איך בונים מצגת

יום חמישי, 9 באוקטובר 2008

תורת המקצוע - שאלות ותשובות בנושא דיזל

1. הסבר כיצד מונע שסתום "הספקה" טפטוף (DELIVERY VALE) לתוך הצילינדר לאחר פעולת גמר התזה .

שסתום אספקה מאפשר את אחזקת הלחץ בצינור המזרק על מנת להקל את תהליך התנעה והגברת הלחץ . שסתום אספקה בנוי כשסתום חד כיווני המתחיל להיפתח בערך בלחץ 100 אטמוספרות לצורך אחזקת לחץ בצינור לערך של 125 אטמוספרות . קיומו של שסתום אספקה מקל על המשאבה ומאפשר עקב הפרש הלחצים בינו לבין המזרק את חיתוך אספקת הדלק ומניעת טפטוף המזרק . במידה ונחלש שסתום אספקה או נתפס במצב פתוח תתקיים תופעת חוסר דלק בצילינדר . כאשר נסתם שסתום אספקה יתקיים טפטוף לאחר פעולת הזרקה .

2. תלונת נהג שמנוע אינו כבה בעת סגירת מתג ההתנעה במנוע דיזל . מה לפי דעתך הגורמים ? תן 3 תשובות אפשריות .

כאשר מנוע ממשיך לעבוד לאחר כיבוי מתג התנעה יש לבדוק מספר גורמים :
1. מדומם חשמלי – מדומם שאינו תקין כתוצאה מתפיסה מכנית מאפשר המשך זרימת סולר כאילו לא כיבתה את המנוע (זמן עבודה ממושך) .
2. מרססים דולפים – כאשר יש חוסר אטימה כתוצאה מבלאי טבעי או קפיץ נחלש ימשיך לעבוד המנוע מספר שניות לאחר דימום כתוצאה מהמשך טפטוף וחוסר אטימות .
3. יחידת הווסת – תגרום עקב תפיסת משקלות צינטרפגליות לחזרה איטית של מכלול הווסת ועקב כך המשך הזרקה (כמו בהצתה מאוחרת) .

3. הסבר את תפקידו של הווסת (GOVERNOR) במשאבת התזה של מנוע דיזל ?

תפקידי הווסת הם :
א. שמירת על רמת סיבובי סרק .
ב. אספקת דלק בכמות מספקת בסיבובי מנוע גבוהים .
ג. הגבלת סל"ד יתר .
הווסת במערכת הדיזל נבנה ביחס לעליית הסל"ד שבו תתאפשר אספקת כמות דלק מדויקת . במשאבות שבהם קיים ווסת צינטרפוגלי קיימת סכנה בזמן עליית סל"ד עקב מבנה גיאומטרי של המשקלות (קל להם להיפתח וקשה להם להיסגר). יצרני הרכב שהרכיבו את הווסת במכלול המשאבה הגבילו את עליית הסל"ד על ידי כיוון מוקדם של הווסת .

4. מהן גבולות פליטת הגזים הרעילים המותרים לפי חוק קנוביץ ? ומהם הגזים הנוצרים בצילינדר , בזמן שריפת הדלק ?

במנוע דיזל מודדים שמיכות עשן ביחידות הרטריץ (%) מגבלת פליטת עשן במנוע דיזל עד 49% בבדיקה על גבי דינומטר .
במנוע בנזין לרכב פרטי עד שנת יצור 94 מקבלת פליטת CO 0.5% - 1.5% במהלך סרק .
בזמן שריפת הדלק נוצרים הגזים הבאים :
· CO – חד תחמוצת הפחמן .
· CO2 – דו תחמוצת הפחמן .
· HC – דלק לא שרוף .
· O2 – חמצן .
· NOX – חומצה חנקנית .

חוק קנוביץ חוקק בשנת 1961 אומר שלא יגרום אדם ריח חזק או בלתי סביר מכל מקור שהוא לעוברים ושווים ועל פיו תקנות זיהום האוויר של מנועי בנזין ודיזל במגבלות שציונו . על חוק זה חתומים שרי הבריאות והפנים .

