איך בונים מצגת

יום שבת, 21 באפריל 2012

שאלות ותשובות במערכת ההסעה וההיגוי


שאלה יד - 50
מהו סוג המתלה שבתמונה , היכן הוא משמש ומהם מאפיניו ?
תשובה יד - 50
זה מתלה אחורי קשיח בעל קפיצי עלים הקפיצים בנוסף לגמישות שלהם הם גם נושעים את כוחות תאוצה , עצירה ונידנוד לצדדים . בדגמים מסוימים מוסיפים מוטות רדיוס שעוזרים לקפיצים להעביר כוחות עצירה ותאוצה .
כאשר הקפיצים מעל הסרן מרכז הריכון גבוהה וקרוב יותר למרכז הכובד וזה מקטין נידנוד לצדדים .
תמונה א' - הקפיצים מעל הסרן אחורי זה משפר את מרכז הריכון .
תמונה ב' - סרן אחורי מניע בנוסף לקפיצי עלים יש מוטות תגובה ארוכים שעוזרים לקפיצים .
תמונה ג' - מראים את מרכז הריכון בסרן קשיח במקום גבוהה וקבוע .
יתרונות :
1. מתלה קשיח פשוט ומסוגל לפעול תחת עומס רב .
חסרונות סרן קשיח :
1. תנודות הדרך עוברות מגלגל אחד לגלגל משני .
2. כבד והמסה הלא מוקפצת גבוהה ומכות מהדרך עוברות למרכב .
3. מרכז הכובד גבוה והרכב פחות יציב .
שאלה יד - 199
תאר ותאפין את המתלה שבתמונה .
תשובה יד - 199
בתמונה סרן אחורי מניע מסוג בנג'ו הסרן נתמך בקפיצי עלים פרוגביסים פרובלים עלה הראשי תומך בסרן בעומסים בינונים כאשר העומס עולה הקפיץ הראשי מתיישר וכריות הגומי בקפיץ התחתון תומכים בו . הסרן מיוצב על ידי קפיץ פיתול רוחבי . ושני בולמי זעזועים סופגים את מכות הדרך . הקפיצים בנוסף לגמישות הם נושעים את כוחות העצירה התאוצה ונידנוד לצדדים .
חסרונות סרן קשיח :
1. תנודות הדרך עוברות מגלגל אחד לגלגל משני .
2. כבד והמסה הלא מוקפצת גבוהה ומכות מהדרך עוברות למרכב .
3. מרכז הכובד גבוה והרכב פחות יציב .
עקרון פעולתצייצב פיתול רוחבי 
המיצב הרוחבי בא לשפר יציבות הרכב בסיבובים יחד עם נסיעה רכה בדרך ישרה . המיצב מורכב בסרן קידמי וגם בסרן אחורי בנסיעה ישרה קפיצי גלגלים תומכים במרכב 
בסיבובים בגלל הכוח הצינטפוגלי המישקל עובר מצד אחד לצד שני ואז זוג קפיצים מעומסים ושוקעים יותר מזוג הקפיצים של כיוון מרכז הפניה והרכב יכול להיתפך . כדי לשפר את המצב אפשר לחזק את כל הקפיצים ואז הנסיעה נעשית קשה ולא נעימה . אם מרכיבים מייצב בפניות המיצב מתפתל ותומך בצד המעומס ולמעשה מחזק את הקפיצים בתוך צד .
 שאלה יד - 98
באיזה רכב משמש הסרן הקשיח כסרן מניע ומהי צורתו של הסרן הקשיח הקדמי ?
תשובה יד - 98
המיתלה מסוג קשיח שמסוגל לפעול במשקל רב .
חסרונות סרן קשיח :
1. תנודות הדרך עוברות מגלגל אחד לגלגל משני .
2. כבד והמסה הלא מוקפצת גבוהה ומכות מהדרך עוברות למרכב .
