איך בונים מצגת

יום שבת, 26 במרץ 2011

נהיגה מונעת - כוחות טבע המשפעים על הרכב

כוח צנטפוגלית :

להאט לפני הסיבוב להאיץ ביציאה .

כוח אחיזה :

מקדם הריכוך של הכביש .

משקל הרכב + המטען .

לחץ אויר בצמיגים .

שטח מגע .

כוח הכובד = כוח המשיכה :

מרכז הכובד .

שקילה מדידה , שרטוט .

כוח התמדה = כוח התנופה :

מסביר את מרחקי העצירה .

התנגדות הרוח = פועלת על הדפנות .

בטיחות פסיבית אם נקלעת לתאונה רק תגן עליו המכונית .

בטיחות אקטיבית המכונית תעשה הכל למנוע תאונה .

בלימה והחלקה :

החלקה = אובדן שליטה .

גורמי החלקה : דרך ( סולר , שמן , בוץ , גשם , עלים ) , רכב ( מערכות בלימה הגה , גלגלים , צמיגים ) , נהג (נעילת גלגלים , החיכוך בגלגל חזק מהחיכוך בין הצמיג לכביש)

נעילת גלגלים קדמיים = אין היגוי .

נעילת גלגלים אחורי + יש סחרור .

נעילת גלגלים אחורית ,קדמי = מצב לא ידוע .

אופן עליה מהשוליים אחרי ירידה בלתי רצונית .

שלבי העלייה :

1 . האטה ( אין לבלום בכוח ) .

2 . להתרחק משפת הכביש .

3 . לחפש מקום מתאים לעלות חזרה .

4 . לדאוג לתנועה ( ראי + איתות ) .

5 . לעלות בזוית 45 מעלות ולישר מייד .

יום שבת, 19 במרץ 2011

מכשירי מדידה - שאלות ותשובות

שאלה 1 :

מה הסיבה לשחיקת צמיגים קדמיים , אשר מונעים סיבוב הגה יעיל ?

תשובה 1 :

סטייה מעל 4 מטר לקילומטר נסיעה קדמית , ו 8 מטר לקילומטר נסיעה אחורית .

שאלה 2 :

פעולת מכשיר הרטרידג' לבדיקת עשן ממנוע דיזל ?

תשובה 2 :

קרן אור עוברת דרך פליטת העשן לתא פוטואלקטרי הנמדד כמותית .

שאלה 3 :

פעולת דינמומטר שילדה במכון רישוי מבוסס על :

תשובה 3 :

טורבינה המחוברת לציר הגלילים , מכניסים מים לטורבינה ומעמיסים אותה כך מעבירים את העומס לגלילים .

שאלה 4 :

נתוני צמיג S 84 13 R 70 / 175 :

תשובה 4 :

175 רוחב הצמיג . 70 יחס חתך באחוזים . R רדיאלי . 13 קוטר תושבת אופן באניצים . 84 קוד עומס . S הגבלת מהירות.

שאלה 5 :

באילו נסיבות יש לפסול צמיגים :

תשובה 5 :

עומק פחות מ 2 מ"מ , צמיגים חתוכים או קרועים , התאמה , יובש , גודל לא מתאים , נפיחות , חלקים פנימיים גלויים , חוסר זהות על הסרן .

שאלה 6 :

חובת טכוגרף ברכב :

תשובה 6 :

להובלת חומרים מסוכנים , לרכב מסחרי מעל 16 טון משנת 1989 , ולאוטובוס משנת 90 שמשקלו מעל 8 טון .

שאלה 7 :

פסילת בלמים ברישוי מעל גבי מד בלם גלילי :

תשובה 7 :

על אותו הסרן ההפרש מעל 20% , וסך כוח הבלימה פחות מ 50% ממשקלו העצמי של הרכב .

שאלה 8 :

פסילת בלם יד ברישוי :

תשובה 8 :

על בלם היד להגיע לכוח בלימה של 20% ויותר ממשקל העצמי .

שאלה 9 :

סיבות לפסילת מרכב ברישוי :

תשובה 9 :

ריקבונות וחורים , מושבים וריפוד פגומים , שמשות פגומות , צבע ופגושים ליקויים .

