איך בונים מצגת

יום שישי, 29 ביוני 2012

שאלות ותשובות בנושא מערכת בלמים המשך 2


שאלה טו - 194 , טו - 195
בתמונה שסתום ממסר של בלם החניה במערכת בלימת אויר . תאר את תפקידו , מבנהו ועקרון פעולתו .
בתמונה שלמעלה שסתום ממסר של בלם חניה במערכת בלימת אויר . תאר את פעולתו בשעת נסיעה ובשעת חניה .
תשובה טו - 194 , טו - 195
תפקיד המימסר לזרז הפעלת תא הבלימה הכפול מקסי בגלל המרחק הגדול שבין ידית בלם יד למקום הפעלה בגלגלים אחוריים המימסר מגן גם על המערכות שאחריו .
אופן הפעלה בזמן נסיעה :
לחץ האויר פיקודי מידית בלם יד מגיע לפתח (4) הלחץ מוריד בוכנה (1) ושסתום |(2) מתיישב על גומיה (4) מוריד אותה כנגד קפיץ (5) , במצב זה ניסגר לראשונה פתח שיחרור שסתום (2) ונפתח פתח הספקה שסתום (3) ואויר משסתום הגנה נכנס לפתח (1) ויוצא מפתח (2) לתא בלימה כפול מקסי ומכווץ את הקפיץ והמעצור משוחרר .
אופן הפעלה בשעת חניה :
בהפעלת הידית למצב חניה ידית בלם יד משחררת את לחץ הפיקוד שמגיע לפתח (4) ואז לחץ האויר שנמצא במקסי וגם בפתח (2) מרים בוכנה מספר (1) לראשונה ניסגר שסתום הספקה (3) ובהמשך ניפתח שסתום שיחרור (2) והאויר מתא הקפיץ משתחרר לאויר חיצוני דרך פתח (3) והקפיץ במקסי בולם את הגלגל .
שאלה טו - 104
לפניך שסתום בלימה ידני של מערכת בילום אויר דחוס . הסבר את תפקידו מבנהו ופעולתו .
תשובה טו - 104
עם שסתום בלימה ידני זה ניתן לבלום את הניגרר מבלי לבלום את הגורר .
אופן פעולה :
בגמן הפעלה בסיבוב ידית (10) לכיוון נעילה נלחץ קפיץ (9) שמעביר את התנועה לתותב שסתום (5) שפותח את שסתום (4) ואז נחסם פתח שיחרור לחץ אויר לאויר חיצוני (14) בהמשך הסיבוב יורד שסתום (4) ונפתח פתח כניסה אויר דחוס (1) לעבר פתח הפעלת בלמי הניגרר (2) באותו הזמן נבנה לחץ מתחת לבוכנה(6) כנגד קפיץ (9) כדי לבקר את חוזק הבלימה .
בשיחרור בלמים מסובבים את הידית לראשונה נחסם פתח הכניסה על ידי שסתום (4) ונפתח פתח שחירור אויר החוצה על ידי שסתום (4) ונפתח פתח שחירור אויר החוצה דרך שסתום תותב (5) והאויר משתחרר מפתח יציאה (14) .
שאלה טו - 107
תאר את מבנהו , מיקומו , תפקידו ואופן פועלתו של השסתום לשיחרור מהיר במערכת בלם אויר דחוס .
תשובה טו - 107
כדי לשחרר אויר במהירות מתאי בלימה גדולים הרחוקים משסתום בלימה ראשי משחררים את האויר הדחוס במקום הקרוב ביותר לתא הבלימה .
אופן פעולה :
בזמן הפעלת שסתום הבלימה מגיע הלחץ לפתח (4) והלחץ דוחף את שסתום (3) למטה כנגד קפיץ (1) פתח שחרור (6) נחסם והלחץ יוצא דרך פתח (5) לתאי הבלימה בגלגלים .
בשחרור דוושת הבלם הלחץ מתאי הבלימה ביחד עם קפיץ (1) מרים את שסתום (3) פתח הכניסה (4) נסגר ופתח שיחרור (6) ניפתח לאויר החיצוני .
שאלה טו - 188
התמונה מייצגת מחבר בדיקה אוניברסלי למערכת בלמי אויר . תאר פעולתו .
תשובה טו - 188
מחבר זה מאפשר חיבור מהיר למערכת כדי לחבר מדי לחץ לבדיקה או כדי להכניס ולהוציא אויר פעולת השסתום שדומה לשסתום בשם שריידר שנמצא בצמיגי הרכב . בזמן חיבור מסירים כיסוי מגן (a) מפלסטיק ומחברים בהברגה חיבור חיצוני תוך כדי התחברות יורד טובלן © ונפתח מעבר אויר דרך שסתום (e) שנפתחו נגד קפיץ (d) .
שאלה טו - 98
תאר את תפקידו ואופן פעולתו  של מגביל הלחץ במערכת בלמי האויר שבתמונה .
תשובה טו - 98
השסתום משמש מגביל או מוריד לחץ .
אופן הפעולה :
כאשר לחץ האויר ביציאה מהשסתום גבוה יותר מאשר כוח קפיץ (3) דיאפרגמה (2) זזה כנגד קפיץ (3) אז שסתום (1) סוגר את כניסת האויר והלחץ ביציאה נשאר נמוך וקבוע .
שאלה טו - 196
בתמונה ראש חיבור זרנוק לחץ אויר בין הגורר לנגרר . איזה ראש מיוצג , מה צבעו , מבנהו ופעולתו ?
תשובה טו - 196
הראש יוצר קשר הספקת לחץ ציבעו אדום בין הגורר לנגרר ואין אפשרות להחליפו בראש החיבור השני שמשמש לקו הספקת פיקוד לנגרר .
על ידי בליטה (4) בזמן התחברות יורד שסתום (7) כנגד קפיץ (8) וזורם הספקת לחץ אויר דחוס למיכל בנגרר בזמן שיחרור החיבור לוחץ קפיץ (8) את שסתום (7) לתושבת (6) והמעבר נחסם . לאחר ניתוק חיבים לסגור בכיסוי את החיבור ולחבר את הראש לתל מיוחד כדי להבטיח ניקיון החיבור .
שאלה טו - 197
 בתמונה ראש חיבור זרנוק לחץ אויר בין הגורר לנגרר . איזה ראש מיוצג , מה צבעו , מבנהו ופעולתו ?
תשובה טו - 197
הראש יוצר קשר הספקת לחץ פיקוד בקרה לעצירת הנגרר ציבעו צהוב . בזמן התחברות נצמדת גומיה (6) לגומיה (4) ונמנע איבוד לחץ . לאחר ניתוק חיבים לסגור בכיסוי את החיבור ולחבר את הראש לתל מיוחד כדי להבטיח ניקיון החיבור .
שאלה טו - 97
תאר בפרוטרוט את מערכת בלמי האויר שבתמונה .
תשובה טו - 97
בתרשים מתוארת מערכת בלמי אויר דחוס כפולה דו - זרנוקית .
(1) מדחס אויר .
(2) משאבה נגד קפיאה מותקנת במקביל לקו שבין המדחס לווסת שגורמת להוספת חומר נגד קפיאת הנוזל שבאויר .
(3) וסת לחץ אויר .
(4) שסתום הגנה ארבע דרכי מספק לחץ אויר לארבעה מעגלים שונים ומבטיח אותם בפני אובדן לחץ .
(5) מיכל אחסון .
(6) מגופה להורקת מים .
(7) שסתום ידני להפעלת בלמנוע .
(8) בוסטר בלמנוע .
(9) מד לחץ .
(10) שסתום חד כיווני מבטיח זרימת אויר לכיון הרצוי בלבד .
(11) תא או צילנדר הבלימה מספק את הכוח הדרוש לבלימה בהתאם ללחץ האויר שסופק לו .
(12) נורת אזהרה .
(13) מתג בקרה פנאומטי המפעיל את המד לחץ ונורת אזהרה .
(14) שסתום החניה .
(15) שסתום בלם השירות מופעל מגיע אויר דחוס בדרכים נפרדות אל תאי הבלימה הקדמיים והאחוריים ובאותו זמן להתקן הפיקוד לנגרר .
(16) התקן הפיקוד לנגרר שגורם לבלימת הנגרר כתוצאה מהפעלת אחד משסתומי הבלימה או בשעת התנתקות הנגרר .
(17) וסת לחץ בהשפעת העומס על הרכב מתאים את לחץ האויר לכוח הבלימה הנדרש .
(18) תא בלימה אחורי מקסי המשולב עם קפיץ משוחרר במצב נסיעה .
(19) שסתום ממסר שגורם להספקת אויר לתאי הבלימה ממכל קרוב בשעת הפעלת שסתום הבלימה ולשחרור האויר דרכו במהירות בשעת שחרור שסתום הבלימה מותקן על הסרו אחורי .
(20) מחבר מהיר ביו הגורר לנגרר .
(21) מחבר מהיר ביו הגורר לנגרר .
(22) שסתום שיחרור מהיר מותקן על הסרן הקידמי .
שאלה טו - 108
תאר את תפקידו , את עקרון המבנה ואת מצב שסתום פיקוד הנגרר של מערכת דו - זרנוקית בזמן נסיעה . כמו כן ציין מה תפקידו של שסתום 2 .
תשובה טו - 108
שסתום פיקוד זה נמצא בניגרר והוא מפעיל את מעצורי הנגרר . ליחדה 5 חיבורי לחץ אויר .
