איך בונים מצגת

יום שבת, 29 בנובמבר 2008

מכבש אקסצנטרי


המגן השקוף נמצא במקומו, סביב האזור המסוכן.גלגל תנופה איננו מוגן כנדרשהמכבד מצויד במנגנון הפעלה בשתי ידיים.

מכבש אקסצנטרי


המכבש מצויד במערכת הפעלה בשתי ידיים.המגן פתוח.אסור להפעיל את המכונה מכיוון שהמגן השקוף, אשר אמור להימצא סביב אזור העבודה איננו במקומו מה שמסכן את המפעיל.

מינהל - שאלות חזרה המשך

49. מהי ספרות יצרנים? כמה סוגי ספרות יצרנים אתה מכיר ?

יצרני הרכב חייבים לספק ספרות יצרנים לכל דגם שהם מיצרים, קיימים ארבעה ספרים:
א. שעתון שהוא קטלוג של כל העבודות שניתן לבצע ברכב וזמן תקן לביצוע.
ב. מדריך טכני (MANUEL) שבו מפורטים סדר הפעולות הכלים הציוד והכלים הספציפי והמידות הדרושות לביצוע כל עבודה.
ג. קטלוג חלקי חילוף עם מספר קטלוגי כל פריט בדגם.
ד. ספר הוראות למשתמש שבו מפורטות כל התכונות של הרכב וכל הכפתורים שבתא הנהג ,הוראות טיפול ותעודת אחריות וספר טיפולים.

50. מה הוא סדר העדיפות ללקוחות בניהול תור מוזמנים ?

תינתן עדיפות ראשונה לרכב ביטחון , אמבולנס, רכב נכים , רכב עבודה , רכב שהזמין תור.

51. מה הן הוראות הבטיחות ללבוש בעבודת מוסך ?

כובע ללא מצחייה, שרוולים מכופתרים או מופשלים, מכנסים ארוכים, נעלי בטיחות. החולצה צריכה להיות בתוך המכנסים או לבוש סרבל.

52. מה הן הוראות הבטיחות המחייבות בהפעלת בור עבודה במוסך, שיש בו בור עבודה ?

הוראות הבטיחות הם :
א. הבור חייב להיות נקי ומאוורר.
ב. חייב להיות בבור פתח ניקוז.
ג. בשני קצוות הבור יהיו מדרגות לכניסה ויציאה.
ד. חייבים להרכיב שולים שימנעו נפילת חפצים לתוך הבור.
ה. הבור יהיה מכוסה בכול שעה שאינו בשימוש.
ו. לא יעלה רכב לבור ללא מכוון.

53. מה הוא מתח התאורה בבור העבודה ?

מתח התאורה בבור היא 24 וולט.

54. הסבר כיצד תנהג ולמי תפנה אם תרצה לפתוח מוסך חדש ?

כדי לפתוח מוסך חדש תפנה :
א. לרשות המקומית בבקשה לרשיון עסק, עליך להגיש את הכתובת ,גוש וחלקה , ותוכניות בנין מעודכנת .
ב. עליך לפנות למשרד התחבורה כדי לקבל אישורים על חלוקת השטח והמבנה ,כניסה ויציאה.
ג. תצטרך להביא אישור ממשרד התחבורה לרשות שאם תפתח מוסך אם יתנו לך רשיון לניהול מוסך.
ד. משרד התחבורה ייתן לך רשימת דרישות כתנאי לקבלת הרשיון.

55. מה הם מדדי ניהול? תן 2 דוגמאות למדדי יעילות. תו 2 דוגמאות למדדי פריון.

מדדי ניהול הם חישובים חלקיים של מדדי פריון.
מדדי יעילות :
א. יעילות = 100 * (זמן ביצוע / זמן שעתון)
ב. יעילות = 100 * [(ש"ע * מחיר שעת מוסך)/הכנסה מעבודה]
מדדי פריון :
א. מדד פריון העבודה =
יעילות = 100 * [(ש"ע * מחיר שעת מוסך) / קופה]
ב. מדד פריון האון =
(סה"כ ש"ע ששילמנו * 100) / סה"כ הכנסות מעבודה (לחודש)

56. למה חשוב להחתים את הלקוח על הזמנת תיקון ?

הזמנת תיקון זהו מין חוזה בין בעל הרכב לבין המוסך ובו מפורטים סעיפים אשר מפרטים את חובת המוסך כלפי הלקוח וכן חובת הלקוח כלפי המוסך כגון התחיבות לתשלום ותנאי עבודה.

57. מה ההבדל בין הזמנת תיקון לכרטיס עבודה ?

הזמנת תיקון זהו מין חוזה בין בעל הרכב לבין המוסך ובו מפורטים סעיפים אשר מפרטים את חובת המוסך כלפי הלקוח וכן חובת הלקוח כלפי המוסך כגון התחיבות לתשלום ותנאי עבודה.
כרטיס עבודה זהו טופס פנימי אשר נרשמים בו כל עבודות והחלקים אשר בוצעו ברכב.

58. הגדר מהי פעילות יצרנית (עבודה ישירה)ומהי פעילות לא יצרנית(עבודת לווי) תן דוגמא .

עבודה ישירה היא העבודה שתמורתה הלקוח משלם. דוגמא: פרוק והרכבה של חלק, בדיקה או בחינה, תיקון ושיפוץ, עבודות חוץ.
עבודת לוואי היא כל עבודה שהיא לא ישירה אבל בלעדיה אי אפשר לבצע את העבודה הישירה.
דוגמא : לקבל הוראות, לקרא ספרים. להביא חלפים, לנקות ,לרשום.

59. מה ההבדל בין פעילות לא יצרנית לבטלה ?

פעילות לא יצרנית הם זמני הלוואי ובלעדיהם אי אפשר לבצע את העבודה.
בטלה זה בזבוז זמן וחוסר מעש והיא לא קשורה לעבודה.

60. איך אתה יכול למדוד במוסך שלך את סה"כ זמני הלוואי ? תן דוגמא והסבר.

אני יכול למדוד את זמני הלוואי על ידי דגימת עבודה כאשר אני רושם בטבלה כול 10 דקות מה העובד עושה.

61. איך תחייב לקוח על עבודה שאינה כלולה בשעתון ?

למוסך אסור לחייב לקוח אלא לפי שעתון עבודה בלבד.

62. ציין שלוש דרכים לקביעת משך הזמן הנדרש לביצוע עבודת מוסך מסוימת (מוגדרת) .

הדרכים לקביעת הזמן הם:
א. הערכה - הערכה מפורטת של זמן לכל פעולה בנפרד.
ב. מדידת זמן הנדסית – מדידה שמתבצעת על ידי מקצוען בהנדסת תעשיה (מהנדס יצור).
ג. דגימת עבודה – זהו חקר רב תצפיתי שבו ניתן למדוד את זמן התקן, משמש בעיקר למדידת זמן הלוואי זמנים אישיים והפרעות בעבודה.

64. תאר את תהליך קבלת רכב למוסך לעבודה עד מסירתו ללקוח

א. רישום ביומן הזמנת תיקון .
ב. פתיחת כרטיס עבודה.
ג. בחינת הרכב.
ד. הפנית הרכב לתיקון.
ה. ביצוע התיקונים.
ו. בחינת גמר תיקונים.
ז. בדיקה ואשור נתוני כרטיס עבודה וחלפים.
ח. ריכוז וסיכום חשבון.
ט. שחרור הרכב.

יום שישי, 28 בנובמבר 2008

מכבש אקסצנטרי


העובד לא משתמש במגן (המגן פתוח). גלגל התנופה איננו מוגן היטב ויוצר סיכון לפגיעה בידיו של המפעיל העובד מצויד באוזניות להגנה מפני רמות הרעש הגבוהות מעל המותר

פחחות - מכונת כיפוף פחים הידראולית


מכונה לכיפוף פחים ללא אמצעי ההגנה הדרושים . נדרשת מקצועיות בהפעלה והדרכה תקופתית למפעיל.

מינהל - שאלות חזרה המשך

38. הסבר את עקרון הרישום הכפול בהנהלת החשבונות.

הרישום הכפול בהנהלת החשבונות משקף בצורה ברורה שני טורים של פעולות עסקיות ,האחת לחובה והשניה לזכות, צורה זו מאפשרת זיהוי ברור ומדויק של שתי פעולות או אלמנטים כספיים זהים .

39. כיצד נמדד יעילותו של עובד וכיצד ניתן להגדיל את יעילותו של העובד ?

היעילות היא מדד פריון שמחשב את היחס בין כמות העבודה המצופה מהעובד לכמות העבודה שהוא ביצע, במידה והעובד יעיל הוא יבצע את העבודה בפחות זמן מהנדרש ואז בחישוב נקבל יעילות גבוהה יותר מ 100% . אפשר להגדיל את יעילותו של עובד על ידי שכר עידוד.

40. הגדר פריון ,תן דוגמה למדדי פריון במוסך.

הפריון הוא מדד כלכלי שמחשב את היחס בין התפוקות לתשומות (תפוקות הם כל הכסף שהפקתי ותשומות זה הכסף שהשקעתי).
מדדי ניהול הם חישובים חלקיים של מדדי פריון, למשל יעילות היא מדד פריון העבודה.
מדד פריון ההון הוא חישוב של סה"כ ההכנסות לחודש לחלק לסה"כ שעות העבודה ששילמנו כפול 100 ואם המספר הזה קטן ממחיר שעת עבודת מוסך אז פריון ההון הוא פחות מ 100%.

41. מי אחראי על מי, הבוחן על מנהל העבודה או מנהל העבודה על הבוחן? שרטט מבנה ארגוני של מוסך שמסביר את תשובתך .

הבוחן לא אחראי על מנהל העבודה ומנהל העבודה לא אחראי על הבוחן שניהם כפופים למנהל המוסך הכללי.
מנהל המוסך
מנהל טכני מזכירות
קבלת רכב חשבונות מנהל עבודה בוחן מחסן
שרות מכללים מכונאות חשמל פחחות צבע

42. מה הם סוגי התאורה הקיימים במוסך? תאר כל סוג, מה יתרונותיו? מה חסרונותיו ?

סוגי התאורה הם:
א. נורות להט
יתרונות – זולות ברכישה.
חסרונות – יקרות בשימוש, לא מומלצות.
ב. פלואורוצנט.
יתרונות – זולות בשימוש, התקנה בגובה נמוך, מתאים
למוסך ברכב פרטי.
חסרונות – גורמות לבעיות בגלל אפקט ההבהוב.
ג. נורות 24 וולט.
יתרונות – מתאים למנורות מטלטלות נוחות לתאורה
מקומית (בתוך הרכב), בטיחותיות.
חסרונות – תאורה חלשה.

43. מהו זמן תקן, מהו זמן שעתון, מה ההבדל בניהם ?

זמן תקן הוא הזמן שהעבודה צריכה להימשך .
שעתון הוא זמן התקן שנקבע על ידי היצרן ופורסם בספר שעתון יצרן לדגם מסוים. לכל דגם צריך להיות שעתון יצרן.
אין הבדל בין זמן שעתון לבין זמן תקן.

44. מהם השיקולים למיקום המוסך בשטח ?

א. כיווני גישה , כניסה ויציאה מהמגרש , אם המגרש פינתי או מאפשר כניסה מצד אחד ויציאה מצד שני.
ב. כיווני המוסך מבחינת רוחות , אור , גשם, ושמש, הכיוונים הטובים הם כאשר המוסך פונה לצד צפון.
ג. מקורות זיהום אוויר ורעש – עדיף להתרחק ממפעלים אשר יוצרים אבק ורעש.

45. מה זה מוסך ½ סגור ?

מוסך ½ סגור זהו מוסך שקיר אורך אחד חסר וישנה כניסה חופשית של כלי רכב אל מקומות העבודה והחוצה.

46. מהו שטח אולם העבודה, על מגרש של 2,400 מ"ר למוסך של מכוניות פרטיות ?

שטח אולם העבודה יהיה 2/3 מהשטח הכולל שזה 1600 מ"ר.

47. מהו שטח מחלקות העזר ? פרט את מחלקות העזר לפי קבוצות ותן דוגמא.

שטח מחלקות העזר ושירותים הם כ 1/3 משטח אולם העבודה ברכב.
מחלקות העזר הם:
א. מחסן חלפים.- ימצא קרוב לשטחי העבודה.
ב. מחסן שמנים. – קרוב למקום הסיכה.
ג. מסגריה – קרובה למקום הפחחייה.
ד. חשמליה – קרוב לתאי העבודה של החשמלאי.
ה. חדר שיפוצים ורחיצת חלפים – קרובים לתאי מכונאים.
ו. מקום למדחס אוויר- במקום מבודד מרעש.

