איך בונים מצגת

יום רביעי, 31 בדצמבר 2008

מחסן - מבט כללי


מחסן מסודר ונקי הפריטים על המדפים מסומנים בצורה יעילה לזיהוי מהיר המדפים מצוידים בסרגלים מוגבהים למניעת נפילת ציוד

אחסון חביות כימיקלים


המיכלים מוצבים בין מעצורים המונעים גלגול החבית על מישטח האחסון החביות מסומנות כנדרש לצורך זיהוי

מינהל - יחסי אנוש ותקשורת - הצגה אפקטיבית של נושא

מטרות :
1. העברת מידע .
2. לימדה –הדרכה .
3. שינויים ושיפורים .
4. שכנוע .

גורמים בהצגת נושא :

· מעביר המסר .
· הקבוצה .
· המקום .
· הזמן .

הכנה ---- ידע ---- ביטחון ---- שליטה

הכנה להדרכה :

· הכרת האוכלוסייה .
· הגדרת מטרות .
· הכנת השיעור .
· בחירת של שיטות הצגה .
· אמצעי המחשה .

נקודות חשובות בהפעלת קבוצה :

· שטף דיבור .
· בהירות .
· קול רם .
· קשר עין .
· הפעלת קבוצה .
· שאלות .
· שמירה על כבוד הקבוצה .
· אמונה בנושא .
· עמידה יציבה נאותה .
· טבעיות .

מבנה הצגת נושא :

1. פתיחה – לעורר אימון , ליצור תשומת לב , הצגת הנושא .
2. גוף – נקודות חשובות , דוגמאות , המחשה .
3. סיכום .

פיתוח נושא :

· נושא – שאלה .
· טענה – תשובה לשאלה .
· הנמקה – בירור טענה .
· דוגמא – קשר למציאות .
· מסקנה – המלצה או שאלה חדשה .

גורמים מסייעים בהצגת נושא :

- להציג כל אחד מהצוות .
- הופעה בזוגות או בשלשות מגביר את הביטחון .
- לפני שתדבר דאג שיציגו אותך .
- לדבר במושגי הקהל ובשפתו .
- להעביר בסוף חומר כתוב .
- להתגבר על מתח ע"י חזרה ותרגיל .
- להשתמש בהומור סביר .
- להמעיט בסיפורים אישיים .
- להדגיש נקודות חשובות ע"י ניסוח מחדש .
- השתמש בקצב דיבור מגוון .
- גיוון מצבי רוח .
- היה רגוע לפני שתתחיל .
- להציג דברים חשובים בהתחלה .

הדרכת יחיד – שלבים :

1. הכנת העובד (תאום ציפיות , הפחתת חרדות) .
2. הצגת הפעולה (הסבר , ביצוע בשלבים) .
3. ביצוע ע"י העובד (הסבר , ביצוע) .
4. תרגול עד לשביעות רצון המדריך .
5. מעקב הולך ויורד לפי קבלת ניסיון העובד
.

יום שלישי, 30 בדצמבר 2008

אחסון חביות דלק


המישטח מתחת לחבית מוצף בדלק ויוצר סיכוני שריפה והחלקה

הרמה נכונה


הרמה בשיטה הנכונה: כפיפת הברכיים כשהגב זקוף עם הטיה קלה של הגב לעבר התיבות יש להרים כל קופסה בנפרד.

מינהל - ביטוח

מהם עיקרי חוק הביטוח הלאומי תוך דגש על ביטוח עובד , הפרשות עובד מעסיק ,ותשלומי מילואים .

· הביטוח הלאומי הוא ביטוח חובה החל על כל תושב ישראלי שמלאו לו 18 שנה וטרם מלאו לו 70 שנה לגבר ו – 65 שנה לאישה
· גבר שהגיע לגיל 65 ואישה לגיל 60 מפסיקים לשלם ביטוח לאומי ומאושרת להם קצבת זקנה עד סוף ימי חייהם .
· בשנת 1995 נכנס לתוקף חוק ביטוח בריאות ממלכתי . ע"פ החוק חובה על כל אדם שמלאו לו 18 שנה חייב לשלם דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות . חובה על כל תושב להיות רשום באחת מקופות החולים וזכאי לשירותי בריאות בהתאם לחוק ביטוח בריאות חובה .
· חובה על מעסיק לגבות תשלום דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות ע"פ החוק .
· במקרה של הפסקת עבודה זמנית או קבועה , פיטורין , תאונה או יציאה לפנסיה הביטוח הלאומי מבטיח לעובד הכנסה מינימלית ו/או פיצוי .
· עובד שנפגע בעבודה זכאי לפיצוי מהביטוח הלאומי .
· תשלום שירות מילואים : מי ששירת מינימום יומיים זכאי לתגמול מילואים . עובד שעובד בשכר חודשי יתבע את משכורתו מהמעסיק שלו . אם העובד אינו עובד בשכר חודשי ועבד 75 יום לפחות מתוך 3 חודשים לפני שיצא למילואים יקבל את משכורתו מהמעסיק . אם העובד עבד פחות מ – 75 יום צריך לפנות בעצמו לביטוח לאומי ולתבוע את התשלום . עובד עצמאי ששירת במילואים יפנה לביטוח לאומי ישירות ויתבע את התשלום .

מה הם סוגי הביטוח הקיימים במוסך ?

· פוליסה אחריות בעלי מוסכים – מכסה אחריות כלפי צד שלישי , הכוונה לפוליסה צד ג' המכסה נזק שנגרם ברשלנות המוסך לגוף ולכוש צד ג' .
· פוליסה מכסה חובות כלפי צד שלישי – בנושא אחריות מקצועית וחוק אחריות למוצרים פגומים , וגורם לנזק גופני ו/או נזק תאונתי לרכוש הקשורים או הנובעים מכל מוצר שיוצר , סופק , תוקן , טופל , נבדק ע"י המבוטח או כל אחד מעובדיו ולאחר שיצא משליטתו של המבוטח .
· ביטוח למבנה ולתכולה (ביטוח רכוש) .
· ביטוח חבות מעבידים – הביטוח מכסה בגלל רשלנות של מעביד על נזק גופני שנגרם לעובד , הביטוח מכסה מעל ומעבר לתגמולי הביטוח הלאומי .
· ביטוח לאומי וביטוח בריאות – כל מעביד חייב לשלם ביטוח לאומי וביטוח בריאות בגין עובדיו .
· ביטוח סחר רכב – ביטוח המכסה את העובדים ובעל המוסך בגין נהיגה ברכב הלקוחות מחוץ למוסך – נסיעת מבחן . ניתן לקנות ביטוח חובה בלבד , צד ג' ומקיף .
· ביטוח חיים .
· ביטוח מנהלים .

מה הדין כאשר אחד מעובדי המוסך גרם לתאונה ברכב לקוח בנסיעת מבחן ?

בביטוח סחר חייב להיות רשום שם נהג נקוב בפוליסה שמותר לו לנהוג ברכב . במידה ובפוליסה יש צד שלישי בנוסף לביטוח חובה יכוסה הנזק שגרם העובד לצד שלישי . במידה ויש לפוליסה ביטוח מקיף לגבי נזקים שנגרמו לרכב המטופל שיצא לנסיעת מבחן יכוסו הנזקים הישירים מחברת הביטוח , פחות השתתפות עצמית .

פועל נפגע בעבודה למי יפנה להמשך טיפול , את מי הוא תובע והאם יוכל לתבוע צד ג' ?

פועל שנפגע ללא רשלנות המעביד יכול לתבוע את הביטוח הלאומי בלבד . במידה ולעובד יש ביטוח אובדן כושר עבודה וביטוח מנהלים/חיים יוכל הפועל לתבוע את הפוליסה שלו .
במידה והיה רשלנות מעביד כצד שלישי יוכל לתבוע הפועל את הפוליסה שלו . אם למעביד יש ביטוח חבות מעבידים יוכל להפנות את העובד לחברת הביטוח שתשלם לו את הנזק שנגרם לו מעל ומעבר למה שהביטוח הלאומי משלם .

מה הדין של רכב לקוח נפגע ?

במידה ורכב נפגע במוסך האחריות היא של בעל המוסך לנזק שנגרם , בעל המוסך צריך לשלם את הנזק שנגרם לרכב .
במידה ולבעל המוסך יש ביטוח בעבור נזקים לצד שלישי נזקי גוף ורכוש תשלם חברת הביטוח את הנזקים שנגרמו לרכב פחות השתתפות עצמית .

אילו שיטות ביטוח פנסיון את מכיר ומה הבדל בניהם ?

שיטות ביטוח : ביטוח חיים , מנהלים , קרן גמלאות , מקפת , מבטחים וביטוח לאומי .
בביטוח חיים ובביטוח מנהלים יש סכום כסף מסוים של כסף מבוטח בהפעלת הביטוח יש אפשרות לקבל את כל סכום הכסף חד פעמי או לבצע הסדר עם חברת הביטוח שסכום הביטוח יחולק מידי חודש בחודש לתקופה ושנים שיקבעו על ידי המבוטח .
אם אדם נפטר לפני הגיעו לגיל 65 קרוב המשפחה מקבל כפיצוי סכום חד פעמי .
בביטוח קרן גמלאות כדוגמא קרנות מבטחים , מקפת , מקבלים תשלום קבוע וחודשי עד סוף ימיו של המבוטח . במידה ואחד מבני הזוג חי יקבל 50% מהפנסיה החודשית של המבוטח .
ביטוח לאומי – מקבלים תשלום קבוע כל חודש מגיל פנסיה לגבר 65 שנה ואישה מגיל 60 שנה עד יום מותם .

מה כוללת פוליסה לביטוח מוסכים מה היא מכסה ומה לא ?

פוליסת אחריות מוסכים מכסה נזק שנגרם לצד שלישי , אירוע תאונתי שגרם לנזק גופני , מוות , מחלה ונזק לרכוש בשטח המוסך או מחוצה לו .
הפוליסה מכסה חבות כלפי צד שלישי כתוצאה משירות או תיקון , הכוונה לאחריות מקצועית ואחריות המוצר .
הפוליסה מכסה נזק גופני , מוות , מחלה או פגיעה .
הפוליסה מכסה נזק תאונתי לרכוש הקשור מכל מוצר שיוצר , נמכר , סופק , טופל ונבדק ע"י המבוטח או עובדיו .
הביטוח לא מכסה על המבנה ותכולה , ביטוח מנהלים , וחבות מנהלים , ביטוח חיים וביטוח לאומי .

יום שני, 29 בדצמבר 2008

הרמה לא נכונה

העובד מתכופף לעבר הקופסה כדי להרים אותה הרמה בשיטה זו מגבירה את העומס על הגב ועלולה לגרום לפגיעה בחוליות.
שיטת ההרמה הנכונה היא כפיפת הברכיים כשהגב נשאר זקוף ונוטה מעט קדימה מעל הקופסא.
פתרון מומלץ: אחסון קופסאות בגובה המותניים כדי למנוע את הצורך בכפיפה עמוקה לצורך ההרמה

מחסן כימיקלים


המעברים פנויים והפריטים מסומנים בצורה ברורה לזיהוי

מינהל - שאלות חזרה בדיני עבודה המשך

חוק הגנת השכר

1. התשלומים שעליהם חל החוק .
2. שכר עבודה .
3. פדיון חופשה .
4. הודעה מוקדמת ופצויי פיטורים .
5. פירוט שכר העבודה .
6. למי ישלם שכר העבודה .
7. תשלום שכרו של עובד שנפטר .
8. רכישת מוצרים באמצעות המעביד .
9. זכאות לשכר העבודה .
10. זכאות להפרשי שכר .
11. שכר עבודה מולן .
12. פיצויי הלנת שכר .
13. פיצוי הלנה על הכספים שלא הועברו במועד לקופת גמל .
14. התיישנות הזכות לתבוע פיצויי הלנה .
15. הסמכות להפחית או לבטל פיצויי הלנה .
16. פיצויי הלנה ממעביד שפשט את הרגל .
17. אובדן הזכות לשכר עבודה או לפיצויי הלנה .
18. ניכויים משכר העבודה .
19. ניכוי הלוואה משכר עבודה .
20. דמי נזק משכר עבודה .
21. אי העברת ניכויים .
22. עיקול שכר עבודה .
23. שכר עבודה במקרה שהמעביד אינו יכול לשלם את חובותיו .
24. ערבות של מעביד חדש לחוב קודמו .