5. תלונת נהג על זיוף מנוע וירידת לחץ שמן במנוע דיזל . מה לפי דעתך הגורם לתקלה זאת ?

בתלונת נהג על זיוף מנוע ובמקביל ירידת לחץ שמן יש לבדוק שני גורמים :
1. האם המזרקים אינם דולפים – מזרק דולף במנוע דיזל יגרום לרמת עישון גבוהה וכן לדילול שמן הסיכה מאזור הטבעות לכיוון אגן השמן .
2. האם הדחיסה בערכים התקינים - כאשר מנוע נחלש ידוע לנו שמנוע דיזל פועל על עיקרון של שריפה על ידי חום עצמי . כאשר תרד רמת הדחיסה רוב חלקיקי הסולר יפלטו לאגזוז וחלקם יחלחל עקב אטימות לקויה לאגן השמן .

6. לפניך מערכת מונו ג'טרוניק . הסבר מה היא היחידה שבודקת את תערובת אויר – והדלק ומדווחת למחשב , ציין את מס' החלק ושם החלק ?

החלק המדווח למחשב אודות תערובות דלק אוויר הוא חיישן חמצן . מס' החלק הוא 10 ושמו חיישן חמצן .
הסבר לעבודת חיישן חמצן :
כאשר החיישן מזהה כמות אויר גדולה מודיע למחשב להעשיר תערובת ע"י פתיחת המזרקים , ולהפך , כאשר החיישן מזהה כמות אויר קטנה מודיע למחשב לגרום לתערובת עניה על ידי קיצור זמן הזרקה (סגירת המזרקים) .

7. למה במערכת מונו-ג'טרוניקס מספקת משאבת הדלק עודף דלק גדול לשסתום התזה האלקטרו מגנטי ?

במערכת חד-נקודתית לחץ הדלק משפר את תנאי הקירור של בית המזרק על מנת להימנע מעליית טמפרטורה לערך גבוה עקב השפעת זרם משיכת המחט (בערך 3A) לחץ הדלק במערכת מונו גדול פי 2 מלחץ עבודה בזמן פעולת מנוע על מנת לשמור על טמפרטורת מזרק מבוקרת .
מערכת הזרקה מונו : I = V / R I = 14 / 5 = 2.8A
מערכת הזרקה רב נקודתית : I = 14 / 16 = 0.9A

8. תלונת בעל מכונית על אי משיכת המכונית . המכונאי שבדק את תת לחץ במנוע מצא שבסיבובי סרק יש "20 (אינץ) כספית ובזמן האצת המנוע יורד התת לחץ עד "10 (אינץ) כספית . מה לפי דעתך הסיבה ?

כאשר תת לחץ אינו יורד ל – 0 בזמן האצה קיימת תקלה של חסימת יציאה גזים דרך צינור הפליטה (אגזוז או ממיר) .
תת לחץ מושפע ממצב מכני של המנוע , מערכת הצתה , מערכת יניקה ופליטה על מנת לדעת במדויק מהיכן נובעת התקלה יש לחבר שעון לחץ לצינור הפליטה לקביעת תקינות האגזוז וברכב הזרקה לחבר שעון במקום חיישן החמצן (ערך תקין זאת עליית לחץ לתחום של 3.5 בר , נמוך מזה מסמן אגזוז או ממיר סגורים) .

9. מהם השינויים במנועים החדשים , שחייבו את שינוי האוקטן בדלק ומה זה אוקטן ?

א. הגדלת יחס דחיסה על מנת לשפר תנאי שריפה מחייב הגדלת מספר אוקטן .
ב. שימוש במנועי בנזין חדשים בעלי ממיר וחיישן חמצן מחייבים דלק נטול עופרת (98 , 95) אוקטן .
אוקטן מאפיין את כושר עמידתו של הבנזין בפני התלקחות עצמית . ככל שייחס הדחיסה גדל כך גדל מספר האוקטן .

10. מה תפקידו של החסכן בקרבורטור . וכיצד ומתי הוא פועל ?