שאלה 10 :

באיזה כלים מודדים סרנים :

תשובה 10 :

באמצעות קרן במעגל סגור הבודקת את המרחקים , וזאת בהשוואה לנתוני היצרן המאתר ליקויים .

שאלה 11 :

ברכב ללא ממיר , מעל שנת 1992 , מה אחוז חד תחמוצת הפחמן המרבי :

תשובה 11 :

4.5% .

שאלה 12 :

מיקום פנסי חזית :

תשובה 12 :

בין 40 ל 120 ס"מ . פנסים המאושרים כחוק בישראל אסימטרי המסומן ב (E) , ברכבים אמריקאים מעל שנת 92 הסימון באותיות HB4 HB3 .

שאלה 13 :

פנסי חניה קדמיים :

תשובה 13 :

לבן / צהוב . גובה עד מטר וחצי , בטרקטור עד 1.9 מטר .

שאלה 14 :

גובה פנסי חזית לטרקטור עם מזלג קידמי :

תשובה 14 :

עד 170 מהקרקע עד לנקודה הגבוהה בזכוכית הפנס .

יום שבת, 12 במרץ 2011

מכשירי הרמה :

עגורנים ניידים :

סוגי העגורנים הניידים : עגורן "מתניע" , עגורן זחל , עגורן מורכב על רכב ממונע , עגורן על פסים .

מערכות כוח : הנעה מכנית , הנעה הידראולית , הנעה חשמלית .

גורמים המשפעים ליציבות העגורן :

1. חוסר אוויר בגלגלים .

2. קרקע בלתי יציבה , התמוטטות הקרקע .

3. שחרור פתאומי של מטען כבד .

4. משיחת מטען (אסור לחלוטין) .

5. שימוש ביותר מעגורן אחד להרמת מטען .

6. שיפוע מגרש עבודה .

7. עומס יתר .

יש לבדוק יציבות בעומס מעל המותר ב 140% - 150% .

תנאי ההסמכה לאגורנאים :

1. מילאו לו 18 שנים .

2. בדיקה רפואית בתוקף על ידי רופא תעסוקתי .

3. עבד בהדרכתו ובהשגחתו של עגורנאי מוסמך .

4. עמד בהצלחה מבחן עיוני ומעשי .

תנאי הסמכה לאתתים :

1. מילאו לו 18 שנים .

2. בדיקה רפואית בתוקף על ידי רופא תעסוקתי .

3. עבד בהדרכתו ובהשגחתו של אתת מוסמך שבועיים .

4. עמד בהצלחה מבחן עיוני ומעשי .

מיקום הרכבת עגורנים , יתרונות וחסרונות :

התקנת עגורן קדמי :

יתרונות

חסרונות

אפשרות להוביל מטען חורג באורך

עומס גבוה על סרן קדמי שלהרכב

אפשרות לבנות ארגז ארוך

בלאי צמיגים ובלמים בסרן קדמי

שימוש ברכב משא תומך

שימוש ברכב משא עם רוחק סרנים קצר

מערכת הידראולית קצרה , אפשרות למיכל שמן קטן יותר

התקנת עגורן אחורי :

יתרונות

חסרונות

אפשרות לטפל במטען על הרכב ועל הגרור

קשה לבנות ארגז ארוך

שימוש ברכב משא עם רוחק סרנים יחסית ארוך

מערכת הידראולית ארוכה , חייב מיכל שמן גדול יותר

כללי בטיחות בהפעלת העגורן :

1. יציבות בהעמסה שיטה כללית : עומס פי 1.4 , כל הגלגלים על הקרקע . שיטת המאזניים : כל חלקי הרכב הנוגעים בקרקע ואינם נמצאים על קו ההתהפכות יישענו המאזניים .

עומס מותר (ע.ע.ב) העומס הנמדד על המאזניים כשהמנוף

מועמס לא יהיה קטן מ 2/7 המשקל הראשוני הנמדד .

2. עבודה ליד קווי חשמל עיליים 3.25 מ' לקווי חשמל עם מתח נמוך (עד 33000 וולט ) . 5 מ' לקווי חשמל עם מתח גבוה ( מעל 33000 וולט ) .