חופשה שנתית

1. חופשה בת 21 יום בשנה זכאים עובדים אלה :
2. חופשה שנתית של 42 יום בשנה זכאים :
3. נער עובד זכאי ל - 18 יום חופשה בשנה .
4. חופשה מדורגת לפי הותק .
5. תנאי לחופשה עבודה בפועל .
6. חופשה לעובד זמני בשכר .
7. ימים שלא יובאו במניין החופש .
8. איסור צבירת חופשה .
9. תשלומים עבור חופשה : דמי חופשה , פדיון חופשה , תמורת חופשה .
10. איבוד הזכות לחופשה .
11. המועד לתשלום דמי חופשה .

חוק הבוררות

*. פתרון סכסוך שלא על דרך הפניה לבית משפט .
*. חתימת הצדדים על שטר בוררות .
*. ההליכים בבוררות הם גמישים ופתוחים יותר .
*. הבוררים לרוב הינם אנשי מקצוע בתחום המיוחד שבו מתקיימת הבוררות .
*. הבוררות חייבת להסתיים תוך פרק זמן של 3 חודשים .
*. לבוררים יש סמכויות די נרחבות כדי להוציא לפועל את הבוררות .
*. פסק הדין של הבוררות מחייב את הצדדים .
*. אין ערעור על פסק בוררות אלא בדרך של פניה לבית המשפט לבטל את הפסק .
*. ניתן לבטל את פסק הבוררות בגלל כמה מקרים .
*. הבוררים קובעים לעצמם את שכר הדירה .

חוק הגנת השכר

*. שכר חודשי יש לשלם בתום חודש בעדו הוא משתלם .
*. שכר עבודה שלא שולם לאחר היום ה - 9 מהמועד ייחשב כהלנת שכר עבודה .
*. תשלום פיצויים בגין הלנת שכר :

חוק שעות עבודה ומנוחה

*. שעות העבודה הן הזמן שבו עומד העובד לרשות המפעל .
*. שעות נוספות .
*. עבודת לילה .
*. יום עבודה ושבוע עבודה .
*. יום מנוחה שבועי .
*. הפסקה .
*. מעביד ינהל פנקס עובדים .

סיומם של יחסי עובד ומעביד

*.סיכול חוזה .
*.הודעה מוקדמת .
*.תקופת ניסיון בעבודה .
*.פיטורים והתפטרות .
*.חיילים משוחררים .
*.צו אכיפה על-ידי בית הדין לעבודה .
*.פיצויים על הפרת חוזה .

הסכמים קיבוציים

*. ארגון מעבידים .
*. ארגון עובדים .
*. העיניים בהסכם .
*. הסכם קיבוצי מיוחד .
*. הסכם קיבוצי כללי .
*. היקפו של הסכם קיבוצי מיוחד .
*. היקפו של הסכם קיבוצי כללי .
*. צו הרחבה .

בית דין לעבודה

*. שופטים מקצועיים ונציגי ציבור .
*. בית דין ארצי .
*. בית דין אזורי .
*. סמכויות הרשם .
*. בוררות .
· ראיות .
· סדרי דין .
· ייצוג .

יום ראשון, 28 בדצמבר 2008

מחסן חומ¨ס


אחסון לא נאות: המוצרים מונחים בצפיפות רבה ועלולים ליפול במהלך טיפול בהםהמעברים בין מיתקני המדפים אינם פנויים

מחסן


מדפים מצוידים בסרגל מוגבה למניעת נפילת מוצרים. אין לאחסן מוצרים במעברים שבין מיתקני האחסון.

מינהל - שאלות חזרה בדיני עבודה המשך

חוק הבוררות :

הבוררות מותנית בהסכמה שני הצדדים .
הצדדים חותמים על "שטר בוררות" בו נקבעים בדרך כלל הבורר או הבוררים וכן נקבע נושא הסכסוך שבין הצדדים .
יתרונות הבוררות על פני דיון בבית משפט :
1. ההליכים בבוררות הם גמישים ופתוחים יותר .
2. הבוררים לרוב הנם אנשי מקצוע בתחום המיוחד שבו מתקיימת הבוררות .
3. הבוררות חייבת להסתיים תוך פרק זמן של שלושה חודשים .

פסק דין של הבוררות מחייב את הצדדים . אך אם יש צורך להפעילו בעזרת ההוצאה לפועל , צריך לאשר אותו בבית משפט .
על החלטות שבמהלך הבוררות ניתן לפנות לבית המשפט .
אין ערעור על פסק בוררות , אלא בדרך של פניה לבית המשפט לבטל את הפסק .
רשימת המקרים שעל פיהם ניתן לבטל את פסק הבוררות הם : משוא פנים של הבוררים , טעות בחוק , דחיית מסמכים .

בית דין לעבודה :

בית דין אזורי - תביעות שבין עובד למעביד , קופות גמל , ביטוח לאומי .
בית דין ארצי - בנושא הסכמים קיבוציים ובערעורים .

חוק שירות התעסוקה :

חוק שרות התעסוקה מטפל בנושאים הבאים :
הכשרה מקצועית והדרכה .
אסור הפליה .
לא לשלוח עובדים למקום שבו מתקיימת שביתה .
מותר להפעיל לשכות תעסוקה פרטיות לאחר קבלת רשיון לכך .
ייעוץ בבחירת מקצוע .

איגוד מקצועי :

אגוד מקצועי מאגד את כל העובדים או מעבדים שיש להם נושא משותף . כמו איגוד בעלי המוסכים או איגוד קציני הבטיחות .באיגוד חברים כל אנשים שיש להם עניין במה שמייצג האיגוד ושילמו דמי חבר . האגוד דואג מייעץ לחבריו ונותן להם סעד משפטי בבעיות מקצועיות שבהם נתקלים החברים באגוד . כמו כן מקיים ימי השתלמיות לחבריו שבהם מתעדכנים החברים בחידושים בענף והעשרה מקצועית . כמו כן מייצג האיגוד את חבריו בממשלה ובכנסת .

חוק עבודת נוער :

נער לומד לא יעבוד אחרי שעה 16:00 ביום לימודיו .
חופשה שנתית בעד כל אחד מ - 4 השנים הראשונות 18 יום .
סה"כ שעות לימוד עד 9 שעות בשבוע , חייבים לשחררו מהעבודה .
כל נער עובד חייב בפנקס עבודה בו רשומים פרטיו האישיים ופרטים בקשר לעבודת הנער והפנקס יוחזק וינהל על ידי המעביד

חוק החניכות :

להמשיך ולעבוד אצל המעביד לאחר תום תקופת החניכות . לבקר בלימודים . ולשקוד על עבודתו . להישמע להוראות המעביד .

חוק הגנת השכר :

הוראות החוק חלות רק על שכר עבודה וכן על תשלומים אחרים שדינם כדין שכר עבודה כגון : תשלום בעבור חגים , תוספת בעבור פריון עבודה , תשלום בעבור שעות נוספות , דמי חופשה , דמי מחלה . כל אלה תשלומים המגיעים לעובד עקב עבודתו ובמשך עבודתו .
חוק פיצויי פיטורים :

הזכות לפיצויי פיטורים :

1. קיום יחסי עובד ומעביד .
2. עבודה במשך שנה אחת לפחות .
3. רציפות בעבודה .
4. עבודה אצל מעביד אתר או במקום עבודה אחר .
5. פיטורים על ידי המעביד , התפטרות או הפסקת קשר העבודה שדינם כדין פיטורים .

הפסקת קשר העבודה שדינה כדין פיטורים :

1. מעביד שנפטר .
2. פשיטת רגל של מעביד .
3. פירוק החברה .
4. עובד שנפטר .
5. חילופי מעבידים .

התפטרות שדינה כדין פיטורים :

1. התפטרות לרגל מצב בריאות לקוי .
2. התפטרות אם .
3. התפטרות לרגל העתקת מקום מגורים , בגלל נישואים , מעבר ליישוב חקלאי , עקב עבודתו של הבן זוג בכוחות הביטחון , עקב נסיעה לחו"ל עם בן זוגו בשליחות המדינה .
4. התפטרות לרגל התגייסות לשירות בכוחות הביטחון .
5. אי חידוש חוזה העבודה .
6. התפטרות עובד עונתי .
7. התפטרות לרגל כהונה במשכורת של ראש ראשות מקומית או סגן רשות מקומית .
התפטרות אחרת שדינה כפיטורים :

1. הרעה מוחשית בתנאי העבודה .
2. נסיבות אחרות שביחסי עבודה .

פיטורים שאינם מזכים בפיצויי פיטורים :

1. הפר העובד משמעת באופן חמור .
2. גרם להכאות במפעל שתוצאותיהן חמורות .
3. גנב , מעל או חיבל במהלך התקין של עבודה .
4. קלקל חומרים ,מכשירים או מכונות במזיד .
5. מסר סודות המפעל .
6. עבר עבירה פלילית חמורה .
7. עבד במקום אחר ללא רשות מאת הנהלה ויש בכך גרימת נזק למפעל .

שיעור פיצויי הפיטורים :

1. החוק קובע שני שיעורי פיצויי פיטורים : לעובד משכורת , לעובד בשכר .
2. רכיבי השכר לחישוב פיצויי פיטורים .
3. השכר לפיו יחושבו פיצויי הפיטורין .
4. פיצויים ותגמולים .

המועד לתשלום פיצויי הפיטורין :

· יש לשלם לעובד לא יאוחר מ - 15 ימים מיום הפסקת יחסי עובד ומעביד .
· הלנה שבין היום ה - 16 ליום ה - 30 . העובד זכאי להפרשי הצמדה בלבד .
· הלנה שמעבר ליום ה - 30 . העובד זכאי להפרשי הצמדה ובתוספת 20% ריבית עד יום התשלום בפועל .

יום שבת, 27 בדצמבר 2008

מינהל - שאלות חזרה בדיני עבודה המשך

התפטרות שדינה כדין פיטורים :

מקרים שגם התפטרות עובד תזכה אותו בפיצויי פיטורים הם :
1. התפטרות לרגל מצב בריאות לקוי שלו או של בן משפחתו .
2. התפטרות אם שהתפטרה תוך תשעה חודשים מיום שילדה , או שקיבלה לאימוץ ילד והתפטרה לפני שמלאו לילד תשעה חודשים
3. התפטרות לרגל העתקת מגורים . זכות זו נוצרת כאחד מן המקרים הבאים :
א. בעקבות נישואיו ובין זוגו גר במרחק של 40 ק"מ לפחות ממקום עבודתו הקודם .
ב. אם העובד העתיק את מקום מגוריו מישוב שאינו חקלאי לישוב חקלאי .
ג. אם העתיק העובד את מקום מגוריו עקב עברה בתפקידו של בן הזוג המשרת בצבא קבע או במשטרת ישראל או בשרות בתי הסוהר והמרחק בין מקום מגוריו הקודם לחדש הוא לפחות 40 ק"מ .
ד. אם העתיק העובד את מקום מגוריו עקב הצטרפותו לבין זוג שיצא לתקופה העולה על 6 חודשים לחו"ל בשליחות המדינה .
4. התפטרות לרגל גיוס לשירות בכוחות הביטחון .
5. היא חידוש חוזה עבודה .
6. התפטרות לרגל כהונה במשכורת של רשות מקומית או סגן ראש רשות מקומית והתפטר ממקום עבודתו רואים את התפטרותו כפיטורים .
7. עובד עונתי שהתפטר לאחר שעבד שלוש עונות רצופות באותו מקום עבודה מכיוון שלא הובטחה לו עבודה עונתית ברציפות באותו מקום עבודה .

תשלום פיצויי פיטורין :

המועד לתשלום פיצוי פיטורין לא יאוחר מ - 15 יום מיום הפסקת יחסי עובד ומעביד או ממועד הקבוע בהסכם עבודה האישי או הקיבוצי . מעבר ליום ה - 15 ייחשבו הפיצויים כמולנים והעובד יהיה זכאי לפיצויים בגין הלנת פיצויי פיטורין בשיעור :
1. הלנה שבין היום ה - 16 ליום ה - 30 העובד זכאי להפרשי הצמדה בלבד .
2. הלנה שמעבר ליום ה - 30 העובד זכאי להצמדה ובתוספת 25% ריבית עד יום התשלום בפועל .

