איך בונים מצגת

יום שבת, 14 באפריל 2012

שאלות ותשובות בנושא תיבות הילוכים


שאלה יא - 27
הסבר את הצורך בממסרה בכלי רכב ומנה את הסוגים של הממסרות המקובלים בהם .
תשובה יא - 27
המומנט שהמנוע מפתח אינו מספיק גדול כדי להתגבר על התחלת נסיעה או נסיעה בעליות חזקות . בהורדת הילוך מגבירים את מומנט המנוע לפי יחס המסירה על חשבון הקטנת מהירות הנסיעה . תיבת הילוכים מאפשרת ניצול יעיל של כוח המנוע לפי תנעי הנסיעה ואפשרות נסיעה בהילוך אחורי והפרדה בין המנוע לגלגלים .
סוגי התימסרות :
1. מימסרה ללא סיכרוני .
2. מימסרה בעלת החלפת הילוכים סיכרונית .
3. מימסרה פלנטרית לתיבת הילוכים אוטומטיות .
4. ממסרה רציפה .
5. מימסרה שציר הכניסה וציר היציאה נמצאים על אותו ציר .
6. מימסרה להינע קידמי שציר כניסה וציר יציאה לא נמצאיים על אותו ציר .
שאלה יא - 28
תאר את נמבנה של תיבת ההילוכים הרגילה ואת עיקרון הפעולה שלה .
תשובה יא - 28
שנן ציר כניסה לתיבת הילוכים מניע את הציר הניגדי שעליו קבועים מספר גלגלי שיניים בהתאמה למספר הילוכים . לגלגלי שיניים אלה מחוברים גלגלי שיניים שנמצאים על הציר הראשי המוציא את התנועה החוצה . החלפת הילוכים נעשית במקשר סינכרוני המחבר את גלגל השיניים שעל הציר הראשי אם ציר היציאה להוצאת התנועה . ככל שהילוך נמוך יותר יחס העברה גבוה יותר הכוח המעובר לגלגלים גבוה ומהירות הנסיעה קטנה .
שאלה יא - 82
תאר את תיבת הילוכים שבתמונה . מנה את השמות של חלקיה ,כמה הילוכים יש בממסרה זו ואיזה הילוך משולב בתמונה ?
תשובה יא - 82
זו היא ממסרה בעלת ארבע הילוכים קדימה והילוך אחורי . גלגלי השיניים בעלי שיניים אלכסניות ולכן שקטות יותר ומסוגלות להעביר כוחות גדולים . החלפת הילוכים נעשית בעזרת מקשרים סינכרונים לחץ קבוע (8 , 9 ) . משולב הילוך שלישי התנועה ניכנסת דרך הילוך ישיר (1) ועוברת לגלגל ניגדי (2) ומימנו דרך גלגל שיניים (5) למקשר (9) ויצא דרך ציר יציאה (3) . גלגל הביניים (4) משמש להפיכת תנועה ולשילוב להילוך אחורי . מספר (6) גלגל שיניים הילוך שיני . מספר (7) גלגל שיניים הילוך ראשון . מספר (8) משלב . מספר (11) סינכרונים . מספר (10) טבור מקשר סינכרוני .
שאלה יא - 117 , יא - 74
מהו סוג הממסרה בתמונה שלפנינו , כמה הילוכים יש בה ואלו גלגלי שיניים ? תאר את זרימת הכוח בהילוך השני וציין את שמות כל החלקים ואת תפקידם !
מה הם המאפיינים של תיבת הילוכים שגל המבוא וגל המוצא על מישור משותף , אלו הם הגלים בתיבה שכזו ואיך הם ממסובים ?
תשובה יא - 117 , יא - 74
זו תיבה הילוכים בעלת מקשרים סיכרונים לארבע הילוכים והילוך אחורי . להילוך אחורי שיניים ישרות והשילוב ללא  סינכרון לשאר גלגלי השיניים יש שיניים אלכסניות והם שקטות וחזקות .