3. עבודה ליד מבנה מרחק גדול מ 0.6 מ' , אין לעביר מטען מעל אנשים , עזרת אתת , סימן האיתות היחיד לכל אדם "עצור סכנה" .

בדיקות סדירות לעגורן :

שיטת תחזוקה מונעת :

1. טיפול יומי (יבוצע ע"י עגורנאי) .

2. טיפול שבועי .

3. טיפול חודשי .

4. טיפול תלת חודשי .

5. ביקורת ציוד (כל 6 חודשים ע"י בודק מוסמך או בודק פנים מפעלי ) .

6. ביקורת עגורן ( כל 14 חודשים ע"י בודק מוסמך) .

מכונת הרמה :

מכונת הרמה התקן הרמה , לרבות עגורן קילון, תלת-רגל, התקן משיכה, מחפר עגורן, מחדיר כלונסאות, כננת, מלגזה, גלגלת, גלגלת שרשרת, גלגלת כבלים, גלילון, מסוע עילי, מסילת כבל, חבל עילי וכל מכונה אחרת היכולה באמצעות אבזר הרמה להרים עומס, להורידו או להחזיקו תלוי .

מבנה וקיום מכונת הרמה על כל חלקיה תהיה ממבנה טוב מחומר בריא מחוזק מספיק וללא פגם גלוי ותקוים כראוי .

בדיקה מכונת הרמה על כל חלקיה תיבדק ביסודיות לפחות אחת לארבעה עשר חודשים על ידי בודק מוסמך .

סימון עומס עבודה על מכונת הרמה יסומנו ברורות עומסי העבודה הבטוחים שלה . בעגורן זרוע הבנוי באופן שעומס העבודה הבטוח יכול להשתנות על ידי הגבהת הזרוע או הנמכתה יחובר אליו מחוון אוטומטי של עומסי עבודה בטוחים .

עומס יתר לא תוטען מכונת הרמה במטען שמשקלו עולה על עומס העבודה הבטוח .

שימוש ראשון מכונת הרמה לא תוכנס לשימוש במפעל אלא אם נוסתה וכל חלקיה נבדקו ביסודיות על ידי בודק מוסמך .

מגבהים לכלי רכב :

סוגים : עמוד בודד , 2 עמודים , 4 עמודים ,צורת מספריים .

הפעלה : בורג אום , בוכנה הידראולית (עם או בלי מערכת כבלים ) .

מבנה :

מגבה קבוע מבנה שאי אפשר להזיזו ממקומו .

מגבה קבוע למחצה מגבה המורכב מעמודים נפרדים , שאפשר להזיזו ממקומו רק שאינו מעומס .

מגבה יעודי מגבה הניתן להזזה , אלה שאינו מורכב על גלגלים

סימון ושילוט :

כל מגבה יסומן בסימון ברור שיכלול פרטים הבאים :

שם היצרן או שם היבואן וכתובתו .

העומס הנומינלי של המגבה וגובה הרמה .

שנת הייצור ומספר סידורי .

שם דגם המגבה .

גובה ההרמה :

גובה הרמה מהרצפה לא יהיה יותר :

מ 2 מ' במגבה קבוע .

מ 1.7 מ' במגבה קבוע למחצה .

מ 0.5 מ' במגבה ייעודי .

התקני בטיחות במגבהים :

כל מגבה המופעל ע"י שרשרות וכבלי יצויד בתפסי הבטחה מכניים

מגבה בורג אום יצויד באום הבטחה .

מגבה הידראולי חייב שסתום בטחון .

מגבהים בעלי יותר מעמוד אחד חייבים התקן שימנע את המשך הפעולה במקרה של כשל .

מהירות בעליה או בירידה לא תהיה גדול מ 0.15 מ' לשנייה .

במגבה עם זרועות חייב להיות התקן נעילה של הזרועות .

סל להרמה בני אדם במלגזות :

סל מיועד להרמה 2 אנשים לכל היותר .