שיעור פיצויי הפיטורים :

שכר חודש אחד לכל שנת עבודה כעובד במשכורת אצל אותו מעביד או באותו מקום העבודה .
רכיבי השכר לחישוב פיצויי פיטורין - שכר יסוד , תוספת ותק , תוספת יוקר ותוספת משפחה , תוספת מחלקתית או תוספת מקצועית .השכר המשמש בסיס לחישוב פיצויי הפיטורים הוא השכר בעד יום עבודה רגיל .
פיצויי הפיטורין יחושבו על בסיס שכרו האחרון של העובד טרם פיטוריו .

חוק הבוררות :

הבוררות מותנית בהסכמה שני הצדדים .
הצדדים חותמים על "שטר בוררות" בו נקבעים בדרך כלל הבורר או הבוררים וכן נקבע נושא הסכסוך שבין הצדדים .
יתרונות הבוררות על פני דיון בבית משפט :
1. ההליכים בבוררות הם גמישים ופתוחים יותר .
2. הבוררים לרוב הנם אנשי מקצוע בתחום המיוחד שבו מתקיימת הבוררות .
3. הבוררות חייבת להסתיים תוך פרק זמן של שלושה חודשים .

פסק דין של הבוררות מחייב את הצדדים . אך אם יש צורך להפעילו בעזרת ההוצאה לפועל , צריך לאשר אותו בבית משפט .
על החלטות שבמהלך הבוררות ניתן לפנות לבית המשפט .
אין ערעור על פסק בוררות , אלא בדרך של פניה לבית המשפט לבטל את הפסק .
רשימת המקרים שעל פיהם ניתן לבטל את פסק הבוררות הם : משוא פנים של הבוררים , טעות בחוק , דחיית מסמכים .

בית דין לעבודה :

בית דין אזורי - תביעות שבין עובד למעביד , קופות גמל , ביטוח לאומי .
בית דין ארצי - בנושא הסכמים קיבוציים ובערעורים .

חוק שירות התעסוקה :

חוק שרות התעסוקה מטפל בנושאים הבאים :
הכשרה מקצועית והדרכה .
אסור הפליה .
לא לשלוח עובדים למקום שבו מתקיימת שביתה .
מותר להפעיל לשכות תעסוקה פרטיות לאחר קבלת רשיון לכך .
ייעוץ בבחירת מקצוע .

איגוד מקצועי :

אגוד מקצועי מאגד את כל העובדים או מעבדים שיש להם נושא משותף . כמו איגוד בעלי המוסכים או איגוד קציני הבטיחות .באיגוד חברים כל אנשים שיש להם עניין במה שמייצג האיגוד ושילמו דמי חבר . האגוד דואג מייעץ לחבריו ונותן להם סעד משפטי בבעיות מקצועיות שבהם נתקלים החברים באגוד . כמו כן מקיים ימי השתלמיות לחבריו שבהם מתעדכנים החברים בחידושים בענף והעשרה מקצועית . כמו כן מייצג האיגוד את חבריו בממשלה ובכנסת .

יום חמישי, 25 בדצמבר 2008

מלגזה - שינוע סלילי תיל מתכת


הרמה. שיטה לשינוע מיטען שצורתו מיוחדת

מלגזה - שינוע מיטען גבוה


מיטען גבוה חוסם את שדה הראייה

מינהל - שאלות חזרה בדיני עבודה המשך

חופשה שנתית :

אורך חופשה שנתית - בין 14 יום בעד השנה הראשונה ועד רבעית ועד לחופשה של 28 יום לפי ותק .

חופשה מדורגת בהתאם לוותק - מיכסת החופשה השנתית הולכת וגדלה בהתאם לוותק של העובד באותו מקום העבודה ,גם כאשר המעבידים מתחלפים .

תנאי לחופשה עבודה בפועל - כדי שיזכה העובד במלוא מיכסת החופש המגיעה לו בשנה מסוימת לפי הוותק עליו לעבוד באותה שנה מספר מסוים של ימי עבודה לפחות .
ימים שלא יובאו במניין החופשה - שירות מילואים , ימי מנוחה שבועית , ימי חג , ימי שביתה או השבתה , ימי מחלה או תאונה ימי אבל וכן הפסקה ארעית בעבודה ללא ניתוק יחסי עובד מעביד
איסור צבירת חופשה - החוק אוסר על צבירת חופשה . מותר לעובד לקחת בשנה אחת 7 ימי חופשה בלבד בהסכמת מעבידו ולצרף את היתרה לחופשה שתינתן בשתי שנות העבודה הבאות .

תשלומים עבור חופשה שנתית :

דמי חופשה - מגיעים לעובד ממעבידו עבור ימי חופשה שנתית שהעובד קיבל בזמן העבודה . עובד שיצא לחופשה ממשיך לקבל את שכרו הרגיל .
פדיון חופשה - עובד שחדל לעבוד אצל מעבידו , בין אם פיטרו אותו ובין אם התפטר ולא הספיק לקבל את חופשתו חייב המעביד לשלם לו פדיון חופשה .סכום הפדיון שווה לסכום דמי החופשה שהיו מגעים לו אילו יצא לחופשה .
תמורת חופשה - המעביד חייב לשלם תמורת חופשה עבור עובדיו המקבלים שכר שלא על בסיס חודשי והמועסקים לפחות יום אחד אך פחות מ - 75 ימים רצופים .תמורת חופשה בשיעור של 4% לפחות מן השכר .

איבוד הזכות לחופשה :

המחוקק אסר בחוק על עובד לעבוד בימי חופשתו . אם עבד עובד בחופשה שנתית עבודה סדירה בשכר , הוא מאבד את זכותו לקבלת דמי חופשה. אם כבר שולמו לו דמי חופשה , רשאי המעביד לנכותם משכר העבודה שישולם לעובד או לגבותם .

המועד לתשלום דמי חופשה :

דמי החופשה ישולמו לכל המאוחר ביום שבו היו משלמים לעובד את שכרו אילו לא יצא לחופשה והוסיף לעבוד .

הלנת שכר עובד :

אי תשלום שכ"ע במועד ולא יאוחר מהיום ה - 9 מהיום לתשלום ייחשב כהלנת שכ"ע המזכה עובד בפיצויים בגין הלנת שכ"ע על פי הגבוהה מבין שתי נוסחאות החישוב :
1. ריבית רטרואקטיבית בשיעור 5% לשבוע ראשון ממועד התשלום המקורי ועוד 10% ריבית לכל שבוע נוסף עד יום התשלום בפועל .
2. הפרשי הצמדה רטרואקטיביים ממועד התשלום המקורי ועד יום התשלום בפועל ובתוספת ריבית בשיעור 20% לחודש או חלק ממנו באופן יחסי .

התיישנות הזכות לתבוע פיצויי הלנה - הזכות לתבוע פיצויי הלנת שכר מתיישנת אם לא הוגשה התביעה לבית-הדין לעבודה תוך שנה מיום שנוצרה הזכות לתבוע פיצויים , או תוך 14 ימים מיום שהעובד קיבל את השכר שבו קשורים פיצויי ההלנה ולא לשכר העבודה עצמו . הזכות לתבוע את שכר העבודה מתיישנת רק לאחר שבע שנים

ניכויים משכר עבודה :

סוגי הניכויים שחייב המעביד לנכות משכרו של עובד :
מס הכנסה , ביטוח לאומי , ביטוח בריאות וכל סכומים שיש לנכותם על פי חוק .

פיטורים שאינם מזכים בפיצויי פיטורים :

עובד שפוטר לא יהיה זכאי לפיצויי פיטורין אם פוטר בנסיבות שעל פי הסכם הקיבוצי החל עליו ועל מעבידו מצדיקות פיטורים ללא פיצויים כגון :
הפר עובד משמעת באופן חמור .
גרם להכאות במפעל שתוצאותיהן חמורות .
גנב , מעל או חיבל במהלך התקין של העבודה .
קלקל חומרים , מכשירים או מכונות במזיד .
מסר סודות המפעל .
עבר עבירה פלילית חמורה .
עבד במקום אחר ללא רשות מאת ההנהלה ויש בכך משום גרימת נזק למפעל .

הודעה מוקדמת לפיטורין :

המעביד חייב להודיע בהודעה מוקדמת לעובד על הכוונה לנתק את הקשר ביניהם . הדרך וכמה זמן לפני יום הפיטורים עצמו נקבעים בהסכמים הקיבוציים או בחוזה העבודה אישי החל על העובד .

יום רביעי, 24 בדצמבר 2008

מחסן - אחסון מסוכן בגובה


אחסון בצורה מסוכנת. אסור לאחסן בגובה מיטענים שאינם ארוזים היטב ואינם יציבים. אין לאחסן מיטענים במעברים יש לשמור על מעברים פנויים

מלגזה - מיטען נופל


מיטען שלא הועמס בצורה נאותה/לא הועמס נכון נופל מהמזלגות במהלך השינוע

מינהל - שאלות חזרה בדיני עבודה

הסבר מהי חקיקה ראשית ?

הכנסת היא הגוף המחוקק ולחקיקתה קוראים "חקיקה ראשית" .
הצעת חוק , בין שזאת יוזמה של הממשלה או של חבר כנסת , נקראת בקריאה ראשונה במליאת הכנסת ומועברת לוועדה המתאימה בכנסת . בוועדה יכול כל חבר להביע הסתייגות שלו להצעת החוק . כל חבר כנסת ,לרבות אלה שאינם חברים בועדה האמורה , מותר להם להכניס הסתייגות . לאחר מכן מובאת הצעת החוק למליאת הכנסת לקריאה שנייה שבו הדיון על כל סעיף וסעיף , ולאחר הצבעה בקריאה השניה נערכת הצבעה נוספת שנחשבת לקריאה השלישית .

הסבר מהי חקיקת משנה וכיצד היא באה לידי ביטוי עם המוסכים ?

הכנסת כדי להקל מעליה את נטל החקיקה , היא מעבירה לגופים ממשלתיים , לשרים ראשי המשרדים הממשלתיים , חלק ממעמסה זו של החקיקה . בדרך של התקנת תקנות ביצוע לחוק לחקיקה זו נקראת "חקיקת מישנה" .
ביחס לחקיקת מישנה קיימים הכללים הבאים :
1 . אין חקיקת מישנה יכולה לסתור כל חוק .
2 . חקיקת מישנה חייבת להסתמך על חוק המסמיך , וצריכה להיות תואמת את מטרותיה .
3 . חקיקת מישנה חייבת להיות סבירה .
בחקיקת מישנה מתעוררת בכל חומרתה בעיית החריגה מסמכות ובית המשפט לא יהסס לבטל תקנה הנגועה בחוסר סמכות .

היא באה לידי ביטוי עם מוסכים בכל מיני צווים ותקנות כגון :
מחיר 12 הפעולות . אישור פתיחת מוסך , רישיון למוסך , הדברים שצריכים להיות במוסך ועוד .

מה ההבדל בין חוק ובין צו ?

ההבדל בין חוק לצו שאת החוק מחוקקת רק הרשות המחוקקת שהיא הכנסת ולא ניתן לבטלו אלה רק בכנסת ועל ידי הצבעה דמוקרטית הצו ניתן על ידי הרשות המבצעת , הממשלה או שרי הממשלה , וניתן לבטלה על ידי הממשלה , הכנסת ובית משפט . הצו הוא יותר בנושאים מקצועיים שבתחום משרדי הממשלה .

כיצד נוצרים ומוגדרים יחסי עובד-מעביד ? תן 3 דוגמאות שונות

יחסי עובד מעביד מוגדרים :
העובד מהווה חלק מהמערכת שבה הוא עובד .
כמעט ואין אפשרות בלעדיו .
אם הוא אינו נמצא בעבודה , אחד מהמערכת ימלא את מקומו . המעביד מפקח ונותן לו הוראות בדבר ביצוע עבודתו .

החוזה האישי :

חוזה האישי זהו חוזה בין מעביד לעובד יחיד . החוזה האישי בדרך כלל יפרט פרטים כמו מספר שעות , סוג העבודה וכדומה . ומצדו של המעביד יבוא פירוט של שכר , תנאים סוציאלים וכדומה החוזה האישי הוא תקף וחל רק על מי שחתום עליו . אין חוזה האישי יכול להכיל תנאים בניגוד לחוק או להסכם קיבוצי תקף שחל על עובד ומעביד .

מה הבדל בין חוקי עבודה לבין הסכם עבודה קיבוצי ?

חוקי עבודה מסדירים את היחסים , את הזכויות והחובות של עובדים ומעבידים זה כלפי זה בפרט ובכלל . חוקי עבודה הם חוקים החלים הן במישור האזרחי והן במשור הפלילי . הסכם קיבוצי זה הסכם בין מעביד או ארגון מעבידים לבין ארגון עובדים בעניינים קבלה או סיום עבודה , תנאי עבודה , יחסי עבודה ותנאים נוספים שבאים בתוספת לחוקי עבודה .

