איך בונים מצגת

יום שבת, 30 באוגוסט 2008

תורת המקצוע - בקרה מממוחשבת לכוח המנוע – שאלות סיכום

שלושת הפעולות הבסיסיות המבוצעות על ידי הבקרה הממוחשבת :

1. קבלת מידע – המידע הנכנס למחשב מתאר , בשפת המחשב , את נתוני הפעולה והסביבה של המנוע כיחידה נשלטת .
2. מעבד מידע – המחשב משווה נתונים , הנמסרים לו מנתוני הפעולה והסביבה , לנתונים האגורים בזיכרונו , ובעזרת תהליכים לוגים מסוימים מוציא פקודות .
3. נוקט בפעולה – המחשב מוציא פקודות למערכות הנשלטות על ידו , על מנת לתקן או לשמור על מצב קיים . על סמך הנתונים המתקבלים בעזרת החיישנים , קובע את קידום ההצתה ואת כמות הדלק הדרושה .

ההבדלים בין שני סוגי האותות החשמליים בפעולת המחשב : אותות אנלוגיות מול אותות דיגיטליים .

מערכות ספרתיות/דיגיטליות , לעומת מערכות אנלוגיות , מתייחסות לנקודות ולא לקווים ולעקומות .
האות הדיגיטלי נושא מידע , המתאר במדויק שני מצבים מניגודים כגון : דולק כבוי .
האות אנלוגית הינה קווית , הדרגתית וטבעית .

פעולת המעבד הזעיר , שהינו יחידת בקרת מוח מחשב מנוע .

המעבד הזעיר פועל בקוד דיגיטלי בלבד . ברגע שהמידע מתורגם ל"שפת המחשב" , מבצע המעבד , על פי התכנית שבזיכרונו , תהליכים לוגיים אשר בסופם הוא מוציא פקודות למזרקים ולמערכת הצתה , על מנת לשמור על יחסי תערובת מדויקים ככל האפשר בכל מצבי פעולת המנוע .

הזיכרונות השונים במחשב , וציין את תכונותיהם הייחודיות .

1. “ROM” – זיכרון שאפשר רק לקבל ממנו ולא להוסיף לו . זיכרון לקריאה בלבד .
2. “RAM” – הוא זיכרון פעיל וניתן למחיקה . אפשר להכניס לתוכו נתונים , להוציאם , לשנותם ולסדרם מחדש בצורה אקראית ועל פי הצורך .
3. “PROM” – זיכרון זהה לזיכרון ה – “ROM” בתכונתו , והוא מייחד את פעולת המחשב לתפקיד ספציפי יחודי .
4. “EPROM” – אפשר למחוק את המידע על ידי חשיפתו לאור אולטרה-סגול , ואחר כך אפשר לתכנת אותו מחדש .
5. “CLOCK” – המחשב מכיל שעון תזמון , אשר מייצר בקביעות פולסי זמן , על מנת לתזמן את התקשורת שבין הזיכרונות והמעבד הזעיר .

מי המחליט ומי המבצע , בחוג סגור , על מתן האותות החשמליים

היחידה המרכזית לעיבוד נתונים , המיקרופססור , מקבלת נתונים מחיישנים שונים ומחליטה על סמך נתונים אלה והשוואתם למידע השמור בזיכרון הקבוע . החלטות אלו מעוברות בצורת אותות חשמליים אל יחידות ביצוע , כמו מזרקי דלק וסלילים אלקטרומגנטיים , הפועלים על פי עיקרון החוג הסגור .

האם המעבד לשימוש במעגלים משלובים פוגע באמינות וגורם לתקלות ?

המעגלים המשולבים מואשמים פעמים רבות בתקלות בהן אשמים החיישנים , מערכות חיווט , חיבורי גוף רופפים ומצב מנוע לא תקין . כל אלה משבשים את פעולת המחשב , למרות שהוא עצמו תקין לחלוטין .

מנה את שמות המחשבים הנישאים המותקנים היום ברכב מודרני ?

* ECM – בקרת מנוע . * PCM – בקרת תמסור .
* EVPS – היגוי אלקטרוני . * ABS – מניעת נעילת גלגלים .
* ASR – מניעת סחרור . * BCM – בקרת מרכב .

לשם מה נהוג להשתמש בקו נתונים בודד , המחליף את החוטים בשיטה הרגילה ?

השימוש בקו נתונים בודד , מעלה את האמינות של כל מערכות החשמל והאלקטרוניקה , ומאפשר לשלב את כל יחידות הבקרה ברכב . על ידי כך משפר את ביצועיהן , תוך הגדלת יעילותן של כל המערכות והקטנת זמן התגובה שלהן .
שיטה זאת מקטינה את מספר החיישנים ברכב , היות וישנה אפשרות להשתמש בחיישן בודד המספק מידע למספר מערכות .

ציין את הגורמים הנשלטים והשולטים על ידי יחידת בקרת המנוע

קבלת מידע ליחידת המנוע :
1. מד מהירות , 2. עומס חשמלי . 3. מצערת האצה . 4. לחץ הגה כוח . 5. מצמד . 6. מחבר אבחון . 7. רגש חמצן . 8. סיבובי סרק . 9. חום אוויר יניקה . 10. אור בלם . 11. פעולת מזגן . 12. מתג הצתה . 13. לחץ אטמוספרי . 14. זווית ארכובה . 15. מאוורר בקירור . 16. חום נוזל הקירור . 17. זרימת אוויר .
שליחת מידע על ידי בקרת המנוע :
1. מזרק דלק . 2. מחבר אבחון . 3. מיחזור גזי פליטה . 4. סולונואיד לפינוי . 5. ממסר פתיחת מעגל . 6. סליל הצתה . 7. מאוורר קירור חשמלי . 8. בקרת מהירות סרק .

מה מכילה המערכת האלקטרונית , המחליפה את הקשר המכני למאיץ

המערכת האלקטרונית מחליפה את הקשר המכני למאיץ כמערכת עצמאית . מכילה :
· חיישן האצת תנועה .
· יחידת בקרה אלקטרונית .
· מפעיל שסתום מצערת .

מדוע משלבים את מערכת בקרת השיוט הממוחשבת בפעולת המנוע המודרני ?

מתקן זה מקל מאוד על נהגים שעוברים מאות קילומטרים ביום בכבישים ישירים .

כיצד פועלת מערכת הבקרה לתיקון ממחושב של מהירות הסרק במנוע

על מנת להשיג את מהירות היעד של הילוך הסרק , בפעולה חלקה , מתרחשת בתוך יחידת בקרת המנוע היזון-חוזר . הכמות הבסיסית של אוויר המעקף עולה או יורדת , על מנת להתאים את מהירות המנוע למהירות במצב סרק .

מנה את התקלות והנזקים האפשריים במערכת הממוחשבת במנוע .

1. מתח מערכת נמוך או גבוה מדי שנגרם בחיבור לא מקורי אל אחד מחוטי המערכת האלקטרונית יכול לגרום למפל מתח ולהפרעות .
2. חיבור המצבר או חיבור כבלים ממצבר עזר של רכב אחד למשנהו , כאשר מתג ההצתה מופעל .
3. קצרים וניתוקים , הנגרמים בעקבות התקנת ציוד נוסף ברכב או לאחר פירוק והרכבה .
4. התקנת מערכות חשמליות בקרבת רתמות חיווט מקוריות . העברת מידע בין חיישנים עלול לגרום להשראה אלקטרו-מגנטית .

על מה יש להקפיד , כדי למנוע תקלות במחשב , כתוצאה מהתנעה ממצבר זר ?

1. לוודא ששני כלי הרכב אינם נוגעים זה בזה .
2. לוודא שמתגי ההצתה סגורים ואינם מופעלים בשני כלי הרכב .
3. לחבר את הכבל החיובי אל הקוטב החיובי של המצבר החלש .
4. לחבר את קצהו השני של הכבל אל הקוטב החיובי במצבר העזר .
5. אותו דבר עם הכבל המינוס .
6. להתניע את מנוע הרכב המתניע .
7. להתניע את מנוע הרכב הלקוי .
8. לאחר התנעת המנוע לנתק את הכבלים בסדר הפוך .

מהם הכללים להבהוב נורות אזהרה , המעידות על תקלה , במערכות ממחושבות ?

נורת אזהרה דולקת באופן קבוע מעידה על תקלה . גם נורה מהבהבת מעידה על תקלה , אך קצב ההבהוב יכול להצביע על מהות התקלה . לכן יש להבחין בין מספר ההבהובים וההפסקות שבניהם .

יום שישי, 29 באוגוסט 2008

תורת המקצוע - שאלות ותשובות בנושא קפיצים

מה תפקיד הקפיצים ברכב ועל מה משפיעים הקפיצים ?

תפקיד הקפיצים לקלוט את המכות מהכביש ולהחלישם עד כמה שאפשר . כדי למנוע נזק לשלדה ולשמור על הצמיג ולשפר את העמסת הרכב ולשפר את הבטיחות ונוחיות הנסיעה ולגרום לכך שהמשקל יתחלק שווה בין הגלגלים בכביש משובש .

תאר את עקרונות המבנה ופעולת קפיצי העלים .

קפיצי עלים בנויים במספר פסי פלדה אחד כלפי השני . הקפיץ מסוגל להעביר את כול הכוחות : בלימה , תאוצה , כוח צד וכוחות הנגרמים עקב מצב הכביש ומשקל הרכב.
החיסרון החיכוך שנוצר בין פסי הפלדה מקשה את הקפיץ . ניתן להקטין את החיכוך בעזרת חומר פלסטי או שימון .
העלים מחוזקים ביחד בבורג מרכזי ובעזרת חובקים שמחברים את העלה הראשי עם העלים המשניים כדי למנוע שבירתו של עלה הראשי במיוחד בעצירות .
מעגלים את העלים המשניים סביב העלה הראשי כדי לחזקו במידה שנשבר .

איזה קפיצים מקובלים ברכב , בפני איזה הטרחות עליהם לעמוד וממה הם מיוצרים ?

תפקיד הקפיצים לקלוט את המכות מהכביש ולהחלישם עד כמה שאפשר . כדי למנוע נזק לשלדה ולשמור על הצמיג ולשפר את העמסת הרכב ולשפר את הבטיחות ונוחיות הנסיעה ולגרום לכך שהמשקל יתחלק שווה בין הגלגלים בכביש משובש .
קפיצי עלים מעבירים את כל סוגי הכוחות תאוצה , עצירה , כוחות צד , כוחות משקל הרכב .
סוגי קפיצים :
1. קפיץ עלים .
2. קפיץ בורגי .
3. מוט פיתול .
4. קפיץ אויר .
5. קפיץ הידרופניאומטי .
על הקפיצים לעמוד בפני כוחות כיפוף , לחץ , גזירה ופיתול .
מיצרים קפיצים מפלדה בתוספת מנגן כרום מנדיום .

מה זה מקדם הקפיץ או קבוע הקפיץ ? מה זה קפיץ פרוגרסיבי ואיזה סוגים של קפיצי פלדה מותקנים ברכב ?

קבוע קפיץ זה היחס שבין הכוח הפועל על קפיץ לגודל השקיעה . ככל שהקבוע גדול יותר הקפיץ קשה יותר .
קפיץ פרוגרסיבי זה קפיץ שהקבוע שלו נעשה גדול יותר שהשקיעה גדלה . במילים אחרות הקפיץ נעשה קשה יותר כאשר הקפיץ שוקע כמו בקפיצי עלים כפולים .

איזה סוגים של קפיצים דפופים משמשים ברכב ומהו יתרונו של קפיץ העלים על קפיץ הבורגי ? איזה טיפול נדרש לקפיץ עלים ?

קפיץ דפוף בנוי משכבות עלי קפיצים אחד על גבי השני האורכים שונים הקפיץ השלם נראה בצורה ישרה או חצי אליפטי . פסי הפלדה מרופדים במשחת סיכה ובחומר סנטתי כדי להקטין חיכוך ולשפר את הגמישות . קפיץ עלים סופג את זעזועי הדרך ומעביר כוחות אורכיים של עצירת הרכב ותאוצה . הקפיץ תופס הרבה מקום אינו גמיש מספיק ומרים את מרכז הכובד . ובציר קידמי אינו מאפשר סיבוב שלם של הגלגל .
קפיץ בורגי גמיש יותר תופס פחות מקום אבל אינו מסוגל להעביר כוחות תאוצה ועצירה ולכן צריך להקטין מוטות רדיוס מיצבים .
בטיפול בקפיצי עלים יש לבדוק שלמותם ובמיוחד את העלה הראשי יש להקפיד שבין השכבות יש משחה סיכה או חומר פלסטיק את משחת הסיכה ניתן להחדיר רק כאשר הקפיץ אינו עמוס .

הסבר מדוע מעגלים גם את קצה העלה השני בקפיץ דפוף , כפי שנראה בתמונה ומדוע מתקינים בין עלי הקפיץ פיסות או אפילו כריות של חומר סינטטי .

קפיץ עלים עשוי מפסי פלדה כאשר בניהם חומר סינטטי או חומר סיכה כדי לשפר את הגמישות הפסים מחוברים יחד בעזרת בורג מרכזי . עלה הראשי מעוגל בקצותיו בשל חיבור לשלדה . הקפיץ מעביר כל סוגי הכוחות , בלימה , תאוצה וכוחות צד.
מעגלים את העלה השני כדי לתמוך בעלה הראשי במידה ונשבר .

מהו קפיץ יחיד פרבולי ? באיזה סוגי סרנים משתמשים בקפיץ בורגי ומה יתרונו ? מהם היתרונות והחסרונות של מוטות פיתול
באיזה סוגים של סרנים ניתן להשתמש בקפיצים בורגיים ? מה זה קפיץ פיתול ואיך הוא מותקן ברכב ?


קפיץ פרבולי עשוי מעלה מרכזי אחד עבה במרכזו ונעשה דק יותר בקצוות .
קפיץ בורגי מורכב במתלים בלתי תלויים יתרונו משקל נמוך ואינו תופס מקום רב וקל באחזקה . חסרונו אינו מסוגל לעביר כוחות עצירה , תאוצה וכוח צד . וצריך לייצב את המתלה בעזרת משולשים או מוטות מיצבים .
מוט פיתול עשוי מוט פלדה בחתך עגול או מרובע או חבילת עלים שיוצרים מרובע הוא מורכב לאורך או לרוחב המכונית ואינו תופס מקום רב . מוט הפיתול יקר יותר מסובך באחזקה .

מהי מסה מוקפצת ומה מסה לא מוקפצת ? תן תאור עניני !
איזו היא המסה המוקפצת של המכונית ואיזה המסה הלא - מוקפצת ? למה על המסה הלא - מוקפצת להיות קטנה במידת האפשר ?

מסה מוקפצת זה המסה מעל הקפיצים וכוללת את המרכב .
המסה הלא מוקפצת נמצאת מתחת לקפיצים וכוללת את המתלה ככל שהמסה הזאת יותר קטנה תנודות הכביש שעוברות למרכב יותר חלשות . חשוב שהיחס בין משקל המרכב למשקל המתלה יהיה כמה שאפשר יותר גדול .

מהם היתרונות של קפיצי האוויר במיוחד באוטובוסים ? במה עדיף קפיץ העלים על הקפיץ הבורגי ולמה משתדלים להקטין את המסה הלא מוקפצת במידת האפשר ?

כריות אויר משמשות כקפיצים ובעזרת וסת ניתן לשמור על גובה קבוע נמוך האוטובוס מהכביש בעומסים שונים וזה מקל על כניסת הנוסעים .
קפיצי עלים בנויים ממספר פסי פלדה אחד מעל השני הקפיץ מסוגל להעביר את כל הכוחות ,כוח הבלימה , תאוצה , כוח צד וכוחות הנגרמים עקב מצב הכביש ומשקל הרכב .
קפיצים בורגיים דורשים מוטות מיצבים , כדי לשאת את אותם הכוחות .
מסה מוקפצת זו המסה שמעל הקפיצים וכוללת המרכב .
המסה הלא מוקפצת נמצאת מתחת לקפיצים וכוללת את המתלה ככל שהמסה הלא מוקפצת יותר קטנה תנודות הכביש שעוברות למתלה יותר חלשות .

