איך בונים מצגת

יום שבת, 4 בדצמבר 2010

יחסי אנוש והעשרה לשונית - שעור מס' 5

שאלה :

נוכחת בשיחה בין קצין בטיחות בחברה (אילן) לבין נהג מקצועי (יוסף) . אילן מרבה בהסברים , שהם לדעתך ענייניים . יוסף מקשיב אך כמעט ואינו מדבר . מדי פעם אומר אילן ליוסף : " אין זה כמו שאתה חושב ." ! , " אתה נעלב ללא צורך , הרגשה שלך מוטעית " . היש לך מה להעיר לאילן ? .

תשובה :

בהחלט כן . אומר לו כי אין הוא יודע מה יוסף מרגיש וחושב . כיון שהוא יכול להתייחס רק להתנהגותו של יוסף : במקרה זה הוא שותק .

שאלה :

" סגנון התנהגות " הוא מושג חשוב אך לדעתו של אריה ( קצין בטיחות בתעבורה ) זהו מושג תוארתי . לדעתו של אריה בני אדם מגבשים לעצמם סגנון התנהגות בשלב מוקדם של חייהם ואינם משנים אותו . מה תוכל להעיר ולהאיר לאריה ? .

תשובה :

אתה טועה בגישתך היות ובני אדם רוכשים ניסיון בנוסף על הידע שלהם ומכך מתעדכן שיקול הדעת שלהם : בני אדם גם מסתגלים למצבים משתנים .

שאלה :

אסכולת " יחסי אנוש " , על סמך מחקרי הותרן , היותה נקודת מפנה ביחס אל האדם העובד . מן הלקחים , המחקרים שנערכו , יכול קצין הבטיחות בתעבורה ללמוד ולהפיק תועלת מעשית לגישתו אל ציבור הנהגים והנוהגים . התועלת העיקרית שיוכל להפיק היא :

תשובה :

מערכת יחסים בינאישיים מפתחת הזדהות של העובד עם עבודתו ולכן יש חשיבות רבה לגיבוש צוות הנהגים .

נושא : תקשורת בינאישית :

שאלה :

שמעת דיון בין שני קציני בטיחות בתעבורה הדנים בתהליך התקשורת בין קצין בטיחות בתעבורה לבין נהגים ( מקצועיים ) . המשוחחים הביעו דעות שונות על התהליך . אילן אמר : " קצין הבטיחות בתעבורה הוא האחראי לכך שהתקשורת תהייה תוצאתית גם אם הדבר כרוך בבזבוז זמן רב " . יצחק אומר : " אני רק יכול להסביר . אינני יכול להיות אחראי לכך כי הנהג קלט את דברי " . יעקב אמר : " אני קצין בטיחות ותפקידי רק להבטיח כי הנהלים יפורסמו " . מה דעתך על דבריהם ?.

תשובה :

אילן צודק . אמנם הוא השתמש בביטוי בלתי הולם "בזבוז זמן " , אך אין דרך ביטוי זו גורעת מחובתו כקצין בטיחות בתעבורה לגרום לכך כי התקשורת תהייה תוצאתית .

שאלה :

נוכתה בשיחת הדרכה של נהג חדש בחברה , ע"י קצין הבטיחות . הנהג אינו מכיר את הרכב . קצין הבטיחות בתעבורה בקיא ברכב האמור . שמתה לב כי במשך השיחה קצין הבטיחות מרבה לשאול שאלות ומקפיד לקבל תשובה עניינית לכל שאלה . אחרי ההדרכה שמעת כי הנהג אומר לחבריו : " מה זה ? הוא מלמד אותי או חוקר אותי כמו במשטרה ? " מה דעתך ?

תשובה :

קצין הבטיחות בתעבורה למד כראוי , כיון שהוא הקפיד לקבל משוב עניני ולוודא כי הנהג הבין את מה שלמד .

שאלה :

נוכחת בשיחה בין שני תלמידים בקורס לקציני בטיחות בתעבורה . יוסף שאל את אילן מדוע הקדיש המרצה זמן כה רב להגדרת המושג "מסר" . ליוסף לא ברור איזו חשיבות מיוחדת יש למושג זה . אילו מן התשובות הבאות של אילן ליוסף נראית לך ביותר ?

תשובה :

המרצה צודק בכך שהבהיר את המושג "מסר" . עלינו לזכור כי מסר אינו מתייחס לעובדות בלבד אלא יש בו גם משמעות , שנותן המקבל . הגדרת המושג מאפשרת להבין את מרכיביו .

נושא : תקשורת בינאישית :

שאלה :

" התנהגות אמפטית " היא התנהגות הכרחית לכל קצין בטיחות בתעבורה , כמי שחבר במטה הארגון , מנהל אחרים ומתפקד כסוכן קבוע לשינויים . קצין בטיחות בתעבורה שאינו אמפטי עם הנהג עמו הוא משוחח הופך לפורמליסט ומכך נפגעת תוצאתיות תפקודו . מה דעתך על גישה זו ?

