איך בונים מצגת

יום שבת, 30 ביולי 2011

שאלות ותשובות בנושא בדיקה מנוע

שאלה ט - 53

תאר את בדיקת המנוע על דינמומטר לפני תיאום מנוע ואחריו!

תשובה ט - 53

מפעילים את המנוע שהוא מחובר לדינמומטר ומגיעים לטמפרטורה עבודה מעמיסים את המנוע כאשר המצערת פתוחה למקסימום באמצעות הדינמומטר , עד אשר מקבלים את המומנט המקסמלי ומשוים לניתוני היצרן . מתזמנים את המנוע במערכת הצתה או התזה ובודקים מצב תערובת בעזרת מאבחן גזי תערובת . מתקנים את מה שדרוש וצריך לקבל תוצאות משופרות .

שאלה ט - 33

איך אפשר לבדוק את התבלות הצילינדר באמצעות מכשיר זליגה (דליפת לחץ) ?

תשובה ט - 33

מחדירים לחץ אוויר לצילינדר באמצעות מכשיר זליגה דרך פתח המצת כאשר הבוכנה נמצאת בסוף דחיסה בנמ"ע במדויק . ורואים מידת הדליפה באחוזים .

בדליפה דרך אטם ראש או סדק מבחינים דרך פתח מילוי המים ברדיאטור .

בדליפה דרך הטבעות מבחינים כאשר שומעים דליפה דרך מדיד השמן , או פתח מילוי שמן .

בדליפה דרך שסתום יניקה מבחינים כאשר שומעים דליפה דרך הקרברטור .

בדליפה דרך שסתום פליטה מבחינים כאשר שומעים דליפה דרך צינור פליטה .

בדליפה בין צילנידרים שומעים מהצילנדר הסמוך .

שאלה ט -34

תאר איך , באלו אמצעים אפשר לקבוע את מצבו של צילינדר המנוע , את ראש הבוכנה , ואת תושבות השסתומים מבלי להוריד את ראש המנוע !

תשובה ט - 34

קיים מכשיר אופטי שחודר לצילינדר דרך חור המצת ודרכו ניתן לראות את פנים הצילינדר , מצב שסתומים ותושבות

שאלה ט - 19 ,ט - 21

מהי בדיקת הרכב של גזי פליטה ועל פי איזה עיקרון פועלים מכשירי הבדיקה השונים ?

מפני מה מעדיפים לבדוק את ההרכב של גזי הפליטה , בעיקר לפי שיטת ה"אינפרה-אדום" ?

תשובה ט - 19 , ט - 21

גזי פליטה בודקים כדי לשפר את פעולת המנוע ולחסוך בדלק ולמנוע זיהום אויר .

מאבחן גזי הפליטה פועל בעיקרון שקרני אור אינפרא אדום נבלעים על ידי גזים . שיטה

זו אמינה ביותר וניתן לבדוק כל סוגי הגזים שנפלטים והם :

1. אחד תחמוצת הפחמן

2. דו תחמוצת הפחמן

3. חמצן

4. פחמימן (אדי דלק)

שאלה ט -30

אלו הן התקלות שעלולות להביא לידי הגברת כמות הפחמימנים בגזי הפליטה , באלו יחידות מודדים אותם ?

תשובה ט - 30

פחמימנים בגזי הפליטה נוצרים משריפה גרועה של תערובת או מצב מנוע לקוי או מערכת הצתה פגומה . ואז נשארים אידי דלק שנפלטים בצינור הפליטה יחידת המדידה חלקקים למליון . מצב תקין נחשב 100 עד 300 חלקים למליון .

שאלה ט - 22

איך מתבצעת בדיקה של משאבת האצה באמצעות מאבחן של גז פליטה ?

תשובה ט - 22

כאשר המנוע עובד בסרק בטמפרטורה עבודה לוחצים במהירות על דוושת הדלק לרגע ומקבלים עליה בכמות בצינור הפליטה . התוספת היא בסביבות %5 תוספת גדולה מידי אינה רצויה .

שאלה ט - 49

תאר מבחן של ההרכב של גזי פליטה .

תשובה ט - 49

בדיקת גזי פליטה מבצעים במנוע חם הבדיקה נעשית כאשרהמנוע פועל במהלך סרק במצב זה יש פליטה מרובה של גזים רעילים במיוחד . מצב נורמלי של מנוע הפליטה הוא מ - %3 עד %4 . וצריך לכוון למידה פחותה יותר . עושים זאת על ידי שני בירגי כיוון תערובת וסרק בפעולה מהירה יותר של המנוע כמות יורדת . משתמשים באבחן גזי פליטה הפועל על עיקרון קרני אור אינפרא אדום

שאלה ט - 72

מה אומרות לך ארבע התמנות שלפניך ואלו מסקנות אפשר להסיק מהן ?

תשובה ט - 72

על צג האוסילוסקופ אנו רואים את תהליך הצתה במנוע שעליו מחובר האוסילוסקופ בארבע צורות שונות .