התמונה מראה חתך בשסתום ויסות הגובה של מערכת קפיצי אויר . תאר את תפקידו , מיקומו ועקרון פעולתו . מהם שלושת חלקיו העיקריים ? רשום שמות החלקים המסומנים במספרים .

השסתום וסת לחץ אויר כדי לשמור גובה מרכב קבוע לפי המשקל על הרכב . השסתום מחובר למרכב ומוט מקשר אותו לסרן .
חלקיו העיקריים :
א'. יחידת הפעלה שכוללת את החלקים הבאים :
1. גל הפעלה .
2. בית הקפיץ .
3. גביע הקפיץ .
4. קפיץ .
5. מוט הפעלה .
ב'. שסתום בקרת גובה מכניס או מוציא אויר .
ג'. יחידת השהיה ובלימה מונעת הפעלה בתנודות קטנות .

איזה כוחות משפיעים על המכונית מלבד הלמות הכביש ? איך קובעים את מקדם התהודות של המרכב ובאיזה תחום עליו להימצא ?

הלמות הכביש גורמת לתנודות מעלה מטה . בנוסף פועלים על המרכב כוחות עצירה ותאוצה וכוחות רוח צד וכוח צניטפוגלי .
מקדם התהודה זה מספר התנודות המחזוריות של המרכב בדקה . גודל זה תלוי במבנה הקפיצים במשקל הרכב . ונבדק לגבי כל סרן בנפרד הגודל הרצוי נמצא בתחום 60 עד 100 תנודות בדקה . תנודות פחותות מצביע על קפיצים רכים מידי שגורמים להרגשה כמחלת ים .

יום רביעי, 27 באוגוסט 2008

תורת המקצוע - שאלות ותשובות בנושא בולמים

לאיזה מטרה משמשים מיצבים רוחביים ומשככי תנודות ? איך מרגישים שבולם זעזועים לא תקין ואיך ניתן לבדוק אותו ?
מהו תפקידם שלמנתחי הזעזועים , למה יגרום מנחת זעזועים לא תקין , איך מזהים מנחת לא תקין ?

מיצב רוחבי מתקנים כדי למנוע נדנוד הרכב מצד לצד ,בנסיעה בכביש משובש או נסיעה בסיבוב .
תפקיד משכך תנודות(בולם זעזועים) :
1. לבלום את התנודות הנגרמות מגמישות הצמיגים והקפיצים .
2. להצמיד את הגלגל לכביש כדי להגדיל יציבות הרכב .
3. להקטין בלאי המרכב והמתלה .
4. לשפר נוחיות הנסיעה .
מנחת זעזועים לא תקין יקטין בטיחות הנסיעה , בלימה חלשה , תאוצה קשה , חוסר נוחיות לנוסעים .
מזהים מנחת פגום לפי קפיצות האופן בנסיעה , נזילות שמן ועל ידי נדנוד המרכב .
לבדיקה מושלמת דרוש ציוד מיוחד המודד את תגובת הבלם . בולם תקין מתחמם בזמן פעולתו וזה אפשרות נוספת לבדיקה .

תאר את תפקידו , פעולתו ומבנהו של מנחת הזעזועים הדו - צינורי .

תפקיד משכך תנודות(בולם זעזועים) :
1. לבלום את התנודות הנגרמות מגמישות הצמיגים והקפיצים .
2. להצמיד את הגלגל לכביש כדי להגדיל יציבות הרכב .
3. להקטין בלאי המרכב והמתלה .
4. לשפר נוחיות הנסיעה .
מנחת זעזועים דו - צינורית פועל עם שמן העובר מצד אחד של הבוכנה לצידה השני של הבוכנה דרך שסתומים צרים . לשמן העובר מצד אחד של הבוכנה לצידה השני חסר מקום בגלל כניסת מוט הבוכנה ואז עודף השמן עובר לצינור החיצוני דרך שסתום צר . בפעולה זאת השמן מתחמם הצינור החיצוני מלא בחציו בשמן .אסור להרכיב בולם בשיפוע חזק .כדי שהשמן לא יעבור לצינור חיצוני.

תאר את תפקידו ואת מבנהו ופעולתו של מנחת הזעזועים החד - צינורי .

תפקיד משכך תנודות(בולם זעזועים) :
1. לבלום את התנודות הנגרמות מגמישות הצמיגים והקפיצים .
2. להצמיד את הגלגל לכביש כדי להגדיל יציבות הרכב .
3. להקטין בלאי המרכב והמתלה .
4. שפר נוחיות הנסיעה .
בולם זעזועים חד - צינור נקרא גם בלם גז . הבולם מלא בשמן בחלל שבין הבוכנות ומעל השמן נמצאת בוכנה נוספת צפה המפרידה בין השמן לגז חנקן בלחץ 25 בר .
הבולם קל יותר מתחמם פחות והשמן בו אינו מקציף הגז מוסט בין הנפחים כך שלא צריך צינור נוסף ניתן להרכבה בכל מצב .
אופן פעולה :
השמן העובר מצד אחד של הבוכנה לצידה השני דרך שסתומים לשמן העובר מצד אחד של הבוכנה לצידה השני חסר מקום בגלל כניסת מוט הבוכנה עודף השמן דוחף את הבוכנה הצפה והגז נדחס .בפעולת זו השמן מתחמם .

תאר את ההבדלים העקרוניים שבין משכך תנודות טלסקופי לעמוד קפיצי(עמוד מק - פרסון) . איזה שני סוגים של עמוד מק - פרסון מקובלים מבחינה מבנית ?

בולם זעזועים טלסקופי בולם את התנודות בלבד כאשר בולם זעזועים מק - פרסון משמש גם כציר הצידוד ונושא את משקל הרכב ומעביר כוחות תאוצה ובלימה ולכן חייב להיות חזק יותר .
סוגי עמודי מק - פרסון :
1. הבולם מהווה חלק אחד יחד עם חלקי המתלה .
2. מיבנה המאפשר החלפה של הבולם בלבד .

איך בנוי בולם זעזועים של צינור אחד ומהן מעלותיו ?

הבולם בנוי מצינור אחד שתוכו נע הבוכנה בתוך שמן בבוכנה נמצאים שני שסתומים על חוזרים צרים .צד אחד של הצינור מחולק בבוכנה צפה המפרידה בין השמן לגז בלחץ של 25 בר .
יתרונות :בזמן שהצינור כלפי מעלה בעומס שהקפיץ מתכווץ בוכנת הגז הצפה משווה את הנפחים ואין צורך בצינור נוסף השמן אינו מקציף הבולם פשוט יותר וניתן להרכיבו בכל מצב

יום שלישי, 26 באוגוסט 2008

תורת המקצוע - שאלות ותשובות בנושא זויות היגוי

הסבר מה זאת "שפיעת אופנים " ואיך מקבלים אותה . מה זאת זווית הצידוד ?

שפיעה (קמבר) זה מצב שהגלגל אינו עומד ניצב לאדמה .
השפיעה נקראת חיובית כאשר חלקו העליון של הגלגל פונה החוצה מהרכב .
השפיעה נקראת שלילית כאשר חלקו העליון של הגלגל נוטה פנימה .
זווית השפיעה המקובלת בערך פלוס מינוס אחד מעלה .
תכונות הזווית :
*. להקל על היגוי על ידי הקטנת רדיוס ההגוי .
*. לייצב את הנהיגה ביצירת מתיחות במערכת ההגוי ולמנוע רפרוף .
*. להוריד את הלחץ מהמסב החיצוני בשפיעה חיובית .
שפיעה חיובית חזקה מידי תגרום לשחיקת סוליית הצמיג בחלקה החיצוני .
שפיעה שלילית קטנה מידי תגרום לשחיקת סוליית הצמיג בחלקה הפנימי .
שפיעה לא שווה בשני הגלגלים תגרום למשיכה בהגה לצד בו השפיעה חיובית חזקה יותר .
זווית הצידוד זה נטייה של ציר הצידוד לכיוון הגלגל ותפקידו:
1. להקל על היגוי .
2. לעזור בהחזרת הגלגלים לכיוון נסיעה ישרה בעזרת מישל הרכב .
במצב זה הרכב נמצא בנקודה הנמוכה ביותר . והפנית הרכב מרימים את המרכב .
זווית הצידוד המקובלת 5 עד 8 מעלות .

מה זה טרפצית ההיגוי ומה זה שפיעה ? איזו היא זווית השפיעה , מתי היא שלילית ומתי חיובית ?

טרפצית ההיגוי נוצרת כאשר המרחק בין צירי צידוד הגלגלים גדול יותר מהמרחק שבין זרועות ההיגוי המצוידות בתפוחים (בהגה לא מחולק זה המוט המקשר בין הגלגלים) תפקידה לגרום לכך שבזמן פניה לכל הגלגלים תהיה מרכז פניה משותף .
שפיעה (קם בר) זה מצב שהגלגל אינו עומד ניצב לאדמה .
השפיעה נקראת חיובית כאשר חלקו העליון של הגלגל פונה החוצה מהרכב .
השפיעה נקראת שלילית כאשר חלקו העליון של הגלגל נוטה פנימה.
זווית השפיעה המקובלת בערך פלוס מינוס אחד מעלה .
הסבר למה נותנים לאופנים הקדמיים שפיעה וגם מצדדים את ציר ההיגוי , למה השפיעה לא צריכה להיות חזקה מדי ?
למה גורמת שפיעה חיובית ומדוע מותקנים לעיתים הגלגלים האחוריים בשפיעה שלילית ? מה זה צידוד ומה הקשר בין שפיעה לצידוד ?


שפיעה שלילית מקטינה סטייה לצדדים ומשפרת יציבות הרכב בסיבובים המרחק בין הגלגלים גדול יותר ונשאר קבוע והצמיגים אינם נשחקים ולכן מקובל בציר אחורי .
זווית השפיעה וזווית הצידוד קשורות בניהם והם נגדיות ואין אפשרות לשנות בניהם , הקטנה האחת תגרום להגדלת השניה הקשר בניהם מקל על היגוי .
זווית שפיעה גורמת לשחיקת צידי הסוליה ולכן עושים אותה קטנה

מהי זווית הצידוד ומה זה רדיוס ההיגוי או הפניה ? איך משפיע רדיוס ההיגוי על הנהיגה ?

זווית הצידוד זוהי הזווית שבין הקו הניצב לכביש לציר הצידוד חלקו העליון של הציר פונה למרכז הרכב .
רדיוס ההיגוי זה המרחק שבין מרכז סוליית הצמיג וציר הצידוד .
תפקיד ציר הצידוד :
1. להקל על היגוי על ידי הקטנת רדיוס ההיגוי.
2. להחזיר את הגלגלים לכיוון נסיעה ישרה לאחר הפניה .
3. לשמור כיוון נסיעה ישרה בעזרת משקל הרכב .
4. בעזרתו אפשר להקטין את זווית השפיעה זווית הגורמת לשחיקת צמיגים .
זווית השפיעה והצידוד קשורות בניהם ואין אפשרות לשנות בניהם הזויות נגדיות הגדלה האחת תגרום להקטנת השניה .

איך יש להפנות את הגלגלים בנסיעה במהירות בינונית , כדי שיתגלגלו בצורה מושלמת ואיך בנויה מערכת היגוי בעלת התנהגות סיבוב טובה ?

יש להפנות את הגלגלים הקדמיים כך שמרכז הפניה שלהם ייפגש עם המשך מרכז הפניה של הגלגלים האחוריים . כך שלכל הגלגלים יהיה מרכז פניה משותף . לגלגל הפניה לתוך הסיבוב יש זווית גדולה יותר . ברדיוס סיבוב גדול מעל 20 מטר הגלגלים כמעט מקבלים .

מה זאת "התכנסות או התרחבות" האופנים הקדמיים , למה מתקינים אותה ומהי מידתה (בערך) ?
מה זאת זווית התבדרות האופנים ואיך מכוונים את התכנסות או התרחבות האופנים ?

התכנסות קיימת כאשר המרחק בין הגלגלים בחלק הקדימי קטן יותר מאשר בחלק האחורי.
התרחבות קיימת כאשר המרחק בין הגלגלים בחלק הקדמי גדול יותר מאשר המרחק בחלק האחורי .
תפקיד ההתכנסות למנוע שחיקת סוליית הצמיג ולייצב את ההיגוי .
לגלגלים רצון להיפתח בהשפעת שפיעה חיובית ובהשפעת הינע אחורי . למכוניות בעלות הינע קידמי ושפיעה שלילית לגלגלים רצון להיסגר .
התכנסות נמדדת במ"מ או מעלות והמידה המקובלת שהפרש 0-3 מ"מ . כיוון התכנסות נעשה אחרון בתהליך המדידה .
התבדרות זה הפרש בין הזיות של הגלגלים הנוצרת בזמן הפנית הגלגלים והמדידה נעשית כאשר מפנים אחד הגלגלים בזוית 20 מעלות ואז זווית הפניה של גלגל אחד שונה מהשני.
את התכנסות או את התבדרות מכוונים על ידי שינוי אורך מוט הקישור . כאשר יש שוני בזוית התבדרות בין המצב שמפנים את אחד הגלגלים ימינה 20 מעלות לגבי הזווית שמפנים את הגלגל השני שמאלה 20 מעלות זה מראה שזרועות ההיגוי כפופות .
התבדרות אופנים עושים כדי לגרום לכך שבפניה לכל הגלגלים יהיה נקודת פניה משותפת הכיוון נעשה בעזרת תפוחי קצות הגה מסרק .

איך מכונים את ההתכנסות בכלי רכב עם שני מוטות קישור מתכונים ולמה דרוש מכשיר בדיקה אופטי לכוונון הנכון והמדויק של ההתכנסות ? מהו הסדר הנכון של כוונון התכנסות והשפיעה ?

מעמידים שני הגלגלים ישר קדימה וגלגל הגה נמצא במרכז ולא מסתיר את לוח המכונים . מכונים כל מוט קישור בנפרד כאשר בכל גלגל מקבלים מחצית התכנסות .
במכשיר אופטי ניתן לדייק יותר בכיוון כל גלגל וקבלת התכנסות כוללת דבר שמכשיר המכני אינו מסוגל .
את התכנסות מודדים ומכונים לאחר כיוון השפיעה כי שינוי בזוית השפיעה תגרום לשינוי בהתכנסות . כאשר התכנסות אינה נכונה הצמיגים נשחקים בצורה שיני מסור .

מהו תפקידם המשותף של השפיעה והצידוד ? הסבר את המושגים צידוד וקדם - אופן ברכב בו ציר ההיגוי ממוסב באופן חופשי בשני מפרקים כדוריים(תפוחים)!

שפיעה קם - בר זה מצב שהגלגל אינו ניצב לכביש .
צידוד זה נטייה של הציר שעובר דרך שני מפרקים כדוריים .
כאשר הכדור העליון פונה פנימה לכיוון מרכז הרכב ,זווית השפיעה המקובלת בערך 1 מעלה , זווית הצידוד המקובלת בערך 5-8 מעלות .
תפקיד זווית השפיעה :
1. להקל על היגוי על ידי הקטנת רדיוס היגוי .
2. לעזור בהחזרת הגלגלים לנסיעה ישרה בעזרת משקל הרכב .
שתי הזויות ביחד מייצבות את הנהיגה , מקלות על היגוי על ידי הקטנת רדיוס ההיגוי ומחזירות את ההגה לכוון נסיעה ישרה . זווית השפיעה והצידוד קשורות בניהם ואין אפשרות לשנותם .
זווית הקידום עובר דרך כדורים כאשר הכדור העליון מוטה אחורה זווית הקידום חיובית .
תפקיד זווית הקידום להחזיר את הגלגלים לכיוון נסיעה ישרה לאחר פניה ולמנוע רפרוף .

איך משפיע קדם-אופן ? לאיזה כלי רכב יש מעט קדם אופן או אין קדם-אופן בכלל ולאיזה כלי רכב הרבה קדם-אופן ? מה זו התכנסות או התרחבות ?

