איך בונים מצגת

יום שישי, 22 ביולי 2011

שאלות ותשובות במושגים בתורת המנוע

שאלה ב - 1

הגדר את המושגים שלהלן ,ציין את יחידותיהם הבין לאומיות ואת סימניהם : כוח , עבודה והספק .

תשובה ב - 1

1. כוח נמדד בניוטון וזה כוח הדרוש להזיז גוף כדי לשנות מצבו במהירות של מטר חלקי שניה בריבוע ( ניוטון שווה 98 גרם ) .ומסומן באות F .

2. עבודה זה כוח דחיפה של אחד ניוטון לאורך מטר ונמדד בניוטון מטר . ומסומנת באות W .

3. הספק שווה לעבודה שנוצרת ביחידת זמן ונמדד בקילו ווטים . ומסומן באות F .

שאלה ב - 10

רשום את יחידות המידה של הערכים שלהלן , הנהוגים בחישובי מנוע : מומנט סיבוב , מהירות מנוע , קוטר בוכנה ,לחץ , שטח וכוח .

תשובה ב - 10

1. מומנט סיבוב - נוצר מכוח כפול זרוע ויחידת המידה ק"ג מטר או ניוטון מטר .

2. מהירות מנוע - מספר סיבובי המנוע לדקה סל"ד .

3. קוטר בוכנה - חוצה בוכנה בדיוק בשנים ונמדד במ"מ .

4. לחץ זה כוח הפועל על יחידת שטח ונמדד בבר (לחץ שווה כוח חלקי שטח ) .

5. שטח - נמדד בסמ"ר .

6. כוח נמדד בניוטון וזה כוח הנדרש להזיז גוף כדי לשנות מצבו במהירות של מטר חלקי שניה בריבוע (כוח שווה ללחץ כפול שטח ) .

שאלה ב - 11

רשום את יחידות המידה של הערכים שלהלן , הנהוגים בחישובי מנוע : צריכת דלק סגולית ,הספק , צריכת שמן , צריכת שמן סגולית , טמפרטורה .

תשובה ב - 11

1. צריכת דלק סגולית זה כמות הדלק שהמנוע צורך ביחס להספקו ונמדד בק"ג דלק לקילו ווט שעה .

2. הספק שווה לעבודה שנוצרת ביחידת זמן . ונמדד ב - KW .

3. צריכת שמן נמדד בקילוגרם שמן לשעה או לקילומטר .

4. צריכת שמן סגולית זה כמות השמן שהמנוע צורך ביחס להספקו ונמדד בגרם שמן לקילו ווט לשעה .

5. טמפרטורה זה מידת חום של הגוף ונמדד במעלות צלסיוס או קלוין בארה"ב בפראניט .

שאלה ב -7

מהי טמפרטורה ואיך היא נמדד ?

תשובה ב - 7

טמפרטורה זו מידת החום של גוף והיא נמדדת במעלות צלסיוס . כאשר 0 מעלות מציין קור של מים עם קרח ומים רותחים 100 מעלות .

סולם קלוין מתחיל ב - 0 מוחלט שנמצא במינוס 273 מעלות צלסיוס ומים רותחים 373 מעלות קלוין .

שאלה ב - 4

מהי מסה ואיך קובעים אותה ? מה הבדל בינה לבין מישקל ?

שאלה ב- 26

מהי מסה ואיך קובעים אותה ? מהי יחידת המידה של מסה ?

תשובה ב - 4 ב - 26

מסה מצינת כמות החומר של הגוף ואינה תלויה בכוח המשיכה של כדור הארץ . מישקל תלוי בכוח משיכה כדור הארץ . יחידת המידה של המסה הוא ק"ג .

מסה זה גורם להתנגדות שינוי במצבו של הגוף .ככל שהמסה גדולה יותר קשה יותר להזיז את הגוף . כוח הגוף גדל ביחס ישר למסה שלו לכן גופים קלים וגופים כבדים נופלים יחד . בגלל שיותר קשה להזיז גוף כבד אבל על גוף כבד יש יותר כוח משיכה בגלל מישקלו .

שאלה ב - 41

מהו חיכוך ואיך מחשבים אותו , מהם סוגי חיכוך ?

תשובה ב - 41

חיכוך זה גורם שמתנגד להזזת גוף על גבי שטח . הכוח הדרוש להיתגבר על החיכוך נמדד בקילוגרם או בניוטון . והכוח מתקבל ממכפלת הכוח המזיז את החלקים במקדם החיכוך . מבחינים בחיכוך החלקה או חיכוך גלילה .

שאלה ב - 47

מהו ערך החום של הדלק ובאלו יחידות הוא נמדד ?