תפקידו של החסכן הוא לאפשר הקטנת כמות דלק ביחס לכמות אויר במהירות השיוט של המנוע . החסכן פועל כדיזה המאפשר מעבר עוקף לצורך הקטנת יחס דלק אויר .

11. תאר את המבנה ואת עיקרון פעולתו של תא ערבול .
מה תפקידו ואיך הוא פועל של מצת חום ? תאר את תהליך השרפה בתא שכזה !

מבנה זה נקרא תא שרפה עירבול לקראת סוף הדחיסה נוצרת זרימת אויר חזקה לתוך תא העירבול כאשר האויר הנמצא בין ראש הבוכנה וראש הצילינדר נכנס בזרימה מהירה לתוך תא העירבול , לתוך המערבולת מותז הדלק בשני זרמים האחד נגד כיוון זרימת האויר והשני יחד עם זרימת האויר . פיגור השריפה מנמלי התערובת נדלקת ומתפרצת לתוך התא מתוך הבוכנה תוך המשך השריפה . החלק המסומן מ"ס 1 ניקרא מצת חימום ותפקידו לעזור בהתנעת המנוע מימים קרים .

12. תאר את המבנה ואת עיקרון פעולתו של תא לאחסון אוויר מסוג לנובה . מהי שיטת ההזרקה ומהו תהליך השרפה בתא מסוג זה

תא שרפה נקרא תא אחסון אויר מסוג לנובה , בתהליך הדחיסה חלק מאויר נדחס לתוך תא האחסון נוצרת בו מערבולת חזקה התא האחסון מקורר פחות והוא חם המרסס שנמצא ממול מתיז דלק לתוך תא האחסון והיות והתא חם הדלק שמתלקח מתפרץ חזרה ויוצא חזרה לתוך זרם הדלק שממשיך לצאת מהמרסס . בשיטה זאת פיגור השריפה קטן המנוע שקט יותר איבוד חום לסביבה גדול ותצרוכת הדלק גדלה .

13.
בתמונה 1 מערכת דיזל . מה הן הבדיקות המתבצעות במערכת ? למה נחוצה כל בדיקה ?

מד הלחץ מס' 1 הוא מודד את היניקה של משאבת ההספקה . תת-לחץ גבוה יכול להראות על סתימה במסנן שנמצא בתוך המיכל או צינור הספקה לחוץ .
מד הלחץ מס' 2 בודק את לחץ משאבת ההספקה לחצים מקובלים בערך 2-4 בר זה לחץ יחסית גבוה כי המסננים בדיזל מדויקים יותר לכן צריך משאבה ללחץ גבוה יחסית .
מד הלחץ מס' 3 בודק את הלחץ המקסימלי של יחידות הזרקה וגם בודק דליפה לפי כמה זמן שהלחץ מחזיק .

14. במנוע דיזל נשבר גל ארכובה 10,000 ק"מ אחרי שיפוץ . מה יכולות להיות הסיבות ומה הקשר לשיפוץ ?

בזמן שיפוץ גל חייבים להקפיד במיוחד על מעגל (רדיוס הפינה) של הגל . הדבר מחייב החלפת גלגל משחזת או בנית פינה מיוחדת בו . משתמשים גם במכשיר מעגל מיוחד שהוא מרקעה את הפינה . ביצוע פינה לא נכון יגרום לשבירה כי כל מאמצי הפיתול מתרכזים בפינות . נעילה הידראולית של מים או דלק יכולה לגרום לשבר אבל מבנה שבר זה אחר לגמרי . מנוע שעבר מעל הסיבובים (סיבובי יתר) עלול לשבור את גל ארכובה . גם לשבר זה אופי מיוחד .

15. מה הן שתי הדיאגרמות בתמונה ? הסבר את ההבדל בין שתי הדיאגרמות המופיעות ? לאיזה מנוע שייכת כל אחת ? כיצד הגעתה למסקנה ?

