איך בונים מצגת

יום שבת, 30 ביולי 2011

שאלות ותשובות בנושא בדיקה מנוע

שאלה ט - 53

תאר את בדיקת המנוע על דינמומטר לפני תיאום מנוע ואחריו!

תשובה ט - 53

מפעילים את המנוע שהוא מחובר לדינמומטר ומגיעים לטמפרטורה עבודה מעמיסים את המנוע כאשר המצערת פתוחה למקסימום באמצעות הדינמומטר , עד אשר מקבלים את המומנט המקסמלי ומשוים לניתוני היצרן . מתזמנים את המנוע במערכת הצתה או התזה ובודקים מצב תערובת בעזרת מאבחן גזי תערובת . מתקנים את מה שדרוש וצריך לקבל תוצאות משופרות .

שאלה ט - 33

איך אפשר לבדוק את התבלות הצילינדר באמצעות מכשיר זליגה (דליפת לחץ) ?

תשובה ט - 33

מחדירים לחץ אוויר לצילינדר באמצעות מכשיר זליגה דרך פתח המצת כאשר הבוכנה נמצאת בסוף דחיסה בנמ"ע במדויק . ורואים מידת הדליפה באחוזים .

בדליפה דרך אטם ראש או סדק מבחינים דרך פתח מילוי המים ברדיאטור .

בדליפה דרך הטבעות מבחינים כאשר שומעים דליפה דרך מדיד השמן , או פתח מילוי שמן .

בדליפה דרך שסתום יניקה מבחינים כאשר שומעים דליפה דרך הקרברטור .

בדליפה דרך שסתום פליטה מבחינים כאשר שומעים דליפה דרך צינור פליטה .

בדליפה בין צילנידרים שומעים מהצילנדר הסמוך .

שאלה ט -34

תאר איך , באלו אמצעים אפשר לקבוע את מצבו של צילינדר המנוע , את ראש הבוכנה , ואת תושבות השסתומים מבלי להוריד את ראש המנוע !

תשובה ט - 34

קיים מכשיר אופטי שחודר לצילינדר דרך חור המצת ודרכו ניתן לראות את פנים הצילינדר , מצב שסתומים ותושבות

שאלה ט - 19 ,ט - 21

מהי בדיקת הרכב של גזי פליטה ועל פי איזה עיקרון פועלים מכשירי הבדיקה השונים ?

מפני מה מעדיפים לבדוק את ההרכב של גזי הפליטה , בעיקר לפי שיטת ה"אינפרה-אדום" ?

תשובה ט - 19 , ט - 21

גזי פליטה בודקים כדי לשפר את פעולת המנוע ולחסוך בדלק ולמנוע זיהום אויר .

מאבחן גזי הפליטה פועל בעיקרון שקרני אור אינפרא אדום נבלעים על ידי גזים . שיטה

זו אמינה ביותר וניתן לבדוק כל סוגי הגזים שנפלטים והם :

1. אחד תחמוצת הפחמן

2. דו תחמוצת הפחמן

3. חמצן

4. פחמימן (אדי דלק)

שאלה ט -30

אלו הן התקלות שעלולות להביא לידי הגברת כמות הפחמימנים בגזי הפליטה , באלו יחידות מודדים אותם ?

תשובה ט - 30

פחמימנים בגזי הפליטה נוצרים משריפה גרועה של תערובת או מצב מנוע לקוי או מערכת הצתה פגומה . ואז נשארים אידי דלק שנפלטים בצינור הפליטה יחידת המדידה חלקקים למליון . מצב תקין נחשב 100 עד 300 חלקים למליון .

שאלה ט - 22

איך מתבצעת בדיקה של משאבת האצה באמצעות מאבחן של גז פליטה ?

תשובה ט - 22

כאשר המנוע עובד בסרק בטמפרטורה עבודה לוחצים במהירות על דוושת הדלק לרגע ומקבלים עליה בכמות בצינור הפליטה . התוספת היא בסביבות %5 תוספת גדולה מידי אינה רצויה .

שאלה ט - 49

תאר מבחן של ההרכב של גזי פליטה .

תשובה ט - 49

בדיקת גזי פליטה מבצעים במנוע חם הבדיקה נעשית כאשרהמנוע פועל במהלך סרק במצב זה יש פליטה מרובה של גזים רעילים במיוחד . מצב נורמלי של מנוע הפליטה הוא מ - %3 עד %4 . וצריך לכוון למידה פחותה יותר . עושים זאת על ידי שני בירגי כיוון תערובת וסרק בפעולה מהירה יותר של המנוע כמות יורדת . משתמשים באבחן גזי פליטה הפועל על עיקרון קרני אור אינפרא אדום

שאלה ט - 72

מה אומרות לך ארבע התמנות שלפניך ואלו מסקנות אפשר להסיק מהן ?

תשובה ט - 72

על צג האוסילוסקופ אנו רואים את תהליך הצתה במנוע שעליו מחובר האוסילוסקופ בארבע צורות שונות .

בתמונה 1 מראה את תהליך הצתה של צילנדר אחד . וכאן אנו יוכלים להגיע למסקנות בקשר לתקינותם של הקבל , הסליל והפלטינה , את תקינות חוטי הפחם וכמו כן למדוד את זוית ההשהיה .

