איך בונים מצגת

יום שבת, 3 במרץ 2012

שאלות ותשובות בנושא מצמד


שאלה י - 54
תאר את המבנה של הדיסקיות שבתמונה , את ההבדלים שבמבנה ואת אופן הפעולה שלהם !
תשובה י - 54
תמונה א' - מראה דיסקת חיכוך גמישה כדי לאפשר הצמדה וניתוק גמיש והדרגתי בעזרת מיבנה מפותל של פחיות הדיסקה מפלדה(7)שמאפשר גמישות בין הרפידות . הקשר בין הרפידות ולוחיות הפלדה לטבור(1)נעשים דרך קפיצים היקפיים(8) המעבירים תנועה גמישה בהתחלת הנסיעה תאוצה ועצירה .
תמונה ב' - מראה דיסקה קשיחה שקיימת בה גמישות בין הרפידות בעזרת קיטעי פלדה(5) ואין בה גמישות היקפית .
גמישות צירית דרושה כדי לקבל הצמדה רכה בהתחלת נסיעה ולאחר החלפת הילוכים וזה נעשה בעזרת מבנה מפותל של פחיות הפלדה המאפשרות את הגמישות .
גמישות היקפית דרושה כדי לעביר תנועה גמישה של מומנט המנוע ללא מכות בהתחלת ניסעה , בתאוצה , בעצירות  ובלימות מנוע וזה נעשה בעזרת קפיצים ספרלים היקפים .
שאלה י - 52
מה תפקיד של הגמישות הצירית ושל השיכוך הקוטרי (ההקפי) של דסקת החיכוך ?
תשובה י - 52
גמישות צירית דרושה כדי לקבל הצמדה רכה בהתחלת נסיעה ולאחר החלפת הילוכים וזה נעשה בעזרת מבנה מפותל של פחיות הפלדה שהרפידה מסומררת אליהם . וזה מאפשר את הגמישות בין הרפידות בהצמדה .
 גמישות היקפית דרושה כדי לעביר תנועה גמישה של מומנט המנוע ללא מכות מהמנוע לתיבת הילוכים בהתחלת הנסיעה , בתאוצה , בעצירות ובלימות מנוע  וזה מתאפשר בעזרת קפיצים ספירלים היקפים .
שאלה י - 45
בתמונה שלפניך דסקת חיכוך של מצמד . רשום את שמות החלקים ואת תפקידיהם ותאר בפרוטרוט את פעולתם בעת הצמדה ובעת הפרדה .
תשובה י - 45
שמות החלקים :
(1) קפיצים בורגיים שמעל הטבור תפקידם לעביר תנועה גמישה של מומנט המנוע ללא מכות לתיבת הילוכים .
(2) צלחת הטבור תפקידה לעביר את התנועה מדיסקת החיכוך לציר כניסה תיבת הילוכים .
(3) רפידות חיכוך שתפקידם לעביר את התנועה מגלגל תנופה דרך הטבור לתיבת הילוכים .
(4) פין מגביל תזוזת הטבור נגד הקפיצים מונע קיפוף יתר של קפיצי הטבור כדי למנוע שבירתם .
(5) פחיות פלדה מפותלים תפקידם לגרום להצמדה רכה .
(6) אוגן הטבור .
(7) טבעת חיכוך מחומר סינטטי .
אופן פעולה בזמן הפרדה :
בלחיצה על הדוושה , הכוח מעובר בצורה מכנית או הידראולית למנוף המלגז שלוחץ על מיסב לחץ המעביר את התנועה לאצבעות  המרימות את דיסקת הלחץ מדיסקת החיכוך נגד קפיצים . או קפיץ שמש או קפיצים ספרילים .
אופן פעולה בזמן הצמדה :
בשיחרור הדוושה קפיצי דיסקת הלחץ לוחצים את דיסקת החיכוך והצמדה מתאפשרת ברכות על ידי פחיות הפלדה המפותלות(5) בהמשך מתכווצים קצת קפיצי הטבור(1) כדי לספוג בגמישות את מומנט המנוע המעובר .