לדיאגרמות אלה קוראים דיאגרמות אופייניות בעזרתן אפשר לדעת על תכונות של מנועים למשל : גמישות המנוע , תצרוכת דלק סגולית , סוג המנוע דיזל או בנזין . הסל"ד למומנט מקסימלי ולהספק מקסימלי כדי לתכנן את הממסרה , כיצד לנהוג ברכב בצורה יעילה .
ההבדל בניהן הוא בסל"ד המנוע דיזל איטי יותר , קו עלית ההספק של דיזל נקטע ולא יורד בסל"ד גבוה . תצרוכת הדלק הסגולית של הדיזל נמוכה משל בנזין .

16. מה הן הסיבות הידועות לך לפליטת עשן שחור של מנוע דיזל

· מסנן אויר סתום חוסם את האוויר וגורם לשרפה עשירה ופחמנית
· מרססים מטפטפים גורם לערבוב גרועה ושרפה לא מושלמת מעשנת
· תיזמון משאבת הזרקה לא נכון .
· טורבו אינו פועל חסר אוויר ביחס לדלק שוב שרפה פחמנית .
· שסתום ההספקה ביציאה ממשאבת ההזרקה לא אוטם כראוי .

17. הסבר את פעולתה של משאבת ההזנה הבוכנתית המופיעה בתמונה

המשאבה מספקת סולר למשאבה ראשית בלחץ של כ – 2-4 באר . גל הזיזים דוחף את הבוכנה ע"י הגלגלון ומוט הדחוף נגד קפיץ עליון , הסולר נדחף דרך שסתום חד כווני שמאלי . כאשר גל הזיזים יורד הקפיץ דוחק את הבוכנה הסולר נדחק מתחת לבוכנה לכוון המשאבה הראשית . באותו הזמן נינק סולר חדש משסתום חד כווני ימיני . יתרון משאבה זו הוא בהספקה רצופה בלי הפסקות

18. הסבר כיצד פועל מגדש טורבו וכיצד פועלת מערכת הויסות שלו .

המגדש מורכב מטורבינה ומדחס המורכבים על אותו ציר , מערכת שימון מיוחדת מספקת כמות שמן גדולה לשימון ולקירור , ומערכת ויסות לחץ סעפת היניקה . הגזים השרופים מסובבים את הטורבינה ביחס למהירות והטמפרטורה שלהם . אפשר להבין שמהירות הטורבינה גדלה ככל שהעומס ומהירות המנוע עולים . מצד המדחס עולה כמות לחץ האוויר משפר את מילוי הנפח עד מילוי חיובי של 1.2 עד 1.5 ויותר תלוי בסוג המדחס . אם לחץ בסעפת גדול מדי נפתח מעבר שמאפשר לחלק מגזי הפלטה לעבור מצד הטורבינה המהירות קטנה וגם לחץ הסעפת . לחץ סעפת מקובל הוא בין 1.2 עד 1.8 באר ויותר .

19. מה תפקיד מצתי הלהט במנוע דיזל , כיצד הם פועלים ?

תפקיד מצתי הלהט הוא לחמם את חלל השרפה בזמן התנעה , מקובלים בחללי שרפה עקיפים . מצתי הלהט מקבלים זרם דרך ממסר לזמן שקשור לטמפרטורה הסביבה מיד כאשר פותחים את מתג ההצתה . בהתנעה זורם הסולר על גוף מצת הלהט מתחמם מתעדה ומניעה .

20. כיצד מבוצע ויסות כמות הדלק במשאבת הזרקה טורית ?

הויסות של הכמות מבוצעה ע"י סיבוב הטבלן (הפלנג'ר) באמצאות מוט משונן . מיקום חריץ ההספקה קובע את גובה המהלך הפעיל של הטבלן וכך גם את כמות הדלק . המוט המשונן משנה את מקומו ע"י וסת הסיבובים ודרישת הנהג .

21.הסבר איך פועל מקדם ההזרקה במשאבת הזרקה רוטורית D.P.A .