מהו הסכם הקיבוצי ?

הסכם קיבוצי זה הסכם בין מעביד או ארגון מעבידים לבין ארגון עובדים בעניינים קבלה או סיום עבודה , תנאי עבודה , יחסי עבודה ותנאים נוספים שבאים בתוספת לחוקי עבודה . יחול גם על עובדים אשר אינם חברים בארגון העובדים אשר חתם עליו . יכול לחייב גם עובדים שפורשים לאחר תוקפו של ההסכם . בית הדין לא יתערב בתוכנו של הסכם הקיבוצי , אלה אם הוא נוגד את החוק .

חוק שעות עבודה ומנוחה :

שעות העבודה הם הזמן שבו עומד העובד לרשות המפעל . לא כולל הפסקה של בת חצי שעה שבה מותר לו לעזוב את המפעל .

עבודת לילה :

עבודה לילה היא כאשר 2 שעות הן בתחום שבין 06:00 - 22:00 .

שעות נוספות :

שעות נוספות הן מעבר לשעות העבודה .
אסור להעביד עובד בשעות נוספות , להוציא מקרים הקבועים בחוק או בהיתרים .
עבור שתי השעות הנוספות ישלם לפחות 11/4 וכל אחת נוספת 11/2

מנוחה שבועית :

יהודי בשבת , נוצרי ביום ראשון , מוסלמי ביום שישי .מפעלים שהעובד לא יוכל לסרב לעבוד ביום המנוחה השבועי והם : ביטחון , בריאות , אירוח , חשמל ועוד מפעלים חיוניים .

יום שלישי, 23 בדצמבר 2008

מלגזה חשמלית אדם הולך


אסור להסיע נוסע / נוסעים על מלגזות

מלגזה - הסעת נוסעים

אסור באיסור חמור להסיע נוסע על המלגזה כאשר שדה הראייה חסום או מוגבל - מסיעים את המלגזה הטעונה בהילוך אחורי (ברוורס)

מינהל - דיני וחוקי עבודה

הגדרה :

אוסף חוקים והסכמים שנערכו לגבי עובדים במקומות עבודה אשר מתקיים אצלם מערכת עובד – מעביד .
אי הבנות , תביעות ודרישות נדונים בבתי משפט מיוחדים הנקראים : בתי דין לעבודה .

מבנה חוקי עבודה והסכמים :

חוק – חקיקה ראשית באמצעות הכנסת .
סוגי חוקים : פיצויי פיטורין , שעות עבודה ומנוחה , חופשה שנתית , חניכות , עבודת נוער , הגנת השכר , שרות תעסוקה , עבודת נשים , הסכמים קיבוצים .
צווים ותקנות – חקיקה משנית באמצעות שר בתחום שבו הוא אחראי.
הסכם קיבוצי – הסכם בין איגוד המקצועי (הסתדרות) ובין נציגי המעסיקים חל על ענף שלם במשק .
הסכם מפעלי – נערך בין ועד מקומי להנהלת המפעל .
הסכם אישי – נערך בין עובד בודד לבין הנהלה .

"צו הרחבה" – סמכות של שר להרחיב הסכם על סקטורים אחרים שלא חתמו עליו . לדוגמא : צו הרחבה בנושא תוספת יוקר , שעות עבודה .

חוק פיצויי פיטורין :

- לאחר שנה תשלום פיצויים לעובד .
- גובה פיצויים – תשלום חודש עבודה לכל שנה .
- "שכר קובע" – שכר בסיס ללא תוספות .
- "פיצויים מוגדלים" – תשלום פיצויים , בהסכמת הנהלה , יותר ממה שקובע החוק .
- פיצויי פיטורים רגילים פטורים ממס הכנסה .
- זכאי לקבל פיצויי פיטורים , עובד שעבד לפחות שנה ופוטר ע"י המעסיק .
- קיימים מיקרים מיוחדים בהם רשאי עובד להתפטר ולקבל פיצויי פיטורים .

שעות עבודה ומנוחה :

- שעות עבודה בשבוע : 47 שעות . היום לפי צו הרחבה 43 שעות בשבוע .
- עבודה מעבר למכסה שבועית : תשלום שעות נוספות .
- תעריף שעות נוספות : שעתיים ראשונות תוספת 25% .
שעה שלישית ומעלה : תוספת 50% .
- יום מנוחה שבועי לכל עובד .
- אשור עבודה ביום מנוחה – רק באשור משרד ממשלתי .

חופשה שנתית :

עובד זכאי לחופשה בתום שנת עבודה .
חופשה שנתית לפי החוק : 12 ימים נטו , 14 ימים כולל 2 שבתות
אם עבד העובד בזמן חופשתו במקום עבודה אחר תמורת שכר רשאי המעביד לא לשלם את דמי חופשתו .
אם עבד העובד פחות משנה , ימי חופשה יחושבו לפי :
200 ימי עבודה = 12 ימי חופשה נטו , 14 ימי חופשה ברוטו .
"פדיון חופשה" – תשלום חופשה לעובד גם אם לא יצא לחופשה יותר רק לפני פרישת העובד והפסקת עבודתו בעסק .
במקומות עבודה רבים אין אפשרות צבירה חופשה מעל מכסה שנקבעה

חוק עבודת נוער :

גיל מינימום להעסקת נער : 15 .
שעות העסקה בשבוע : עד 40 שעות .
עבודה בשעות נוספות : אסורה .
חופשה שנתית בשנה : 16 ימים נטו , 18 ימים כולל 2 שבתות .
עבודת רוכלות ועבודות העלולות לפגוע בבריאות הנוער : אסורה.
לפני התחלת עבודה : חובה בדיקות רפואיות והתאמה לעבודה .
הנער חייב להחזיק פנקס עבודה .
שעות עבודה ביום לא יותר מ – 8 שעות .
עבודה ביום מנוחה : אין אפשרות חוקית .

חוק החניכות :

חניכות היא רכישת מקצוע תוך כדי עבודה של נער .
מקצעות הלימוד האפשריים נקבעו ע"י משרד העבודה .
הנער חייב להתייצב בלימודים וללמוד .
אם לא יתייצב וילמד אפשר לפטר אותו מהעבודה .

הבדלים בין חוק עבודת נוער וחוק חניכות :

חוק עבודת נוער עוסק בזכויות נער בעבודה כמו :
· שעות עבודה בשבוע .
· חופשה שנתית .
· עבודות מותרות ואסורות .

לעומת זאת חוק החניכות עוסק במסגרת הלימודית של הנער כמו :
מקצעות לימוד מותרים והפקוח על הלימוד .

חוק עבודת נשים :

- איסור לפטר עובדת בהריון .
- זכות עובדת לאחר 9 חודשים להתפטר ולקבל פיצויי פיטורין .
- איסור עבודה במקומות מסוכנים .
- חופשת לידה (12 שבועות) לאחר לידה (ללא אפשרות פיטורין) .

חוק הגנת השכר :

מטרה : להגן על שכרו של העובד .

עקרונות :

1. תשלום רק בכסף ולא בשווי ערך .
2. תשלום עד 10 לחודש . אחרת הלנה שכר .
3. איסור ניכוי משכר חוץ מניכויי חובה , מס הכנסה , ביטוח לאומי , מס בריאות .
4. איסור הורדה משכר של : קלקולים , חובות לאחרים (חוץ מהחלטת בית משפט) .

הלנת שכר :

פיצויי 5% עבור שבוע ראשון .
10% על כל שבוע נוסף . חלק משבוע דינו שבוע .

התגוננות של מעסיק :
1. שילמתי .
2. כוח עליון מנע את התשלום .

בוררות :

הגדרה : מצב שבו שני צדדים שמצויים במחלקות והם בוחרים באדם מוסכם ומקובל לפסוק בעניין שעליו יש מחלוקת (במקום לפנות לבית משפט) .

יתרונות לבוררות :
- מהירות .
- דיסקרטיות .
- אין אפשרות (בדרך כלל) לערעור .
- בצוע מיידי .

מהלך הבוררות :
הצדדים חותמים על "שטר בוררות" לפני תחילת התהליך .
הבורר שומע את הצדדים שומע ראיות עדיות .
מקבל החלטה .
אם אחד הצדדים מסרב לקיים פסיקת בורר . הצד הזוכה יפנה לבית משפט מחוזי ויקבל תוקף משפטי להחלטת הבורר . ללא דיון בתיק.
פונים להוצאת לפועל לקיום הצו .

באיזה מקרים ניתן לערער או לבטל על פסק בוררות :
באמצעות בית משפט מחוזי .
1. הסכם הבוררות הוא לא בר תוקף .
2. פסק הבורר ניתן ע"י בורר שלא נתמנה כדין .
3. הבורר חרג מסמכות שניתן לו .
4. לא ניתנה הזדמנות להביא עדים .
5. הפסק ניתן לאחר התקופה שנקבעה .
6. הבורר פעל לא בתום לב .
7. הפסיקה היא בניגוד לחוק .

חוק שרות תעסוקה (לשכות עבודה) :

לעשות סדר בנושא קבלת עובדים לעבודה – הזמנת עובד מוגדר למפעל .
תחומים נוספים :

- מידע על מקצעות חסרים ונדרשים .
- מידע על מקצעות ללא דרישה .
- הסבה מקצועית .
- מעקב "דמי אבטלה" .

תהליך קבלת עובד לעבודה :

העובד פונה ללשכת עבודה ומבקש עבודה .
המפעל פונה ללשכת עבודה ומבקש עובד .
בלשכת עבודה ממינים את הבקשות ומנתבים אותם לפי מקצוע וסדר בקשה .
במקרים מסוימים שהלשכה לא יכולה לספק למפעל עובד והמפעל קולט עובד עליו לדווח ללשכת עבודה .

חוק דמי מחלה :

על פי חוק : זכאות שנתית : 18 יום . צבורה : 90 יום .

תשלום : יום ראשון – אין תשלום , שני ושלישי – 37.5% , רביעי ומעלה – 75% .
גופים ציבוריים : תשלום מיום הראשון , זכאות שנתית : 30 יום
צבירה ללא הגבלה .

איזה ימים לא נחשבים לימי חופשה שנתית :

1. ימי שירות מילואים .
2. חגים .
3. חופשת לידה .
4. מחלה .
5. תאונה .
6. ימי אבל .
7. ימי שביתה .
8. נישואיי עובד .
9. ימי הודעה מוקדמת לפיטורין .

הודעה מוקדמת לפיטורין :

על המעסיק להודיע מראש לעובד על כוונה לפטר אותו , חובה על המעסיק להודיע שבועיים מראש לעובד וימים אלה לא יחשבו לימי חופשה . לעובד חדש יש להודיע יום על כל חודש עבודה עד 12 יום . עובד חודשי הודעה לפני פיטורין חודש ימים .

יציאה לחופשה שנתית :

חובה בשנה לפחות 7 ימים (רצופים) . אם לא יעשה כך , רשאי מעסיק לא לשלם דמי הבראה .

עבודה במקום אחר בזמן חופשה :

מעסיק רשאי לא לשלם את דמי חופשה . אם שילם למפרע , רשאי לנסות את התשלום .

חופשה ללא תשלום ח.ל.ת :

העובד מסיבות אישיות מפסיק באופן זמני את קשרי העבודה לתקופה מוגדרת . בסוף התקופה הוא רשאי לחזור לעבודה .

סוגי ביטוח במוסך :

· בטוח אש/פריצה (מבנה ותכולה) .
· אחריות בעלי מוסכים (אחריות מקצועית) .
· ביטוח סחר רכב .
· חבות מעבידים .
· ביטוח בריאות ובטוח לאומי (חובה) .
· בטוח מנהלים .
· בטוח חיים .

פגיעת עובד במוסך למי יפנה ואת מי יתבע :

התביעה תהיה נגד הבטוח הלאומי באמצעות המעביד .
במידה ויש לעובד פוליסת ביטוח מנהלים תופעל עם העובד מעוניין .

