איך בונים מצגת

יום שבת, 23 באפריל 2011

עקרונות שמאות רכב - מצגת המשך


עקרונות שמאות רכב - מצגת המשך


עקרונות שמאות רכב - מצגת המשך

עקרונות שמאות רכב - מצגת

סיכום חומר עקרונות שמאות

תיבת טקסט: רכב ג' תיבת טקסט: רכב ב' תיבת טקסט: רכב א'

בתאונת שרשרת מי משלם את השתתפות עצמית ? .

רכב א' פגע ברכב ב' ודחף אותו לרכב ג' אם מבחינת הביטוח הכל בסדר אצל רכב א' , רכב א' ישלם את כל השתתפות העצמית . אם יש בעיות ביטוח לרכב א' , רכב ב' ישלם השתתפות עצמית אחד בלבד .

בחניה אם פגע רכב ב' בקדימה ואחורה , רכב ב' ישלם פעמים השתתפות עצמית .

תוך כמה זמן יכול שמאי לשנות חוות דעת ? .

תוך 21 יום מיום כתיבת חוות דעת ועד 90 יום מקרות התאונה .

הסדר המוסכים .

בעל רכב שניזוק רשאי להכניס את רכבו למוסך שיש לו הסדר עם חברת הביטוח והוא ישלם רק את השתתפות העצמית , המוסך וחברת הביטוח יסתדרו בניהם בקשר לתשלום התיקון .

כללי התנהגות של שמאי .

1 . מתן שירות מקצועי , אמין , מסירות , הגינות , ללא משוא פנים , באופן בלתי תלוי ולפי הכללים והנהלים המקובלים במקצוע .

2 . לא ייתן שרות מקצועי לרכב אשר הוא מעוניין בו אישית או בעקיפין .

3 . לא יגלה שלא בהסכמת הלקוח כל דבר שהובא לידיעתו בזמן מתן שירות מקצועי ללקוח , ויש לו קשר ענייני לשרות המקצועי הניתן לאותו לקוח . זולת אם נדרש על פי דין או על פי דרישת המועצה המייעצת לשמאות רכב .

4 . שמאי ימסור ללקוח את השומה או חוות הדעת שביצע עבורו .

5 . בחשבונית הנמסרת ללקוח יפריד שמאי הרכב בין שכר הטריחה לבין ההוצאות בגין ביצוע השומה .

6 . לא יקבל שכר למעלה מהסביר והמקובל לגבי השירות שנתן .

7 . לא ייתן שירות לאחר שלא בהסכמת הלקוח הנוגע לאותו מקרה ביטוח .

8 . לא ייתן כל תמורה או טובת הנאה עבור השגת עבודה או לקוח .

9 . לא ירכוש רכוש או ניצולת של רכוש שלגביו נתן שירות מקצועי .

הפיצוי ברכב כבד .

ברכב כבד יינתן הפיצוי הכספי לפי ערך השוק ביום קרות הנזק אבל לא יותר מסכום הביטוח ששולם . דוגמא : אם בוטח משאית ב 100,000 שקל ובזמן קרות הנזק ערך המשאית 80,000 שקל , חברת הביטוח תשלם לבעל המשאית רק 80,000 שקל . אם יהיה ערך השוק ביום קרות הנזק 120,000 שקל חברת הביטוח תשלם רק 100,000 שקל סכום הביטוח .

ויכוח בין שמאים .

אם יש שני חוות דעת סותרות של שמאים וחברת הביטוח קיבלה חוות דעת של שמאי אחד , ניתן לערר על זה בוועדה לעירויים הכפופה לרשות במשרד התחבורה .

נזקים תוצאתיים .

נזקים לא ישירים חברת הביטוח לא תשלם .

שרידים ברכב שהוכרז אובדן גמור .

הבעלות על השרידים עוברת לחברת הביטוח והפוליסה פוקעת ללא זכות החזר דמי ביטוח .

הבדלים בין רכב פרטי לרכב מסחרי בקשר העמסת יתר .

בנזק למרכב שנגרם עקב עמסת יתר חברת הביטוח משלמת לבעל הרכב הפרטי ואינה משלמת לבעל רכב מסחרי .

שמשות רכב .

שמשות רכב אינם מכוסות בביטוח מקיף , אך ניתן לעשות הרחבה בפוליסה שיכסה גם נזק לשמשות .

הגורם לנזק .

הגורם לנזק לא ישולם פיצוי בגין הגורם לנזק . דוגמא : אם גלגל גרם לנזק חברת הביטוח תשלם פיצוי מבלי להכליל את הנזק לגלגל .

היכן נבדק הרכב .

השמאי יבדוק רכב עבור חוות דעת רק במוסך מורשה .

חלקים משומשים .