(1) אספקת לחץ אויר מהגורר קו אדום בלם יד .
(2 - 1) חיבור אויר למיכל אויר של הנגרר .
(2) חיבורים לתאי הבלימה של הנגררים .
(4) חיבור פיקוד משסתום הבלימה של הגורר .
שסתום מ"ס 2 משמש כדי לכוון הפעלת בלמי הנגרר שיפעלו קצת לפני בלמי הגורר .
אופן פעולה :
לחץ האויר בקו בלם יד מגיע לפתח מספר (1) שבשסתום ודוחף את בוכנה (11) כנגד כוח קפיץ (9) למטה ולחץ אויר עובר דרך גומיה (12) שפועלת כשסתום חד כיוני והלחץ יוצא דרך פתח (2 - 1) למיכל אויר בנגרר . ובתא הבלימה האויר משתחרר דרך השסתום ויוצא החוצה דרך פתח (3) .
בבלימה על ידי בלם יד או בלם רגל מגיע לחץ פיקוד משסתום הגורר לפתח (4) בשסתום הנגרר מול בוכנת בקרה (10) ולוחץ את השסתום (13)לכיוון שסתום (7) לראשונה ניסגר פתח שחרור לחץ אויר (3) ונפתח שסתום (6) ולחץ אויר ממיכל הנגרר מפתח (1-2)עובר לפתח (2) לעבר תא בלמי השירות של הנגרר .
אופן פעלת בקרת לחץ הבלימה ואפשרות הכיוון (יחידה 2) :
בזמן הפעלת הבלמים הלחץ מגיע לפתח (2) עובר דרך קדח (5) לתא # וכאשר מתגבר על שסתום (2) כנגד קפיץ (1) שאת חוזקו ניתן לכוון בבורג (3) הלחץ הזה שחוזקו תלוי בחוזק קפיץ חלש יותר ופועל כנגד ירידת בוכנה (10) המפעילה את הבלמים . על ידי כיוון הלחץ בבורג (3) ניתן לקדם את הבלימה בנגרר כדי למנוע התחלקות .
כאשר מנתקים את צינור הנגרר קו אספקה אין לחץ בפתח (1) ואז קפיץ (9) דוחף בוכנה (11) למעלה על שסתתתום צלחת (7) מתישב על שסתום (13) פתח השחרור נסגר ובהמשך נפתח שסתום (7) ולחץ אויר ממיכל עולה מפתח (1-2) זורם לפתח (2) והלחץ מפעיל מידי את מעצור השירות של עגלה .
שאלה טו - 189
בתמונה שסתום על חוזר עם מעקף למערכת הספקת אויר לבלמים . היכן הוא מותקן מה תפקידו ומה מייצגים שלושת המצבים ?
תשובה טו - 189
המיתקן הזה נמצא בין שני מיכלים במערכת מעצורי אויר ותפקידו לעכב את מילוי המיכל הריזרבי כל עוד הלחץ במיכל הראשון לא הגיע ל - 5 בר .
בתמונה א' : רואים מצב שבו מתמלא המיכל הראשון וקפיץ (5) סוגר את הדיאפרגמה (3) ואת המעבר למיכל השני .
בתמונה ב' : הלחץ במיכל הראשון 5 ב4ר שיתגבר על קפיץ (5) דיאפרגמה (3) ניפתחה והמיכל השני מתמלא .
בתמונה ג' : כאשר הלחץ במיכל הראשון יורד בזמן צריכת אויר גדולה ניפתח שסתום על חוזר (1) ואויר זורם מהמיכל המשני לראשון .
שאלה טו - 140
לפניך תרשים של מערכת מניעת נעילת גלגלים של רכב כבד עם בלמי אויר דחוס . מנה שמות חלקי המערכת , תפקידו ופעולתו של כל אחד מהם .
תשובה טו - 140
המערכת מונעת נעילת גלגלים בבלימה בצורה אלקטרונית המערכת נקראת S.B.A או S.S.A  הבקרה נעשית בעזרת חישנים (2) הנמצאים מול טבעת בעלת 100 שיניים (4) המסתובבת עם הגלגל . כאשר הגלגל נינעל החישן מודיע למרכז בקרה אלקטרוני וזה גורם להפעלת שסתום חשמלי (3) במערכת הבלימה של אותו גלגל ולחץ הבלימה בו עולה ויורד בתדירות של 4 עד 12 פעמים בשניה בדי לשמור שהחלקה לא תעלה על 30% .
שאלה טו - 139
לפניך שסתום בקרת לחץ מדגם "בוש" של מערכת מניעת נעילת גלגלים ברכב כבד עם בלמי אויר דחוס . תאר מיקומו , תפקידו ופעולתו השתמש בספרות .
תשובה טו - 139
לחץ אויר משסתום רגל (8) נכנס לשסתום ויוצא לגלגלים דרך פתחים (21) , (22) כאשר הגלגלים ננעלים מגיע זרם ממרכז בקרה אלקטרוני ומפעיל שסתום חשמלי (5) שגורם לסגירת שסתום (2) ואז הבלימה נחלשת כאשר הלחץ מבלמי הגלגלים משתחרר מפתח (3) . שסתום בקרה (4) שומר את הלחץ בגלגל שמאלי ושסתום בקרה (6) שומר את הלחץ בגלגל ימיני .תדירות הפעולה בהפעלה ושיחרור 4 - 12 פעמים בשניה . שסתום כזה נמצא על כל סרן ומפעיל שני גלגלים .
 שאלה טו - 101
בתמונה רכב מצוייד במנגנון למניעת נעילת הגלגלים בשעת הבלימה . מנה את שמות חלקיה ותאר מספר מלים את דרך פעולתה ומעלות המערכת .
תשובה טו -  101
המערכת בעלת בקרת בלימה אלקטרונית מסוג S.B.A  שמונעת נעילת גלגלים בזמן בלימה כאשר אחד הגלגלים ננעל לחץ הבלימה לאותו גלגל עולה ויורד בתדירות של 4 - 12 פעמים בשניה .
(1) מערכת בקרה הידרואלית בעלת שסתום חשמלים .
(2) מערכת בקרה אלקטרונית .
(3) נורת בקרה אלקטרונית .
(4) חישן סיבובי גל הינע סופי לשני גלגלים האחוריים .
(5) משאבת בלימה מרכזית בעלת בגבר .
(6) משאבת בלימה לגלגל קידמי .
(7) חישנים לסיבובי גלגלים קידמיים .
שאלה טו - 65
איך בודקים תקינות פעולתו של מתג אור הבלימה במערכת בילום הידראולית ואיך יש להכין את המערכת לקראת בדיקתה בכביש או על מיתקן ?
תשובה טו - 65
מתג אור בלימה צריך להדליק את אור בלם האחורי בלחץ נמוך במבחן בלמים יש לבדוק מהלך חופשי של הדוושה , שלמות של הצינורות ללא דליפה , ניקוז אויר וכמות נוזל הבלמים במיכל רזרבי בגובה הדרוש , כיוון מעצורים , הגלגלים שלמים , לחץ אויר נכון , וגלגלים מאוזנים .
שאלה טו - 63
תאר תהליך בדיקת "שסתום ויסות לחץ בלימה" במערכת הידראולית .
תשובה טו - 63
בבדיקה יש להתיחס להוראות לגבי גודל הלחצים משתמשים במספר מדי לחץ שאותם מחברים לפתיחי ניקוז האויר וביציאת ממשאבה מרכזית וכאשר לוחצים על דוושת משאבה מרכזית בודקים את מידת הלחץ המיוחסת לגלגלים אחוריים ביחס לקידמיים .
שאלה טו - 75
מהו המבדיל בין מוצק , נוזל וגז , תאר את העקרון של המכבש ההידראולי ! מהי יחידת הלחץ ?
תשובה טו - 75
מוצק שומר על צורתו וניפחו בגלל הצפיפות של פרודות החומר .
נוזל שומר על ניפחו ולא על צורתו , החומר פחות צפוף .
גז אינו שומר את צורתו ואת ניפחו בגלל צפיפות חומר קטנה .
נמכבש ההידרואלי מגדיל את הכוח על חשבון הדרך הכוח גדל לפי היחס בין ריבוע קוטר בוכנה אחת ביחס לריבוע קוטר בוכנה שניה . 
יחידות הלחץ פסקל , קילו פסקל , בר .
שאלה טו - 76
מה זה חומו של גוף ? כיצד ניתן ליצור חום ואיך ניתן להעבירו מגוף אחד למשנהו ? איזה חומרים הם מוליכי חום טובים ואיזה מוליכי חום רעים ?
תשובה טו - 76
חום הגוף נוצר לפי כמות אנרגיה שבו והיא נמדדת בג'אול ג'אול שווה ניטון מטר .
חום ניתן לקבל :
1. על ידי חיכוך בין גופים .
2. פעלת כימית על ידי שריפה .
3. בזרימת זרם חשמלי .
החום עובר בצורות הבאות :
1. על ידי קרינה כמו במנורה .
2. על ידי זרימה כמו במערכת קירור מים .
3. על ידי הולכה .
מולכי החום הטובים : כל המתכות ובמיוחד כסף , נחושת , חמרן .
מובדדים טובים רוב על מתכות שהם אסבסט , קרמיקה , אויר עומד .יום שישי, 22 ביוני 2012