שאלה י - 31
מהן התכונות הנדרשות מרפידת המצמד , ומאיזה חומר עשיות דסקות הלחץ ודסקות החיכוך ?
תשובה י - 31
רפידת המצמד צירכה לעמוד בפיני חיכוך , שחיקה וחום רב . להיות גמישה וחזקה ולשמור על מקדם חיכוך גבוה גם כאשר יש שמן ומים על הרפידה . הרפידה ארוגה מאסבסט עם סיבי נחושת או אלמיניום כדי לפזר את החום . כיום עוברים להשתמש בחומר סינטטי במקום אסבסט שהוא חומר מסרטן .
דיסקת הלחץ עשויה מידסקת ברזל או מיצקת פלדה .
שאלה י - 60
בתמונה ניראים שני מצמדי חיכוך המקובלים בכלי רכב . רשום את שמות החלקים לפי המיספור שבתמונה , והסבר , מהו הבדל במבנה , בחלקים ובדרך הפעולה של שני המצמדים .
תשובה י - 60
הבדל בין המצמדים :
מצמד א' בעל אצבעות ואין לו בטבור קפיצים להעברת תנועת מומנט גמישה .
מצמד ב' בעל קפיץ שמש ולטבור יש לו קפיצים להעברת תנועת מומנט גמישה .
מצמד א' מיסב לחץ עם גפרית ודיסקת ביניים(13) המפרידה בין המיסב לאצבעות .
מצמד ב' מיסב לחץ כדורי .
שמות החלקים :
(1) גלגל תנופה .
(2) צינת המצמד .
(3) דיסקת לחץ .
(4) קפיץ בורגי .
(5) קפיץ דיאפרגמה .
(7)דיסקת חיכוך .
(8)אעבע שיחרור .
(9)מיסב לחץ .
(10)מיסב מוביל בגלגל תנופה .
(11)ציר המצמד .
(12)טבור .
(13)דיסקת פלדה בין מיסב הלחץ לאצבעות .
אופן פעולה :
מצמד א'  מתאים לרכבים עם מנועים חלשים יחסית  וזה בעיקר בדגמים מיושנים הסיבות מנופי עטרה שהם אצבעות וציר המצמד בעל קוטר קטן יחסית ולמצמד אין כושר ספיגה של מומנטים .
מצמד ב'  מתאים לרכבים עם מומנטים גדולים בגלל שציר המצמד הילוך ישיר בעל קוטר גדול יותר ובדיסקת החיכוך קפיצים ספרלים הסופגים מומנטים פיתאומים .
שאלה י - 50
במצמדים כפולים מסוימים קיים התקן כדוגמת זה שבתמונה . למה משמש התקן זה ואיך הוא פועל ? מה שמות החלקים ומה תפקידם ?
תשובה י - 50
המבנה מצמד כפול המשמש העברת כוחות כפולים מהמנוע . כאשר לוחצים על דוושת המצמד להפרדה מנופי הרחבה(1) מופעלים בעזרת קפיצים הדואגים שדיסקת הלחץ(4) וגלגל תנופה(6) התרחקו אחד מהשני בצורה שווה . כך ששני דיסקיות החיכוך יתרחקו וישתחררו מדיסקית הלחץ(5) . מגרעות(3) משמשות כחריצי הזכה . כדי למנוע סיבוב הדיסקה המרכזית(5) .
שאלה י - 59
פרט את הבדלים שבין מצמד חד-דיסקי למצמד רב-דיסקי . התיחס למומנטים , למרווחים ולכוח הקפיצים !
תשובה י - 59
המצב במצמד רב דיסקי :
 1.  לחץ הקפיצים היוצרים את החיכוך צריך לגדול ככל שמומנט המנוע גדול יותר .
 2.  הרווח הנדרש שבין שני דיסקיות החיכוך גורם למהלך דוושה ארוך יותר בהפרדה .
 3.  דרוש בלם מיוחד כדי לעצור המשך סיבוב דיסקיות חיכוך בזמן הפרדה .