אם חברת הביטוח החליטה להחליף את החלק הפגום בחלק משומש , חייב החלק להיות מאותה שנת ייצור של הרכב או יותר גבוה .

חשבונית .

החשבונית נבדקת על ידי השמאי לאחר העבודה , החשבונית מכילה תאור העבודה וחלקים .

מונית .

במונית בזמן תאונה מתייחסים לערך השוק כמו רכב פרטי מאותו סוג . דוגמא : ערך מונית 33,000 שקל , ערך רכב פרטי מאותו סוג 80,000 שקל , אם יהיה נזק של 33,000 שקל לא יוכרז המונית כרכב אובדן גמור .

רכב ללא מסים .

ברכב ללא מסים חברת הביטוח תפצה את בעל הרכב במלוא הנזק , חברת הביטוח תשלם את המסים על השרידים אם הרכב הוכרז כאובדן גמור .

ירידת ערך .

המבטח יכול לקבוע עוד פונקציות להשתתפות עצמית בירידת ערך 0% ,2.5% ,5% . כל אחד מהם קובעת הנחה בפרמיה או תוספת פרמיה .

עיסוקים אסורים על שמאי .

1 . לא יעסוק שמאי בעסקי ביטוח .

2 . לא יעסוק שמאי בתיווך כלי רכב , חלקי חילוף , שרידי רכב או מוצרי תעבורה .

3 . שמאי רכב לא ישמש מנהל מקצועי במפעל לשירותי תחזוקת רכב .

4 . שמאי רכב לא ישמש כקצין בטיחות במפעל .

קובעים את ערך הרכב יום קרות מקרה הביטוח .

יום שבת, 16 באפריל 2011

עזרה ראשונה

סכמת החייאה

מבוגר

בדיקת הכרה : 1 . מילולית ( לדבר עם החולה )

2 . פיזית ( צביטה בשריר הטרפז )

הזעקת עזרה מד"א (101)


A סילוק הפרשות + פתיחת נתיב אויר .


B - בדיקת נשימה בודקים 5 10 שניות עם יש נשימה על ידי שמיעה וראיה .

יש נשימה , לשמור נתיב אויר , ופינוי .

אין נשימה , מתחילים להנשים , ( 2 הנשמות ) .


C - בדיקת דופק בודקים 5 10 שניות בעורק הצוואר עם יש דופק .

יש דופק הנשמה כל 5 שניות .

אין דופק 15 עיסויים ( שלוש אצבעות ממפגש הצלעות ) ו 2 הנשמות .

אחרי 4 סטים בודקים שוב פעם דופק .

בזוג (שני אנשים ) הנשמה ו 5 עיסויים .

ילד בגיל (1 8 )

בדיקת הכרה : 1 . מילולית ( לדבר עם החולה )

2 . פיזית ( צביטה בשריר הטרפז )

הזעקת עזרה מד"א (101)


A סילוק הפרשות + פתיחת נתיב אויר .


B - בדיקת נשימה בודקים 5 10 שניות עם יש נשימה על ידי שמיעה וראיה .

יש נשימה , לשמור נתיב אויר , ופינוי .

אין נשימה , מתחילים להנשים , ( 2 הנשמות ) .


C - בדיקת דופק בודקים 5 10 שניות בעורק הצוואר עם יש דופק .

יש דופק הנשמה כל 4 שניות .

אין דופק 5 עיסויים ( שלוש אצבעות ממפגש הצלעות יד אחת ) ו 1 הנשמה .

אחרי 4 סטים בודקים שוב פעם דופק .

תינוק ( 1 0 )

בדיקת הכרה : 1 . מילולית ( מחיאת כף )

2 . פיזית ( כף רגל שוק )

A סילוק הפרשות + פתיחת נתיב אויר ( מבט לשמים ) .


B - בדיקת נשימה בודקים 3 5 שניות עם יש נשימה על ידי שמיעה וראיה .

יש נשימה , לשמור נתיב אויר , ופינוי .

אין נשימה , מתחילים להנשים , ( 2 הנשמות מהפה + אף) .


C - בדיקת דופק בודקים 3 5 שניות בעורק הצוואר עם יש דופק .

יש דופק הנשמה כל 3 שניות .

אין דופק 5 עיסויים ( שתי אצבעות מתחת לקו הפטמות ) ו 1 הנשמה .

אחרי 4 סטים בודקים שוב פעם דופק .


הזעקת עזרה אחרי דקת החייאה מד"א (101)

לא תהיה נשימה בלי דופק .

יכול להיות דופק בלי נשימה .

מצבי חוסר הכרה

טביעה :

1 . טביעה יבשה אחרי דקה וחצי עד שני דקות .

2 . טביעה רטובה אחרי שתי דקות .