שאלות ותשובות במערכת בלמים - המשך 1


שאלה טו - 155
מדוע נהוג לצייד משאיות בינוניות במערכות בלימה הידראוליות מוגברות באויר דחוס ואיך מערכת זו בנויה ?
תשובה טו - 155
הסיבה לשימוש במערכת כזאת זה לנצל את כוח הבלימה החזק שניתן לקבל מאויר דחוס ולהשיג בעזרת נוזל בלמים מהירות תגובה מהירה החסרה למעצורי אויר דחוס . וניתן להשתמש בבלמי דיסק בגלגלים קידמיים . המערכת כפולה בעלת שני מיכלים שסתום בלימה פנאומטי כפול שמפעיל בלחץ אויר שני מגברים הידרואלים . בלם חניה הוא מקסי שבולם על ידי קפיץ חזק את הגלגלים ואויר דחוס משסתום בלם יד משחרר את בלם החניה .
שאלה טו - 157
איזה התקנים נחשבים כבלם שלישי ואיזה סוגים של בלם שלישי מוכרים ?
תשובה טו - 157
בלם שלישי נקרא גם בלם האטה והוא נוצר כדי להקטין מהירות נסיעה בירידות כדי למנוע שחיקת המעצורים ושריפתם .
סוגי בלמי האטה :
1. בלם מנוע - שסתום פרפר מיוחד בצינור פליטה חוסם את יציאת הגזים מהמנוע ועל ידי כך בולם את המנוע ודרכו את הרכב במיוחד בהילוך נמוך .
2. מאיט הידרואלי (ריטרדר) - מאיט את מהירות הנסיעה על ידי יצירת התנגדות בחיכוך לסיבוב של גל כפות בתוך שמן .
3. מאיט אלקטרו מגנטי (תלמה) - שמאיט את מהירות הנסיעה ביצירת שדות אלקטרומגנטים מתנגדים על ידי זרם שמגיע מהמצבר .
4. מאיט ג'יקובס - מתקן המאיט מהירות נסיעה על ידי הפיכת המנוע למדחס .
שאלה טו - 103
הסבר את דרך פעולתו של המאיט מתוצרת "פויט" שבתמונה !
תשובה טו - 103
מאיט הידרואלי בולם את הרכב ביצירת התנגדות לסיבוב של גלגלים עם כפות בתוך שמן . המאיט מתוצרת "פויט" מורכב ביציאה מתיבת הילוכים מכנית .
אופן פעולה :
בוכנה המופעלת בלחץ אויר מחדירה או מוציאה את השמן מבית גלגל הכפות לבין הכפות כאשר מעובר שמן הרכב מאיט , באותו הזמן השמן מתחמם חזק ויש צורך לקרר בעזרת מחליף חום (רדיאטור) .
שאלה טו - 156
מהו הלחץ הדרוש לתא הבלימה כדי להצמיד את הסנדלים לתוף ומהו תפקידם של בלמי האטה ? איזה שרות דורשות מערכות בלם אויר דחוס יום יום לפני תחילת הנסיעה
תשובה טו - 156
מספיק לחץ של 0.5 בר בערך כדי להצמיד נעלים לתוף .
תפקיד בלמי האטה להאיט את הרכב בירידות ממושכות כדי למנוע שחיקת רפידות בלימה .
יום יום צריך להוריק מים מהמיכלים ולבדוק פורק לחץ שסתום בלימה ראשי , שסתום בלם יד חרום חניה ואורות בלימה .
שאלה טו - 185
בתמונה גורר ונגרר עם מערכת בלמי אויר דחוס דו - מעגלית ודו - זרנוקית . מנה את חלקי המערכת ותפקידם .
תשובה טו - 185
(1) המדחס מספק אויר דחוס למערכת.
(2) וסת הלחץ מווסת אוטומטית את לחץ האויר המסופק .
(3) משאבה מונעת קפיאת המרכיבים והצנרת .
(4) שסתום הגנה ארבעה דרכי מבטיח את הלחץ במעגלים התקינים בשעת פריצת מעגל כלשהו .
(5) מכל אויר מאחסן את האויר שמספק המדחס .
(6) ברז ריקון , מאפשר ריקון מי העיבוי מהמכל .
(7) מתג אזהרה מפעיל נורה או זמזם בשעה של ירידת לחץ האויר באחד ממעגלי הבלימה מתחת לערך שנקבע מראש .
(8) שסתום בלימה ראשי כפול מאפשר מילוי וריקון מבוקר של מעגלי הבלימה ופיקוח על לחץ הבלימה בסרן הקידמי לגבי בקרת העומס על בלימת הסרן האחורי .
(9) ווסת עומס עם שסתום ממסר משולב מבקר אוטומטית את לחץ הבלימה בסרן האחורי ביחס לעומס על הסרן ומאפשר מילוי וריקון מהיר של תאי הבלימה המשולבים .
(10) תא בלימה משולב לבלם שירות , בלם חניה ובלם חירום , מספק את כוח הבלימה לסרן האחורי .
(11) תא בלימה מספק את כוח הבלימה לבלמי הסרן הקידמי .
(12) שסתום חד - כיווני מונע מעבר אויר מתא הבלימה המשולב לקו ההספקה לנגרר .
(13) שסתום בלימה ידני מאפשר הפעלה מבוקרת של מעגל הבלימה המשני ושל בלם חניה .
(14) שסתום ממסר משמש למילוי וריקון מהיר של הבלם הקפיצי (חניה וחירום) .
(15) מתג אזהרה מסמן תחילת בלימה מכנית כאשר הלחץ יורד מתחת לרמה שנקבעה מראש .
(16) שסתום פיקוד לנגרר מפקח על מערכת הבלימה של הנגרר .
(17) ראש חיבור המחבר בין מערכת הבלימה של הגורר לזו של הנגרר .
(18) מסנן אויר בזרנוק , מונע כניסת לכלוך למערכת הבלימה של הנגרר .
(19) שסתום בלימה לנגרר מפעיל את בלמי הנגרר על פי בקרת שסתום הפיקוד לנגרר .
(20) שסתום התאמה מקטין את כוח הבלימה של הסרן הקדימי בנגרר במקרה שיש  צורך בחלוקת עוצמת הבלימה .
(21) וסת עומס מפקח אוטומטית על לחץ הבלימה בהתאם לעומס על הסרנים .
(22) שסתום הפעלה לפיקוח על מערכות עזר .
(23) בוכנת הפעלה להפעלת מערכות עזר , כגון בלם פליטה .
שאלה טו - 147
מהם מרכיביה של מערכת הספקת האויר הדחוס במערכת בלמי אויר ואיך היא פועלת ? היכן , לאחר מילוי המיכלים , נמצא במערכת כזו אויר הספקה ?
תשובה טו - 147
מערכת הספקת אויר דחוס מתחילה במסנן אויר . מדחס מזרים אויר דחוס לפורק לחץ שמונע לחץ יתר וממנו לשסתום הגנה ארבע מעגלים שמשמש כשסתום על חוזר בעל קפיצי שסתומים חזקים וזה מבטיח שמירה לחץ ביטחון במעגלים השלמים כאשר אחד או יותר מעגלים נפרצו .השסתום מחלק אויר דחוס לארבע מעגלים נפרדים :
1. מעגל אויר למעצורים קידמיים .
2. מעגל אויר למעצורים אחוריים .
3. מעגל אויר לבלם חרום חניה .
4. מעגל שרותים , קפיצי אויר , דלתות , בלם מנוע .
כאשר המערכת מלאה אויר דחוס הלחץ מגיע עד שסתומי הפעלה . שסתום הבלימה הוא כפול לשני המעגלים שסתום בלם יד ושסתומי השרותים , בלם האטה , דלתות , קפיצי אויר . כאשר המערכת מלאה באויר הפורק פורק את עודף הלחץ והמדחס פועל בסרק כאשר הלחץ יורד מתחילהמדחס למלא שנית . המערכת מצוידת במד לחץ לכל מעגלי בלמי שירות ומנורת ביקורת וזמזם המזהירים על נפילת לחץ .
שאלה טו - 148
איך פועל וסת הלחץ במערכת בלמי אויר דחוס ? איזה חלקים שייכים למערכת כזו בגורר ואיך בנויה מערכת בלמי הנגרר הדו - זרנוקית ? מהם גווני ראשי החיבור לנגרר 
תשובה טו - 148
הוסת מונע לחץ יתר האויר במדחס עובר דרכו וזורם דרך שסתום על חוזר לפתח יציאה לעבר שסתום ארבע מעגלים , כאשר הלחץ במערכת עולה גובר הלחץ על דיאפרגמה בשסתום כנגד קפיץ ועודף הלחץ מתפרק לאויר חיצוני והמדחס פועל בסרק כאשר הלחץ במערכת יורד מתחיל המדחס למלא מחדש .
החלקים בגורר :
1. שסתום בלימה ראשי .
2. שסתום מימסר להפעלת מעצורי הנגרר .
3. וסת לחץ בלימה אוטומטי לפי משקל הרכב .
4. שני תאי בלימה לגלגלים קידמיים .
5. שני תאי בלימה משולבים בלם שרות ובלם יד מקסי לגלגלים אחוריים . התיפקוד על ידי ידית בלם יד .
החלקים בנגרר :
1. שסתום בלימה של הנגרר המופעל מלחץ שמגיע משסתום מימסר להפעלת מעצורי הנגרר שנמצא בגורר .
2. תאי בלימה כפולים . תא בלימה שרות שצמוד עליו תא בלימה קפיצי מקסי .
צינורות הנגרר :
1. צינור בצבע אדום המספק לחץ למיכל בניגרר בשביל להפעיל מעצורי הנגרר.
2. צינור פיקוד בצבע צהוב או כחול מהממסר בגורר ששולח לחץ פיקוד להפעלת בלמי הנגרר .
שאלה טו - 105 , טו - 106
לפניך וסת לחץ של מערכת בילום אויר דחוס עם תוספת לנפוח צמיגים . תאר את תפקידי הוסת , מצבו בשעת מילוי מיכלי האויר ובשעת יציאת האויר העודף !
לפי התמונה הסבר מהלך ניפוח צמיגים , מילוי המערכת באויר ממקור חיצוני וסדור הביטחון בפני לחץ יתר .
תשובה טו - 105 , טו - 106
תפקיד הוסת למנוע לחץ יתר . האויר מהמדחס מגיע לפתח (1) וזורם דרך שסתום על חוזר (15) לפתח יציאה למערכת (21) . כאשר הלחץ במערכת עולה גובר הלחץ על דיאפרגמה (2) כנגד קפיץ (1) ואז נפתח שסתום הפריקה (8) כנגד קפיץ (16) והמדחס מוציא את אויר החוצה דרך פתח (9) .
שסתום (10) משמש חיבור מהיר ואפשר לקבל בנקודה זו לחץ יותר גבוה עד 13 בר כדי לנפח צמיגים . אפשר דרכו להזרים אויר למערכת לשם חילוץ . ניפוח צמיגים מתאפשר רק בשעה שהשסתום מעביר את האויר לכיוון המכלים . הודות להברגת צינור הניפוח לחיבור המילוי (2 - 1) נדחפת צינורית (10) אחורה ולוחצת אגב כך את שסתום (11) על התושבת התחתית . היות ששסתום הבקרה (5) אינו פועל בשעת ניפוח צמיגים נפתח שסתום הפריקה(8) בשעה שהלחץ מגיע לגבול הלחץ הבטיחותי . 
כאשר המנוע אינו פועל ניתן למלא את המערכת באויר ממקור חיצוני דרך השסתום לניפוח צמיגים . במקרה זה מותר לחבר את צינור המילוי לחיבור (2 - 1) רק בצידה כזו שצינורית (10) לא תגרום להצמדת שסתום (11) אל התושבת התחתית. עכשיו נוצר מעבר חופשי בין חיבור הכניסה (1) חיבור יציאה (21) וחיבור צינור הניפוח (2 - 1) .
שאלה טו - 129 , טו - 130 , טו - 131 , טו 153
בתמונה שלפניך שסתום הגנה ארבע דרכי של דיאפרגמות . תאר את תפקידו ואת מבנהו .
תאר את מצב השסתום הנ"ל בשעה שהמערכת תקינה .
תאר את המצב בשסתום הנ"ל בשעה של פריצה באחד המעגלים .
מהם תפקידי שסתום ההגנה הארבעה - דרכי ומהם תפקידי שסתום הדריכה הכפול ?
תשובה טו - 129 , טו - 130 , טו - 131 , טו - 153
שסתום מחלק אויר דחוס מפורק הלחץ לארבע מעגלים נפרדים :
1. מעגל אויר מעצורים קידמיים .
2. מעגל אויר מעצורים אחוריים .
3. מעגל אויר בלם חירום חניה .
4. מעגל שירותים , קפיצי אויר .דלתןת , בלם מנוע .
תפקיד השסתום :
1. למנוע איבוד אויר כללי מהמעגלים השלמים גם כאשר אחד המעגלים או יותר נפרצו .
2. ליצור סדר ועדיפות במילוי אויר ראשוני ממצב ריק .
כאשר המערכת תקינה לחץ אויר מפורק הלחץ מתחיל לפתוח את השסתומים אחד אחר השני ללחץ ביטחון ובהמשך הלחץ עולה בכל המערכות יחד עד לחץ מערכת .כאשר המערכת ריקה בלמים קידמיים אחוריים מתמלאים לראשונה .
כאשר אחד המעגלים פרוץ שסתום הגנה של אותו מעגל חוסם את המעגל הפרוץ ובשאר המערכות הלחץ נישמר כלחץ ביטחון שמעל 4.5 - 5 בר . וכאשר הלחץ עולה מעל לחץ ביטחון עודף הלחץ יצא מהמעגל הפרוץ .
תפקיד שסתום הבלימה לספק לחץ אויר בצורה מבוקרת לפי מידת הלחיצה על הדוושה האויר מגיע לשסתום הדריכה דרך שני מעגלים ומיכלים נפרדים . בהפעלת שסתום הדריכה יוצא האויר למעגל בלימה קידמית ובנפרד למעגל בלימה אחורי . השסתום הראשון בשסתום דריכה מפעיל את השני בלחץ אויר כאשר מעגל שסתום הראשון אין לחץ אויר מופעל השסתום השני מיכנית .
שאלה טו - 163
תאר את תפקידו של שסתום הבלימה הראשי הכפול במערכת בלמי אויר הטיפול בו ודרך בדיקתו .
תשובה טו - 163
תפקיד שסתום הבלימה מספק לחץ אויר בצורה מבוקרת לפי מידת הלחיצה על הדוושה אויר מגיע לשסתום הבלימה דרך שני מעגלים ניפרדים מהשסתום האויר זורם למעגל בלימה קידמי ובנפרד למעגל בלימה אחורי . השסתום הראשון מפעיל את השני בלחץ אויר כאשר השסתום הראשון אינו פועל מחוסר אויר מופעל השני מכנית .
בבדיקה מרכבים מדי לחץ ביציאות מהשסתום ולוחצים בהדרגה על דוושת הבלם ובודקים עלית לחץ הדרגתי עד למקסימום . מרוקנים את המעגל הראשון ובודקים פעולת המעגל השני ולהיפך .
שאלה טו - 193
בתמונה א' שסתום בלימה ראשי כפול , בו שסתומי בקרת המעגלים מותקנים במקביל . בתמונה ב' הם מותקנים אחד מעל לשני . מהו ההבדל בפעולתם ? היכן ולמה מרכיבים שסתום ב' ?
תשובה טו - 193
שסתום א ' בעל 2 שסתומים מקבלים המופעלים ביחד על ידי מנוף מרכזי .
בשסתום ב' 2 שסתומים בתור הראשון מופעל מכנית ישירות דרך הדוושה , והשני מופעל פנומטי מלחץ אויר של המעגל הראשוני . השסתום הראשון מופעל קודם ולכן מחברים אותו לגלגלים אחוריים בגלל זה שסתום ב' מקובל יותר . כאשר המעגל הראשון אין אויר תקלההשסתום השני מופעל מכנית .
בבלימה האויר הדחוס ניכנס דרך מעבר (11) ויוצא למעצור הגלגל בפתח (21) לחץ אויר של השסתום הראשון מפעיל את השסתום השני ואז לחץ מהמיכל נכנס דרך פתח (12) ויוצא למעצור גלגלים קידמיים דרך פתח (22) .