בתמונה 2 אנו יוכלים לראות את תהליך הצתה של כל ארבע הצילינדרים ואנו יוכלים להשוות את קו הצתה (מתח הצתה) בכולם ולהגיע למסקנה עם אחד או יותר לא תקינים

בתמונה 3 אנו יוכלים לראות את תהליך הצתה של כל ארבע הצילינדרים ואנו יוכלים להשוות בציר הזמן . כאן נוכל להגיע למסקנות בקשר לפלטינות , זוית השהיה , קבל + סליל והתנגדות גבוהה בחוטי פחם .

בתמונה 4 אנו יוכלים לראות את תהליך הצתה של כל ארבע הצילינדרים בחפיפה . כאן נוכל להגיע למסקנות לגבי זריקת ציר מפלג , מיסבים וגלגל שיניים .

שאלה ט - 96

מה עליך לבדוק ובעזרת איזה מכשיר , אם אין המנוע מסתובב כשמפעילים את המתנע

ו : א' האורות חלשים . ב' עצמת האור אינה משתנה .

תשובה ט - 96

הבדיקות שציריכים לעשות כשמפעילים את המתנע והמנוע לא מסתובב :

1 . אם האורות חלשים יש לבדוק את חיבורי החשמל + חיבורי המצבר בעין ובמישוש ולאחר מכן את מתח המצבר עם מד מצברים .

2. אם עוצמת האור אינה משתנה כנראה יש בעיה במחג המתנע ואפשר לבדוק את זה במד התנגדות או לעקוף את המתג .

שאלה ט - 97

מה עליך לבדוק ובעזרת איזה מכשיר , אם המנוע מסתובב בעזרת המתנע , אבל אינו מתניע ואין ניצוץ במצתים ?

תשובה ט - 97

כאשר המנוע מסתובב בעזרת המתנע אבל אינו מתניע ואין ניצוץ במצתים כנראה שיש אחד מהתקלות הבאות : חיוט מנותק , מערכת הצתה רטובה , מגעים לא מכוונים או מלכלכים , קבל מקוצר או מקולקל בצורה אחרת .

הבדיקות שנעשה :

1. בדיקת נתקים בעין ובמישוש ממתג הצתה ועד למפלג .

2. הרכבת מנורה או מד מתח לבדיקת התנגדות הפלטינות .

3. חיבור אוסילסקופ שיתן לנו על הצג אפשריות לבדוק תקינות הקבל , זוית השהיה ונתקים .

שאלה ט - 98

מה עליך לבדוק ובעזרת איזה מכשיר , כשנורת האזהרה של מערכת השימון דולקת .

תשובה ט - 98

כשנורת האזהרה של מערכת השימון דולקת יש לעשות את הבדיקות הבאות :

1. לבדוק כמות השמן באגן .

2. לקחת אלמנט שמן חדש ולחרכיב זמנית .

3. לקחת מד שמן מיכני תיקני במקום האלמנט במנוע .

4. לבדוק תקינות האלמנט במד מתח או מנורה .

שאלה ט - 99

מה עליך לבדוק ובעזרת איזה מכשיר , כשנורת האזהרה של מערכת הקירור דולקת ?

תשובה ט - 99

כאשר נורת האזהרה של מערכת הקירור דולקת יש לקרר את המנוע על ידי דימום מנוע .

ולאחר שיתקרר יש לפתוח בזהירות את מכסה הרידיאטור ובודקים אם יש מספיק מים .

כמו כן יש לבדוק נזילות ניראות לעין במשאבת מים , בצינורות ובבלוק . אם הכל נראה תקין יש לשים מד טמפרטורה מכני תקני בפתח המצנןולהשוות בין מד טמפרטורה במצנן למד חום ברכב . יש לבדוק במשאבת לחץ את מערכת הקירור ואת מכסה המצנן באיזה לחץ נפתח השסתום במכסה

שאלה ט - 93

הסבר מה מתארת התמונה שלפניך !

תשובה ט - 93

הקבל בפלג מקוצר קצר לא מוחלט והתמונה האוסילוסקופית מצביעה על מהלך האלומות שלניצוץ בלי תנודות . תמונה שכזו מתקבלת גם יחד עם הספק הצתה מופחת , כשיש קצר בכריכה המשנית .

שאלה ט - 84

מצא את הגורמים לתקלות הנראות במד של תת לחץ !

תשובה ט - 84

א) מנוע תקין ומכוונן .

ב) שסתום שרוף .

ג) שסתום תפוס

יום שישי, 22 ביולי 2011

שאלות ותשובות במושגים בתורת המנוע

שאלה ב - 1

הגדר את המושגים שלהלן ,ציין את יחידותיהם הבין לאומיות ואת סימניהם : כוח , עבודה והספק .

תשובה ב - 1

1. כוח נמדד בניוטון וזה כוח הדרוש להזיז גוף כדי לשנות מצבו במהירות של מטר חלקי שניה בריבוע ( ניוטון שווה 98 גרם ) .ומסומן באות F .

2. עבודה זה כוח דחיפה של אחד ניוטון לאורך מטר ונמדד בניוטון מטר . ומסומנת באות W .

3. הספק שווה לעבודה שנוצרת ביחידת זמן ונמדד בקילו ווטים . ומסומן באות F .

שאלה ב - 10

רשום את יחידות המידה של הערכים שלהלן , הנהוגים בחישובי מנוע : מומנט סיבוב , מהירות מנוע , קוטר בוכנה ,לחץ , שטח וכוח .