סכנות : חוסר הכרה , בצקת ראות ( מים מלוחים ) , הפרעות קצב ( מים מתוקים ) .

סימנים : נמצא ליד מקור מים , סיפור המקרה , מחוסר הכרה .

טיפול : סכמת החייאה , הרחקה מגורם המים . ( אין לנסות להוציא מים ) .

התחשמלות :

סכנות : חוסר הכרה , פצע כנסיה / יציאה , שברים , כויות פנמיות .

סימנים : על יד מקור הזרם , סיפור המקרה , מחוסר הכרה , פצע כניסה / יציאה .

טיפול : ניתוק ממקור הזרם , סכמת החייאה , טיפול בפגיעות .

תליה :

סכנות : חוסר הכרה .

סימנים : אדם תלוי , סיפור המקרה , חבל .

טיפול : סכמת החייאה .

חנק מגזים :

1 . C0 שרפה לא מלאה של דלק .

סכנות : חוסר הכרה , קשיי נשימה .

סימנים : כחלון , רדום , חולשה , קשיי נשימה , אבוד הכרה .

טיפול : הרחקה מגורם , סכמה החייאה .

2 . הרעלות מבליעה , חומצות , רעל , חומרים שונים .

סכנות : חוסר הכרה , פגיעה בעברים פנימיים .

סימנים : לפי החומר הנלקח , סיפור המקרה .

טיפול : כמה שיותר מהר לבית חולים ולהביא את האריזה של החומר הנבלע ( אסור לגרום להקאה ) .

מצבי חוסר הכרה בחולים

אסטמה :

סכנות : חוסר הכרה , קשיי נשימה .

סימנים : צפצופים , קשיי נשימה , כחלון מסביב הפה , נשימה בעזרת אברי עזר .

טיפול : סכמה החייאה והעברה לבית חולים מידי במיוחד חולה ותיק .

בצקת ריאות :

נגרמת משאיפת עשן , טביעה במים מלוחים , אי ספיקת לב שמאל .

סכנות : חנק , חוסר הכרה .

סימנים : קשיי נשימה , חרחורים , כחלון , נשימה עם אברי עזר .

טיפול : סכמה החייאה והעברה לבית חולים מידי .

היפרוונטלציה אוורור יתר .

נגרם מהתרגשות .

סכנות : חוסר הכרה .

סימנים : נשימות מחרחרות ועמוקות , ערפול הכרה , עיניים מפלפלות , כאבים בחזה בחילות .

טיפול : הרחקה מגורם , הרגעה , סכמה החייאה .

עילפון :

נפילה פתאומית בלחץ הדם .

סכנות : חוסר הכרה .

סימנים : מחוסר הכרה , חיוור .

טיפול : הרמת רגליים ב 30 מעלות , סכמת החייאה .

סוכרת :

זוהי מחלה הנובעת ממחסור יחסי או מוחלט של אינסולין בדם . בעיקר עקב הפרעות בלבלב . כתוצאה מכך פוחתת ספיגת הגלוקוזה , הן על ידי התאים הנזקקים לה ליצור אנרגיה והן על ידי הכבד האוגר אותו , ועולה רמת הגלוקוזה בדם .

סימנים : מתן השתן נעשה תכוף יותר , צימאון מתמיד , מיעוט הגלוקוזה גורם עייפות , חולשה ואדישות מוחלטת , דקירות בידים ובכפות הרגלים , טשטוש הראיה .

סכנות : תרדמה מחמת סוכרת ( קומה היפרגליקמית ) , השתנה בלתי פוסקת , צמא עז , ואף אובדן הכרה .

טיפול : דיאטה מתאימה , זריקת אינסולין , מחוסר הכרה סכמת החייאה .

היפוגליקמיה תת סוכר בדם :

סימנים : תחושה של אי-נוחות , הזעה מרובה , סחרחורת , חולשה , רעד ,חוסר יציבות , רעב , ראיה מטושטשת , דיבור מבולבל , כאבי ראש , אובדן הכרה .

סכנות : חנק , איבוד הכרה .

טיפול : לבלוע קוביות סוכר או ממתקים אין לאכיל אותו במקרה של אובדן הכרה , מחשש של חנק .

שבץ מוחי C.V.A :

שבץ המוח היא תוצאה של פגיעה בחלק של המוח עקב הפרעה באספקת הדם אליו .

סיכוייו של אדם ללקות בשבץ גדולים יותר , אם הוא מרבה בעישון , סובל מיתר לחץ דם , חולי סוכרת ואנשים בעלי רמת כולסטרול גבוה .