יום ראשון, 21 בדצמבר 2008

מחסן - מיתקני מידוף לאחסנה באמצעות מלגזות

המירווחים בין מיתקני האחסון במחסנים משמשים למעבר מלגזות השינוע. יש לקבוע עמודוני הגנה לפני עמודי המבנה הקדמיים של המדפים כדי למנוע ערעור יציבות של המדפים והתמוטטות המיתקנים בעקבות פגיעה אפשרית של מלגזה בעמודים הנושאים של מיתקני המידוף.כן מומלץ למנוע כניסת עובדים אל המעברים שבין העמודים,שיש מעליהם מיטענים מאוחסנים בגובה. יש להתקין שם גם שילוט אזהרה מתאים .למלגזן שניכנס לשם יש הגנה של הגגון שמעל למושב שלו.

מלגזה - נסיעה לאחור

כאשר המיטען מסתיר או מגביל את שדה הראייה ואיננו מאפשר נסיעה בטוחה קדימה - מסיעים את הכלי בהילוך אחורי (¨רוורס¨)

מינהל - חקר עבודה במוסך

מטרה :
· לבחון את שיטת העבודה הקיימת .
· להציע שיטות עבודה משופרות .
· לקבוע תיקני זמן לעבודות מוגדרות .
חקר עבודה , שיפור שיטות עבודה , חקרזמנים
הערה :
הזמנים שנקבעו מתאימים לעובד מיומן בקצב עבודה נורמלי וכולל תוספות שונות .


מה כולל שיפור שיטות :

1. לימוד מצב קיים .
2. רישום תהליך מצב קיים - רישום מסודר של כל הפעולות על פי הסדר עד להשלמת עבודה .
3. בחינה וניתוח מצב קיים .
4. הצעה לפתרון (משופר) .
5. ניסוי .
6. יישום ההצעה .

"עבודה" - חייבת להיות מוגדרת באופן חד משמעי , כולל : דגם הרכב , שנת ייצור , נפח מנוע אופיין אחר וכולל כל הפעולות הדרושות כולל הכנה בצוע וגמר העבודה .
שיטות לקביעת זמני תקן :

באמצעות מדידה :
1. שעון עצר (סטופר) .
2. דגימות עבודה (חקר רב תצפיתי) .

ללא מדידה :
3. הערכה - חוקר .
4. רישומים מהעבר .
5. עבודה דומה .

כיצד מודדים זמן תקן - סדר פעולות :

1. מדידה ישירה (שעון עצר) .
2. קביעת קצב עבודה .
3. חשוב זמן יסוד (זמן מתוקן) .
4. קביעת תוספת מנוחה .
5. קביעת תוספת לואי .
6. חישוב זמן תקן .
7. חישוב תפוקות .

תפוקה - כמות של עבודה (או שרות) ביחידת זמן ניתן לתרגם נורמה בדקות לתפוקה .

תקן זמן = זמן יסוד + תוספת לואי + תוספות מנוחה .

זמן יסוד = זמן מדוד * הערכת קצב .

תוספת לואי - הפרעות בלתי נמנעות כגון : חיפוש והעברת חלקים , ניפוק חלפים , הזזת רכב , רישום בניירת , ניקוי ורחיצת חלקים . התוספות נעות בין 10% ל 25% נוסף לזמן יסוד .

תוספת מנוחה - מקציבים זמן למנוחה וצרכים אישיים כדי שהעובד יוכל להתגבר על עייפות הנפשית והגופנית עקב ביצוע עבודה מסוימת . בדרך כלל מוספים 18% .

יעילות = ( סה"כ זמני תיקן / סה"כ זמני ביצוע ) * 100

דוגמא :

עובד בצע עבודה שזמן התקן שלה הוא 6 שעות .
בעובד סיים העבודה לאחר 5 שעות .
חשב את יעילות העובד .

זמן תקן - 6 שעות
זמן ביצוע - 5 שעות
יעילות העובד - 120% ( 6 / 5 ) * 100 = 120

יעילות : עובד , קבוצה , מוסך , מפעל .

דוגמא חישוב פרמיה אישי :

מכונאי עבד במוסך 22 יום לפי 522 דקות ליום . בתקופה זו ביצע עבודות שונות . על פי החישוב נמצא כי סך זמני התקן שבוצעו (צבורות) הם 14,000 דקות . שכרו לשעה של העובד 28 ש"ח .
1 . חשב את יעילות והפרמיה בכסף של העובד .
2 . חשב את הצבורות שהעובד יכול היה להגיע למקסימום פרמיה .

סה"כ נוכחות - 11,484 522 * 22 = 11,484
יעילות - 121.9% ( 14,000 / 11,484 ) * 100 = 121.9
דקות פרמיה - 2516 14,000 - 11,484 = 2516
פרמיה בכסף - 1174 2516 * (28 / 60) = 1174
כמה צבורות צריך היה לעשות למקסימום פרמיה - 15,273
11,484 * 1.33 = 15,273
פרמיה בדקות שהיה צריך לקבל - 3789 15,273 - 11,484 = 3789
העובד הפסיד כסף - 594 ( 3,789 - 2,516 ) * 28 / 60 = 594

חישוב פרמיה קבוצתית :

2 עובדים עבדו חודש שלם .
עובד א' : סה"כ נוכחות 12,000 דקות שכר שעה 25 ש"ח .
עובד ב' : סה"כ נוכחות 10,000 דקות שכר שעה 35 ש"ח .
סה"כ צבורות : 30,000 דקות לקבוצה .
חשב : יעילות הקבוצה .
פרמיה בכסף לכל עובד .

סה"כ נוכחות לקבוצה - 22,000 דקות 12,000 + 10,000 = 22,000
יעילות הקבוצה - 136.3% 30,000 / 22,000 * 100 = 136.3 פרמיה בכסף לעובד א' - 1650 ש"ח 12,000 * 0.33 * 25 / 60 =
פרמיה בכסף לעובד ב' - 1925 ש"ח 10,000 * 0.33 * 35 / 60 =

עומס עבודה :

עומס עבודה = סה"כ שעות עבודה בפועל / סה"כ שעות עבודה אפשרית * 100 .

דוגמא :

ביום עבודה אפשר לעבוד 8 שעות .
עובד א' עבד 8 שעות בפועל .
עובד ב' עבד 4 שעות בפועל .
מה עומס כל עובד .

עובד א' - 100% 8 / 8 * 100 = 100
עובד ב' - 50% 4 / 8 * 100 = 50

פריון עבודה :

פריון עבודה = תפוקות / תשומות .

תשומות כולל : כוח אדם , חלקים , אנרגיה (עליות) .
תפוקות כולל : מוצרים , השירות שנותן המפעל .

תפוקה - כמות מוצרים או שירות ביחידת זמן .

זמן צפוי :

זמן צפוי - כמה זמן תתבצע עבודה בפועל ביעילות 133% .

זמן צפוי = זמן שעתון / 1.33

דוגמא :

זמן שעתון להחלפת בלמים : 240 דקות .
זמן צפוי לביצוע - 180 דקות 240 / 1.33 = 180

יום שבת, 20 בדצמבר 2008

מלגזה - הסעת נוסעים


אסור באיסור חמור להסיע נוסע/נוסעים על המלגזה

מלגזה - הרמת מיטענים

אסור להסיע מלגזה עם מיטען מורם

מינהל - עקרונות הנהלת חשבונות המשך

מאזן בוחן יתרות – זוהי רשימה בה מופעים שמות של כל כרטיסי החשבון ולידם היתרה (בחובה או בזכות) .
סיכום צד החובה חייב להיות זהה לסיכום צד הזכות אחרת מבינים שנפלה טעות .

מאזן בוחן תנועה – זוהי רשימה בה מופעים שמות של כל כרטיסי החשבון ולידם התנועה (בחובה או בזכות) .
סיכום צד החובה חייב להיות זהה לסיכום צד הזכות אחרת מבינים שנפלה טעות .
הגדרות – מאזן :

מאזן : מייצג ומראה את מצב הנכסים , ההתחייבות וההון של העסק ביום האחרון של שנת הפעילות : מאזן ליום 31/12 .

מרכיבי המאזן : למאזן 3 מרכיבים : נכסים (בצד החובה) , הון והתחייבות (בצד הזכות) .

מאזן בוחן יתרות : זהו מאזן של כל יתרות החשבונות בעסק . סיכום כל היתרות בצד החובה חייב להיות שווה לסיכום כל היתרות בזכות .

הכנת מאזן בוחן : בעסקים גדולים ההכנה ע"י הנהלת חשבונות והיא מיועדת למנהל חשבונות ראשי ולרואה החשבון .

לעיתים נקרא :
צד חובה – אקטיב .
צד הזכות – פסיב .

רווח והפסד :

מה משפיע על רווח או הפסד בעסק :
הכנסות :

הוצאות : שכירות , ארנונה , משכורות , חשמל , טלפון , בטוח , תיקונים , אחזקה , שמנים , פרסום , ציוד משרדי , פחת ציוד , הוצאות אחזקה .

עליות הקניות :

רווח או הפסד = הכנסות – (הוצאות + עליות הקניות) .

השפעת מלאי על רווח העסק :

"מלאי" – ערך כל המלאי (חלקי חילוף , סחורה וכד') כפי שנמצא בעסק ע"י "ספירת מלאי" אשר תורגם לערכים כספיים .
דוגמא :
ערך המלאי ב – 31/12/99 הוא 120,000 ש"ח .

רווח גולמי – קניות + מלאי פתיחת השנה – מכירות (הכנסות) + מלאי סגירת שנה .
קופה קטנה :

מטרה – למנוע ולהקטין את העומס על הקופה הראשית .

השיטה – נותנים לאדם נאמן בעסק סכום כסף הנקרא דמי מחזור . כל הוצאה קטנה ומאושרת של עובד בעסק תשולם ישירות באמצעות הקופה הקטנה . כאשר נגמר הכסף . פונה האחראי על הקופה הקטנה לקופה הראשית ותמורת אסמכתאות מקבל כסף חדש .
הוצאות לטיפול קופה קטנה : כיבוד , נסיעות , דואר , בולים , משלוח וכד'
שטרות (שטר חוב) :

שטר – הוראה לשלם במועד מאוחר תשלום מוגדר בשטר . ניתן להוסיף לשטר ערבים ניתן לקבוע בשטר שהסכום צמוד נושא ריבית וכד' . שטר הוא הסכם בין צדדים . שטר ניתן להסבה . שטר בטחון . ערבות בנקאית .

צ'ק – מסמך של בנק המאפשר תשלום של כסף מבעל חשבון בבנק לאחר . צ'ק היא הוראה בלתי חוזרת ונחשב כמו תשלום מזומן ולכן מבחינה חוקית אין לעצור צ'ק (אלא במקרים חריגים) .

הסבת צ'ק – ניתן באמצעות חתימה על גב הצ'ק לאפשר למקבל הצ'ק להעבירו לצד ג' .

מניעת הסבת צ'ק – ניתן למנוע הסבת צ'ק באמצעות הרישום בין שני קווים לא סחיר או למוטב בלבד או למחוק את המילה לפקודה.

ניכיון שטרות :
פעולה שבה הבנק מקדים תשלום של שטר או צ'ק לאחר שהבנק גובה עמלות ניכיון מוקדם .

דוגמא :
נמסר שטר או צ'ק לפירעון מוקדם :
ניכיון שיק בסך : 8,000 ש"ח .
עמלה : 2% מסכום השיק .
ריבית שנתית : 18% .
הוצאות נוספות : 50 ש"ח .
השיק לתקופה 3 חודשים .
לחשב :
1. מה הסכום שהועבר לחשבון העסק לאחר ניכוי והוצאות .
2. מה אחוז ההוצאות מסכום השיק באחוזים .

עמלה = 8,000 * 2% = 160
ריבית ל – 3 חודשים = (8,000 * 3 * 18) / (100 * 12) = 360
הוצאות 50 ש"ח .
סה"כ הוצאות = 160 + 360 + 50 = 570
סה"כ תשלום = 8,000 – 570 = 7,430
הוצאות באחוזים = (570 / 8,000) * 100 = 7.125%

יום שישי, 19 בדצמבר 2008

מלגזה - שינוע מישטחים


המיטען מורם מעל לקרקע. המישטח יציב על המזלגות ונשען על הדופן האנכית של המזלגות

מלגזה - שינוע מישטחים

הרמה - המזלג מוכנס מתחת למישטח ההעמסה

מינהל - עקרונות הנהלת חשבונות

תפקיד מנהל חשבונות :

· לערוך חישובים תקופתיים לתשלום מקדמות מס .
· לערוך חישוב שנתי על מצב העסק .
· לקבוע רווח או הפסד העסק .
· לדעת איך הגיע העסק לתוצאות : רווח/הפסד , פרויקט , רבעון
· רווח = הכנסות פחות הוצאות .
· הוצאות : הוצאות שוטפות לניהול העסק במהלך השנה : משכורות , חלקים , שכירות , ארנונה .
· השקעות : רכישות (בדרך כלל גדולות) שנותנות לעסק יתרון לתקופה ארוכה : רכישת מבנה , רכישת רכב , רכישת ציוד יקר. להשקעות נערך חישוב של "פחת" שנתי .

