איך בונים מצגת

יום רביעי, 14 באוקטובר 2009

שאלות ותשובות בנושא - בטיחות

כלי הרמה (מלגזה, אביזרים)

ש: לנהיגה והפעלת מלגזה נדרשים:
ת: רשיון נהיגה דרגה 01, השתלמות מפעיל מלגזה, רשיון תקף וביטוח תקף

ש: האם מותר להסיע עובד נוסף על מלגזה.
ת: אסורה בכל מקרה.

ש: איך עליך לנהוג כאשר המשא מסתיר את הדרך
ת: לנסוע בהילוך אחורי.

ש: בשעת נסיעה עם מלגזה ריקה מצב השיניים במלגזה יהיו
ת: נמוך ככל האפשר אך לו פחות מ15-25 סמ' כדי לו להיתקל במכשולים

ש: בדיקת כלי הרמה ע"י בודק מוסמך תעשה כל:
ת: לפני שימוש ראשון וכל 14 חודש.

ש: עפ"י פב"ט יש לבדוק מכונות ואביזרי הרמה ע"י בודק מוסמך
ת: מכונות כל 14 חודש אביזרי הרמה כל 6 חודשים

ש: כממונה בטיחות, באיזה מצבים תפסול לשימוש כבל פלדה
ת: גיד קרוע, או מספר חוטים קרועים על אורך מסוים(8*d). אובדן קוטר של
10% במתיחה, שחיקה, מעיכה, חלודה עמוקה. פיתול שגרם לעיוות

ש: המספר המינימלי של מהדקי כבל ליצירת לולאה במענב כבל פלדה הוא:
ת: שלושה.

ש: מענב שהזוית בין הזרועות גדלה:
ת: העומס על המענב יגדל

ש: באיזה מקדם בטיחות משתמשים בד"כ באביזרי הרמה
ת: 6.

ש: מהו עומס עבודה בטוח
ת: משקל מכסימלי שמותר לנו להעמיס

ש: מפעיל עגורן יקבל תעודת הסמכה לתקופה מקסימלית של:
ת: שלוש שנים

ש: מי רשאי לפסול מפעיל עגורן ואתת לעגורנאי
ת: מפקח עבודה אזורי.

ש: לפני תחילת עבודה עם כלי חשמלי יש לקיים התנאים:
ת: לוודא תקינות הכלי ע"י ביצוע ביקורת תקופתית, שלמות מכנית של הכלי והחשמל, הצטיידות בציוד מגן.

קיטור וכלי לחץ

ש: בדיקה תקופתית של קולט אוויר תעשה במועדים
ת: אחת ל 26 חודש

ש: בדיקה תקופתית של דוד קיטור תעשה במועדים:
ת: לאחר הצבתו במקום הסופי וכל 14 חודש.

ש: מי רשאי לבצע בדיקה תקופתית לכלי לחץ?
ת: בודק מוסמך לכלי לחץ שהוסמך ע"י רשויות הפיקוח.

ש: מהוא לחץ העבודה הבטוח בדוד קיטור?
ת: לחץ העבודה שאין לעבור אותו עפ"י תעודת בדיקה של בודק מוסמך.

ש: דוד קיטור יש לבדוק עפ"י החוק:
ת: לפחות אחת ל- 14 חודשים ולאחר כל תיקון מהותי

ש: מהי הפעולה אותה יש לבצע כאשר מחוון חוסר מים בדוד קיטור
ת: יש להפסיק מיד את פעולת המבער.

ש: מהם הסיכונים בדודי קיטור ולחץ
ת: סכנת פיצוץ סכנת אדי קיטור חמים

ש: בדיקת מדחס של מע' פנאומטית באמצעות בודק מוסמך כל
ת: 26 חודש

ש: סדר הפעולות הבסיסי הנכון בכניסה למיכל שהכיל דלק הוא:
ת: מדיחים את המיכל ומסלקים גזים פציצים רעילים (GAS FREE), בודקים
את רמת החמצן במיכל ונכנסים בסיוע אבטחה מבחוץ עם ציוד מגן אישי מתאים

מגינים, מגן אישי

ש: מה היא הדרישה העקרונית ממגנים יעילים למכונה?
ת: למנוע מגע של גוף העובד עם חלקים מסוכנים במכונה.

ש: עקרון הפעולה של מגן משולב במכונה מבוסס על כך:
ת: לא ניתן להפעיל את המכונה אלה כאשר המגן תקין ונימצא במקומו המיועד
ועם פתיחתו תעצר המכונה בכל מצב.