סימנים : איבוד כושר הדיבור או את כושר התנועה בחלק מגופו , תחושה של כבדות באחת מזרועותיו או מרגליו , אובדן הכרה פתאומית , ערפול חושים , ראיה מעומעמת , בלבול וסחרחורת . לפעמים פוגע השבץ בתפקודים של צד אחד בלבד של הגוף , וזאת משום שהנזק נגרם רק בצד אחד של המוח . שבץ בחלק הימני של המוח פוגע בתפקודים בחלק השמאלי של הגוף ולהפך .

סכנות : נזק מתמיד לגוף , שיתוק חלקי למשך חודשים אחדים .

טיפול : הפניה לבית חולים , לדאוג לדרכי נשימה פתוחות .

אפלפסיה מחלת הנפילה :

הסיבה למחלת הנפילה , הפרעה בתפקוד מערכת התקשורת של המוח .

סימנים : הסימן הבסיסי של מחלת הנפילה הוא שלב קצר של התנהגות חריגה , הקרוי התקף או פרכוס .

שני הסוגים למחלת הנפילה : " מחלה קטנה " (PETIT MAL ) היא מתבטאת בכך , שהילד מתחיל פתאום , מפעם לפעם , לבהות סביבו בחלל , תוך הפסקת כל פעילות , מצב זה נמשך לרוב שניות אחדות , עד חצי דקה לכל היותר .

"מחלה גדולה " ( GRAND MAL ) סמן ההיכר האופייני הוא אובדן הכרה וצניחה על הרציפה . תחילה מתקשח הגוף כולו ולאחר מכן הוא מתחיל לפרכס ולהתפתל בצורה לא מבוקרת . התקף כזה נמשך דקות אחדות . בשעת ההתקף יש לרוב איבוד שתן , לפעמים נשיכת הלשון ודימום בפה .

סכנות : איבוד הכרה , נזק כללי למוח , חבלות .

טיפול : העברת החולה למקום בטוח , הרחקה מסביב החולה חפצים הניתנים להזזה ואת החפצים הכבדים יש לרפד . הימנע מהתערבות פעילה , אין להכניס חפץ בין שיניו כדי למנוע ממנו לנשוך את לשונו .

פגיעות אקלים

התייבשות :

סימנים : כאבי ראש , דופק מהיר , הקהות , עוויתות שרירים ,סחרחורת .

טיפול : הפסקת פעילות , לתת שתייה בשלוקים קטנים בהפרשים קטנים .

תשישות חום :

כאשר אדם שאינוו מורגל בתנאים של חום עז חשוף זמן רב לשמש ואינו מרבה בשתיה הוא מאבד נוזלים בגלל הזעה יתרה ועלול להגיע למצב של התיבשות ואפיסת כוחות .

סימנים : עור חיור ולח ,תחושת חולי , סחרחורת ועלפון , החשת הדופק והנשימה , כאבי ראש , עוויתות שרירים .

טיפול : השכבת הנפגע במקום קריר ומוצל , התרת בגדים מהודקים מדי , השקה אותו הרבה נוזלים , רצוי משקאות קרים .

מכת חום :

מכת חום היא בדרך כלל תוצאה של עבודה או מאמץ גופני ממושכים במזג אויר חם . בתנאים אלה הגוף מיצר יותר חום מיכולת האוויר לקרר אותו , למרות פעולה מנגנון הזעה .

סימנים : חום הגוף עולה עד 40 מעלות או יותר , פני הנפגע מסמיקות , עורו נעשה חם , והדופק שלו חזק ומהיר , ייתקף בלבול או יאבד את הכרתו .

טיפול : העבר את הנפגע למקום מוצל ושפוך מים קרים על פניו ועל בגדיו , קרר את הנפגע בעזרת משבי אויר , פתיחת נתיב אוויר .

מכת כפור :

מכת כפור היא מצב חירום , המצריך טיפול רפואי דחוף . החש את הנפגע לבית סמוך והזעק רופא , ובינתיים הגן עליו מפני הרוח , השקה אותו במשקה חם וכסה את חלק הגוף שנפגע בבגדים נוספים או בשמיכה , או הצמד אותו אל גופך . אל תחמם חלק זה באופן ישיר ואל תשפשף אותו .

תת-חום ( היפו תרמיה ) :

החום התקין של גוף האדם נע סביב 37 מעלות . כאשר אדם חשוף זמן רב לקור , עלול חום גופו לרדת . כאשר חום הגוף יורד מתחת ל- 25 מעלות אין כמעט סיכוי להישאר בחיים .

סימנים : מצב של נים-ולא-נים , בלבול נפשי וחיוורון , ומאוחר יותר עלול האיש לאבד את הכרתו , ידיו ורגליו יהיו קרות למגע , בטן קרה .