רישום הכנסות והוצאות :

לפניך תאור פעולות מוסך :

· העסק קנה חלקי חילוף בסך 15,000 ש"ח בשיק .
· העסק שילם שכירות בסך 4,000 ש"ח בשיק .
· העסק מכר חלקי חילוף בסך 20,000 ש"ח . ולא קיבל עדיין את התשלום .
· העסק שילם משכורת בסך 8,000 ש"ח בשיק .
· העסק קנה חלקי חילוף נוספים בסך 12,000 ש"ח בשיק .
הערה : בעל העסק הפקיד בבנק עם פתיחת העסק סך של 15,000 ש"ח
ערוך רישום של הכנסות והוצאות :
כמה כסף נשאר בבנק :

שמות הפעולות הכנסות הוצאות

הון ,הון בעלים 150,000 ש"ח - הכנסות

תשלום שכירות 4,000 ש"ח - הוצאות

תשלום משכורות 8,000 ש"ח - הוצאות

רכישת חלקי חילוף 15,000 ש"ח - הוצאות

רכישת חלקי חילוף נוספים 12,000 ש"ח - הוצאות

מכירת חלקי חילוף לקוחות חייבים 20,000 ש"ח - הוצאות

סה"כ הוצאות 39,000 ש"ח

יתרה בבנק : 150,000 – 39,000 = 111,000

תהליך יצירת פעילות , רישום ודוחות כספיים

1. פעילות כלכלית ---- 2. אסמכתא ---- 3. רישום בספר יומן ---- 4. רישום בספר ראשי ---- 5. דוחות : מאזן בוחן יתרות , מאזן בוחן תנועה 6. דוחות עיקריים : רווח והפסד מאזן העסק .

הנהלת חשבונות כפולה (דו צדדית)

שיטת הרישום בהנהלת חשבונות הקובעת :

1. כל פעולה כלכלית בעסק משפיעה על 2 מקומות ולכן : היא תרשם בשני חשבונות : אחד בצד החובה , אחד בצד הזכות .
2. השיטה היא חובה בעסקים גדולים .
3. השימוש בשיטה מאפשרת קבלת נתונים מפורטים (לעסק) ונוח לבקרה של שלטונות המס .

תהליכי רישום בעסק לגופים המשתתפים

סוגי חשבונות :

ח-ן קניות : ח-ן מכירות : ח-ן ציוד : ח-ן כלי עבודה :
ח-ן חשמל : ח-ן ביטוח : ח-ן לקוחות חייבים : ח-ן שכירות : ח-ן ספקים זכאים : ח-ן עו"ש בנק : ח-ן קופה : ח-ן ריהוט : ח-ן אחזקת רכב : ח-ן כלי רכב : ח-ן השכרת מבנה לאחר :

ח-ן = חשבון נושא בתיק עסק .

כל חשבון שקיבל (ערך) זה חשבון לחיוב (חובה) .
כל חשבון שנותן (ערך) זה חשבון לזיכוי (זכות) .

הון בעלים – השקעה ראשונה של בעל העסק , בעל העסק יכול גם להגדיל את ההון בהשקעות נוספים (פרטיות) .

דוגמא :
בעל עסק השקיע 150,000 ש"ח בבנק לפתיחת עסק חדש .

עו"ש בבנק__ הון בעלים__ חובה זכות__
150,000 150,000 נכנס כסף יצא כסף


חשבון שקיבל ___ חובה .
חשבון שנתן ____ זכות .

יום רביעי, 17 בדצמבר 2008

מחרטה עם מגן שקוף


מחרטה מצוידת במגן שקוף אסור ללבוש כפפות בעבודה עם מכונות סובבות

מחרטה עם מגן שקוף


המגן השקוף בחזית המחרטה מונע פיזור שבבים

מיכלים לאיסוף שבבים והובלתם


מיכלים לאיסוף שבבים והובלתם לעמדת איסוף מרכזית

מינהל - פחת וצורות חישוב פחת


"הוצאות שוטפות" – לתפעול שוטף של העסק .

"השקעות לטווח ארוך" – השקעה בציוד , מכונות , מבנה , קרקעות , שישארו בעסק לתקופה ארוכה .

במוסך :

הוצאות שוטפות – קנית חלקי חילוף , משכורות , חשמל מים , ארנונה , שכירות .
השקעות לטווח ארוך – רכישת רכבים , רכישת ליפט , קומפרסור , מקדחת עמוד .

רווח או הפסד העסק = הכנסות – הוצאות .

פחת – צורת חישוב בהנהלת חשבונות שבה השקעות בעסק מוכר בכל שנת מס רק חלק מערך השקעה .
"פחת" – חלוקת ערך הנכס באורך חיי הנכס .

פחת = ערך הנכס חלקי אורך חיים בשנים .

דוגמא :
ערך השקעה = 150,000 ש"ח .
אורך חיים בשנים = 5 שנים .
פחת שנתי (במשך 5 שנים) = 150,000 / 5 = 30,000

שיטות לחישוב פחת :

1. שיטת הקו הישר :
השיטה הקלאסית
פחת שנתי = (ערך הנכס – ערך גרוטאה) / אורך חיי הנכס .
בכל שנה יש פחת שנתי קבוע לפי חישוב .

דוגמא :
ערך השקעה = 150,000 ש"ח .
אורך חיים בשנים = 5 שנים .
פחת שנתי (במשך 5 שנים) = 150,000 / 5 = 30,000
בכל שנה יהיה פחת שנתי של 30,000 ש"ח בשנה .

2.שיטת קו ישר – מותאם :
חישוב הפחת מתחיל כמו קו ישר אבל אם הושקע בנכס השקעה חריגה , או שיפור משמעותי , נערך חישוב מחדש של הפחת השנתי והקו הישר מתוקן בהתאם לחישוב .
פחת לפי קו ישר מותאם = (השקעה נוספת + ערך פחת נשאר) / אורך חיים חדש .

דוגמא :
בטנדר שנרכש ב – 150,000 ש"ח .
לאחר 3 שנות פעולה הושקעה השקעה חריגה בסך 100,000 ש"ח .
אורך חיים חדש 5 שנים .
פחת רגיל = 150,000 / 5 = 30,000
פחת ל – 3 שנים = 30,000 * 3 = 90,000
ערך הנכס שנותר = 150,000 – 90,000 = 60,000
ערך הנכס שנשאר = 60,000 ש"ח .
השקעה נוספת = 100,000 ש"ח .
אורך חיים חדש = 5 שנים .
הפחת חדש מותאם = (100,000 + 60,000) / 5 = 32,000

3.פחת על פי תפוקה :
חישוב הפחת מבוסס על "תפוקה" בכל שנה לעומת ס"ה "תפוקה" בכל שנות החיים של הנכס .

דוגמא :
על פי נתוני יצרן , טנדר מהסוג שנרכש יכול לנסוע 400,000 ק"מ בשנות החיים שלו .
בעל הטנדר המשמש לנסיעות החליט להפעיל את הטנדר בשני משמרות ובכל שנה נוסע 150,00 ק"מ .
איך יחושב הפחת ?
ניצול הרכב באחוזים = (150,000 / 400,000) * 100 = 37.5%
חישוב פחת שנתי = 37.5% * 150,000 = 56,250

4.פחת מואץ :
פחת מואץ ניתן באזורי פיתוח ואזורים מועדפים או נושאים מועדפים (החלטת משרד האוצר) .
משמעות : הקטנת "אורך חיים" לצורך חישוב .

דוגמא :
בעל הון קיבל הצעה לפתוח מפעל בקרית שמונה כאשר מס הכנסה יכיר "בפחת מואץ" כלומר אורך חיים של הציוד יהיה שנתיים לצורך חישוב .
רכישת טנדר = 150,000 ש"ח .
אורך חיים = שנתיים .
פחת מואץ = 150,000 / 2 = 75,000

5.חישוב לפי סיכום ספרות :
השימוש בנכס בשנים הראשונות גדול מהשנים האחרונות ולפי זה מחושב הפחת .

דוגמא :

שנה משקל(נקודות)

1 10

2 7

3 5

4 3

5 2
סה"כ 27 נקודות

פחת בשנה הראשונה = 150,000 * 10 / 27 = 55,555
פחת בשנה השניה = 150,000 * 7 / 27 = 38,888
פחת בשנה השלישית = 150,000 * 5 / 27 = 27,777
פחת בשנה הרביעית = 150,000 * 3 / 27 = 16,666
פחת בשנה החמישית = 150,000 *2 / 27 = 11,111

יום שלישי, 16 בדצמבר 2008

מרכז עיבוד שבבי


שימוש בציוד הרמה לשמירה על הגב העובד איננו נעול בנעלי בטיחות

משחזת עמוד


מנהל עבודה מדריך עובד בשימוש נכון במכונה

מינהל - שטרות במאזן :

שטרות במאזן :

· שטרות שהעסק קיבל מלקחות נקראים שטל"ק .
· שטרות שהעסק נתן לספקים נקראים שטל"פ .

חובה זכות

שטל"ק שטל"פ

צורות רישום בהנהלת חשבונות .

בדרך כלל חייב העסק לרשום את ביצוע העסקה (הכנסה או הוצאה) בזמן שהיא מתרחשת . צורת רישום זו נקראת : "בסיס עסקי" או "בסיס צבורה" .

דוגמא :
מוסך יוציא חשבונית מס ללקוח עם בצוע העבודה גם אם הלקוח לא שילם עדיין את הכסף .

מהו "בסיס מזומנים" או "בסיס קופה" ?

זוהי צורת רישום בהנהלת חשבונות שבה נרשמת הפעולה בספרי הנהלת חשבונות רק כאשר שולמה בפועל התמורה בעד העסקה .

דוגמא :
קבלן בניין נותן ללקוח חשבונית מס רק עבור כסף שקיבל בפועל ולא עבור יתרת חוב . (גם שמאי , עורך דין , רואה חשבון ) .

אדם הציע הצעה שהתקבלה האם הוא יכול לחזור בו ?

הצעה שהתקבלה – לא ניתן לחזור .
אם מציע ההצעה שהתקבלה יתחרט יצטרך לשלם פיצוי .
ההצעה יכולה להיות בכתב או בצורה אחרת .

משיכת בעלים :

זאת פעולה שבעל העסק מושך את הכסף לצרכיו האישיים והוא נרשם בספרי חשבונות בחשבון עו"ש בצד החובה .

רווח גלום - זהו רווח של העסק לפני ניקוי הוצאות של העסק .

חוב של לקוח – כסף שלקוחות עדיין לא שילמו לו .

חובות אבודים – חוב של לקוח אשר פשט רגל ואין סיכוי לקבל החוב לעסק או חוב שעשו כל הפעולות החוקיות לגביית החוב ולא הצליחו מאפשר לעסק לבטל את הפעולה ולהקטין את הנזק שנגרם .

חובות מסופקים – חוב של לקוח אשר יש ספק בעתיד יהיה אפשר לקבל את התשלום מהלקוח .

שיטות לאיתור חלקים במחסן :

1. במחסן קטן – לפי זיכרון מחסנאי .
2. על פי מספר קטלוגי רץ המחסן .
3. חלוקה לפי סוגי הרכב , חלוקה לפי נושא (חשמל , מכונאות , פחחות) .
4. בעזרת מחשב המתאר את מיקום הפריט במחסן או במחסנים .

מחיר שעת עבודה :

תעריף שהמוסך גובה מהלקוח עבור כל שעה .
· 12 פעולות בסיסיות לפי קביעת משרד התחבורה ולפי סוגי הרכב.
· יתר העבודות – על פי קביעת מנהל מקצועי במוסך ולאחר פרסום בשלט במוסך .

שעתון – זוהי טבלה שקובע יצרן הרכב בו רשימה ותאור של עבודות במוסך ולידם זמן התקן שנקבע לבצוע עבודה . על פי השעתון ניתן לערוך חיוב עבודה ללקוח .