תשובה ב - 10

1. מומנט סיבוב - נוצר מכוח כפול זרוע ויחידת המידה ק"ג מטר או ניוטון מטר .

2. מהירות מנוע - מספר סיבובי המנוע לדקה סל"ד .

3. קוטר בוכנה - חוצה בוכנה בדיוק בשנים ונמדד במ"מ .

4. לחץ זה כוח הפועל על יחידת שטח ונמדד בבר (לחץ שווה כוח חלקי שטח ) .

5. שטח - נמדד בסמ"ר .

6. כוח נמדד בניוטון וזה כוח הנדרש להזיז גוף כדי לשנות מצבו במהירות של מטר חלקי שניה בריבוע (כוח שווה ללחץ כפול שטח ) .

שאלה ב - 11

רשום את יחידות המידה של הערכים שלהלן , הנהוגים בחישובי מנוע : צריכת דלק סגולית ,הספק , צריכת שמן , צריכת שמן סגולית , טמפרטורה .

תשובה ב - 11

1. צריכת דלק סגולית זה כמות הדלק שהמנוע צורך ביחס להספקו ונמדד בק"ג דלק לקילו ווט שעה .

2. הספק שווה לעבודה שנוצרת ביחידת זמן . ונמדד ב - KW .

3. צריכת שמן נמדד בקילוגרם שמן לשעה או לקילומטר .

4. צריכת שמן סגולית זה כמות השמן שהמנוע צורך ביחס להספקו ונמדד בגרם שמן לקילו ווט לשעה .

5. טמפרטורה זה מידת חום של הגוף ונמדד במעלות צלסיוס או קלוין בארה"ב בפראניט .

שאלה ב -7

מהי טמפרטורה ואיך היא נמדד ?

תשובה ב - 7

טמפרטורה זו מידת החום של גוף והיא נמדדת במעלות צלסיוס . כאשר 0 מעלות מציין קור של מים עם קרח ומים רותחים 100 מעלות .

סולם קלוין מתחיל ב - 0 מוחלט שנמצא במינוס 273 מעלות צלסיוס ומים רותחים 373 מעלות קלוין .

שאלה ב - 4

מהי מסה ואיך קובעים אותה ? מה הבדל בינה לבין מישקל ?

שאלה ב- 26

מהי מסה ואיך קובעים אותה ? מהי יחידת המידה של מסה ?

תשובה ב - 4 ב - 26

מסה מצינת כמות החומר של הגוף ואינה תלויה בכוח המשיכה של כדור הארץ . מישקל תלוי בכוח משיכה כדור הארץ . יחידת המידה של המסה הוא ק"ג .

מסה זה גורם להתנגדות שינוי במצבו של הגוף .ככל שהמסה גדולה יותר קשה יותר להזיז את הגוף . כוח הגוף גדל ביחס ישר למסה שלו לכן גופים קלים וגופים כבדים נופלים יחד . בגלל שיותר קשה להזיז גוף כבד אבל על גוף כבד יש יותר כוח משיכה בגלל מישקלו .

שאלה ב - 41

מהו חיכוך ואיך מחשבים אותו , מהם סוגי חיכוך ?

תשובה ב - 41

חיכוך זה גורם שמתנגד להזזת גוף על גבי שטח . הכוח הדרוש להיתגבר על החיכוך נמדד בקילוגרם או בניוטון . והכוח מתקבל ממכפלת הכוח המזיז את החלקים במקדם החיכוך . מבחינים בחיכוך החלקה או חיכוך גלילה .

שאלה ב - 47

מהו ערך החום של הדלק ובאלו יחידות הוא נמדד ?

תשובה ב -47

ערך חום של דלק זה כמות החום שמשתחרר משריפת קילוגרם דלק וזת נמדד בקולריות לכל ק"ג דלק .

קלוריה - קלוריה גדולה זה כמות החום שדרוש לחמם קילו מים במעלה אחת צלסיוס .

1 קילו דלק יש 11000 קלוריות (ג'אול) .

שאלה ב - 83

מהו מאזן חום של מנוע ? פרט והסבר . התייחס להבדלים שבין מנוע בנזין למנוע דיזל .

תשובה ב - 83

מאזן חום בא להסביר דרכי התפזרות החום במנוע כמה חום יוצא ואבד בגזי הפליטה כמה חום עובר למי הקירור , כמה חום אבד בחיכוך וכמה חום הופך לעבודה מועילה . במנוע בנזין היעילות %25 במנוע דיזל היעילות %35 .

במנוע בנזין מחולק מאזן החום : %30- פליטה %32- קירור %10-חיכוך %28- יעיל .

במנוע דיזל מחולק מאזן החום : %22- פליטה %26- קירור %12- חיכוך %40- יעיל .

שאלה ב - 38

מהי דו -תחמוצת פחמן וכיצד היא נוצרת ?

תשובה ב - 38

דו תחמוצת הפחמן זה גז חסר צבע וריח שנוצר בזמן שריפת מושלמת של הדלק .

שאלה ב - 78

הגדר מנוע בעירה וציין את ההבדלים העיקריים שבין מנוע בנזין למנוע דיזל .

תשובה ב - 78

מנוע בעירה זה מנוע שהופך שריפת דלק בצילנדר לחום הלחץ הנוצר דוחף את הבוכנה ומקבלים עבודה .

