איך בונים מצגת

יום שבת, 24 במרץ 2012

שאלות ותשובות בנושא סרנים מניעים


שאלה יג - 101 , יג - 58
תאר את המבנה ואת המאפיינים של שלושת  התקנים שבתמונה והיכן הם משמשים ?
הסבר את ההבדל בין סרן חצי צף וסרן צף מלא . האם אפשר לשלוף גל סרן שבור בלי לפרק את כל המערכת ? איך ניתן להסיר את תופי הבלמים מסרן חצי צף ?
תשובה יג - 101 , יג - 58
 1.  סרן חצי צף תמונה ב' - הסרן מעביר כוח פיתול ומופעל עליו כוח כפיפה כתוצאה ממשקל הרכב . מיבנה פשוט וזול אבל חלש מתאים לרכב קל . במידה והסרן נשבר הגלגל נופל . ניתן להסיר את הגלגל בעזרת מחלץ .
  2.   סרן צף ¾ תמונה א' - הסרן מעביר כוח פיתול בלבד . כאשר מישקל הרכב עובר דרך צינור בית הסרן במידה והסרן נישבר אין עברת תנועה הגלגל נשאר במקומו . מתאים במישקל בינוני . את הגלגל חולצים במחלף .
  3.   סרן צף מלא תמונה ג' - הסרן מעביר רק כוחות פיתול הגלגל יושב על מיסבים חזקים הסרן חזק ומתאים לרכב כבד . כאשר הסרן נשבר אין העברת תנועה ניתן להוציא את הסרן ללא פירוק הגלגל .
שאלה יג - 63
הסבר את העיקרון ואת אופן פעולת הדיפרנציאל בסרן המניע .
תשובה יג - 63
תפקיד הדיפרנציאל לאפשר העברת תנועה לכל גלגל בנפרד כאשר נוסעים בסיבוב או כאשר הדרך משובשת וגם כאשר קיים הבדל בקוטר הגלגלים מחוסר אויר או שחיקה . בנסיעה ישרה הכוח מועבר מהמנוע לתיבת הילוכים דרך סבבת ועטרה לבית הדיפרנציאל . ודרך ציר הפלנטרים והדיפרנציאל לגלגלים . בנסיעה בסיבוב הגלגל החיצוני עובר יותר דרך מאשר הפנימי והסטליטים מסתובבים סביב צירם ואז גלגל אחד מסתובב פחות מהשני .
שאלה יג - 41
מהו תפקיד ההנע הסופי במערכת הסרן ואיך הוא בנוי ? איך פועל הדיפרנציאל בעת גרירת הרכב ?
תשובה יג - 41
הנע סופי שנמצא בתוך הסרן מאפשר עברת מומנט קטן במהירות גדולה כך ניתן להקטין את מערכת העברת הכוח ורק בתוך הסרן קרוב לגלגלים מקטינים את מהירות הסיבוב ומקבלים ההנע מורכב ממערכת פלנטרית השמש מניע את הגלגלים .
בגרירה הגלגלים מניעים את המערכת הפלנטרית והם מניעים בבית הדיפרנציאל את עטרה וסבבת .
שאלה יג - 42
תאר את מבנה הנע הסרן .
תשובה יג - 42
הנעת הסרן נעשית בעזרת סבבת ועטרה שמעבירה את התנועה בזוית 90 מעלות ומפחיתה את המהירות כדי להגביר את המומנט היוצא מתיבת הילוכים בערך פי 4 - 5 . בסרן נוצרים כוחות גדולים . מיצרים את הסבבת ועטרה מפלדות משבחות .
למיבנה עטרה וסבבת צורות שונות :
 1.  מיבנה קוני .
  2.   היפואידי .
  3.   חילזוני .
  4.   גלילי .שאלה יג - 35
באילו מקרים בנסיעה מהווה הדיפרנציאל חסרון ואילו סוגי דיפרנציאל מבוקר או סגר דיפרנציאלי מוכרים לך ?
תשובה יג - 35
כאשר אחד הגלגלים על אדמה בוצית או שלג הגלגל מסתחרר בהחלקה במהירות כפולה ולא מעביר את כוח המנוע והגלגל מתחפר . בגוררים מיוחדים או בכלי עבודה יש נעילת דפרנציאל מכנית שמופעלת ידנית . במכוניות נוסעים מתקינים דפרנציאל בעל החלקה מוקבלת שמופעלת אוטומטית על ידי דיסקיות חיכוך מיוחדות כאשר אחד הגלגלים מסתחרר.
שאלה יג - 88
תאר את סוגי מערכות ההנע שבתמונה .
תשובה יג - 88
תמונה א' - מימסרה קונית חילזונית שיני הממסרה בנויים בקשת או בסיס השן גדול יחסית ומשלבות יותר משני שיניים .ולכן ניתן להעביר כוחות גדולים בצורה שקטה .