משקל הסל כולל 2 אנשים ומשא : מכסימום 500 ק"ג ולא יותר מ 20% מכושר ההרמה של המלגזה .

הסל יאושר ע"י בודק מוסמך .

רוחב B יהיה גדול מרוחב זיז המזלג מכסימום ב 50 מ"מ .

חובה להציג שלט על דופן הסל בו :

1. מספר סידורי של הסל .

2. במספרי זיהוי למלגזות שהסל מיועד להן .

3. משקל עצמי של הסל .

4. מספר אנשים שמותר להעלות לסל .

5. עומס מותר להרמה בסל : אנשים + מטען .

נהלים בהרמת אנשים בסל :

המלגזה תועמד בשטח אופקי ותובטח מפני תזוזה מקרית .

יוצבו מחסומים ושלט אזהרה במרחק נאות מן המלגזה .יובטח שאנשים לא יעבדו , לא יימצאו ולא יעברו מתחת לסל כשהוא מורם

יובטח שהרמת הסל לא תיעשה במקומות שבהם מוגבל שדה הראייה של מפעיל המלגזה .

בטרם יכנס אדם לסל יופעל בלם החנייה של המלגזה .

לא יימצא בסל כשהמלגזה בתנועה .

לא יופעל סל אלא בידי מפעיל מלגזה בעל ותק של שנה לפחות בהפעלת מלגזות .

מפעיל מלגזה יימצא במושב הנהג של המלגזה כל עת שדם נמצא בסל

מפעיל מלגזה ישמור על קשר עין עם הנמצאים בסל כל עוד הם מצויים בו .

עשרת הדברות למפעיל מכונת הרמה :

1. וודא שמשקל המטען אינו עולה על עומס עבודה בטוח .

2. וודא כי שטח פעולת מכונת הרמה פנוי מאנשים וציוד .

3. מקם את האונקל בדיוק מעל נקודת הרמה .

4. חבר את האונקל למטען עם אביזרים תקנים .

5. וודא כי המטען חופשי לפני כל הרמה .

6. אין לעמוד תחת המשא או זרוע העגורן .

7. אין להשאיר מטען תלוי ללא השגחה .

8. אין להרים אנשים עם המנוף / העגורן .

9. אין לגרור או למשוך מטענים עם העגורן .

10. אין לעבור מרחק קטן מ 2 מ' מקווי חשמל .

יום שבת, 5 במרץ 2011

אבזרי הרמה

אבזר הרמה התקן המשמש לחיבור עומס להתקן הרמה ואינו מחובר דרך קבע לעומס או להתקן הרמה .

אין להשתמש בשרשרת , חבל או באבזר הרמה אחר אלא אם הם ממבנה טוב , מחומר בריא , מחוזק מספיק וללא פגם גלוי .

לוח עומסי עבודה במחסן שבו מחזיקים את אבזרי הרמה יוצג לוח בו רשום עומס העבודה הבטוח של כל סוג ומידה של שרשרת ,חבל או אבזר הרמה אחר שבשימוש .

אין להשתמש בשרשרת חבל או אבזר הרמה אחר שאין עליהם רישום עומס העבודה הבטוח בלוח פרט לאלה שרשום עליהם באופן ברור .

עומס יתר אין להשתמש בשרשרת , חבל או אבזר הרמה אחר בשביל הרמה מטען שמשקלו עולה על עומס העבודה הבטוח .

מקדמי בטחון :

מאמץ היינו כינוי לכוח הפועל על יחידת שטח ,והוא מתקבל מחלוקת הכוח החיצוני בשטח החתך של הגוף עליו הוא פועל . מבחינים בסוגים הבאים של המאמצים :

1. מאמץ מתיחה נוצר כאשר הכוח הפועל מהגוף כלפי חוץ .

2. מאמץ לחיצה כאשר הכוח פועל מחוץ כלפי פנים .

3. מאמץ כפיפה כאשר בחלק מהגוף נוצרים מאמצי לחיצה ובחלקו מאמצי מתיחה .

4. מאמצי גזירה כאשר הכוח פועל בניצב לשטח החתך של הגוף .

5. מאמצי פיתול כאשר הגוף נתון לפעולת זוג של כוחות השואפים לסובבו .