תשובה ב -47

ערך חום של דלק זה כמות החום שמשתחרר משריפת קילוגרם דלק וזת נמדד בקולריות לכל ק"ג דלק .

קלוריה - קלוריה גדולה זה כמות החום שדרוש לחמם קילו מים במעלה אחת צלסיוס .

1 קילו דלק יש 11000 קלוריות (ג'אול) .

שאלה ב - 83

מהו מאזן חום של מנוע ? פרט והסבר . התייחס להבדלים שבין מנוע בנזין למנוע דיזל .

תשובה ב - 83

מאזן חום בא להסביר דרכי התפזרות החום במנוע כמה חום יוצא ואבד בגזי הפליטה כמה חום עובר למי הקירור , כמה חום אבד בחיכוך וכמה חום הופך לעבודה מועילה . במנוע בנזין היעילות %25 במנוע דיזל היעילות %35 .

במנוע בנזין מחולק מאזן החום : %30- פליטה %32- קירור %10-חיכוך %28- יעיל .

במנוע דיזל מחולק מאזן החום : %22- פליטה %26- קירור %12- חיכוך %40- יעיל .

שאלה ב - 38

מהי דו -תחמוצת פחמן וכיצד היא נוצרת ?

תשובה ב - 38

דו תחמוצת הפחמן זה גז חסר צבע וריח שנוצר בזמן שריפת מושלמת של הדלק .

שאלה ב - 78

הגדר מנוע בעירה וציין את ההבדלים העיקריים שבין מנוע בנזין למנוע דיזל .

תשובה ב - 78

מנוע בעירה זה מנוע שהופך שריפת דלק בצילנדר לחום הלחץ הנוצר דוחף את הבוכנה ומקבלים עבודה .

במנוע בנזין הקרבורטור מספק תערובת לצילנדר והיא מוצתת על ידי מצת .

במנוע דיזל דוחסים אויר והדלק מותז בתא השריפה בלחץ גבוה והשריפה נוצרת כתוצאה מהלחץ והחום הגבוה שבתא השריפה הלחץ דוחף את הבוכנה ומקבלים עבודה

שאלה ב -27

מהו ההבדל בין לחץ ברומטרי , מנומטרי , לחץ ותת לחץ ?

תשובה ב - 27

לחץ ברומטרי זה הלחץ של אויר חיצוני הטמוספרי וניקרא גם לחץ מוחלט כאשר מידת האפס במכשיר מראה חוסר לחץ מוחלט .

לחץ מונומטרי (מד לחץ ) זה הלחץ כפי שמראה מד לחץ רגיל וכאשר מד הלחץ מראה אפס זה לחץ אטמוספרי .

כאשר הלחץ נמוך מהלחץ החיצוני הלחץ הזה ניקרא תת לחץ .

שאלה ב - 3

הגדר את המושג מומנט סיבוב , ציין את יחידתו הבין-לאומית ואת סימנו .הסבר מהו ההבדל בין מומנט לעבודה , ותן דוגמא מעבודת המכונאי .

תשובה ב - 3

מומנט מוגדר ככוח כפול זרוע ונמדד ביחידות ק"ג מטר או ביחידות ניוטון מטר . M סימן הבינלאומי .הממונט שנוצר בהפעלת כוח על זרוע בסיבוב נקרא מומנט סיבובי . משמש לסגירת ברגים. לדוגמא בירגי ראש מנוע . עבודה מוגדרת ככוח הפועל לאורך דרך (לא בסיבוב ) ונמדד ביחידות ק"ג מטר או ניוטון מטר .

שאלה ב -12

הסבר איך קובעים את מומנט המנוע ואת הספקו ?

תשובה ב - 12

מדידת ממונט המנוע נעשית על ידי בלימת המנוע בדינמומטר המומנט במנוע מהלחץ הממומא על הבוכנה כפול נפח מהלך הבוכנה .

ההספק מתקבל מהמומנט הנמדד על גלגל תנופה כפול הסיבובים . גידול במומנט ובסיבובים מגדיל את הספק .

הערה :

המומנט במנוע דרוש כדי להתגבר על העליות והתחלת נסיעה בו בזמן שהספק חשוב כדי לנסוע במהירות גדולה . נוסעים במהירות גדולה כאשר אין עומס על המנוע . העומס גדל בעליות ואז סיבובי המנוע יורדים כי בסיבובים מהירים לא מספיק המנוע להתמלא בכמות מספקת של תערובת ואז הלחץ הנוצר יורד אבל כאשר הסיבובים יורדים המילואי משתפר והלחץ עולה והמנוע מגיב לעומס ומתגבר על עליה אבל במהירות נסיעה יותר נמוכה .