במנוע בנזין הקרבורטור מספק תערובת לצילנדר והיא מוצתת על ידי מצת .

במנוע דיזל דוחסים אויר והדלק מותז בתא השריפה בלחץ גבוה והשריפה נוצרת כתוצאה מהלחץ והחום הגבוה שבתא השריפה הלחץ דוחף את הבוכנה ומקבלים עבודה

שאלה ב -27

מהו ההבדל בין לחץ ברומטרי , מנומטרי , לחץ ותת לחץ ?

תשובה ב - 27

לחץ ברומטרי זה הלחץ של אויר חיצוני הטמוספרי וניקרא גם לחץ מוחלט כאשר מידת האפס במכשיר מראה חוסר לחץ מוחלט .

לחץ מונומטרי (מד לחץ ) זה הלחץ כפי שמראה מד לחץ רגיל וכאשר מד הלחץ מראה אפס זה לחץ אטמוספרי .

כאשר הלחץ נמוך מהלחץ החיצוני הלחץ הזה ניקרא תת לחץ .

שאלה ב - 3

הגדר את המושג מומנט סיבוב , ציין את יחידתו הבין-לאומית ואת סימנו .הסבר מהו ההבדל בין מומנט לעבודה , ותן דוגמא מעבודת המכונאי .

תשובה ב - 3

מומנט מוגדר ככוח כפול זרוע ונמדד ביחידות ק"ג מטר או ביחידות ניוטון מטר . M סימן הבינלאומי .הממונט שנוצר בהפעלת כוח על זרוע בסיבוב נקרא מומנט סיבובי . משמש לסגירת ברגים. לדוגמא בירגי ראש מנוע . עבודה מוגדרת ככוח הפועל לאורך דרך (לא בסיבוב ) ונמדד ביחידות ק"ג מטר או ניוטון מטר .

שאלה ב -12

הסבר איך קובעים את מומנט המנוע ואת הספקו ?

תשובה ב - 12

מדידת ממונט המנוע נעשית על ידי בלימת המנוע בדינמומטר המומנט במנוע מהלחץ הממומא על הבוכנה כפול נפח מהלך הבוכנה .

ההספק מתקבל מהמומנט הנמדד על גלגל תנופה כפול הסיבובים . גידול במומנט ובסיבובים מגדיל את הספק .

הערה :

המומנט במנוע דרוש כדי להתגבר על העליות והתחלת נסיעה בו בזמן שהספק חשוב כדי לנסוע במהירות גדולה . נוסעים במהירות גדולה כאשר אין עומס על המנוע . העומס גדל בעליות ואז סיבובי המנוע יורדים כי בסיבובים מהירים לא מספיק המנוע להתמלא בכמות מספקת של תערובת ואז הלחץ הנוצר יורד אבל כאשר הסיבובים יורדים המילואי משתפר והלחץ עולה והמנוע מגיב לעומס ומתגבר על עליה אבל במהירות נסיעה יותר נמוכה .

שאלה ב- 24

באילו יחידות בין לאומיות קובעים את הספק המנוע ובאילו יחידות את המומנט ?

תשובה ב - 24

יחידת ההספק קילו ווט KW ששוה ערך שלו זה 100 ק"ג להרים בגובה מטר בשניה . ההספק במנוע מתגבל מהמומנט והסיבובים שבו מתקבל המומנט .

יחידת המומנט ניוטון מטר והוא מתקבל מהלחץ הממוצא בתא השריפה ונפח המנוע והוא משתנה לפי סיבובי המנוע .

שאלה ב - 13

הסבר מהו הלחץ היעיל ומהו לחץ אינדקטורי ממוצע ואיך קובעים אותם ?

תשובה ב - 13

לחץ אינדקטורי ממוצע זה מושג תאורטי שמצין את ממוצע הלחצים בתא שריפה בשך מחזור .

לחץ יעיל ממוצע זה אותו הלחץ אבל נטו ללא הפסידי חיכוך , בטבעות במיסבים ובמערכת הנעת השסתומים .

את הלחץ הממוצע האינדיקטורי מחשבים מדיאגרמה אינדיקטורי .

שאלה ב - 63

תאר מהי שריפה דיטוניטיבית .

תשובה ב - 63

דיטונציה מופיעה לאחר הניצוץ ומתחילה בשריפה ליד המצת בהמשך מתחילה ממקום שני של תא השריפה מגוף לוהט השריפה מתקדמת במהירות ונגמרת ליד נמ"ע ונוצרים צילצולים חזקים שיגרמו לנזק לבוכנה והטבעות .

שאלה ב - 64

תאר מהי נקישת דיזל .

תשובה ב - 64

נקישת דיזל נוצרת מפיגור שריפה של הדלק שנגרם כאשר לדלק מספר ציתן נמוך 52 , במיבנה תא השריפה וצורת ריסוס דלק גרועה הנקישה נוצרת לאחר התזה כאשר הדלק מפגר בהתלקחות ומתפוצץ בפתאימות כאשר בתא השריפה יש כמות גדולה של דלק .

שאלה ב- 68

הסבר את ההבדל בין הצתה מוקדמת לבין דיטונציה .

תשובה ב - 68

הצתה מוקדמת ניגרמת לפני הופעת הניצוץ כתוצאה מנקודות חמות מאוד בתא השריפה .