3. מרכז הכובד גבוה והרכב פחות יציב .
סרן קידמי קשיח בנוי שלחתך צורה I ולו קצה אליוט . זויות ההיגוי אינם משתנות כתוצאה מזעזועי הדרך והמשקל . רדיוס הפניה של הרכב קטן יותר בגלל הפרעה מקפיצי עלים .
סרן אחורי מקובל כסרן מניע בציר אחורי מסוג בנג'ו ומחובר לשילדה בקפיצי עלים שסופגים תנודות הדרך ומעברים רק כוחות עצירה ותאוצה .
שאלה יד - 25
איזה סוגים של סרן נפרד מקובלים . ואיך פועל סרן מתנדנד של מפרק אחד ואיך כזה בעל שני מפרקים ?
תשובה יד - 25
סוגי הסרנים :
1. סרן מתנדנד חד מיפרקי מצויד במשולש אחד כנידנוד רוחבי ונתמך בקפיץ ספרלי נמצא בעיקר בציר אחורי .
2. סרן מתנדנד דו מפרקי מצויד בשני מיפרקים נמצא בעיקר בהינע קידמי ומצויד בשני משולשים שמשמשים כנידנודים ריחביים .
בשינוי מישקל הרכב משתנים במידה קטנה השפיה והתכנסות אבל המרחק בין הגלגלים נשאר קבוע .
שאלה יד - 45
מהו סוג המתלה שבתמונה , היכן הוא משמש ומהם מאפיניו ?
תשובה יד - 45
המתלה מסוג בלתי תלוי ושייך לציר קידמי .
המאפינים :
1. מרכז כובד נמוך ומרכז ריקון גבוה וזה גורם להקטנת תנודות לצדדים .
2. מיבנה קל והמסה לא מקפצת קטנה , פחות מכות מהכביש עוברות למרכב .
3. תנודות גלגל אחד אינם עוברות לשני .
4. אפשרות להפנות גלגלים בזוית גדולה יותר .
זויות ההיגוי אינם משתנות שני המשלשים כפולים מיצבים חיבים ללכת לאורך והרוחב . מקטין צלילת הרכב בעצירה .
תמונה ב'  - מרכז ריכון גבוה וקרוב למרכז הרכב והרכב מתנדנד פחות .
תמונה ג' - מרכז הריכון נמוך רחוק ממרכז הכובד והרכב מתנדנד יותר .
מתגברים על תנודות  ריכון בעזרת מוט פיתול מיצברוחבי המחבר גלגלים אחד לשני ומעביר כוח מצד לצד .
שאלה יד - 217
תאר ואפין את מערכת המתלה וההיגוי שבתמונה .
תשובה יד - 217
המתלה מסוג בלתי תלוי ומצויד במשולשים וקפיץ ספירלי בניהם ובתוך הקפיץ עובר בולם זעזועים .
תכונות המיתלה :
1. מרכז כובד נמוך ומרכז ריקון גבוה וזה גורם להקטנת תנודות לצדדים .
2. מיבנה קל והמסה לא מקפצת קטנה , פחות מכות מהכביש עוברות למרכב .
3. תנודות גלגל אחד אינם עוברות לשני .
4. אפשרות להפנות גלגלים בזוית גדולה יותר .
בין הגלגלים נמצא מוט פיתול רוחבי כדי להקטין תנודות לצדדים . השפיה משתנה במידה קטנה בעלית המישקל על הרכב לכיוון חיובי כדי ליצב את הרכב , סידור זה מונע שינויבמרחק בין הגלגלים והצמיגים נשחקים פחות .
הגה מסוג מסרק ומצויד בנוסף בתיבה הגה היות והנהג יושב לפני הסרן .מבנה צינור הגה מאפשר התקפלות שלו בהתנגשות כדי למנוע פגיעה בנהג .