זרמת הכוח בהילוך שיני נעשית דרך הילוך ישיר (11) ודרך ציר (12) וממנו דרך גלגל שיניים שעל הציר הניגדי לשנן (6) שעל הציר הראשי מדרך מקשר סיכרוני (5) לציר יציאה (1) החוצה .
בתיבה זאת 3 גלים : גל מבוא ובהמשכו גל מוצא ומתחתם גל ניגדי . לכל הילוך יש שני גלגלי שיניים , אחד על הגל הנגדי והשני על המוצא . הגלים0 מוסבים בעגרת מיסב כדוריים או מיסבים גליליים או תותבים . גל המבוא וגל המוצא מסתובבים באותו כיוון .
שאלה יא - 100 , יא - 75
בתמונה מוצגת ממסרה בין - סרנית של מכונית בעלת הנעה קדמית . מנה את החלקים לפי המספור . כמה הילוכים לתיבה זו ומהו סוג של ממסרת הפחתה הסופית ?
מה הם המאפייניים של תיבת הילוכים שגל המבוא וגל המוצא אינם נמצאים בה על מישור משותף , מה הם הגלים בתיבה זו , ואיך הם ממוסבים ?
תשובה יא - 100 , יא - 75
לתיבת הילוכים זאת ארבע הילוכים קדימה והילוך אחורי . היא מצוידת בארבע מקשרים סינכורנים . מערכת הפחתה הנע סופי מצוידת בסבבת בעלת שיניים אלכסניות (4) ועטרה (3) ובית דיפרנציאל (2) .
חלקי המצמד :
(5) קפיץ שמש .
(7) דיסקת חיכוך .
(8)מכלל המצמד .
(9)גלגל תנופה .
מהפעלת מנוף ונדנד (18) משחררים את המצמד דרך מיסב לחץ (19) ומוט דחיף (6) . המערכת כוללת שני גלים מבוא עליון (12) ומוצא תחתון דרך סבבת (4) .
הילוך ראשון מקבלים מגלגלי שיניים (10 ו - 25) כאשר התנועה עוברת דרך מקשר (24) שמשמש גם שנן הילוך אחורי .
הילוך שיני מקבלים מגלגלי שיניים (13 ו - 23) כאשר התנועה עוברת דרך  מקשר (24) .
הילוך שלישי מקבלים מגלגלי שיניים (15 ו - 22) כאשר התנועה עוברת דרך מקשר (16) 
הילוך דביעי מקבלים מגלגלי שיניים (17 ו - 21) כאשר התנועה עוברת דרך מקשר (16) 
להיוך אחורי משתמשים בגלגל שיניים שעל מקשר (24) וחלקים (1 ו - 26) משמשים כסרנים מניעים לגלגלים .
שאלה יא - 29
מהו גלגל של שיניים מלוכסנות ומפני מה מעדיפים להשתמש בו בתיבות הילוכים ? איזה קשר קיים בין מומנט הפיתול לבין כוח הדחיפה בגלגלים המניעים ?
תשובה יא - 29
בגלגל שיניים מלוכסנות אורך השן גדול יותר ותמיד משולבים יותר משן אחת ולכן הגלגל מסוגל להעביר כוח רב יותר והתנועה שקטה . ככל שמומנט הפיתול גדול יותר גדול גם הכוח הדוחף את הגלגל .
שאלה יא - 33
משום מה יש להחליף את הגלגלים של תיבות ההילוכים לעולם בזוגות ? על איזה תקלה מצביע רעש של טחינה מתיבת הילוכים , ומה עלול לגרום לזמזום או אפילו 
ליללה ?
תשובה יא - 33
גלגלי שיניים פועלים בזוגות והתיאמו עצמם החלפת גלגל אחד בלבד תגרום לרעשים והתבלות מהירה של הגלגל החדש .
