איך בונים מצגת

יום ראשון, 19 באוקטובר 2008

תורת המקצוע - שאלות ותשובות במערכת בלמים

מהו תפקידו של שסתום המוצא במשאבת בלמים מרכזית ואיך הוא בנוי
מדוע אסור שימצא לחץ שיורי במערכת בלמי דיסק , איך מקבלים העלמות לחץ מוחלטת במערכת בלמים כזו , למה מציידים בלמי דיסק בשסתום מוצא מיוחד ומה מיוחד בו


שסתום שארית לחץ שומר לחץ נמוך במערכת בלמים בין 0.5 – 1 בר . השסתום נמצא ביציאה מהמשאבה ומאפשר מעבר למשאבות הגלגלים בשחרור בלמים הנוזל ממשאבות הגלגלים חוזר מהלחץ קפיצי הנעלים לגלגלים השסתום כפול , אחד כדורי בעל קפיץ חלש מאפשר מעבר למשאבות הגלגלים , והשסתום השני בעל גומייה ודרכו חוזר הנוזל ממשאבות הגלגלים לשסתום זה קפיץ חזק יותר שמשאיר במערכת לחץ .
תפקיד השסתום :
1.הצמיד בוכניות משאבות גלגלים לנעלים כדי לקבל מהלך סרק קצר .
2.לשמור מערכת מלאה בנוזל בלמים כדי לקבל מהלך סרק קצר .
3.הלחץ מונע חדירת אויר מגומיות משאבות גלגלים .
4.מקל על הוצאת אויר על ידי פמפמום ניפוח .
אסור להרכיב שסתום כזה לבלמי דיסק אז הלחץ הנשאר יגרום לתפיסת בלמים היות ונעלי בלמי דיסק אין קפיצים מחזירים החזרת הדסקיות מתאפשר על ידי מבנה גומייה בצורה מרובעת וחופש קטן מותר עד 0.1 מ"מ במיסבי הגלגל .
בדגמים מסוימים של בלמי דיסק ישנו שסתום שארית אבל בו נקב מיוחד הגורם להורדת הלחץ כדי למנוע תפיסת ושחיקת הבלמים . השסתום קיים כדי לאפשר ניקוז אויר מהיר על ידי פמפמום ניפוח .

מהו "לחץ שיורי" במערכת בילום הידראולית ואיך בודקים אותו ?

לחץ שיורי נשאר במערכת לאחר שחרור בלמים בעזרת שסתום שארית לחץ וגודלו 0.5 - 1 בר . מחברים מד לחץ למערכת לוחצים על דוושת המעצור ומרפים צריך להשאר לחץ נמוך ויציב של 0.5 - 1 בר , במידה והלחץ גבוה מעל 1 בר יש לבדוק תפיסת בלמים .

מהו "לחץ גבוה" במערכת הבילום ההידראולית ומהו תהליך בדיקתו ?

"לחץ גבוה" הוא 100 בר בערך שנוצר בלחיצה חזקה במצב זה בודקים אם אין נזילות ולבדיקתו נדרש מד לחץ גבוה אסור שהלחץ ירד במהלך הבדיקה יותר מ – 10%. יש לבדוק כל מעגל בלימה בנפרד זה אחר זה ולא את כולם יחד .

מהו "לחץ נמוך" במערכת בילום הידראולית , מהו תהליך בדיקתו ומדוע בודקים אותו ?

מחברים מד לחץ למערכת הבלימה לוחצים על הדוושה עד לקבלת הלחץ שהוא 5 בר ובודקים נזילות למערכת במיוחד בגומיות משאבה מרכזית וגומיות משאבות גלגלים .

מהם היתרונות של מגבר בלם של תת לחץ ומהו עקרון המבנה שלו ? מהן מעלותיו של מגבר הבלם ההידופנוימטי לעומת המגבר של תת לחץ

מגבר בלם של תת לחץ מנצל ואקום שבסעפת היניקה לקבל בלימה חזקה , המגבר בנוי מתא שמחולק על ידי דיאפרגמה לצד אחד מגיע ואקום מסעפת היניקה ולצד השני נכנס לחץ אטמוספרי דרך שסתום הפעלת הבלמים . בהשפעת הפרש הלחצים מקבלים הגברה .
מגבר הידופנוימטי משתמשים בלחץ אויר דחוס בלחץ של 8 בר בערך היתרונו לקדם כוח בלם חזק עבור רכב כבד לחץ האוויר מפעיל מגבר הלוחץ על משאבת בלימה הידראולית כפולה בשיטה זו מקבלים בלימה מהירה וחזקה יותר .