שאלה יד - 56
מהו סוג המתלה שבתמונה , היכן הוא משמש ומהם מאפיניו ?
תשובה יד - 56
המיתלה בלתי תלוי מסוג משולשים משופעים ומופיע בציר מניע אחורי . לכל גלגל סרן מניע בעל שני מיפרקים והניע סופי מחובר לשילדה המתלה נתמך בקפיצים ספרלים מרכז הריכון קרוב למרכז הכובד המתלה מייצב בעזרת מות פיתול רוחבי המחובר בין הגלגלים תנודות גלגל אחד אינם עוברות לגלגל שני ומישקל המיתלה נמוך .כתוצאה מתנודות הדרך הגלגלים מתכנסים ומתרחבים והשפיעה משתנה במידה קטנה . יציבות הרכב בנסיעה ובסיבובים טובה .
שאלה יד - 141
תאר את המיתלה שבתמונה .
תשובה יד - 141
זה מיתלה בלתי תלוי בעל משולש נידנוד רוחבי יחיד ומקובל בסרן אחורי , קפיץ בורגי תומך במשולש ומוטות רדיוס מיצבים את הרכב לאורך ומעבירים את כוחות עצירה והתאוצה . למיתלה תכונות של מיתלה בלתי תלוי והם :
1. מרכז כובד נמוך ומרכז ריקון גבוה וזה גורם להקטנת תנודות לצדדים .
2. מיבנה קל והמסה לא מקפצת קטנה , פחות מכות מהכביש עוברות למרכב .
3. תנודות גלגל אחד אינם עוברות לשני .
4. אפשרות להפנות גלגלים בזוית גדולה יותר .
שאלה יד - 142
איזה מיתלה מתואר בתמונה ואיך הוא בנוי ?
תשובה יד - 142
זה מיתלה בלתי תלוי בעל זרועות נידנוד אורכיים שני צינרות מחברים את הזרעות ובתוכם מוטות פיתול .
מוטות רדיוס (7) מחברים את הנדנודים לשילדהומוט מיצב (8) מקטין את הנידנוד לצדדים . זויות השפיעה והתכנסות אינם משתנות . למיתלה תכונות של מיתלה בלתי תלוי והם :
1. מרכז כובד נמוך ומרכז ריקון גבוה וזה גורם להקטנת תנודות לצדדים .
2. מיבנה קל והמסה לא מקפצת קטנה , פחות מכות מהכביש עוברות למרכב .
3. תנודות גלגל אחד אינם עוברות לשני .
4. אפשרות להפנות גלגלים בזוית גדולה יותר .
שאלה יד - 60
תאר תכונות ומבנה של מתלה נפרד קדמי עם נדנודים רוחביים .
תשובה יד - 60
הנידנודים הרוחביים מותקנים בצורה משולשים הנתמחים לשילדה בקפיצים בורגיים תנודות גלגל אחד אינם עוברות לשני , מרכז הכובד נמוך ומרכז הריכון גבוה והרכב מתנדנד פחות , החלק הקידמי שוקע (צולל) במידה קטנה בבלימה תחת עומס ופניות , זויות השפעיה והתכנסות משתנים במידה קטנה . המיבנה מורכב ובעל מיפרקים .
שאלה יד - 185
תאר ואפיין את המיתלה שבתמונה מה מסומן בחלקים (15) ו - (16) ?
תשובה יד - 185
המיתלה בלתי תלוי מסוג מק - פרסון וכולל קפיץ בולם זעזועים ואת ציר הצידוד של הגלגל . חלקו העליון מחובר לשילדה וחלקו התחתון לנידנוד רוחבי (13) .
תכונות המיתלה :
1. מרכז כובד נמוך ומרכז ריקון גבוה וזה גורם להקטנת תנודות לצדדים .
2. מיבנה קל והמסה לא מקפצת קטנה , פחות מכות מהכביש עוברות למרכב .
3. תנודות גלגל אחד אינם עוברות לשני .
4. אפשרות להפנות גלגלים בזוית גדולה יותר .
המספר (15) מציין את זוית הצידוד . וניתן לכוון אותה על ידי הזזת תפוח (12) .
המספר (16) מציין רדיוס היגוי חיובי . והוא קובע את הקושי בסיבוב ההגה.
שאלה יד - 152
בתמונה עמוד מק - פרסון של פורד קפרי 82 . תאר את מבנהו ובמיוחד תפקידו של חלק (12) .
תשובה יד - 152
המיתלה בלתי תלוי מסוג מק - פרסון שכולל קפיץ בולם זעזועים את ציר הצידוד חלקו העליון מחובר לשילדה וחלקו התחתון לנידנוד רוחבי . חלק (14) משמש בסיס תחתון של הקפיץ . חלק (4) משמש נקודת חיבור עליונה . חלק (6) משמש צינור חיצוני שבתוכו נכנס בולם דו צינורי . חלק (13) בוכנה בתוך הבולם שבתוכה שסתומים חד כיוונים . חלק (1) יד הסרן . תלק (2) חיבור למפרק כדורי תחתון . חלק (12) טבעת גומי סינטטית רכה כדי לבלום פתיחה מקסמלית של הבולם .
שאלה יד - 46 , יד - 61
מהו סוג המתלה שבתמונה , היכן הוא משמש ומהם מאפיניו ?
תאר תכונות ומבנה של מתלה נפרד קדמי מסוג מק - פרסון .
תשובה יד - 46 , יד - 61