רעש טחינה מצביעה על מיסבים שבורים וגלגלי שיניים שבורים .
זמזום או יללה נגרם מחוסר שמן או פגם מימסבים .
שאלה יא - 21
הסבר את מיון השמנים לפי SAE ולפי API ! מהם שמיני ATF ?
תשובה יא - 21
SAE זה תקן אמריקאי לסיוג שמנים .
API זה תקן מכון הנפט האמרקאי .
שני התקנים מתיחסים לבדיקות שמנים ומסמנים אותם לפי דרגות צמיגות כמו : 20,30,40 ושמנים רב דירגיים : 50 20 . סימון לשמן מנוע דיזל באות C וסימון לשמן מנוע בנזין באות S . סימון טיב השמן לפי דרגות מ - A עד F .
ATF זה שמן לתיבת הילוכים אוטמטית , משמן זה נדרש התכונות הבאות :
1. עמידה בחום גבוהה .
2. עמידה בלחצים גבוהים .
3. יציבות בעבודה למשך זמן רב .
4. כושר ערבוב בין שמני תיבת הילוכים אוטומטית ללא קילקול .
שמן בשם דקסטרון מצטיין בחיכוך סטטי גבוה וחיכוך דינמי נמוך .
שאלה יא - 132 , יא - 30 , יא - 88 , יא - 94
מהו סוג המצמד הסינקרוני שבתמונה ? הסבר את פועולתו ואת התפקיד של כל אחד מחלקיו !
תאר את עיקרון הפעולה של המצמד הסינקרוני והסבר את המצמד הסינקרוני מסוג "התמדתי" .
בעזרת תמונה תאר את המצמד הסינקרוני ההתמדתי .
תאר איך נמנעת השתלבות של הילוך בממסרה בעלת מצמד סינקרוני התמדתי , כל עוד לא נוצר שוויון המהירויות !
תשובה יא - 132 , יא - 30 , יא - 88 , יא - 94
מקשר התמדתי גורם לשילוב הילוך ללא חריקה בהשוואת המהיריות של הגלגלים שאליהם מתחברים .
בלחיצה על ידית הילוכים מזזים את משלב אחד בעזרת מלגז וזה דוחף את שלשת הגששים (3) שהם דוחפים את קונוס הסינכרון מנחושת (6) לתוך קונוס פלדה (9) שעל גלגל שיניים (8) שעליו מתחברים . נוצר חיכוך שגורם להפרעה קטנה בהמשך שילוב בגלל חופש קטן מיוחד שבין הגששים לחריצים בקונוס הסינכרון (10) לחיצה נוספת חזקה יותר תצמיד את הקונסים ומהירות הסיבוב משתווה . ואז שיני המשלב הפנמיות (1) משתלבים יפה בשיני הצמדה (7) שבגלגל שיניים (8) .
שאלה יא - 129
מהו סוג המצמד הסיקרוני שבתמונה . מנה את חלקיו והסבר את פעולתו .
תשובה יא - 129
זה מצמד סינקרוני מסוג לחץ קבוע .
המצבים הנראים בתמונה :
1. מצב ביניים סרק .
2. התחלת שילוב הצמדת קונסים והתאמת מהירות .
3. שילוב מלא .
אופן פעולה :
לחיצה על ידית הילוכים מזיזה את המשלב ודרך כדורי סגר הנתמכים בקפיצים מזיזים טבור המקשר לכיוון הצמדה של הקונסים . כתוצאה מחיכוך מהירות הגלגלים משתווה ובהמשך הלחיצה משתלבים שיני המקשר לשיני הגלגל שעליו מתחברים .
        

תגובה 1:

טרומפלדור בגליל-משנת 1913

סרט על אולטרה-סאונד תלת ממדי

ליקוי חמה 2009

טלסקופ החלל האבל

סגננות חשיבה ולמידה

הסכנה הגדולה הטמונה בעובש