דיטונציה קוראת תמיד לאחר הופעת הניצוץ השריפה מתחילה בזמן הנצוץ ונהפחת לשריפה מהירה בהמשך . בשני המקרים נוצרים צילצולים חזקים שגורמים לנזק בבכונה

טבעות ולמסיבי גל ארכובה .

שאלה ב - 73

הגדר הספק בלם . מהן שיטות המידה השונות ומהו ההבדל בניהן ?

שאלה ב - 74

הסבר באופן מפורט כיצד ובאילו תנאים קובעים ומגדרים את הספק המנוע בארה"ב .

שאלה ב -75

הסבר באופן מפורט כיצד ובאילו תנאים קובעים ומגדרים את הספק המנוע במרכז אירופה !

תשובות ב - 73 , ב - 74 , ב - 75

הספק בלם זה ההספק הנמדד על גלגל התנופה כאשר בולמים את המנוע על הדיננמטר

D.I.N זה תקן אירופי לפי התקן יש לבדוק את המנוע כאשר הלחץ נמצא בגובה פני הים הטמפרטורה ליד מסנן האויר ועל המנוע נמצאים כל החלקים להפעלתו כולל האלטנטור שמסתובב ללא טעינה .

E.A.S זה תקן אמרקאי . לפי התקן יש לבדוק את המנוע בלחץ אויר שבגובה פני הים הטמפרטורה ליד מסנן אויר 85 מעלות פראניט והמנוע נבדק ללא החלקים החיצונים שהם מסנן אויר צינור פליטה משאבת מים . רק אם אלטנטור ללא טעינה . בשיטה זו ההספק שהתקבל לאותו מנוע מראה מספר גדול ב -%25 מאשר הבדיקה לפי .D.I.N שאלה ב - 80

מהם גבולות יחסי הדחיסה המקובלים היום במנועי בנזין ומהם גבולות תת לחץ בזמן מהלך היניקה ?

תשובה ב - 80

ברוב המנועים יחס הדחיסה בין 7 עד 10 בר והתת לחץ המוחלט במהלך היניקה 0.3 בר (תת לחץ 0.7) .

יום שבת, 16 ביולי 2011

תורת המנוע

מחזור מנוע בנזין 4 פעימות :

1. פעימת היניקה מתחילה כאשר הבוכנה נמצאת בנמ"ע ומתחילה לרדת . הבוכנה יורדת במהירות עצומה . לדוגמא : כאשר המנוע מסתובב 3000 סל"ד הבוכנה עולה ויורדת 50 פעם בשניה.במצב הזה כל הפרעה לזרימה כמו מסנן אויר , הקרברטור עצמו סעפת היניקה ופיתחי השסתומים מפרעים לכניסת התערובת ולכן כאשר הבוכנה ירדה לנמ"ת לא התמלא הצלינדר בכל התערובת שהוא היה יכול להתמלא במידה והמנוע היה מסתובב לאט מאוד . כדי לשפר משאירים את שסתום היניקה פתוח כאשר הבוכנה עולה בערך בסביבות 45 מעלות ולמרות עלית הבוכנה תערובת ממשיכה להיכנס , מגיע מצב שהלחץ בתוך הצילנדר שווה ללחץ בסעפת . ואז סוגרים את שסתום היניקה ועלית הבוכנה דוחסת את התערובת , הלחץ בתוך הצילנדר 10 עד 12 בר והחום 600 - 700 מעלות . מספר מעלות לפני נמ"ע מופיע ניצוץ שמתחיל להדליק את התערובת , השריפה נימשכת עד אשר הבוכנה עוברת 10 עד 15 מעלות לאחר נמ"ע במצב זה חשוב שהתערובת תיגמר להישרף הלחץ בצילנדר בסביבות 30 בר והחום 2200 מעלות והכוח הזה מוריד את הבוכנה . אם שיא הלחץ וגמר השריפה מתרחשת כאשר הבוכנה בנמ"ע שומעים צילצולים חזקים שעלולים לגרום לנזק וחור בבכונה במידה ונשארים במצב תקופה ממשוכת בסביבות 10 -15 דקות אלמלע גל ארכובה שרוצה לקיים את כיוון סיבוב המנוע היה יכול להסתובב אחורה . התיזמון של נקודת השריפה הרצוי נקבע בראש ובראשונה על ידי מפלג אבל גורמים נוספים כמו : חום עבודה , סוג התערובת וסוג הדלק . במידה והתיזמון נעשה מאוחר ושיא הלחץ יהיה מעבר ל- 15 מעלות הלחץ בצילנדר יהיה נמוך בגלל שהבוכנה ירדה החום יברח למים בגלל שדפנות הצילנדר מתגלים על ידי הבוכנה חום מי הקירור יעלה והספק המנוע ירד .

הבוכנה יורדת בפעימת עבודה עד אשר לפני נמ"ת כ - 45 מעלות ניפתח שסתום הפליטה והלחץ בסביבות 4 בר וחום של 800 מעלות נפלט החוצה מעצמו ועד אשר הבוכנה הגיעה לנמ"ת השתחרר כל הלחץ ורוב הגזים השרופים . כאשר הבוכנה עולה היא דוחפת החוצה דרך צינור הפליטה את הגזים שנשארו בצלינדר הזרימה מהירה מאוד . כאשר הבוכנה מגיעה לפני נמ"ע כ - 15 מעלות פותחים גם את שסתום היניקה במצב זה שני השסתומים פתוחים מצב זה נקרה חפיפה . שסתום יניקה ניפתח ושסתום פליטה הולך להיסגר מצב זה חשוב כדי לנקות את תא השריפה משאיריות הגזים מה שהבוכנה לא יכולה לעשות . מהירות התנופה של הגזים היוצאים בצינור הפליטה מושך תערובת ניקיה מסעפת יניקה ותא השריפה מתנקה מרוב הגזים .