תשובה :

גישה בהחלט נכונה , כיון שאמפטיה גורמת להשתלבות במחשבתו והרגשתו של הנהג וזו הדרך התוצאתית ביותר כדי לשנות התנהגות .

נושא : תקשורת בינאישית :

שאלה :

נוכחת בשיחה בין קצין בטיחות בחברה (אילן) לבין נהג מקצועי (יוסף) . אילן מרבה בהסברים , שהם לדעתך ענייניים . יוסף מקשיב אך כמעט ואינו מדבר . מדי פעם אומר אילן ליוסף : " אתה צריך להבין אותי : אתה צריך להבין את מנכ"ל : מדוע אתה לא מבין כי אנו פועלים בהתאם לחוק ? " . בסוף השיחה אמר יוסף : " מדוע הוא רוצה שאני אבין את כולם ? מה אני רובוט ! ? " . אילו מן ההערות הבאות יש להעיר לאילן ? .

תשובה :

אתה חייב ללמוד להקשיב ליוסף כיון שמהותה של הקשבה היא קודם כל להבין את הזולת , כאשר תבין אותו הוא גם יבין אותך .

שאלה :

בהמשך השיחה בין אילן ( קצין הבטיחות בתעבורה ) ויוסף ( הנהג המקצועי ) . התחיל יוסף לשאול שאלות . אילן עונה לשאלותיו בקיצור נמרץ ומרבה להשתמש במילים "לא"

ו "אינך צודק". מה דעתך על גישתו של אילן ?

תשובה :

גישתו של אילן מוטעית מיסודה . זכותו המלאה לענות ב "לא" , אך הוא חייב להסביר את הלא , כיון שרק כך יבטא התנהגות דעתנית .

נושא : השאלה בתהליך :

שאלה :

שאלה היא הדרך התוצאתית ביותר כדי להתחיל בתהליך התקשורת ולקבל תשובה לה זקוק המקור . שאלה היא גירוי למוחו של הקולט . כאשר המקבל מקשיב לשאלה הוא מרגיש מחויבות לענות עליה . מה דעתך על היגד זה ?

תשובה :

ההיגד בהחלט נכון , כיון ששאלה עניינית ומפורטת מחייבת תשובה עניינית וכך ניתן לעמוד על הבנתו של המקבל .

שאלה :

תמיד יש יותר מדרך אחת כדי להגיע לאותה מסקנה . לכן , בעיקר שהשיחה נוגעת בנושאים של בטיחות בנהיגה אפשר , באמצעות שאלות , ללמוד כיצד הנהג המשיב

חושב ולתקן את טעיותיו . מה דעתך על היגד זה ?

תשובה :

ההיגד בהחלט נכון : כאשר נהג משיב תשובה לשאלה הוא מבטא את דעותיו ועמדותיו ומדבריו ניתן לעמוד על דרך חשיבתו .

שאלה :

נוכחת בשיחה של קצין הבטיחות בתעבורה בחברה ( אילן ) עם נהג המשאית אפרים , בן 40 בערך . על אחת מהערותיו של אילן אמר אפרים : " מה אתה רוצה ממני ?? האם אני כל כך גרוע ? אני כבבר נוהג 22 שנה !" . להערות נוספות של אילן לא ענה כלל . מה לדעתך קרה ? .

תשובה :

אפרים נעלב מההערות של אילן : הוא צודק בכך שהרגיש נעלב . אם אילן היה שואל אותו במקום לומר לו מה לעשות היה זוכה לשיתוף פעולה .

נושא : משוב :

שאלה :

נוכתה בישיבה של ועד הנהגים בחברה חמשה נהגים המייצגים למעלה מחמישים נהגים . היו"ר הפסיק את הישיבה בגלל צעקות של החברים זה על זה . אחרי הישיבה פנה אליך היו"ר ואמר לך : "מה לעשות ? אנו חייבים ללמוד לדון בנינו : יש בעיות קשות מאוד עם ההנהלה ואנו חייבים להיות מגובשים "? איזו מן הסיבות נראית לך ביותר כדי להסביר מה קרה ? .

תשובה :

החברים אינם מכירים עקרון יסוד : משמעותו של משוב (האחד לשני) היא להראות למקור כי מקשיבים ומבינים אותו וזאת כדי למנוע התנצחות .

נושא : סגנון התנהגות :

שאלה :

הגדרנו סגנון התנהגות כדרך בה מיישם (ככל אדם) ידע , ושיקול דעת בבדרך . שמעתה את קציני הבטיחות אילן , אברהם , יצחק ויעקב דנים בסוגיה זו . מי לדעתך צודק ביותר בגישתו ?.

תשובה :

אילן אמר : " גישה זו עוזרת לי בעבודתי . ככל שאנו מלמדים את הנהג יותר בתחום הבטיחות ומאפשרים לו התנסות מבוקרת הרי שיתעדך שיקול דעתו והוא ימנע מתאונות" .