קדם אופן זו הזווית שבין ציר הצידוד לבין הניצב לכביש כאשר הציר נוטה אחורה הזווית חיובית .
תפקיד קדם אופן :
1. לשמור על נסיעה ישרה היות והקדם גורם למשיכת הגלגל במקום דחיפתו .
2. להוביל את הגלגל בנקודה שלפני מגע של הצמיג והכביש .
3. לעזור בהחזרת ההגה לאחר פניה .
למכוניות עם הינע קידמי אין קדם אופן או הקדם שלילי .
למכוניות בעלות הינע אחורי או למכוניות בעלות הגה כוח ומכוניות הנוסעות במהירות רבה קדם אופן חיובי יותר.
קדם אופן חיובי גדול יגרום להגה קשה אבל יציב יותר ותמנע רפרוף .
קדם אופן שלילי יגרום לשיוט הרכב במיוחד בנסיעה מהירה אבל ההגה קל יותר . (הסיבה שהינע קידמי אין קדם אופן הוא שהגלגלים מניעים ומושכים תמיד את הגלגל קדימה ) .
התכנסות קימת כאשר המרחק בין הגלגלים בחלק הקדמי קטן יותר מאשר המרחק בחלק האחורי .
התרחבות קימת כאשר המרחק בין הגלגלים בחלק הקדמי יותר גדול מאשר המרחק בחלק האחורי .
את התכנסות או התרחבות מודדים בעזרת מוט טלסקופי בין החישוקים של הגלגלים ובגובה שווה מהשטח . המידה ניתנת במ"מ.

מהו רדיוס ההיגוי , מהי מעלתו של רדיוס ההיגוי השלילי ומה מעלתו של רדיוס היגוי "אפס" ?

רדיוס ההיגוי זה המרחק שבין מרכז המגע של הצמיג והכביש והקו העובר דרך ציר הצידוד .
רדיוס היגוי אפס אינו גורם להפעלת מומנטים על זרועות ההיגוי ואינו גורם לשחיקת צמיגים .
כאשר רדיוס היגוי שללי נוצר מומנט בתחתית מערכת היגוי והגה יציב יותר במיוחד בעצירות .

איך מודדים את התכנסות במכשיר אופטי ואיך במכשיר מכני ? באיזה מקרים מידת התכנסות גדולה מאוד יחסית ?

במכשיר בדיקה אופטי מצמידים לגלגלים פנסים המקרינים קרן אור על לוח הניצב במרחק מסוים מן הרכב מעמידים גלגל אחד מכוון ישר לנקודת אפס על הלוח והגלגל השני מראה את מידת התכנסות במעלות או דקות .
בצורה מכנית מודדים את המרחק בין הגלגלים בגובה שווה מהכביש ומידת התכנסות נקבעת על ידי ההפרש בין המידות כאשר השפיעה חזקה יש צורך להגדיל את התכנסות

מה זה "קדם-אופן" , איך מכונים אותו , מה תפקידו ומהי מידתו
מהי המטרה של מתן קדם-אופן חיובי ומה תהיה התוצאה של קדם- אופן חיובי חזק או קטן מידי ? למה יגרום קדם-אופן חיובי לא שווה בשני האופנים ?

קדם אופן זו הזווית שבין ציר הצידוד לבין הניצב לכביש כאשר הציר נוטה אחורה הזווית חיובית .
תפקידי הקדם :
1. לשמור על נסיעה ישרה הקדם גורם למשיכת הגלגל אחרי ציר הצידוד .
2. לעזור בהחזרת הגלגל לאחר פניה .
הזווית נמדדת בעזרת פלס מים מיוחד המוצמד לגלגל . מפנים את הגלגל 20 מעלות החוצה ומאפסים את בועת האוויר בפלס של הקידום(קסטר) לאפס .ומפנים את הגלגל לצד הנגדי 20 מעלות וישר ועוד 20 מעלות בזוית אנפה 40 מעלות ורואים על השכלה כמה מעלות יש לזווית הקידום גודל הזווית בין 0 ל- 2 מעלות.
הכיוון נעשה על ידי הטיית ציר הצידוד .
קדם אופן חיובי גדול יגרום להגה קשה אבל יציב יותר וימנע רפרוף .
קדם אופן שלילי מידי יגרום לשיוט הרכב במיוחד בנסיעה מהירה אבל ההגה קל יותר .
קדם אופן לא שווה בין הגלגלים יגרום למשיכה לצד בו הקדם חיובי קטן יותר .
במכוניות מהירות בעלות הינע אחורי קדם גדול יותר . למוכניות בהינע קידמי אין קידום או הקידום שלילי .

קדם-אופן תקין בגלגל הימיני וקדם-אופן יותר מדי שלילי בצד שמאל עלול לגרום למשיכת הרכב שמאלה , או דווקא להתבלות הצד החיצוני של הצמיג השמאלי - מה דעתך ? נמק ופרט תשובתך .

הרכב ימשוך שמאלה לצד בו הקדם קטן ואפילו שלילי ביחס לצד הימני אין השפעה על שחיקת הצמיגים היות והגלגל נשאר ניצב לכביש .

מה יכול לגרום לרפרוף האופנים הקדמיים ?

זווית היגוי שפיעה וקידום שגויות . חופש בממסרת ההגה . חופש במפרקים כדוריים . חופש צירי . חופש בצירי הפניה במיסבים . גלגלים לא מאוזנים . צמיגים בלויים . לחץ אויר לא מספיק ולא אחיד . חישוקים עקומים .

מהו עקרון אקרמן ומהי טרפצית ההיגוי ואיזה תפקיד עליה למלא ? ממה מורכבת טרפצית ההיגוי ומה עלול לגרום לשינויה ? מהי זווית התבדרות ומה בערך גדולה ? למה מודדים זווית זו ?

תפקיד טרפצית ההיגוי שעקרון אקרמן מבוסס עליו לגרום לכך שמזמן שמפנים את הרכב לכל גלגל יהיה מרכז פניה משותף עם הגלגלים האחרים כדי למנוע שחיקת צמיגים ולייצב את הנהיגה בפניות . כאשר מפנים את הרכב הגלגל הפנימי מקבל זווית יותר גדולה מהחיצוני . הטרפציה נוצרת מהמרחק שבין צירי הפנית הגלגל לבין המרחק שבין מפרקי התפוחים שעל זרועות ההיגוי של כל גלגל והמחוברות במוט קישור .
בהגה לא מחולק כאשר זרועות היגוי כפופות או התכנסות איננה נכונה וגם טרפצית היגוי איננה נכונה .
זווית התבדרות זה הפרש בזויות שבה גלגל אחד פונה בזוית שונה מאשר השני . המדידה נעשית כדי לבדוק תקינות הטרפציה . את המדידה עושים על ידי הפנית גלגל אחד בזוית בסיסית 20 מעלות ורואים כמה מעלות הסתובב הגלגל הנגדי ההפרש בין הזויות בדרך כלל בערך 0 עד 3 מעלות .
התבדרות הגלגלים נגרמת מטרפצית היגוי לפי עקרון אקרמן ככל שהתכנסות קטנה יותר התבדרות גם כן קטנה . ולהפך כאשר התכנסות גדולה .
כאשר התבדרות שונה במצב של סיבוב הגה ימינה בזוית בסיסית 20 מעלות למצב של סיבוב הגה שמאלה ב - 20 מעלות הסיבה שזרועות היגוי כפופות .

מהי התבדרות גלגלים ומה תפקידה ? למה תגרום התבדרות גדולה או קטנה מידי ?מה גודלה של זווית הכיוון הבסיסית לבדיקת התבדרות ?

תפקיד התבדרות בגלגלים לגרום לכך שבזמן שמפנים את הגלגלים לכל גלגל יהיה מרכז פניה משותף עם הגלגלים האחרים . כאשר התבדרות אינה נכונה נוצרת שחיקת צמיגים חזקה והרכב אינו יציב בפניות כאשר מפנים את הרכב הגלגל הפנימי מקבל זווית יותר גדולה מהחיצוני .
זווית התבדרות זה הפרש בזויות שבה גלגל אחד פונה בזוית שונה מאשר השני . המדידה נעשית כדי לבדוק תקינות הטרפציה . את המדידה עושים על ידי הפנית גלגל אחד בזוית בסיסית 20 מעלות ורואים כמה מעלות הסתובב הגלגל הנגדי ההפרש בין הזויות בדרך כלל בערך 0 עד 3 מעלות . ככל שהתכנסות קטנה יותר ההתבדרות יותר קטנה ולהפך . כאשר התבדרות אינה נכונה נוצרת שחיקת צמיגים חזקה והרכב אינו יציב בפניות כאשר מפנים את הרכב הגלגל הפנימי מקבל זווית יותר גדולה מהחיצוני .
במצב של סיבוב הגה ימינה בזוית בסיסית 20 מעלות למצב של סיבוב הגה שמאלה 20 מעלות זה מראה שזרועות ההיגוי חופפות .

מתי חייבים בכל מקרה לבדוק את זווית ההתבדרות ואיך מודדים אותה במכשיר בדיקה אופטי ?

את הבדיקה עושים כאשר צמיגי הרכב חורקים בפניות וחוסר יציבות בפניות .בבדיקה מפנים את הגלגל הפנימי לסיבוב 20 מעלות והגלגל החיצוני צריך להסתובב פחות 17 מעלות הפרש עד 3 מעלות אותו דבר עושים בגלגל הנגדי וצריך לקבל אותו הפרש כדי לדעת שהזרועות ישרות .
במכשיר בדיקה אופטי ניתן לקבל תוצאות מדויקות יותר .

הסבר בצורה מפורטת את המושג מרכז רכון .

מרכז הריכון זו הנקודה שסביבה הרכב מתנדנד מצד לצד .בהשפעת כוח צנטפורגלי בסיבובים או שיבושים בכביש . בסרן קשיח מרכז הריכון קבוע ,במתלה בלתי תלוי מרכז הריכון משתנה . חשוב שמרכז הריכון יהיה קרוב למרכז הכובד כדי לייצב את הרכב במיוחד בסיבובים . (כאשר השיפוע ציר הריכון פונה לציר קידמי לרכב תכונות של תת היגוי . כאשר שיפוע ציר הריכון פונה אחורה לציר אחורי לרכב תכונות של על היגוי . כאשר ציר הריכון מקביל למרכב לרכב התנהגות ניטרלית )

מה זה "תת - היגוי" ומה יכול לגרום לתת - היגוי מוגזם ?

כאשר לרכב תכונות של תת היגוי בזמן פניה הכוח הצנטפוגלי פועל על כל הרכב בכיוון החוצה וגורם לכך שבגלגלים קדמיים נוצרת החלקה החוצה גדולה יותר מאשר גלגלים אחוריים ואז הרכב פונה לסיבוב פחות מאשר הנהג סובב את גלגל הגה . המכונית מתנגדת לכניסה לסיבוב . תכונה זו חיובית ומגדילה את יציבות הרכב ושליטה בנסיעה בקו ישר . תכונה זאת תימצא ברכב שלו שפיעה חיובית , משקל גבוה על הציר הקדמי , לחץ אויר נמוך יותר בגלגלים קדמיים והניע קידמי .

מה זה "על - היגוי" ומה יכול לגרום לעל - היגוי מוגזם ?

כאשר לרכב תכונה של על היגוי בזמן הפנית הרכב הכוח הצנטפוגלי פועל על הרכב בכיוון החוצה וגורם לכך שבגלגלים אחוריים נוצרת החלקה החוצה יותר מאשר בגלגלים הקדמיים .והרכב ניכנס חזק בסיבוב יותר מאשר הנהג סובב את ההגה ואפילו יש צורך במקרים מסוימים לסובב את הגה חזרה . תופעה זו מסוכנת והרכב אינו שומר על כיוון נסיעה ישרה . תופעה זו תימצא בכלי רכב שלהם : עודף משקל בחלק האחורי , מנוע אחורי , הינע אחורי , לחץ אויר נמוך בגלגלים אחוריים , מתלה חופשי ,בולמי זעזועים פגומים וצמיגים דיאגונלים .

יום שני, 25 באוגוסט 2008

תורת המקצוע - שאלות ותשובות בנושא הסעה והיגוי

מהו סוג המתלה שבתמונה , היכן הוא משמש ומהם מאפייניו ?

זה מתלה אחורי קשיח בעל קפיצי עלים הקפיצים בנוסף לגמישות שלהם הם גם נושעים את כוחות תאוצה , עצירה ונדנוד לצדדים . בדגמים מסוימים מוסיפים מוטות רדיוס שעוזרים לקפיצים להעביר כוחות עצירה ותאוצה .
כאשר הקפיצים מעל הסרן מרכז הרכון גבוהה וקרוב יותר למרכז הכובד וזה מקטין נדנוד לצדדים .
יתרונות :
1. מתלה קשיח פשוט ומסוגל לפעול תחת עומס רב .
חסרונות סרן קשיח :
1. תנודות הדרך עוברות מגלגל אחד לגלגל משני .
2. כבד והמסה הלא מוקפצת גבוהה ומכות מהדרך עוברות למרכב .
3. מרכז הכובד גבוה והרכב פחות יציב .

תאר ותאפיין את המתלה שבתמונה .

בתמונה סרן אחורי מניע מסוג בנג'ו הסרן נתמך בקפיצי עלים פרוגובסים פרובולים עלה הראשי תומך בסרן בעומסים בינוניים כאשר העומס עולה הקפיץ הראשי מתיישר וכריות הגומי בקפיץ התחתון תומכים בו . הסרן מיוצב על ידי קפיץ פיתול רוחבי . ושני ובלמיי זעזועים סופגים את מכות הדרך . הקפיצים בנוסף לגמישות הם נושעים את כוחות העצירה התאוצה ונדנוד לצדדים .

עקרון פעולת מייצב פיתול רוחבי

המיצב הרוחבי בא לשפר יציבות הרכב בסיבובים יחד עם נסיעה רכה בדרך ישרה . המיצב מורכב בסרן קידמי וגם בסרן אחורי בנסיעה ישרה קפיצי גלגלים תומכים במרכב
בסיבובים בגלל הכוח הצנטפוגלי המשקל עובר מצד אחד לצד שני ואז זוג קפיצים מעומסים ושוקעים יותר מזוג הקפיצים של כיוון מרכז הפניה והרכב יכול להפך . כדי לשפר את המצב אפשר לחזק את כל הקפיצים ואז הנסיעה נעשית קשה ולא נעימה . אם מרכיבים מייצב בפניות המיצב מתפתל ותומך בצד המועמס ולמעשה מחזק את הקפיצים בתוך צד .

באיזה רכב משמש הסרן הקשיח כסרן מניע ומהי צורתו של הסרן הקשיח הקדמי ?

סרן קידמי קשיח בנוי שלחתך צורה I ולו קצה אליוט . זויות ההיגוי אינם משתנות כתוצאה מזעזועי הדרך והמשקל . רדיוס הפניה של הרכב קטן יותר בגלל הפרעה מקפיצי עלים .
סרן אחורי מקובל כסרן מניע בציר אחורי מסוג בנג'ו ומחובר לשלדה בקפיצי עלים שסופגים תנודות הדרך ומעברים רק כוחות עצירה ותאוצה .


איזה סוגים של סרן נפרד מקובלים . ואיך פועל סרן מתנדנד של מפרק אחד ואיך כזה בעל שני מפרקים ?

סוגי הסרנים :


1. סרן מתנדנד חד מפרקי מצויד במשולש אחד כנדנוד רוחבי ונתמך בקפיץ ספרלי נמצא בעיקר בציר אחורי .
2. סרן מתנדנד דו מפרקי מצויד בשני מפרקים נמצא בעיקר בהינע קידמי ומצויד בשני משולשים שמשמשים כנדנודים רוחביים .
בשינוי משקל הרכב משתנים במידה קטנה השפיה והתכנסות אבל המרחק בין הגלגלים נשאר קבוע .

מהו סוג המתלה שבתמונה , היכן הוא משמש ומהם מאפייניו ?

המתלה מסוג בלתי תלוי ושייך לציר קידמי .
המאפיינים :
1. מרכז כובד נמוך ומרכז ריקון גבוה וזה גורם להקטנת תנודות לצדדים .
2. מיבנה קל והמסה לא מקפצת קטנה , פחות מכות מהכביש עוברות למרכב .
3. תנודות גלגל אחד אינם עוברות לשני .
4. אפשרות להפנות גלגלים בזוית גדולה יותר .
זויות ההיגוי אינם משתנות שני המשלשים כפולים מיצבים חייבים ללכת לאורך והרוחב . מקטין צלילת הרכב בעצירה .

תאר ואפיין את מערכת המתלה וההיגוי שבתמונה .