תמונה ב' - מימסרה בעלת שיניים ישרות ומעאבירה את התנועה באותו המישור . מתאים לרכבים שהמנוע נימצא לרוחב . ואז אין צורך להעביר את התנועה ב - 90 מעלות
השיניים הישרות אינם מקובלות בגלל חיסרונם שזה רעש , שן חלשה יותר והכוח מועבר תמיד רק דרך שן אחת .
תמונה ג' - מימסרת חילזונית מצטיינת ביחס מיסרה גדול והעברת כוחות גדולים בשקט מאפשר להנמיך את הרכב ולהוריד מרכז הכובד . עטרה עשויה מברונזה והסבבת מפלדה . דרוש שימון מיוחד בגלל החיכוך הרב .
תמונה ד ' - מימסרה קונית עם שינים ישרות .
תמונה ה' - מימסרה קונית חילזונית שיניים לא ישרות .
תמונה ו' - מימסרה קונית היפואידי ציר הסבבת נמוך מציר עטרה וזה מקשה על כיוון המערכת מרכז הכובד נמוך יותר ופחות הפרעה בתא הנוסעים השיניים מעוקמות ולכן ארוכות יותר , חזקות ושקטות . אבל נוצר חיכוך שגורם לחימום ודרוש שמן מיוחד בשם היפואידי שמכיל הרבה זרחן וגופרית .
שאלה יג - 31 , יג - 32 , יג - 39
מהו סוג השינן בהנע היפואידי ומהי צורתו של שינן זה ?
במה נבדל הנע הסרן הרגיל מן הנע ההיפואידי ?
מהו הבדל בין הנע סרן רגיל להנע היפואידי , מהן מעלותיו של הנע ההיפואידי ומדוע דרוש שמן סיכה מיוחד להנע מסוג זה ?
תשובה יג - 31 , יג - 32 , יג - 39
בהנע רגיל הסבבת נמצאת בקו ישר ממרכז העטרה . בהינע היפואידי ציר הסבבת נמצא נמוך יותר .צורת השן בסבבת ספירלית ובעטרה השן מעוגלת בקשת . וזה מאפשר פעולה שקטה והעברת כוחות גדולים . השן ארוכה וחזקה והכוחות עוברים דרך יותר מישני שיניים . גל הינע נמוך יותר ומפריע פחות אבל החיכוך חזק .
דרוש שמן מיוחד שיעמוד בלחץ גבוה ובחום .
שאלה יג - 56
ענה על השאלות הנגועות לתמונה שלפניך :
תשובה יג - 56
א'. סוג הסרן - צף שלשה רבעים .
ב'. סוג בית הסרן - אינטגרלי .
ג'. סוג התשלובת - היפואידי .
ד'. לסבבת 11 שיניים ולעטרה 43 יחס העברה - 43/11 = 3.9  .
ה'. סוג מערכת ההפחתה - רודפת .
ו'. סוג הרכב שנהוג להשתמש בהתקו זה - הנע אחורי של משאית .
ז'. כאשר עטרה זורקת בודקים את מיקום עטרה על בית הדיפרנציאל ומחזקים ברגים (26) .
ח'. את הסבבת מכוונים בטבעת מרווח (28) ואת עטרה מכוונים בטבעת מרווח (17) .
ט'. נמנעת יציאתו של גל הסרן מצינור הסרן על ידי ברגים (45) .
שאלה יג - 57
תאר את פירוק המערכת שבתמונה שלעיל וציין את שמות כל החלקים .
תשובה יג - 57
 1.  מרוקנים את השמן בהוצאת מגופה (8) .
  2.   מפרקים את הברגים(45) ומוצאים את הסרן .
  3.   מפרקים את אום (3) ואת הברגים (38) ומוצאים טבור (37) .
  4.   מפרקים אומים (4) מברגים (2) ומוצאים את מיכלל הדיפרנציאל מהבית .
  5.   מפרקים את אום (35) של הסבבת מוצאים את אומי בתי מיסבי עטרה (14) ומפרקים את העטרה ומוצאים את הסבבת .
  6.   מפרקים את הסיטליטים והדיפרנציאל מהבית שלהם .
שאלה יג - 103
ענה על השאלות הנגועות לתמונה שלפניך :
תשובה  יג - 103
 1.  סוג הסרן - חצי צף .
 2.  סוג בית הסרן - אינטגרלי .
 3.  תשלובת - היפואידי .
 4.  סוג הרכב - משא + רכב נוסעים .
 5.  את עטרה מכוונים בעזרת דיסקת (17) .
 6.  את הסבבת מכוונים בעזרת דיסקה (29) .
 7.  מיספר שיני עטרה כאשר לסבבת 9 שיניים ויחס העברה הוא 1 : 3,89  - 35=9*3,89
 8.  סוג מערכת ההפחתה - רודפת .
שאלה יג - 104
ענה על השאלות הנגועות לתמונה שלפניך :
תשובה יג - 104
 1.  סוג הממסרה - חילזונית תחתית .