מקדם בטחון שווה לעומס קריעה חלקי עומס עבודה בטוח .

מקדם בטחון לאבזרי הרמה חייב להיות לפחות 6 .

מקדם בטחון לרצועות הרמה חייב להיות לפחות 7 .

חבלים :

חבלים טבעיים הסיבים הטובים ביותר הם מנילה . סיבים סיזל חלשים ממנילה ב 20% - 40% .

השפע הכיפופים בחבל על העומס העבודה הבטוח .

יחס בין קוטר הגלגלת או הפין לקוטרו של החבל

הפחתת עומס ב- %

1:1

50%

1:2

40%

1:3

25%

1:4

20%

יותר מ 1:4

אין צורך להפחית

מידת החבל גודל החבל נמדד לפי היקפו .חבל של "1 קוטרו 8 מ"מ .

חבלים מחומרים סינתטיים : ניילון , דקרון , אורלון , פוליאטילן , פוליפרופילן וזכוכית .

רצועות הרמה מסומנות בצבעים שונים המראים בטבלה את העומס המרבי שאפשר להרים אייתם בצורות שונות . לדוגמא :

רצועה בצבע לבן ברוחב 25 מ"מ עומס עבודה 500 ק"ג שהרמה בצורה לולאה 0.8 = M מותר להרים 400 ק"ג , בצורה פתוחה

2 = M מותר להרים 1000 ק"ג , בצורה פתוחה בזווית 45 מעלות

1.8 = M מותר להרים 900 ק"ג , בצורה פתוחה בזווית 90 מעלות

1.4 = M מותר להרים 700 ק"ג , בצורה פתוחה בזווית 120 מעלות

1 = M מותר להרים 500 ק"ג .

רצועה בצבע כחול ברוחב 200 מ"מ עומס עבודה 8000 ק"ג .

עומס עבודה מרבי רשום על הרצועה .

מענבי כבל :

נהוג להשתמש בכבלים לצורכי : הרמה במכשירי הרמה ועגורנים , עיגון , מתקני הרמה קטנים , מעליות נוסעים , כבלים למשקל נגדי , כבלים לעינוב .

מבנה עקרוני של כבל הגיד היינו התוצאות השזירה של אחת או יותר שכבות של חוטי פלדה סביב לחוט המרכזי . הלב בנוי מחומר סיבי או מחוטי פלדה מספיגים את לב הכבל בעת יצורו בשמנים בדרך זאת מוארכים חיי המענב .

הכבל מורכב ממספר גידים בדרך כלל 6 8 שזורים מסביב ללב המרכזי .

שזירת החוטים בגיד ושזירת הגידים בכבל :

שזירה לאורך מתקבלת כאשר מגמת השזירה של החוטים בגידים נוגדים למגמת שזירת הגידים בכבל . במקרה זה כיוון החוטים בגידים כאילו מקביל לאורך הכבל .

שזירה לרוחב - מתקבלת כאשר מגמת השזירה של החוטים בגידים תואמות למגמת שזירת הגידים בכבל . במקרה זה כיוון החוטים בגידים כאילו מקביל לרוחב הכבל .

בשני המקרים מבדילים בין שזירה ימנית או שמאלית של הגידים בכבל בהתאם לכיוון הבורג הימני או השמאלי .

כבל בעל שזירה ימנית :

הכבל נגלל מתחת לפוף , כף היד הימנית כלפי מעלה , האצבע צמודה לדופן הימני , חיבור הכבל לדופן הימני , גלילת הכבל מימין לשמאל .

הכבל נגלל מעל הפוף , כף היד הימנית כלפי מטה , האצבע צמודה לדופן השמאלי , חיבור הכבל לדופן השמאלי , גלילת הכבל משמאל לימין .

כבל בעל שזירה שמאלית :

הכבל נגלל מתחת לפוף , כף היד השמאלית כלפי מעלה , האצבע צמודה לדופן השמאלי , חיבור הכבל לדופן השמאלי , גלילת הכבל משמאל לימין .