זה מיתלה מסוג מק - פרסון שכולל קפיץ בולם זעזועים את ציר הצידוד חלקו העליון מחובר לשילדה וחלקו התחתון למשולש . שייך לציר קידמי .
יתרונות המיתלה :
1. מרכז כובד נמוך ומרכז ריקון גבוה וזה גורם להקטנת תנודות לצדדים .
2. מיבנה קל והמסה לא מקפצת קטנה , פחות מכות מהכביש עוברות למרכב .
3. תנודות גלגל אחד אינם עוברות לשני .
4. אפשרות להפנות גלגלים בזוית גדולה יותר .
המיתלה מצויד גם במיצב לרוחב שמעביר כוחות מצד לצד כדי להקין תלתולים לצדדים .
שאלה יד - 33 , יד - 62
תאר את המאפינים של הסרן הקשיח ושל הסרן המתנדנד !
תאר תכונות ומבנה של סרן אחורי קשיח עם קפיצים דפופים .
תשובה יד - 33 , יד - 62
סרן קשיח מצויד בקפיצי עלים (דפופים) בנוסף לגמישות שהם מקנים הם מעבירים גם את כוחות העצירה , תאוצה ונידוד לצדדים .
יתרונות
מתלה קשיח ופשוט מסוגל לפעול תחת עומס רב .
חסרונות סרן קשיח :
1. תנודות הדרך עוברות מגלגל אחד לגלגל ניגדי .
2. כבד והמסה הלא מוקפצת גדולה ומכות מהדרך עוברות למרכב .
3. מרכז הכובד גבוה והרכב פחות יציב .
4. הצמדות לכביש גרועה .
סרן מתנדנד מצטיין :
1. תנודות גלגל אחד אינם עוברות לשני .
2. מרכז הכובד נמוך ומגדיל יציבות והצמדה לכביש .
3. משקל המיתלה נמוך שמקטין מסה לא מוקפצת .
חסרונות סרן מתנדנד :
השפיעה והתכנסות עלולים להשתנות ולגרום לרעידות צמיגים , שחיקתם וחוסר יציבות בפניות חדות .
שאלה יד - 55 , יד - 64
מה סוג המתלה שבתמונה , היכן הוא משמש ומהם מאפיניו ?
תאר תכונות ומבנה של מתלה נפרד אחורי מסוג "דה - דיון" .
תשובה יד - 55 , יד - 64
זה מתלה מסוג "דה - דיון" בעל סרן קשיח שנתמך בקפיצים ספרילים ומיוצב במותות תגובה אורכיים כדי לעביר כוחות תאוצה ועצירה . מערכת עברת הכוח מחובר לשילדה בשני גלי הינע עם מיפרקים יורדים לכל גלגל מניע .
למבנה מספר יתרונות :
1. בסרן קשיח זויות השפיעה והתכנסות אינם משתנות .
2. מישקל המיתלה נמוך המסה הלא מוקפצת קטנה ופחות מכות עוברות למרכב .
תסרונות :
1. תנודות גלגל אחד עוברות לשני .
2. מבנה יקר.
שאלה יד - 129
מהן המעלות של מתלה עמוד קפיצי (כדוגמת מק - פרסון) ומה המיוחד בסרן מסוג "דה - דיון" , לעומת סרנים אחרים עם מתלה נפרד ? מהן הדרישות ממערכת מתלה של רכב ובאיזה סוגי קפיצים משתמשים למטרה זו ?
תשובה יד - 129
מתלה עמוד מסוג מק - פרסון מצטיין בפישטות מישקל נמוך המסה לא מוקפצת קטנה ותנודות הכביש נבלמות טוב , המבנה טופס פחות מקום אפשרות , הפנית הגלגל גדולה יותר ןתנודות גלגל מצד אחד אינם עוברות לשני אבל זויות שפיעה והתכנסות משתנות במידה קטנה .
מתלה מסוג "דה - דיון" הוא בעל סרן קשיח ונתמך בקפיצים כפולים ומיוצב במוטות תגובה אורכיים . מערכת עברת הכוח מחוברת לשילדהולא הסרן .
למבנה זה יתרונות של סרן קשיח שזויות ההיגוי אינם משתנות אבל משקל המיתלה נמוך . חסרונו תנודות גלגל אחד עוברות לשני והמיבנה יקר .
תפקיד מערכת המיתלה :
1. למנוע מתנודות הכביש מלעבור למרכב כדי לשפר נוחיות הנוסעים .
2. להבטיח הצמדת הגלגלים לכביש .
3. לייצב את הרכב בכל מצבי נהיגה .
סוגי הקפיצים :
1. קפיץ בורגי (ספירלי) .
2. קפיץ עלים (דפופים) .
3. קפיץ פיתול .
4. קפיץ כריות אויר .
5. קפיץ אויר מעורב בשמן .
שאלה יד - 24
מהן הדרישות מסרן קדמי בלתי תלוי ומהם מאפיניו ביחס לסרן קשיח ?
תשובה יד - 24
מיתלה בלתי תלוי מאפשר הרכבת מנוע נמוך יותר שמוריד מרכז הכובד .
ממיתלה בלתי תלוי נדרש :
1. מרכז כובד נמוך ומרכז ריכון גבוה וזה גורם להקטנה תנודות לצדדים.
2. תנודות גלגל אחד אינם עוברות לשני .
3. אפשרות להפנית גלגלים בזוית גדולה .
4. מרכז הכובד נמוך מגדיל יציבות והצמדה לכביש .
5. מישקל המיתלה נמוך ומסה לא מוקפצת קטנה .
6. מערכת ההיגוי פועלת על כל גלגל בנפרד בעזרת הגה מחולק או הגה מסרק .