48. מהו שטח המגרש הדרוש למוסך של אוטובוסים אם שטח מחלקות העזר הוא 200 מ"ר ?

200 = 1/3 מאולם עבודה .
אולם עבודה = 600 .
600 = ¼ משטח המגרש .
שטח המגרש = 2,400 = 4 * 600 .

יום רביעי, 26 בנובמבר 2008

מגזרי מתכת רב שימושיים


מיתקן מיגזרי המתכת מצויד בשרשרת למניעת הפעלה אקראית

מינהל - שאלות חזרה המשך

26. כמה דקות שעון הן 0.78 שעה ?

0.78 * 60 = 46.8

27. כיצד נקבע מחיר שעת עבודה על בסיס חישוב תמחירי ,פרט לפחות 4 מרכיבים.

א. שכר עבודה.
ב. שכר דירה.
ג. הוצאות הנהלה.
ד. הוצאות כלליות.

28. במוסך נמצאים מנהל כללי, מנהל עבודה כללי, מנהל מחלקת מכונאות, ובוחן, למי צריך להיות כפוף כל אחד מבעלי התפקידים האלה ?

א. מנהל כללי כפוף לבעלים.
ב. מנהל עבודה כללי כפוף למנהל הכללי.
ג. מנהל מחלקת מכונאות כפוף למנהל עבודה כללי.
ד. הבוחן כפוף למנהל הכללי.

29. מה דרוש למערכת ביוב של מוסך על מנת שלא יגרם למערכת הביוב העירונית נזק ?
דרוש במערכת ביוב של מוסך בור מפריד שומנים.

30. פרט איזה נתונם צרכים להופיע בטופס ניפוק פריטים ממחסן המוסך ?

מס קטלוגי, כמות, מחיר לקוח, זיהוי הלקוח, זיהוי הרכב, וזיהוי העובד.

31. מהו תקן כיבוי אש במוסך ?

א. ברז כיבו אש 3 צול לשימוש מכבי אש על המדרכה ליד שער המוסך מחוץ למוסך.
ב. לפחות שני ברזים 2 צול בשתי הקצוות של חזית המוסך וליד כול ברז ארון פח ובו: שני זרנוקים 2 צול של 15 מטר כל אחד ומזנק דו שימושי (בהפעלת הידית ימינה מרסס ערפל ובהזזת הידית שמאלה מתיז סילון)
ג. לפחות שישה מטפים אבקה יבשה של 6 קילו כל אחד במצב תקין .
ד. גלגילון ¾ צול (תיקני) בכול נקודה מסוכנת כמו פינת רחיצת חלפים , חדר מצברים, מסגריה .

32. מה הם הכללים המרכזיים בתכנון מוסך מודרני ?

א. חלוקה נכונה של השטחים בין אולם העבודה ומחלקות העזר והשירותים והקפדה על רמה ביחידות האלה.
ב. תנאי סביבה שהמוסך לא יהיה ליד מפעל מרעיש או ליד מפעל שעושה אבק.
ג. שלא תהיה כניסה או יציאה על דרך צדדית.
ד. ניהול רמת הידע של העובדים במוסך על ידי התאמתם למבחנים המקצועית קורסים והשתלמויות.

33. מוסך מטפל ב850 מכוניות לשנה, 30 ש"ע לכל מכונית, תקן ש"ע = 2,400 שעות בשנה, אחד עובד לתא כמה תאי עבודה יש לבנות במוסך ?

יש לבנות 11 תאי עבודה
(850 * 30) / 2,400 = 10.625

34. הכן תרשים של ארגון עבודה במוסך ?

מנהל המוסך

מנהל טכני מזכירות

קבלת רכב חשבונות מנהל עבודה בוחן מחסן

שרות מכללים מכונאות חשמל פחחות צבע

35. מהו מתח החשמל הדרוש במוסך (פרט ותן דוגמאות) ?

א. 3 פזות ,380 וולט למכונות וכלים שמעל ½ כוח סוס.
ב. 1 פזה , 220 וולט למכונות וכלים עד ½ כוח סוס ותאורה.
א.24 וולט למנורות יד מתלתלות ,לבור עבודה, לממד ומקלט, לתאורת חירום.

36. מנה את היתרונות והחסרונות בין ליפט לבור ?

יתרונות הליפט הם: עבודה בגובה הרצפה תאורה טובה ויכולת לכוון את גובה העבודה לגובה העובד.
חסרונות הליפט הם: הרכב נמצא במקום גבוה והוא יכול ליפול, בתקלה מכנית או חשמלית הרכב יכול להישאר תקוע על הליפט.
יתרונות הבור הם: ניתן לעבוד על כל סוג רכב בלי הגבלת משקל, זול בשימוש, אין תקלות מכניות או חשמליות בהפעלתו.
חסרונות הבור הם: בהחזקה לקויה מצטבר לכלוך וגזים בתוך הבור והוא מהוה מלכודת בטיחותית , הבור אינו מתאים לעובדים נמוכים שצרכים להיעזר במתקנים שונים.

37. הסבר את המונחים: שיק, שטר חוב, ערב, מס ישיר, מס עקיף .

שטר הוא המונח הכללי לשלשה סוגים של שטרות שטר חליפין, צ'קים, ושטרי חוב.
שטר חליפין הוא מערכת יחסים של שלושה שחקנים לפחות.
צ'ק גם הוא מערכת יחסים של שלשה שחקנים לפחות אבל אחד הצדדים חייב להיות הבנק.
שטר חוב יש בו רק שתי שחקנים א' מתחייב בפני ב' .
הערב חותם על שטר חוב ומתחייב לעושה השטר שהתשלום ישולם ואם לא יפנו איליו.
מס ישיר הוא מס המוטל על ידי רשות ציבורית אל אדם, ואותו אדם חייב לשלם אותו מתוך הכנסתו באופן ישיר לדוגמא מס הכנסה.
מס עקיף הוא מס המוטל לא על אדם אלא על נכס או על שירות לדוגמא: מס קניה, מע"מ כי במע"מ אפשר לגלגל את אחריות התשלום על הקונה.

יום שני, 24 בנובמבר 2008

כבלי חשמל ופתילי זינה

כבלי חשמל ופתילי זינה מונחים על הרצפהויוצרים סיכוני מעידה נפילה והתחשמלותפתילי הזינה אינם תקניים (החומר המבודד איננו מתאים)

מינהל - שאלות חזרה המשך

13. האם אפשר להפעיל מקדחה חשמלית בעלת הספק של 1 קילו וואט ברשת חשמל חד פאזית במוסך ?

לא מכוון שברשת חשמל של 1 פזה מותר להפעיל ציוד חשמלי עד חצי כוח סוס שזה 340 וואט והמקדחה פועלת בהספק של 1000 וואט.

14. מנה ארבעה שיטות לחישוב הפחת .

א. שיטת הקו הישר.
ב. שיטת סכום הספרות.
ג. שיטת התפוקה.
ד. שיטת אחוז קבוע מהיתרה.

15. איזה סוגי תחזוקת מוסך הנך מכיר הבה דוגמה לכל שיטה ומתי תשתמש בכל שיטה ?

ישנם שלוש שיטות לתחזוקה(להחזקה) :
א. אחזקת שבר - באחזקת שבר אנחנו לא מטפלים במכלל או בפריט ומחליפים אותו כאשר הוא מפסיק לתפקד ,למשל: מנורה שנשרפה ,אטם שנשחק .
ב. אחזקה מתוכננת - באחזקה מתוכננת אנחנו קובעים מועדי בחינה מראש לסוגי ציוד במוסך ולכל סוג ציוד מכינים רשימת ביקורת , בכל ביקורת תקופתית עוברים על כל הרשימה ומתקנים או מחליפים את מה שלפי דעתנו דרוש תיקון או החלפה.
ג. אחזקה מונעת - באחזקה מונעת קובעים מראש שעות עבודה או תקופה או ק"מ או שעות מנוע לכל פריט או מכלל שאנחנו רוצים לתחזק אותו בהחזקה מונעת ומחליפים אותם בזמן שנקבע כאשר הם עדין טובים כמו למשל : פלגים ,פילטרים ,שמנים .

16. מהיכן אתה יודע שצריך לתת ללקוח הערכת מחיר ? מה צריך לעשות אם תוך כדי תיקון מתברר שעלות התיקון גבוהה יותר מהערכה שניתנה ללקוח ?

בתנאי הרשיון לניהול מוסך כתוב שהמוסך חייב להחתים את הלקוח על הזמנת תיקון, בהזמנת התיקון כתוב שצריך לתת ללקוח הצעת מחיר . ואם מתברר שהתיקון יעלה ביותר מ - 20% מערכת המחיר שניתנה ללקוח יש להודיע ללקוח מראש ולבקש את אישורו.

17. פרט את סוגי השירותים ומחלקות העזר במוסך. לפי איזה חוק נדרש כל סוג שירות ?

א. מחלקות העזר הם: מחסן חלפים, חשמליה , מסגריה , חדר שיפוצים, ומשרד קבלת לקוחות.
חדר המתנה ללקוחות נדרשים על פי תקנות משרד התחבורה
ב. בתי שימוש, מקלחות, חדר הלבשה, חדר אוכל, כיורים לרחיצת ידים, נדרשים על פי פקודת
הבטיחות באחריות משרד העבודה.
ג. מקלט וממ"ד נדרשים על ידי פיקוד העורף.
ד. בור מפריד שומנים נדרש על ידי הרשות המקומית המשרד לאיכות הסביבה .

18. איך צריכה להיות מותקנת מערכת תאורה פלואורוצנטית במוסך, בהיבט הבטיחותי, ציין
לפחות שני גורמים.
א. ביטול הפקת ההבהוב על ידי פיזור המנורות בין שלוש פזות.
ב. הצבה של שתי נורות שונות ,כתום וכחול.

19. מה הוא תפקידו של יועץ השירות במוסך ?

א. יועץ השירות הוא בוחן הרכב והוא מגדיר את התיקונים והטיפולים שצריך לעשות ברכב.
ב. מסביר ללקוח מה נדרש ומה צריך ומתפקד כאיש שיווק שירותי המוסך.
ג. נותן ללקוח הערכת מחיר לתיקון.
ד. בחון בחינה בטיחותית לפי סעיף 17.

20. מה זה בור מפריד שומנים ,תן הסבר על ידי שרטוט פשוט ביד חופשית.

בור מפריד שומנים הוא מתקן שמוצב על צנרת הביוב בין המוסך ומערכת הביוב העירונית ומיועד למנוע מעבר של שמנים למערכת הביוב העירונית.

21. למה צריך במוסך להזמין תור מראש ? למה זה טוב ללקוח ? למה זה טוב למוסך ?

א. הזמנת תור מראש מקילה על המוסך את ארגון העבודה ומקטינה את זמן שהית הרכב במוסך.
ב. הזמנת תור מראש טובה ללקוח מפני שהיא מאפשרת לו יותר שעות פעילות ועבודה ברכב.

22. מה זה זמן שהיית רכב, מה זה זמן תיקון רכב? ומה ההבדל בניהם ?

זמן שהיית רכב הוא כל הזמן שעובר מכניסת הרכב למוסך ועד שהוא יוצא.
זמן תיקון הרכב הוא סה"כ השעות שחיובו בסעיף העבודה בחשבונית.
ההבדל ביניהם יכול להיות גדול מאוד אם הרכב נמצא במוסך כל היום ועבדו עליו רק 2 או 3 שעות.

23. מי קובע את סדר התיקונים במוסך ?

המנהל המקצועי (מנהל עבודה ראשי) קובע את סדר התיקונים במוסך.

24. האם מותר למוסך שרות לגבות כסף עבור תיקוני דרך, חילוף או גרירה ?

לא למוסך שירות אסור לגבות כסף עבור תיקוני דרך חילוץ או גרירה.

25. כמה הן 33 דקות בזמן עשרוני ?

33 / 60 = 0.55

יום ראשון, 23 בנובמבר 2008

מינהל - שאלות חזרה

1. איזה שילוט חייב להיות במוסך ?

א. מוסך מורשה מתאם משרד התחבורה אם מספר רשיון ומחיר שעת עבודה.
ב. מחיר שעת עבודה ל12 הפעולות שבפיקוח + רשימה של 12 הפעולות שבפיקוח
ג. מוסך שירות (למי שיש לו רשות ממשרד התחבורה לשים שלט מוסך שירות ).
ד. שילוט בטיחות כגון : סכנת החלקה , בור פתוח וכדומה .

