. מרסס אחד או יותר לא מתיז דלק .
3. וסת תפוס .
4. כיוון סרק לא נכון .

36. מהי הדרישה לגבי בדיקת עשן ?

המנוע הנבדק יהיה בטמפרטורה עבודה , יוטל עליו עומס בעזרת דינמומטר , כך שסיבוביו ירדו ל – 85% מהמכסימום . מכשיר בדיקת עשן הרטרידג' לא יראה יותר מ – 49 יחידות הרטרידג' .

יום שבת, 4 באוקטובר 2008

תורת המקצוע - מערכת הדלק – שאלות תשובות

1 . רכב בעל הזרקת בנזין מגיע אליך לבצע עבודות שרות , בעל הרכב מתלונן על זיופים בסחיבה , אילו חלקים תבדוק ?

לפני ביצוע בדיקה ברכבים אלקטרונים יש לאמת אם המצבר תקין , מצב מערכת טעינה , מצב המכני של המנוע , קומפרסיה ולחץ הפוך החלקים לבדיקה :
1. מזרקים .
2. משאבת דלק .
3. ווסת לחץ .
4. ממיר קטלתי .
5. חיישן נקישות .
6. מסנן אוויר + דלק .
7. מד כמות אויר .
כמו כן לפני שקובעים שיש בעיה במחשב או בחיישנים יש לבדוק ניתקים במערכת אל המחשב או ממנו .

2. כיצד המערכת האלקטרונית שלפניך משנה את עוצמת הזרם במד הזרימה ולשם מה נועד שינוי הזרם .

המערכת הנ"ל הינה מד מסה אוויר עם חוט להט וחיישן טמפרטורה מסוג HOT WIRE החיישן מבקר את כמות האוויר הנכנסת לסעפת היניקה ונמצא בכניסה לסעפת לאחר מסנן אוויר . החיישן מורכב מחוט להט מחומם העשוי טונגסטן . שינוי חום התייל עקב זרימת כמויות גדולות של אוויר יגרום לשינוי ההתנגדות וע"י כך יקבל המחשב אותות מידע חשמליים אודות כמות האוויר שזרם למנוע .ברוב הדגמים הנ"ל המערכת פועלת ב – 5V אי לכך חוט U(+) ו-U(-) יקבלו 5V והיציאה S תהיה מעביר מידע למחשב , בסרק 1-2V במצב עומס מלא 5V . עיקרון הפעולה של מעגל אלקטרוני דומה לפוטונציומטר כאשר המתח משתנה בין 0-5V .


3 . מנה את היתרונות מערכת הזרקת הבנזין , על הקרבורטור .

1. הספק ומומנט גבוה יותר בין 10% ל - 20% .
2. תגובה מהירה יותר לשינויי עומס והאצה .
3. חסכון רב בדלק ורמת זיהום אויר נמוכה יותר .
4. התנעה מהירה יותר .
5. יחס הדחיסה משופר יותר בגלל חלוקת הדלק בין הצילנדרים בעומס מלא אחידה יותר .
6. ניקוי יעיל יותר של הגזים השרופים מחלל הצילנדר ושטיפתו באוויר נקי .
7. הפסקה מוחלטת של אספקת דלק בעת האטה ובעת ניתוק מתג ההצתה .

4. פרט את הליקוים האופיינים ואת דרכי בדיקתם במערכת הזרקת בנזין חד נקודתית .