 4.  נמצאת דיסקת לחץ נוספת .
שאלה י - 20
מהו תפקידה של דיסקת המתכת הנוספת במצמד דו-דסקי , ואיך פועלות רפידות חיכוך גמישות ?
תשובה י - 20
דיסקה זו יוצרת שני שיטחי הצמדה נוספים עבור מצמד בעל שני דיסקיות חיכוך לדיסקה זו חריצה הזכה מתאימים לבליטות בגלגל התנופה . הדיסקה נעה עם גלגל התנופה אבל יכולה לנוע צירית בזמן הפרדה .במצמד זה ניתן להעביר מומננטים כפולים
גמישות צירית בדיסקת החיכוך דרושה כדי לקבל הצמדה רכה בהתחלת הנסיעה בהצמדת מלאה בשיחרור הדוושה. זה מתקבל בעזרת מבנה מפותל של פחיות הפלדה שעליהם מסומררות הרפידות .
שאלה י - 67
מהו סוג המצמד שבתמונה ובאיזה מצב הוא נמצא . איזה כוונונים דרושים למצמד זה , איך מבצעים כוונונים אלה והיכן ? רשום את שמות החלקים ואת תפקידם !
תשובה י - 67
המצמד מסוג קפיץ דיאפרגמה (שמש) במצב שהנהג לוחץ על הדוושה . דיסקת החיכוך מצוידת בקפיצים בטבור כדי להקטין כוחות פיתול פיתאומיים . ופחיות קפיציות בין הרפידות לחיכוך הצמדה .
הכיוון היחידי נעשה בדוושהכדי ליצור מרווח במיסב לחץ .
שמות החלקים :
(1) גלגל תנופה .
(2) דיסקת לחץ .
(3) טבעת מיקום .
(4) מסמרה .
(5) גל המצמד (הילוך ישיר)
(6) מיסב לחץ .
(7) טבעת לחץ ביניים .
(8) קפיץ דיאפרגמה (שמש) .
(9) תפס השמש .
(10) בורג .
(11) צינת המצמד .
(12) דסקת חיכוך .
(13) גל ארכובה .
שאלה י - 71
התמונה מראה כיצד מבצעים כוונון של מצמד . תאר בפרוטרוט את התהליך . רשום את שמות כל החלקים ואת תפקידם !
תשובה י - 71
שמות החלקים :
(1) מדיד לכיוון גובה האצבעות .
(2) אצבע .
(3) בורג כיוון .
(4) אום אבטחה .
(5) בורג לצינת המצמד .
(6) דסקת לחץ .
(7) מדיד עובי שמייצג את דיסקת החיכוך .
(8) גלגל תנופה .
לאחר סגירת המצמד לגלגל התנופה מכונים גובה אצבעות שיהיו בגובה שווה בבורג(3) ומאבטחים על ידי אום(4) .
שאלה י - 55 , י - 56
בעזרת התמונה הסבר במפורט את תהליך הכוונון של המצמד . ציין את השמות  של מכשירי העזר ותפקידיהם .
בתמונה שלפניך מערכת של כלי עזר לטיפול במצמד . הסבר מתי , היכן ולאיזה מטרה או תפקיד משמש כל אחד מהם . כמו - כן תאר את דרך פעולתו של מצמד הזרימה !
תשובה י - 55 , י - 56
בעזרת פלטה מ"ס 2 שמספרה 1048 - j  מכונים גובה אצבעות נעזרים במדיד מ"ס 1 שמספרו 01 - 6456 - j והכיוון נעשה בבורג(1) .
שמות החלקים :
(1) מדיד לכיוון גובה אצבעות .
(2) דיסקת כיוון .
(3) מקב להרכבת מיסב מוביל בגל ארכובה או בגל התנופה .
(4) ציר מירכוז דיסקת חיכוך .
(5) חולץ מיסב מוביל מגל ארכובה .