שאלה טו - 87 , טו - 88 
בתמונה שלפניך שסתום ויסות כוח בלימה לפי מידת הטעינה של רכב עם בלמי אויר דחוס . מה תפקידו ואיך פועל שסתום מכני זה ? מה מציינים המספרים ?
בתמונה שלפניך שסתום ויסות כוח בלימה לפי מידת הטעינה של רכב עם בלמי אויר דחוס . מה תפקידו ואיך פועל שסתום פנוימטי זה שמותקן ברכב עם קפיצי אויר ? מה מציינים המספרים ?
תשובה טו - 87 , טו 88
תפקיד השסתום להתאים את כוח העצירה לבלימת הגלגלים האחוריים של הרכב לפי המשקל שעל הרכב כדי למנוע נעילת גלגלים בבלימה .
בשסתום (87) התיפקוד הוא מיכני כאשר השסתום עצמו מורכב לשילדה והזרוע מחוברת לסרן .
בשסתום (88) התפיקוד לפי הלחץ של כריות אויר שמגיע לפתחים (41) , (42) הלחץ בכריות עולה עם המשקל של הרכב .
האויר משסתום בלימה ראשי מגיע לפתח (1) יוצא מהווסת לפי המישקל על הרכב מפתח (2) לתאי הבלימה בגלגלים אחוריים עם עלית המישקל נע גליל בתוך מכלול בשסתום וזה משפיע על ויסות כוח הבלימה.
אופן פעולה :
בעלית המשקל נע הגלילון ימינה מרים בוכנית כנגד קפיץ והשסתום ניפתח ואז מגיע לחץ גבוה יותר לתא הבלימה בשחרור הבלמים יורד הלחץ בפתח אחד ואז הלחץ מתאי הבלימה מרים את השסתום מהתושבת והלחץ מישתחרר מפתח (2) לפתח (1) ולאויר החופשי .
שאלה טו - 152 , טו - 190 , טו 191
איזה צורות של התקיני עזר משמשים לשחרורו של תא הבלימה המשולב (מקסי) , ומדוע נחוצה בכלל מערכת מסוג זה ? איזה סוגי מדחסים משמשים במערכת בלם       אויר ?
תאר את תפקידו ואופן פעולתו של תא הבלימה המשולב שבתמונה .
איך - לאחר בלימת חרום - ניתן להכין את תא הבלימה שבתמונה כך , שאפשר יהיה לגרור את הרכב ?
תשובה טו - 152 , טו - 190 , טו - 191
בתא בלימה כפול מקסי החלק הקידמי מופעל מבלמי השירות מילחץ אויר שמגיע משסתום בלימה ראשי לפתח (11) החלק האחורי תא קפיץ מופעל על ידי קפיץ חזק שבולם באופן נורמלי את הגלגל . לחץ האויר משסתום בלם יד עובר דרך מימסר וניכנס לפתח (12) ומיתגבר על כוח הקפיץ והרכב יכול לנוע .
כאשר חסר אויר או כאשר מפעילים את בלם היד למצב חניה משחררים את האויר מתא הקפיץ ואז הקפיץ החזק בולם את הרכב .
בחרום שאין אויר ויש צורך לגרור את הרכב ניתן לשחרר את המעצור בכיוץ הקפיץ על ידי בורג חיצוני (1) לחילופין ניתן לכווץ את הקפיץ באספקת אויר דחוס מרכב חילוץ .
המדחסים המקובלים הם מדחסי בוכנה שמבוקרים בשסתומים על חוזרים הלחץ נקבע על ידי פורק לחץ .
שאלה טו - 115
תאר בעזרת התמונה את שסתום בלם החניה של שלושה מצבים שכולל גם שסתום בקרה , היכן הוא משמש , איך הוא בנוי , מה מצבו בשעת נסיעה ומה בשעת בקרה ?
תשובה טו - 115
השסתום מותקן במערכת מעצורי אויר ותפקידו להפעיל את בלם יד חירום חניה ומיועד לפעול עם ניגרר . במצב נסיעה שסתום בלם חניה מזרים אויר דחוס כפקודה למימסר שנמצא קרוב לתא הקפיץ שבבלם הכפול מקסי . הממסר מזרים אויר מקו בלם יד לתא הקפיץ והקפיץ מתכוץ והרכב יכול לנסוע . בהפעלת שסתום בלם חניה למצב חניה מוצאים את האויר מתא הקפיץ הקפיץ משתחרר ולוחץ בכוח על המעצור והרכב נבלם לשסתום בלם חניה שסתום נוסף (17) שתפקידו לבידוק מצב חניה במדרון . כאשר מושכים ידית השסתום מעבר לחניה מפעילים רק את מעצורי הגורר על ידי הקפיץ והמעצורים הפנומטים שבנגרר משוחררים , במצב זה במידה והרכב מידרדר במידרון יש להחליף מקום חניה .
בבדיקה של השסתום מרכיבים מד לחץ בקו בלם יד מפעילים את הידית לכיוון חניה הלחץ צריך לרדת בהדרגה לפני שהשסתום ננעל .