· מיכל דלק – בדיקה ויזואלית , שלמות המיכל , אין נזילות והאם המיכל לא מכווץ .
· מסנן משאבת דלק – בדיקה אם לא סתום או מלוכלך . מנקים אותו או מחליפים .
· משאבת דלק – בדיקת לחצים של המשאבה על ידי חיבור שעון לחץ בטור לכניסה , סוגרים את צינור העודפים ומניעים , הלחץ צריך להיות יותר מ – 100% מהלחץ הרגיל למשל הלחץ במערכת חד-נקודתית 1 בר במצב בדיקה צריך להראות 2 בר . כמו כן ניתן לבדוק את הספיקה של המשאבה .
· ווסת לחץ – בדיקה לחץ במערכת האם זה לפי הוראות היצרן והאם ווסת פורק לחץ כאשר הלחץ עולה . תפקידו של ווסת הלחץ בסרק לשמור על לחץ 0.9 עד 1.2 בר (לחץ קו) .
· מסנן דלק – בדיקה ניקיון מסנן הדלק והחלפה לפי הוראות יצרן 20,000 ק"מ .
· מזרק סתום – מחבר שעון לחץ , בודק לחץ קו ומפעיל פולסר ובודק את נפילת הלחץ ומשווה להוראות יצרן . אם הלחץ לא יורד לפי הוראות יצרן סימן שהמזרק סתום .
· מזרק דולף – מחבר שעון לחץ בקו מכבה מנוע ובודק לחץ שיורי זאת אומרת שבמידה והלחץ יורד יותר מ – 50% מלחץ הקו וכל זה במשך מעל 10 דקות סימן שהמזרק דולף .
· סעפת יניקה – יש לבדוק אטימות בעזרת שעון ואקום ומכשיר 4 גזים .
· תא בעירה – בדיקה מסכמת בעזרת מכשיר 4 גזים על מנת לבדוק את הבעירה .


5. מהם התקלות האופייניות לממיר קטליטי , כיצד ניתן לאתרן ובאלו אמצעים , פרט את תשובתך .

1. על מנת לאבחן ממיר קטליטי יש לבדוק פליטת גזים לפני ממיר ואחרי ממיר .
2. יש לקרר ממיר תוך חיבור מכשיר 4 גזים ולראות שהגזים הרעילים בזמן הקירור עולים (למגבלות

המותרות) .
3. יש לחבר שעון לחץ במקום חיישן חמצן או לחבר שעון תת-לחץ לסעפת היניקה . לחץ עולה עד 10 PSI .


תקלות אופייניות :
1. עודף דלק הגורם לפיח .
2. סדק בממיר הגורם ליניקת חמצן וחימומו .
3. שבר חיצוני הגורם לסתימת מעבר הגזים .
4. שימוש בדלק לא מתאים .

6. פרט את פעולת הפיקוד והשליטה במערכת הזרקה LE ג'טרוניק .


1. מד כמות אוויר מודד את כמות האוויר הנכנס ומעביר מידע למחשב .
2. חיישן NTC במד כמות האוויר מודד את טמפרטורה האוויר ומדווח למחשב את טמפרטורת האוויר .
3. חיישן בבלוק המנוע מודד את טמפרטורת נוזל הקירור .
4. 50 מצבי הצתה , אות התנעת המנוע נותן למחשב איחור הצתה .
5. חיישן מהירות מנוע ונקודה מתה עליונה לתזמן את הזרקה ואת הצתה .
6. חיישן מצב מצערת המספק למחשב מידע אודות אחוזי פתיחת הדוושה מידע המאפשר למחשב לחשב

את עומס המנוע .


המחשב בחישוב נתוני הכניסה יודע להפעיל :
1. משאבת דלק חשמלית על ידי ממסר .
2. פיקוד מזרקים (בקרת כמות הדלק) .
3. עיצוב סיבובי סרק לצורך בקרת תהליך הסרק .

7. הסבר כיצד מטפלים במערכת הזרקת דלק .

הטיפול במערכת הזרקת בנזין חייב להיות על פי הוראות יצרן . בהוראות יצרן מגדירים את תדירות החלפת המסננים ודרך ניקוי המערכת .
ניקוי מזרקים יעשה לאחר מדידת לחץ דלק וספיקת מרססים .
הערה : נסיעה אם כמות דלק נמוכה במיכל הדלק תגרום לחימום יתר של המשאבה ושאיבת לכלוך למערכת הדלק .

8. איזה כלים צריך לטיפולים במערכת הזרקת דלק .