2. מהם התנאים הדרושים לניהול ורישום מחסן במוסך ?

א. צריך להיות אדם ממונה על המחסן וצריכה להיות הקפדה על הרישום.
ב. כל הקניות של מוצרי תעבורה יעשו אך ורק אצל ספק מורשה בעל רשיון ממשרד התחבורה.
ג. הספק יספק את המוצרים יחד עם תעודת משלוח, מס קטלוגי, ומחיר ללקוח.
ד. הממונה על המלאי ירשום את הפריט בכרטיס המלאי לפי שם ומספר.
ה. מחיר המוצר לא יהיה יותר גבוהה ממחיר היבואן של הרכב.
ו. כל חצי שנה צרכים לעשות ספירת מלאי לכל הפריטים במחסן.

3. כיצד יש לבצע החזקת ציוד מבחינה בטיחותית ושמירה איכותית של הציוד ?

אחזקת ציוד חייבת להתבצע על פי הוראות היצרן ועל פי הוראות החזקה שמפרט מנהל המוסך . כל ציוד הרמה או ציוד שמופעל בכוח פנאומטי או הידראולי או מכני חייב בבדיקה על ידי בודק מוסמך כל 14 חודש ,מדחסים כל 24 חודשים.

4. מהי דרישת החוק לאחזקת הציוד ועל איזה סוגי ציוד חל החוק ?

כל ציוד הרמה או ציוד שמופעל על ידי כוח פנאומטי או הידראולי או מכני חייב בבדיקה של בודק מוסמך כל 14 חודש ,מדחסים כל 24 חודשים.

5. מה הם כל הפרטים שצרכים להיות ביומן קבלת רכב למוסך (יומן לקוחות) ?

תאריך , שעה , מס רכב ,יצרן ודגם ,שם לקוח , טלפון לקוח , מהות התיקון (בקיצור), שעת יציאה, מס חשבונית .

6. איך רצוי להרכיב מערכת אוויר דחוס מבחינה בטיחותית או מבחינת שמירת הציוד הפנאומטי ?

א. המדחס חייב להיות מחוץ למוסך במקום מגודר ומבודד לרעש.
ב. רצוי להתקין את צינורות המדחס בשיפוע כדי שהלחות המצטברת תזרום החוצה ולהתקין מיכל שסופג את הלחות כדי שהכלים הפנאומטים לא יפגעו.
ג. יש להתקין מרסס שמן מפני שכלים פנאומטית חייבים בשימון.
ד. בסוף כל קו חייב להיות ברז ניקוז למים , וכל היציאות חייבות להיות כלפי מעלה.

7. מה הם התכונות הדרושות ממנהל מוסך מוסמך על מנת שיצליח בתפקידו ?

התכונות הדרושות הם : דעתנות , החלטיות ידע וניסיון ויכולת להפעיל שיקול דעת והקשבה.

8. כיצד קובעים את מחיר שעת העבודה במוסך ?

א. ל-12 הפעולות שבפיקוח יקבע מחיר שלא יהיה גבוה ממחיר שעת עבודה במוסך היבואן של אותו רכב.
ב. לשער העבודות יקבע מחיר על בסיס תמחיר המוסך (עלות כוללת לשעת עבודה) והרווח הרצוי לבעל המוסך .

9. מה זה יעילות ואיך מחשבים יעילות מוסך ?

היעילות היא היחס שהוקצב לעובד בשעות עבודה לביצוע מחולק בשעות הביצוע למעשה . אם הביצוע הוא פחות שעות מהיעד העובד יעיל וזה יתבטא ביעילות שהיא גבוהה מ 100% .

10. כיצד אפשר לקצר את שעית הרכב במוסך ?

א. על ידי הפעלת שכר עידוד.
ב. על ידי שיפורים בתהליך ובביצוע.
ג. על ידי הקטנת זמני הלווי.
ד. על ידי צמצום הזמנים האישיים והבטלות.

11. מה הם שיטות שכר עידוד המקובלות במוסכים ותן דוגמה לכל שיטה ?

א. שיטת שכר עידוד אחוז מול אחוז שבה מחשבים את היעילות ביחס שבין שעות תקן לשעות ביצוע והפרמיה תהיה שווה ליעילות. יעילות = (שעת תקן / שעות ביצוע) * 100
ב. שיטת שכר עידוד לפי הפדיון כאשר היעילות שווה ליחס בין הפדיון בכסף חלקי שעות עבודה כפול מחיר שעת מוסך . יעילות = פדיון כסף / (ש"עב * מחיר שעת מוסך) .

12. הסבר מה הם הפרטים שצרכים להיות בכרטיס התיקון ולמה חשוב כל פרט ?

א. הפרטים שצרכים להיות הם: זיהוי הרכב מקביל לרשום ביומן המוסך, תאריך ושעה של התחלת העבודה , רשימה מפורטת של כל התיקונים שנעשו ברכב ,ושעות עבודה בכל פעולה .

הערה : אם המוסך אינו משתמש בהוראות ניפוק חלפים ירשמו כל החלפים שנופקו לרכב כולל מס קטלוגי על כרטיס התיקון .
ב. למה זה חשוב :זיהוי הרכב חשוב כדי לחייב את הרכב הנכון.
פרוט העבודות והחלפים חשוב כי החוק מחייב לפרט אותם בחשבונית שנמסרת ללקוח וכרטיס התיקון הוא האסמכתא החשבונאית להוצאת החשבונית.

יום שבת, 22 בנובמבר 2008

בתי תקע משוקעים

חיבור נאות של פתילי זינה באמצעות בתי תקע משוקעים .כבלי החשמל המונחים על הרצפה אינם מוגנים

לוח חשמל ראשי


חיבור לא תקין של כבלי חשמל ללוח סיכוני התחשמלות ושריפהגידי החשמל חשופים, ללא בידוד

מינהל - תכנון מוסך

מהם הנתונים הבסיסיים הדרושים לצורך תכנון גודל מוסך .

*. סוגי הצרכן : בעלי רכב פרטי , צי רכב חברות שונות ,מוניות , צי רכב פרטי , יבואני רכב .
*. סוגי הרכב : פרטי , משאיות , אוטובוסים , טרקטורים .
*. איזה סוגי מחלקות במוסך ואיזה סוגי עבודות יבוצעו בהם :
מכונאות וחשמל בלבד או גם מרכב , אחזקת מונעת או החלפת מכללים או תיקון מראש .
*. היקף השירותים : תחזיות של כמות הרכב ובהתאם לכך , הטיפולים שעל המוסך לעשות
במשך שנה .
*. תחזית הפיתוח לעתיד : רמת הפיתוח ובאילו מחלקות יגדל היקף עבודה בטווח של שנים
ויותר .

מהן המידות הדרושות לתכנון תא עבודה (אורך , רוחב , גובה) לרכב פרטי , למשאית ולאוטובוס .

רוחב תא לרכב פרטי : 1.7 + 0.75 + 0.75 = 3.20 M
אורך תא לרכב פרטי : 4.5 + 2 + 1 = 7.5 M
גובה תא לרכב פרטי : 1.5 + 1.8 + 0.5 = 3.8 M
שטח תא עבודה לרכב פרטי : 3.2 * 7.5 = 24 M2

רוחב תא למשאית : 2.5 + 1 + 1 = 4.5 M
אורך תא למשאית : 9 + 3 + 1.5 = 13.5 M
גובה תא למשאית : 3 + 1.8 + 1 = 5.8 M
שטח תא עבודה למשאית : 4.5 * 13.5 = 61 M2

רוחב תא לאוטובוס : 2.5 + 1 + 1 = 4.5 M
אורך תא לאוטובוס : + 3 + 1.5 = 16.5 M12
גובה תא לאוטובוס : 3 + 1.8 + 1 = 5.8 M
שטח תא עבודה לאוטובוס : 4.5 * 16.5 = 75 M2

פרט אלו יחידות נכללות בשטחי עזר לעבודה , בשירותים ובמשרדים .

יחידות בשטחי עזר לעבודה : מחסן חלפים , מחסן שמנים , מסגריה , חשמליה , חדר שיפוצים , פינת רחיצת חלפים , מקום למדחס אויר .
יחידות הנכללות בשירותים : אולם הלבשה , חדר אוכל כולל מטבח , מקלחות , בתי שימוש .
יחידות הנכללות במשרדים : משרד – מנהל מוסך , משרד – מנהל עבודה כללי או מנהל טכני , משרד – הנהלת חשבונות , מנהלה , משרד – קבלה והמתנה .

מהו היחס (באחוזים) במוסך לרכב קטן ובמוסך לרכב משא בין שטחי העזר והשירותים לשטח אולם העבודה , בין שטח אולם העבודה לשטח המבנה ובין שטח המבנה לשח המגרש .

היחס (באחוזים) בין שטח המבנה לשטח המגרש :

רכב פרטי : 33.3% .
משאית : 25% .

היחס (באחוזים) בין שטח אולם העבודה לשטח המבנה :

רכב פרטי : 66.6%.
משאית : 66.6% .

היחס (באחוזים) בין שטחי עזר והשירותים לשטח אולם העבודה :

רכב פרטי : 50% .
משאית : 50% .

מערכת חשמל – אילו סוגי מתח וסוגי תאורה קיימים במוסך .

סוגי מתח חשמלי בשימוש :
1. זרם חד פזי – 220 וולט , מתאים לתאורה ולמנועים עד ¾ כוח סוס בלבד .
2. זרם תלת פזי – 380 וולט , מתאים למנועים מעל ¾ כוח סוס .
3. מתח 24 וולט – לתאורה בטיחותית כמו מנורה מטלטלת .

סוגי תאורה קיימים :
1. נורת להט – יקרות בשימוש , זולות ברכישה , עוצמת תאורה נמוכה .
2. פלואורוצנט – זולות בשימוש , התקנה בגובה נמוך בלבד .
3. נורות כספית – זול בשימוש , יקר בהתקנה , חייב להיות בגובה מסוים .
4. תאורת הלוגן – יקרה בשימוש , עוצמה גדולה , מרוכזת מאוד , מתחממת מאוד , יקרה
ברכישה , רגישה בטיפול .
5. תאורה בטיחותית 24V - ניידת , בתוך הבור , במקומות מסוכנים .

כיצד צריכה להיות מותקנת מערכת אויר דחוס במוסך ואלו רכיבים היא צריכה לכלול .

מערכת האוויר הדחוס חייבת לכלול בתוכה מערכות ניקוז מי עיבוי .
לפני כל מכונה או כלי הצורך אוויר דחוס יש להתקין : מנקז מים , מסנן ומשמנת אוטומטית .
המדחס צריך להיות במקום מבודד , מוגן ומאוורר .
צנרת האוויר הדחוס האופקית תותקן בשיפוע של ½ - 1 אחוז בכיוון הצרכן בסוף הקו יותקן ניקוז . היציאות מהקו הראשי האופקי ירד צינור כלפי מטה עם ברך זאת כדי לא לספוג את המים ישר לצרכן .

על מגרש בגודל של 1 דונם צריך לתכנן מוסך לרכב פרטי (קטן) חשב :

1. מה יהיה שטח המבנה : 1,000 * 1/3 = 333.3
2. מה יהיה גודל שטחי העזר : 333.3 * 1/3 = 111.1
3. מה יהיה גודל אולם העבודה : 333.3 – 111.1 = 222.2
4. כמה תאי עבודה יהיו במוסך : 222.2 / 24 = 9.2
5. מה יהיה מספר העובדים הישירים ומהי חלוקתם לפי מקצועות (עובדים ועוזרים) :
9.2 * 1 = 9.2 10 עובדים .
1. מכונאים : 10 * 50% = 5
2. מסגרים ופחחים : 10 * 20% = 2
3. חשמלאות : 10 * 10% = 1
4. סיכה ורחיצה : 10 * 10% = 1
5. שיפוץ מכללים : 10 * 10% = 1

6. מה יהיה מספר העובדים הבלתי ישירים ומהם תפקידיהם :
עובדים בלתי ישירים מהווים כ – 30 – 70 אחוזים ממספר העובדים הישירים .
לכן 10 * 50% = 5
תפקידיהם : מנהל המוסך – בוחן , מנהל עבודה , מחסנאי , פקידה , עובד ניקיון ושמירה .

7. בכמה כלי רכב יוכל לטפל המוסך בשנה :
21,600 / 30 = 720
8. סה"כ שעות טיפול במוסך בשנה :
9 * 2400 = 21,600
9.שעות טיפול ממוצע למכונית בשנה :
30 .