בדיקת בעזרת אינדקטור מצבו של מנוע

אינדקטור לבדיקת הלחצים בתוך הצילנדר במחזור 1 מתבצע כאשר מחברים חישן לחץ דרך חיבור מיוחד לתא שריפה החישן הזה מסוגל לבצע רישום על דף ניר בצורת קו . הדף נמצא על לוח שמחובר לגל ארכובה ונע איתו באותה צורה שהבוכנה נעה כך שהקו המצטייר על דף הניר מראה בכל נקודה ונקודה שעל הקו את הלחץ ואת מקום הבוכנה בצילנדר באותו המצב . המכשיר הזה שימושי בעיקר במכוני מחקר או במעבדות היצרנים כאשר הם מתכננים מנוע . הדיאגרמה המתקבלת מיצגת בקנה מידה מסוים את כוחו של המנוע .

יום שבת, 9 ביולי 2011

שיטות הדרכה בנהיגה

1)שאלה הוראה יעילה :

הוראה מוגדרת כתהליך מונחה להשגת שינוי יציב בהתנהגות בהתאם למטרות מוגדרות .

תשובה הוראה יעילה :

הוראה יעילה היא זו הגורמת ליצירת השינוי בהתנהגות תוך ניצול יעיל של זמן ואמצעים ובהוצאות כספיות המועטות ביותר .

2)שאלה הוראה יעילה :

הוראה מוגדרת כתהליך מונחה להשגת שינוי יציב בהתנהגות בהתאם למטרות מוגדרות .

השיטה שבאמצעותה ניתן להשיג הוראה יעילה ?

תשובה הוראה יעילה :

על מנת לגרום לשינוי הרצוי בהתנהגות המשתלמים יש להפעילם ביעילות בתהליך ההוראה . התנסות היעילה ביותר היא זו שבמסגרתה המשתלמים מופעלים בדיון ובשאלות ובתשובות באמצעות המחשה ועשייה בפועל .

3)שאלה בהשיטה הפרונטאלית :

שיטת ההוראה ממוינת בהתאם לאופי הפעילות הלימודית ולשילוב הנוצר בין המדריך , המשתלם וחומר הלימוד .

השיטות העיקריות הן : השיטה הפרונטאלית , השיטה הפעלתנית .

מאפייני השיטה הפרונטאלית .

תשובה בהשיטה הפרונטאלית :

המשתלם מתאים עצמו לסביבת הלימודית , קצב הוראה אחיד מוכתב ע"י המדריך . רמת הלימוד מותאמת לממוצע המשתלמים ללא רגישות לקצוות .

4)שאלה בהשיטה הפרונטאלית :

שיטת ההוראה ממוינת בהתאם לאופי הפעילות הלימודית ולשילוב הנוצר בין המדריך , המשתלם וחומר הלימוד .

השיטות העיקריות הן : השיטה הפרונטאלית , השיטה הפעלתנית .

מאפייני השיטה הפרונטאלית .

תשובה בהשיטה הפרונטאלית :

המשתלם מתאים עצמו לסביבת הלימודית ,רמת הלימוד מותאמת לממוצע המשתלמים ללא רגישות לקצוות .ההישג הלימודי הנדרש קבוע ואחיד ונבדק בסיום התהליך .

5)שאלה בהשיטה הפעלתנית :

שיטת ההוראה ממוינת בהתאם לאופי הפעילות הלימודית ולשילוב הנוצר בין המדריך , המשתלם וחומר הלימוד .

השיטות העיקריות הן : השיטה הפרונטאלית , השיטה הפעלתנית .

מאפייני השיטה הפעלתנית .

תשובה בהשיטה הפעלתנית :

הסביבה הלימודית מותאמת למשתלם , קצב ההוראה נקבע על פי קצב קליטה אישי של כל משתלם , רמת הלימוד גמישה ומשתנה בהתאם למשתלם , הלימוד הוא ברמת ההבנה

6)שאלה בפתיחה בהרצאה :

הרצאה היא שיטת הדרכה שבה מתבצעת העברת התכנים בצורה חד סטרית מהמדריך למשתלם . הרצאה חייבת לכלול מספר חלקים פתיחה , גוף , סיום .

תפקיד הפתיחה ? .

תשובה בפתיחה בהרצאה :

הפתיחה מיועדת ליצור עניין והנעה ללמידה , לפיכך עליה לכלול מספר נקודות : מטרת הרצאה , הנמקת חשיבות הנושא , הגדרת התחומים שבהם תעסוק הרצאה .

7)שאלה בפתיחה בהרצאה :

הרצאה היא שיטת הוראה יעילה להעברת מידע מסודר ומאורגן . הרצאה חייבת לכלול מספר חלקים פתיחה , גוף , סיום .

הנושאים הנכללים בפתיחה ? .

תשובה בפתיחה בהרצאה :

הפתיחה מיועדת ליצור עניין והנעה ללמידה , לפיכך עליה לכלול מספר נקודות : מטרת הרצאה , הנמקת חשיבות הנושא , הגדרת התחומים שבהם תעסוק הרצאה .