תאר תהליך בדיקת " מגבר תת לחץ" ואת השסתום החד כיווני של מערכת זו .

מחברים מד תת לחץ למגבר מפעילים את המנוע בסרק וצריך לקבל תת לחץ בערך 500 מ"מ כספית או 20 אינץ כספית . לוחצים על דוושת הבלם למקסימום כאשר התת לחץ מתייצב מחכים בערך חצי דקה התת לחץ צריך להישאר 500 מ"מ כספית משחררים את המעצור מכבים את המנוע ומחכים כחצי דקה התת לחץ צריך להישאר .
בדיקה נוספת :
כשהמנוע כבוי לוחצים על הדוושה מספר פעמים ומשאירים לחץ על הדוושה כ - 15 קילו
מניעים את המנוע והדוושה צריכה לרדת מכבים את המנוע לוחצים עוד חצי דקה עוזבים ולוחצים מיד שנית צריך לקבל הגברה אחת או שניים

מהם תפקידי מערכת בלמי השירות ,החניה ובלמי האטה ?

1. תפקיד בלמי שירות להפחית מהירות נסיעה ועצירת הרכב ללא סטייה לצדדים.
2. בלם חניה צריך לבלום את הרכב בחניה ולעצור את הרכב בחרום .
3. תפקיד בלם האטה להאט את מהירות הנסיעה בירידות כדי למנוע שרפת בלמים (תפוגת
בלמים) . נמצא במכניות משא מעל 8 טון .

איך משפיע הקפיץ הכלוא במשאבת בלמים כפולה ומהי תועלתו ?

הקפיץ הכלוא של הבוכנה הראשונה חזק יותר מהקפיץ של הבוכנה הפנימית ושומר מרחק קבוע בין הבוכנות כך שהבוכנה הפנימית אינה חוסמת את קדח השוואה הקטן בשחרור בלמים . סיבוב זה מקצר מהלך סרק של הדוושה כאשר הזזת שני הבוכנות נעשית יחד עד אשר חורי השוואה הקטנים נסגרים ,ובהמשך הלחיצה הלחץ הידראולי עולה בשני המשאבות .

תאר את דרך ניקוז האוויר ממערכת הבלמים שמצוידת במשאבה מרכזית . תאר את שתי שיטות הניקוז - הידנית וזו שבלחץ .

ניקוז אויר ידני נעשה בניפוח בעזרת שני אנשים אחד מפעיל את משאבת הבלימה והשני מנקז אויר למשאבות הגלגלים בהצלבה לפי הוראות .
ניקוז אויר בלחץ נעשית בעזרת לחץ של 1 בר לפתח מילוי נוזל בלמים למשאבה ופותחים פתחי ניקוז במשאבת גלגלים בהדרגה . בשני השיטות יש לאסוף את הניקוז לכלי שקוף כדי להבחין טוב יותר ביציאת אויר ולמנוע ליכלוך .

מהם ההתקנים להזהרת הנהג בפני חוסר נוזל במיכל הנוזל של המשאבה המרכזית , ומהו תפקידו של מתג האזהרה במערכת הבלמים ? באיזה סוגים של מתגי אזהרה נהוג להשתמש ובאיזה צורה מחולקים מעגלי הבלימה הכפולים

1. מצוף הנמצא במיכל נוזל בלמים מפעיל מפסק חשמלי שמדליק נורית אזהרה בתא הנהג
כאשר חסר נוזל בלמים.
2. טובלן נוסף מיוחד במשאבה מרכזית מדליק נורית אזהרה בתא הנהג כאשר תא אחד
במשאבה אינו פועל .
תפקיד מתג אזהרה להדליק פנס אור עצירה בחלק אחורי של הרכב , ישנם שני סוגים האחד מופעל מכנית וקשור לדוושה והשני מופעל הידראולית להפעלת הבלמים .
מעגלי הבלימה של משאבת בלמים כפולה :
1. עצירה גלגלים קדמיים בנפרד מאחוריים נמצא בעיקר ברכב עם הניע אחורי .
2. מערכת מצולבת גלגל קידמי אחד ביחד עם גלגל אחורי נגידי נמצא ברכב עם הינע קידמי .
3. מערכת כפולה כל תא במשאבה מפעיל את כל מעצורי הגלגלים .