 2.  סוג הרכב שנהוג להתקינה - משאית כבדה .
 3.  מכוונים את המרווח הצירי של מיסבי עטרה - בעזרת אומים(25) שמשני צודי בתי המיסב (23) .
 4.  חלקים (44 ,49) תומכים בעטרה בעומס כדי למנוע זריקה והיו מכוונים במרחק קרוב
 5.  ניתן להוריד את העטרה מהדיפרנציאל רק בחימום .
 6.  בית הדיפרנציאל מכיל 4 סטיליטים .
שאלה יג - 71
תאר באופן עקרוני את הדיפרנציאלים בעלי החלקה מוגבלת .
תשובה יג - 71
מערכת בעלת דיפרנציאל רגיל שבתוכו דיסקיות חיכוך מחציתם מחוברות לבית הדיפרנציאל ומחציתם לדיפרנציאל כאשר אחד הגלגלים מחליק ומסתחרר כתוצאה מבוץ או חול . דיסקיות החיכוך נלחצות מכוח הדחיה של הדיפרנציאל והכוח מהמנוע עובר דרך עטרה לבית הדיפרנציאל וממנו עובר לגלגלים והרכב יכול לנוע .
שאלה יג - 92
הסבר את פעולתו של ההתקן שבתמונה . מהי הכוונה ברישום ליד המספרים (10) ו-(1)
תשובה יג - 92
המערכת מסוג דיפרנציאל בעל החלקה מוגבלת שמונע הסתחררות גלגל כאשר הוא נמצא בחול או בכביש רטוב .
בזמן סחרור הגלגל הקונסים של הפלנטים(3) או (8) נלחצים לבית הדיפרנציאל בעזרת 5 קפיצים (4) והעברת הכוח לגלגל הניגדי נימשכת למרות התחלקות הגלגל בבוץ .
מספר (1) מציין כוח סגירה בורגי  עטרה .
מספר (10) מציין כוח סגירה בירגי בית הדיפרנציאל .
שאלה יג - 87
הסבר את המערכת שבתמונה .
תשובה יג - 87
המערכת מסוג החלקה מוגבלת . מערכת זו מונעת התחפרות וסיחרור אחד הגלגלים כתוצאה מהצמדה של דיסקיות חיכוך (5) ו - (14) שחיציים מחוברות לבית הסרן וחציים לדיפרנציאל הדחיה של דיסקה (18) ודיפרנציאל (19) . והכוח לגלגל הניגדי עובר דרך בית הדיפרנציאל . וסת מישקולות (11) ו - (12) גורם לכך שתתבצע נעילה רק בסיבובים נימוכים שאחד הגלגלים מסתחרר אבל כאשר הבדל בסיבובים 100 סל"ד או כאשר מהירות נסיעה מעל 30 קמ"ש המערכת לא תנעל .
שאלה יג - 93 , יג - 37
איזה דיפרנציאל מבוקר מתואר בתמונה ואיך הוא פועל ?
מהי צורת המבנה של דיפרנציאל מבוקר בעל חיכוך פנימי ?
תשובה יג - 93 , יג - 37
   המערכת מסוג דיפרנציאל בעל החלקה מוגבלת שמונע הסתחררות גלגל כאשר הוא נמצא בחול או בכביש רטוב . הדיפרנציאל מבוקר בעזרת דיסקיות חיכוך שמחציתם בעלות שיניים פנימיות ומחוברות לדיפרנציאל ומחציתם בעלות שיניים חיצניות המחוברות לבית הסרן בזמן סחרור של אחד הגלגלים הדיסקיות שנצמדות בעזרת 4 קפיצים ובעזרת כוח הדחיה הנוסף של הסיטליטים שואפים להרחיק את הדיפרנציאל והתנועה עוברת לגלגל הנגדי דרך הדיפרנציאל .
שאלה יג - 53
תאר בדיקת פעולתו של הדיפרנציאל הננעל של "איטון" .
תשובה יג - 53
 1.  מרימים גלגל אחד באויר עוצרים את הרכב בעזרת "סדה עצירה" משלבים הילוך ומתחילים לשחרר מצמד באם הרכב מתחיל לנסוע הדיפרנציאל תקין .
 2.  מרווח גלגל אחד באויר ומנסים לסובב אותו בעזרת ידית מומנט הוא צריך לזוז רק במומנט גבוה .
  שאלה יג - 82
הסבר את פעולתה של המערכת שבתמונה . בהנחה שהיא חלק מסרן מניע אחורי מהו כיוון הנסיעה של הרכב לפי תמונה זו ?
תשובה יג - 82
 מערכת בעלת דיפרנציאל בעל החלקה מוגבלת שמצוייד בדיסקיות חיכוך מחציתם מחוברות לבית הדיפרנציאל ומחציתם לדיפרנציאל כאשר אחד הגלגלים מחליק ומסתחרר כתוצאה מבוץ או חול . דיסקיות החיכוך נלחצות מכוח הדחיה של הדיפרנציאל והכוח מהמנוע עובר דרך עטרה לבית הדיפרנציאל וממנו עובר לגלגלים והרכב יכול לנוע . בתמונה רואים  פנייה ימינה .