יום שישי, 21 בנובמבר 2008

לוח חשמל חסום


הגישה ללוח החשמל חסומה במיכלים של חומרים דליקים. לא קיימת מערכת לכיבוי אש

טעינת מצברים

עמדה לא מסודרת לטעינת מצברים: אין מעקה סביב העמדה, כבלי החשמל פרושים על הרצפה, אין הגנה על הקטבים, אין שילוט אזהרה.

מינהל - שאלות חזרה למבחן במנהל המשך

79. מה הם מדדי ניהול? תן 2 דוגמאות למדדי יעילות. תו 2 דוגמאות למדדי פריון.
מדדי ניהול הם חישובים חלקיים של מדדי פריון.
מדדי יעילות :
א. יעילות = 100 * (זמן ביצוע / זמן שעתון)
ב. יעילות = 100 * [(ש"ע * מחיר שעת מוסך)/הכנסה מעבודה]
מדדי פריון :
א. מדד פריון העבודה =
יעילות = 100 * [(ש"ע * מחיר שעת מוסך) / קופה ]
ב .מדד פריון האון =
(סה"כ ש"ע ששילמנו * 100) / סה"כ הכנסות מעבודה (לחודש)

80. הסבר מהו לוח תכנון עומס(לוח גנט) במוסך תן 2 דוגמאות ללוח תכנון עומס .

לוח עומס מאפשר למנהל המוסך לתכנן בצורה טובה את קבלת הרכבים לתיקון ולדעת מה קורה בכל שעה ושעה בכול מחלקות המוסך.

81. למה חשוב להחתים את הלקוח על הזמנת תיקון ?

הזמנת תיקון זהו מין חוזה בין בעל הרכב לבין המוסך ובו מפורטים סעיפים אשר מפרטים את חובת המוסך כלפי הלקוח וכן חובת הלקוח כלפי המוסך כגון התחיבות לתשלום ותנאי עבודה.

82. מה ההבדל בין הזמנת תיקון לכרטיס עבודה ?
הזמנת תיקון זהו מין חוזה בין בעל הרכב לבין המוסך ובו מפורטים סעיפים אשר מפרטים את חובת המוסך כלפי הלקוח וכן חובת הלקוח כלפי המוסך כגון התחיבות לתשלום ותנאי עבודה.
כרטיס עבודה זהו טופס פנימי אשר נרשמים בו כל עבודות והחלקים אשר בוצעו ברכב.

83. הגדר מהי פעילות יצרנית (עבודה ישירה)ומהי פעילות לא יצרנית(עבודת לווי) תן דוגמא .

עבודה ישירה היא העבודה שתמורתה הלקוח משלם. דוגמא: פרוק והרכבה של חלק, בדיקה או בחינה, תיקון ושיפוץ, עבודות חוץ.
עבודת לוואי היא כל עבודה שהיא לא ישירה אבל בלעדיה אי אפשר לבצע את העבודה הישירה.
דוגמא : לקבל הוראות, לקרא ספרים. להביא חלפים, לנקות ,לרשום.

84. מה ההבדל בין פעילות לא יצרנית לבטלה ?

פעילות לא יצרנית הם זמני הלוואי ובלעדיהם אי אפשר לבצע את העבודה.
בטלה זה בזבוז זמן וחוסר מעש והיא לא קשורה לעבודה.

85. איך אתה יכול למדוד במוסך שלך את סה"כ זמני הלוואי ? תן דוגמא והסבר.

אני יכול למדוד את זמני הלוואי על ידי דגימת עבודה כאשר אני רושם בטבלה כול 10 דקות מה העובד עושה.

86. איך תחייב לקוח על עבודה שאינה כלולה בשעתון ?

למוסך אסור לחייב לקוח אלא לפי שעתון עבודה בלבד.

87. ציין שלוש דרכים לקביעת משך הזמן הנדרש לביצוע עבודת מוסך מסוימת (מוגדרת) .

הדרכים לקביעת הזמן הם:
א. הערכה- הערכה מפורטת של זמן לכל פעולה בנפרד.
ב. מדידת זמן הנדסית – מדידה שמתבצעת על ידי מקצוען בהנדסת תעשיה (מהנדס יצור).
ג. דגימת עבודה – זהו חקר רב תצפיתי שבו ניתן למדוד את זמן התקן, משמש בעיקר למדידת זמן הלוואי זמנים אישיים והפרעות בעבודה.

88. תאר את תהליך קבלת רכב למוסך לעבודה עד מסירתו ללקוח

א. רישום ביומן הזמנת תיקון .
ב. פתיחת כרטיס עבודה.
ג. בחינת הרכב.
ד. הפנית הרכב לתיקון.
ה. ביצוע התיקונים.
ו. בחינת גמר תיקונים.
ז. בדיקה ואשור נתוני כרטיס עבודה וחלפים.
ח. ריכוז וסיכום חשבון.
ט. שחרור הרכב.

יום חמישי, 20 בנובמבר 2008

לוח חשמל חסום


הגישה ללוח החשמל במפעל חסומה על ידי ריהוט וחפצים אין מערכת לכיבוי אש אין סימון על המפסקים

לוחות חשמל


מערכת כיבוי ללוח חשמל. נדרשת ללוח מעל 100 אמפר.

מינהל - שאלות חזרה למבחן במנהל המשך

66. מהו זמן תקן, מהו זמן שעתון, מה ההבדל בניהם ?

זמן תקן הוא הזמן שהעבודה צריכה להימשך .
שעתון הוא זמן התקן שנקבע על ידי היצרן ופורסם בספר שעתון יצרן לדגם מסוים. לכל דגם צריך להיות שעתון יצרן.
אין הבדל בין זמן שעתון לבין זמן תקן.

67. מהם השיקולים למיקום המוסך בשטח ?

א. כיווני גישה , כניסה ויציאה מהמגרש , אם המגרש פינתי או מאפשר כניסה מצד אחד ויציאה מצד שני.
ב. כיווני המוסך מבחינת רוחות , אור , גשם, ושמש, הכיוונים הטובים הם כאשר המוסך פונה לצד צפון.
ג. מקורות זיהום אוויר ורעש – עדיף להתרחק ממפעלים אשר יוצרים אבק ורעש.
68. מה זה מוסך ½ סגור ?

מוסך ½ סגור זהו מוסך שקיר אורך אחד חסר וישנה כניסה חופשית של כלי רכב אל מקומות העבודה והחוצה.

69. מהו שטח אולם העבודה, על מגרש של 2,400 מ"ר למוסך של מכוניות פרטיות ?

שטח אולם העבודה יהיה 2/3 מהשטח הכולל שזה 1600 מ"ר.

70. מהו שטח מחלקות העזר ? פרט את מחלקות העזר לפי קבוצות ותן דוגמא.

שטח מחלקות העזר ושירותים הם כ 50% משטח אולם העבודה ברכב.
מחלקות העזר הם:
א. מחסן חלפים.- ימצא קרוב לשטחי העבודה.
ב. מחסן שמנים. – קרוב למקום הסיכה.
ג. מסגריה – קרובה למקום הפחחייה.
ד. חשמליה – קרוב לתאי העבודה של החשמלאי.
ה. חדר שיפוצים ורחיצת חלפים – קרובים לתאי מכונאים.
ו. מקום למדחס אוויר- במקום מבודד מרעש.

71. מהו שטח המגרש הדרוש למוסך של אוטובוסים אם שטח מחלקות העזר הוא 200 מ"ר ?

200 = 1/3 מאולם עבודה .
אולם עבודה = 600 .
600 = ¼ משטח המגרש .
שטח המגרש = 2,400 = 4 * 600 .

72. מהי ספרות יצרנים? כמה סוגי ספרות יצרנים אתה מכיר ?

יצרני הרכב חייבים לספק ספרות יצרנים לכל דגם שהם מיצרים, קיימים ארבעה ספרים:
א. שעתון שהוא קטלוג של כל העבודות שניתן לבצע ברכב וזמן תקן לביצוע.
ב. מדריך טכני (MANUEL) שבו מפורטים סדר הפעולות הכלים הציוד והכלים הספציפי והמידות הדרושות לביצוע כל עבודה.
ג. קטלוג חלקי חילוף עם מספר קטלוגי כל פריט בדגם.
ד. ספר הוראות למשתמש שבו מפורטות כל התכונות של הרכב וכל הכפתורים שבתא נהג ,הוראות טיפול ותעודת אחריות וספר טיפולים.

73. מה הוא סדר העדיפות ללקוחות בניהול תור מוזמנים ?

תינתן עדיפות ראשונה לרכב ביטחון , אמבולנס, רכב נכים , רכב עבודה , רכב שהזמין תור.

74. מה הן הוראות הבטיחות ללבוש בעבודת מוסך ?

כובע ללא מצחייה, שרוולים מכופתרים או מופשלים, מכנסים ארוכים, נעלי בטיחות. החולצה צריכה להיות בתוך המכנסים או לבוש סרבל.
75. מה הן הוראות הבטיחות המחייבות בהפעלת בור עבודה במוסך, שיש בו בור עבודה ?

הוראות הבטיחות הם :
א. הבור חייב להיות נקי ומאוורר.
ב. חייב להיות בבור פתח ניקוז.
ג. בשני קצוות הבור יהיו מדרגות לכניסה ויציאה.
ד. חייבים להרכיב שולים שימנעו נפילת חפצים לתוך הבור.
ה. הבור יהיה מכוסה בכול שעה שאינו בשימוש.
ו. לא יעלה רכב לבור ללא מכוון.

76. מה הוא מתח התאורה בבור העבודה ?

מתח התאורה בבור היא 24 וולט.

77. הסבר כיצד תנהג ולמי תפנה אם תרצה לפתוח מוסך חדש ?

כדי לפתוח מוסך חדש תפנה :
א. לרשות המקומית בבקשה לרשיון עסק, עליך להגיש את הכתובת ,גוש וחלקה , ותוכניות בנין מעודכנת .
ב. עליך לפנות למשרד התחבורה כדי לקבל אישורים על חלוקת השטח והמבנה ,כניסה ויציאה.
ג. תצטרך להביא אישור ממשרד התחבורה לרשות שאם תפתח מוסך אם יתנו לך רשיון לניהול מוסך.
ד. משרד התחבורה ייתן לך רשימת דרישות כתנאי לקבלת הרשיון.

78.במוסך יש מנכ"ל ומנהל עבודה ראשי מי מהם צריך להיות בעל תעודת הסמכה ?

שניהם חייבים להיות בעלי תעודת הסמכה .

יום שלישי, 18 בנובמבר 2008

לוח חשמל לא תקין

לוח חשמל לא תקין ולא תיקני:כבלי חשמל חשופים חיבורים לא תקינים כבלי החשמל מסוגים לא תיקניים אין סימון ושילוט אביזרי מתכת לא תיקניים סכנת חישמול

לוח חשמל עם עמדת כיבוי

מטפה לכיבוי שריפות חשמל מותקן בצד הלוח חסר סימון המעגלים למפסקים

מינהל - שאלות חזרה למבחן במנהל המשך

57. הסבר מהם הקריטריונים לטיפול ברכב שנפגע בתאונה במקרים הבאים: כאשר הנזק הוא עד 49%, עד 74% , מעל 75% .

כאשר עלה הנזק הגולמי לרכב כל שהוא מעל 55% משווי הרכב ימסור שמאי הרכב לבעליו הודעה על אי שימוש ברכב ויודיע על כך לרשות הרישוי בטופס מיוחד .וזה מחייב החלפת מספר רישוי.
כאשר עלה הנזק מעל 75% הרכב יוגדר כאובדן גמור ולא יינתן ולא יחודש רשיון הרכב.

58. הסבר את המונחים: שיק, שטר חוב, ערב, מס ישיר, מס עקיף .

שטר הוא המונח הכללי לשלשה סוגים של שטרות שטר חליפין, צ'קים, ושטרי חוב.
שטר חליפין הוא מערכת יחסים של שלושה שחקנים לפחות.
צ'ק גם הוא מערכת יחסים של שלשה שחקנים לפחות אבל אחד הצדדים חייב להיות הבנק.
שטר חוב יש בו רק שתי שחקנים א' מתחייב בפני ב' .
הערב חותם על שטר חוב ומתחייב לעושה השטר שהתשלום ישולם ואם לא יפנו איליו.
מס ישיר הוא מס המוטל על ידי רשות ציבורית אל אדם, ואותו אדם חייב לשלם אותו מתוך הכנסתו באופן ישיר לדוגמא מס הכנסה.
מס עקיף הוא מס המוטל לא על אדם אלא על נכס או על שירות לדוגמא: מס קניה, מע"מ כי במע"מ אפשר לגלגל את אחריות התשלום על הקונה.