יום שבת, 16 ביוני 2012

שאלות ותשובות במערכת בלמים - המשך


תשובה טו - 116
הכוח בין הנעל לתוף הבלימה גורם לכך שהנעל הניפתחת לתוך הסיבוב של תוף הבלימה מקבלת המרצה עצמית ונלחצת חזק יותר .
תמונה א' - בלם סימפלקס , לחץ המגיע למשאבה גלגל כפולה (5) פותח את הנעלים  הנעל השמאלית נפתחת לתוך הסיבובים ונצמדת יותר חזק בהמרצה עצמית . הנעל הימנית ניגררת מהסיבוב ונצמדת פחות .
תמונה ב' - בלם דופלקס , לכל נעל משאבת בלימה ניפרדת (4) ונקודת מישען בשיטה זאת שני הנעלים נפתחים לתוך הסיבוב ונצמדים חזק יותר בהמרצה עצמית .
תמונה ג' - בלם דו סרבו , משאבה גלגל כפולה (4) לוחצת את הנעלים שהם מחוברים אחד לשני במכוון בלמים (7) הנעל הקידמית (5) בגלל החיכוך לוחצת יותר חזק את הנעל השניה (6) והיא נצמדת בהמרצה עצמית .
תמונה ד' - בלמי דיסק , המיבנה פתוח מתקרר מהר הבלימה אחידה אין המרצה עצמית ולכן כוח הבלימה צריך להיות יותר חזק ונעשה בעזרת בוכנת משאבת גלגלים יותר גדולה .
שאלה טו - 127
איך נוצרת פעולת ההמרצה העצמית בבלם התוף ומה זה "תפוגת בלמים" ?
תשובה טו - 127
המרצה העצמית נוצרת כתוצאה מחיכוך שבין הנעל והתוף וזה גורם להצמדה חזקה של הנעל הנלחצת לתוך סיבוב התוף . הנעל נשחקת יותר מהר מאשר הנעל הנגדית .
"תפוגת בלמים" נוצרת כאשר בבלימה ממושכת וחזקה הבלמים מתחממים חזק הרפידה נישרפת ועצירה נעשית חלשה .
שאלה טו - 137
מנה שמות חלקי הבלם שבתמונה . מהי שיטת הכיוונון של בלם זה ? איזה סוג בלם הוא ומאיזה צד של הרכב הוא מורכב ? מה גורם לך לחשוב כך ? מנה שלושה סימנים לכך !
תשובה טו - 137
(1) משאבת גלגל . (3) קפיץ מחזיר נעלים . (8) מכוון מעצור אוטומטי ופועל רק בנסיעה לאחור . (9) מנוף בלם חניה . (10) מחבר בלם חניה לנעלים .
הבלם מסוג דו סרבו בעל המרצה עצמית הנעל הקידמית (4) בזמן הבלימה גורמת להגדלת הלחץ על הנעל האחורית (5) .
בתמונה השמאלית הבלם מורכב בצד אחורי ימני מנוף בלם יד מאחור והחור המרכזי הגדול בגלל הסרן שעובר דרכו .
בתמונה הימנית הבלם מורכב בצד קידמי ימני החור המרכזי קטן .
שאלה טו - 73
תאר את אופן פעולת הבלם שבתמונה .
תשובה טו - 73
הבלם אחורי ימני מסוג דו - סרבו בעל כיוון אוטומטי למערכת זו המרצת בלימה עצמית כאשר מפעילים בלמים בוכניות משאבת הגלגל (1) לוחצות על הנעלים הנעל הקדימית (4) נצמדת לתוף וכתוצאה מכוח החיכוך הנעל דוחפת דרך מכיון הבלמים (8) את הנעל השניה (5) והיא נלחצת יותר חזק לתוף הבלימה . ולכן נעל זאת עבה וגדולה יותר . כיוון האוטומטי נעשה על ידי מנוף (12) וכאשר בולמים בנסיעה לאחור .
שאלה טו - 126
מאיזו סיבה ממשיכים להשתמש בסרן האחורי של מוכניות קלות בבלמי תוף , מהם חלקיו העיקריים ? מהם מאפייניו של בלם תוף ?
תשובה טו - 126
תלקיו של בלם תוף הם : תוף בלמים , נעלים , משאבת בלמים , קפיצים מחזירים . מנגנון כיוון בלמים .
מתקינים בלמי תוף בגלגלים אחורים בגלל היתרונות הבאים :
1. אורך חיי רפידה רב .
2. הגברה עצמית של כוח עצירה , בעזרת כוח החיכוך .
3. התחברות פשוטה למעצור יד .
4. זול יותר .
חסרונות בלם תוף :
1. כבד ותופס מקום רב .
2. דורש טיפול וכיווני מעצורים .
שאלה טו - 138
תאר את הבלמים בתמונה .
תשובה טו - 138
בתמונה א' - קליפר בעל 2 בוכנות ומשולב בו בלם יד המופעל באופן מכני .
בתמונה ב' - קליפר קבוע בעל 4 בוכנות לשני מעגלי בלימה נפרדים כדי להבטיח בלימה גם כאשר אחד המעגלים נפרץ .
שאלה טו - 78
בתמונה שלפניך יחידת בלם דיסק של מכונית פולקסוואגן כלשהי . מנה תפקידי החלקים המפורטים . כמה בוכנות יש במערכת זו ? בהוראות היצרן מצויין לא לפרק החלקים 13 - 17 . מה לדעתך הסיבה לכך ?
תשובה טו - 78
(1) גומית אבק שנמצא על מנכז אויר .
(2) פתח ניקוז אויר .
(3) חריץ לגומיה .
(4) גומית אטימה שגם עוזרת להחזרת הבוכנה בשיחרור בלימה .
(5) בוכנה .
(6) גומית אבק .
(7) טבעת סגר לגומית אבק .
(8) פחית לחדירת אויר לקירור ומניעת רעשים .
(9) רפידת בלימה .
(10) קפיץ ממקם את הרפידות מרחיק אותם מהדופן ומניעת רעשים .
(11) פינים מובילים לרפידות וקובעים אותם למקום .
(16) בירגי חיזוק לקליפר .
(17) גומית אטימה בין שני תצאי הקליפר .
לא רצוי לפרק את שני החצאים כדי שמיקומם לא ישתנה על מנת שלא יוצר נזילה .
דיסקת הבלימה עשויה מיצקת פלדה ומתקררת בעזרת צלעות קירור .
שאלה טו -86
בתמונה חלקי מערכת הבלימה של בלם דיסק . מהו סוג הבלם וכיצד הוא פועל ? מנה שמות חלקיו .
תשובה טו - 86
בתמונה רואים קליפר אוכף צף בעל בוכנה אחת , בלחיצת על דוושת הבלם מגיע לחץ לפתח (13) והלחץ דוחף את בוכנה (11) ומצמיד רפידות בלימה לדיסקה , בהפעלת בלם יד מסובב מנוף (2) שמסובב ציר הפעלה (17) וכתוצאה כדריות (6) מטפסות מהשקעים ודוחפות את בורג לחיצה (15) והוא דוחף מכנית את הבוכנה (11) שלוחצת את הרפידות לדיסקה .
שמות החלקים : (1) בורג חיזוק . (2) מנוף הפעלה בעזרת כבל בלם יד . (3),(4),(7) אטמים .(5) מיסב לחץ . (6) כדורים . (8) קליפר .(9) בורג ניקוז אויר . (10) גומית אטימה של הבוכנה . (12) גומית מניעת אבק . (15) בורג לחיצה . (16) פין ממרכז . (17) ציר הפעלה . (18) פקק מכסה .
שאלה טו - 141
מה גורם להחזרה של בוכנת משאבת בלם האופן בבלמי דיסק בגמר הבלימה ,מהי בערך מידת חזרת הבוכנה ? כיצד ובאיזה אמצעים ניתן לשמור את דיסקת הבלימה בטמפרטורה נמוכה ומאיזה חומרים מייצרים דיסקה זו ?
תשובה טו - 141
טבעת אטימה מגומי בעלת חתך מרובע נמצאת בתוך חריץ בצילנדר המשאבה בהפעלת הבלמים היא נימתחת 0.1 מ"מ ובשיחרור המעצור המתיחות מחזירה את הבוכנה ובנוסף זריקה קטנה מותרת של 0.1 מ"מ במיסב הגלגל .
טמפרטורה נמוכה של הדיסקה שומרים בעזרת צלעות קירור ואויר שזורם בתעלות במרכז הדיסקה . את הדיסקה מיצרים מפלדה יצוקה .
שאלה טו - 142 
איך מתבצע הכיוונון האוטומטי בבלמי דיסק , איך בנוי סנדל הבלימה של בלמים אלה ? מהן תכונות נוזל בלמים , מה נדרש ממנו ועל מה יש לשים לב בשעת השימוש בו ?
תשובה טו - 142
החזרת הבוכנה נעשית בעזרת טבעת אטימה מגומי בעלת חתך מרובע הנמצאת בתוך חריץ צילנדר המשאבה , בהפעלת הבלמים תזוזת הבוכנה מותחת את הגומיה 0.1 מ"מ ובהמשך הגומיה מחליקה בתוך הבוכנה , בשיחרור המעצור המתיחות מחזירה את הבוכנה ובנוסף זריקה קטנה מותרת של 0.1 מ"מ במיסב הגלגל . סנדל הבלימה עשוי מפלדה שעליו מודבקות רפידת הבלימה .
תכונות נוזל בלמים :
1. נקודת רתיחה גבוהה מעל 205 מעלות צלסיוס לפי תקן ישראלי .
2. נקודת קיפאון נמוכה .
3. שמירה על רכות הגומיות .
4. תכונות שימון טובות .
נוזל הבלמים עשוי מאלכהול ומגליקול הנוזל מרעיל וממיס צבע הנוזל סופג רטיבות שמוריד נקודת הרתיחה ולכן יש להחליפו תקופתית .
שאלה טו - 143
מדוע חשוב לחדש את נוזל הבלמים לפחות אחת לשנה ? איך , באמצעות איזה בדיקה מוודאים את אטימות מערכת הבלימה ההידראולית ואיך מנקזים מערכת זו מאויר ? באיזה מקרים יש לחדש את רפידות הבלמים ? מה מידת הזריקה המותרת של דיסקת בלימה ?
תשובה טו - 143 
נוזל הבלמים סופג רטיבות ואז נקודת הרתיחה יורדת ויש סיכוי לאיבוד בלמים כתוצאה מאידי מים במערכת שנהפכים אידים שהבלמים מתחממים .
מבצעים 2 בדיקות : אחד בלחץ נמוך עד 5 בר והשניה בלחץ גבוה 100 בר ואסור ללחץ ליפול .