המתלה מסוג בלתי תלוי ומצויד במשולשים וקפיץ ספירלי בניהם ובתוך הקפיץ עובר בולם זעזועים .
תכונות המתלה :
1. מרכז כובד נמוך ומרכז ריקון גבוה וזה גורם להקטנת תנודות לצדדים .
2. מיבנה קל והמסה לא מקפצת קטנה , פחות מכות מהכביש עוברות למרכב .
3. תנודות גלגל אחד אינם עוברות לשני .
4. אפשרות להפנות גלגלים בזוית גדולה יותר .
בין הגלגלים נמצא מוט פיתול רוחבי כדי להקטין תנודות לצדדים . השפיה משתנה במידה קטנה בעליית המשקל על הרכב לכיוון חיובי כדי לייצב את הרכב , סידור זה מונע שינוי במרחק בין הגלגלים והצמיגים נשחקים פחות .
הגה מסוג מסרק ומצויד בנוסף בתיבה הגה היות והנהג יושב לפני הסרן .מבנה צינור הגה מאפשר התקפלות שלו בהתנגשות כדי למנוע פגיעה בנהג .

מהו סוג המתלה שבתמונה , היכן הוא משמש ומהם מאפייניו ?

המתלה בלתי תלוי מסוג משולשים משופעים ומופיע בציר מניע אחורי . לכל גלגל סרן מניע בעל שני מפרקים והניע סופי מחובר לשלדה המתלה נתמך בקפיצים ספירלי מרכז הריכון קרוב למרכז הכובד המתלה מייצב בעזרת מות פיתול רוחבי המחובר בין הגלגלים תנודות גלגל אחד אינם עוברות לגלגל שני ומשקל המתלה נמוך .כתוצאה מתנודות הדרך הגלגלים מתכנסים ומתרחבים והשפיעה משתנה במידה קטנה . יציבות הרכב בנסיעה ובסיבובים טובה .

תאר תכונות ומבנה של מתלה נפרד קדמי עם נדנודים רוחביים .

הנדנודים הרוחביים מותקנים בצורה משולשים הנתמכים לשלדה בקפיצים בורגיים תנודות גלגל אחד אינם עוברות לשני , מרכז הכובד נמוך ומרכז הריכון גבוה והרכב מתנדנד פחות , החלק הקדימי שוקע (צולל) במידה קטנה בבלימה תחת עומס ופניות , זויות השפיעה והתכנסות משתנים במידה קטנה . המבנה מורכב ובעל מפרקים .

תאר תכונות ומבנה של מתלה נפרד קדמי מסוג מק - פרסון .

זה מתלה מסוג מק - פרסון שכולל קפיץ בולם זעזועים את ציר הצידוד חלקו העליון מחובר לשלדה וחלקו התחתון למשולש . שייך לציר קידמי .
יתרונות המתלה :
1. מרכז כובד נמוך ומרכז ריקון גבוה וזה גורם להקטנת תנודות לצדדים .
2. מיבנה קל והמסה לא מקפצת קטנה , פחות מכות מהכביש עוברות למרכב .
3. תנודות גלגל אחד אינם עוברות לשני .
4. אפשרות להפנות גלגלים בזוית גדולה יותר .
המתלה מצויד גם במיצב לרוחב שמעביר כוחות מצד לצד כדי להקטין תלתולים לצדדים .

תאר את המאפיינים של הסרן הקשיח ושל הסרן המתנדנד !
תאר תכונות ומבנה של סרן אחורי קשיח עם קפיצים דפופים .


סרן קשיח מצויד בקפיצי עלים (דפופים) בנוסף לגמישות שהם מקנים הם מעבירים גם את כוחות העצירה , תאוצה ונדנוד לצדדים
יתרונות
מתלה קשיח ופשוט מסוגל לפעול תחת עומס רב .
חסרונות סרן קשיח :
1. תנודות הדרך עוברות מגלגל אחד לגלגל נגדי .
2. כבד והמסה הלא מוקפצת גדולה ומכות מהדרך עוברות למרכב .
3. מרכז הכובד גבוה והרכב פחות יציב .
4. הצמדות לכביש גרועה .
סרן מתנדנד מצטיין :
1. תנודות גלגל אחד אינם עוברות לשני .
2. מרכז הכובד נמוך ומגדיל יציבות והצמדה לכביש .
3. משקל המתלה נמוך שמקטין מסה לא מוקפצת .
חסרונות סרן מתנדנד :
השפיעה והתכנסות עלולים להשתנות ולגרום לרעידות צמיגים , שחיקתם וחוסר יציבות בפניות חדות .

מה סוג המתלה שבתמונה , היכן הוא משמש ומהם מאפייניו ?
תאר תכונות ומבנה של מתלה נפרד אחורי מסוג "דה - דיון" .


זה מתלה מסוג "דה - דיון" בעל סרן קשיח שנתמך בקפיצים ספירליים ומיוצב במוטות תגובה אורכיים כדי לעביר כוחות תאוצה ועצירה . מערכת עברת הכוח מחובר לשלדה בשני גלי הינע עם מפרקים יורדים לכל גלגל מניע .
למבנה מספר יתרונות :
1. בסרן קשיח זויות השפיעה והתכנסות אינם משתנות .
2. משקל המתלה נמוך המסה הלא מוקפצת קטנה ופחות מכות עוברות למרכב .
חסרונות :
1. תנודות גלגל אחד עוברות לשני .
2. מבנה יקר.

מהן המעלות של מתלה עמוד קפיצי (כדוגמת מק - פרסון) ומה המיוחד בסרן מסוג "דה - דיון" , לעומת סרנים אחרים עם מתלה נפרד ? מהן הדרישות ממערכת מתלה של רכב ובאיזה סוגי קפיצים משתמשים למטרה זו ?

מתלה עמוד מסוג מק - פרסון מצטיין בפשטות משקל נמוך המסה לא מוקפצת קטנה ותנודות הכביש נבלמות טוב , המבנה טופס פחות מקום אפשרות , הפנית הגלגל גדולה יותר ותנודות גלגל מצד אחד אינם עוברות לשני אבל זויות שפיעה והתכנסות משתנות במידה קטנה .
מתלה מסוג "דה - דיון" הוא בעל סרן קשיח ונתמך בקפיצים כפולים ומיוצב במוטות תגובה אורכיים . מערכת עברת הכוח מחוברת לשלדה ולא הסרן .
למבנה זה יתרונות של סרן קשיח שזויות ההיגוי אינם משתנות אבל משקל המתלה נמוך . חסרונו תנודות גלגל אחד עוברות לשני והמבנה יקר .
תפקיד מערכת המתלה :
1. למנוע מתנודות הכביש מלעבור למרכב כדי לשפר נוחיות הנוסעים .
2. להבטיח הצמדת הגלגלים לכביש .
3. לייצב את הרכב בכל מצבי נהיגה .
סוגי הקפיצים :
1. קפיץ בורגי (ספירלי) .
2. קפיץ עלים (דפופים) .
3. קפיץ פיתול .
4. קפיץ כריות אויר .
5. קפיץ אויר מעורב בשמן .

מהן הדרישות מסרן קדמי בלתי תלוי ומהם מאפייניו ביחס לסרן קשיח ?

ממתלה בלתי תלוי מאפשר הרכבת מנוע נמוך יותר שמוריד מרכז הכובד .
ממחתלה בלתי תלוי נדרש :
1. מרכז כובד נמוך ומרכז רכון גבוה וזה גורם להקטנה תנודות לצדדים.
2. תנודות גלגל אחד אינם עוברות לשני .
3. אפשרות להפניית גלגלים בזוית גדולה .
4. מרכז הכובד נמוך מגדיל יציבות והצמדה לכביש .
5. משקל המתלה נמוך ומסה לא מוקפצת קטנה .
6. מערכת ההיגוי פועלת על כל גלגל בנפרד בעזרת הגה מחולק או הגה מסרק .

יום שבת, 23 באוגוסט 2008

תורת המקצוע - ממסרות ההגה

התכונות הנדרשות ממסרות הגה :

1. הקטנת מאמץ בהפניית הגלגלים זאת אומרת יחס מסירה גדול .
2. צורך בתגובה מהירה זאת אומרת יחס מסירה קטן .
3. נצילות מכנית גבוהה ככל האפשר מתקבלת בעזרת הקטנת חיכוך ומיסבים פנימיים .
4. תכונת הפיכות – יכולת ההגה להחזיר כוח מהגלגלים לגלגל הגה היא תכונת הפיכות .
מקובלים 3 מצבים : הפיכה מלאה , הפיכה חלקית , הפיכה בלתי הפיכה .
הפיכה מלאה – כל כוח מהגלגלים מוחזר לגלגל ההגה .
הפיכה חלקית – חלק מכוח הפועל על הגלגלים מוחזר לגלגל הגה (הממסרות המקובלות היום) .
הפיכה בלתי הפיכה – שום כוח לא חוזר להגה .

סוגי הממסרות :

1. חילזון וגזירה : זו שיטה מתאימה ליחסי מסירה גבוהים עומס גבוהה אורך חיים גדול יחסית .
חסרונות : נצילות נמוכה 65% ,גדול וכבד .
2. חילזון גלובואידי וגזירת שונים : מאפשר שינוי ביחס המסירה יחס גדול באמצע ופחות בצדדים . גם
הפיכות התמסורת משתנה . כדי לשפר את הנצילות מוסיפים במערכות החדישות מיסבי כדורים בין
האום לגזירה .
כיוונים ועקרונות :
א. כוון את התנגדות גלגל הגה על ידי פחיות בין מיסבי הבורג .(הוצאת פחית יותר כוח)
ב. על ידי בורג כיוון מאובטח יוצרים את הלחץ בין שיני הגזירה לשיני האום . חופש מקסימלי מותר :
15 מעלות בגלגל ההגה .
3. שיטת בורג והאום : יתרון : משקל וממדים קטנים . חסרונות : נצילות נמוכה , שחיקה גדולה לכן נדרש
מערכת מיסבים להקטנת חיכוך .
4. הגה מסרק : יתרונות : מבנה פשוט , משקל קל , נצילות גבוהה , אין צורך במנגנוני תפוחים רבים . חסרונות : תמסורת הפיכה יחסית לכן היא רגישה , מיועדת לכוחות קטנים בלבד .

הגה כוח

דרישה להיגוי כוח :

1. הגברת מהירות הרכב דורשת יותר יציבות לכן זוויות היגוי השומרות על כיוון נסיעה גורמות להגה קשה .
כדי לפתור קושי זה יש לצייד את הרכב בהגה כוח .
2. הצורך בזמן תגובה מהיר כי מהירות הנסיעה עלתה . הגה כוח מקטין את זמן התגובה .
3. המערכת הידראולית סופגת בצורה הידראולית חלק מכוחות הכביש הדבר מקטין את עייפות הנהג .
4. הלקוח נהפך למפונק יותר ודורש נהיגה נוחה יותר .
5. תחושת המשוב – משוב ההגה זו היא תחושת הנהג לזווית הגלגלים והתנגדות הקרקע , אין אפשרות
לנהוג בלי תחושת המשוב . המשוב מתקבל בעזרת מוט הפיתול .

חלקי מערכת הגה כוח :

*. מיכל רזרבי בעל מבוא ומוצא .
*. משאבת שמן שיננית או כנפיים המכילה בתוכה שסתום ספיקה
ופורק לחץ .
*. שסום בקרה (ימינה , שמאלה) .
*. מכלול הבוכנה שמשמש להגברת הכוח על האום .
*. שסתום וויסות מעגלי . שסתום בקרה מחובר דרך מוט פיתול , על ידי סיבוב מוט הפיתול מגלה השסתום פתחים אשר מזרימים את לחץ השמן לימין או לשמאל . סיבוב לימין מוביל לחץ ימינה ושחרור לשמאל ולהפך .

חסרונות הגה הידראולי :

כאשר שואפים להגה עוזר מאוד (קל לחנייה) יוצרים מערכת בלחץ שמן גבוהה ומוט פיתול דק . מתקבלת עזרה חזקה במהירות נמוכות אבל סכנה חוסר שליטה במהירות גבוהה כדי למנוע תופעה זאת נכנס לאחרונה הגה כוח ממחושב שבמהירות נמוכה עוזר הרבה ובמהירות גבוהה כמעט שאינו עוזר .
פתרון זה נותן תשובה לשני דרישות קיצניות של הגה כוח .

יום שישי, 22 באוגוסט 2008

תורת המקצוע - שאלות ותשובות בנושא הגה

תאר את מבנה ממסרת ההגה שבתמונה ואת מאפייניה . היכן משמש התקן זה בדרך כלל ואיך מכונים את המרוחים השונים בממסרה זו ?

זוהי ממסרה בעלת חילזון גולבואידי וארכובה עם גלילון מבנה חזק מתאים לרכב כבד. את החילזון מכוונים בדסקיות מרוח אחרי המיסבים (2),(3). את המרווח בין הגלילון והחילזון מכוונים ומבטיחים בעזרת בורג (1).

תאר את מבנה ממסרת ההגה שבתמונה . התייחס במיוחד לחלקים(14) ו - (16) ולדרכי הכוונון .

הגה מסוג סבבת ופס שיניים(מסרק) גוף תומך(15) לוחץ את פס השיניים(3)לסבבת (21)בעזרת קפיץ(14)שאת כוח הלחיצה שלו מכוונים באום(16)ויוצרים את מרווח הספיגה (s) מבנה זה מונע חופש בין שיני הסבבת לשני פס השיניים ובולם תנודות, רעידות ומכות המעוברות מהכביש לסבבת מיסב כדורי מ"ס(20) ומיסב מחטי(23) את הסבבת מכוונים בעזרת אום(43) .

מאיזה חלקים עיקריים מורכבת מערכת היגוי ואיזה סוגים של ממסרת מקובלים ? מהם התקני הבטיחות בגלגל ההגה ?

סוגי ממסרות הגה הם :

1. בורג ואום עם כדורים .
2. בורג וארכובה דגם ריס .
3. חילזון וגזרה .
4. הגה מסרק מקובל במיוחד בהינע קידמי .

חלקי מערכת ההגה :

1. גלגל הגה .
2. צינור הגה .
3. ממסרת הגה .
4. זרוע הגה .
5. מוט קישור .
6. מפרקים כדוריים .
בתאונה כדי למנוע פגיעה בנהג מוט ההגה יחד עם גלגל הגה יורד למטה או מתקצר כיום משתמשים בהגנה נוספת בכריות אויר .

מהם תפקידי טרפצית ההגה וממה היא מורכבת ? איזה חלקים לוקחים חלק בהפניית האופנים ואיזה סוגים של מוטות קישור מקובלים ברכב ?

תפקיד טרפצית ההגה לגרום לכך שבזמן שמפנים את הגה לכל גלגל יהיה מרכז פניה משותף עם הגלגלים אחרים כדי שהגלגלים יתגלגלו בחופשיות ללא חריקות וליצור יציבות בפניות .בהתבדרות לא נכונה תיצור שחיקת צמיגים חזקה וחוסר יציבות בפניות הטרפציה נמדדת מהמרחק שבין צירי הפניה של הגלגל לבין המרחק שבין מפרקי התפוחים שעל זרועות היגוי של כל גלגל המחוברות במוט קישור וזה בהגה לא מחולק .
החלקים המשתתפים בפניה :
1. גלגל הגה .
2. ממסרת הגה .
3. זרועות הגה .
4. מוט קישור לגלגלים .
5. תפוחי קצות הגה .
מוטות קישור מקובלים : מוט שלם ומוטות מחולקים של שניים או יותר חלקים .

תאר את ההבדלים שבין ממסרת הגה מדגם "רוס" לבין ממסרת הגה חלזונית ! מהם יתרונותיה של ממסרת הגה מדגם "רוס" ואיך מכוונים את המרוח בין הבורג לארכובה

תיבת הגה "רוס" מורכבת משני חלקים :
1. בורג בעל תבריג טרפזי שפסיעתו גדלה מהמרכז לקצוות .
2. ארכובה עם פין קוני הנכנס לחיץ תבריגי .
הגה קל יותר וחוזר מהר למרכז בגלל חיכוך קטן .
את המידות מכוונים בעזרת בורג חיצוני שלוחץ את הארכובה לחילזון .
הגה חילזון גלובאידי קוטרו קטן יותר במרכז וגדל לקצוות , מעל נמצא ארכובה עם גלילון . יתרונו בחוזק רב ושמירה על יציבות הנהיגה .
בכיוון מכונים לראשונה את החופש בחילזון שיסתובב קל ולא חופשי ואחר כך מכוונים את הגזירה שתנוע חופשי ללא רווח .