טיפול : אם איבד הנפגע את הכרתו יש לבדוק את נשימתו ולבצע החייאה , יש לגונן עליו מפני הקור , הלבש את הנפגע בבגדים חמים ויבשים , והשקה אותו משקה חם בלגימות קטנות ( אל תשקה אותו משקה חריף ) , להביא את הנפגע למקום סגור ומוגן מפני הקור ,,חמם אותו בהדרגה בחדר מוסק היטב , או בבת אחת באמבטיה חמה , בתנאי שהוא בהכרה .

מערכת הדם :

כלי דם :כלי דם הנכנסים אל הלב והיוצאים ממנו מובלים דם לכל חלקי הגוף .

העורקים : הדם יוצא מן הלב דרך עורקים . דפנות העורקים חזקות יחסית והודות לכך הן יכולות לעמוד בלחץ הגבוה של הדם בצאתו מן הלב .

הנימים : הנימים הם כלי דם זעירים , בעלי דפנות דקות מאוד המסתעפות מן העורקים הקטנים ביותר . חמצן וחומרי מזון חודרים דרך דפנות הנימים ומגיעים אל כל תא ברקמות הגוף .

הורידים : הורידים מובילים דם אל הלב . הדם הורידי נתון בלחץ נמוך ולכן דפנות הורידים דקות יותר .

המחזור הקטן (מחזור ריאתי ) : דם "משומש" מוזרם מן החדר הימני של הלב דרך העורק הראיתי אל הראות . נימי הדם בריאות , המקיפים את הנאדות שבקצות הסמפונות , קולטים מהם דם מחומצן ומעבירים אליהן פחמן דו-חמצני . הנימים מתמזגים לורידים ואלה מובילים דם שחומצן מחדש אל צדו השמאלי של הלב .

המחזור הגדול ( מחזור סיסטמי ) : החדר השמאלי של הלב מזרים דם מחומצן לכל חלקי הגוף . הדם המשומש חוזר מרקמות הגוף אל הלב לעליה ימין בתוך הורידים .

רכיבי הדם :

פלסמה : הפלסמה היא נוזל צהבהב , המכיל מלחים , חלבונים , נוגדנים וגורמי קרישה .

תאי דם לבנים : תאי דם לבנים מגינים על הגוף מפני זיהום על ידי הריסת החיידקים ויצור נוגדנים , המחסנים את הגוף מפני פלישת חיידקים נוספים .

תאי דם אדומים : תאי הדם האדומים , המהווים כמעט מחצית מכלל נפח הדם , מכילים המוגלובין הקושר אליו את החמצן שבריאות ונושא אותו לכל חלקי הגוף .

טרשת עורקים :

טרשת העורקים פוגעת בכל העורקים הגדולים . הליקויים השכיחים מופיעים בעורקים המולכים אל המוח ואל הרגלים . התופעה קוראת לרוב לאנשים מבוגרים .

סימנים : כאבים בשרירי הרגלים בשעת הפעלת הרגלים , סחרחורות בשעת הנעת הראש בכיוון מסוים , וכן צפויים התקפים זמניים של אובדן הראיה , בלבול או חולשה של יד ורגל בצד אחד של הגוף .

טיפול : יש להשתדל לרדת במשקל , להימנע מעישון , להישמר מזיהומים ולעסוק באופן סדיר בפעילות גופנית .

תעוקת לב ( אנגינה פקט וריס ) :

סימנים : הסימן העיקרי הוא כאב במרכז החזה. יש הכאב מתפשט אל הגרון , אל הלסת העליונה , אל הגב , אל הזרועות . קוצר נשימה , הזעה , בחילה וסחרחורת .

טיפול : הרגעת החולה , הושבת החולה , יש להשתדל לרדת במשקל , להימנע מעישון ולעסוק באופן סדיר בפעילות גופנית .

אי ספיקת לב :

אי ספיקת לב פירושה , שאין משאבת הלב מסוגלת להזרים אל הגוף את כל כמות הדם המגיעה אליה .

סימנים :

אי ספיקה שמאלית - קוצר נשימה , בצקת ראות , כאבים בבית החזה ופליטת כיח דמי ומקציף .

אי ספיקה ימנית - עייפות רבה , בצקת המתפתחת בחלק של הגוף שהצטברו בו נוזלים .

טיפול : להרבות במנוחה , לשבת בכורסה ,מניעת אכילת מלח משום שעודפי מלחים עלולים לגרום הצטברות נוזלים בגוף .

חנק :

חסימה קטע כלשהו בדרכי הנשימה מצריכה התערבות מידית . אם החסימה היא חלקית בלבד , יש סיכוי טוב שהאדם הסובל משנק יצליח לשאוף לתוכו אויר די הצורך בשביל להשתעל יש לומר לו להשתעל .

