איך בונים מצגת

יום שבת, 9 ביולי 2011

שיטות הדרכה בנהיגה

1)שאלה הוראה יעילה :

הוראה מוגדרת כתהליך מונחה להשגת שינוי יציב בהתנהגות בהתאם למטרות מוגדרות .

תשובה הוראה יעילה :

הוראה יעילה היא זו הגורמת ליצירת השינוי בהתנהגות תוך ניצול יעיל של זמן ואמצעים ובהוצאות כספיות המועטות ביותר .

2)שאלה הוראה יעילה :

הוראה מוגדרת כתהליך מונחה להשגת שינוי יציב בהתנהגות בהתאם למטרות מוגדרות .

השיטה שבאמצעותה ניתן להשיג הוראה יעילה ?

תשובה הוראה יעילה :

על מנת לגרום לשינוי הרצוי בהתנהגות המשתלמים יש להפעילם ביעילות בתהליך ההוראה . התנסות היעילה ביותר היא זו שבמסגרתה המשתלמים מופעלים בדיון ובשאלות ובתשובות באמצעות המחשה ועשייה בפועל .

3)שאלה בהשיטה הפרונטאלית :

שיטת ההוראה ממוינת בהתאם לאופי הפעילות הלימודית ולשילוב הנוצר בין המדריך , המשתלם וחומר הלימוד .

השיטות העיקריות הן : השיטה הפרונטאלית , השיטה הפעלתנית .

מאפייני השיטה הפרונטאלית .

תשובה בהשיטה הפרונטאלית :

המשתלם מתאים עצמו לסביבת הלימודית , קצב הוראה אחיד מוכתב ע"י המדריך . רמת הלימוד מותאמת לממוצע המשתלמים ללא רגישות לקצוות .

4)שאלה בהשיטה הפרונטאלית :

שיטת ההוראה ממוינת בהתאם לאופי הפעילות הלימודית ולשילוב הנוצר בין המדריך , המשתלם וחומר הלימוד .

השיטות העיקריות הן : השיטה הפרונטאלית , השיטה הפעלתנית .

מאפייני השיטה הפרונטאלית .

תשובה בהשיטה הפרונטאלית :

המשתלם מתאים עצמו לסביבת הלימודית ,רמת הלימוד מותאמת לממוצע המשתלמים ללא רגישות לקצוות .ההישג הלימודי הנדרש קבוע ואחיד ונבדק בסיום התהליך .

5)שאלה בהשיטה הפעלתנית :

שיטת ההוראה ממוינת בהתאם לאופי הפעילות הלימודית ולשילוב הנוצר בין המדריך , המשתלם וחומר הלימוד .

השיטות העיקריות הן : השיטה הפרונטאלית , השיטה הפעלתנית .

מאפייני השיטה הפעלתנית .

תשובה בהשיטה הפעלתנית :

הסביבה הלימודית מותאמת למשתלם , קצב ההוראה נקבע על פי קצב קליטה אישי של כל משתלם , רמת הלימוד גמישה ומשתנה בהתאם למשתלם , הלימוד הוא ברמת ההבנה

6)שאלה בפתיחה בהרצאה :

הרצאה היא שיטת הדרכה שבה מתבצעת העברת התכנים בצורה חד סטרית מהמדריך למשתלם . הרצאה חייבת לכלול מספר חלקים פתיחה , גוף , סיום .

תפקיד הפתיחה ? .

תשובה בפתיחה בהרצאה :

הפתיחה מיועדת ליצור עניין והנעה ללמידה , לפיכך עליה לכלול מספר נקודות : מטרת הרצאה , הנמקת חשיבות הנושא , הגדרת התחומים שבהם תעסוק הרצאה .

7)שאלה בפתיחה בהרצאה :

הרצאה היא שיטת הוראה יעילה להעברת מידע מסודר ומאורגן . הרצאה חייבת לכלול מספר חלקים פתיחה , גוף , סיום .

הנושאים הנכללים בפתיחה ? .

תשובה בפתיחה בהרצאה :

הפתיחה מיועדת ליצור עניין והנעה ללמידה , לפיכך עליה לכלול מספר נקודות : מטרת הרצאה , הנמקת חשיבות הנושא , הגדרת התחומים שבהם תעסוק הרצאה .

8)שאלה להוראה בהרצאה :

הרצאה היא שיטת הדרכה שבה מתבצעת העברת התכנים בצורה חד סטרית מהמדריך למשתלם .

השימושים האפשריים להוראה בהרצאה ? .

תשובה להוראה בהרצאה :

הרצאה הינה כלי שימושי לצורך העברה חומר לימוד שאינו דורש רמה של הבנה או של יישום אלא מתאים יותר לרמה של זכירה .

9)שאלה בגוף הרצאה :

הרצאה היא שיטת הוראה יעילה להעברת מידע מסודר ומאורגן . הרצאה חייבת לכלול מספר חלקים פתיחה , גוף , סיום .