ניקוז אויר עושים בחיבורים מיוחדים במערכת : בתהליך ניפוח או בעזרת מיתקן מלוי נוזל בלמים בלחץ .
רפידות בלמים מחלפים כאשר נישחקו לעובי 2 מ"מ זריקה מקסמלית מותרת 0.2 מ"מ .
שאלה טו - 135 
מהן מעלותיו של בלם הדיסקה לעומת בלם התוף ומה חסרונותיו ?
תשובה טו - 135 
יתרונות בלם דיסק :
1. קל במישקל פשוט בטיפול .
2. אפשרות ליצרת כוחות לחיצה חזקים בעזרת בוכנות גדולות .
3. אין צורך בכיוון בלמים , הוא נעשה אוטומטי .
4. כושר ניקוי עצמי .
5. הפעלה מידית בגלל מירוח קטן בין הרפידה לדיסקה .
6. בפעלת הבלימה אין הגברה עצמית ולכן אין סכנה משיכה בהגה בזמן הבלימה .
חסרונות בלם דיסק :
1. גורם להתחממות הרפידה ונוזל הבלמים .
2. קשיים בחיבור לבלם יד .
3. יקר יותר .
יתרונות בלם תוף :
1. אורך חיי רפידה רב .
2. הגברה עצמית בעזרת כוח החיכוך .
3. התחברות פשוטה לבלם יד .
4. זול יותר .
חסרונות בלם תוף :
1. כבד ותופס מקום רב .
2. דורש טיפול וכיוון מעצורים .
שאלה טו - 180
כאשר מחזיקים את הרגל על דוושת הבלם ,היא שוקעת מעט כלפי מטה בעת התנעת המנוע . דעה אחת אומרת שהגורם לכך הוא מגבר בלם תת-לחץ פגום , הדעה השניה אומרת שזוהי תופעה רגילה במשאבת בלם מרכזית כפולה ללא הגברה . מה דעתך ? נמק תשובתך !
תשובה טו - 180 
שתי התשובות שגויות זאת תופעה נכונה של מגבר הידרואלי תקין ועושים בדיקה זאת כדי לבדוק את המגבר .
שאלה טו - 84
מדוע יש למנוע את נעילת הגלגלים בשעת הבלימה ? באיזה סוגים של בלמים משתמשים כבלמי שירות ?
תשובה טו - 84
נעילת גלגלים במיוחד שהכביש רטוב תגרום :
1. חוסר יציבות בבלימה ,והחלקה לצדדים .
2. הגדלת מרחק בלימה .
סוגי בלמי שירות :
1. בלמים הידרואלים המוגברים בעזרת תת לחץ .
2. בלמי אויר דחוס .
3. בלמים הידרואלים מוגברים באויר דחוס .
שאלה טו - 186
תאר את תפקידו ואופן פעולתו של מגביל לחץ הבלימה שבתמונה .
תשובה טו - 186
תפקיד מגביל הבלימה לגלגלים אחורים :
1. למנוע חוסר יציבות והחלקה לצדדים בזמן בלימה .
2. הקטנת מרחק בלימה .
3. הקטנת שחיקת צמיגים .
בזמן הבלימה הלחץ ממשאבת הבלימה עובר דרך הטובלנית למשאבת גלגלים אחורים וכאשר לחץ הבלימה גבוה ויכול לגרום לנעילת הגלגל נסגר המעבר לגלגלים אחורים על ידי הטובלנית שזזה קדימה כנגד קפיץ והלחץ במשאבות הגלגלים אחורים נשאר נמוך יותר בהמשך הלחיצה מוגבר הלחץ רק בגלגלים קידמיים .
שאלה טו - 187
תאר את תפקידו ואופן פעולתו של שסתום ויסות לחץ הבלימה לפי כוח הכובד שבתמונה .
תשובה טו - 187
תפקיד מגביל הבלימה לגלגלים אחורים :
1. למנוע חוסר יציבות והחלקה לצדדים בזמן בלימה .
2. הקטנת מרחק בלימה .
3. הקטנת שחיקת צמיגים .
בשעת בלימה ובכוח התמדה נע הכדור קדימה וחוסם את מעבר נוזל הבלמים והמשאבות בגלגלים אחוריים , שינוי הזוית לכיוון למעלה יגרום לאיחור בסגירה , להיפך בהקטנת הזוית כוח הבלימה של גלגלים אחורים יהיה קטן מידי .
שאלה טו - 70 
הסבר חיכוך ואיך מחשבים את גודלו . איזה סוגים של חיכוך מוכרים ומה קובע את גודל מקדם החיכוך ?
תשובה טו - 70
חיכוך זה כוח שמתנגד להזיז גוף על גבי שטח את כוח החיכוך מחשבים כאשר מכפלים את הכוח הלוחץ את הגוף לשטח במקדם החיכוך , המקדם תלוי בטיב פני השטח והשימון בניהם . מבחינים בחיכוך החלקה וחיכוך גילגול במיסבים .
שאלה טו - 71
מה זאת מהירות ? בין איזה סוגים של תנועה לא קצובה מקובל להבחין ? מה קובע את גודל כוח ההתמדה הצנטרפוגלי ולמה כוח כזה יכול להיות מסוכן ?
תשובה טו - 71
מהירות מגדרים כדרך במיטרים או קילומטרים שעוברים ביחדת זמן . מהירות נמדדת במטר לשניה או ק"מ לשעה .
תנועה לא קצובה מוגדרת בשם תאוצה או תאוטה שזה שינוי במהירות ביחדת זמן .
כוח צנטרפוגלי מוגדר ככוח שפועל מהמרכז החוצה בסיבובים וגודלו תלוי במישקלו רדיוס הסיבוב ובמהירות התנועה בריבוע . הסכנה מכוח זה בעיקר בסיבוב הרכב , דבר שיכול  לגרום להתפכות הרכב כאשר נוסעים במהירות .
שאלה טו - 55
מה זאת "מידת בלימה" (%) , איך מוצאים ערך זה ומהו הקשר בינה לבין "ההאטה" ?
תשובה טו - 55
"מידת הבלימה" נמדדת על מיתקן בלימה גלילית את מידת אחוזי הבלימה מחשבים לפי היחס שבין כוח הבלימה העיקרי שנמדד חלקי משקל הרכב . האטה בבלימה גדלה ביחס ישר לחוזק הבלימה .
שאלה טו - 159
איזה ערכי בלימה ניתן למדוד באמצעות מתקן גלגלים , מה זאת בלימה , איך היא נקבעת ומה צריכה להיות עוצמתה ?
תשובה טו - 159
במיתקן לבדיקת הבלימה ניתן לבדוק :
1. חוזק הבלימה המקסמלי של כל גלגל בנפרד .
2. רגישות הבלימה בעצירה כגון : התחלת הבלימה , בדיקה שתופי הבלימה עגולים ועוצרים יפה ושהבלמים לא נתפסים .
בלימה זו הפיכה של אנרגיה תנועה לחום על ידי חיכוך . בלימה מבטעת את טיב העצירה ומחושבת ביחס שבין סכום כל כוחות העצירה של כל הגלגלים ביחס למישקל הרכב ומכופל ב -100 כדי לקבל יעילות הבלימה באחוזים . עוצמת הבלימה צריכה להיות לא פחות מ - %50 מהמשקל שעל הציר ושהבדל בין הגלגלים לא יעלה על %20 .
שאלה טו - 81
איזה שינויים של אנרגיה מתרחשים בשעת הבלימה ? מהו הקשר בין כוח המישקל של המכונית לבין הבלימה המרבית האפשרית ? מדוע עוצמת הבלימה גדולה יותר בגלגלים הקדמיים מאשר באחוריים , למרות מידות הבלמים השוות ?
תשובה טו - 81
בשעת הבלימה וכתוצאה מחיכוך נהפכת אנרגיה נתנועה לחום גבוה כאשר כוח החיכוך בין הגלגל לכביש מקסמלי יכול להגיע כוח הבלימה קרוב למישקל הרכב . בשעת הבלימה הרכב צולל וחלק מהמישקל עובר לגלגלים קידמיים והרכב מתרומם מאחורנית ולכן כוח הבלימה בגלגלים קידמיים צריך להיות גדול יותר . בנוסף המנוע במערכת העברת הכוח מוסיפים מישקל על ציר קידמי .
שאלה טו - 102
תאפיין את ארבעת הדיאגרמות של רושם כוח הבלימה שלפניך .
תשובה טו - 102
הדיאגרמות מראות מצב עצירה של ארבע גלגלי הרכב :
תמונה א' - הבלימה טובה של גלגל שמאל בהפעלה ושחירור של הגלגל . בלחץ הפעלה על דוושת הבלם בכוח 300 ניוטון מקבלים כוח עצירה של 3.5 קילו ניוטון .
תמונה ב' - הבלימה אינה אחידה בגלגל ימין ונעשית בקפיצות רצופות . הגלגלים משוחררים , רפידה שחוקה , צלחות מחורצים או הובלים .
תמונה ג' - הבלמים בגלגל אחורי שמאלי נתפסים כתוצאה מחוסר כיוון בלמים או בוכנות משאבות גלגלים תפוסות .
תמונה ד' - הבלימה בגלגל אחורי ימיני מתאחרת כתוצאה מכיוון לקוי של בלמים או קפיצי נעלים חזקים מידי או צינור בלמים מתנפח .
שאלה טו - 100
בעזרת התמונה תאר את דרך פעולתו של המתקן לבדיקת בלמים .
תשובה טו - 100
המתקן לבדיקת בלמים בנוי משני זוגות של גלילים בגובה הרציפה . בשעת בדיקה מסיעים את גלגלי הרכב , פעם סרן זה ופעם האחר , על אותם גלילים (3) . מנוע חשמלי (4) מניע את הגלילים ואתם את גלגלי הרכב . כתוצאה מהפעלת הבלמים מפעילים גלגלי הרכב מומנט בלימה (1) כנגד מומנט הנע (2) של המנוע החשמלי . כתוצאה מכך מפתח המנוע החשמלי הספק גדול יותר בלי שמהירותו תשתנה והספק זה מתגבר על מומנט הבלימה . המנוע החשמלי ממוסב בהנע הגלילים ונתמך על ידי זרוע (5) על תיבת מדידה (6) . ככל שמומנט הבלימה גדל , כך גדל הכוח שבו הזרוע לוחץ על התיבה . כוח זה ,הוא יחסי לכוח הבלימה ועובר הידראולית (7) ללוח מכוונים (8) .גליל הבקרה (9) מונע את הנעת הגלילים כל עוד הרכב אינו נמצא על גבי המתקן .