אם הוא לא בהכרה :

1 . הושב את המטופל והרכן את ראשו קדימה עד הברכיים . טפח בכף ידך הפרושה טפיחות חזקות אחדות על כתפיו .

2 . לפות את האיש מאחור בשתי ידיך , כשאחת מהן קמוצה לאגרוף , ולחץ באגרוף מתחת לעצם החזה בתנועות מהירות פנימה וכלפי מעלה ( שיטת הי ימליך ) .

3 . סכמת החייאה לאחר שלוש פעמים סעיף 2 .

סכמת טיפול בפצוע

סקירת זירת האירוע אסיפת נתונים .

A פתיחת נתיב אויר + שמירה על עמוד שידרה צוארית .

B - הבטחת נשימה - עושים 2 הנשמות .

C חבישה זילוחי דם .

D לקיחת מדדים דופק , נשימה , מצב עור צבע , טמפרטורה , לחות .


E מחפש עוד סימנים לפגיעות שלא נראו לעין .

פגיעות ראש :

מוח גדול (CEREBRUM ) אחראי על איטלגנציה , חשיבה , הבנה , תכונות אופי .

מוח קטן ( CEREBELLUM) אחראי על התיאום בין השרירים ועל תחושת שיווי משקל .

גזע המוח אחראי על הנשימה ,על לחץ דם ועל תפקודים "אוטומטיים" חיוניים נוספים הוא מחבר אתת שאר חלקי המוח עם חוט השדרה .

זעזוע מוח :

סימנים : הקאות , כאבי ראש , איבוד הכרה זמני , איבוד זיכרון , חיוורון , בלבול , נמנום .

סכנות : איבוד הכרה , חנק .

טיפול : סיפור המקרה ופינוי מהיר לבית חולים .

דימום אף :

הטיפול בדימום מן האף - שב שראשך מורכן קדימה לחץ בחוזקה על החלק המדמם של האף באגודל ובאצבע אחת למשך חמש דקות ונשום דרך הפה . הימנע מקינוח האף למשך שעות אחדות לאחר הפסקת הדימום .

שבר בגג הגולגולת :

סימנים : ירידה ברמת הכרה , דופק איטי ומלא , נשימה איטית ומלאה , בחילות הקאות , שינוי בקוטר האישונים , אי שקט , שיתוקים .

סכנות : איבוד הכרה , פגיעה בעמוד שידרה ועמוד שידרה צווארי , שיתוקים , זיהומים

טיפול : החייאה ותרומה ופינוי מהיר לבית חולים .

שבר בבסיס הגולגולת :

גורמים : גוף זר יוצר דחיסה .

סימנים : אין סימן חיצוני , סימני לחץ תוך גולגולתי , יציאה נוזל המוח מאוזנים .

סכנות : היוצרות לחץ תוך גולגולתי וזיהומים .

טיפול : במקרה של דליפת נוזל מאחת האוזניים יש לכסות את האוזן בפד נקי ולהשכיב את הנפגע על אותו צד ופינוי מהיר לבית חולים .

שברים בלסתות :

לסת עליונה :

גורמים : חבטות פנים ישירות .

סימנים : קשיים בדיבור , שינוי צורה , דימום .

סכנות : באזור העין והאף , היספרציה .

טיפול : חבישות , שמירה על נתיב אויר .

לסת תחתונה :

גורמים : חבטות פנים ישירות שבר חד ציידי ושבר דו ציידי .

סימנים : שבר חד ציידי קשיים בדיבור וסימני שבר . שבר דו ציידי סימני שבר , לסת שמוטה , חוסר יכולת דיבור .

סכנות : חנק , צניחת בסיס לשון ובשבר חד ציידי יהפוך לשבר דו ציידי .

טיפול : לשבר דו ציידי חשש לשבר בעמוד שידרה צווארי , קושרים את הלשון עם אגד , ומשכבים אותו על הצד . לשבר חד ציידי השגחה ומקבים את הלסת .

פגיעות חזה :

חזה אויר פתוח:

גורמים : חזה אויר נגרם לפעמים בגלל חבלה בבית החזה אך ברוב המקרים על ידי זרימת אויר לתוך האדר מן הראה עצמה .

סימנים : חור בחזה , קצף דמי מהפה והפצע , נשימה מהירה ושטחית , שימוש באברי עזר , כאבים בזמן נשימה , רעשים מאחור .

סכנות : תמת של הראה , חוסר הכרה .

טיפול : אטימה של החור עם גזה וזלין .

חזה אויר ולחץ:

גורמים : זה החמרה של חזה אויר פתוח נוצר שסתום חד כיווני .

סימנים : סימני מצוקה נשימתי עד לאיבוד נשימה + סימנים קודמים , גודש ורידי בצוואר .