יום שבת, 14 באפריל 2012

שאלות ותשובות בנושא תיבות הילוכים


שאלה יא - 27
הסבר את הצורך בממסרה בכלי רכב ומנה את הסוגים של הממסרות המקובלים בהם .
תשובה יא - 27
המומנט שהמנוע מפתח אינו מספיק גדול כדי להתגבר על התחלת נסיעה או נסיעה בעליות חזקות . בהורדת הילוך מגבירים את מומנט המנוע לפי יחס המסירה על חשבון הקטנת מהירות הנסיעה . תיבת הילוכים מאפשרת ניצול יעיל של כוח המנוע לפי תנעי הנסיעה ואפשרות נסיעה בהילוך אחורי והפרדה בין המנוע לגלגלים .
סוגי התימסרות :
1. מימסרה ללא סיכרוני .
2. מימסרה בעלת החלפת הילוכים סיכרונית .
3. מימסרה פלנטרית לתיבת הילוכים אוטומטיות .
4. ממסרה רציפה .
5. מימסרה שציר הכניסה וציר היציאה נמצאים על אותו ציר .
6. מימסרה להינע קידמי שציר כניסה וציר יציאה לא נמצאיים על אותו ציר .
שאלה יא - 28
תאר את נמבנה של תיבת ההילוכים הרגילה ואת עיקרון הפעולה שלה .
תשובה יא - 28
שנן ציר כניסה לתיבת הילוכים מניע את הציר הניגדי שעליו קבועים מספר גלגלי שיניים בהתאמה למספר הילוכים . לגלגלי שיניים אלה מחוברים גלגלי שיניים שנמצאים על הציר הראשי המוציא את התנועה החוצה . החלפת הילוכים נעשית במקשר סינכרוני המחבר את גלגל השיניים שעל הציר הראשי אם ציר היציאה להוצאת התנועה . ככל שהילוך נמוך יותר יחס העברה גבוה יותר הכוח המעובר לגלגלים גבוה ומהירות הנסיעה קטנה .
שאלה יא - 82
תאר את תיבת הילוכים שבתמונה . מנה את השמות של חלקיה ,כמה הילוכים יש בממסרה זו ואיזה הילוך משולב בתמונה ?
תשובה יא - 82
זו היא ממסרה בעלת ארבע הילוכים קדימה והילוך אחורי . גלגלי השיניים בעלי שיניים אלכסניות ולכן שקטות יותר ומסוגלות להעביר כוחות גדולים . החלפת הילוכים נעשית בעזרת מקשרים סינכרונים לחץ קבוע (8 , 9 ) . משולב הילוך שלישי התנועה ניכנסת דרך הילוך ישיר (1) ועוברת לגלגל ניגדי (2) ומימנו דרך גלגל שיניים (5) למקשר (9) ויצא דרך ציר יציאה (3) . גלגל הביניים (4) משמש להפיכת תנועה ולשילוב להילוך אחורי . מספר (6) גלגל שיניים הילוך שיני . מספר (7) גלגל שיניים הילוך ראשון . מספר (8) משלב . מספר (11) סינכרונים . מספר (10) טבור מקשר סינכרוני .
שאלה יא - 117 , יא - 74
מהו סוג הממסרה בתמונה שלפנינו , כמה הילוכים יש בה ואלו גלגלי שיניים ? תאר את זרימת הכוח בהילוך השני וציין את שמות כל החלקים ואת תפקידם !
מה הם המאפיינים של תיבת הילוכים שגל המבוא וגל המוצא על מישור משותף , אלו הם הגלים בתיבה שכזו ואיך הם ממסובים ?
תשובה יא - 117 , יא - 74
זו תיבה הילוכים בעלת מקשרים סיכרונים לארבע הילוכים והילוך אחורי . להילוך אחורי שיניים ישרות והשילוב ללא  סינכרון לשאר גלגלי השיניים יש שיניים אלכסניות והם שקטות וחזקות .