1. שעון לחץ – מדידת לחץ על פי הוראות יצרן .
2. תת-לחץ – מדידת יניקת אוויר + ווסת לחץ קו .
3. פולסר – מדידת ספיקת מרססים .
4. לד – בדיקה האם עובד הפקוד החשמלי מהמחשב .
5. רב מודד – מדידת אספקת מתח למזרק ומשאבת דלק .
6. מכשיר 4 גזים – מדידת תערובת .
7. סקופ – מדידת זמן הזרקה .
רב מודד דיגיטלי נועד לבדוק את המערכת בעת הופעת קוד תקלה מסוים .
שעון ומשאבת ואקום בודק את תקינות מערכת ההזרקה ואת צנרת הואקום הקשיחה והגמישה .
שעון ואקום לחץ 0-4 אינצ' כספית לבדיקת תקינות תת-לחץ במערכת ההזרקה , מחברים אותו לגוף המצערת מניחים למנוע לפעול בסרק ובודקים ששעון הואקום אינו מעיד על קיומו של ואקום .
מד לחץ דלק מוודא כי ווסת לחץ הדלק שומר על לחץ קבוע במזרקים .
פולסר , מכשיר אלקטרוני מייצר גל ריבועי להפעלת המרססים בתדירות שבין 1 - ל - 100 פולסים .בודקים את ספיקת המזרקים ואת טיב הזרקה.
מד התנגדות מחברים להדקי מזרק הדלק , ב - 20 מעלות צליוס התנגדות הנדרשת בכל מזרק היא 16 אום .
מד ואקום מחברים את מד תת הלחץ לסעפת היניקה במנוע בפעולת סרק צריך מד הלחץ להוראות על תת לחץ קבוע בין 18-22 אינץ כספית .

9. ההבדל בין מערכת הדיזל לבנזין .

הפריט המושווה דיזל בנזין
יחס דחיסה 22:1 – 24:1 8:1 – 11:1
תצרוכת דלק 3-4 ליטר ל100 ק"מ 6-8 ליטר ל100 ק"מ
סוג הצתה צתה עצמית מערכת הצתה אלקטרונית
זיהום אוויר המנוע מלכלך לא מזהם רמת הזיהום מבוקרת באמצעות מחשב
לחצים 300-500 bar הזרקה ישירה 2-3 bar לחץ קן ממוחשב


ישנם עדין מערכות שאינם ממוחשבות ובהם מערכת תיזמון אלקטרונית
ממוחשב מלא ומבוקר עם חיישן חמצן .


10. המזרק – מהם התקלות האופייניות .

1. מזרק דולף .
2. מזרק סתום .
3. מזרק מנותק – פיקוד חשמלי לקוי כגון נתק בסליל .
4. מזרק תפוס מכנית .
5. חיבורים רופפים .


בדיקת המזרקים :
בודקים את המזרק לפני ואחרי הניקוי בדיקת דליפה של מזרק . בדיקה ויזואלית , ריסוס אחיד ובדיקת ספיקת כמות נוזל הזרקה
מסירים את המכסה מעל המזרק ומוציאים את מסנן הדלק הזעיר . מרכיבים את המזרק לצינור חלוקת המכשיר ואת המחברים החשמליים לכל מזרק . מעלים את הלחץ במערכת ומשחררים אויר לוחצים על מתג בדיקת דליפה למשך חצי דקה מבלי להפעיל את המזרקים חשמלית אסור למזרק לטפטף וללחץ להשתחרר .
בודקים את ספיקת המזרקים ואת טיב ההזרקה באמצעות מכשיר המדמה במספר פולסים לשניה את פעולתו האמיתית של המנוע במהלך הבדיקה יש לבדוק את טיב הריסוס לאחר 30 שניות להשוות את הכמויות השונות . לאחר מכן מנקים את המזרקים מנוזל הבדיקה תוך הכנסת לחץ אויר חלש מכניסים את המזרקים לתוך אמבט יחד עם החיבורים החשמליים . המכשיר מפעיל גלים אולטרסוניק למשך 10 דקות לאחר מכן יש לנקות את המזרקים .

11. מנוע לא סוחב טוב איזה תקלות יכולות להיות כאשר המנוע תקין .