הכבל נגלל מעל הפוף , כף היד השמאלית כלפי מטה , האצבע צמודה לדופן הימני , חיבור הכבל לדופן הימני , גלילת הכבל מימין לשמאל .

הסימון (12 + 6 + 6 + 1) + !! 25 X 6 = 150 חוטי פלדה עם לב סיבי .

חיבורי כבל : שרוול לחץ , קליעה , מוצמדת יתד , אוזן מוכנה מראש .

מענבי שרשרת :

קיים סיווג שרשרות לפי טיב השרשרת , המגדיר את עמידות בפני מאמצי מתיחה . שרשרות קיימות מטיב 2 המציין חוזק למתיחה של 20 ק"ג / ממ"ר ועד טיב 8 המציין 80 ק"ג / ממ"ר .

שרשרת בדרגת טיב 3 משמשת בתעשייה ובחקלאות , כולל שימושי אבטחה . אינה מומלצת לעבודות הרמה .

שרשרת בדרגה טיב 4 משמשת בענפי התעשייה , הבניה , והחקלאות כולל עבודות הרמה .

שרשרת בדרגה טיב 7 משמשת במשאיות העמסה / אבטחת עומס , גרירה . אינה מומלצת להרמת משאות .

שרשרת בדרגה טיב 8 משמשת להרמה , עיגון , מיועדת בעיקר לעבודות בהן נדרש משקל נמוך של השרשרת לעומת חוזק גבוה למשיכה .

זיהוי וסימון שרשרות בשיטה האמריקנית סימון על השרשרת עצמה והוספת לוחית זיהוי .

סימון בשיטה האירופאית ע"י הטבעה על השרשרת והצמדה דסקית למעונב . דסקית זו היינה בעלת צורה גיאומטרית המשתנה בהתאם לטיב השרשרת .

יתרונות מענבי שרשרת :

1. עמידות בתנאי עבודה קשים .

2. עבודה בטמפרטורה גבוהה .

חסרונות מענבי שרשרת :

1. שרשרת נקרעת ללא התראה מוקדמת .

2. משקל גבוה של השרשרת יחסית לעומס המורם .

שימוש נכון במענבי שרשרת :

1. עבודה תתבצע בהדרגה , אין ליצור תאוצות גדולות .

2. אסור להפיל מטען על שרשרת .

3. שחרר השרשרת מפיתולים .

4. יש לאחסן את השרשרת כמה שאפשר תלויות על כנים או מתקנים מיוחדים .

5. שרשרת אשר נחשפה לחום יש להוריד משקל מהעומס המותר בהתאם להוראות היצרן .

6. יש להרים את המטען בצורה מאוזנת .

7. אסור להעמיס שרשרת בעומס יתר .

8. האונקל יוצב תמיד מעל מרכז הכובד .

9. יש לרפד פינות חדות .

10. אין להשתמש בשרשרת שאין לגביהם רישום בלוח עומסי עבודה

השוואה שרשרות וכבלי פלדה :

תכונות

שרשרת

כבל פלדה

גמישות

מוגבלת

בכל הכוונים

משקל עצמי לאותו כושר ההרמה

כבד

קל

עמידות נגד קורוזיה

טובה

פחות טובה

עמידות נגד טמפרטורה גבוהה

טובה

פחות טובה

כשל

פתאומי

עם התראה מוקדמת

רעש

רועש

שקט

נפח

גדול

קטן

אפשרות איסוף

קושי

פשוט

שחיקה

יותר עמיד

פחות עמיד

רדיוס כיפוף

קטן

יותר גדול

אימפקט

יותר עמיד

פחות עמיד

בדיקה ופסילה אבזרי הרמה :

כל שרשרת , חבלים ואבזרי ההרמה שבשימוש ייבדקו ביסודיות על ידי בודק מוסמך לפחות אחת לששה חודשים.

השרשרות , החבלים ואבזרי הרמה זולת חבלי סיבים או מענבי חבל סיבים לא יוכנסו לשימוש במפעל אם נוסו ונבדקו ביסודיות על ידי בודק מוסמך ונתקבל תסקיר המפרש את עומס העבודה הבטוח והחתום על ידי בודק מוסמך שעשה את הניסוי והבדיקה והוא ניתן לעיון .