59. הסבר את עקרון הרישום הכפול בהנהלת החשבונות.

הרישום הכפול בהנהלת החשבונות משקף בצורה ברורה שני טורים של פעולות עסקיות ,האחת לחובה והשניה לזכות, צורה זו מאפשרת זיהוי ברור ומדויק של שתי פעולות או אלמנטים כספיים זהים .

60. במה עוסק שרות התעסוקה ומה מטרתו ?

א. חוק שירות התעסוקה לגבי המעביד מחייב את המעביד לקבל עובדים לעבודה אך ורק דרך שירות התעסוקה. במקרים מסוימים רשאי המעביד לקבל עובדים דרך חברות כוח אדם מורשות על ידי שרות התעסוקה. במידה ושרות התעסוקה לא מסוגל לספק כוח עבודה מתאים ובעל המוסך מוצא עובד בעצמו עליו לדווח עליו לשרות התעסוקה.
ב. לגבי העובד :עובד שמבקש עבודה ירשם ושרות התעסוקה ידאג לו למקום עבודה. במידה ושרות התעסוקה אינו מסוגל לספק עבודה לעובד הוא יאשר לו קבלת דמי אבטלה.

61. איזה פרק מיום העבודה צריך המנהל המקצועי של המוסך להיות נוכח במוסך ?

המנהל המקצועי של מוסך חייב להיות נוכח במוסך בכול שעות העבודה.

62. כיצד נמדד יעילותו של עובד וכיצד ניתן להגדיל את יעילותו של העובד ?

היעילות היא מדד פריון שמחשב את היחס בין כמות העבודה המצופה מהעובד לכמות העבודה שהוא ביצע, במידה והעובד יעיל הוא יבצע את העבודה בפחות זמן מהנדרש ואז בחישוב נקבל יעילות גבוהה יותר מ 100% . אפשר להגדיל את יעילותו של עובד על ידי שכר עידוד.

63. הגדר פריון ,תן דוגמה למדדי פריון במוסך.

הפריון הוא מדד כלכלי שמחשב את היחס בין התפוקות לתשומות (תפוקות הם כל הכסף שהפקתי ותשומות זה הכסף שהשקעתי).
מדדי ניהול הם חישובים חלקיים של מדדי פריון, למשל יעילות היא מדד פריון העבודה.
מדד פריון ההון הוא חישוב של סה"כ ההכנסות לחודש לחלק לסה"כ שעות העבודה ששילמנו כפול 100 ואם המספר הזה קטן ממחיר שעת עבודת מוסך אז פריון ההון הוא פחות מ 100%.

64. מי אחראי על מי, הבוחן על מנהל העבודה או מנהל העבודה על הבוחן? שרטט מבנה ארגוני של מוסך שמסביר את תשובתך .

הבוחן לא אחראי על מנהל העבודה ומנהל העבודה לא אחראי על הבוחן שניהם כפופים למנהל המוסך הכללי.
מנהל המוסך
מנהל טכני מזכירות
קבלת רכב חשבונות מנהל עבודה בוחן מחסן
שרות מכללים מכונאות חשמל פחחות צבע

65. מה הם סוגי התאורה הקיימים במוסך? תאר כל סוג, מה יתרונותיו? מה חסרונותיו ?

סוגי התאורה הם:
א. נורות להט
יתרונות – זולות ברכישה.
חסרונות – יקרות בשימוש, לא מומלצות.
ב. פלואורוצנט.
יתרונות – זולות בשימוש, התקנה בגובה נמוך, מתאים
למוסך ברכב פרטי.
חסרונות – גורמות לבעיות בגלל אפקט ההבהוב.
ג. נורות 24 וולט.
יתרונות – מתאים למנורות מטלטלות נוחות לתאורה
מקומית (בתוך הרכב), בטיחותיות.
חסרונות – תאורה חלשה.

יום ראשון, 16 בנובמבר 2008

משרד - לוח חשמל ראשי


לוח חשמל מותקן בקירבת עמדת עבודה במשרד הגישה ללוח חסומה תיקי נייר מאוחסנים מעל ללוח ובקירבת כבלי חשמל היוצאים ממנו יוצרים סיכוני התחממות ושריפה סיכוני קרינה אלקטרומגנטית ( RF ) בקירבת הלוח תעלות כבלים לא תקינות

מפסק חירום


מפסק חירום למיתקן חשמלי קיים שלט זיהוי מצב תקין

מינהל - שאלות חזרה למבחן במנהל המשך

45. מהו תקן כיבוי אש במוסך ?

א. ברז כיבו אש 3 צול לשימוש מכבי אש על המדרכה ליד שער המוסך מחוץ למוסך.
ב. לפחות שני ברזים 2 צול בשתי הקצוות של חזית המוסך וליד כול ברז ארון פח ובו: שני
זרנוקים 2 צול של 15 מטר כל אחד ומזנק דו שימושי (בהפעלת הידית ימינה מרסס ערפל
ובהזזת הידית שמאלה מתיז סילון)
ג. לפחות שישה מטפים אבקה יבשה של 6 קילו כל אחד במצב תקין .
ד. גלגילון ¾ צול (תיקני) בכול נקודה מסוכנת כמו פינת רחיצת חלפים , חדר מצברים,
מסגריה .

46. מה הם הכללים המרכזיים בתכנון מוסך מודרני ?

א. חלוקה נכונה של השטחים בין אולם העבודה ומחלקות העזר והשירותים והקפדה על רמה
ביחידות האלה.
ב. תנאי סביבה שהמוסך לא יהיה ליד מפעל מרעיש או ליד מפעל שעושה אבק.
ג. שלא תהיה כניסה או יציאה על דרך צדדית.
ד. ניהול רמת הידע של העובדים במוסך על ידי התאמתם למבחנים המקצועית קורסים
והשתלמויות.

47. מוסך מטפל ב850 מכוניות לשנה, 30 ש"ע לכל מכונית, תקן ש"ע = 2,400 שעות בשנה,
אחד עובד לתא כמה תאי עבודה יש לבנות במוסך ?

יש לבנות 11 תאי עבודה (850 * 30) / 2,400 = 10.625

48. הכן תרשים של ארגון עבודה במוסך ?

מנהל המוסך , מנהל טכני , מזכירות , קבלת רכב חשבונות , מנהל עבודה , בוחן ,
מחסן שרות , מכללים , מכונאות , חשמל , פחחות , צבע .

49. מה הם החוקים המטפלים בזיהום אויר? מי אוכף אותם, ומי אחראי לאכיפתם ?

א. תקנות התעבורה על ידי תקן פליטת הגזים ובחינת תקינות על ידי המוסך ובזמן רישוי
שנתי.
ב. תקנות איכות הסביבה המחייבות הוצאת הגזים מהמוסך על ידי אוורור מאולץ.

את תקנות משרד התחבורה עוקפת משטרת ישראל .ואת תקנות איכות הסביבה אוכפים המפקחים של משרד התחבורה.

50. כיצד ממשים בוררת אם צד אחד אינו מוכן לקיים את פסיקת הבורר ?

במידה והצד המחויב מסרב לקיים את פסק הבוררות פונים ישירות אל ההוצאה לפועל.

51. מהו מתח החשמל הדרוש במוסך (פרט ותן דוגמאות) ?

א. 3 פזות ,380 וולט למכונות וכלים שמעל ½ כוח סוס.
ב. 1 פזה , 220 וולט למכונות וכלים עד ½ כוח סוס ותאורה.
ג. 24 וולט למנורות יד מתלתלות ,לבור עבודה, לממד ומקלט, לתאורת חירום.

52. מנה את היתרונות והחסרונות בין ליפט לבור ?

יתרונות הליפט הם: עבודה בגובה הרצפה תאורה טובה ויכולת לכוון את גובה העבודה לגובה העובד.
חסרונות הליפט הם: הרכב נמצא במקום גבוה והוא יכול ליפול, בתקלה מכנית או חשמלית הרכב יכול להישאר תקוע על הליפט.
יתרונות הבור הם: ניתן לעבוד על כל סוג רכב בלי הגבלת משקל, זול בשימוש, אין תקלות מכניות או חשמליות בהפעלתו.
חסרונות הבור הם: בהחזקה לקויה מצטבר לכלוך וגזים בתוך הבור והוא מהוה מלכודת בטיחותית , הבור אינו מתאים לעובדים נמוכים שצרכים להיעזר במתקנים שונים.

53. מתי עובד יכול להתפטר ולקבל פיצוי ?

א. שעובד עובר דירה למרחק שמעל 45 ק"מ .
ב. מתגייס לצה"ל או למשטרה.
ג. עבר לגור בישוב ספר.
ד. כאשר עובדת נכנסת להריון.

54. מתי (באיזה מקרים) לא מגיע לעובד שפוטר פיצוי ?

א. כאשר העובד עוזב את העבודה ללא הודעה מוקדמת.
ב. כאשר העובד הואשם בפלילים.
ג. כאשר העובד מעל באימון של בעל המוסך.

55. מה אומר החוק לגבי שעות עבודה וימי עבודה של נערים ?

יום עבודה בשבוע עבודה של נער הם מקסימום 8 שעות ביום ומקסימום 40 שעות בשבוע. אסור להעסיק נער במנוחה שבועית . הפסקות - נער שעובד 6 שעות לפחות זכאי ל 4\3 שעה הפסקה 2\1 שעה רצופה כמו אדם מבוגר על פי חוק .
אסור להעסיק נער בעבודת לילה , המושג לילה פירוש פרק הזמן של 12 שעות בין 8 בערב ל 8 בבוקר שלמחרת.

56. הסבר מהו ההבדל בין חוק לתקנה ?

את החוק קובעת הכנסת, ואת התקנה קובע השר לפי הצורך והדרישות.

יום שבת, 15 בנובמבר 2008

פתילי זינה

סכנת התחשמלות : פתילי זינה פגומים ולא תיקניים מונחים על הרצפהבתי תקע פגומים ולא תקניים (בית תקע משרדי) לא תיקניים ופגומים

לוח חשמל - חיווט מסוכן


גידי חשמל חשופים, מגעים חשופים,גישה חסומה לבתי תקעמפסקים ובתי תקע לא מסומניםבית תקע שרוף (מעומס יתר)

מינהל - שאלות חזרה למבחן במנהל המשך

23. מה תפקידה של מחלקת מוסכים ושמאי רכב, מנה שלשה תפקידים לפחות.

תפקידה של מחלקת שמאים הם: אחראי על כל כתבי ההסמכה, אחראי על תוכניות הלימוד בבתי הספר.

24. מה הם מוצרי תעבורה ? מי רשאי למכור אותם? איך נקבע מחירם ?

א. מוצר מקורי – ארוז באריזה של יצרן הרכב הנושאת את שם היצרן וסימונו המסחרי. מחירו
נקבע על ידי הרשות.
ב. מוצר חלופי – זהו מוצר תעבורה לא מקורי . הרשות קובעת את מחירו.
ג. מוצר משופץ – זהו מוצר משומש שעובד ושופץ. אין פיקוח על מחירו.
ד. מוצר תעבורה משומש – זהו מוצר תעבורה משומש ומחירו הוא עד 50% מחיר מוצר מיובא.
ה. מוצר תעבורה מקומי – מחירו קובע יצרן המוצר כולל מסים אגרה ותשלום חובה שחלים על
המוצר לא כולל מע"מ.
רשאים למכור מוצרי תעבורה הם: יצרן, יבואן, סיטונאי, וכל אדם אשר קיבל אישור לכך.

25. הגדר את המונחים "שרות" ו"מפעל" כפי שהם מוגדרים בחוק (בצו הארגון).

"מפעל" – כל מקום שבו נעשית מלאכה ברכב מנועי או ניתן שירות לרכב מנועי או ברכב מסוג גרור או בחלקי רכב, מוסך קבוע או נייד לתיקוני רכב מנועי
"מוסך שירות" – מפעל שבו ניתנים שירותי אחזקה ותיקונים לרכב או לרכב מנועי מתוצר או מדגם מסוים.

26. מהיכן אתה יודע שצריך לתת ללקוח הערכת מחיר ? מה צריך לעשות אם תוך כדי תיקון מתברר שעלות התיקון גבוהה יותר מהערכה שניתנה ללקוח ?