תאר את מבנה ודרך הפעולה של ממסרת הגה סבבת ומוט משונן , וכן את סדר כוונון ממסרות ההיגוי , מלבד ממסרת של סבבת ומוט משונן .

סבבת בעלת 7 עד 9 שיניים ישרות או מפותלות משתלבות במסרק שיניים הצמדה ביניהם נעשית על ידי תמיכה אחורית רפידות של חומר סינטטי . בקצות המסרק מותקנים מוטות ותפוחי הגה המתחברים לגלגלים דרך זרועות .
בהגה מסרק מכוונים את חופש הציר של הסבבת ואת הלחץ של המסרק על הסבבת.
בתיבת הגה מכונים לראשונה את הסבבת ולאחר מכוונים את המגע בין שני הסבבת לשני הגזירה .

מה יכולות להיות הסיבות להיגוי קשה ומה להעברת הלמות הדרך לגלגל הגה ? איזה תקלות עלולות להיגרם בתיבת הגה חלזונית ?

היגוי קשה :
1. חוסר שימון .
2. צירים או תפוחים תפוסים .
3. זויות היגוי אינם מכוונים .
4. לחץ אויר נמוך בצמיגים .

הלמות הכביש :
1. בולמי זעזועים פגומים .
2. לחץ אויר גבוה מדי בצמיגים .
3. מיסבים חופשיים .
4. חיבורי הגה חופשיים .

תקלות בתיבה הגה חלזונית :
1. חופש בין החילזון לגזירת ההגה .
2. חילזון חופשי .
3. הגזרה חופשית .
4. תותבים שחוקים .

רשום את דרך פעולת ההגה שבתמונה בפניה לימין ולשמאל , ובשעת שמערכת ההגברה מאכזבת .

ההגה הוא מסוג הגה כוח מסרק כאשר מסובבים גלגל ההגה ימינה נפתח שסתום בקרה על ידי פיתול מוט תגובה שמתפתל בגלל התנגדות לסיבוב של הגלגלים אז שמן בלחץ ממשאבת השמן זורם לצד שמאלי של בוכנת המסרק והגלגלים מופנים ימינה . השמן מהצד הימני של הבוכנה חוזר למיכל דרך שסתום בקרה .
בנסיעה ישרה שסתום הבקרה ממורכז והשמן זורם מהמשאבה לשסתום בקרה וחזרה למיכל .
בנסיעה בסיבוב מתמשך השמן זורם מהמשאבה לשסתום בקרה וממנו לאחד מצדי הבוכנה שמעל המסרק כדי לעזור בסיבוב . בגמר תהליך סיבוב ההגה חוזר השסתום בקרה למרכז . אותו דבר קורה אבל בצורה הפוכה כאשר מסובבים את ההגה שמאלה .
כאשר מערכת ההגברה הידראולית אינה פועלת גלגל ההגה מסובב את הסבבת שמזיזה את פס השיניים באופן מכני הגה נעשה קשה ויש חופש רב בגלגל הגה .

תאר את פעולת ההגה שבתמונה בפניה לימין .

כאשר מסובבים גלגל ההגה לימין נדחף האום חילזון ההגה(12)במקצת נגד קפיצי תגובה וזה גורם להפעלת שסתום הפעלה(11)ואז נפתח מעבר שמן בלחץ המשאבה לצד שמאלי של בוכנה(2)הלחץ פועל על הבוכנה לעזרה בסיבוב ההגה . השמן מהצד השני של הבוכנה חוזר דרך שסתום הבקרה בחזרה למיכל השמן .

תאר את תהליך הבדיקה של משאבת הגה כח לפני פירוקה עקב תקלה כלשהי .

מחברים מד לחץ המצויד בברז בקו הלחץ של המשאבה להגה כוח ומחברים גם מד ספיקה לקו החזרה של השמן מהגה למיכל . מניעים מנוע מוצאים אויר מחממים את השמן לטמפרטורה עבודה בערך 75 מעלות צלסיוס תוך כדי פעולה זאת מתנקז אויר . כאשר המנוע בסרק סוגרים את ברז מד הלחץ למספר שניות (בזמן הזה השמן מתחמם חזק ועלול להיגרם נזק למשאבה). קוראים את מד הלחץ הוא צריך לראות לחץ כפי שרשום בסביבות 60 עד 90 בר .פותחים את הברז ובודקים חופשים ונזילות במכלל ההגה .

תאר איזה בדיקות רצוי לערוך במערכת הגה כח , לפני שניגשים לפירוקה עקב תקלה כלשהי .

יש לבדוק את הגורמים הבאים :
1. חוסר שמן .
2. שלמות רצועה והמתיחות שלה .
3. נזילות שמן או חדירת אויר מהחיבורים .
4. בדיקת משאבת הלחץ .
5. בדיקת מרכוז גלגל הגה .
6. בדיקת שלמות וחופשים במוטות מערכת.
7. לבדוק שלמות הצמיגים ולחץ אויר בצמיגים .
8. מהירות סיבובי מנוע בסרק .

יום רביעי, 20 באוגוסט 2008

תורת המקצוע - שאלות ותשובות בנושא צמיגים

מהם תפקידם של הצמיגים ואיזה סוגים מקובלים ברכב ? איזה סוגים של חישוקים מקובלים בכלי רכב ומהם מאפייניהם של צמיגים בלי אבוב ?

תפקידם של הצמיגים :

1. לרכך ולספוג תנודות הכביש .
2. אחיזה בכביש לאפשר נסיעה במהירות גבוהה .
3. לשמור על שלמות המרכב ונוחות המטען והנוסעים .
4. להיצמד לכביש כדי להעביר כוחות בלימה ותאוצה .

סוגי צמיגים המקובלים ברכב :

1. צמיגים בעלי יחס חתך נמוכים ורחבים .
2. צמיגים דיאגונליים בעלי רבדים צולבים .
3. צמיגים רדיאליים בעלי רבדים בהיקף החיצוני מבנה חגורה .
4. צמיגים עם ובלי אבוב .

סוגי חישוקים המקובלים ברכב :

1. חישוקים ממתכת קלה מקטין את המסה הלא מוקפצת , פחות רעידות עוברות למרכז ומאפשר מהירות
גבוהה וקירור טוב יותר
2. חישוקים משני חצאים וחישוק משלושה קטעים (טרילקס) המורכבים יחד על כוכב משותף . ומשמש לצמיגי
רכב כבד קל לפירוק הצמיג .
3. חישוקים עם גבנון משמשים לצמיגים בלי אבוב טיובלס . הגבנון מונע החלקת הצמיג פנימה .
4. חישוק מחולק למספר יחידות מקובל לצמיגים גדולים מקל על הפירוק . צמיג בלי אבוב קל לטיפול (הרכבה ,
הסרה , ותיקון) , מפתח פחות חום בגלל העדר החיכוך באבוב ומשפר את בטיחות הנסיעה , כי רק לעתים
רחוקות הוא מתפוצץ ואבדן הלחץ ממנו הדרגתית ולא פתאומית .

איזה הבדלים קיימים בין צמיגי חגורה (רדיאלי) לצמיגים רגילים ומהן התוצאות של קוטר צמיגים קטן יותר ורוחב גדול יותר ?

ההבדלים בין צמיגי חגורה (רדיאלי) לצמיגים רגילים הם :

1. בצמיגים רגילים הדופן עבה וקשוחה בצמיגים רדיאלי הדופן גמישה ודקה .
2. בצמיגים רגלים מתפתח חום ורגישים לחום בצמיגים רדיאלי פיתוח חום נמוך ולא רגיש לחום .
3. צמיגים רגילים עמידים לפגיעות דופן בצמיג רדיאלי דופן רגיש לפגיעות .
4. צמיגים רגילים הסוליה גמישה בצמיג רדיאלי הסוליה קשוחה .
5. צמיגים רגילים יציבות רכב נמוכה לעומת צמיג רדיאלי .
6. שחיקה יותר גדולה בצמיגים רגילים .
7. ניקוז מים יותר טוב בצמיגי רדיאלי .
8. בצמיגים רגילים מונחים הרבדים השונים בהצלבה שיפועית אחד כלפי האחר לעומת צמיגי חגורה בהם
הנחת הרבדים היא קוטרית או משולבת .

מהם המאפיינים של צמיגי חגורה (רדיאלי) , על מה יש להקפיד כאשר מחליפים צמיגים רגילים בצמיגי חגורה (רדיאלי) ולמה שינו את סימון הצמיגים ?

המאפיינים של צמיגי חגורה (רדיאלי) הם :

1. בעלי התנגדות קטנה לגלגול , ומאפשרים מהירויות גדולות יותר .
2. בעלי אורך חיים גדול .
3. מתאימים לכבישים רטובים וחמים כאחת .
4. גלגולם נוקשה יותר והם רועשים .

כאשר מרכיבים צמיגי חגורה במקום צמיגים רגילים , יש לוודא התאמת החישוק לרכב המסוים .במקרה של החלפת שני צמיגים בלבד יש להרכיבם על הסרן האחורי כי עם משאירים בציר אחורי צמיגים רגילים הרכב מקבל תכונות של על היגוי .
סימון הצמיגים שונה כדי להקל על זיהויו והשימוש בו ולכל העולם .

מה מסמל סימון הצמיגים החדש ואיך הוא מסמן את מהירות הנסיעה המרבית המותרת
הסבר את הסימון : S 1384 R 185/70

סימון הצמיגים החדש נותן מידע על רוחב הצמיג במ"מ , היחס בין הרוחב לגובה , צורת מבנהו , קוטר החישוק באינטשים , יכולת העמסה עליו ומהירות הנסיעה המרבית המותרת . ככל שהאות רחוקה יותר בסדר האלפבית המהירות גדולה יותר .

הסבר הסימון :

185 - צמיג ברוחב של 185 מ"מ .
70 - יחס גובה / רוחב הוא 70% .
R - מסמן צמיג רדיאלי .
13 - מתאים לחישוק של 13 אינץ .
84 - הצמיג יכול לשאת בהתאם ללוח העומסים עומס של 500 ק"ג .
S - לפי לוח המהירות מתאים לנסיעה במהירות עד 180 קמ"ש .

תאר את מבנה הצמיגים ותפקידי הסוליה ! למה יש להקפיד על לחץ אויר מדויק ?

צמיג עשוי בערך מ- 80% גומי , 15% בד והיתר חוטי פלדה . בצמיגים החדשים החליף בד כותנה בניילון ופרלון . חלקיו העיקריים של הצמיג הם : השלד, הסוליה והדופן .
תפקיד הסוליה להבטיח מגע טוב בין הצמיג לקרקע ולמנוע החלקה וסחרור .
צמיג מנופח מדי מאבד את גמישותו ונשחק במרכז . צמיג מנופח פחות נשחק בדפנות .

רשום מהם מעלותיו של חישוק ממתכת קלה , מה זה חישוק "טרילקס" ומהו חישוק עם גבנון ?

מעלותיו של חישוק ממתכת קלה הוא משקלו המועט המקטין את המסה הלא מוקפצת ומאפשר הגדלה מסוימת של מהירות הנסיעה .
חישוק "טרילקס" עשוי משלושה חלקים , שניים קצרים ואחד ארוך ,שמורכבים יחד על כוכב משותף . הוא משמש בעיקר לצמיגים גדולים .
חישוק עם גבנון הוא חישוק בטיחותי ודרוש לצמיגים בלי אבוב . הגבנון עצמו הוא הגבהה סביב חלקו הפנימי -ההיקפי של החישוק והוא שמונע החלקה הצמיג החוצה .

מהם היתרונות והחסרונות של צמיגים רדיאליים וצמיגים דיאגונליים ועל מה יש להקפיד כאשר מרכיבים צמיגי חגורה על מכונית , שנועדה לצמיגים רגילים ?

היתרונות והחסרנות של צמיגים רדיאליים :

1. בעלי התנגדות קטנה לגלגול , ומאפשרים מהירויות גדולות יותר .
2. בעלי אורך חיים גדול .
3. מתאימים לכבישים רטובים וחמים כאחת .
4. גלגולם נוקשה יותר והם רועשים .

היתרונות והחסרונות של צמיגים דיאגונליים :

1. בצמיגים רגלים (דיאגונלי) מתפתח חום ורגישים לחום .
2. צמיגים רגילים (דיאגונלי) עמידים לפגיעות דופן .
3. צמיגים רגילים (דיאגונלי) יציבות רכב נמוכה .
4. שחיקה יותר גדולה בצמיגים רגילים (דיאגונלי).
כאשר מרכיבים צמיגי חגורה במקום צמיגים רגילים , יש לוודא התאמת החישוק לרכב המסוים .

מה אומר לך סימון החישוק CH 14 J 5.5 ? מה זה חישוק עם גבנון או חישוק ביטוחתי
איך צריך להדק את בירגי החישוק מסוג "טרילקס" ?

סימון זה מצביע קודם כל על חישוק לא סימטרי . רוחב החישוק 5.5 אינטש וקוטרו 14 אינטש . הסימן J קוד מידע מראה על באר עמוקה . האות C מראה על צורת העוגן .האות H מראה חישוק עם גבנון .
חישוק עם גבנון הוא חישוק בטיחותי ודרוש לצמיגים בלי אבוב . הגבנון עצמו הוא הגבהה סביב חלקו הפנימי -ההיקפי של החישוק והוא שמונע החלקה הצמיג החוצה .
חישוק "טרילקס" עשוי משלושה חלקים , שניים קצרים ואחד ארוך ,שמורכבים יחד על כוכב משותף . הוא משמש בעיקר לצמיגים גדולים .חישוק טרילקס אסור לסגור בהצלבה . מתחילים מלמעלה וממשיכים לפי הסדר סביב סביב .

מה זה צמיג 70% ? ממה מורכב חוסר האיזון של צמיג ? באיזה כיוון פועל חוסר איזון סטטי ובאיזה כיוון חוסר איזון דינמי ? מה יש לבדוק לפני תהליך האיזון של הגלגל ?

צמיג 70% הוא צמיג שגובהו רק 70% מרוחבו . חוסר איזון של צמיג , מורכב מהחלק הדינמי והחלק הסטטי . חוסר האיזון הסטטי פועל בכיוון אנכי וחוסר האיזון הדינמי בכיוון אופקי .
לפני ביצוע איזון יש לבדוק לחץ האוויר בצמיג , ניקיון החישוק והצמיג ומצב מתלה הגלגל . רצוי לאזן את הצמיג לאחר נסיעת התחממות .

ציין את השפעת לחץ האוויר בצמיג על אורך חייו ועל נהיגת הרכב .

חשיבותו של לחץ ניפוח האוויר הוא כדי שהצמיג לא יוכשל בנסיעה , שיציבות הרכב תישמר , שתצרוכת הדלק לא תעלה , שבלאי הצמיג לא יעלה וכדי שהצמיג לא יחליק על כביש רטוב . לחץ אויר נמוך מידי מרכז הצמיג שוקע פנימה ונשחקים צידי סוליית הצמיג ויגרום להקטנת הספק ובטיחות הנסיעה . לחץ גדול מדי יגרום להתנפחות מרכז הסוליה והקטנת שטח המגע . הצמיג ישחק במרכז וכוח האחיזה ייחלש במיוחד בכביש רטוב . וכן להקטנת נוחות הנסיעה .

מה לדעתך גרם להתבלות הצמיגים , כפי שמתואר בתמונות ?

תמונה א' - התבלות חזקה במרכז הסוליה היא תוצאה של ניפוח צמיגים בלחץ גבוה מידי .הצמיג מתעגל ומקטין את שטח המגע שלו בקרקע לאמצע הסוליה בלבד .

תמונה ב' -התחדדות חריצי דחית המים בסוליית הצמיג לצד אחד מצביעה על כינוס אופנים מופרזת או כוונון זווית שונה בין גלגל לגלגל .

תמונה ג' - התבלות חזקה בכתפי הסוליה זהו סימן שחסר ניפוח , כי עקב חוסר אויר או לחץ הצמיג מתעגל כלפי פנים ונוגע בקרקע רק בכתפיים .

מה לדעתך גרם להתבלות הצמיגים , כפי שמתואר בתמונות ?