בדגם הישן של משאבה זו מתקן הקידום היה מופעל הידראולית . בוכנה שנמצאת בתחתית המשאבה הייתה מזיזה את טבעת הפיקות כך שהטובלנים נפגשים מוקדם יותר .הבוכנה פעלה נגד קפיץ כאשר לחץ הסולר עלה כתוצאה ממהירות המשאבה הייתה הבוכנה מתגברת על הקפיץ . כיום נמצא במקום הבוכנה מנוע צעדים שמקדם את ההזרקה או מאחר יחסית לפי חיישן מהירות , חיישן עומס , מצב מצערת , טמפרטורה מנוע ונתונים נוספים .

22. לפי התמונה הסבר איזה מזרק מתאים לאיזה סוג חלל שרפה ?

בדרך כלל לחללי שריפה ישירה ישנם מזרקים המפזרים את הדלק בצורת מניפה בעלת זווית פתיחה גדולה . במקרים אחדים מופיעים מזרקים בעל שתי יציאות אחת לחלל בתוך הבוכנה והשניה לצד החלל . בחללי שרפה מוקדמים לחץ הזרקה נמוך יחסית , לרוב המזרקים מרססים ישר לפנים או במניפה סגורה .
מזרק מס' 1 מתאים לתא ד' . מזרק מס' 2 מתאים לתא א' . מזרק מס' 3 מתאים לתא ב' .

23. כיצד נמנעת סכנה של מהירות סיבובי יתר של מנוע דיזל ?

במנוע דיזל כאשר העומס קטן יש סכנה שמהירות הסיבובים יעלו יותר מידי הבוכנות עלולות להישבר . לכן חייבים וסת מכני , פנאומטי או הידראולי . הווסת מפקח על סיבובי מינימום וסיבובי מקסימום סוגר או פותח את הדלק .

24. הסבר איך שסתום ההספקה מפחית את הלחץ בצינור בגמר תהליך ההזרקה .

שסתום ההספקה בנוי ממוביל בתחתית השסתום וראש השסתום . כאשר הלחץ מתחת לשסתום עולה הוא מתרומם בלי לפתוח את המעבר רק לאחר שהוא עלה מספר מ"מ הוא נפתח מתקבלת בניה לחץ פתאומית ,כאשר הלחץ מתחיל ליפול יורד השסתום למוביל שלו הנפח מעליו גדל והלחץ קטן . נפילת הלחץ הזו חשובה כדי למנוע מהמרסס לטפטף בגמר ההזרקה .

25. כיצד בודקים לחץ פתיחה של מרסס בוש ?

מחברים את המרסס למשאבה ידנית לבדיקה , למשאבה זו מד לחץ בצינור למרסס . מגבירים את הלחץ בהדרגה עד שהמרסס נפתח ברגע זה קוראים את הלחץ הנמדד במד הלחץ . אפשר לדעת גם דליפה פנית באותה בדיקה , לוחצים שנית עד כמעת לחץ הפתיחה ומחזיקים את הידית באותו כוח למשך זמן נתון , בהוראות יצרן ישנו הערך שמותר ללחץ ליפול .

26. מה הוא הגורם המרים את המחט של מרסס דיזל ?

המחט מתרוממת ע"י לחץ הסולר המתקבל ממשאבת ההזרקה . הלחץ פועל על הקונוס העליון של המחט ומרים את נגד קפיץ . המחט מתרוממת מהתושבת הלחץ מתפרץ ונופל כמובן , המחט נסגרת שוב והלחץ עולה שוב כך חוזר על עצמו מאות פעמים בהזרקה אחת .

27. רשום 5 סיבות לאי התנעה של מנוע דיזל בחום או בקור .

· מערכת הפעלת מצתי החימום פגומה . הממסר , אחד הגופים מנותק .
· דחיסה נמוכה בגלל מנוע בלואי .
· מזרקים משתינים מרססים בפיזור גרוע .
· מערכת תוספת דלק להתנעה לא נכנסת לפעולה .
· מסנן אוויר סתום במיוחד .
· מנוע כיבוי חשמלי לא משתחרר .

28. רשום מספר סיבות למנוע מזייף בזמן עבודה .