שסתום משולב של מערכת בלמים הידראולית . תאר את פעולתו .

השסתום המשולב מכיל שלושה שסתומים .
שסתום שמאלי מונע הפעלת בילמי דיסק קדמיים לפני בלמי תוף אחורי וכך כל הבלמים פועלים יחד במיוחד בעצירות חלשות .
שסתום מרכזי מכיל טובלנית הפעיל מפסק חשמלי המדליק נורית אזהרה כאשר הלחץ נופל באחד המעגלים .
שסתום ימני מונע נעילת גלגלים אחוריים ומאפשר הגדלת הלחץ בגלגלים קדמיים . לפי מידת הלחיצה על דוושת הבלמים כאשר הבלמים הקדמיים לא פועלים נעקף מגביל הבלימה של גלגלים אחוריים .

אפיין את סוגי הבלמים ומנה שמות חלקיהם .

הכוח בין הנעל לתוף הבלימה גורם לכך שהנעל הנפתחת לתוך הסיבוב של תוף הבלימה מקבלת המרצה עצמית ונלחצת חזק יותר .
תמונה א' - בלם סימפלקס , לחץ המגיע למשאבה גלגל כפולה פותח את הנעלים הנעל השמאלית נפתחת לתוך הסיבובים ונצמדת יותר חזק בהמרצה עצמית . הנעל הימנית נגררת מהסיבוב ונצמדת פחות .
תמונה ב' - בלם דופלקס , לכל נעל משאבת בלימה נפרדת ונקודת מישען בשיטה זאת שני הנעלים נפתחים לתוך הסיבוב ונצמדים חזק יותר בהמרצה עצמית .
תמונה ג' - בלם דו סרבו , משאבה גלגל כפולה לוחצת את הנעלים שהם מחוברים אחד לשני במכוון בלמים הנעל הקדמית בגלל החיכוך לוחצת יותר חזק את הנעל השניה והיא נצמדת בהמרצה עצמית .
תמונה ד' - בלמי דיסק , המבנה פתוח מתקרר מהר הבלימה אחידה אין המרצה עצמית ולכן כוח הבלימה צריך להיות יותר חזק ונעשה בעזרת בוכנת משאבת גלגלים יותר גדולה .

איך נוצרת פעולת ההמרצה העצמית בבלם התוף ומה זה "תפוגת בלמים"

המרצה העצמית נוצרת כתוצאה מחיכוך שבין הנעל והתוף וזה גורם להצמדה חזקה של הנעל הנלחצת לתוך סיבוב התוף . הנעל נשחקת יותר מהר מאשר הנעל הנגדית .
"תפוגת בלמים" נוצרת כאשר בבלימה ממושכת וחזקה הבלמים מתחממים חזק הרפידה נשרפת ועצירה נעשית חלשה .

מאיזו סיבה ממשיכים להשתמש בסרן האחורי של מוכניות קלות בבלמי תוף , מהם חלקיו העיקריים ? מהם מאפייניו של בלם תוף

חלקיו של בלם תוף הם : תוף בלמים , נעלים , משאבת בלמים , קפיצים מחזירים . מנגנון כיוון בלמים .
מתקינים בלמי תוף בגלגלים אחוריים בגלל היתרונות הבאים :
1. אורך חיי רפידה רב .
2. הגברה עצמית של כוח עצירה , בעזרת כוח החיכוך .
3. התחברות פשוטה למעצור יד
4. זול יותר .
חסרונות בלם תוף :
1. כבד ותופס מקום רב
2. דורש טיפול וכיווני מעצורים .

מה גורם להחזרה של בוכנת משאבת בלם האופן בבלמי דיסק בגמר הבלימה ,מהי בערך מידת חזרת הבוכנה ? כיצד ובאיזה אמצעים ניתן לשמור את דיסקת הבלימה בטמפרטורה נמוכה ומאיזה חומרים מייצרים דיסקה זו

טבעת אטימה מגומי בעלת חתך מרובע נמצאת בתוך חריץ בצילנדר המשאבה בהפעלת הבלמים היא נמתחת 0.1 מ"מ ובשחרור המעצור המתיחות מחזירה את הבוכנה ובנוסף זריקה קטנה מותרת של 0.1 מ"מ במיסב הגלגל .
טמפרטורה נמוכה של הדיסקה שומרים בעזרת צלעות קירור ואויר שזורם בתעלות במרכז הדיסקה . את הדיסקה מיצרים מפלדה יצוקה .