סכנות : תמת של הראה , חוסר הכרה .

טיפול : החייאה .

חזה דם:

הצטברות דם בחלל החזה יהיה סימני הלם .

חזה רפוי :

גורמים : שבר כפול בשני צלעות צמודות קטע שניתק מבית החזה ומפריעה לפעולת הנשימה .

סימנים : נשימה פרוגסלי , קשיי נשימה .

סכנות : תמת של הראה , חוסר הכרה .

טיפול : פינוי על ידי אמבולנס .

טמפו נצה לבבית :

גורמים : הצטברות דם בכורמי הלב .

סימנים : הלם , קודש ורידי צוואר , לחץ דם נמוך מ 30 מ"מ כספית .

סכנות : מוות , חוסר הכרה .

טיפול : פינוי על ידי אמבולנס .

שטפי דם ( שטדים) :

1 . שטף דם פנימי בבטן לא נראה .

2 . שטף דם חיצוני קטיעה , חתך .

3 . שטף דם תת עורי סימנים כחולים .

עצירת שטף דם השכב את הנפגע , ואם אפשר הרם את הגף הפגועה . בדרך זו פוחתת זרימת הדם לגף . סלק מן הפצע כל גוף זר הנראה בבירור והניתן לסילוק בנקל . הצמד בחוזקה פד אל הפצע . אם הפצע פעור , נסה לקרב את שפתותיו זו לזו . אם מצוי בפצע גוף זר , לחץ מסביב לו , ולא מעליו , ואל תרפה מן הלחיצה . כרוך בחוזקה תחבושת סביב הפד המכסה את הפצע כדי שהפד ילחץ כל הזמן על הפצע . באין תחבושת השתמש בפריט של לבוש , כגון ממחטה , צעיף או עניבה . אם דם דולף דרך התחבושת אל תסיר אותה כדי להחליפה , אלא שים על התחבושת פדים נוספים וכרך סביבם תחבושת שניה . אם לא נפסק הדמם בעקבות הלחיצה הישירה על הפצע , נסה לעצור את הדמם בלחיצה על נקודת הלחיצה העורקית הסמוכה .

שיטה חלופית לעצירת הדמם : ללחוץ על עורק ראשי בנקודה הנמצאת בין הפצע ובין הלב , כדי להצמידו אל עצם המונחת מתחתיו . שתי הנקודות הלחיצה הנגישות ביותר הן נקודת הלחיצה הזרועית , במקרה של פציעה בזרוע , ונקודת הלחיצה הירכית במקרה של פציעה ברגל .

מתי שמים חוסם עורקים קטיעה מלאה או חלקית , שטף דם פוארלי , ירך מבוגר , סכנה למטפל או למטופל , פגיעה המונית והחייאה .

סכנות של חוסם עורקי : נמק , שיתוק .

חסרונות : מעייף , מנטרל איש צוות אחד , קשה לאורך זמן , לא יעיל בצורה מוחלטת

הלם :

הלם פירושו ירידת לחץ הדם ושיבוש אספקת הדם לרקמות ולאיברים בגוף .

סיבות להלם : פגיעה קשה בכושר השאיבה של הלב , אובדן דם או נוזלים אחרים מהגוף למשל עורק ניזוק , כווייה קשה , התרחבות כלי הדם .

סימנים להלם : הזעה , תחושת עלפון , בחילה , נשימה כבדה , דופק מהיר ועור חיור , קר ולח . לחץ הדם יורד במהירות , בלבול , אובדן הכרה .

טיפול : השכב את הנפגע כשראשו נוטה כלפי מטה ולאחד הצדדים ורגליו מוגבהות כדי 30 ס"מ בקירוב . שחרר את הנפגע מבגדים הדוקים מדי , במיוחד ליד הצוואר , ועטוף אותו במעיל או שמיכה כדי למנוע איבוד חום . אין להאכיל את הנפגע או להשקותו . השתדל לעודדו ולספק לו נוחות מרבית .

סוגי הלם : הלם לבבי , הלם עצבי , הלם זיהומי , הלם תת נפחי , הלם רגישות .

פגיעות בטן :

סכנות בפגיעת בטן : הלם זיהומי , הלם תת נפחי .

סימנים : סימני פצע , סימני הלם , בטן קשה , כאבים , רגליים מקופלות , הפרשות דמיות ( צואה , שתן ) , קשיי נשימה .

סכנות : פגיעה בכלי דם גדולים , קשיי נשימה , פגיעה בתפקוד איברים , זיהום , פגיעה בעמוד שידרה .

כל פגיעת בטן חשודה כמדממת .

טיפול : החייאה במחוסר הכרה , השארת תנוחת הרגליים כמו שהיא בגלל החשש לפגיעה בעמוד השדרה .