ש: מהו סדר הפעולות המינימלי ההכרחי לפני טיפול במכונה או עבודות אחזקה
ת: ניתוק ופריקת המכונה ממקור כל כוח, נעילה מאובטחת של התקן הפעולה ושילוט

ש: במכבש בעל מגן משולב
ת: יורד ראשון ואחר כן נע החלק העליון

ש: איזה סוג מיגון תעדיף לציוד הסובב בשימוש
ת: מגן קבוע

ש: האם מותר לעבוד במכונה בה הוסר המגן לצורכי אחזקה
ת: מותר רק לצורכי אחזקה ובתנאי שייעשה ע"י איש אחזקה מוסמך וכשר וננקטו
כל הסידורים המתחייבים בחוק מעבודה זו

ש: שימוש במגן אישי מתבצע כאשר:
ת: קיימת חשיפה לגורם מזיק או מטרד

ש: השימוש באמצעי מגן אישיים
ת: מחויב על פי חוק בטיחות מפעלית והחוק

ש: איזה נעלי מגן מותאמות לעבודה בסדנא
ת: עם כיפת מגן ואטומות לרטיבות ושמנים

ש: מה תפקידם של משקפי מגן
ת: להגן על העיניים מנזק חיצוני.

ש: בעבודות במיגון אישי נידרש מיגון הכולל
ת: נעלי בטיחות ומשקפי מגן

כללי

ש: בשעת העבודה במקום מוקף (מיכל למשל) אחד מאמצעי הבטיחות
ת: הזרמת אויר מאולץ ע"י מפוח

ש: כיצד עדיף לאחסן גלילי חמצן ואציטלן:
ת: במחסן מוצל, מאוורר היטיב, לחוד ומעוגנים בעמידה

ש: מה הם אמצעי הבטיחות המינימליים העיקריים הנדרשים בעבודה על גג שביר?
ת: לוחות דריכה או זחילה איסור עבודת אדם בודד, גידור השטח מתחת לאזור העבודה, שילוט.

ש: חשיפה לרדיואיזוטופים
ת: מחייבת בדיקת שתן 4 פעמים בשנה

ש: חשיפה לעובש
ת: עלולה לגרום לדלקת אלרגית של נאדיות הריאה

ש: בנושא אנרגיה צבורה, איזה מהתשובות קשור לעניין
ת: קפיצים דרוכים,מערכות שמן הידראולי, דוד קיטור

ש: באילו מקרים יש להבטיח את הדפנות החפירה מפני התמוטטות עפר ע"י
דיפון או אמצעי אחר
ת: בכל מקרה שבו חופרים בעומק העולה על 1.2 מטר ואין חשיבות לסוג העפר
בתי מלאכה (כלי עבודה)

ש: אבק ההשחזה עלול לגרום
ת: נזק ופגיעה בעור ובדרכי נשימה ולהתפתחות מחלת מקצוע

ש: מה הן הסיבות העיקריות להתרסקות אבן השחזה
ת: פגמי בייצור האופן, עבודה לא נכונה עם המשחזת. הרכבה תוך הפעלת לחץ יתר וגרימת נזק ( סדק) לאופן ההשחזה בחירת אבן בלתי מתאימה לעבודה מסוימת או למכונת ההשחזה.

ש: מדוע יש לכוון את הסדן למרחק של 2 מ"מ מאבן ההשחזה
ת: בכדי שהחלק המעובד לא ייתפס בין הסדן לאבן ובכך יסכן את המשתמש

ש: בעיבוד שבבי נישמע רעש מוזר מה הפעולות שנוקטים
ת: הפסקת עבודת המכונה ע"י מפסק חירום ויידוע המנהל

ש: מהי תופעת הפיטריה בכלי הקשה
ת: מכות הפטיש גורמות להופעת שוליים שהתפרקותם עלולה לפצוע

ש: מדוע אין מציבים מחרטות בזוית של 90 מעלות לקיר
ת: בכדי למנוע פגיעה בעובד במחרטה שמאחור עם יעוף חלק ממנה

ש: כיצד ניתן לתקן נזילות חמצן מווסת
ת: ע"י החלפת אטם הידוק מחודש

ש: האם קיימת סכנה בנוזל קירור של מכונה
ת: כן, הנוזל עלול לגרום לנזקי עור

ש: מדוע יש לרוקן אויר ממע' האוויר הדחוס בסופו של יום
ת: על מנת להוציא את המים שעלולים לגרום להחלדה

ש: שימוש בכלי עבודה ידני מטלטל המונע חשמלית במתח
ת: חיבור לשקע המוגן ע"י מפסק לזרם דלף

ש: בעבודות עיבוד שבבי נדרש מיגון אישי כולל
ת: נעלי בטיחות ומשקפי מגן
ש: בבואך להרים לטלטל או לשנע משא עליך להקפיד על
ת: עמידה יציבה ברכיים כפופות 90, התיישרות ללא כפיפת עמוד שידרה

ש: הסיכונים בציפוי אבץ חם הם
ת: התזה של אבץ חם לסביבה, הרעלה מאדי אבץ.

ש: הסיבה לשיעור התאונות הגבוה במגזר החקלאי היא
ת: נושא הבטיחות עלה בעקבות המהפכה התעשייתית, על כן רוב העובדים
קטן יחסית לא זכתה החקלאות לתשומת לב מספקת.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

טרומפלדור בגליל-משנת 1913

סרט על אולטרה-סאונד תלת ממדי

ליקוי חמה 2009

טלסקופ החלל האבל

סגננות חשיבה ולמידה

הסכנה הגדולה הטמונה בעובש