איך מתבצע הכוונון האוטומטי בבלמי דיסק , איך בנוי סנדל הבלימה של בלמים אלה ? מהן תכונות נוזל בלמים , מה נדרש ממנו ועל מה יש לשים לב בשעת השימוש בו

החזרת הבוכנה נעשית בעזרת טבעת אטימה מגומי בעלת חתך מרובע הנמצאת בתוך חריץ צילנדר המשאבה , בהפעלת הבלמים תזוזת הבוכנה מותחת את הגומייה 0.1 מ"מ ובהמשך הגומייה מחליקה בתוך הבוכנה , בשחרור המעצור המתיחות מחזירה את הבוכנה ובנוסף זריקה קטנה מותרת של 0.1 מ"מ במיסב הגלגל . סנדל הבלימה עשוי מפלדה שעליו מודבקות רפידת הבלימה .
תכונות נוזל בלמים .
1. נקודת רתיחה גבוהה מעל 205 מעלות צלסיוס לפי תקן ישראלי .
2. נקודת קיפאון נמוכה .
3. שמירה על רכות הגומיות .
4. תכונות שימון טובות .
נוזל הבלמים עשוי מאלכהול ומגליקול הנוזל מרעיל וממיס צבע הנוזל סופג רטיבות שמוריד נקודת הרתיחה ולכן יש להחליפו תקופתית .

מדוע חשוב לחדש את נוזל הבלמים לפחות אחת לשנה ? איך , באמצעות איזה בדיקה מוודאים את אטימות מערכת הבלימה ההידראולית ואיך מנקזים מערכת זו מאויר ? באיזה מקרים יש לחדש את רפידות הבלמים ? מה מידת הזריקה המותרת של דיסקת בלימה

נוזל הבלמים סופג רטיבות ואז נקודת הרתיחה יורדת ויש סיכוי לאיבוד בלמים כתוצאה מאידי מים במערכת שנהפכים אידים שהבלמים מתחממים .
מבצעים 2 בדיקות : אחד בלחץ נמוך עד 5 בר והשניה בלחץ גבוה 100 בר ואסור ללחץ ליפול .
ניקוז אויר עושים בחיבורים מיוחדים במערכת : בתהליך ניפוח או בעזרת מיתקן מלוי נוזל בלמים בלחץ .
רפידות בלמים מחלפים כאשר נשחקו לעובי 2 מ"מ זריקה מקסמלית מותרת 0.2 מ"מ .
מהן מעלותיו של בלם הדיסקה לעומת בלם התוף ומה חסרונותיו ?

יתרונות בלם דיסק :
1. קל במשקל פשוט בטיפול .
2. אפשרות ליצר כוחות לחיצה חזקים בעזרת בוכנות גדולות .
3. אין צורך בכיוון בלמים , הוא נעשה אוטומטי .
4. כושר ניקוי עצמי .
5. הפעלה מידית בגלל מירוח קטן בין הרפידה לדיסקה .
6. בפעולת הבלימה אין הגברה עצמית ולכן אין סכנה משיכה בהגה בזמן הבלימה .
חסרונות בלם דיסק :
1. גורם להתחממות הרפידה ונוזל הבלמים .
2. קשיים בחיבור לבלם יד .
3. יקר יותר .
יתרונות בלם תוף :
1. אורך חיי רפידה רב .
2. הגברה עצמית בעזרת כוח החיכוך .
3. התחברות פשוטה לבלם יד .
4. זול יותר .
חסרונות בלם תוף :
1. כבד ותופס מקום רב .
2. דורש טיפול וכיוון מעצורים .

מה זאת "מידת בלימה" (%) , איך מוצאים ערך זה ומהו הקשר בינה לבין "ההאטה"

"מידת הבלימה" נמדדת על מיתקן בלימה גלילית את מידת אחוזי הבלימה מחשבים לפי היחס שבין כוח הבלימה העיקרי שנמדד חלקי משקל הרכב . האטה בבלימה גדלה ביחס ישר לחוזק הבלימה .