תמונה א' - בלאי של מחיקה בכתף החיצונית של סוליית הצמיג הוא סימן להתכנסות או להתרחבות לא נכונה .

תמונה ב' - בלאי על צד אחד על שטח יותר גדול וזו תוצאה של שפיעה לא נכונה .

תמונה ג' - התבלות מקומית ולא אחידה הגורם לכך הוא במערכת המתלה ,ובלמי זעזועים לא תקינים או חופש
במיסבים .

מה לדעתך גרם להתבלות הצמיגים , כפי שמתואר בתמונות ?

תמונה א' - סוליית צמיג מחוקה לרוחב גדול בצד אחד כתוצאה של שפיעה לא נכונה
.
תמונה ב' - שבר במבנה הסוליה והתפרקות לחלקים כתוצאה מנסיעה מתמשכת עם לחץ אויר קטן מדי .

תמונה ג' - השתפשפות סנפירי הצמיג בעוגן החישוק ולבלאי כתוצאה מעומס יתר או לחץ אויר נמוך מדי או
שפשוף במדרכה .

יום שלישי, 19 באוגוסט 2008

שטיפה בלחץ מים ובקיטור

השבכות מעל לתעלת ניקוז מי השטיפה מותקנות בצורה נאותה. תעלות ללא כיסוי עלולות לגרום למעידות.העובד איננו מצויד במגפיים וגם לא במסיכת פנים, להגנה מפני פרץ של אדים חמיםהפריט שבשטיפה איננו מקובע ועלול לזוז ממקומו בהשפעת הזרם

תורת המקצוע - הצמיג

תפקיד הצמיג :

1 . בידוד תנודות .
2 . גלגול שקט .
3 . הפחתת לחץ השטח .
בכביש – הגנה על הכביש .
בשטח – שיפור עבירות .
בחקלאות – הפחתת הידוק הקרקע .
4 . תאחיזה ( אחיזה בכביש ) .

תנאים הכרחיים לתאחיזה בחיכוך :

1 . מגע .
2 . החלקה – צד או האצה / בילום .
ככל שלחץ האוויר יותר גבוה יש פחות רגישות בין הכביש לגלגל במים .

השפעת לחץ הניפוח על עלות הנסיעה :

סטייה מלחץ הנפוח המומלץ , גוררת אחריה הפסד ניכר באורך חיי הצמיג , בעיקר בצמיגי משא .
1 .לחץ נפוח נמוך מדי לשחיקה מזורזת של שתי הכתפיים לחץ נפוח גבוה מדי גורם לשחיקה מופרזת של
מרכז הסוליה .
2 . שינוי בלחצי הנפוח של צמיגי הצמד גורם לשחיקה בלתי אחידה של הצמיגים ומגדיל משמעותית את עלות
הנסיעה .גם הצמדות דפנות הצמיגים בשל לחץ נפוח נמוך מידי , מסוכנת יותר בצמיגים רדיאליים מאשר
בצמיגים דיאגונליים .
3 . לחץ ניפוח נמוך מידי גורם להגדלת צריכת הדלק בכביש . זאת בשל הגדלת המעוותים הגורמת חמום
מופרז של הצמיגים .
4 . בכל מכונית משפיע עודף לחץ נפוח על הגברת התנודות . אלה עלולות לגרום לנזקים ברכב , אך בודאי
שאינן רצויות לנהג .
5 . בעבודות עפר יש לבחור בצמיג המבצע את העבודה בלחץ הנפוח הנמוך ביותר ובעלי בסיס רחב .

סימון היעוד :

מאחר ובמקרים רבים משתמשים באותו גודל צמיג למטרות שונות קיימת סכנת תאונה בשל שימוש בצמיג לא מתאים . לשם כך נוצר סימון המורכב מאותיות שונות המופיע בצמוד לסימון הגודל ואשר תפקידו לספק מידע על תפקיד הצמיג .

איזון ורעידות :

מאזנים את הצמיג בשתי צורות איזון סטטי ואיזון דינמי .
אחרי כל פירוק והרכבה של הצמיג מהג'נט דרוש איזון דינמי .

תיקון צמיגים :

אסור לתקן צמיג באזור העקב .
מתקנים צמיגים בשיטה הנקראת תיקון פטרייה .

חידוש צמיגים :

קימות שתי שיטות חידוש חם נעשה בדרך כלל בצמיגים למכוניות פרטיות . חידוש קר שהוא הפוץ ביותר והוא נעשה בעיקר בצמיגי משאיות ואוטובוסים .

יום שני, 18 באוגוסט 2008

מגבהים ניידים עם רכב מורם

שלוליות של שמן ומים מתחת לרכב המוגבה

תורת המקצוע - מצמד

מצמד מיועד לחבר את המנוע עם תיבת הילוכים .

רפידות שחוקות (עד לראש המסמרות) :

1. שחיקה רגילה .
2. שגיאת נהג .
3. הפעלת מצמד קשה .
4. מערכת הפרדה אינה מכוונת כראוי .

הרפידות מכוסות שמן או משחת סיכה :

1. מחזיר שמן בממסרה או במנוע פגומים .
2. כמות רבה מדי של משחת סיכה במסב גל המצמד או על שני הזחה של גל המצמד .
3. דליפה ממערכת ההפרדה ההידראולית .

רפידות המצמד שבורות ומקולפות :

נסיעה כאשר דוושת המצמד לחוצה במהירות גבוהה ושילוב להילוך נמוך , דיסקת המצמד עוברת את מהירות ההרס .

חלודה בתוך טבור דיסקת המצמד :

1. לא שומן בעת הרכבה .
2. דיסקת המצמד אינה מחליקה על גל המצמד .
כאשר דיסקת המצמד תקינה , ניקוי הטבור ומריחת משחת סיכה .
3. "זריקות" חזקות מדי של דיסקת המצמד .
4. העקומות בעת הובלה .

קפיצי הטבור או דיסקת הטבור שבורים :

המנוע או הממסרה הונמכו , למרות שגל המצמד היה תקוע בטבור דיסקת המצמד , שבר כתוצאה מהפעלת המצמד .

מצמד אינו מפריד :

1. קפיץ המדרגה שבור .
2. לחיצת יתר/מהלך חריג של מסב הלחץ .
3. השבר מפריע לסימטריות של הקפיץ ומכאן בלתי מספקת או בלתי שווה של דיסקת לחץ .

צינה מצמד מעוקמת :

1. מתיחה בלתי אחידה של בירגי הידוק (לא נמתחו בצורה מוצלבת) .
2. לא הייתה השגחה על מרכוז דיסקת הלחץ בגלל התנופה הרחקה בלתי מספיקה או בלתי אחידה
(עקומות) של דיסקת הלחץ .

מדידת מצמד :

1. מצמד נמדד ע"י יצרן בתהליך הייצור על מנת להתאים את יכולת עמידה בעומס כלפי המנוע ותיבת

הילוכים .
2. מידות המצמד מחושבות במפעל למצב של עומס מכסימלי שבו ובמידה ותהיה תקלה הגורמת לעומס

גבוה , המצמד ישחק ולא יגרם נזק למנוע או לתיבת הילוכים .

מדדים לצורך התאמת דיסקת חיכוך למצמד (משאית) :

1. קוטר חיצוני .
2. קוטר פנימי .
3. שיטת שילוב .
4. מספר קפיצים .
5. עובי הדסקית .
6. טמפרטורה .

שאלה :

1. קבלתה מצמד שפורק מרכב פרטי . רשום את הבדיקות שעליך לבצע במצמד על מנת לקבוע תקינותו

(התייחס לפלטה , דיסק ומיסב) .
2. מה הדברים שהייתה בודק כאשר תלונת לקוח הוא מצמד מחליק .

תשובה :


הבדיקות שיש לבצע במצמד על מנת לקבוע תקינותו :

1. יש לבדוק ששטיחי החיכוך של דיסקת הלחץ וגלגל תנופה ישרים .
2. שלמות מיסב מוביל להילוך ישיר .
3. שלמות קפיצי המצמד וחוזקם .
4. תקינות האצבעות וכיוון הגובה .
5. שלמות קפיץ הדיאפרגמה .
6. שלמות דיסקת החיכוך וקפיצי הטבור .
7. בדיקת חופשיות התנועה של דיסקת החיכוך על ציר הילוך ישיר .
8. בדיקת מיסב לחץ .

הדברים שהיתי בודק שהמצמד מחליק הם :

1. חוסר מרווח בדוושה .
2. רפידות שחוקות .
3. קפיצים שחוקים .
4. ליכלוך שומני במצמד .

בדיקות מצמד

*. בדיקת מיסב לחץ – לא תפוס , לא מרעיש , חופש צירי (סט מיסב + פלטה + דיסק מקבלים גריז מיוחד).
*. בדיקת פלטה מצמד (דונה) – סדקים בשמש , אצבעות – גובה , אין חריצים בהיקף , עובי פלטה לפי הוראות
יצרן , צבע משטח חיכוך .
*. בדיקת דיסקי מצמד (חיכוך) – גובה מהמסמרה (2 מ"מ) לפי הוראות יצרן , קפיצי גמישות צירית + היקפית
(פיתול) , חופש במסמרות , טבור מצמד (שני הזחה) סדק בין חיבורי קפיצים , בדיקת עומס לפלטת שמש או
לקפיצים .
*. בדיקת גלגל תנופה – לבדוק משטח מחריצים (רצוי להחליף מחזיר שמן אחורי למנוע) .
*. בדיקת מצמד מחליק – חופש מנגנון התרה , לבדוק עומס פלטה , מנגנון הידראולי .

כאשר תלונת לקוח על תקלה במערכת המצמד או חוסר סחיבה עלינו לבצע נסיעת מבחן על מנת לאמת את התקלה .
יש לבדוק החלקה בהילוך גבוהה בתחילת נסיעה בדיקת מנגנון הפרדה (מערכת מוטות , מערכת הידראולית) .
הורדת מכסה בית מצמד תחתון ובדיקת מחזיר שמן .
בהורדת תיבת הילוכים יש לבדוק את דיסק המצמד והפלטה .

הבדיקות לפי הסדר הבא :

1. בדוק בנסיעת מבחן .
2. בדיקה ויזואלית .
3. מחזיר שמן + גלגל תנופה .
4. מצמד ורפידות חיכוך .

מצמד רב דיסקי :

ברכב כבד משתמשים במצמד בעל שני דסקיות או יותר .
על מנת לא להגדיל את קוטר הדיסקה הרגילה עקב מומנט שילוב גבוהה יש להוסיף דיסקת חיכוך נוספת שתעזור לצורך עמידה במומנט גבוהה השימוש בדיסק כפול מגדיל את היכולת העברת התנעה והקטנת הגודל הפיזי של תיבת הילוכים .
עמידת הדיסק הכפול הינה במומנט כפול .

יום ראשון, 17 באוגוסט 2008

מיכלים לאיסוף שמן משומש

עמדת מיכלי האיסוף איננה מסודרת. קיימים סיכוני החלקה על שמן שנשפך ומעידה על חפצים המוצבים על הרצפה.

תורת המקצוע - ממיר מומנט – סיכום

תכונות :

· הממיר הוא הינע נוזלית להעברת התנועה הסיבובית מהמנוע אל התמסורת .
· פעולתו באמצעות נוזל בלחץ נמוך ובמהירות גבוהה .
· מגביר את מומנט הסיבוב , המעובר לו מהמנוע , בהתאם לתנאי ודרישות הנסיעה .
· באפשרותו לשלב הילוכים בצורה חלקה ואוטומטית , ללא מעורבות הנהג .
· מספק אין סוף יחסי העברת הילוכים , במסירת כוח ההינע לתמסורת .
· עוזר בריכוך העומס וריסון רעידות המערכות .
· משמש כמצמד , וממוקם בין המנוע ובין תיבת ההילוכים האוטומטית .
· יעילותו גדלה עם הגברת מהירות הנסיעה ומגיעה לשיאה בעת נעילת הממיר .
· בעת נעילת הממיר קיימת אפשרות למעבר כוח ישיר .

מבנה ופעולה :

- דומה למצמד הידראולי , אך יש לו עוד גלגל כפות – המכונה "סטטור" .
- משלב בתוכו שלושה חלקים עיקריים : מאיץ , טורבינה וסטטור
- המאיץ מחובר מכנית למנוע , ובעת סיבובו זורק נוזל בצורה רדיאלית לסיבוב הטורבינה באותו הכיוון .
- צורת המאיץ והטורבינה – כעין קולרים בתוך קערות , המצויות זו מול זו .
- הטורבינה מהווה רכיב מונע בממיר , ומחוברת לגל מבוא התמסורת .
- הטורבינה אינה מחוברת מכנית לגל הארכובה או למאיץ .
- הסטטור מסתובב בכיוון המנוע בלבד עם מצמד חד-כיווני .
- נוזל מיוחד מהווה את הקשר בין המאיץ לטורבינה .
- הסטטור מגביר את מומנט המוצא – כשכוחות הנוזל פועלים באותו כיוון .
- הסטטור מקטין את מומנט המוצא – כשכוחות הנוזלים מתנגדים לכיוון הסיבוב .

פעולת ממיר המומנט מחולקת לשלושה תחומים :

1. בעת האצה – הגברת המומנט משתנה במהירות .
2. בתנועה אחידה – ללא הגברת הכוח מהמנוע לתמסורת .
3. בירידות – הממיר משמש כבלם הידראולי להאטת התנועה .

ממיר מומנט – עיקרון פעולה :
המומנט הסיבובי של הטורבינה בממיר המומנט גובר אוטומטי בעת הגדלת העומס , וככל שגדל הפרש המהירות הסיבוביות בין הטורבינה והמאיץ .

פעולת מצמד הידראולי – עקרון פעולה :
עם תחילת התנועה הסיבובית הנוזל נשפך אל מחוץ לקערה , ובמהירות גבוהה – בכוח זרימת הנוזל מועבר הפיתול להינע הקערה העליונה .

בדיקת פעולת ממיר המומנט :

· מבחן העמסה מרבי :
מבחן ה"חנק" מגלה לנו אם המנוע , הממיר והממסרה פועלים כנדרש . המבחן מבוצע בעת שגל המוצא
בלום והמנוע פועל במצערת מלאה . מפעילים את בלם היד ולוחצים על דוושת הבלם בחוזקה . משלבים
ההילוך הנדרש ומאיצים את המנוע עד לסוף מהלך דוושת ההאצה . לאחר שמתקבל מצב מיוצב של
המנוע – רושמים את מהירות המנוע שהתקבלה מהטכומטר . אם המנוע והממסרה לקויים , יתגלה
הדבר
לפי קריאת הנתונים המעשיים מול הוראות הייצרן .
· בדיקה , לפי הוראות הייצרן , את גובה הנוזל ההידראולי .
· בדיקה באמצעות שעונים – בעת התנעה , עבודה , או הדממה – את הלחצים והטמפרטורות .
· בדיקת נזילות , הדבר משפיעה על הספק הממיר .
· בדיקת , זיהומים , מים או חלקיקים בנוזל .
· הקשבה לרעשים חריגים , קולות שחיקה , יבבה או חריקה .
· הרחת הופעת שמן שחומם יתר על המידה . ריחו חריף , והדבר מעיד על תקלה .

איתור תקלות בממיר המומנט :

· מהירות מנוע נמוכה מזו המצוינת בהוראות היצרן , מעידה שתמוכת הסטטור נשברה , או שהמצמד
החד-כיווני מחליק .
· מהירות מנוע גבוהה מזו המצוינת בהוראות הייצרן , מעידה שהממיר אינו מקבל את הספקת השמן
בכמות הדרושה לו .
· התחממות יתר , בעת המבחן , של תיבת הילוכים האוטומטית , בשעה שהמנוע במהירות הנדרשת ,
מעידה כי המצמד החד כיווני נתפס במצב "נעילה" .
· רעש הנשמע מכיוון הממיר , בעת פעולתו , מעיד על בירגי חיבור משוחררים של מכסה בית הממיר .

תקלות אופייניות בממיר המומנט :

· מהירות מנוע שונות מהוראות היצרן .
· התחממות יתר .
· רעשים בעת פעולת הממיר .דליפות נוזל הידראולי .