פציעות :

במערכת העור 3 שכבות :

1 . עילית העור ( אפידרמיס ) שיכבה חיצונית , תאים מתים מתחלפים כל הזמן , אין בה עצבים וכלי דם , שכבת מגן המונעת איבוד נוזלים .

2 . העור ( דרמיס ) שכבה זו מכילה כמה וכמה רכיבים בעלי תפקיד מיוחד , כגון זקיקי שיער ובלוטות חלב , בלוטות זיעה .

3 . תת עור רקימת שומן , כלי דם , עצבים .

תפקידי העור : מניעת אובדן נוזלי הגוף באופן בלתי מבוקר , מגן בפני זיהומים , מגן מפני קרינת השמש , מוסת את חום הגוף והעברת מידע עצבי למוח .

פצע פגיעה בשלמות הרקימה הרכה .

סוגי פציעות : שפשוף (חיכוך העור ) , חתך , קרע , תקוע גוף זר .

סכנות : זיהום , איבוד דם , פגיעה באברים פנימיים .

טיפול : מניעת החמרת מצב , שטיפת פצע , חבישה סטרילית , אין להוציא גופים זרים .

כויות :

גורמים : כויות היא הרס רקמות . גורמי הכויות הם חפצים חמים (תנור) , נוזלים חמים מאוד (מים רותחים) , או חומרים כימיים מאכלים .

חומרת הכווייה תלויה בשטח אזור שניכוה ובעומקו . כווייה קשה הורסת את כל שכבות העור לעומקן ומותירה אחריה שטח בהיר או חרוך , שאין בו כאבים .

כויות חום סימנים : עור אדום , שלפחיות , סימני בצקת .

סכנות : זיהומים , חנק , איבוד נוזלים , גלד , קשיי נשימה .

טיפול : להרחיק את המקור הפוגע ,אם נוצרו שלפוחיות בעורו של הנפגע ,אל תפוצץ אותן , הימנע לנשום או להשתעל מעל אזור הכווייה , הסר במהירות מן אזור שנפגע כל חפץ מהודק , אל תחבוש את מקום הכווייה בחומר פריך , כגון צמר גפן , ואל תמרח עליו משחה כלשהי , אם נוצרה הכווייה מחומרים כימיים מאכלים יש להזרים עליה מיד זרם קבוע של מים ופינוי לבית חולים .

אחוזי כויות : ראש מבוגר 9% , חזה בטן 18% , גב 18% , כל יד 9% , כל רגל 18% , איבר מין 1% . ראש תינוק 18% , חזה בטן גב 36% , כל יד 9% , כל רגל 14% , איבר מיו 1% .

שברים :

שברים בעצמות נוצרים כאשר על העצם פועלים כוחות החזקים יותר מיכולת העמידה שלה וגורמת פגיעה בשלמות הריקמה הקשה .

שבר פשוט הוא שבר בעצם בלבד והעצם נשברת לשניים .

שבר מורכב ( מסובך , מרוסק ) שבר שבו נגרם נזק ניכר גם לרקמות הסמוכות , והעור והעם נשברת ביותר ממקום אחת .

שבר פתוח - העצם יוצאת ממקומה .

שבר ענף ירוק בדרך כלל אצל תינוקות וילדים העצם לא חוזרת למקומה .

שבר ספרלי שבר שבו העצם מסתובבת .

סימנים : האיזור שבמקום השבר תופח , מכחיל ולעתים משנה את צורתו . כן יש לצפות לכאבים עזים , המחמירים בשעת לחיצה על מקום הפגיעה או בשעת ניסיון להניע את החלק הפגוע של הגוף .

סכנות : חוסם עורקי טבעי ואז עלול אחד מקטעי העצם השבורה להינמק , משום שהשבר ניתק את אספקת הדם אליו . אם לא טופל השבר בעוד מועד , עלולים שני קצוות העצם השבורה להתאחות מאליהם בצורה מעוותת . עלול להיגרם זיהום .

טיפול : אל תנסה להחזיר את קצות העצמות למקומן הנכון במפרק , השתדל שלא לטלטל את הנפגע , אין להאכיל או להשקות את הנפגע , יש לקבע את העצם השבורה .

היות שלא תמיד אפשר להבחין בין שבר לנקע ללא צילום רנטגן , עליך לטפל בנפגע כאילו יש לו שבר .

פריקה : המפרק יוצא ולא חוזר למקום .

נקע : המפרק יוצא וחוזר למקום .

טרומפלדור בגליל-משנת 1913

סרט על אולטרה-סאונד תלת ממדי

ליקוי חמה 2009

טלסקופ החלל האבל

סגננות חשיבה ולמידה

הסכנה הגדולה הטמונה בעובש