יום שני, 15 בדצמבר 2008

משחזת עמוד


לא קיים מגן עם חלון כנדרש ההשחזה מתבצעת על דופן האבן ולא על הקפה העובד לא מרכיב משקפי מגן ומגיני אוזניים להגנת השמיעה לא קיים שילוט הנחיה (חובה) לגבי השימוש בציוד להגנת השמיעה

מסור סרט לחיתוך מתכת


המגן איננו מכוון בצורה המיטבית העובד משתמש בדחפן, כנדרש העובד איננו משתמש בציוד להגנת השמיעה

מינהל - מס הכנסה

מדרגות מס

שווי נקודת זיכוי – 167 ש"ח לחודש .

דוגמא :

שכר חודשי : 15,000 ש"ח .
נקודות זיכוי : 3.25 .
חשב :
מהו שכר נטו :
1. 1940 * 10% = 194
2. ( 3980 – 1940 ) * 20% = 390
3. ( 10,240 – 3890 ) * 30% = 1,905
4. ( 15,000 – 10,240 ) * 45% = 2,142
סה"כ מס הכנסה : 194 + 390 + 1,905 + 2,142 = 4631
זיכוי על נקודות זיכוי : 3.25 * 167 = 542.75
שכר נטו : 15,000 + 542.75 – 4631 = 10,911.75

הגדרות מושגים במס הכנסה :

· הכנסה לצורך חישוב מס – זוהי הכנסה הכוללת שלגביה נערך חישוב מס הכנסה חודשי וגם שנתי . מהכנסה זו על בסיס חישוב הבסיסי יש לעובד הנחה (נקודות זיכוי) לפי מצבו האישי .
· תשלום מס הכנסה חודשי ושנתי – מבוסס על מדרגות מס שיטת חישוב פורגרסבית שמשמעותה גידול באחוז המס לפי גידול בבסיס התשלום . יש להדגיש כי חישוב המס הסופי הוא שנתי .
· שיעור מס שולי – זוהי הנחה ( כיום שווה ל – 167 ש"ח לנקודה ) שניתנת לכל עובד על בסיס מצבו האישי של ה"נישום" לדוגמא : רווק , נשואי , אישה עובדת עם ילדים , גרוש אלמן
· מס במקור או פטור מס במקור (ניקוי במקור) – זוהי חובתו של כל עסק גדול להוריד חלק מהתשלום הניתן לנותן שירותים או ספק באופן שהנותן השירותים או הספק יקבל תשלום חלקי והיתרה תעובר למס הכנסה . ניתן להקטין או לבטל הניקוי במקור בפנייה למס הכנסה והאישור למשך שנה .
· מקדמות מס – תשלום חודשי או פעם בחודשיים של כל עצמאי למס הכנסה על בסיס מחזור עסקי כפול אחוז מקדמות מס .
· מדרגות מס – שיטת חישוב מס הכנסה המבוססת על גידול באחוזים במדרגות .
· מס פורגרסבי – שיטת חישוב מס שבה יש גידול באחוז המס ככל שהכנסה כוללת גדלה (מדרגות מס) .

סוגי מסים :

· מס ישיר : מס שחל על הכנסה (מס הכנסה) .
· מס עקיף : מס שחל על הוצאה (מס ערך מוסף) .מס ערך מוסף : מע"מ

חישוב מוצר ללא מע"מ = 1.17 / מחיר מוצר כולל מע"מ

חישוב מוצר כולל מע"מ = 1.17 * מחיר מוצר ללא מע"מ

דוגמא :
אדם קנה מוצר שמחירו ללא מע"מ : 1,000 ש"ח .
כמה ישלם :
המחיר עם מע"מ : 1,000 + 1,000 * 17% = 1,170

דוגמא :
כמה שילם אדם מע"מ , אם מחיר המוצר כולל מע"מ הוא 1,700 ש"ח
מחיר ללא מע"מ : 1,700 / 1.17 = 1452.99
המע"מ בשקלים : 1,700 – 1,452 = 248

דוגמא :
מוצר ללא מע"מ : 1,500 ש"ח .
מה מחיר המוצר כולל מע"מ : 1,500 * 1.17 = 1755

דוגמא :
מחיר מוצר כולל מע"מ : 2,000 ש"ח .
מחיר ללא מע"מ : 2,000 / 1.17 = 1,709
מהוא המע"מ : 2,000 – 1,709 = 291

מס תשומות ומס עסקאות (במס ערך מוסף)

דוגמא :
מוסך קנה מנוע מספק ושילם 5,000 ש"ח לפני מע"מ . המוסך מכר את המנוע ללקוח וקיבל תמורתו 7,000 ש"ח לפני מע"מ .

תשלום לספק : 5,000 * 1.17 = 5,850

עסקה (5,000 ש"ח) + מס תשומות (850 ש"ח המע"מ)

תשלום מהלקוח : 7,000 * 1.17 = 8,190

עסקה (7,000 ש"ח) + מס עסקאות (1,190 ש"ח המע"מ)

דוגמא :
למוסך היו בחודש 30,000 ש"ח הוצאות ללא מע"מ .
למוסך היו בחודש 70,000 ש"ח הכנסות ללא מע"מ .
חשב :
מס תשומות : 30,000 * 17% = 5,100
מס עסקאות : 70,000 * 17% = 11,900
מס לתשלום : 11,900 – 5,100 = 6,800

הגדרות :

· מס תשומות – סכום מס ערך מוסף שהעסק שילם עבור הוצאות רכישות ושירותים .

· מס עסקאות – סכום מס ערך מוסף שהעסק קיבל (גבה) מלקוחות עבור חשבוניות שהוציא .
· מס ערך מוסף לתשלום – ההפרש בין מס שהעסק קיבל (עסקאות) ובין מס שהעסק שילם (תשומות) .

· "עוסק מורשה" – זוהי עוסק בעל מחזור כספי מעל 56,000 ש"ח בשנה והוא רשאי לקזז את מס תשומות ממס העסקאות בחישוב החודשי .

· "עוסק זעיר" – זוהי עוסק בעל מחזור כספי קטן מ – 56,000 ש"ח בשנה אין בעסק יותר מ – 2 אנשים ובדרך כלל נותן קבלות ללא חשבוניות .

· מ.ל.כ.ר – מוסד ללא כוונת רווח , לא מוציא חשבוניות אלה קבלות בלבד . אם נוצר לו רווח חייב להשקיע אותו בעסק .

חשבונית מס

הדברים הנמצאים בחשבונית :

תאור העסק , תאור הלקוח , תאור הרכב , מספר עוסק מורשה , מקור , מספר חשבונית , תאריך .
חלקים , עבודה , עבודה חוץ .
סה"כ ללא מע"מ , מע"מ , סה"כ לתשלום .

יום ראשון, 14 בדצמבר 2008

מסור סרט למתכת


המסור איננו ממוגן כנדרש ידי העובד קרובות מדי לסרט הניסור העובד איננו מצויד במיגון נגד רעש (אוזניות, אטמים) ולא במשקפי מגן

כרסומת למתכת עם מגינים


המגינים סביב הכרסומת מונעים פיזור של השבבים מחוץ לאזור השיבוב וכן התזת נוזלי קירור לסביבה

מינהל - חשבונאות פיננסית

דיני מיסוי וחישובי ריבית
חישובי ריבית
הגדרות :

· קרן – סכום כסף שנמסר כהלוואה אשר יוחזר בעתיד , על פי הסכם ואליו יתווסף תשלום ריבית .
· ריבית – סכום כסף אשר הלווה משלם בנוסף לקרן על פי הסכם מוקדם .
· אחוז ריבית – נקרא גם "שיעור ריבית" . אחוז שיקבע בהסכם ועל פיו תחושב הריבית וההחזר . בדרך כלל אחוז ריבית שנתי
· תקופת הלוואה – משך הזמן שהכסף נמצא אצל הלווה . בשנים , חודשים או ימים .

מסלול החזר :

קבלת הלוואה תקופת הלוואה החזר קרן + ריבית

קבלת הלוואה החזרים תקופתיים תוך תקופת הלוואה

חישובי ריבית :

דוגמא :
אדם לקח הלוואה לתקופה של שנה אותה יחזיר בסוף תקופה .
קרן : 12,000 ש"ח .
אחוז ריבית : 15% .
חשב :
החזר בסוף ריבית .
ריבית לתשלום .

ריבית לתשלום : 12,000 * 15 / 100 = 1,800
החזר בסוף תקופה : 12,000 + 1,800 = 13,8000

דוגמא :
נלקחה הלוואה בסך 24,000 ש"ח לתקופה של 8 חודשים , אחוזי ריבית 18% .
חשב :
החזר בסוף תקופה .
הריבית השנתית : 24,000 * 18 / 100 = 4,320
הרבית ל – 8 חודשים : 4,320 / 12 * 8 = 2,880
החזר בסוף תקופה : 24,000 + 2,880 = 26,880
K – קרן = 24,000 ש"ח .
P – אחוזי ריבית שנתית = 18% .
T – תקופה = 8 חודשים . R = K * P * T / ( 100 * 12 )
R – ריבית לתשלום = ?

דוגמא :
נלקחה הלוואה בסך 25,000 ש"ח , לתקופה של 7 חודשים ו – 15 ימים . אחוז הרבית 15% .
חשב :
· החזר בסוף התקופה .
· ריבית לתשלום .

K = 25,000 ש"ח .
P = 15% .
T = 225 יום .
R = ? .
ריבית לתשלום 25,000 * 15 * 225 / (100 * 360) = 2343,75 החזר בסוף תקופה : 25,000 + 2,343.75 = 27,343.75

דוגמא :
אדם קיבל סך של 8,000 ש"ח הלוואה בתוך 3 חודשים יחזיר 10,000 ש"ח .
חשב :
מהו אחוז הריבית בו התבצעה העסקה .

ריבית שהוחזרה : 10,000 – 8,000 = 2,000
2,000 = 8,000 * P * 3 / ( 100 * 12 ) = 80 * P / 4
אחוז ריבית שנתית : 2,000 * 4 / 80 = 100%

החזר בתשלומים ( תקופתי) :

דוגמא :
אדם לקח הלוואה בסך 15,000 ש"ח , אחוז הריבית 15% . סוכם כי ההלוואה תוחזר ב – 5 תשלומים שווים וחודשיים .
חשב :
· כמה יהיה כל החזר .
· את הריבית בשקלים .

נוסחת חישוב ריבית בתשלומים

R – ריבית = ? .
K – קרן = 15,000 ש"ח .
P – אחוז הריבית = 15% .
N – מספר תשלומים = 5 .
F – מרווח החודשים בין התשלום = 1 .

R = K * P * (N + 1) * F / (100 * 12 * 2)
הריבית בשקלים : 15,000 * 15 * (5 + 1) / (100 * 12 * 2) = 562 .5
החזר כל חודש : 15,000 + 562.5) / 5 = 3112.5)

דוגמא :
אדם לקח הלוואה בסך 24,000 ש"ח , אחוז הריבית 12% . סוכם כי הלוואה תוחזר ב – 6 תשלומים שווים וחודשיים .
חשב :
· כמה יהיה כל החזר .
· את הריבית בשקלים .

הריבית בשקלים: 24,000 * 12 *(6 + 1)*1 /(100*12*2)= 840
החזר כל חודש : (24,000 + 840) / 6 = 4140

דוגמא :
אדם קיבל הלוואה בסך 16,000 ש"ח לתקופה של 9 חודשים בריבית שנתית 24% .
כמה יחזיר הלוואה אם נקבע כי החזר יהיה ב – 3 תשלומים כל 3 חודשים .

הריבית בשקלים : 16,000*24*(3+1)*3 /(100*12*2) = 1920
החזר כל חודש : (16,000 + 1920) / 3 = 5973.53
הריבית ללא תשלומים בסוף תקופה :
16,000 * 24 * 9 / (100 * 12) = 2,880
החזר ללא תשלומים בסוף תקופה : 16,000 + 2,880 = 18,880

חישוב כדאיות :
דוגמא :
בעל מוסך קיבל הצעה לרכוש חלקי חילוף .
שווי החלקים : 5,000 ש"ח .
במזומן הנחה : 7% .
בתשלום אחד בעוד שלשה חודשים , ללא הנחה .
מה עדיף ומדוע , אם ידוע שהאפילציה היא 3% .