זרמת הכוח בהילוך שיני נעשית דרך הילוך ישיר (11) ודרך ציר (12) וממנו דרך גלגל שיניים שעל הציר הניגדי לשנן (6) שעל הציר הראשי מדרך מקשר סיכרוני (5) לציר יציאה (1) החוצה .
בתיבה זאת 3 גלים : גל מבוא ובהמשכו גל מוצא ומתחתם גל ניגדי . לכל הילוך יש שני גלגלי שיניים , אחד על הגל הנגדי והשני על המוצא . הגלים0 מוסבים בעגרת מיסב כדוריים או מיסבים גליליים או תותבים . גל המבוא וגל המוצא מסתובבים באותו כיוון .
שאלה יא - 100 , יא - 75
בתמונה מוצגת ממסרה בין - סרנית של מכונית בעלת הנעה קדמית . מנה את החלקים לפי המספור . כמה הילוכים לתיבה זו ומהו סוג של ממסרת הפחתה הסופית ?
מה הם המאפייניים של תיבת הילוכים שגל המבוא וגל המוצא אינם נמצאים בה על מישור משותף , מה הם הגלים בתיבה זו , ואיך הם ממוסבים ?
תשובה יא - 100 , יא - 75
לתיבת הילוכים זאת ארבע הילוכים קדימה והילוך אחורי . היא מצוידת בארבע מקשרים סינכורנים . מערכת הפחתה הנע סופי מצוידת בסבבת בעלת שיניים אלכסניות (4) ועטרה (3) ובית דיפרנציאל (2) .
חלקי המצמד :
(5) קפיץ שמש .
(7) דיסקת חיכוך .
(8)מכלל המצמד .
(9)גלגל תנופה .
מהפעלת מנוף ונדנד (18) משחררים את המצמד דרך מיסב לחץ (19) ומוט דחיף (6) . המערכת כוללת שני גלים מבוא עליון (12) ומוצא תחתון דרך סבבת (4) .
הילוך ראשון מקבלים מגלגלי שיניים (10 ו - 25) כאשר התנועה עוברת דרך מקשר (24) שמשמש גם שנן הילוך אחורי .
הילוך שיני מקבלים מגלגלי שיניים (13 ו - 23) כאשר התנועה עוברת דרך  מקשר (24) .
הילוך שלישי מקבלים מגלגלי שיניים (15 ו - 22) כאשר התנועה עוברת דרך מקשר (16) 
הילוך דביעי מקבלים מגלגלי שיניים (17 ו - 21) כאשר התנועה עוברת דרך מקשר (16) 
להיוך אחורי משתמשים בגלגל שיניים שעל מקשר (24) וחלקים (1 ו - 26) משמשים כסרנים מניעים לגלגלים .
שאלה יא - 29
מהו גלגל של שיניים מלוכסנות ומפני מה מעדיפים להשתמש בו בתיבות הילוכים ? איזה קשר קיים בין מומנט הפיתול לבין כוח הדחיפה בגלגלים המניעים ?
תשובה יא - 29
בגלגל שיניים מלוכסנות אורך השן גדול יותר ותמיד משולבים יותר משן אחת ולכן הגלגל מסוגל להעביר כוח רב יותר והתנועה שקטה . ככל שמומנט הפיתול גדול יותר גדול גם הכוח הדוחף את הגלגל .
שאלה יא - 33
משום מה יש להחליף את הגלגלים של תיבות ההילוכים לעולם בזוגות ? על איזה תקלה מצביע רעש של טחינה מתיבת הילוכים , ומה עלול לגרום לזמזום או אפילו 
ליללה ?
תשובה יא - 33
גלגלי שיניים פועלים בזוגות והתיאמו עצמם החלפת גלגל אחד בלבד תגרום לרעשים והתבלות מהירה של הגלגל החדש .