איזה ערכי בלימה ניתן למדוד באמצעות מתקן גלגלים , מה זאת בלימה , איך היא נקבעת ומה צריכה להיות עוצמתה

במיתקן לבדיקת הבלימה ניתן לבדוק :
1. חוזק הבלימה המקסימלי של כל גלגל בנפרד .
2. רגישות הבלימה בעצירה כגון : התחלת הבלימה , בדיקה שתופי הבלימה עגולים ועוצרים יפה ושהבלמים לא נתפסים .
בלימה זו הפיכה של אנרגיה תנועה לחום על ידי חיכוך . בלימה מבטאת את טיב העצירה ומחושבת ביחס שבין סכום כל כוחות העצירה של כל הגלגלים ביחס למשקל הרכב ומכופל ב - 100 כדי לקבל יעילות הבלימה באחוזים . עוצמת הבלימה צריכה להיות לא פחות מ – 50% מהמשקל שעל הציר ושהבדל בין הגלגלים לא יעלה על 20% .

איזה שינויים של אנרגיה מתרחשים בשעת הבלימה ? מהו הקשר בין כוח המשקל של המכונית לבין הבלימה המרבית האפשרית ? מדוע עוצמת הבלימה גדולה יותר בגלגלים הקדמיים מאשר באחוריים , למרות מידות הבלמים השוות

בשעת הבלימה וכתוצאה מחיכוך נהפכת אנרגיה מתנועה לחום גבוה כאשר כוח החיכוך בין הגלגל לכביש מקסימלי יכול להגיע כוח הבלימה קרוב למשקל הרכב . בשעת הבלימה הרכב צולל וחלק מהמשקל עובר לגלגלים קדמיים והרכב מתרומם מאחורנית ולכן כוח הבלימה בגלגלים קדמיים צריך להיות גדול יותר . בנוסף המנוע במערכת העברת הכוח מוסיפים משקל על ציר קידמי .

תאר את דרך פעולתו של המתקן לבדיקת בלמים .

המתקן לבדיקת בלמים בנוי משני זוגות של גלילים בגובה הרציפה . בשעת בדיקה מסיעים את גלגלי הרכב , פעם סרן זה ופעם האחר , על אותם גלילים . מנוע חשמלי מניע את הגלילים ואתם את גלגלי הרכב . כתוצאה מהפעלת הבלמים מפעילים גלגלי הרכב מומנט בלימה כנגד מומנט הנע של המנוע החשמלי . כתוצאה מכך מפתח המנוע החשמלי הספק גדול יותר בלי שמהירותו תשתנה והספק זה מתגבר על מומנט הבלימה . המנוע החשמלי ממוסב בהינע הגלילים ונתמך על ידי זרוע על תיבת מדידה . ככל שמומנט הבלימה גדל , כך גדל הכוח שבו הזרוע לוחץ על התיבה . כוח זה ,הוא יחסי לכוח הבלימה ועובר הידראולית ללוח מכוונים .גליל הבקרה מונע את הנעת הגלילים כל עוד הרכב אינו נמצא על גבי המתקן .

מהם המרכיבים העיקריים של מערכת בלמים הידראולית ומהו היתרון הבטיחותי של מערכת הבלמים הכפולה ? מדוע מקובל לצייד מכוניות במגבר בלם ומאיזה סיבה משתמשים במשאבת בלם מרכזית כפולה ולא במשאבה יחידה כבעבר ?

המרכיבים העיקריים של מערכת הידראולית הם :
1. משאבת בלמים מרכזית כפולה .
2.צנרת .
3.משאבות בגלגלים .
היתרון הבטיחותי כאשר אחד הגלגלים מאבד נוזל בלמים ניתן לבלום בשני הגלגלים האחרים וזה נעשה בעזרת שני משאבות בלמים .
מגבר הבלימה מקל על הבלימה וניתן לקבל כוחות עצירה גבוהים במיוחד בבלמי דיסק .

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

טרומפלדור בגליל-משנת 1913

סרט על אולטרה-סאונד תלת ממדי

ליקוי חמה 2009

טלסקופ החלל האבל

סגננות חשיבה ולמידה

הסכנה הגדולה הטמונה בעובש