הנקודות עליהן מבוסס גוף ההרצאה .

תשובה לגוף ההרצאה :

גוף הרצאה מבוסס על ארגון החומר הלימודי בצורה הגיונית ופיתוח הרעיונות בשלבים מתן דוגמא מציאותית המתאימות לעולמם של המשתלמים .

10)שאלה בסיום הרצאה :

הרצאה היא שיטת הוראה יעילה להעברת מידע מסודר ומאורגן . הרצאה חייבת לכלול מספר חלקים פתיחה , גוף , סיום .

עקרונות עליהם מושתת סיום הרצאה ?

תשובה בסיום הרצאה :

סיום הרצאה חייב להיות מושתת על :

סיכום נקודות עיקריות .

קישור בין הנושא לפעילויות לימודית בהמשך .

הפניה למקורות לצורך הרחבה , הדגשת מטרות הרצאה .

11)שאלה למנחי הדיון :

הדיון הוא שיטת הדרכה פעלתנית שמטרתה לעלות נושא תוך הצגת מגוון היבטים ודעות ע"י המשתתפים בהנחיית המדריך .

עצות שימושיות למנחי הדיון שמטרתן להביא להצלחת הדיון .

תשובה למנחי הדיון :

שכנע את המשתתפים בדיון שהנושא בעל חשיבות , שמור על דיון ענייני , היה מאזין טוב הקשב לחוות הדעת המשתתפים , הבטח שלכל משתתף תהיה אפשרות להשתתף באופן פעיל בדיון .

12)שאלה במאפייני הדיון :

הדיון הוא שיטת הדרכה פעלתנית שמטרתה לעלות נושא תוך הצגת מגוון היבטים ודעות ע"י המשתתפים בהנחיית המדריך . מאפייני הדיון ?

תשובה במאפייני הדיון :

הדיון מאפשר מתן הזדמנות למשתלם להביע השקפות אישיות ולשמוע דעות של אחרים בנושא הדיון דורש מעורבות ערה של המשתלמים וע"י כך השגת תהליך למידה יעיל וארוך טווח ברמת הבנה .

13)שאלה במאפייני הדיון :

הדיון הוא שיטת הדרכה פעלתנית שמטרתה לעלות נושא תוך הצגת מגוון היבטים ודעות ע"י המשתתפים בהנחיית המדריך . מאפייני הדיון ?

תשובה במאפייני הדיון :

הדיון דורש מעורבות ערה של המשתלמים כתוצאה מכך מושג תהליך של למידה יעיל ארוך טווח ברמת הבנה , מספר המשתתפים הפעילים מוגבל ומנת הלמידה קטנה .

14)שאלה בתנאים המקדימים לניהול דיון :

הדיון הוא שיטת הדרכה פעלתנית שמטרתה לעלות נושא תוך הצגת מגוון היבטים ודעות ע"י המשתתפים בהנחיית המדריך . התנאים המקדים לניהול דיון ?

תשובה בתנאים המקדימים לניהול דיון :

תנאי מוקדם לקידום דיון הוא ידע קודם מנמלי של המשתמשים בנושא הדיון ידע קודם מאפשר העלאת רעיונות מתן תשובות והעמקות בנושא , רצון ועניין מצד החניכים להשתתף בדיון .

15)שאלה בטכניקות העשויות לשבור את השגרה :

ידוע כי קיימת נטייה טבעית לירידה ברמת הקשב במהלך פעילות הדרכתית כדי לשבור את הירידה בקשב מומלץ לעשות תפנית מדי מספר דקות . התפנית נוצרת על ידי שבירה של שגרת ההדרכה .

הטכניקות העשויות לשבור את השגרה ?

תשובה בטכניקות העשויות לשבור את השגרה :

סיפור הקשור לעניין , שאלה למשתלמים , משחקי קול הרמת או הנמכת הקול , כיבוי מקרן השקפים ופנייה אל הקהל ללא אמצעי חוצץ , שינוי מקום העמידה , כתיבה על הלוח .

16)שאלה בגורמים הקשורים למדריך :

הגורמים המשפיעים על הצלחת ההוראה קשורים במשתלם , במדריך ובסביבת הלימוד . הגורמים הקשורים למדריך ?

תשובה בגורמים הקשורים למדריך :

תכנים מתאימים לרמת המשתלמים , שיטת הוראה מתאימות לחומר הנלמד ולרמת המשתלמים יכולת וניסיון בהדרכה .

17)שאלה בנושא שאלת מלכודת :

במהלך פעילות הדרכתית נשאלת שאלת "מלכודת" שאלה שבה מתכוון המשתלם להכשלתך בפני הכיתה . דרך טיפולך בשאלה ?

תשובה בשאלת מלכודת :

תן למשתלם חיזוק על כך שמצא לנכון להשתתף , שקף את דברי המשתלם כדי לוודא שהשאלה הובנה כהלכה נסה להפנות את השאלה לכיתה ולבקש מכלל המשתלמים לענות עליה ודא כי השואל מרוצה מהתשובה שניתנה .