פעולת מצמד זרימה :
המצמד מורכב משני צלחות בעלות כפות צלחת אחת משמשת משאבה מאיצה מחוברת למנוע ומזרימה את השמש בכוח . לצלחת השניה הטורבינה שמעבירה את הכוח לתיבת הילוכים . מצמד זרימה רק מעביר את כוח המנוע מבלי להגבירו .
שאלה י - 46
מנה את החלקים של המצמד שבתמונה ואת התפקיד של כל חלק . תאר בפרוטרוט מה קורה ב-A  וב-S , בשעה שדסקות החיכוך מתבלות . איך מבצעים את הכוונונים במצמד זה ועל מה בעיקר יש להקפיד לאחר שעושים את הכוונון ?
תשובה י- 46
A - מרווח מצמד המרווח גדל כאשר דיסקיות החיכוך נשחקות .
S - המרווח בין המלגז למיסב הלחץ המירווח קטן כאשר דיסקת המצמד נשחקת .
B - עצר דוושת המצמד .
D - יתד ממרכז מיסב לחץ .
E - טבעת כיוון לחץ קפיץ מרכזי וגובה אצבעות .
F - קפיץ ביטחון למניעת שיחרור טבעת כיוון (E) .
M - בליטה מונעת סיבוב דיסקת הלחץ תוספת הנמצאת בין שני דיסקיות חיכוך .
O - דיסקת לחץ נוספת .
N - נקודת גירוזלמיסב לחץ .
P - ציר המלגז .
לאחר כיוון יש להבטיח את טבעת הכיוון(E) בעזרת קפיץ אבטחה(F) .
בבורג(R ) מכונים את חופש הדוושה(S) לבין המלגז למיסב הלחץ .
שאלה י - 43
מנה את נשמות של חלקי המצמד שבתמונה ואת התפקיד שלהם !
תשובה י - 43
(1) גלגל תנופה .
(2) פין מירכוז גלגל תנופה לגל ארכובה .
(3) תותב מירכוז בגל ארכובה . למירכוז גל המצמד (הילוך ישיר) .
(4) דיסקת חיכוך שמעבירה את התנועה מהמנוע לתיבת הילוכים .
(5) דיסקת לחץ שלוחצת את דיסקת החיכוך לגלגל תנופה .
(6) קפיץ שמש שלוחץ את דיסקת החיכוך לגלגל התנופה .
(7) צינת המצמד המחברת את המצמד לגלגל התנופה .
(8) מיסב לחץ המעביר את הלחיצה מהמלגז לקפיץ שמש .
(9) זרוע המלגז המופעלת מדוושת המצמד .
(10) קצה קפיץ שמש שמעביר את התנועה לדיסקית לחץ .
(11) קפיץ שיכוך כוחות פיתול .
(12) תפוח מישען למלגז .
(13) קפיץ המחבר את המלגז לתפוח המישען .
שאלה י - 44
מנה את נשמות של חלקי המצמד שבתמונה ואת התפקיד שלהם ! תן דעתך בייחוד לחלק מ"ס 3 !
תשובה  י - 44
את המצמד מפרידים בעזרת מיסב לחץ(10) המיסב לוחץ על אצבעות(1) ובעזרת לוחות הפרדה(3) מרימים את דיסקת הלחץ(8) מדיסקת חיכוך(7) . קפיץ(6) משמש להצמדת דיסקת הלחץ . צינת(4) מחברת מיכלול המצמד בגלגל תנופה (11) . קפיץ(9) מונע רעידת אצבעות .
שאלה י - 22 , י - 23
תאר את כל החלקים של מערכת הבקרה ההידראולית של מצמד , תאר את תפקידיהם , ובעיקר את תפקידו של מוט הדחיף של המשאבה המשנית . כמו -כן הסבר לשם מה הכרחי להבטיח מרווח בין מוט הדחיף לבוכנה של המשאבה הראשית , בשעה שהמצמד מוצמד .
תאר את תהליך ההפרדה של המצמד באמצעות מערכת בקרה הידראולית . מהו הלחץ ההידראולית המרבי המותר בשעת התהליך הזה ?