יום שבת, 9 ביוני 2012

שאלות ותשובות במערכת בלמים


שאלה טו - 122 , טו - 123
מהו תפקידו של שסתום המוצא במשאבת בלמים מרכזית ואיך הוא בנוי ?
מדוע אסור שימצא לחץ שיורי במערכת בלמי דיסק , איך מקבלים העלמות לחץ מוחלטת במערכת בלמים כזו , למה מציידים בלמי דיסק בשסתום מוצא מיוחד ומה מיוחד בו ?
תשובה טו - 122 , טו - 123
שסתום שארית לחץ שומר לחץ נמוך במערכת בלמים בין 0.5 -1 בר . השסתום נמצא ביציאה מהמשאבה ומאפשר מעבר למשאבות הגלגלים בשיחרור בלמים הנוזל ממשאבות הגלגלים חוזר מהלחץ קפיצי הנעלים לגלגלים השסתום כפול , אחד כדורי בעל קפיץ חלש מאפשר מעבר למשאבות הגלגלים , והשסתום השני בעל גומיה ודרכו חוזר הנוזל ממשאבות הגלגלים לשסתום זה קפיץ חזק יותר שמשאיר במערכת לחץ .
תפקיד השסתום :
1.הצמיד בוכניות משאבות גלגלים לנעלים כדי לקבל מהלך סרק קצר .
2.לשמור מערכת מלאה בנוזל בלמים כדי לקבל מהלך סרק קצר .
3.הלחץ מונע חדירת אויר מגומיות משאבות גלגלים .
 4.מקל על הוצאת אויר על ידי פיפמום ניפוח .
אסור להרכיב שסתום כזה לבלמי דיסק אז הלחץ הנשאר יגרום לתפיסת בלמים היות ונעלי בלמי דיסק אין קפיצים מחזירים החזרת הדיסקיות מתאפשר על ידי מבנה גומיה בצורה מרובעת וחופש קטן מותר עד 0.1 מ"מ במיסבי הגלגל . 
בדגמים מסוימים של בלמי דיסק ישנו שסתום שארית אבל בו נקב מיוחד הגורם להורדת הלחץ כדי למנוע תפיסת ושחיקת הבלמים . השסתום קיים כדי לאפשר ניקוז אויר מהיר על ידי פיפמום ניפוח .
שאלה טו - 178
כידוע אין להרכיב שסתומי לחץ שיורי במשאבות בלם מרכזיות שמשרתות בלמי דיסק . הסבר לאיזה מן התופעות להן תגרום הרכבת שסתום כזה : דוושת בלימה נמוכה , אבדן בלימה מהמערכת , התבלות מהירה של הרפידות או חוסר איזון של הדיסקה .
תשובה טו - 178
הלחץ השיורי שיצמיד רפידות בלמי דיסק לצלחות גם אחרי שיחרור בלמים  היות ונעלי בלמי דיסק אין קפיצים מחזירים והם יתפסו וישתחקו במהירות .
שאלה טו - 61
מהו "לחץ שיורי" במערכת בילום הידראולית ואיך בודקים אותו ?
תשובה טו - 61
לחץ שיורי נשאר במערכת לאחר שיחרור בלמים בעזרת שסתום שארית לחץ וגודלו 0.5 -1 בר . מחברים מד לחץ למערכת לוחצים על דוושת המעצור ומרפים צריך להשאר לחץ נמוך ויציב של 0.5 - 1 בר , במידה והלחץ גבוה מעל 1 בר יש לבדוק תפיסת בלמים .
שאלה טו - 60
מהו "לחץ גבוה" במערכת הבילום ההידראולית ומהו תהליך בדיקתו ?
תשובה טו - 60
"לחץ גבוה" הוא 100 בר בערך שנוצר בלחיצה חזקה במצב זה בודקים אם אין נזילות ולבדיקתו נדרש מד לחץ גבוה אסור שהלחץ ירד במהלך הבדיקה יותר מ - %10 . יש לבדוק כל מעגל בלימה בנפרד זה אחר זה ולא את כולם יחד .
שאלה טו - 59
מהו "לחץ נמוך" במערכת בילום הידראולית , מהו תהליך בדיקתו ומדוע בודקים אותו ?
תשובה טו - 59
מחברים מד לחץ למערכת הבלימה לוחצים על הדוושה עד לקבלת הלחץ שהוא 5 בר ובודקים נזילות למערכת במיוחד בגומיות משאבה מרכזית וגומיות משאבות גלגלים .
שאלה טו - 79
בעזרת המספרים תאר את מבנהו של מגבר הבלם (היחידה הפנאומטית בלבד) .
תשובה טו - 79
במצב משוחרר שסתום תת לחץ (13) פתוח ואז תת לחץ שבסעפת היניקה נמצא משני הדיאפרגמה . איזון הלחצים גורם לכך שקפיץ (4) מחזיר את הבוכנה עם הדיאפרגמה ימינה והבלמים משתחררים .
בבלימה מלאה הנהג לוחץ חזק על הבלם לראשונה נסגר שסתום תת לחץ (13) ובהמשך נפתח שסתום אויר (12) ובהשפעת הפרש הלחצים זזה בוכנת המגבר שמאלה ומפעילה בכוח את משאבת הבלמים הכפולה ומתקבלת עצירה חזקה .
בבלימה חלקית שלוחצים חלש על דוושת המעצור לראשונה נסגר שסתום תת לחץ (13)
ובהמשך ניפתח שסתום האויר (12) ובהשפעת הפרש הלחצים זזה בוכנת המגבר ומפעילה את משאבת הבלמים . תוך כדי כך נוצרת תגובה על מנגנון תגובה (7) , (8) שגורם לסגירה חוזרת של שסתום האויר ומתקבלת בלימה חלקית .
שאלה טו - 82
מהי הסיבה שמשתמשים במגבר בלם כפול של תת לחץ ? בעזרת התמונה תאר את מבנהו והתיחס למבדיל אותו ממגבר יחיד .
תשובה טו - 82
מגבר כפול משמש להגברה כפולה של כוח הבלימה בעזרת תת לחץ ויש לו שני בוכנות (14),(22) במקום בוכנה אחד במגבר יחיד , תת הלחץ מסעפת יניקה מגיע לפתח (61) לחלל (52) ודרך מעבר (60) מגיע לחלל(51) , חלק (18) משמש כגומיה תגובה שמונעת בלימות חריפות שסתום אויר אטמוספרי (7) מפעיל את המגבר בלחיצה על הדוושה .
שאלה טו - 145
מהם היתרונות של מגבר בלם של תת לחץ ומהו עקרון המבנה שלו ? מהן מעלותיו של מגבר הבלם ההידופנוימטי לעומת המגבר של תת לחץ ?
תשובה טו 145
מגבר בלם של תת לחץ מנצל ואקום שבסעפת היניקה לקבל בלימה חזקה , המגבר בנוי מתא שמחולק על ידי דיאפרגמה לצד אחד מגיע ואקום מסעפת היניקה ולצד השני נכנס לחץ אטמוספרי דרך שסתום הפעלת הבלמים . בהשפעת הפרש הלחצים מקבלים הגברה .
מגבר הידופנוימטי משתמשים בלחץ אויר דחוס בלחץ של 8 בר בערך היתרונו לקדם כוח בלם חזק עבור רכב כבד לחץ האויר מפעיל מגבר הלוחץ על משאבת בלימה הידראולית כפולה בשיטה זו מקבלים בלימה מהירה וחזקה יותר .
שאלה טו - 64
תאר תהליך בדיקת " מגבר תת לחץ" ואת השסתום החד כיווני של מערכת זו .
תשובה טו - 64
מחברים מד תת לחץ למגבר מפעילים את המנוע בסרק וצריך לקבל תת לחץ בערך 500 מ"מ כסית או 20 אינץ כספית . לוחצים על דוושת הבלם למקסימום כאשר התת לחץ מתיצב מחכים בערך חצי דקה התת לחץ צריך להישאר 500 מ"מ כספית משחררים את המעצור מכבים את המנוע ומחכים כחצי דקה התת לחץ צריך להישאר .
בדיקה נוספת :
כשהמנוע כבוי לוחצים על הדוושה מספר פעמים ומשאירים לחץ על הדוושה כ - 15 קילו 
מניעים את המנוע והדוושה צריכה לרדת מכבים את המנוע לוחצים עוד חצי דקה עוזבים ולוחצים מיד שנית צריך לקבל הגברה אחת או שניים .
שאלה טו - 67
הסבר את פעולתו של השסתום שבתמונה . מהו החלק שמוסמן באות T ואיך הוא פועל 
מהו תפקידו של חלק P ?
תשובה טו - 67
השסתום מכיל טובלן שזז ומפעיל מחשב חשמלי שמדליק נורית אזהרה כאשר הלחץ נופל באחד המעגלים כאשר הלחץ נופל בגלגלים קידמיים תקלה נעקף מגביל הבלימה בגלגלים אחוריים והלחץ בהם עולה גבוה יותר .
חלק P משמש לניקוז אויר וחלק T משמש מתג אזהרה .    
שאלה טו - 77
מהםתפקידי מערכת בלמי השירות ,החניה ובלמי האטה ?
תשובה טו - 77
1. תפקיד בלמי שירות להפחית מהירות נסיעה ועצירת הרכב ללא סטיה לצדדים .
2. בלם חניה צריך לבלום את הרכב בחניה ולעצור את הרכב בחרום .
3. תפקיד בלם האטה להאט את מהירות הנסיעה בירידות כדי למנוע שריפת בלמים (תפוגת בלמים) . נמצא במכניות משא מעל 8 טון .
שאלה טו - 96
תאר את המבנה ואת אופן פעולתה של המשאבה המרכזית שבתמונה .
תשובה טו - 96
משאבת בלמים כפולה מתחילה לפעול כאשר בלחיצה על דוושת המעצור גומיות הלחץ של שני הבוכנות עוברות את חורי השואה הקטנים . בשחרור הבלמים הלחץ משתחרר כאשר גומיות הבוכנות מגלות את חורי השואה הקטנים ועדף הלחץ משתחרר למיכלים .
לתאי המשאבות מגיע נוזל בלמים מהמיכל ועובר דרך החורים שבבכנות ודרך דיסקיות נחושת וגומיות לשחרור הבלמים . כאשר בתא משאבה פנימית אין נוזל בלמים תקלה הבוכנה הפנמית נעצרת בדופן והלחץ עולה רק בתא המשאבה האחורית .