בתמונה 1 מראה את תהליך הצתה של צילנדר אחד . וכאן אנו יוכלים להגיע למסקנות בקשר לתקינותם של הקבל , הסליל והפלטינה , את תקינות חוטי הפחם וכמו כן למדוד את זוית ההשהיה .

בתמונה 2 אנו יוכלים לראות את תהליך הצתה של כל ארבע הצילינדרים ואנו יוכלים להשוות את קו הצתה (מתח הצתה) בכולם ולהגיע למסקנה עם אחד או יותר לא תקינים

בתמונה 3 אנו יוכלים לראות את תהליך הצתה של כל ארבע הצילינדרים ואנו יוכלים להשוות בציר הזמן . כאן נוכל להגיע למסקנות בקשר לפלטינות , זוית השהיה , קבל + סליל והתנגדות גבוהה בחוטי פחם .

בתמונה 4 אנו יוכלים לראות את תהליך הצתה של כל ארבע הצילינדרים בחפיפה . כאן נוכל להגיע למסקנות לגבי זריקת ציר מפלג , מיסבים וגלגל שיניים .

שאלה ט - 96

מה עליך לבדוק ובעזרת איזה מכשיר , אם אין המנוע מסתובב כשמפעילים את המתנע

ו : א' האורות חלשים . ב' עצמת האור אינה משתנה .

תשובה ט - 96

הבדיקות שציריכים לעשות כשמפעילים את המתנע והמנוע לא מסתובב :

1 . אם האורות חלשים יש לבדוק את חיבורי החשמל + חיבורי המצבר בעין ובמישוש ולאחר מכן את מתח המצבר עם מד מצברים .

2. אם עוצמת האור אינה משתנה כנראה יש בעיה במחג המתנע ואפשר לבדוק את זה במד התנגדות או לעקוף את המתג .

שאלה ט - 97

מה עליך לבדוק ובעזרת איזה מכשיר , אם המנוע מסתובב בעזרת המתנע , אבל אינו מתניע ואין ניצוץ במצתים ?

תשובה ט - 97

כאשר המנוע מסתובב בעזרת המתנע אבל אינו מתניע ואין ניצוץ במצתים כנראה שיש אחד מהתקלות הבאות : חיוט מנותק , מערכת הצתה רטובה , מגעים לא מכוונים או מלכלכים , קבל מקוצר או מקולקל בצורה אחרת .

הבדיקות שנעשה :

1. בדיקת נתקים בעין ובמישוש ממתג הצתה ועד למפלג .

2. הרכבת מנורה או מד מתח לבדיקת התנגדות הפלטינות .

3. חיבור אוסילסקופ שיתן לנו על הצג אפשריות לבדוק תקינות הקבל , זוית השהיה ונתקים .

שאלה ט - 98

מה עליך לבדוק ובעזרת איזה מכשיר , כשנורת האזהרה של מערכת השימון דולקת .

תשובה ט - 98

כשנורת האזהרה של מערכת השימון דולקת יש לעשות את הבדיקות הבאות :

1. לבדוק כמות השמן באגן .

2. לקחת אלמנט שמן חדש ולחרכיב זמנית .

3. לקחת מד שמן מיכני תיקני במקום האלמנט במנוע .

4. לבדוק תקינות האלמנט במד מתח או מנורה .

שאלה ט - 99

מה עליך לבדוק ובעזרת איזה מכשיר , כשנורת האזהרה של מערכת הקירור דולקת ?

תשובה ט - 99

כאשר נורת האזהרה של מערכת הקירור דולקת יש לקרר את המנוע על ידי דימום מנוע .

ולאחר שיתקרר יש לפתוח בזהירות את מכסה הרידיאטור ובודקים אם יש מספיק מים .

כמו כן יש לבדוק נזילות ניראות לעין במשאבת מים , בצינורות ובבלוק . אם הכל נראה תקין יש לשים מד טמפרטורה מכני תקני בפתח המצנןולהשוות בין מד טמפרטורה במצנן למד חום ברכב . יש לבדוק במשאבת לחץ את מערכת הקירור ואת מכסה המצנן באיזה לחץ נפתח השסתום במכסה

שאלה ט - 93

הסבר מה מתארת התמונה שלפניך !

תשובה ט - 93

הקבל בפלג מקוצר קצר לא מוחלט והתמונה האוסילוסקופית מצביעה על מהלך האלומות שלניצוץ בלי תנודות . תמונה שכזו מתקבלת גם יחד עם הספק הצתה מופחת , כשיש קצר בכריכה המשנית .

שאלה ט - 84

מצא את הגורמים לתקלות הנראות במד של תת לחץ !

תשובה ט - 84

א) מנוע תקין ומכוונן .

ב) שסתום שרוף .

ג) שסתום תפוס

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

טרומפלדור בגליל-משנת 1913

סרט על אולטרה-סאונד תלת ממדי

ליקוי חמה 2009

טלסקופ החלל האבל

סגננות חשיבה ולמידה

הסכנה הגדולה הטמונה בעובש