18)שאלה בגורמים הקשורים למשתלם :

הגורמים המשפיעים על הצלחת ההוראה קשורים במשתלם , במדריך ובסביבת הלימוד . הגורמים הקשורים למשתלם ?

תשובה בגורמים הקשורים למשתלם :

מוטיבציה וצפיות מהפעולה הדרכתית , יכולת אישית , ידע קודם .

19)שאלה בהכשרת נהגים :

בהתאם לטוכסונומיה של בלום קיימות 6 רמות חשיבה והן : ידע , הבנה , יישום , אנליזה , סינתזה , מדידה והערכה . כקצין בטיחות בתעבורה באיזה רמת חשיבה תשאף להכשיר ולהדריך את הנהגים המקצועיים בחברתך ?

תשובה בהכשרת נהגים :

רמת החשיבה שאשאף להכשיר את הנהגים המקצועיים בחברתי היא רמת החשיבה הגבוהה ביותר והיא מדידה והערכה . ברמה זו הנהג מסוגל לנתח מצבים ולקבל החלטות ברמה הגבוהה ביותר .

20)שאלה לסביבת הלימוד :

הגורמים המשפעים על הצלחת ההוראה הקשורים במשתלם , במדריך ובסביבת הלימוד . הגורמים הקשורים לסביבת הלימוד ?

תשובה לסביבת הלימוד :

תנאים פיזיים , אקלים חברתי , גודל הקבוצה , אמצעי המחשה .

21)שאלה באמצעי המחשה :

ידוע כי כל אמצעי פיזי שבו משתמש המדריך על מנת להקל על תהליך הלמידה ולייעלו הוא אמצעי המחשה .

עיקר תפקידי אמצעי המחשה ?

תשובה באמצעי המחשה :

אמצעי הפעלה מפעילים למשתלמים חושים נוספים , מייעלים את תהליך הלמידה ומעלים את רמת הקשב . גיוון ההוראה גורם למשתלמים לליבון הסקרנות ליצירת מעורבות וכתוצאה מכך לקליטת המסר ברמת הבנה .

22)שאלה בפתיחה בהרצאה :

הרצאה היא שיטת הוראה יעילה להעברת מידע מסודר ומאורגן . הרצאה חייבת לכלול מספר חלקים פתיחה , גוף , סיום .

הנושאים הנכללים בפתיחה ? .

תשובה בפתיחה בהרצאה :

הפתיחה מיועדת ליצור עניין והנעה ללמידה , לפיכך עליה לכלול מספר נקודות : מטרת הרצאה , הנמקת חשיבות הנושא , חשיבות הרצאה למשתלמים , הגדרת התחומים שבהם תעסוק הרצאה .

23)שאלה בנושא שכנוע :

שכנוע היא פעולה שכוונתה לגרום לשנוי עמדות ואו התנהגות בקרב הקהל היעד , ידוע כי מאמצי המשכנע צריכים להיות מופנים כלפי 3 יעדים .

שינוי בדעה , שינוי בעמדה , שינוי בהתנהגות .

תשובה בנושא שכנוע :

דעה מה שהאדם חושב לנכון מבחינה עובדתית .

עמדה דעה שיש בה מרכיב הערכתי טוב , רע או רגשי אוהב , שונא .

התנהגות מה אנו עושים כפועל יוצא מעמדותינו ודעתנו או לעיתים ללא תלות בהן .

24)שאלה בדרך הטיפול בנושא :

בתחילת החורף אירעו במפעל שבו אתה משמש כקצין בטיחות בתעבורה מספר תאונות דרכים . מנהל המפעל פנה אליך בדרישה לטפל בנושא לשם מניעת תאונות דרכים .

דרך הטיפול הרצויה בנושא .

תשובה בדרך הטיפול בנושא :

אתחקר את הנהגים המעורבים בתאונה ואבקש שאחד מהם יתנדב לצורך הצגת התאונה שבה היה מעורב בפני כלל נהגי החברה , אאסוף את נהגי החברה ואנחה דיון וניתוח התאונה שמטרתו המוגדרת כללי התנהגות בנהיגה בחורף .

25)שאלה בתכנון קורס :

כקצין בטיחות בתעבורה עליך לתכנן ולהעביר קורס מלגזות לעובדי המפעל . את השלבים בתכנון הקורס .

תשובה בתכנון קורס :

הגדרות מטרות במונחי ביצוע לשלב העיוני והמעשי , בניית מבחן מסכם לשלב העיוני והמעשי , בחירת שיטות הוראה . הגדרת התרגילים המעשיים כהכנה למבחן . הגדרת האמצעים הדרושים לביצוע הקורס .

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

טרומפלדור בגליל-משנת 1913

סרט על אולטרה-סאונד תלת ממדי

ליקוי חמה 2009

טלסקופ החלל האבל

סגננות חשיבה ולמידה

הסכנה הגדולה הטמונה בעובש