רעש טחינה מצביעה על מיסבים שבורים וגלגלי שיניים שבורים .
זמזום או יללה נגרם מחוסר שמן או פגם מימסבים .
שאלה יא - 21
הסבר את מיון השמנים לפי SAE ולפי API ! מהם שמיני ATF ?
תשובה יא - 21
SAE זה תקן אמריקאי לסיוג שמנים .
API זה תקן מכון הנפט האמרקאי .
שני התקנים מתיחסים לבדיקות שמנים ומסמנים אותם לפי דרגות צמיגות כמו : 20,30,40 ושמנים רב דירגיים : 50 20 . סימון לשמן מנוע דיזל באות C וסימון לשמן מנוע בנזין באות S . סימון טיב השמן לפי דרגות מ - A עד F .
ATF זה שמן לתיבת הילוכים אוטמטית , משמן זה נדרש התכונות הבאות :
1. עמידה בחום גבוהה .
2. עמידה בלחצים גבוהים .
3. יציבות בעבודה למשך זמן רב .
4. כושר ערבוב בין שמני תיבת הילוכים אוטומטית ללא קילקול .
שמן בשם דקסטרון מצטיין בחיכוך סטטי גבוה וחיכוך דינמי נמוך .
שאלה יא - 132 , יא - 30 , יא - 88 , יא - 94
מהו סוג המצמד הסינקרוני שבתמונה ? הסבר את פועולתו ואת התפקיד של כל אחד מחלקיו !
תאר את עיקרון הפעולה של המצמד הסינקרוני והסבר את המצמד הסינקרוני מסוג "התמדתי" .
בעזרת תמונה תאר את המצמד הסינקרוני ההתמדתי .
תאר איך נמנעת השתלבות של הילוך בממסרה בעלת מצמד סינקרוני התמדתי , כל עוד לא נוצר שוויון המהירויות !
תשובה יא - 132 , יא - 30 , יא - 88 , יא - 94
מקשר התמדתי גורם לשילוב הילוך ללא חריקה בהשוואת המהיריות של הגלגלים שאליהם מתחברים .
בלחיצה על ידית הילוכים מזזים את משלב אחד בעזרת מלגז וזה דוחף את שלשת הגששים (3) שהם דוחפים את קונוס הסינכרון מנחושת (6) לתוך קונוס פלדה (9) שעל גלגל שיניים (8) שעליו מתחברים . נוצר חיכוך שגורם להפרעה קטנה בהמשך שילוב בגלל חופש קטן מיוחד שבין הגששים לחריצים בקונוס הסינכרון (10) לחיצה נוספת חזקה יותר תצמיד את הקונסים ומהירות הסיבוב משתווה . ואז שיני המשלב הפנמיות (1) משתלבים יפה בשיני הצמדה (7) שבגלגל שיניים (8) .
שאלה יא - 129
מהו סוג המצמד הסיקרוני שבתמונה . מנה את חלקיו והסבר את פעולתו .
תשובה יא - 129
זה מצמד סינקרוני מסוג לחץ קבוע .
המצבים הנראים בתמונה :
1. מצב ביניים סרק .
2. התחלת שילוב הצמדת קונסים והתאמת מהירות .
3. שילוב מלא .
אופן פעולה :
לחיצה על ידית הילוכים מזיזה את המשלב ודרך כדורי סגר הנתמכים בקפיצים מזיזים טבור המקשר לכיוון הצמדה של הקונסים . כתוצאה מחיכוך מהירות הגלגלים משתווה ובהמשך הלחיצה משתלבים שיני המקשר לשיני הגלגל שעליו מתחברים .
        

טרומפלדור בגליל-משנת 1913

סרט על אולטרה-סאונד תלת ממדי

ליקוי חמה 2009

טלסקופ החלל האבל

סגננות חשיבה ולמידה

הסכנה הגדולה הטמונה בעובש