איך בונים מצגת

יום רביעי, 17 בדצמבר 2008

מינהל - פחת וצורות חישוב פחת


"הוצאות שוטפות" – לתפעול שוטף של העסק .

"השקעות לטווח ארוך" – השקעה בציוד , מכונות , מבנה , קרקעות , שישארו בעסק לתקופה ארוכה .

במוסך :

הוצאות שוטפות – קנית חלקי חילוף , משכורות , חשמל מים , ארנונה , שכירות .
השקעות לטווח ארוך – רכישת רכבים , רכישת ליפט , קומפרסור , מקדחת עמוד .

רווח או הפסד העסק = הכנסות – הוצאות .

פחת – צורת חישוב בהנהלת חשבונות שבה השקעות בעסק מוכר בכל שנת מס רק חלק מערך השקעה .
"פחת" – חלוקת ערך הנכס באורך חיי הנכס .

פחת = ערך הנכס חלקי אורך חיים בשנים .

דוגמא :
ערך השקעה = 150,000 ש"ח .
אורך חיים בשנים = 5 שנים .
פחת שנתי (במשך 5 שנים) = 150,000 / 5 = 30,000

שיטות לחישוב פחת :

1. שיטת הקו הישר :
השיטה הקלאסית
פחת שנתי = (ערך הנכס – ערך גרוטאה) / אורך חיי הנכס .
בכל שנה יש פחת שנתי קבוע לפי חישוב .

דוגמא :
ערך השקעה = 150,000 ש"ח .
אורך חיים בשנים = 5 שנים .
פחת שנתי (במשך 5 שנים) = 150,000 / 5 = 30,000
בכל שנה יהיה פחת שנתי של 30,000 ש"ח בשנה .

2.שיטת קו ישר – מותאם :
חישוב הפחת מתחיל כמו קו ישר אבל אם הושקע בנכס השקעה חריגה , או שיפור משמעותי , נערך חישוב מחדש של הפחת השנתי והקו הישר מתוקן בהתאם לחישוב .
פחת לפי קו ישר מותאם = (השקעה נוספת + ערך פחת נשאר) / אורך חיים חדש .

דוגמא :
בטנדר שנרכש ב – 150,000 ש"ח .
לאחר 3 שנות פעולה הושקעה השקעה חריגה בסך 100,000 ש"ח .
אורך חיים חדש 5 שנים .
פחת רגיל = 150,000 / 5 = 30,000
פחת ל – 3 שנים = 30,000 * 3 = 90,000
ערך הנכס שנותר = 150,000 – 90,000 = 60,000
ערך הנכס שנשאר = 60,000 ש"ח .
השקעה נוספת = 100,000 ש"ח .
אורך חיים חדש = 5 שנים .
הפחת חדש מותאם = (100,000 + 60,000) / 5 = 32,000

3.פחת על פי תפוקה :
חישוב הפחת מבוסס על "תפוקה" בכל שנה לעומת ס"ה "תפוקה" בכל שנות החיים של הנכס .

דוגמא :
על פי נתוני יצרן , טנדר מהסוג שנרכש יכול לנסוע 400,000 ק"מ בשנות החיים שלו .
בעל הטנדר המשמש לנסיעות החליט להפעיל את הטנדר בשני משמרות ובכל שנה נוסע 150,00 ק"מ .
איך יחושב הפחת ?
ניצול הרכב באחוזים = (150,000 / 400,000) * 100 = 37.5%
חישוב פחת שנתי = 37.5% * 150,000 = 56,250

4.פחת מואץ :
פחת מואץ ניתן באזורי פיתוח ואזורים מועדפים או נושאים מועדפים (החלטת משרד האוצר) .
משמעות : הקטנת "אורך חיים" לצורך חישוב .

דוגמא :
בעל הון קיבל הצעה לפתוח מפעל בקרית שמונה כאשר מס הכנסה יכיר "בפחת מואץ" כלומר אורך חיים של הציוד יהיה שנתיים לצורך חישוב .
רכישת טנדר = 150,000 ש"ח .
אורך חיים = שנתיים .
פחת מואץ = 150,000 / 2 = 75,000

5.חישוב לפי סיכום ספרות :
השימוש בנכס בשנים הראשונות גדול מהשנים האחרונות ולפי זה מחושב הפחת .

דוגמא :

שנה משקל(נקודות)

1 10

2 7

3 5

4 3

5 2
סה"כ 27 נקודות

פחת בשנה הראשונה = 150,000 * 10 / 27 = 55,555
פחת בשנה השניה = 150,000 * 7 / 27 = 38,888
פחת בשנה השלישית = 150,000 * 5 / 27 = 27,777
פחת בשנה הרביעית = 150,000 * 3 / 27 = 16,666
פחת בשנה החמישית = 150,000 *2 / 27 = 11,111

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

טרומפלדור בגליל-משנת 1913

סרט על אולטרה-סאונד תלת ממדי

ליקוי חמה 2009

טלסקופ החלל האבל

סגננות חשיבה ולמידה

הסכנה הגדולה הטמונה בעובש