· אחד המזרקים או יותר פגום , סתום או תפוס .
· אחת מיחידות המשאבה דולפת או מאבדת דלק .
· שסתום הספקה פגום לא מנתק או מפיל את הלחץ , גורם למזרק להשתין .

29. מה יכולה להיות הסיבה שבדיזל סיבובי סרק יהיו בלתי יציבים עולים ויורדים ?

כאשר וסת הסיבובים לא תקין או לא יציב מספיק . קשה לספק מתקן במיוחד צנטרפוגלי שיהיה רגיש מספיק גם בסל"ד גבוה ונמוך . הווסתים ההידראוליים בדרך כלל מסוגלים לשלוט טוב יותר בסיבובי הסרק . לאחרונה נכנסו וסתים אלקטרוניים מחוברים למחשב ניהול מנוע שלהם רמת דיוק גבוהה במיוחד .

30. מה היתרונות של משאבות רטוריות ביחס למשאבות טובלנים בודדים ?

יחידת הזרקה אחת מספקת לכל הצילינדרים , הדבר מבטיח כמות שווה לכל הצילינדרים גם שהיא תקינה וגם כאשר היא נשחקת . מבנה פשוט יחסית עם מספר חלקים קטן . כוללת בתוכה את וויסות הכמויות , זימון ההזרקה , פיקוח על מהירות בכל התנאים . במערכות מודרניות נכנס המחשב לשלוט בגורמים אלה כך שהרמה עלתה בהרבה . ניתן להתאמה לסוגים רבים של מנועים .

31. ציין 4 תקלות למערכת הדלק של מנוע דיזל .

1. מסנני דלק סתומים – לא מגיע דלק למשאבת הזרקה .
2. חיבורים משוחררים – חודר אויר למערכת הדלק ואין אספקת דלק .
3. טובלניות בלויות במשאבת הזרקה או כוונון לא נכון – אספקת דלק למנוע יורדת והמנוע מאבד כוח .
4. צינור לחץ למרסס פגום או מרסס פגום – מנוע מזייף או מעשן

32. הסבר סיבות לתקלות בצורת הריסוס . תאר בדיקת מרסס .

נחירים סתומים , לחץ דלק נמוך , מחט מרסס ותושבת פגומים .
בדיקת מרסס נעשית ע"י חיבור המרסס למשאבה ידנית עם שעון לחץ . מעלים את הלחץ עש שהמרסס מתחיל להתיז ובודקים את לחץ ההזרקה (בסביבות 200 בר) . בגמר הריסוס המרסס צריך להישאר יבש .

33. ציין 4 תקלות במערכת הזרקה דיזל שגורמות לזיהום אויר וירידת כוח המנוע .

1. משאבת הזרקה מספקת יותר מדי דלק . המנוע מעשן ופולט CO ו-HC הספק מנוע עולה .
2. משאבת הזרקה מספקת מעט מדי דלק . פליטת NOX והספק מנוע יורד .
3. מרססים נוזלים . עשן שחור , פליטת CO ו- HC . הספק נמוך
4. מנוע עולה לסיבובי יתר . תקלה בוסת . פליטת עשן שחור ו- HC .

34. מה הסיבה שמשאבת הזנה מספקת לחץ נמוך ?

הקפיץ הדוחף את הבוכנה בתוך המשאבה נחלש .

35. ציין סיבות לסיבובי סרק לא יציבים .

1. חדירת אויר קטנה .
2. מרסס אחד או יותר לא מתיז דלק .
3. וסת תפוס .
4. כיוון סרק לא נכון .

36. מהי הדרישה לגבי בדיקת עשן ?

המנוע הנבדק יהיה בטמפרטורה עבודה , יוטל עליו עומס בעזרת דינמומטר , כך שסיבוביו ירדו ל – 85% מהמכסימום . מכשיר בדיקת עשן הרטרידג' לא יראה יותר מ – 49 יחידות הרטרידג' .

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

טרומפלדור בגליל-משנת 1913

סרט על אולטרה-סאונד תלת ממדי

ליקוי חמה 2009

טלסקופ החלל האבל

סגננות חשיבה ולמידה

הסכנה הגדולה הטמונה בעובש