שאלה יג - 98
הדיפנציאל לנעילה עמית תוצרת "ZF" מיוצר עם טבעת זיזים קוטרית , כפי שנראה בתמונה השמאלית , ועם טבעת צירית כמו בתמונה מימין . תאר את עקרונות אופן פעולתו .
תשובה יג - 98
זו מערכת המונעת התחפרות הגלגל כאשר הוא נמצא בחול או בוץ למערכת זוג טבעות אחת בעלת זיזים פנימיים והשניה בעלת זיזים חיצונים המחליפים את הפלנטים (דיפרנציאלים) כלוב עם  זחלנים נמצא בניהם . בנסיעה ישרה מסתובב בית הדיפרנציאל עם הכלוב והפלנטים . בפניות הגלגל החיצוני מסתובב יותר מהר מהפנימי וכאשר נוצרת החלקה של אחת הגלגלים וההפרש בסיבובים בניהם גדול נוצרת חסימה על ידי זחלני הכלוב והגלגל הניגדי מונע .
שאלה יג - 95
איזה דיפרנציאל מבוקר מתואר בתמונה ואיך הוא פועל ?
תשובה יג - 95
זה דיפרנציאל מבוקר שמונע סיחרור הגלגל בנסיעה ישרה גלגל הצלב מעביר את התנועה בעזרת שיניים שעליו ודרך שיני טבעת הפיקות המשולבות לגלגל הצלב בעזרת קפיצים . בין שני טבעות הפיקות המושלבות לצלב נמצא גלגל פיקות מרכזי שבנסיעה ישרה מסתובב יחד עם הצלב . בסיבוב כאשר הגלגל החיצוני מסתובב יותר מהר טבעת הפיקות המרכזית גורמת לניתוק הגלגל החיצוני על ידי הרחקת שיני הטבעת מגלגל הצלב . כאשר אחד הגלגלים מסתחרר ונוצר הפרש סיבובים גדול נוצרת חסימה והגלגל הנגדי מונע .
שאלה יג - 102
תאר בקצרה כל אחד מארבעת הדיפרנציאלים המבוקרים שבתמונה .
תשובה יג - 102
תמונה א' - נעילה דיפרנציאל באמצעות מצבת חופשי שעושה שימוש בגלגלים שנמצאים בתוך כלוב ונצמדים לטבעת בעלת בליטות שמעבירה את התנועה רק בכיוון אחד .
תמונה ב' - נעילה באמצעות גוג טבעות אחת בעלת זיזים פנימיים והשניה בעלת זיזים חיצונים וכלוב עם זחלנים נמצא בניהם . בנסיעה ישרה מסתובב בית הדיפרנציאל עם הכלוב והפלנטים . בפניות הגלגל החיצוני מסתובב יותר מהר מהפנימי וכאשר נוצרת החלקה והפרש הסיבובים גדול בין הגלגלים נוצרת חסיטמה והגלגל הניגדי מונע .
תמונה ג' - נעילה באמצעות דיפרנציאל חיצוני כאשר התנועה עוברת מכיוון אחד לגלגלים . בסיבוב הגלגל החיצוני מסוגל להסתובב מהר יותר מהפנימי ובהחלקת אחד הגלגלים החילזון שלו מעביר את התנועה לגלגל הנגדי .
תמונה ד' - נעילה מוגבלת בעזרת דיסקיות הצמדה חצי מימספר הדיסקיות מחוברים לבית הסרן וחצים לדיפרנציאל הדיסקיות נלחצות על ידי דיסקה בעלת בליטות בנסיעה ישרה שני הגלגלים מונעים . בסיבוב הגלגל החיצוני מסתובב יותר מהפנימי . בסחרור אחד הגלגלים הדיסקה של הגלגל המסתחרר מצמיד את הדיסקיות שלו והתנועה עוברת דרך בית הסרן לגלגל הניגדי .
שאלה יג - 83
מנה לפחות שלוש סיבות לרעש מהסרן המניע בפניות בלבד ושלוש סיבות לרעש מתמיד ממנו .
תשובה יג - 83
רעש בפניות יגרם מחופש רב בין הסיטליטים לדיפרנציאל , ודסקיות חיכוך של הסטליטים שחוקים או צירי סטילטים שחוקים או שן שבורה .
רעש קבוע יגרם מימסבים שחוקים , חופש רב מהסבבת לעטרה או לחץ בין הסבבת לעטרה או שמן לא מתאים או חוסר שמן .   
שאלה יג - 84
מה יכול לגרום לרעשים לא קבועים מהסרן המניע ומה יכולה להיות הסיבה בסרן המניע שתמנע את תנועת הרכב ?
תשובה יג - 84
הגורמים לרעשים לא קבועים מהסרן המניע הם :
 1.  זריקה חזקה של גלגל עטרה .
 2.  חוסר שמן .
 3.  מיסבים בלויים .