בתנאי הרשיון לניהול מוסך כתוב שהמוסך חייב להחתים את הלקוח על הזמנת תיקון, בהזמנת התיקון כתוב שצריך לתת ללקוח הצעת מחיר . ואם מתברר שהתיקון יעלה ביותר מ - 20% מערכת המחיר שניתנה ללקוח יש להודיע ללקוח מראש ולבקש את אישורו.

27. פרט את סוגי השירותים ומחלקות העזר במוסך. לפי איזה חוק נדרש כל סוג שירות ?

א. מחלקות העזר הם: מחסן חלפים, חשמליה , מסגריה , חדר שיפוצים, ומשרד קבלת לקוחות. חדר המתנה ללקוחות נדרשים על פי תקנות משרד התחבורה
ב. בתי שימוש, מקלחות, חדר הלבשה, חדר אוכל, כיורים לרחיצת ידים, נדרשים על פי פקודת הבטיחות באחריות משרד העבודה.
ג. מקלט וממ"ד נדרשים על ידי פיקוד העורף.
ד. בור מפריד שומנים נדרש על ידי הרשות המקומית המשרד לאיכות הסביבה .

28. איך צריכה להיות מותקנת מערכת תאורה פלואורוצנטית במוסך, בהיבט הבטיחותי, ציין לפחות שני גורמים.

א. ביטול הפקת ההבהוב על ידי פיזור המנורות בין שלוש פזות.
ב. הצבה של שתי נורות שונות ,כתום וכחול.

29. מה הוא תפקידו של יועץ השירות במוסך ?

א. יועץ השירות הוא בוחן הרכב והוא מגדיר את התיקונים והטיפולים שצריך לעשות ברכב.
ב. מסביר ללקוח מה נדרש ומה צריך ומתפקד כאיש שיווק שירותי המוסך.
ג. נותן ללקוח הערכת מחיר לתיקון.
ד. בחון בחינה בטיחותית לפי סעיף 17.

30. מה זה בור מפריד שומנים ,תן הסבר על ידי שרטוט פשוט ביד חופשית.

בור מפריד שומנים הוא מתקן שמוצב על צנרת הביוב בין המוסך ומערכת הביוב העירונית ומיועד למנוע מעבר של שמנים למערכת הביוב העירונית.

31. למה צריך במוסך להזמין תור מראש ? למה זה טוב ללקוח ? למה זה טוב למוסך ?

א. הזמנת תור מראש מקילה על המוסך את ארגון העבודה ומקטינה את זמן שהית הרכב במוסך.
ב. הזמנת תור מראש טובה ללקוח מפני שהיא מאפשרת לו יותר שעות פעילות ועבודה ברכב.

32. מה זה זמן שהיית רכב, מה זה זמן תיקון רכב? ומה ההבדל בניהם ?

זמן שהיית רכב הוא כל הזמן שעובר מכניסת הרכב למוסך ועד שהוא יוצא.
זמן תיקון הרכב הוא סה"כ השעות שחיובו בסעיף העבודה בחשבונית.
ההבדל ביניהם יכול להיות גדול מאוד אם הרכב נמצא במוסך כל היום ועבדו עליו רק 2 או 3 שעות.

33. מי קובע את סדר התיקונים במוסך ?

המנהל המקצועי (מנהל עבודה ראשי) קובע את סדר התיקונים במוסך.

34. האם מותר למוסך שרות לגבות כסף עבור תיקוני דרך, חילוף או גרירה ?

לא למוסך שירות אסור לגבות כסף עבור תיקוני דרך חילוץ או גרירה.

35. למי מותר לתקן תיקוני דרך בדרך עירונית ?

לאף אחד אין רשות לתקן תיקוני דרך בדרך עירונית. פינוי רכב בתוך העיר יעשה על ידי גרר במהירות האפשרית .

36. מה יעשה מנהל מקצועי של מוסך אם לקוח מסרב לתקן ליקוי בטיחותי חמור.

א. יודיע לרשות (משרד התחבורה) בטופס שמיועד לכך פרטי הלקוח, מהות התקלה, תאריך ושעה.
ב. ישלח עותק לאיגוד המוסכים לתיוק עדיות .
ג. ישמור במוסך (בפנקס)את העותק השלישי.

37. מה צריך לעשות מנהל מוסך למכונאות שרוצה גם לשפץ מכללים וגם למכור חלפים ?

א. לשיפוץ מכללים צריך להגיש בקשה למחלקת המוסכים ולעמוד בדרישות מקום וציוד.
ב. למכור חלקי חילוף צריך להגיש בקשה לאגף הרכב במשרד התחבורה ולעמוד במבחן ובדרישות מקום וציוד.

38. האם מנהלי מחלקות לחשמל ולפחחות במוסך מורשה צרכים להיות בעלי הסמכה בעצמם ?

כן מנהלי מחלקות במוסך שיש בו מנהל מקצועי חייבים להיות בעלי תעודת הסמכה במקצועם.

39. כמה הן 33 דקות בזמן עשרוני ?

33 / 60 = 0.55

40. כמה דקות שעון הן 0.78 שעה ?

0.78 * 60 = 46.8

41. כיצד נקבע מחיר שעת עבודה על בסיס חישוב תמחירי ,פרט לפחות 4 מרכיבים.
א. שכר עבודה.
ב. שכר דירה.
ג. הוצאות הנהלה.
ד. הוצאות כלליות.

42. במוסך נמצאים מנהל כללי, מנהל עבודה כללי, מנהל מחלקת מכונאות, ובוחן, למי צריך להיות כפוף כל אחד מבעלי התפקידים האלה ?

א. מנהל כללי כפוף לבעלים.
ב. מנהל עבודה כללי כפוף למנהל הכללי.
ג. מנהל מחלקת מכונאות כפוף למנהל עבודה כללי.
ד. הבוחן כפוף למנהל הכללי.

43. מה דרוש למערכת ביוב של מוסך על מנת שלא יגרם למערכת הביוב העירונית נזק ?

דרוש במערכת ביוב של מוסך בור מפריד שומנים.

44. פרט איזה נתונם צרכים להופיע בטופס ניפוק פריטים ממחסן המוסך ?

מס קטלוגי, כמות, מחיר לקוח, זיהוי הלקוח, זיהוי הרכב, וזיהוי העובד.

יום שישי, 14 בנובמבר 2008

כבלי חשמל על הרצפה


כבלי חשמל ופתילי זינה מונחים על הרצפה ויוצרים סיכוני מעידה נפילה והתחשמלות,

משרד - סיכוני מעידה ושריפה


פתילי זינה במשרד עוברים בקירבת תנור חימום מיטלטל סכנה לחישמול ולשריפה

מינהל - שאלות חזרה למבחן במנהל

1. איזה שילוט חייב להיות במוסך ?

א. מוסך מורשה מתאם משרד התחבורה אם מספר רשיון ומחיר שעת עבודה.
ב. מחיר שעת עבודה ל12 הפעולות שבפיקוח + רשימה של 12 הפעולות שבפיקוח
ג. מוסך שירות (למי שיש לו רשות ממשרד התחבורה לשים שלט מוסך שירות ).
ד. שילוט בטיחות כגון : סכנת החלקה , בור פתוח וכדומה .

2. מה ההבדל בין בררות ותביעה משפטית ? פרט כיצד מתנהל כל אחד מהם ?

בבוררות שני הצדדים מסכימים ובוחרים בורר חותמים על שטר בוררות שבו הם ממנים את הבורר ומתחייבים לקבל את פסיקתו. הבורר יכול להזמין עדים לבקש מסמכים אבל אינו כפוף לסדר הדין. שמחייב את בית המשפט , אם אחד מהצדדים מסרב לקיים את פסק הבורר בית המשפט יוציא במקום צו הוצאה לפועל.
כאשר אדם חושב שנגרם לו נזק ממשי הוא פונה לבית המשפט ומבקש לפתוח תיק תביעה נגד גורם הנזק ,בבית המשפט הוא ישלם אגרה ויגיש כתב תביעה וימתין עד שבית המשפט:
א. ידרוש מהנתבע כתב הגנה.
ב. יקבע מועד לדיון ראשון, בדיון הראשון מקריאים את כתב התביעה ושואלים את הנתבע אם
הוא מודה אם הוא מודה השופט קובע מה יעשו לו וכמה הוא ישלם ,ואם הוא לו מודה קובעים תאריך חדש ואז כל צד יכול להביא הוכחות ועדים כאשר בסוף התהליך השופט קובע אם בכלל נגרם נזק כמה שווה, הנזק, ומה ישלם הנתבע לתובע אם הוא בכלל צריך לשלם.

3. מהו שטר בוררות ?

הצדדים חותמים על "שטר בוררות" בו נקבעים בדרך כלל הבורר או הבוררים וכן נקבע נושא הסכסוך שבין הצדדים .

4. מהם התנאים הדרושים לניהול ורישום מחסן במוסך ?

א. צריך להיות אדם ממונה על המחסן וצריכה להיות הקפדה על הרישום.

ב. כל הקניות של מוצרי תעבורה יעשו אך ורק אצל ספק מורשה בעל רשיון ממשרד התחבורה.

ג. הספק יספק את המוצרים יחד עם תעודת משלוח, מס קטלוגי, ומחיר ללקוח.

ד. הממונה על המלאי ירשום את הפריט בכרטיס המלאי לפי שם ומספר.

ה. מחיר המוצר לא יהיה יותר גבוהה ממחיר היבואן של הרכב.

ו. כל חצי שנה צרכים לעשות ספירת מלאי לכל הפריטים במחסן.


5. כיצד יש לבצע החזקת ציוד מבחינה בטיחותית ושמירה איכותית של הציוד ?

חזקת ציוד חייבת להתבצע על פי הוראות היצרן ועל פי הוראות החזקה שמפרט מנהל המוסך . כל ציוד הרמה או ציוד שמופעל בכוח פנאומטי או הידראולי או מכני חייב בבדיקה על ידי בודק מוסמך כל 14 חודש ,מדחסים כל 24 חודשים.

6. מהי דרישת החוק לאחזקת הציוד ועל איזה סוגי ציוד חל החוק ?

כל ציוד הרמה או ציוד שמופעל על ידי כוח פנאומטי או הידראולי או מכני חייב בבדיקה של בודק מוסמך כל 14 חודש ,מדחסים כל 24 חודשים.

7. מה הם כל הפרטים שצרכים להיות ביומן קבלת רכב למוסך (יומן לקוחות) ?

תאריך , שעה , מס רכב ,יצרן ודגם ,שם לקוח , טלפון לקוח , מהות התיקון (בקיצור), שעת יציאה, מס חשבונית .

8. איך רצוי להרכיב מערכת אוויר דחוס מבחינה בטיחותית או מבחינת שמירת הציוד פנאומטי ?

א. המדחס חייב להיות מחוץ למוסך במקום מגודר ומבודד לרעש.
ב. רצוי להתקין את צינורות המדחס בשיפוע כדי שהלחות המצטברת תזרום החוצה ולהתקין
מיכל שסופג את הלחות כדי שהכלים הפנאומטים לא יפגעו.
ג. יש להתקין מרסס שמן מפני שכלים פנאומטית חייבים בשימון.
ד. בסוף כל קו חייב להיות ברז ניקוז למים , וכל היציאות חייבות להיות כלפי מעלה.

9. מה הם התכונות הדרושות ממנהל מוסך מוסמך על מנת שיצליח בתפקידו ?

התכונות הדרושות הם : דעתנות , החלטיות ידע וניסיון ויכולת להפעיל שיקול דעת והקשבה.

10. כיצד קובעים את מחיר שעת העבודה במוסך ?

א. ל-12 הפעולות שבפיקוח יקבע מחיר שלא יהיה גבוה ממחיר שעת עבודה במוסך היבואן
של אותו רכב.
ב. לשער העבודות יקבע מחיר על בסיס תמחיר המוסך (עלות כוללת לשעת עבודה) והרווח
הרצוי לבעל המוסך .

11. מי קובע את מחיר שעת העבודה ל-12 הפעולות שבפיקוח לעבודת המוסך ?

א. המחיר לא יעלה על מחיר שעת העבודה במוסך היבואן.
ב. היבואן חייב לקבל אישור מהמפקח על המחירים וממשרד התחבורה כאשר או רוצה לעלות
את מחיר שעת העבודה.

12. מה הם 12 הפעולות שבפיקוח ?