תשובה י - 22 , י - 23
בלחיצת על דוושת המצמד לוחצים על בוכנת המשאבה הבוכנה זזה וכאשר הגומיה שעליה סוגרת את חור השוואה הקטן בגוף המשאבה נוצר לחץ שעובר למשאבת המצמד . הבוכנה של משאבת המצמד מעבירה את הכוח למלגז המצמד והמצמד מתנתק . כאשר אין מירווח בין מוט דחיף למלגז דיסקת המצמד תישחק והמצמד יחליק . הלחץ המירבי במערכת הוא 25 בר .
שאלה י - 51
מהו "מהלך מתח מוקדם" של מצמד ומה בערך גודלו (לא במידות) ? איך נעשה הכוונון האוטומטי במצמד בעל בקרה הידראולית ולשם מה יש צורך להשתמש בציר הכוונה (הילוך ישיר) להצבת המצמד ?
תשובה י - 51
"מהלך מתח מוקדם" במצמד זה המרחק שאותו סוגרים בזמן הידוק בירגי המצמד עד התחברות לגלגל תנופה וגודלו של המרווח תלוי בעובי דיסקת החיכוך .
בקרה הידרואלית בזמן שיחרור דוושת המצמד גומית הבוכנה במשאבת המצמד מגלה את קדח השואה הקטן ונוזל הבלמים משתחרר למיכל והלחץ במשאבה המישנית משתחרר . במידה והמצמד נשחק מיסב הלחץ מתרומם והוא מזיז את המלגז שדוחף אחורה את הבוכנה במשאבה המישנית והיא נשארת במצבה החדש .
משתמשים בציר הכוונה הילוך ישיר כדי למרכז את דיסקת הריכוך בסגירת המצמד . כדי לאפשר חיבור מהיר ללא נזק בהרכבת תיבת הילוכים .   
  שאלה י - 38
הסבר מה עלול לקרות בשעה שאין מקפידים על כוונון של מרווח דוושה , היכן יש לבדוק מרווח זה או מרווחים אלה , ואיך מכוונים אותם !
תשובה י - 38
כאשר אין מרווח בדוושת המצמד המצמד מחליק , נשחק ונשרף . את המרווח בודקים בדוושה ובמנוף המלגז . במצמד המופעל על ידי כבל ישנו בורג כיוון בצד המלגז . ובבקרה הידרואלית הכיוון הוא בבורג הדחיף של משאבה מישנית .
שאלה י - 39
איך מתנהג קפיץ דיאפרגמה של מצמד , ומהו ההבדל ביחס למצמד בעל קפיצים בורגיים ?
תשובה י - 39
למצמד בעל קפיץ דיאפרגמה פעולה רכה בהפרדה יחד עם הצמדה חזקה של דיסקת החיכוך כאשר המצמד מוצמד .
במצמד בעל קפיצים בורגיים הלחיצה מתקשה עם הפעלה .
מצמד דיאפרגמה מאוזן וקטן יותר . במצמד דיאפרגמה אין אפשרות לכיוון אצבעות ולכן חשוב לדייק בעובי דיסקת הלחץ ודיסקת חיכוך .
שאלה י - 21
במה נבדל מצמד עם קפיץ צלחת ממצמד עם קפיצים בורגיים , ומהן המעלות של מצמדים שיש להם קפיץ צלחת ?
תשובה י - 21
במצמד בעל קפיץ צלחת יש מספר רב של אצבעות שלהם שני תפקידים :
 1.  להצמיד בכוח את דיסקת החיכוך .
 2.  לשמש כבוהנות הפרדה .
למצמד בעל קפיץ דיאפרגמה פעולה רכה בהפרדה יחד עם הצמדה חזקה של דיסקת החיכוך כאשר המצמד מוצמד .
במצמד בעל קפיצים בורגיים הלחיצה מתקשה עם הפעלה .
מצמד דיאפרגמה מאוזן וקטן יותר . במצמד דיאפרגמה אין אפשרות לכיוון אצבעות ולכן חשוב לדייק בעובי דיסקת הלחץ ודיסקת חיכוך .