נושא : תפיסה וייחוס :

שאלה :

המשמעות שאדם נותן למסרים ( וגירויים) נובעת מתפישתו . אחד מעוותי התפישה הוא ייחוס חיצוני או יחוס פנימי . כלומר : אנו מיחסים כוונות ותכונות למישהו אחר על סמך התנהגותו . קצין הבטיחות בתעבורה דוד אמר על הנהג צבי : "אין לי טענות על נהיגתו הפראית , הוא אינו מוכשר כמו נהגים אחרים ואינו מבין " . כיצד תסביר את דבריו של דוד ? .

תשובה :

דוד מייחס את התנהגותו של צבי לצבי עצמו ייחוס פנימי , כיוון שהוא קובע כי התנהגותו של צבי נובעת מכשרונותיו .

שאלה :

שמעתה את קציני המטיחות אילן , אברהם , יצחק ויעקב דנים בניהם על תפישתם של נהגים . מי מהם צודק לדעתך ?.

תשובה :

אילן אמר : " על התפישה משפיע מכלול של גורמים , אי לכך , ככל שאני מודע יותר לגורמים המשפיעים על תפישתי ומאתר את הגורמים המשפיעים על תפישתו של הנהג , אוכל לקבוע את הגישה ההולמת לשיפור נהיגתו לבטיחות " .

נושא : מניעים בעבודה :

שאלה :

צורך הישג גבוה מאופיין בין השאר ע"י רצון ביצוע אישי וחיפושי שיטתי אחר משוב עניני כל שהוא לאחר הביצוע . איזה מבין המשפטים הבאים שנאמרו כולם ע"י קציני בטיחות בתעבורה מייצג ביותר את המניע להישג :

תשובה :

כמו כל אדם אינני אוהב כאשר מבקרים אותי . אני רוצה לשפר את הביצועים שלי ולתרום להישגי החברה , לכן ברור לי כי אני צריך להקשיב לכל ביקורת על מעשי .

שאלה :

מניע להשתייכות מאופיין , בין השאר , ע"י הצורך לקשרי גומלין הדוקים עם אחרים . חוסר במילויו של צורך זה יכול לגרום לתגובה היפוך ולהתבטא בתוקפנות ישירה . מהו הלקח העיקרי שצריך קצין הבטיחות בתעבורה להפיק ממצב עובדתי זה ? .

תשובה :

לאתר את מניעי הנהגים ולוודא כי לגבי אלה שלהם מניע גבוה להשתייכות תהייה בארגון מסגרת חברתית בה יוכלו להפיג את הצורך .

נושא : מניעי מנהלים :

שאלה :

למנהלים , כמו למקצוענים אחרים , ביטויי התנהגות שונים הנגרמים בין השאר מן המניעים שלהם . אילו מן המשפטים הבאים שאמר קצין הבטיחות בתעבורה למנהל הכספים בחברה מאפיין מניע לעוצמה ?.

תשובה :

אינני מטיל ספק בכך שאתה מבין בכספים . גם אני למדתי את הנושא בקורס קציני בטיחות בכירים ומה שנוגע בכספים לבטיחות אני מבין יותר ממך .

נושא : תסכול :

שאלה :

תסכול זו הרגשה הנובעת ( בין השאר ) ממחסומים הנגרמים ע"י מי שמנחה אותנו : מצב אפשרי זה נגרם גם ממשפטים מתסכלים שקציני בטיחות עלולים להשתמש בהם ובכך לתסכל נהגים .

להלן ארבעה משפטי תסכול איזה מהם הוא המתסכל ביותר וממנו יש להימנע .

תשובה :

מדוע אינך משנה את סגנון התנהגותך ? אתה הנהג בעל עבירות התנועה הרבות ביותר בארגון וזה רע מאוד ! .

Windows 7 – למזער באחת אבל לא את כולם

הבעיה

ב-Windows ישנו קיצור דרך שניתן להוסיף לשורת המשימות אשר מאפשר למזער את כל החלונות בבת אחת בלחיצת כפתור. מה עושים אם רוצים למזער את כול החלונות מלבד אחד – זה שאתם עובדים עליו.

מה לעשות?

Windows 7 מגיעה עם קיצור מקשים חדש שמאפשר לעשות גם את זה.

איך לעשות?

לחצו על כפתור Windows (זה עם הסמל של חלונות) + כפתור Home (נמצא בדרך כלל ליד מקשי הספרות).

התועלת בטיפ

באמצעות שימוש בטיפ זה תוכלו לייעל את עבודתכם וכך תחסכו בזמן.

הערות

טיפ זה פורסם לראשונה בבלוג של נתנאל בן שושן, המציע עוד שלל טיפים מעולים למשתמשי מחשב.

טרומפלדור בגליל-משנת 1913

סרט על אולטרה-סאונד תלת ממדי

ליקוי חמה 2009

טלסקופ החלל האבל

סגננות חשיבה ולמידה

הסכנה הגדולה הטמונה בעובש