1. טיפול קטן (לפי הוראות היצרן) .
2. טיפול גדול (לפי הוראות היצרן) .
3. מצתים, מגעים, כבל –החלפה וכוון הצתה.
4. שמן מנוע ומסנן שמן – החלפה.
5. מאייד פירוק והרכבה ניקוי וכיוון.
6. גלגלים קדמיים – פירוק והרכבה, החלפת דסקיות.
7. גלגלים אחוריים – פירוק והרכבה דסקיות.
8. חגורת תזמון מנוע – החלפה וכוון הצתה.
9. חיזוק ראש, כיוון שסתומים וכיוון מנוע.
10.גל הנעה קידמי – פירוק והרכבת צד אחד.
11.מצמד – פירוק הרכבה והחלפה.
12.דוד עמם אחורי –החלפה .

13. מה הם שיטות שכר עידוד המקובלות במוסכים ותן דוגמה לכל שיטה ?
א. שיטת שכר עידוד אחוז מול אחוז שבה מחשבים את היעילות ביחס שבין שעות תקן לשעות
ביצוע והפרמיה תהיה שווה ליעילות. יעילות = (שעת תקן / שעות ביצוע) * 100 .
ב. שיטת שכר עידוד לפי הפדיון כאשר היעילות שווה ליחס בין הפדיון בכסף חלקי שעות
עבודה כפול מחיר שעת מוסך .
יעילות = פדיון כסף / (ש"עב * מחיר שעות מוסך) .

14. מה זה יעילות ואיך מחשבים יעילות מוסך ?

היעילות היא היחס שהוקצב לעובד בשעות עבודה לביצוע מחולק בשעות הביצוע למעשה . אם הביצוע הוא פחות שעות מהיעד העובד יעיל וזה יתבטא ביעילות שהיא גבוהה מ 100% .

15. כיצד אפשר לקצר את שעית הרכב במוסך ?
א. על ידי הפעלת שכר עידוד.
ב. על ידי שיפורים בתהליך ובביצוע.
ג. על ידי הקטנת זמני הלווי.
ד. על ידי צמצום הזמנים האישיים והבטלות.

16. איזה אישורים בטיחותיים רשאי בעל כתב הסמכה להנפיק ?
א. אישור תקינות אחרי כשל במבחן שנתי.
ב. אישור בדיקת בלמים חצי שנתית למשאיות.
ג. אישור בדיקה בטיחותית לרכב מסיע נוסעים אחת לחודש.
ד. אישור תקינות בלמים חצי שנתית לרכב אספנות ולרכב מיושן לפני רישוי.

17. הסבר מה הם הפרטים שצרכים להיות בכרטיס התיקון ולמה חשוב כל פרט ?

א. הפרטים שצרכים להיות הם: זיהוי הרכב מקביל לרשום ביומן המוסך, תאריך ושעה של התחלת העבודה , רשימה מפורטת של כל התיקונים שנעשו ברכב ,ושעות עבודה בכל פעולה .

הערה : אם המוסך אינו משתמש בהוראות ניפוק חלפים ירשמו כל החלפים שנופקו לרכב כולל מס קטלוגי על כרטיס התיקון .
ב. למה זה חשוב :זיהוי הרכב חשוב כדי לחייב את הרכב הנכון. פרוט העבודות והחלפים חשוב כי החוק מחייב לפרט אותם בחשבונית שנמסרת ללקוח וכרטיס התיקון הוא האסמכתא החשבונאית להוצאת החשבונית.

18. האם אפשר להפעיל מקדחה חשמלית בעלת הספק של 1 קילו וואט ברשת חשמל חד פאזית
במוסך ?

לא מכוון שברשת חשמל של 1 פזה מותר להפעיל ציוד חשמלי עד 3/4 כוח סוס שזה 763 וואט והמקדחה פועלת בהספק של 1000 וואט.

19. מנה ארבעה שיטות לחישוב הפחת .

א. שיטת הקו הישר.
ב. שיטת סכום הספרות.
ג. שיטת התפוקה.
ד. שיטת אחוז קבוע מהיתרה.

20. איזה סוגי תחזוקת מוסך הנך מכיר הבה דוגמה לכל שיטה ומתי תשתמש בכל שיטה ?

ישנם שלוש שיטות לתחזוקה(להחזקה) :
א. אחזקת שבר - באחזקת שבר אנחנו לא מטפלים במכלל או בפריט ומחליפים אותו כאשר הוא
מפסיק לתפקד ,למשל: מנורה שנשרפה ,אטם שנשחק .
ב. אחזקה מתוכננת - באחזקה מתוכננת אנחנו קובעים מועדי בחינה מראש לסוגי ציוד במוסך
ולכל סוג ציוד מכינים רשימת ביקורת , בכל ביקורת תקופתית עוברים על כל הרשימה ומתקנים או מחליפים את מה שלפי דעתנו דרוש תיקון או החלפה.
ג. אחזקה מונעת - באחזקה מונעת קובעים מראש שעות עבודה או תקופה או ק"מ או שעות
מנוע לכל פריט או מכלל שאנחנו רוצים לתחזק אותו בהחזקה מונעת ומחליפים אותם בזמן שנקבע כאשר הם עדין טובים כמו למשל : פלגים ,פילטרים ,שמנים .

21. הגדר את תפקידי אגף הרכב במשרד התחבורה ,ציין שלשה תפקידים לפחות .


תפקידי אגף הרכב הם :עוסק בפיקוח על מוסכים ,מכונים, מתן רשיונות לניהול והסמכה וכל הקשור לשירותים לרכב.

22. הסבר מהם תפקידי אגף הרישוי במשרד התחבורה ,ציין שלשה תפקידים לפחות, הסבר
מת יעשוי מנהל מוסך להזדקק לשירותי אגף הרישוי.

תפקידי אגף הרישוי הם: עוסק ברישוי כלי רכב, רשיונות נהיגה, עיקולים ושעבודים, עוסק במתן רשיונות לשינוי מבנה רכב . מנהל מוסך יזדקק לאגף הרישוי אחרי החלפת מנוע כדי לקבל אישור מתאים.

יום חמישי, 13 בנובמבר 2008

מוסך - סככה

מראה כללי


מוסך - מגבה חשמלי מכני


המגבה מאפשר התאמת גובה העבודה לנוחות העובד

צביעה - עמדת עירבוב צבעים


יש להתקין בעמדת הערבוב מערכת יניקה מקומית למניעת חשיפה נשימתית לאדים נדיפים.בתהליך ערבוב הצבעים יש להשתמש בכפפות מגן

מנהל - מבחן בנושא ארגון וניהול

איזה פרטים צריכים להיות בטופס הזמנת תיקון , מנה לפחות 10 פרטים שונים .

שם הלקוח , כתובת הלקוח , טלפון הלקוח , מספר הרכב , דגם הרכב , שנת יצור , מד אוץ , פרטי הזמנה , חתימת הלקוח , עד איזה סכום ניתן לתקן בלי אישור הלקוח , נוסח הסכם בין הלקוח למוסך מודפס .

איזה פרטים צריכים להיות ביומן קבלת רכב במוסך , מנה לפחות 5 פרטים שונים .

תאריך , שעת כניסה , מספר הרכב , שם הלקוח , מד אוץ , סיבה הבאת הרכב למוסך .

מי אחראי על מי ? מנהל עבודה אחראי על הבוחן או שהבוחן אחראי על מנהל עבודה .

מנהל עבודה אחראי על מנהלי מחלקות והוא כפוף למנהל המוסך .
הבוחן כפוף למנהל מוסך או מנהל כללי על מנת לשמור על האינטרס של מנהל המוסך לעבודה באיכות נדרשת ללא שיקולים זרים .

למה צריך להזמין תור מראש למוסך .

כאשר הוזמן תור מראש למוסך מנהל המוסך יוכל לתכנן את העבודה וזה יגרום ליעילות המוסך ויגרום לשהייה מנמלית של הרכב במוסך .

מהו סדר העדיפות בהכנסת רכב למוסך .

סדר עדיפות בהכנסת רכב למוסך : רכב ביטחון (חרום) , נכים , רכב עבודה , כול השאר לפי סדר כניסה .

מי קובע את סדר התיקונים (המחלקות) במוסך ?

אם הפונקציה של מנהל עבודה קיימת אז מנהל עבודה קובע את סדר התיקונים ואם לא קיים פונקציה זאת אז מנהל המוסך .

מי קובע מה יתקנו במוסך ?

המנהל המקצועי במוסך אחראי על מה ואיך יתקנו במוסך .

מי מאשר תיקון שלא הוזמן בטופס הזמנת תיקון ?

יש להתקשר ללקוח ולבקש ממנו אם הוא יכול לבוא ולראות את מהות התקלה . אם הוא לא יכול יש לבקש את אישורו בטלפון ואת האישור הטלפוני יש לרשום בהזמנת תיקון , שעת קבלת האישור וממי .

מי מאשר תיקון שלא נרשם בכרטיס עבודה אבל התגלה תוך כדי עבודה ?

מבררים עם הבוחן מדוע לא נרשמה התקלה ואם הבעיה היא בטעות הבוחן והתיקון לא חורג ממה שרשום בטופס הזמנת תיקון והבוחן מאשר ניתן לתקן . אם התיקון חורג מטופס הזמנת תיקון אז יש להתקשר ללקוח ולבקש ממנו אם הוא יכול לבוא ולראות את מהות התקלה . אם הוא לא יכול יש לבקש את אישורו בטלפון ואת האישור הטלפוני יש לרשום בהזמנת תיקון , שעת קבלת האישור וממי .

מה זה לוח גנט לתכנון עבודה ?

לוח גנט זה לוח שיש לו צירים אנכי ואופקי ומשמש למעקב בנושאים מוגדרים , כגון : כוח אדם במוסך , מעקב על עבודה במוסך , זימון רכבים מתאים . זה הוא כלי ניהולי חשוב למנהל המוסך .

יום רביעי, 12 בנובמבר 2008

מוסך - יישור מרכב (¨שאסי¨) של רכב


האזור סביב המיתקן איננו מסודר. הפריטים המפוזרים באי סדר עלולים לגרום לתאונות מעידה ונפילה

פחחות - ליטוש


העובד במחלקת פחחות מבצע ליטוש ידני. עבודת הליטוש חושפת את העובד לרעש ולאבק צבע (ניתן לראות על המכנסיים את האבק שהצטבר).כדי להקטין את החשיפה לאבק - חשוב לחבר את המלטשת לצינור עם מיתקן ליניקה מקומית. כמו כן, יש לצייד את העובד באוזניות/אטמים במשקפי מגן ובמסיכה (נשמייה).כבל החשמל המאריך איננו מתאים (על פי צבעו) למלטשת הידנית

מנהל - מושגים

· מס תשומות – סכום מס ערך מוסף שהעסק שילם עבור הוצאות רכישות ושירותים .

· מס עסקאות – סכום מס ערך מוסף שהעסק קיבל (גבה) מלקוחות עבור חשבוניות שהוציא .

· מס ערך מוסף לתשלום – ההפרש בין מס שהעסק קיבל (עסקאות) ובין מס שהעסק שילם

(תשומות) .

· "עוסק מורשה" – זוהי עוסק בעל מחזור כספי מעל 56,000 ש"ח בשנה והוא רשאי לקזז

את מס תשומות ממס העסקאות בחישוב החודשי .

· "עוסק זעיר" – זוהי עוסק בעל מחזור כספי קטן מ – 56,000 ש"ח בשנה אין בעסק יותר

מ – 2 אנשים ובדרך כלל נותן קבלות ללא חשבוניות .

· מ.ל.כ.ר – מוסד ללא כוונת רווח , לא מוציא חשבוניות אלה קבלות בלבד . אם נוצר לו רווח

חייב להשקיע אותו בעסק

· הכנסה לצורך חישוב מס – זוהי הכנסה הכוללת שלגביה נערך חישוב מס הכנסה חודשי וגם

שנתי . מהכנסה זו על בסיס חישוב הבסיסי יש לעובד הנחה

(נקודות זיכוי) לפי מצבו האישי .

· תשלום מס הכנסה חודשי ושנתי – מבוסס על מדרגות מס שיטת חישוב פורגרסבית

שמשמעותה גידול באחוז המס לפי גידול בבסיס

התשלום . יש להדגיש כי חישוב המס הסופי הוא שנתי .

· שיעור מס שולי – זוהי הנחה ( כיום שווה ל – 167 ש"ח לנקודה ) שניתנת לכל עובד על

בסיס מצבו האישי של ה"נישום" לדוגמא : רווק , נשואי , אישה עובדת

עם ילדים , גרוש אלמן

· מס במקור או פטור מס במקור (ניקוי במקור) – זוהי חובתו של כל עסק גדול להוריד חלק

מהתשלום הניתן לנותן שירותים או ספק

באופן שהנותן השירותים או הספק יקבל

תשלום חלקי והיתרה תעובר למס הכנסה .