שאלה י - 62
הסבר באיזה צורה משפיעים קפיץ צלחת וקפיצים בורגיים על ההפרדה של המצמד , ומדוע יש להמנע מהפעלת לחץ על הדיאפרגמה של מצמד צלחת , שאינו מורכב למקומו
תשובה י - 62
למצמד בעל קפיץ דיאפרגמה פעולה רכה בהפרדה יחד עם הצמדה חזקה של דיסקת החיכוך כאשר המצמד מוצמד .
במצמד בעל קפיצים בורגיים הלחיצה מתקשה עם הפעלה .
יש להמנע בהפעלת לחץ על הדיאפרגמה של מצמד צלחת שאינו מורכב כדי למנוע מתיחת האצבעות  שיחלישו את כוח הלחיצה .
שאלה י - 53
מהן המעלות בשימוש בקפיץ צלחת לעומת קפיצים בורגיים במצמד , ומאלו סיבות עלול מצמד להחליק ?
תשובה י - 53
למצמד בעל קפיץ דיאפרגמה פעולה רכה בהפרדה יחד עם הצמדה חזקה של דיסקת החיכוך כאשר המצמד מוצמד .
במצמד בעל קפיצים בורגיים הלחיצה מתקשה עם הפעלה בזמן הפרדה .
המצמד מחליק : מרפידות משומנות , קפיצים חלשים , חוסר מרווח בדוושה ומצמד בלוי.
שאלה י - 61
תאר את דרך פעולתו של המצמד האלקטרומגנטי !
תשובה י - 61
מצמד זה פועל בעזרת סליל מגנטי והוא מלא באבקת ברזל עדינה . מפסק צינטפוגלי מכניס זרם למצמד ואז אבקת הברזל מתקשה ומחברת בין גלגל תנופה לדיסקת המצמד שמעבירה את הכוח לתיבת הילוכים . כאשר מפסיקים את הזרם למצמד בעצירות נפסק השדה המגנטי ומתקבל ניתוק בין המנוע לגלגלים .
שאלה י - 48
מנה לפחות 8 סיבות שבגללן אין דסקת החיכוך נעצרת עצירה מוחלטת !
תשובה י - 48
הסיבות שבגללן אין דסקת החיכוך נעצרת עצירה מוחלטת הם :
 1.  דיסקה עקומה .
 2.  דיסקה מלוכלכת .
 3.  מצמד עקום .
 4.  שיני הטבור תפוסים על הילוך ישיר .
 5.  מיסב מוביל הילוך ישיר תפוס .
 6.  מיסב לחץ שבור .
 7.  מרווח דוושה גדול .
 8.  קפיץ שמש שבור .
 9.  אצבעות לא מכוונות .
10. שטח גלגל תנופה עקום .
שאלה י - 57
רשום לפחות 4 גורמים לכל אחת משלוש התקלות במצמד המפורטות להלן : [א] מצמד מחליק . [ב] דוושת המצמד קשה מידי . [ג] דוושת המצמד רועדת כשלוחצים עליה .
תשובה י - 57
[א] הגורמים לתקלות במצמד מחליק הם :
 1.  חוסר מרווח בדוושה .
 2.  רפידות שחוקות .
 3.  קפיצים שחוקים .
 4.  ליכלוך שומני במצמד .
[ב] הגורמים לתקלות דוושת מצמד קשה מידי הם :
 1.  קפיץ שמש קשה .
 2.  מיסב לחץ תפוס .
 3.  מנופים שחוקים לא משומנים או כבל תפוס .
 4.  דיסקת המצמד שחוקה .
[ג] הגורמים לדוושת המצמד רועדת כשלוחצים עליה .
 1.  דיסקת חיכוך רועדת .
 2.  אצבעות לא מכוונות שווה .
 3.  דיסקת חיכוך עקומה .
 4.  גלגל תנופה זורק .
שאלה י - 58
רשום לפחות 6 סיבות לכל אחת משתי התקלות  במצמד המפורטות להלן :
[א] אין המצמד מפריד . [ב] המצמד רועש בשעה שהדוושה לחוצה .