8)שאלה להוראה בהרצאה :

הרצאה היא שיטת הדרכה שבה מתבצעת העברת התכנים בצורה חד סטרית מהמדריך למשתלם .

השימושים האפשריים להוראה בהרצאה ? .

תשובה להוראה בהרצאה :

הרצאה הינה כלי שימושי לצורך העברה חומר לימוד שאינו דורש רמה של הבנה או של יישום אלא מתאים יותר לרמה של זכירה .

9)שאלה בגוף הרצאה :

הרצאה היא שיטת הוראה יעילה להעברת מידע מסודר ומאורגן . הרצאה חייבת לכלול מספר חלקים פתיחה , גוף , סיום .

הנקודות עליהן מבוסס גוף ההרצאה .

תשובה לגוף ההרצאה :

גוף הרצאה מבוסס על ארגון החומר הלימודי בצורה הגיונית ופיתוח הרעיונות בשלבים מתן דוגמא מציאותית המתאימות לעולמם של המשתלמים .

10)שאלה בסיום הרצאה :

הרצאה היא שיטת הוראה יעילה להעברת מידע מסודר ומאורגן . הרצאה חייבת לכלול מספר חלקים פתיחה , גוף , סיום .

עקרונות עליהם מושתת סיום הרצאה ?

תשובה בסיום הרצאה :

סיום הרצאה חייב להיות מושתת על :

סיכום נקודות עיקריות .

קישור בין הנושא לפעילויות לימודית בהמשך .

הפניה למקורות לצורך הרחבה , הדגשת מטרות הרצאה .

11)שאלה למנחי הדיון :

הדיון הוא שיטת הדרכה פעלתנית שמטרתה לעלות נושא תוך הצגת מגוון היבטים ודעות ע"י המשתתפים בהנחיית המדריך .

עצות שימושיות למנחי הדיון שמטרתן להביא להצלחת הדיון .

תשובה למנחי הדיון :

שכנע את המשתתפים בדיון שהנושא בעל חשיבות , שמור על דיון ענייני , היה מאזין טוב הקשב לחוות הדעת המשתתפים , הבטח שלכל משתתף תהיה אפשרות להשתתף באופן פעיל בדיון .

12)שאלה במאפייני הדיון :

הדיון הוא שיטת הדרכה פעלתנית שמטרתה לעלות נושא תוך הצגת מגוון היבטים ודעות ע"י המשתתפים בהנחיית המדריך . מאפייני הדיון ?

תשובה במאפייני הדיון :

הדיון מאפשר מתן הזדמנות למשתלם להביע השקפות אישיות ולשמוע דעות של אחרים בנושא הדיון דורש מעורבות ערה של המשתלמים וע"י כך השגת תהליך למידה יעיל וארוך טווח ברמת הבנה .

13)שאלה במאפייני הדיון :

הדיון הוא שיטת הדרכה פעלתנית שמטרתה לעלות נושא תוך הצגת מגוון היבטים ודעות ע"י המשתתפים בהנחיית המדריך . מאפייני הדיון ?

תשובה במאפייני הדיון :

הדיון דורש מעורבות ערה של המשתלמים כתוצאה מכך מושג תהליך של למידה יעיל ארוך טווח ברמת הבנה , מספר המשתתפים הפעילים מוגבל ומנת הלמידה קטנה .

14)שאלה בתנאים המקדימים לניהול דיון :

הדיון הוא שיטת הדרכה פעלתנית שמטרתה לעלות נושא תוך הצגת מגוון היבטים ודעות ע"י המשתתפים בהנחיית המדריך . התנאים המקדים לניהול דיון ?

תשובה בתנאים המקדימים לניהול דיון :

תנאי מוקדם לקידום דיון הוא ידע קודם מנמלי של המשתמשים בנושא הדיון ידע קודם מאפשר העלאת רעיונות מתן תשובות והעמקות בנושא , רצון ועניין מצד החניכים להשתתף בדיון .

15)שאלה בטכניקות העשויות לשבור את השגרה :

ידוע כי קיימת נטייה טבעית לירידה ברמת הקשב במהלך פעילות הדרכתית כדי לשבור את הירידה בקשב מומלץ לעשות תפנית מדי מספר דקות . התפנית נוצרת על ידי שבירה של שגרת ההדרכה .

הטכניקות העשויות לשבור את השגרה ?

תשובה בטכניקות העשויות לשבור את השגרה :

סיפור הקשור לעניין , שאלה למשתלמים , משחקי קול הרמת או הנמכת הקול , כיבוי מקרן השקפים ופנייה אל הקהל ללא אמצעי חוצץ , שינוי מקום העמידה , כתיבה על הלוח .

16)שאלה בגורמים הקשורים למדריך :

הגורמים המשפיעים על הצלחת ההוראה קשורים במשתלם , במדריך ובסביבת הלימוד . הגורמים הקשורים למדריך ?

תשובה בגורמים הקשורים למדריך :

תכנים מתאימים לרמת המשתלמים , שיטת הוראה מתאימות לחומר הנלמד ולרמת המשתלמים יכולת וניסיון בהדרכה .