במזומן : 5,000 * 7 / 100 = 350 5,000 – 350 = 4,650
בתשלום אחד : 4,650 * 3 *3 / (100 * 12) = 418.5
בעוד 3 חודשים יהיה לו : 4,650 + 418.5 = 5,068.5
יישאר לו : 5,068.5 – 5,000 = 68.5

יום שבת, 13 בדצמבר 2008

גופים אקוסטיים בולעי רעש


גופים אקוסטיים מותקנים מעל למכונות כדי לבלוע רעשים במסלול הרעש והחזרי רעש מהקירות

מרכז עיבוד שבבי


מכונת העיבוד השבבי סגורה מכל הצדדים. הסגירה מונעת חשיפה עורית וחשיפה נשימתית לנוזלי הקירור

מינהל - חישוב המלאי במחסן

מלאי – כל הפריטים המצויים במחסן העסק .

רישום המלאי כולל :

מק"ט – מספר קטלוגי .
תאור – תאור מילולי של הפרטים .
כמות – כפי שמצויה במחסן .
ערך פריט – מחיר רכישה ובנוסף מחיר מכירה לצרכן .
ספירת מלאי – ספירה פיזית של הפריטים במחסן ובדיקה מול הרישום בכרטסות או במחשב .

תשתית לניהול מחסן :

מקום , ריהוט , מדפים , מחשבים , נוהלי כניסה ויצאה , מדניות מלאי .

שיטות וכללים לקביעת ערך מלאי :

1 . שווי מלאי נקבע לפי עלות או מחיר השוק – הנמוך בניהם . מסקנה : אם מחיר השוק ירד מתחת למחיר הרכישה (עלות) – מחיר השוק קובע !! .

2. השיטה ה"ספציפית" :
מחשבת את המלאי בדיוק לפי מחיר רכישה של כל פריט . מחייבת לדעת בדיוק מה מחיר רכישה של כל פריט !! – השיטה אינה נפוצה

3. שיטה FIFO (נרי"ר) :
נכנס ראשון יוצא ראשון FIRST IN FIRST OUT
פרט שנכנס ראשון למחסן יצא ראשון מהמחסן בסוף השנה נשאר במחסן רק הקניות האחרונות .
שיטה שימושית נפוצה כמו במכולת , בסופר , בית מרקחת , צמיגים .שיטה נפוצה לספירה וחישוב ערך המלאי .
ערך המלאי : (100 * 280) + (70 * 350) = 52,500

4. שיטה LIFO (נאי"ר) :
נכנס אחרון יוצא ראשון LAST IN FIRST OUT
בסוף השנה נשאר במחסן רק הקניות הישנות .
שיטה שימושית במחסן פרופיל ברזל .
170 * 350 = 59,500

5. ממוצע וממוצע משוקל :
חישוב ממוצע רגיל – מחסן מצברים :

מחיר ממוצע = (200 + 250 + 300) / 3 = 250
ערך מלאי המוצרים = 650 * 250 = 162,500

חישוב ממוצע משוקלל :

מחיר ממוצע משוקלל =
[(100*200) + (200*250) + (400*300)] / (100+200+400) = 271
ערך המלאי = 650 * 271 = 176,150

חישוב מלאי בשיטת הממוצע :

בשיטה זו נקבע מחיר קניה ממוצע לפי הנוסחה :
סה"כ מחיר קניה / מספר קניות
השיטה איננה מתחשבת בכמות בכל קניה .

חישוב מלאי בשיטת ממוצע משוקלל :

בשיטה זו נלקח בחשבון גם כמות הפריטים בכל קניה .
השיטה מדויקת יותר .
[(מחיר קניה ראשונה * כמות קניה ראשונה) + (מחיר קניה שניה * כמות קניה שניה ) + (מחיר קניה שלישית * כמות קניה שלישית)] / כמות שנקנתה בס"ה .

עקרונות לניהול מלאי ולהצלחת ניהול מלאי :

מיקום המחסן : קרוב לעמדות עבודה , גישה נוחה לספקים .

ארגון המחסן : מרווח מספיק , מעברים ברורים , מדפים ואמצעי אחסון , מחשוב , שמירה והגנה/מיגון אלקטרוני , מיקום דלפק אלקטרוני , מחסנאים אמינים ומקצועיים , ספרות מלאי מסודרת , אמצעי שינוע , שיטת אחסון ברורה

נוהלי עבודה : לכניסת פריטים , לניפוק פריטים , רמות מלאי , מדניות מלאי , בקרה וביקורת ,

מחסנאי טוב צריך :

מחסנאי ינפק (יוציא) פריט ממחסן ברמה ובטיב שהוא קיבל לאחסון .
מחסנאי צריך למצוא פריט מאוחסן באופן מיידי – אם הפריט מצוי במחסן .
במחסן שבו זמן האספקה מספקים חיצוניים מיידי – המלאי שואף לאפס (מלאי לצריכה שוטפת בלבד) ובמיוחד במלאי שהוא יקר .

יום שישי, 12 בדצמבר 2008

כרסומת למתכת


על המכונה לא קיימים מיגונים השבבים הנוצרים בתהליך מפוזרים סביבוגם נוזלי הקירור מותזים לכל עבר

השחזת כלי לעיבוד שבבי


המכונה מצוידת במערכת יניקה מקומית (שרוול היניקה מחובר בחלקה האחורי/התחתון של המכונה)העובד מצויד במסיכת מגן אישית ובמשקפי מגן.

מינהל - תכנון מוסך המשך

מבנה ארגוני של מוסך :
מנהל מוסך
בוחן
פקידה
משרד טכני
מחלקת פחחות
מחלקת שיפוצים
מחלקת מכונאות
מחסן
מחלקת צבע
מחלקת חשמל

פרמידה ארגונית - היכן משובץ כל פונקציה במוסך .
כפיפות ארגונית - מי מעביר הנחיות והוראות במוסך .
תפקידי קו - ביצוע - יחידות שמבצעות עבודה .
תפקידי מטה - סיוע ויעוץ .
מדיניות הנהלה .
עובדים ישירים - אלו הם עובדים במחלקות הבצוע אשר מבצעים עבודה שתמורתה ניתן לחייב לקוחות .
דוגמא : עובד במחלקת מכונאות - מכונאי , סיכאי , חשמלאי רכב , פחח , צבעי , מתקן תקרים .
עובד עקיף - עובד במפעל שנותן שירותים : משרד , הנדסה , עזרה , ניקיון שמירה , מטבח , בוחן , מחסן ועוד .
בדרך כלל אלו הם תפקידי מטה .
מנהל , הנהלה - תפקיד מטה , עובדים עקיפים .

דוגמא :
במוסך נמצאים בעלי תפקידים הבאים : מנהל מוסך , מנהל כללי , מנהל מחלקת מנועים ובוחן . למי יהיה כפוף כל אחד מבעלי התפקידים ונמק תשובתך .

מנהל מוסך כפוף למנהל כללי .
מנהל מחלקת מנועים כפוף למנהל מוסך .
הבוחן יהיה כפוף למנהל כללי בתנאי שנמצא במוסך . וזאת על מנת לאפשר תיפקוד נכון של המוסך . הבוחן יהיה כפוף למנהל הכללי ולא למחלקות על מנת לשמור על אינטרס מנהל כללי לעבודה באיכות נדרשת וללא שיקולים זרים .

ארגון עבודה במוסך :

מעקב על עבודה במוסך .
מעקב שוטף וניהולי במוסך .
לוחות גנט - לוח שיש לו צירים ומשמש למעקב בנושאים מוגדרים

דוגמא :

מה הדרכים להגברת יעילות במוסך ?
כיצד ינהג בעל המוסך מודרני להצלחה בעבודה ?

· הכשרה מקצועית לעובדים .
· ציוד מתאים .
· מקום ותנאים נוחים לעבודה .
· שכר הוגן .
· עידוד עובדים , פרמיות , מענקים , פרסום .
· מעקב עבודות .
· זימון רכבים מתאים .
· שימוש בחלקים מתאימים .
· מחירים הוגנים ללקוח .
· שרות טוב ללקוח .

תהליך קבלת רכב לתיקון :

1. זימון תור - אפשרות במוסכים גדולים .
2. רישום רכב במשרד .
3. הזמנת תיקון ואישור לקוח .
4. בצוע תיקון עבודה מוזמנת .
5. חשבון ותשלום .
6. שחרור הלקוח והרכב .

השילוט במוסך :

· שלט של המוסך - שם המוסך , סוג המוסך , טלפון .
· מחיר שעת עבודה נקבע על ידי מנהל מקצועי או מנהל מוסך ויפורסם בשלט תיקני המצוי במוסך.
· שלטי אזהרה - זהירות חשמל , זהירות בור , לא לעשן , החלקה
· שלטי הכוונה - משרד , שירותים , חדר המתנה .
· מחיר 12 הפעולות שמשרד התחבורה מפקח עליהם המחיר נקבע על ידי משרד התחבורה ומתפרסם למוסכים באמצעות איגוד המוסכים ונקבע לפי סוג הרכב .

יום חמישי, 11 בדצמבר 2008

ניקוי חלקים - מיתקן רוטט


תהליך הניקוי באמצעות ריטוטים יוצר רעש מזיק. המכונה מכוסה במכסה אקוסטי הבולע את הרעש במקור ומונע התפשטותו לסביבה

עיבוד שייש - מסור לחיתוך אבנים ולוחות


בחזית המסור אין מגן ולכן הגישה לדיסקת הניסור ישירה ומסוכנתבמקום שורר אי סדר.נדרש שימוש במגיני שמיעה (אוזניות) ובמשקפי מגןנדרש מיתקן לאיסוף מי הקירור לדיסקת הניסור

מינהל - תכנון מוסך המשך

מוסך סגור מול מוסך פתוח - השוואה :

סוג המוסך : סגור
יתרונות : מוגן מפני גשם , שמש ורוח .
ניראה יותר מכובד .
מוגן מפני פריצות וגנבות .
תנאים נוחים לעובדים וללקוחות .
חסרונות : יקר בבניה .
יקר בארנונה ובשכירות .
זהום אוויר גדול , פחות מאוורר ומואר .
סוג המוסך : פתוח .
יתרונות : זול בבניה .
ארנונה ושכירות יחסית זולים .
המקום מאוורר .
המקום מואר .
קל בתמירון .

חסרונות : פרוץ בפני גשם ,רוח ושמש .
לא נראה מכובד מספיק .
לא מוגן לגניבות ופריצות .
אין תנאים ללקוחות ולעובדים .
שלבים לבניית מוסך :

· חוק התכנון והבנייה :
· בניה מחויבת בהיתר בניה .
· בניה חדשה .
· תב"ע ( תכנון בנין עיר ) .
· תנאים לבניה :
· אחוז בנייה .
· גובה מותר .
· מרווח .
· חזית .
· גופים חיצוניים : הג"א - מקלטים , חשמל , טלפון , כיבוי אש .
· היתר - כולל תשלום אגרות .
· מהלך בניה .
· פקוח .
· טופס 4 .

מערכת אינסטלציה במוסך :

מערכות חשמל :

סוגי התאורה הקיימות - תוספת :
· תאורת הלוגן - עוצמה גדולה יקרה בשימוש , מרוכזת מאוד , מתחממת מאוד , יקרה ברכישה , רגישה בטיפול .
· תאורה בטיחותית 24V - ניידת , בתוך בור , במקומות מסוכנים

מערכות המים והביוב :

מערכות האוויר הדחוס :

מערכות כיבוי אש :

מערכת הטפסים במוסך :

טפסים אחרים : אשור בלמים , רכב מיושן , יומן רישום כלי רכב , אישור תקינות (הורדה מהכביש) , אישור תקינות (לאחר כשל בטסט)
מעקב שוטף : סיכום כניסות , סיכום מחזוריים כספיים , חישובי יעילות , תעודת משלוח
חשבון ללקוח : חשבונית ,קבלה , חשבונית / קבלה ,
מהלך הבחינה והטיפול : טופס בחינה , כרטיס עבודה , ניפוק מהמחסן ,
כניסה רכב למוסך : זימון תור , יומן רישום כלי רכב , הזמנת תיקון ,

הזמנת תיקון :
· זיהוי הרכב והבעלים (מי שהביא את הרכב לתיקון)
· תאריך כניסה .
· תאור הזמנת התיקון .
· נוסח הסכם (בין הלקוח למוסך) מודפס .
· חתימת הלקוח .
הפרטים חשובים מאוד על מנת למנוע אי הבנות בעתיד , סכסוכים ותביעות משפטיות על רקע טענת לקוח על ביצוע עבודה שלא הוזמנה .

טרומפלדור בגליל-משנת 1913

סרט על אולטרה-סאונד תלת ממדי

ליקוי חמה 2009

טלסקופ החלל האבל

סגננות חשיבה ולמידה

הסכנה הגדולה הטמונה בעובש