1. מערכת הצתה לא תקינה .
2. חיישן זרימת אוויר , חיישן זווית ארכובה , חיישן מצערת , חיישן חמצן , חיישן לחץ אטמוספרי .
3. מזרק לא תקין .
4. מסנן אוויר .
5. מסנן דלק .
6. משאבת דלק + ווסת .
7. ממיר קטליטי סתום .
8. בלמים תפוסים .
9. תיבת הילוכים לא תקינה .
10. מחשב לא תקין .
11. מצבר לא תקין ,
12. אלטנטור לא תקין .
13. EGR תפוס/פתוח תערובת עניה .

12. כיצד תבדוק מערכת דלק בהזרקה רב נקודתית .

בדיקת המשאבה :
בדיקת לחץ - מחברים שעון לחץ .
מצב מנוע - מדומם .
סוגר את קו העודפים / הוצאת מזרקים .
הפעלת מתג הצתה ON .
הפעלת סטרטר .
המשואה עובדת 3 שניות .
תוצאת בדיקת לחץ מקסימלי של המשאבה הלחץ יהיה ב - 50% יותר מהלחץ הנתון .
חור בצינור ואקום יגרום לצריכת דלק גדולה .
מנוע פועל :
בהפרש לחצים 2.5 בר .
בסרק - 1.8 בר .
בעומס - 2.3 בר .
הערה : משחרר את העודפים .

מזרק :
על מנת לבדוק יעילות המזרקים לוקחים פולסר משחררים את צומת החוטים מהמזרקים מחברים שעון לחץ ופותחים מתג הצתה .
לחץ במערכת רב נקודתית יהיה כ- 40PSI כאשר הפולסר יעבוד הלחץ ירד בין 10% ל - 15% . כאשר חוזרים על הפעולה בכל המזרקים . נפילת לחץ צריכה להיות שווה .
במידה ומזרק אחד לא פועל (סתום) לא יהיה נפילת לחץ .
כדי לבדוק את תקינות החשמל מחברים נורת ביקורת ניאון לכל חוט וחוט במידה והמנורה מהבהבת בסטרטר אז מערכת חשמל תקינה והמחשב תקין .
חיבור סקופ כדי לבדוק זמן הזרקה .
בעזרת מכשיר 4 גזים בדיקת תקינות הממיר .


מערכות מתקדמות :

במערכות מתקדמות ניהול המנוע יתבצע ע"י החיישנים הבאים :
1. חיישן עומס מנוע M.A.P. .
2. חיישן מתג מצערת T.P.S. .
3. חיישן סל"ד R.P.M. .
4. חיישן טמפ' מים C.T.S. .
5. חיישן אוויר יניקה M.A.T. .
כל חיישן נוסף שנמצא במעגל גורם לשיפורים נוספים שיגרמו לניהול תקין של המערכות ולביצועים טובים יותר .

תורת המקצוע - שאלות ותשובות במערכת הזרקה

*. במערכת מסוג : MOTORONIC
מערכת הצתה מתואמת על ידי יחידת בקרה עם הזרקת הדלק .

*. במערכת הזרקה רב נקודתית אופיינית , לחץ משאבת הדלק הוא
בין 35 ל - 45 PSI .

*. במערכת מסוג מוטורוניק נפגע חיישן חמצן למה תגרום התופעה
להעשרת התערובת .

*. במערכת מונו מוטרוניק נותק חיישן חמצן התופעה תגרום ל :
תערובת עשירה עכב פתיחת מעגל מחזור אדי דלק באופן קבוע .

*. הגדר את שיטת ניהול מנוע GDI .
הזרקת בנזין ישירות לתא השריפה .

*. מהו ערך גאז CO במערכת הזרקה MONOPOINT בחוג סגור .
0.3% - 0 בקירוב .

*. מהו ערך התנגדות במרסס לפי שיטת ההזרקה ?
במערכת מונופויט כ - 1 אוהם ובמולטיפוינט כ - 13 - 16 אוהם בקירוב .

*. במנוע בנזין בעל הזרקה מסוג TBI ׁ(חד נקודתית) נמדד לחץ דלק כ - 2.5 בר :
הלחץ גבוה מאוד , ערך CO ו - HC עולים עד פי 10 מהמקובל .