תשובה י - 58
[א] התקלות שהמצמד אינו מפריד הם :
 1.  מרווח דוושה גדול מידי .
 2.  דיסקת חיכוך עבה או עקומה .
 3.  מיסב מוביל בגל ארכובה תפוס .
 4.  דיסקת חיכוך נדבקת בחיכוך בגלגל תנופה .
 5.  דיסקת חיכוך תפוסה על שיני זיכה בהילוך ראשון .
 6.  חופש צירי בגל ארכובה .
[ב] התקלות שהמצמד רועש בשעה שהדוושה לחוצה הם :
 1.  מיסב לחץ שבור או יבש .
 2.  מיסב מוביל בגל ארכובה שבור .
 3.  דיסקת המצמד שבורה או עקומה .
 4.  קפיץ שמש שבור .
 5.  מרווח יתר בתיבת הילוכים .
 6.  שיני ההזחה בגל המצמד או בטבור בלויים .
שאלה י - 64
מנה לפחות שתי סיבות לרעש מהמצמד , בשעה שדורכים על הדוושה , והסבר מתי עלול להישמע רעש ממסב הלחץ ומתי מהמסב המוביל (בגלגל התנופה) .
תשובה י - 64
הרעש הוא מימסב לחץ ומיסב מוביל רעש חריקה וציפצוף נישמע מימסב הלחץ בהתחלת הלחיצה רעש ציפצוף חזק שומעים מימסב מוביל בסוף הלחיצה על הדוושה .
שאלה י - 63
מנה לפחות 6 סיבות לרעש מהמצמד בשעה שהדוושה משוחררת .
תשובה י - 63
הסיבות לרעש מהמצמד בשעה שהדוושה משוחררת הם :
 1.  תיבת הילוכים אינה ממורכזת למנוע .
 2.  קפיצי הטבור שבורים .
 3.  מיסב הלחץ נוגע כל הזמן באצבעות אין מירווח בדוושה .
 4.  קפיצים ספירלים או קפיץ צלחת שבור .
 5.  קפיץ הדוושה שבור .
 6.  מנופי הדוושה או המלגז תפוסים .
שאלה י - 37
כתוב , מה יש לבדוק במצמד לפני שמציבים אותו למנוע , ואחרי ההצבה !
תשבוה י - 37
הדברים שבודקים במצמד לפני ואחרי שמצבים אותו למנוע הם :
 1.  יש לבדוק ששיטחי החיכוך של דיסקת הלחץ וגלגל תנופה ישרים .
 2.  שלמות מיסב מוביל להילוך ישיר .
 3.  שלמות קפיצי המצמד וחוזקם .
 4.  תקינות האצבעות וכיוון הגובה .
 5.  שלמות קפיץ הדיאפרגמה .
 6.  מירכוז גלגל התנופה .
 7.  שלמות דיסקת החיכוך וקפיצי הטבור .
 8.  בדיקת חופשיות התנועהשל דיסקת החיכוך על ציר הילוך ישיר .
 9.  בדיקת מיסב לחץ .
10. בדיקת חופש לדוושה .
11. בדיקת המצמד בנסיעה .

שאלה י- 25
תאר איך בודקים , אם המצמד מפריד כראוי ואם אין הוא מחליק .
תשובה י - 25
מניעים את המנוע ומנסים לשלב הילוך אחורי וראשון לסרוגין באים החלפה שקטה המצמד מחליף טוב . כדי לבדוק שהמצמד מוצמד טוב משליבים הילוך שלישי בולמים חזק את הרכב בעזרת בלם חניה מעלים את סיבובי המנוע מעל 2500 סל"ד ומשחררים את דוושת המצמד . סיבובי המנוע צירכים לרדת עד חניקת המנוע במצב זה המצמד תקין .

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

טרומפלדור בגליל-משנת 1913

סרט על אולטרה-סאונד תלת ממדי

ליקוי חמה 2009

טלסקופ החלל האבל

סגננות חשיבה ולמידה

הסכנה הגדולה הטמונה בעובש