הגורמים בסרן המניע שתמנע תנועת הרכב הם :
 1.  שבר בגלגלי שינייים או של סטיליטים ופלנטים .
 2.  מיסבים שבורים .
 3.  סרן שבור .
שאלה יג - 40
מדוע יש להחליף את מערכת הנע הסרן תמיד כיחידה אחת לא מפוצלת , ומהם הנתונים שחקוקים בסבבת ובעטרה ואילו כיוונונים יש לבצע בעת הרכבת מערכת הנע הסרן ?
תשובהנ יג - 40
את הסבבת ועטרה יש להחליף כזוג היות והם מחברים ועובדים ביחד . כדי שיפעלו בשקט וביעילות . על הסבבת ועטרה מופיע מספר זיהוי כזוג ומיספרים נוספים שמתיחסים ליחס עברה ולמידות הדרושות כדי לכוון את הסבבת ועטרה . עטרה והסבבת עשויים מפלדה משובחת .
תהליך ביצוע הרכבה וכיוון :
 1.  מידת עומק הכנסת הסבבת .
 2.  מידת עומס מוקדם על מיסבי הסבבת .
 3.  מידת הרווח בין שיני הסבבת לעטרה .
 4.  עומס מוקדם על מיסבי עטרה .
 5.  בדיקת מידת הזריקה של עטרה .
 6.  צורת השילוב בעזרת סימון צבע על שיני עטרה ושני הסבבת .
שאלה יג - 46
מהו התנאי לפעולתה התקינה של מערכת הנע הסרן ומה יכולה להיות הסיבה ליללת המערכת ?
תשובה יג - 46
כדי שסבבת ועטרה תמלא תפקידה ללא תקלות ובצורה שקטה מיצרים את המערכת בזוגות . יש צורך לכוונם ולהרכיבם במדויק.
הסיבות ליללה במערכת :
 1.  שילוב חופשי מידי בין השיניים .
 2.  שילוב מהודק מידי בין השיניים .
 3.  מיסבים שחוקים .
 4.  חוסר שמן .
 5.  גל הנע אינו מורכב נכון .
שאלה יג - 47
איך בודקים את מצב מערכת ההנע ואיך יש לנהוג כאשר מתברר שהסבבת התבלתה ?
תשובה יג - 47
בודקים את החופש בין הסבבת לעטרה נעזרים באינדקטור המוצמד לעטרה כאשר הסבבת קבועה החופש בערך 0.1 עד 0.2 מ"מ . יש לבדוק את החופש בין שיני הדיפרנציאל . בפירוק כאשר מתברר שהסבבת שחוקה יש להחליף גם את עטרה .
שאלה יג - 48
איך צריך להיות המגע בין הסבבת לעטרה ואיך מוודאים מגע זה ? איך מכוונים את המגע הזה ?
תשובה יג - 48
המגע צריך להיות במרכז השן ולכל אורכה . הבדיקה נעשית בעזרת צבע כחול מיוחד ונעזרים באינדקטור הבודק את החופש בין שיני הסבבת ועטרה שצריך להיות בערך  0.1 עד 0.2 מ"מ . הכיוון נעשה על ידי הכנסה או הרחקה של עטרה מהסבבת על ידי שינוי באום הסוגר את מיסבי עטרה .
כיוון הסבבת נעשה בדסקיות מרווח המרחיקות או מצמידות את הסבבת מעטרה .