פסילת חבל :

1. חבל משומש ייבדק בקפדנות לפני שימוש חוזר .

2. סיבים קרועים מפחיתים את חוזק החבל .

3. רצוי לפתוח את החבל בזהירות על ידי סיבוב הגידים כדי לראות את פנים החבל .

4. כאשר מבחינים באבקה הדומה לנסורת סימן שנעשה בחבל שימוש יתר על ידי כיפוף הלוך ושוב .

5. חבל יבש מאוד וקשה איבד את כושרו ויש לפסלו .

6. חבל שנחרך על ידי חום או שינה את צבעו בעקבות שימוש בתוך אדי חומצה או בסיס יש לפסלו .

7. חבל בעל מקומות מעיכה , חבל בעל חוטים או גידים שבורים או חבל שמוצאים עליו עקבות של השפעת לחות יש לפסול .

8. חבל פסול יש לחתוך לחתיכות למניעת שימוש חוזר .

פסילת רצועות :

בדיקות רצועת הרמה תתבצע רק ע"י בודק מוסמך בעומס כפול מהעומס המותר . בבדיקה זו אסור שהרצועה תקבל דפורמציה (עיוות) פלסטי . רצועה תיבדק לאורכה ומשני צידה .

פסילת רצועות תעשה בהתקיים לפחות אחד התנאים הבאים :

1. כאשר התגלה קרע , חור , התפוררות .

2. רצועה אשר באה במגע עם שמן או חומרים כימים אחרים .

3. אם יותר מ 10% מהחוטים האורכיים נקרעו .

4. רצועה אשר נתגלה בה קשר תיפסל .

5. רצועות בהן קיים סיב אדום המצביע על שחיקה תפסלנה בהתאם להנחיות יצרן .

פסילת כבל פלדה :

יש לפסול כבל פלדה כאשר :

1. 5% מהחוטים קרועים על אורך השווה ל 6 פעמים קוטר הכבל במקום כל שהוא .

2. 10% מהחוטים קרועים על אורך השווה ל 8 פעמים קוטר הכבל במקום כל שהוא .

3. הקטנת קוטר הכבל ב 10% עקב שחיקה .

4. מעיכות : הכבל אבד את צורתו העגולה ונעשה שטוח ב 20% מקוטרו .

5. 3 חוטים סמוכים קרועים בגיד אחד .

6. חוט בודד קרוע ליד אביזר קצה .

7. חלודה , בלאי , התארכות יתר : יש לבדוק מחדש ע"י בודק .

8. סימני ריתוך או קצר חשמלי .

9. כיפופים : יש לפסול כל כבל שעקב כיפופים חזקים התפרקה בו השזירה ולב הכבל נהרס .

10. לב הכבל : כאשר נראה אבקה אפורה סימן שלב הכבל נשחק .

11. נזק מחימום : שינוי במצב החוטים וסימנים אחרים של חימום יתר .

פסילת מענב שרשרת :

פסילת מענב שרשרת תעשה בהתקיים אחד מאלה :

1. שחיקה של 10% מעובי החוליה .

2. אחת החוליות סדוקות .

3. נראים מקומות חלקים מבריקים מאוד .

4. שרשרת אשר עברה תהליך של חימום , מגע עם חומר כימי .

5. שרשרת אשר נפגעה מקורוזיה .

6. חוליה התארכה .

7. שרשרת אשר עברה עיוות פלסטי .

8. התארכות כללית של כל המענב מצביע על העמסת יתר בעבר .

שרשרת פסולה יש להשמיד ע"י חיתוכה כך שלא תוכל לשמש יותר להרמה .

פסילת אונקל :

1. פתחו התרחב ב 10% .

2. 10% ירדו מעוביו .

3. סדקים או דפורמציות פלסטיות .

4. דפורמציה של האונקל לצדדים .

טרומפלדור בגליל-משנת 1913

סרט על אולטרה-סאונד תלת ממדי

ליקוי חמה 2009

טלסקופ החלל האבל

סגננות חשיבה ולמידה

הסכנה הגדולה הטמונה בעובש