שאלה ב- 24

באילו יחידות בין לאומיות קובעים את הספק המנוע ובאילו יחידות את המומנט ?

תשובה ב - 24

יחידת ההספק קילו ווט KW ששוה ערך שלו זה 100 ק"ג להרים בגובה מטר בשניה . ההספק במנוע מתגבל מהמומנט והסיבובים שבו מתקבל המומנט .

יחידת המומנט ניוטון מטר והוא מתקבל מהלחץ הממוצא בתא השריפה ונפח המנוע והוא משתנה לפי סיבובי המנוע .

שאלה ב - 13

הסבר מהו הלחץ היעיל ומהו לחץ אינדקטורי ממוצע ואיך קובעים אותם ?

תשובה ב - 13

לחץ אינדקטורי ממוצע זה מושג תאורטי שמצין את ממוצע הלחצים בתא שריפה בשך מחזור .

לחץ יעיל ממוצע זה אותו הלחץ אבל נטו ללא הפסידי חיכוך , בטבעות במיסבים ובמערכת הנעת השסתומים .

את הלחץ הממוצע האינדיקטורי מחשבים מדיאגרמה אינדיקטורי .

שאלה ב - 63

תאר מהי שריפה דיטוניטיבית .

תשובה ב - 63

דיטונציה מופיעה לאחר הניצוץ ומתחילה בשריפה ליד המצת בהמשך מתחילה ממקום שני של תא השריפה מגוף לוהט השריפה מתקדמת במהירות ונגמרת ליד נמ"ע ונוצרים צילצולים חזקים שיגרמו לנזק לבוכנה והטבעות .

שאלה ב - 64

תאר מהי נקישת דיזל .

תשובה ב - 64

נקישת דיזל נוצרת מפיגור שריפה של הדלק שנגרם כאשר לדלק מספר ציתן נמוך 52 , במיבנה תא השריפה וצורת ריסוס דלק גרועה הנקישה נוצרת לאחר התזה כאשר הדלק מפגר בהתלקחות ומתפוצץ בפתאימות כאשר בתא השריפה יש כמות גדולה של דלק .

שאלה ב- 68

הסבר את ההבדל בין הצתה מוקדמת לבין דיטונציה .

תשובה ב - 68

הצתה מוקדמת ניגרמת לפני הופעת הניצוץ כתוצאה מנקודות חמות מאוד בתא השריפה .

דיטונציה קוראת תמיד לאחר הופעת הניצוץ השריפה מתחילה בזמן הנצוץ ונהפחת לשריפה מהירה בהמשך . בשני המקרים נוצרים צילצולים חזקים שגורמים לנזק בבכונה

טבעות ולמסיבי גל ארכובה .

שאלה ב - 73

הגדר הספק בלם . מהן שיטות המידה השונות ומהו ההבדל בניהן ?

שאלה ב - 74

הסבר באופן מפורט כיצד ובאילו תנאים קובעים ומגדרים את הספק המנוע בארה"ב .

שאלה ב -75

הסבר באופן מפורט כיצד ובאילו תנאים קובעים ומגדרים את הספק המנוע במרכז אירופה !

תשובות ב - 73 , ב - 74 , ב - 75

הספק בלם זה ההספק הנמדד על גלגל התנופה כאשר בולמים את המנוע על הדיננמטר

D.I.N זה תקן אירופי לפי התקן יש לבדוק את המנוע כאשר הלחץ נמצא בגובה פני הים הטמפרטורה ליד מסנן האויר ועל המנוע נמצאים כל החלקים להפעלתו כולל האלטנטור שמסתובב ללא טעינה .

E.A.S זה תקן אמרקאי . לפי התקן יש לבדוק את המנוע בלחץ אויר שבגובה פני הים הטמפרטורה ליד מסנן אויר 85 מעלות פראניט והמנוע נבדק ללא החלקים החיצונים שהם מסנן אויר צינור פליטה משאבת מים . רק אם אלטנטור ללא טעינה . בשיטה זו ההספק שהתקבל לאותו מנוע מראה מספר גדול ב -%25 מאשר הבדיקה לפי .D.I.N שאלה ב - 80

מהם גבולות יחסי הדחיסה המקובלים היום במנועי בנזין ומהם גבולות תת לחץ בזמן מהלך היניקה ?

תשובה ב - 80

ברוב המנועים יחס הדחיסה בין 7 עד 10 בר והתת לחץ המוחלט במהלך היניקה 0.3 בר (תת לחץ 0.7) .

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

טרומפלדור בגליל-משנת 1913

סרט על אולטרה-סאונד תלת ממדי

ליקוי חמה 2009

טלסקופ החלל האבל

סגננות חשיבה ולמידה

הסכנה הגדולה הטמונה בעובש