שאלה יג - 91
הסבר את המערכת שבתמונה .
תשובה יג - 91
המערכת הנע סופי בעלת הפחתה כפולה דו הילוכית מהיר , איטית , למשאיות כבדות . המערכת מכילה סבבת (1) עטרה (2) ושני זוגות גלגלי שיניים  שבעזרת ידית (9) משנים את הילוך , בשילוב גלגל (5) שמניע את גלגל (7) מקבלים יותר מהירות פחות כוח . בשילוב גלגל (4) שמניע את גלגל (6) מקבלים פחות מהירות יותר כוח .
שאלה יג - 68
תאר את הנע הסרן בעל שתי מהירויות בחירה .
תשובה יג - 68
מערכת זו בעלת הפחתה כפולה משמשת להינע סופי למשאיות כבדות ומאפשרת קבלת שני הילוכים מהיר ואיטי . החלפה נעשית בפיקוד חשמלי או פנאומטי . בורר הילוכים (2) מקשר את המצבים .
שמות החלקים :
סבבת (9) .
עטרה (8) .
גלגלי שיניים מניעים (4) .
גלגלי שיניים מונעים (5) ו - (3) .
דיפרנציאל (6) .גל הנע (סרן) (7) .
שאלה יג - 99
מהו הסרן שבתמונה , היכן הוא משמש ומהי דרך זרימת הכוח ? מה מסמן חלק מספר 10 ?
תשובה יג - 99
הנע סופי אינטגרלי בעל סרן צף מלא בטבור הגלגל נמצאת מערכת הפחתה פלנטרית התנועה נכנסת מהסבבת לעטרה ודרך דיפרנציאל והסרן לגלגל . בטבור הגלגל גלגל שמש (5) מניע את גלגלי המזלות עם נושא המזלות והם מנעים את טבור הגלגל .
חלק (10) תומך בגלגל עטרה שלא תזוז תחת עומס גבוהה (או מיסבים שחוקים ) .
    אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

טרומפלדור בגליל-משנת 1913

סרט על אולטרה-סאונד תלת ממדי

ליקוי חמה 2009

טלסקופ החלל האבל

סגננות חשיבה ולמידה

הסכנה הגדולה הטמונה בעובש