*. מהו ערך ממוצא לזמן פתיחת מרסס בסרק ?
3 – 5 ms בשיוט – 1 – 2 ms האצה – 7 –15 ms סרק – 1 – 3ms לפי טמפ'

*. כיצד נמדד האוויר במערכת הזרקה מסוג LH של חברת BOSCH
על ידי חוט להט מיוחד .

*. מהי נצילות המנוע בשיטת GDI בהשוואה ל –
נצילות מנוע GDI גבוה במקצת ממנוע בנזין .

*. כיצד מחוברים המרססים במערכת מסוג MPI רב נקודתית) ?
חיבור מקבלי .

*. מה תפקיד ה – MAP במערכת ההזרקה :
להעביר נתוני עומס מנוע למחשב .

*. מזרק הדלק תבדוק על הרכב בשעת פעולת המנוע בעזרת :
אוסילוסקופ .

*. מה ההבדל בין מערכת הזרקה רב נקודתית לחד נקודתית ?
בהזרקה רב נקודתית המזרק נמצא אחרי המצערת ובחד נקודתית לפני המצערת .


*. במערכת הזרקת דלק בלחיצה על המצערת יכנס למנוע ?
אוויר .

*. המזרק החשמלי ברכב מחובר בצורה הבאה :
חיבור אחד מקבל את הזנה (+) ממחשב הרכב והחיבור השני יקבל פיקוד (-) קבוע .

*. במערכת הזרקת הדלק היכן ממוקמת לרוב משאבת הדלק החשמלית
משאבת הדלק החשמלית ממוקמת בתוך מיכל הדלק .

*. לשם מה דרוש ווסת לחץ במערכת הזרקה רב נקודתית ?
לשמירת לחץ קבוע בצינור החלוקה , ובהתאמה לשינוי בסעפת יניקה .

*. האם יש סכנה להצתת הדלק כאשר המשאבה החשמלית טבולה .
אין סכנה להצתת דלק .

*. על מה יש להקפיד , כאשר מרכיבים מסנן דלק :
החץ בכיוון זרימת הדלק .

*. לחץ הדלק במערכת הזרקה רב נקודתית תלוי ב –
בווסת הקשור לתת לחץ .

*. מדף אוויר במערכת הזרקה רב נקודתית קובע :
כמות אויר – נפח .


סוגי מערכות הזרקת הדלק :


1. K גטרוניק - רב נקודתי - רציף .
2. KE גטרוניק - רב נקודתי - רציף .
3. L גטרוניק - רב נקודתי - פועמת .
4. LH גטרוניק - רב נקודתי - פועמת .
5. מונו גטרוניק - חד נקודתי - פועמת .
6. מוטורוניק - רב נקודתי - פועמת .
7. מערכות מתקדמות - רב/חד נקודתי - פועמת .


גטרוניק - הצתה עם מודול מחשב ובניהם קשר .
מוטורוניק - הצתה הזרקה בתוך מחשב אחד .


הבדלים במערכת הזרקה

מערכת דלק רב נקודתית מערכת דלק חד נקודתית
לחץ גבוה לחץ נמוך
2.5 – 3.5 bar 0.9 – 1.2 bar
וסת עם ואקום ווסת משתנה וסת לחץ קבוע

לחצים :

1. לחץ משאבה – זה הלחץ שהמשאבה מספקת צריכה להיות פי 2 מלחץ המערכת .
2. לחץ קוו – לחץ שהמערכת עובדת .
3. לחץ שיורי – לחץ שלאחר שמכבים את המנוע בקו צריך להישאר עד ½ מהלחץ בעבודה . לאחר 10 דקות .

בדיקה ראשונה שאין סחיבה או צריכת דלק גדולה יש לבדוק את 3 הלחצים .

מערכת הזרקת בנזין הנמדדת כמות אוויר על ידי מד זרימת אוויר נקראת - LE – JETRNIC , L , LE2 , LH, NOTORNIC

טרומפלדור בגליל-משנת 1913

סרט על אולטרה-סאונד תלת ממדי

ליקוי חמה 2009

טלסקופ החלל האבל

סגננות חשיבה ולמידה

הסכנה הגדולה הטמונה בעובש