ניתן להקטין או לבטל הניקוי במקור בפנייה

למס הכנסה והאישור למשך שנה .

· מקדמות מס – תשלום חודשי או פעם בחודשיים של כל עצמאי למס הכנסה על בסיס מחזור

עסקי כפול אחוז מקדמות מס .

· מדרגות מס – שיטת חישוב מס הכנסה המבוססת על גידול באחוזים במדרגות .

· מס פורגרסבי – שיטת חישוב מס שבה יש גידול באחוז המס ככל שהכנסה כוללת גדלה

(מדרגות מס) .

· מס ישיר : מס שחל על הכנסה (מס הכנסה) .
· מס עקיף : מס שחל על הוצאה (מס ערך מוסף) .

מאזן בוחן יתרות – זוהי רשימה בה מופעים שמות של כל כרטיסי החשבון ולידם היתרה (בחובה

או בזכות) . סיכום צד החובה חייב להיות זהה לסיכום צד הזכות אחרת

מבינים שנפלה טעות .

מאזן בוחן תנועה – זוהי רשימה בה מופעים שמות של כל כרטיסי החשבון ולידם התנועה

(בחובה או בזכות) . סיכום צד החובה חייב להיות זהה לסיכום צד הזכות

אחרת מבינים שנפלה טעות .

מאזן : מייצג ומראה את מצב הנכסים , ההתחייבות וההון של העסק ביום האחרון של שנת

הפעילות : מאזן ליום 31/12 .

מרכיבי המאזן : למאזן 3 מרכיבים : נכסים (בצד החובה) , הון והתחייבות (בצד הזכות) .

מאזן בוחן יתרות : זהו מאזן של כל יתרות החשבונות בעסק .סיכום כל היתרות בצד החובה חייב

להיות שווה לסיכום כל היתרות בזכות .

הכנת מאזן בוחן : בעסקים גדולים ההכנה ע"י הנהלת חשבונות והיא מיועדת למנהל חשבונות

ראשי ולרואה החשבון .

"מלאי" – ערך כל המלאי (חלקי חילוף , סחורה וכד') כפי שנמצא בעסק ע"י "ספירת מלאי"

אשר תורגם לערכים כספיים .

רווח גולמי – קניות + מלאי פתיחת השנה – מכירות (הכנסות) + מלאי סגירת שנה .

שטר – הוראה לשלם במועד מאוחר תשלום מוגדר בשטר . ניתן להוסיף לשטר ערבים ניתן

לקבוע בשטר שהסכום צמוד נושא ריבית וכד' . שטר הוא הסכם בין צדדים . שטר ניתן

להסבה . שטר בטחון . ערבות בנקאית .

צ'ק – מסמך של בנק המאפשר תשלום של כסף מבעל חשבון בבנק לאחר . צ'ק היא הוראה בלתי

חוזרת ונחשב כמו תשלום מזומן ולכן מבחינה חוקית אין לעצור צ'ק (אלא במקרים חריגים) .

הסבת צ'ק – ניתן באמצעות חתימה על גב הצ'ק לאפשר למקבל הצ'ק להעבירו לצד ג' .

מניעת הסבת צ'ק – ניתן למנוע הסבת צ'ק באמצעות הרישום בין שני קווים לא סחיר או למוטב

בלבד או למחוק את המילה לפקודה.

ניכיון שטרות : פעולה שבה הבנק מקדים תשלום של שטר או צ'ק לאחר שהבנק גובה עמלות

ניכיון מוקדם .


הוצאות שוטפות – קנית חלקי חילוף , משכורות , חשמל מים , ארנונה , שכירות .

השקעות לטווח ארוך – רכישת רכבים , רכישת ליפט , קומפרסור , מקדחת עמוד .

רווח או הפסד העסק = הכנסות – הוצאות .

פחת – צורת חישוב בהנהלת חשבונות שבה השקעות בעסק מוכר בכל שנת מס רק חלק מערך

השקעה .

"פחת" – חלוקת ערך הנכס באורך חיי הנכס .

1. שיטת הקו הישר :
השיטה הקלאסית
פחת שנתי = (ערך הנכס – ערך גרוטאה) / אורך חיי הנכס .
בכל שנה יש פחת שנתי קבוע לפי חישוב .

2.שיטת קו ישר – מותאם :
חישוב הפחת מתחיל כמו קו ישר אבל אם הושקע בנכס השקעה חריגה , או שיפור משמעותי , נערך חישוב מחדש של הפחת השנתי והקו הישר מתוקן בהתאם לחישוב .
פחת לפי קו ישר מותאם = (השקעה נוספת + ערך פחת נשאר) / אורך חיים חדש .

3.פחת על פי תפוקה :
חישוב הפחת מבוסס על "תפוקה" בכל שנה לעומת ס"ה "תפוקה" בכל שנות החיים של הנכס .

4.פחת מואץ :
פחת מואץ ניתן באזורי פיתוח ואזורים מועדפים או נושאים מועדפים (החלטת משרד האוצר) .
משמעות : הקטנת "אורך חיים" לצורך חישוב .

5.חישוב לפי סיכום ספרות :
השימוש בנכס בשנים הראשונות גדול מהשנים האחרונות ולפי זה מחושב הפחת .

· קרן – סכום כסף שנמסר כהלוואה אשר יוחזר בעתיד , על פי הסכם ואליו יתווסף תשלום

ריבית .

· ריבית – סכום כסף אשר הלווה משלם בנוסף לקרן על פי הסכם מוקדם .

· אחוז ריבית – נקרא גם "שיעור ריבית" . אחוז שיקבע בהסכם ועל פיו תחושב הריבית וההחזר . בדרך כלל אחוז ריבית שנתי

תקופת הלוואה – משך הזמן שהכסף נמצא אצל הלווה . בשנים , חודשים או ימים .


שיטות וכללים לקביעת ערך מלאי :


1 . שווי מלאי נקבע לפי עלות או מחיר השוק – הנמוך בניהם . מסקנה : אם מחיר השוק ירד מתחת למחיר הרכישה (עלות) – מחיר השוק קובע !! .

2. השיטה ה"ספציפית" :
מחשבת את המלאי בדיוק לפי מחיר רכישה של כל פריט . מחייבת לדעת בדיוק מה מחיר רכישה של כל פריט !! – השיטה אינה נפוצה

3. שיטה FIFO (נרי"ר) :
נכנס ראשון יוצא ראשון FIRST IN FIRST OUT
פרט שנכנס ראשון למחסן יצא ראשון מהמחסן בסוף השנה נשאר במחסן רק הקניות האחרונות .
שיטה שימושית נפוצה כמו במכולת , בסופר , בית מרקחת , צמיגים .שיטה נפוצה לספירה וחישוב ערך המלאי .
ערך המלאי : (100 * 280) + (70 * 350) = 52,500

4. שיטה LIFO (נאי"ר) :
נכנס אחרון יוצא ראשון LAST IN FIRST OUT
בסוף השנה נשאר במחסן רק הקניות הישנות .
שיטה שימושית במחסן פרופיל ברזל .
ערך המלאי : 170 * 350 = 59,500

חישוב מלאי בשיטת הממוצע :
בשיטה זו נקבע מחיר קניה ממוצע לפי הנוסחה :
סה"כ מחיר קניה / מספר קניות
השיטה איננה מתחשבת בכמות בכל קניה .

חישוב מלאי בשיטת ממוצע משוקלל :
בשיטה זו נלקח בחשבון גם כמות הפריטים בכל קניה .
השיטה מדויקת יותר .
[(מחיר קניה ראשונה * כמות קניה ראשונה) + (מחיר קניה שניה * כמות קניה שניה ) + (מחיר קניה שלישית * כמות קניה שלישית)] / כמות שנקנתה בס"ה .

תפוקה - כמות של עבודה (או שרות) ביחידת זמן ניתן לתרגם נורמה בדקות לתפוקה .

תקן זמן = זמן יסוד + תוספת לואי + תוספות מנוחה .

זמן יסוד = זמן מדוד * הערכת קצב .

תוספת לואי - הפרעות בלתי נמנעות כגון : חיפוש והעברת חלקים , ניפוק חלפים , הזזת רכב , רישום בניירת , ניקוי ורחיצת חלקים . התוספות נעות בין 10% ל 25% נוסף לזמן יסוד .

תוספת מנוחה - מקציבים זמן למנוחה וצרכים אישיים כדי שהעובד יוכל להתגבר על עייפות הנפשית והגופנית עקב ביצוע עבודה מסוימת . בדרך כלל מוספים 18% .

יעילות = ( סה"כ זמני תיקן / סה"כ זמני ביצוע ) * 100

עומס עבודה = סה"כ שעות עבודה בפועל / סה"כ שעות עבודה
אפשרית * 100 .

פריון עבודה = תפוקות / תשומות .

תשומות כולל : כוח אדם , חלקים , אנרגיה (עליות) .

תפוקות כולל : מוצרים , השירות שנותן המפעל .

תפוקה - כמות מוצרים או שירות ביחידת זמן .

זמן צפוי : כמה זמן תתבצע עבודה בפועל ביעילות 133% .

זמן צפוי = זמן שעתון / 1.33

אחזקה : כל הפעולות המבוצעות במערכת , ציוד , רכב במטרה לגרום לכך שאורך החיים

המתוכנן יקוים .

מטרת אחזקה : להבטיח תקינות הציוד , הרכב בכל אורך החיים המתוכנן .

"בלאי" (אמורטיזציה) : זהו תהליך הפחתה ביעילות או בכושר פעילות של ציוד / רכב עד למצב

שבו התפקוד נפגע ונפגם .
סוגי בלאי :
1. בלאי סביר – נורמלי ומתמשך .
2. בלאי בלתי סביר – מקצר את אורך החיים המתכונן (שימוש לא נכון ברכב , שימוש בחלקי

רכב לא מתאימים , חוסר טיפול מתאים , ניצול הרכב בתנאים קשים ) .
3. בלאי מואץ – מקצר את אורך החיים (שגיאות תכנון , שגיאות הרכבה) .

שיטות אחזקה :
(1) אחזקה מונעת – זוהי מדיניות אחזקה הקובעת החלפה פריטים או מערכות לפי תוכנית

שנקבעה מראש כאשר הם טובים . בדרך כלל ברכיבים הוראות היצרן

קובעות את הטיפולים הדרושים .
(2) אחזקת שבר – מדיניות אחזקה שבה ממתינים עד שפריט או חלק יצא מכלל שימוש

ועצר את הפעילות הרגילה ואז מחליפים ומתקנים את המערכת .
(3) אחזקה מתוכננת – שיטת אחזקה משולבת : קובעים תקופות לבחינת הציוד / הרכב

ומבצעים פעילות אחזקה לפי ליקויים שנמצאו .

כוח אדם ישיר/עובד ישיר - עובד המבצע עבודה שתמורתה ניתן לחייב לקוח .

כוח אדם עקיף - תמורת עבודתו לא מחייבים לקוחות .

מספר עובדים ישירים דרושים = זמן צפוי / 1,800 = סה"כ שעות תקן בשנה / ( יעילות * 1800 ) .

מ"ס תאי עבודה דרוש = סה"כ שעות ביצוע(טיפול) בשנה / ( מספר עובדים בתא * 2,400 ) .

השטח הבנוי מחולק :
· השטח הבנוי - מיבנה : 1/3 מהמגרש .
· שטח חניה ותמרון : 2/3 מהמגרש .


שטח הבנוי/מבנה מחולק :
· אולם עבודה : 2/3 מהבנה .
· יחידות עזר : 1/3 מהמבנה .

חלוקת מגרש מוסך של רכבים כבדים משאיות :
· חניה ותמרון - 3/4 מהמגרש .
· שטח בנוי - 1/4 מהמגרש .


השטח הבנוי מחולק :
· אולם עבודה - 2/3 מהשטח הבנוי .
· יחידת עזר - 1/3 מהשטח הבנוי .

מוסך סגור - מוסך שבו המעבר בין תאי עבודה הוא מתחת לגג המוסך .

מוסך פתוח - מוסך שבו המעבר בין תאי עבודה הוא לא מתחת לגג בדרך כלל סככה .

מוסך משולב - מוסך 1/2 סגור .

טרומפלדור בגליל-משנת 1913

סרט על אולטרה-סאונד תלת ממדי

ליקוי חמה 2009

טלסקופ החלל האבל

סגננות חשיבה ולמידה

הסכנה הגדולה הטמונה בעובש