כאשר בתא המשאבה האחורית אין נוזל בלמים תקלה הבוכנה הראשונה נוגעת בבכונה שלפניה דרך שרוול והלחיצה עוברת מכנית לבוכנה הפנמית ונבנה לחץ במשאבה הפנמית . בצורה ז ו מבטיחה משאבה כפולה עצירה שני גלגלים בחרום .
כאשר באחד המעגלים חסר נוזל בלמים זז התובלן התחתון של המשאבה ומדליק אור אזהרה בתא הנהג .(נוצר הפרש לחצים) .
לבוכנה הראשונה קפיץ כלוא כדי להקטין מהלך סרק של הדוושה בתחילת הלחיצה .
שאלה טו - 120
איך משפיע הקפיץ הכלוא במשאבת בלמים כפולה ומהי תועלתו ?
תשובה טו - 120
הקפיץ הכלוא של הבוכנה הראשונה חזק יותר מהקפיץ של הבוכנה הפנימית ושומר מרחק קבוע בין הבוכנות כך שהבוכנה הפנימית אינה חוסמת את קדח השוואה הקטן בשחרור בלמים . סיבוב זה מקצר מהלך סרק של הדוושה כאשר הזזת שני הבוכנות נעשית יחד עד אשר חורי השוואה הקטנים נסגרים ,ובהמשך הלחיצה הלחץ הידראולי עולה בשני המשאבות .
שאלה טו - 95
תאר את המבנה ואת אופן פעולתה של המשאבה המרכזית שבתמונה .
תשובה טו - 95
משאבה כפולה ומדורגת פועלת כמו משאבה כפולה רגילה ההבדל בקטרים קיים כדי ליצור לחץ גבוה יותר במעצורי דיסק לגלגלים קידמיים . הבוכנה במרכז בנויה כבוכנה כפולה כדי להפריד בין התאים . תפקיד קידחי השואה הקטנים לשחרר את הלחץ בשחרור בלמים , קדח סתום יגרום לתפיסת בלמים .
כאשר חסר נוזל בלמים בתא הפנימי תקלההבוכנה הפנמית נוגעת בדופן ואז נבנה לחץ בתא הראשון . כאשר חסר נוזל בלמים בתא הראשון תקלה הבוכנה הראשונה נוגעת בבכונה שלפניה והיא נדחפת מכנית ואז נבנה לחץ בתא הפנימי .
ביציאה מתא הפנימי לכיוון גלגלים אחוריים ישנו שסתום שארית לחץ  שתפקידו :
1. להצמיד בוכניות משאבות גלגלים לנעלים כדי לקבל מהלך סרק קצר .
2. לשמור מערכת מלאה בנוזל בלמים בלחץ 0.5 עד 1 בר כדי להבטיח הפעלה מהירה .
3. הלחץ מונע חדירת אויר מגומיות משאבות הגלגלים .
4. השסתום מקל על הוצאת אויר בפימפום (ניפוח) .
שאלה טו - 93
 תאר את המבנה ואת אופן פעולתה של המשאבה המרכזית שבתמונה .
תשובה טו - 93
המשאבה פועלת כמשאבת בלמים כפולה מדורגת בתא הקידמי הלחץ גבוה יותר בהפעלת בלמים הבוכנה הראשונה מפעילה את הבוכנה הפנימית בלחץ הידראולי כאשר חסר נוזל בלמים בתא האחורי תקלה הבוכנה הראשונה נוגעת בשניה והכוח עובר מכנית לבוכנה שלפניה ונוצר לחץ בצילנדר הפנימי . וכאשר חסר נוזל בלמים בצילנדר הפנימי בלחיצה החלק הקידמי נוגע בדופן ונבנה לחץ בצילנדר האחורי .
בבכונה הפנימית נמצא שסתום (28) המשחרר את הלחץ בשיחרור בלמים על ידי מגע בפין (27) כפי שמשתרר הלחץ במשאבה רגילה על ידי חור השואה קטן .
שאלה טו - 198
תאר את פעולתה של משאבת הבלם המרכזית בתמונה .
תשובה טו - 198
המשאבה פועלת כמשאבת בלמים כפולה רגילה אבל בתוספת של בוכנית בוכנית המרצה בעלת קוטר גדול יותר ושסתום המרצה שמקצר מהלך סרק של הדוושה ומתקבל דוושה גבוהה . בשעת הדריכה על הדוושה נשלח נפח גדול של נוזל אל צנרת הבלימה . מתא הלחץ הנמוך בעל הקוטר הגדול של הבוכנה הראשונית עובר נוזל רב דרך הגביע הראשי הראשוני להגדלת כמות הנוזל בתא הלחץ הגבוה של הבוכנה הראשונית . תוספת נוזל זו גורמת לתגובה מהירה של הבלמים במעגל הראשוני ופועלת להנעה מהירה של הבוכנה המשנית למילוי המעגל המשני . לאחר הפעלת הבלמים , כתוצאה הלחץ הנמוך , הלחץ בתא הגדול של הבוכנה הראשונית הולך וגדל עד שהשסתום הממריץ נפתח . דבר זה מאפשר לנוזל מהתא הגדול לחזור למכל .המשאבה מצוידת בטובלניות אזהרה לנפילת הלחץ באחת המערכות ושסתום מגביל לחץ בלימה לגלגלים אחוריים כדי למנוע נעילת בלמים  למניעת החלקה 
שאלה טו - 68
איך מחוברת המשאבה שבתמונה במערכת הבלמים , איזה הם החלקים שמספריהם :17 , 19 , 23 ומה תפקידם של אלה ? הסבר דרך פעולתו של חלק 23 .
תשובה טו - 68
הפתחים העליונים מחוברים לבלמי דיסק בגלגלים קידמיים והפתחים התחתונים מחוברים לבלמי נעלים גלגלים אחורים . חלק (19) משמש מגביל בלימה למניעת נעילה והחלקה של גלגלים אחוריים . חלק (17) משמש מתג למנורת אזהרה בתא הנהג . כאשר מאבדים נוזל בלמים באחד המעגלים יורד הלחץ מאחד מצדדי טובלן(23) והוא זז ומפעיל את מתג (17) . חלק(3) זה גומיה למניעת כניסת רטיבות לנוזל הבלמים .
שאלה טו - 69
תאר את דרך ניקוז האוויר ממערכת הבלמים שמצוידת במשאבה מרכזית הנראת בתמונה . תאר את שתי שיטות הניקוז - הידנית וזו שבלחץ .
תשובה טו - 69
ניקוז אויר ידני נעשה בניפוח בעזרת שני אנשים אחד מפעיל את משאבת הבלימה והשני מנקז אויר למשאבות הגלגלים בהצלבה לפי הוראות .
ניקוז אויר בלחץ נעשית בעזרת לחץ של 1 בר לפתח מילוי נוזל בלמים למשאבה ופותחים פיתחי ניקוז במשאבת גלגלים בהדרגה . בשני השיטות יש לאסוף את הניקוז לכלי שקוף כדי להבחין טוב יותר ביציאת אויר ולמנוע ליכלוך .
שאלה טו - 72
תאר את הרכבת המשאבה שבתמונה . לאיזה סוג של בלם משאבה זו מתאימה ומה מצביע על כך ? מה תפקידו של חלק 3 ?
תשובה טו - 72
בהרכבת המשאבה  משתמשים במישחה מיוחדת מרכיבים את הגומיות בזהירות על הבוכנות (13) ו - (14) מכניסים את הבוכנה צפה (13) עם הקפיץ בעדינות לצילנדר וסוגרים בורג עצר (4) מרכיבים הבוכנה החיצונית יחד עם קפיץ ונועלים עם טבעת סגר (16) וגומית אבק (17) ומשלמים להרכיב שאר החלקים והשסתומים .
המשאבה מיועדת לבלמי הנעלים בכל הגלגלים שלהם יש שסתומי שארית לחץ (7),(8),(9) . גומיה(3) מונעת חדירת מים לנוזל הבלמים . חלק (6) משמש פתח ניקוז אויר . חלק (4) משמש בורג עצר לבוכנה .
שאלה טו - 124
מהם ההתקנים להזהרת הנהג בפני חוסר נוזל במיכל הנוזל של המשאבה המרכזית , ומהו תפקידו של מתג האזהרה במערכת הבלמים ? באיזה סוגים של מתגי אזהרה נהוג להשתמש ובאיזה צורה מחולקים מעגלי הבלימה הכפולים ?
תשובה טו - 124
1. מצוף הנמצא במיכל נוזל בלמים מפעיל מפסק חשמלי שמדליק נורית אזהרה בתא הנהג כאשר חסר נוזל בלמים .
2. טובלן נוסף מיוחד במשאבה מרכזית מדליק נורית אזהרה בתא הנהג כאשר תא אחד במשאבה אינו פועל .
תפקיד מתג אזהרה להדליק פנס אור עצירה בחלק אחורי של הרכב , ישנם שני סוגים האחד מופעל מכנית וקשור לדוושה והשני מופעל הידרואלית להפעלת הבלמים .
מעגלי הבלימה של משאבת בלמים כפולה :
1. עצירה גלגלים קידמיים בנפרד מאחוריים נמצא בעיקר ברכב עם הניע אחורי.
2. מערכת מצולבת גלגל קידמי אחד ביחד עם גלגל אחורי ניגדי נמצא ברכב עם הינע קידמי .
3. מערכת כפולה כל תא במשאבה מפעיל את כל מעצורי הגלגלים .
שאלה טו - 83 ,
בתמונה שלפניך שסתום משולב של מערכת בלמים הידראולית . תאר את פעולתו .
תשובה טו - 83
השסתום המשלוב מכיל שלושה שסתומים .
שסתום שמאלי מונע הפעלת בילמי דיסק קידמיים לפני בלמי תוף אחורי וכך כל הבלמים פועלים יחד במיוחד בעצירות חלשות .
שסתום מרכזי מיכיל טובלנית הפעיל מפסק חשמלי המדליק נורית אזהרה כאשר הלחץ נופל באחד המעגלים .
שסתום ימני מונע נעילת גלגלים אחורים ומאפשר הגדלת הלחץ בגלגלים קידמיים . לפי מידת הלחיצה על דוושת הבלמים כאשר הבלמים הקידמיים לא פועלים נעקף מגביל הבלימה של גלגלים אחוריים .
שאלה טו - 116
אפיין את הבלמים המיוצגים בתמנות ומנה שמות חלקיהם .

טרומפלדור בגליל-משנת 1913

סרט על אולטרה-סאונד תלת ממדי

ליקוי חמה 2009

טלסקופ החלל האבל

סגננות חשיבה ולמידה

הסכנה הגדולה הטמונה בעובש