יום שבת, 16 באוגוסט 2008

מילוי שמן לכלי רכב

עמדת מילוי שמן לכלי רכב

תורת המקצוע - שאלות ותשובות בנושא מצמדים

תפקיד של הגמישות הצירית ושל השיכוך הקוטרי (ההיקפית) של דיסקת החיכוך :

גמישות צירית דרושה כדי לקבל הצמדה רכה בהתחלת נסיעה ולאחר החלפת הילוכים וזה נעשה בעזרת מבנה מפותל של פחיות הפלדה שהרפידה מסומררת אליהם . וזה מאפשר את הגמישות בין הרפידות בהצמדה .
גמישות היקפית דרושה כדי לעביר תנועה גמישה של מומנט המנוע ללא מכות מהמנוע לתיבת הילוכים בהתחלת הנסיעה , בתאוצה , בעצירות ובלימות מנוע וזה מתאפשר בעזרת קפיצים ספירליים היקפיים .

תאר את פעולתו של מצמד בעת הצמדה ובעת הפרדה .

אופן פעולה בזמן הפרדה :
בלחיצה על הדוושה , הכוח מעובר בצורה מכנית או הידראולית למנוף המלגז שלוחץ על מיסב לחץ המעביר את התנועה לאצבעות המרימות את דיסקת הלחץ מדיסקת החיכוך נגד קפיצים . או קפיץ שמש או קפיצים ספירליים .
אופן פעולה בזמן הצמדה :
בשחרור הדוושה קפיצי דיסקת הלחץ לוחצים את דיסקת החיכוך והצמדה מתאפשרת ברכות על ידי פחיות הפלדה המפותלות בהמשך מתכווצים קצת קפיצי הטבור כדי לספוג בגמישות את מומנט המנוע המעובר .

מהן התכונות הנדרשות מרפידת המצמד , ומאיזה חומר עשיות דסקית הלחץ ודסקית החיכוך

רפידת המצמד צריכה לעמוד בפיני חיכוך , שחיקה וחום רב . להיות גמישה וחזקה ולשמור על מקדם חיכוך גבוה גם כאשר יש שמן ומים על הרפידה . הרפידה ארוגה מאסבסט עם סיבי נחושת או אלומיניום כדי לפזר את החום . כיום עוברים להשתמש בחומר סינטטי במקום אסבסט שהוא חומר מסרטן .
דיסקת הלחץ עשויה מדסקית ברזל או מיציקת פלדה .

פעולת מצמד זרימה :

המצמד מורכב משני צלחות בעלות כפות צלחת אחת משמשת משאבה מאיצה מחוברת למנוע ומזרימה את השמש בכוח . לצלחת השניה הטורבינה שמעבירה את הכוח לתיבת הילוכים . מצמד זרימה רק מעביר את כוח המנוע מבלי להגבירו .מהו "מהלך מתח מוקדם" של מצמד ומה בערך גודלו (לא במידות) ? איך נעשה הכוונון האוטומטי במצמד בעל בקרה הידראולית ולשם מה יש צורך להשתמש בציר הכוונה (הילוך ישיר) להצבת המצמד ?

"מהלך מתח מוקדם" במצמד זה המרחק שאותו סוגרים בזמן הידוק בירגי המצמד עד התחברות לגלגל תנופה וגודלו של המרווח תלוי בעובי דיסקת החיכוך .
בקרה הידראולית בזמן שחרור דוושת המצמד גומיית הבוכנה במשאבת המצמד מגלה את קדח השואה הקטן ונוזל הבלמים משתחרר למיכל והלחץ במשאבה המשנית משתחרר . במידה והמצמד נשחק מיסב הלחץ מתרומם והוא מזיז את המלגז שדוחף אחורה את הבוכנה במשאבה המשנית והיא נשארת במצבה החדש .
משתמשים בציר הכוונה הילוך ישיר כדי למרכז את דיסקת הריכוך בסגירת המצמד . כדי לאפשר חיבור מהיר ללא נזק בהרכבת תיבת הילוכים .

הסבר מה עלול לקרות בשעה שאין מקפידים על כוונון של מרווח דוושה , היכן יש לבדוק מרווח זה או מרווחים אלה , ואיך מכוונים אותם !

כאשר אין מרווח בדוושת המצמד המצמד מחליק , נשחק ונשרף . את המרווח בודקים בדוושה ובמנוף המלגז . במצמד המופעל על ידי כבל ישנו בורג כיוון בצד המלגז . ובבקרה הידראולית הכיוון הוא בבורג הדחיף של משאבה משינית .

מהן המעלות בשימוש בקפיץ צלחת לעומת קפיצים בורגיים במצמד ,

למצמד בעל קפיץ דיאפרגמה פעולה רכה בהפרדה יחד עם הצמדה חזקה של דיסקת החיכוך כאשר המצמד מוצמד .
במצמד בעל קפיצים בורגיים הלחיצה מתקשה עם הפעלה בזמן הפרדה

תאר את דרך פעולתו של המצמד האלקטרומגנטי !

מצמד זה פועל בעזרת סליל מגנטי והוא מלא באבקת ברזל עדינה . מפסק צינטרפוגלי מכניס זרם למצמד ואז אבקת הברזל מתקשה ומחברת בין גלגל תנופה לדיסקת המצמד שמעבירה את הכוח לתיבת הילוכים . כאשר מפסיקים את הזרם למצמד בעצירות נפסק השדה המגנטי ומתקבל ניתוק בין המנוע לגלגלים .

מנה לפחות 8 סיבות שבגללן אין דיסקת החיכוך נעצרת עצירה מוחלטת !

הסיבות שבגללן אין דיסקת החיכוך נעצרת עצירה מוחלטת הם :
1. דסקה עקומה .
2. דסקה מלוכלכת .
3. מצמד עקום .
4. שיני הטבור תפוסים על הילוך ישיר .
5. מיסב מוביל הילוך ישיר תפוס .
6. מיסב לחץ שבור .
7. מרווח דוושה גדול .
8. קפיץ שמש שבור .
9. אצבעות לא מכוונות .הגורמים לתקלות במצמד מחליק הם :

1. חוסר מרווח בדוושה .
2. רפידות שחוקות .
3. קפיצים שחוקים .
4. ליכלוך שומני במצמד .

הגורמים לתקלות דוושת מצמד קשה מידי הם :

1. קפיץ שמש קשה .
2. מיסב לחץ תפוס .
3. מנופים שחוקים לא משומנים או כבל תפוס .
4. דיסקת המצמד שחוקה .

הגורמים לדוושת המצמד רועדת כשלוחצים עליה .

1. דיסקת חיכוך רועדת .
2. אצבעות לא מכוונות שווה .
3. דיסקת חיכוך עקומה .
4. גלגל תנופה זורק .

התקלות שהמצמד אינו מפריד הם :

1. מרווח דוושה גדול מידי .
2. דיסקת חיכוך עבה או עקומה .
3. מיסב מוביל בגל ארכובה תפוס .
4. דיסקת חיכוך נדבקת בחיכוך בגלגל תנופה .
5. דיסקת חיכוך תפוסה על שיני זיכה בהילוך ראשון .
6. חופש צירי בגל ארכובה .

התקלות שהמצמד רועש בשעה שהדוושה לחוצה הם :

1. מיסב לחץ שבור או יבש .
2. מיסב מוביל בגל ארכובה שבור .
3. דיסקת המצמד שבורה או עקומה .
4. קפיץ שמש שבור .
5. מרווח יתר בתיבת הילוכים .
6. שיני ההזחה בגל המצמד או בטבור בלויים .

מנה לפחות שתי סיבות לרעש מהמצמד , בשעה שדורכים על הדוושה , והסבר מתי עלול להישמע רעש ממסב הלחץ ומתי מהמסב המוביל (בגלגל התנופה) .

הרעש הוא ממסב לחץ ומיסב מוביל רעש חריקה וצפצוף נישמע ממסב הלחץ בהתחלת הלחיצה רעש צפצוף חזק שומעים ממסב מוביל בסוף הלחיצה על הדוושה .הסיבות לרעש מהמצמד בשעה שהדוושה משוחררת הם :

1. תיבת הילוכים אינה ממורכזת למנוע .
2. קפיצי הטבור שבורים .
3. מיסב הלחץ נוגע כל הזמן באצבעות אין מרווח בדוושה .
4. קפיצים ספירליים או קפיץ צלחת שבור .
5. קפיץ הדוושה שבור .
6. מנופי הדוושה או המלגז תפוסים .

הדברים שבודקים במצמד לפני ואחרי שמצבים אותו למנוע הם :

1. יש לבדוק ששטיחי החיכוך של דיסקת הלחץ וגלגל תנופה
ישרים .
2. שלמות מיסב מוביל להילוך ישיר .
3. שלמות קפיצי המצמד וחוזקם .
4. תקינות האצבעות וכיוון הגובה .
5. שלמות קפיץ הדיאפרגמה .
6. מרכוז גלגל התנופה .
7. שלמות דיסקת החיכוך וקפיצי הטבור .
8. בדיקת חופשיות התנועה של דיסקת החיכוך על ציר הילוך
ישיר .
9. בדיקת מיסב לחץ .
10. בדיקת חופש לדוושה .
11. בדיקת המצמד בנסיעה .

תאר איך בודקים , אם המצמד מפריד כראוי ואם אין הוא מחליק .

מניעים את המנוע ומנסים לשלב הילוך אחורי וראשון לסירוגין באים החלפה שקטה המצמד מחליף טוב . כדי לבדוק שהמצמד מוצמד טוב משלבים הילוך שלישי בולמים חזק את הרכב בעזרת בלם חניה מעלים את סיבובי המנוע מעל 2500 סל"ד ומשחררים את דוושת המצמד . סיבובי המנוע צריכים לרדת עד חניקת המנוע במצב זה המצמד תקין .

יום שישי, 15 באוגוסט 2008

תורת המקצוע - תיבת הילוכים אוטומטית – תקלות , בדיקות ואבחון

בדיקות לתקינות התמסורת האוטומטית :

1. מפלס גובה השמן ואיכותו – חוסר או עודף בשמן , וכן זיהום , עלולים לפגוע בביצועי התמסורת ,
ומחייבים בדיקה שוטפת
2. בורר מנופים מכני – כיוון לא נכון של המנופים המכניים עלול לגרום לביצועים גרועים . במיוחד מדובר
במנוף בורר הילוכים הידני שבגוף השסתומים .
3. נסיעת מבחן – את מירב הליקויים והתופעות ניתן לאתר במבחן דרכים , תוך שילוב הילוכים במצבים
שונים – עולים ויורדים
4. בדיקת לחץ שמן – נחוץ לוודא כי הלחץ תקין בכל מצבי הנהיגה ליכולת בקרה נכונה של ההילוכים .
5. בדיקת עומס מצמדים – מבחן העמסה מרבי למצמדי החיכוך ולסרטי הבלם , כדי לבדוק את תקינותם .
6. בדיקה בלחץ אויר – מבחן תקינות מכני לתיפקוד המצמדים וסרטי בילום .

אבחון תקלות – אופייניות :

רעש בפעולת התמסורת האוטומטית :
- שחיקה ניכרת של המיסבים או הגלים .
- דסקיות או סרטי בלימה מחליקים .
- חוסר בשמן סיכה (נוזל הידראולי במיכל) .

נקישות בעת החלפת ההילוכים :
- שמן סיכה בעל צמיגות שונה מהוראות הייצרן .
- בלאי או ליכלוך ברציפות הבלם .
- ויסות בלתי תקין של סרטי הבלימה .
- חריצים בתופי הבלימה .

החלפת הילוכים לא חלקה :
- לחץ שמן אינו מתאים להוראות הייצרן .
- כיוון לקוי של נחיר מעבר השמן .
- אוגר לחץ אינו מתפקד.
- קושי בהפעלת בקרת שילוב הילוכים .

שילוב הילוכים איטי מהרגיל :
- מצמדים רבי דסקיות פגומים .
- שחרור או שחיקה בסרטי הבלם .
- ליכלוך , חריצים , או שחיקה בתופי הבלימה .

מצמדים רבי דסקיות או בלמי סרט מחליקים :
- אטם כלשהו פגום .
- לחץ שמן נמוך מידי .
- דליפת שמן מופרזת בשסתומי השילוב .
- שחיקה או עיוות בציפוי המצמד .

לחץ נמוך במערכת השמן :
- חוסר שמן או דליפה .
- מסנן שמן סתום .
- משאבת שמן אינה פועלת .
- משאבה לא מתאימה .
- רשת סינון במיכל סתומה .
- כוונון לא נכון של שסתום בקרת הלחץ .
- שסתום עקיפת המסנן תקוע .
- בקו אספקת השמן למשאבה נינק אויר .
- אטם שחוק או קרוע .

חימום יתר של התמסורת האוטומטית :
- מסנן שמן סתום או פגום .
- חוסר או עודף בשמן .
- העדר זרימת שמן מספקת .
- רפידות המצמדים או סרט הבילום מחליקים .
- מד חום שמן (בחלק מהדגמים) לקוי .

בדיקת שמן ואחזקה תקופתית מבטיחה פעולה ללא תקלות :

1. בדיקה מקדימה לגובה המפלס יש לערוך בעוד המנוע פועל במהירות סרק .
2. את השמן והמסנן רצוי להחליף מיד אחרי הנסיעה בעוד התמסורת חמה .
3. הסרת מסנן השמן מבוצע בעזרת מפתח רצועות מתאים .
4. ניתן לבדוק ליקויים בתמסורת לפי צבע השמן .

יום חמישי, 14 באוגוסט 2008

תורת המקצוע - שאלות ותשובות בנושא תיבות הילוכים

הסבר את הצורך בממסרה בכלי רכב ומנה את הסוגים של הממסרות המקובלים בהם .

המומנט שהמנוע מפתח אינו מספיק גדול כדי להתגבר על התחלת נסיעה או נסיעה בעליות חזקות . בהורדת הילוך מגבירים את מומנט המנוע לפי יחס המסירה על חשבון הקטנת מהירות הנסיעה . תיבת הילוכים מאפשרת ניצול יעיל של כוח המנוע לפי תנאי הנסיעה ואפשרות נסיעה בהילוך אחורי והפרדה בין המנוע לגלגלים .
סוגי התמסרות :
1. ממסרה ללא סיכרוני .
2. ממסרה בעלת החלפת הילוכים סיכרונית .
3. ממסרה פלנטרית לתיבת הילוכים אוטומטיות .
4. ממסרה רציפה .
5. ממסרה שציר הכניסה וציר היציאה נמצאים על אותו ציר .
6. ממסרה להינע קידמי שציר כניסה וציר יציאה לא נמצאים על אותו ציר .

תאר את מבנה של תיבת ההילוכים הרגילה ואת עיקרון הפעולה שלה

שנן ציר כניסה לתיבת הילוכים מניע את הציר הנגדי שעליו קבועים מספר גלגלי שיניים בהתאמה למספר הילוכים . לגלגלי שיניים אלה מחוברים גלגלי שיניים שנמצאים על הציר הראשי המוציא את התנועה החוצה . החלפת הילוכים נעשית במקשר סינכרוני המחבר את גלגל השיניים שעל הציר הראשי אם ציר היציאה להוצאת התנועה . ככל שהילוך נמוך יותר יחס העברה גבוה יותר הכוח המעובר לגלגלים גבוה ומהירות הנסיעה קטנה .

סוג הממסרה , כמה הילוכים יש בה ואלו גלגלי שיניים ? תאר את זרימת הכוח בהילוך השני
מה הם המאפיינים של תיבת הילוכים שגל המבוא וגל המוצא על מישור משותף , אלו הם הגלים בתיבה שכזו ואיך הם ממסובים ?

זו תיבה הילוכים בעלת מקשרים סיכרונים לארבע הילוכים והילוך אחורי . להילוך אחורי שיניים ישרות והשילוב ללא סנכרון לשאר גלגלי השיניים יש שיניים אלכסניות והם שקטות וחזקות .
זרמת הכוח בהילוך שיני נעשית דרך הילוך ישיר ודרך ציר וממנו דרך גלגל שיניים שעל הציר הניגדי לשנן שעל הציר הראשי מדרך מקשר סיכרוני לציר יציאה החוצה .
בתיבה זאת 3 גלים : גל מבוא ובהמשכו גל מוצא ומתחתם גל נגדי . לכל הילוך יש שני גלגלי שיניים , אחד על הגל הנגדי והשני על המוצא . הגלים מוסבים בעזרת מיסב כדוריים או מיסבים גליליים או תותבים . גל המבוא וגל המוצא מסתובבים באותו כיוון .