17)שאלה בנושא שאלת מלכודת :

במהלך פעילות הדרכתית נשאלת שאלת "מלכודת" שאלה שבה מתכוון המשתלם להכשלתך בפני הכיתה . דרך טיפולך בשאלה ?

תשובה בשאלת מלכודת :

תן למשתלם חיזוק על כך שמצא לנכון להשתתף , שקף את דברי המשתלם כדי לוודא שהשאלה הובנה כהלכה נסה להפנות את השאלה לכיתה ולבקש מכלל המשתלמים לענות עליה ודא כי השואל מרוצה מהתשובה שניתנה .

18)שאלה בגורמים הקשורים למשתלם :

הגורמים המשפיעים על הצלחת ההוראה קשורים במשתלם , במדריך ובסביבת הלימוד . הגורמים הקשורים למשתלם ?

תשובה בגורמים הקשורים למשתלם :

מוטיבציה וצפיות מהפעולה הדרכתית , יכולת אישית , ידע קודם .

19)שאלה בהכשרת נהגים :

בהתאם לטוכסונומיה של בלום קיימות 6 רמות חשיבה והן : ידע , הבנה , יישום , אנליזה , סינתזה , מדידה והערכה . כקצין בטיחות בתעבורה באיזה רמת חשיבה תשאף להכשיר ולהדריך את הנהגים המקצועיים בחברתך ?

תשובה בהכשרת נהגים :

רמת החשיבה שאשאף להכשיר את הנהגים המקצועיים בחברתי היא רמת החשיבה הגבוהה ביותר והיא מדידה והערכה . ברמה זו הנהג מסוגל לנתח מצבים ולקבל החלטות ברמה הגבוהה ביותר .

20)שאלה לסביבת הלימוד :

הגורמים המשפעים על הצלחת ההוראה הקשורים במשתלם , במדריך ובסביבת הלימוד . הגורמים הקשורים לסביבת הלימוד ?

תשובה לסביבת הלימוד :

תנאים פיזיים , אקלים חברתי , גודל הקבוצה , אמצעי המחשה .

21)שאלה באמצעי המחשה :

ידוע כי כל אמצעי פיזי שבו משתמש המדריך על מנת להקל על תהליך הלמידה ולייעלו הוא אמצעי המחשה .

עיקר תפקידי אמצעי המחשה ?

תשובה באמצעי המחשה :

אמצעי הפעלה מפעילים למשתלמים חושים נוספים , מייעלים את תהליך הלמידה ומעלים את רמת הקשב . גיוון ההוראה גורם למשתלמים לליבון הסקרנות ליצירת מעורבות וכתוצאה מכך לקליטת המסר ברמת הבנה .

22)שאלה בפתיחה בהרצאה :

הרצאה היא שיטת הוראה יעילה להעברת מידע מסודר ומאורגן . הרצאה חייבת לכלול מספר חלקים פתיחה , גוף , סיום .

הנושאים הנכללים בפתיחה ? .

תשובה בפתיחה בהרצאה :

הפתיחה מיועדת ליצור עניין והנעה ללמידה , לפיכך עליה לכלול מספר נקודות : מטרת הרצאה , הנמקת חשיבות הנושא , חשיבות הרצאה למשתלמים , הגדרת התחומים שבהם תעסוק הרצאה .

23)שאלה בנושא שכנוע :

שכנוע היא פעולה שכוונתה לגרום לשנוי עמדות ואו התנהגות בקרב הקהל היעד , ידוע כי מאמצי המשכנע צריכים להיות מופנים כלפי 3 יעדים .

שינוי בדעה , שינוי בעמדה , שינוי בהתנהגות .

תשובה בנושא שכנוע :

דעה מה שהאדם חושב לנכון מבחינה עובדתית .

עמדה דעה שיש בה מרכיב הערכתי טוב , רע או רגשי אוהב , שונא .

התנהגות מה אנו עושים כפועל יוצא מעמדותינו ודעתנו או לעיתים ללא תלות בהן .

24)שאלה בדרך הטיפול בנושא :

בתחילת החורף אירעו במפעל שבו אתה משמש כקצין בטיחות בתעבורה מספר תאונות דרכים . מנהל המפעל פנה אליך בדרישה לטפל בנושא לשם מניעת תאונות דרכים .

דרך הטיפול הרצויה בנושא .

תשובה בדרך הטיפול בנושא :

אתחקר את הנהגים המעורבים בתאונה ואבקש שאחד מהם יתנדב לצורך הצגת התאונה שבה היה מעורב בפני כלל נהגי החברה , אאסוף את נהגי החברה ואנחה דיון וניתוח התאונה שמטרתו המוגדרת כללי התנהגות בנהיגה בחורף .

25)שאלה בתכנון קורס :

כקצין בטיחות בתעבורה עליך לתכנן ולהעביר קורס מלגזות לעובדי המפעל . את השלבים בתכנון הקורס .

תשובה בתכנון קורס :

הגדרות מטרות במונחי ביצוע לשלב העיוני והמעשי , בניית מבחן מסכם לשלב העיוני והמעשי , בחירת שיטות הוראה . הגדרת התרגילים המעשיים כהכנה למבחן . הגדרת האמצעים הדרושים לביצוע הקורס .

טרומפלדור בגליל-משנת 1913

סרט על אולטרה-סאונד תלת ממדי

ליקוי חמה 2009

טלסקופ החלל האבל

סגננות חשיבה ולמידה

הסכנה הגדולה הטמונה בעובש