מהו גלגל של שיניים מלוכסנות ומפני מה מעדיפים להשתמש בו בתיבות הילוכים ? איזה קשר קיים בין מומנט הפיתול לבין כוח הדחיפה בגלגלים המניעים ?

בגלגל שיניים מלוכסנות אורך השן גדול יותר ותמיד משולבים יותר משן אחת ולכן הגלגל מסוגל להעביר כוח רב יותר והתנועה שקטה . ככל שמומנט הפיתול גדול יותר גדול גם הכוח הדוחף את הגלגל .

משום מה יש להחליף את הגלגלים של תיבות ההילוכים לעולם בזוגות ? על איזה תקלה מצביע רעש של טחינה מתיבת הילוכים , ומה עלול לגרום לזמזום או אפילו ליללה ?

גלגלי שיניים פועלים בזוגות והתאימו עצמם החלפת גלגל אחד בלבד תגרום לרעשים והתבלות מהירה של הגלגל החדש .
רעש טחינה מצביעה על מיסבים שבורים וגלגלי שיניים שבורים .
זמזום או יללה נגרם מחוסר שמן או פגם ממסבים .

הסבר את מיון השמנים לפי SAE ולפי API ! מהם שמיני ATF ?

SAE זה תקן אמריקאי לסיוג שמנים .
API זה תקן מכון הנפט האמריקאי .
שני התקנים מתייחסים לבדיקות שמנים ומסמנים אותם לפי דרגות צמיגות כמו : 20,30,40 ושמנים רב דירגתים : 50 20 . סימון לשמן מנוע דיזל באות C וסימון לשמן מנוע בנזין באות S . סימון טיב השמן לפי דרגות מ - A עד F .
ATF זה שמן לתיבת הילוכים אוטומטית , משמן זה נדרש התכונות הבאות :
1. עמידה בחום גבוהה .
2. עמידה בלחצים גבוהים .
3. יציבות בעבודה למשך זמן רב .
4. כושר ערבוב בין שמני תיבת הילוכים אוטומטית ללא קלקול .
שמן בשם דקסטרון מצטיין בחיכוך סטטי גבוה וחיכוך דינמי נמוך

תאר את עיקרון הפעולה של המצמד הסינכרוני והסבר את המצמד הסינכרוני מסוג "התמדתי" .
תאר איך נמנעת השתלבות של הילוך בממסרה בעלת מצמד סינכרוני התמדתי , כל עוד לא נוצר שוויון המהירויות !

מקשר התמדתי גורם לשילוב הילוך ללא חריקה בהשוואת המהירות של הגלגלים שאליהם מתחברים .
בלחיצה על ידית הילוכים מזזים את משלב אחד בעזרת מלגז וזה דוחף את שלשת הגששים (3) שהם דוחפים את קונוס הסנכרון מנחושת (6) לתוך קונוס פלדה (9) שעל גלגל שיניים (8) שעליו מתחברים . נוצר חיכוך שגורם להפרעה קטנה בהמשך שילוב בגלל חופש קטן מיוחד שבין הגששים לחריצים בקונוס הסנכרון (10) לחיצה נוספת חזקה יותר תצמיד את הקונסים ומהירות הסיבוב משתווה . ואז שיני המשלב הפנמיות (1) משתלבים יפה בשיני הצמדה (7) שבגלגל שיניים (8) .

מהו סוג המצמד הסינכרוני שבתמונה . מנה את חלקיו והסבר את פעולתו .

זה מצמד סינכרוני מסוג לחץ קבוע .
המצבים הנראים בתמונה :
1. מצב ביניים סרק .
2. התחלת שילוב הצמדת קונסים והתאמת מהירות .
3. שילוב מלא .
אופן פעולה :
לחיצה על ידית הילוכים מזיזה את המשלב ודרך כדורי סגר הנתמכים בקפיצים מזיזים טבור המקשר לכיוון הצמדה של הקונסים . כתוצאה מחיכוך מהירות הגלגלים משתווה ובהמשך הלחיצה משתלבים שיני המקשר לשיני הגלגל שעליו מתחברים .

יום רביעי, 13 באוגוסט 2008

אזור אחסון

אחסון לא נכון של אביזרים וחביות: נוצר אי סדר ואין גישה חופשית לשימוש בתכולה

עגלת מצברים


עגלת מצברים להתנעת רכב במוסך.חסרה הגנה על הקטבים - מה שיוצר סכנה לקצר ולפיצוץ וסכנה לדליפת חומצה מהמצבר

יום שלישי, 12 באוגוסט 2008

שיפוץ מכלולי רכב

אחסון לא מסודר.

תורת המקצוע - תיבת הילוכים אוטומטית ממחושבת – סיכום

מאפייני התמסורת הממוחשבת :

- מגשרת על הפער שאליו טרם נמצא פתרון מספק בגיר הרציף .
- מתאימה את החלפת ההילוכים לאופי הנסיעה הנבחר .
- מאפשרת לשנות את סגנונות ההילוכים .
- מצוידת במערכת גיבוי אלקטרונית להמשך תנועה בעת תקלה .
- כוללת מערכת הידראולית ובקרה אלקטרונית ממחושבת .

תכונות בולטות :

- נהיגה משופרת עם אפשרות לשינוי סגנון נהיגה .
- החלפת הילוכים אופטימלית עם שילוב מצמד מבוקר אלקטרונית .
- יתר חיסכון בדלק עקב שימוש במכללים מתוחכמים .
- רעש מופחת ואורך חיים ארוך .
- אבחון תקלות משופר לפישוט השרות והתחזוקה .

הבדלים מול תמסורת אוטומטית רגילה :

- החלפת הילוכים חלקה יותר והשהיית תיזמון ההצתה בהורדת הילוכים .
- ניתוק אספקת הדלק בשעת חילוף הילוכים לגבוה יותר .
- בקרת כוח עצמית לביטול הזעזועים במחזור העבודה .
- ממיר מומנט חדיש יותר עם אפשרות לנעילה .
- ויסות נעילת הממיר גם במהירות נמוכה יחסית .
- נמנע אובדן מומנט פיתול בעת עלייה מופרזת של השמן בתמסורת
- משדר פולסים אלקטרוני קטן ויעיל מחליף את הווסת ההידראולי
- שסתומים סולונואידים מחליפים את שסתומי השילוב בתמסורת הרגילה .
- בתמסורת הממוחשבת פועל מנגנון בקרה למניעת הרס עצמי .

מעבר הכוח :

- התיבות הנפוצות ממקומות בטור בהמשכו של ציר המנוע .
- ממיר המומנט כולל משאבה , טורבינה וסטטור , ומשמש כמחליף לגלגל תנופה .
- תיבת ההילוכים כוללת שלושה גלים מקבילים : ראשי , נגדי ומשני .
- הכוח מועבר בין גלגלי שיניים בגרסאות שונות באמצעות מצמדים .

גישור הממיר :

- יוצר קשר ישיר בין המנוע לתמסורת ללא תיווך השמן .
- ביכולתו להגביר את מומנט הפיתול כשיש פער במהירות הפנימיות .
- מונע החלקה מיותרת וחוסך כ – 20% בצריכת הדלק .
- מבקר ושולט על הפרש המהירות שבין המאיץ והטורבינה .
- בקרת הגישור מונעת מכה בעת החלפת הילוכים .
- יחידת הבקרה בוחרת את נעילת ההילוך על בסיס אותות הכניסה
- מכללים אלקטרוניים מעבירים נתונים שונים לשסתום הנעילה .

חיישני המידע בתמסורת הממוחשבת :

- חיישן מד מהירות הנסיעה – המשפיע על נקודת תיזמון שילוב ההילוכים .
- חיישן מצערת – מסוג ליניארי הצמוד לגוף המצערת .
- מחולל דפקים – המזהה את מהירות התוף הקדמי של ההילוך האחורי .
- חיישן מהירות המנוע – המשרת את יחידת בקרת השיוט .
- חיישן לחץ אטמוספרי – המשגר אות אל יחידת הבקרה הממוחשבת
- חיישן חום המנוע – המעביר מידע על טמפרטורת נוזל קירור המנוע .
- חיישן חום שמן התמסורת – המאפשר לשלוט על תיזמון החלפת ההילוכים .
- חיישן בלימת הרכב – המנתק את גישור הממיר בעת הפעלת הבלמים .

אלמנטים המופעלים על ידי המחשב :
שסתומים סולנואידים שנועדו לשלב הילוכים ופועלים בשני מצבים :
1. שמירה על לחץ שמן כנגד קפיץ .
2. שחרור לחץ השמן הגורם לתזוזת שסתום .

סוגי שסתומים סולנואידים :
1. שסתומי שילוב המווסתים את לחץ הקו לצורך החלפת הילוכים .
2. שסתומי נעילה השולטים על בקרת הנעילה .
3. שסתומי קו הלחץ – השולטים על הלחץ בקו .

וויסותים המופעלים על ידי המחשב :
1. בקרת חילוף הילוכים – המזהה את מהירות הרכב ועומס המנוע .
2. בקרת מתכונת הנסיעה – הבוררת את אופן הנסיעה .
3. בקרת כוח – להחלפת הילוכים אוטומטיים בשעת נסיעה בתחום "D" .
4. בקרת לחץ – לוויסות אופטימלי לכל חילוף הילוכים .
5. בקרת מומנט פיתול – המקטינה זמנית את המומנט לשיפור תחושת החלפת הילוכים .
6. בקרה עצמית – לאבחון תקלות . נורה מהבהבת וכן נרשמת התקלה .
7. בקרת תפעול אל-כשל – המאפשרת כושר נסיעה מוגבל לאחר ההתרעה .

אמצעי אבחון תקלות :

- מדידת מפלס השמן והוספת נוזל בהתאם לצורך .
- בדיקת מבחן עצר (חנק) לאיתור מקור התקלה וזיהוי הסיבה האפשרית .
- מדידת לחצי השמן במצמד כדי לוודא את תקינות הלחץ ההידראולי .
- נסיעת מבחן לבדיקת דרך אחרי שיפוץ או הרכבת תמסורת חדשה .
- מערכת אבחון תקלות עצמית .

תמסורת אלקטרוניות ברכב כבד :

- תיבת הילוכים אוטומטית הופכת לרכיב אינטגרלי ברכב הכבד .
- בשלבי יישום תמסורת אוטומטיות עם דיסקה יבשה במקום ממיר מומנט , וכן מצמד אוטומטי עם
דיסקה יבשה .
- בשימוש בקרת תמסורת בשלט רחוק . הפיקוד האלקטרוני מותקן בתוך הרכב , וחיבורו על ידי כבלים
חשמליים .
- חלק מהתמסורות האוטומטיות משולבות עם בלימה הידרו-דינמית המאפשרת בלימה ללא בלאי ,
ונפוצות מאוד באוטובוסים .

יום שני, 11 באוגוסט 2008

בור טיפולים פתוח


בור טיפולים במוסך. סביבו הגבהה (סף) למניעת נפילת חפצים לתוכו ו/או מעידה פנימה של אנשים לתוכו וכן מדרגות לירידה מהצד. כאשר איננו בשימוש - יש לכסות את הבור, או לבצע פעילות אחרת, למניעת עלייה של רכב מעליו ולמניעת נפילת אנשים לתוכו.

תורת המקצוע - תיבת הילוכים אוטומטית – סיכום

תפקידים :

- מסייעת לנהג לתפעל את הרכב ביתר קלות .
- קובעת את יחסי המסירה הנכונים בין המנוע ובין אופני הינע הרכב .
- מאפשרת עמידה בדרישות ובאילוצי הדרך השונים .
- מבטלת את צורך הנהג להתערב בהחלפת הילוכים .


סוגי תיבות הילוכים אוטומטיות :

- תיבות בעלות שלושה או ארבעה הילוכים קדמיים , ולעיתים אף חמישה .
- תיבות אוטומטיות ממוחשבות .
- ברכבים הכבדים והאוטובוסים משלוב מאיט "רטרדר" בתמסורת האוטומטית .

יתרונות ת"ה אוטומטית מול ידנית מדורגת :

- שילוב הילוכים מהיר , ללא האטת הנסיעה או ניתוק העברת הכוח .
- נסיעת שיוט ועצירה חלקה ללא הקמת רעש .
- יכולת טיפוס בעליות ללא צורך במצמד – לשיפור נוחות הנהיגה
- אפשרות לזחילה איטית בתנועה עירונית ובחניות .
- פעולה ביחס מסירה גבוה , ללא עומסים חריגים על המנוע .
- אמינות משופרת ותרומה לאורך חיי התמסורת ברכב .

חסרונות ת"ה אוטומטית מול ידנית מדורגת :

- תוספת מחיר בקנייה רכב .
- צריכת דלק גבוהה בשל אובדן כוח .
- תוספת משקל בחלקו הקדימי של הרכב .
- אין אפשרות להתניע בדחיפה .

פעולת ת"ה אוטומטית :

- המערכת מכילה תשלובת פלנטרית של גלגלי שיניים המכונים : שמש , כוכבים וטבעת משוננת .
- תשלובת פלנטרית מאפשרת החלפת יחסי מהירות מבלי לשלב ולנתק גלגלי שיניים , ולכן ההפרעה

למעבר הכוח מינימלית .
- "שרתים" מאפשרים החלפת הילוכים קדמיים , תוך שילוב גלגלי שיניים .
- מערכת הידראולית מפעילה ומשחררת את המנגנון המכני של התשלובת הפלנטרית .
- אמצעי הבקרה במערכת ההידראולית פועלים ברצף – אחד אחר השני .
- גוף תיבת הילוכים כולל בתוכו את בית הממיר .
- נוזל ההידראולי משמש לסיכה , קירור והפעלת המצמדים .
- להבטחת בקרת שילובי גלגלי השיניים משתמשים במצמדים ובבלמי סרט .
- ווסת נועד לתאם לחצים לביצוע הצמדה מושלמת .
- משטחי המצמדים והבלמים מצופים בחומר בעל מקדם סטטי גבוה .
- בלם סרט עשוי מפלדה , ומופעל באמצעות בוכנה הידראולית .
- מצמד חד כיווני מבטיח תנועה סיבובית של אחד מהרכיבים במערכת בכיוון הרצוי בלבד .


המערכת ההידראולית :

המערכת מחולקת לשלוש תת-מערכות השלובות יחדיו :


1. בקרת לחץ קו – לסיכוך התמסורת ולמניעת החלקה במצמדים .
2. בקרת ידית הבחירה – באמצעות הסטתו של השסתום הידני .
3. בקרת שסתומי השילוב - כשבורר ידית ההילוכים מצוי על (D) .

תפקידי המערכת בתמסורת האוטומטית :

1. שילוב הילוכים – עולים ויורדים – ובקרת העיתוי .
2. שימון החלקים הנעים וקירורם .
3. העברת הכוח הסיבובי מהמנוע באמצעות ממיר מומנט .

משאבת שמן פועלת בכל עת שהמנוע פועל , משמנת את התמסורת , מונעת חום יתר , ומאפשרת בקרה על החלפת הילוכים .
גוף השסתומים קובע את עיתוי ואיכות שילוב ההילוכים , בהתאם למידע אודות תנאי הנסיעה . מכיל מספר שסתומים , כאשר הגישה לכל שסתום הינה באמצעות תעלות שמן .

הילוך יתר :

- מאפשר לגל ההינע להסתובב במהירות גבוהה מזו של המנוע .
- מקטין את מספר סיבובי המנוע ואת צריכת הדלק .
- מצוי תמסורת אוטומטית , המשלבת בתוכה את הילוך היתר , ולעיתים הוא נפרד . להילוך היתר
הנפרד מערכת גלגלי שיניים פלנטרית .
- מערכת פלנטרית פועלת בשני מצבים : הילוך ישיר , והילוך יתר .

מרכבי התמסורת האוטומטית :

- גוף תיבת הילוכים .
- תושבת אחורית + וסת .
- גוף השסתומים .
- תומך מרכזי .
- מצמד אחורי .
- תשלובת פלנטרית .
- מצמד קדמי .
- משאבת שמן .


טרומפלדור בגליל-משנת 1913

סרט על אולטרה-סאונד תלת ממדי

ליקוי חמה 2009

טלסקופ החלל האבל

סגננות חשיבה ולמידה

הסכנה הגדולה הטמונה בעובש