איך בונים מצגת

יום שישי, 18 בנובמבר 2011

שאלות ותשובות בנושא שסתומים

שאלה ג - 51

מהו ההבדל בין קפיץ שסתום בורגי רגיל , קפיץ שסתום בעל מרווח לוליני משתנה וקפיץ בורגי מתאים למהיריות מנוע גבוהות ?

שאלה ג - 109

מהו ההבדל בין הקפיצים שנראים בתמונה ומהי משמעות ההבדלים לגבי מערכת השסתומים ?

תשובה ג - 51 , ג - 109

קפיץ 1 . רגיל בעל 6 כריכות מקובל מאוד מנועים רבים .

קפיץ 2 , 3 . קפיץ קוני וקפיץ קוני כפול תפקידם להקטין רעידות הכריחות ולמנוע רחיפת שסתומים ושיסגרו בזמן .

קפיץ 4 . המרחק בין הקריחות מישתנה ומתחזק עם הלחיצה טוב למנועים מהירים תפקידו להקטין רעידות בין הכריכות ועל ידי כך השסתום ניסגר בזמן . הכריכות הצפופות מורכבות על שטח הראש .

שאלה ג - 98

הסבר מה תהיה ההשפעה על חלקי המנוע ועל פועלתו , במקרה שכח קפיצי השסתומים יהיה גדול או קטן מהוראות היצרן !

תשובה ג - 98

כאשר כוח הקפיצים גדול מידי נוצרת שחיקה חזקה בגל הזיזים , נדנדים , שסתומים , ותושבות .

כאשר כוח קפיצי השסתומים קטן מהוראות השסתומים מרחפים ובסיבובים מהירים אינם נסגרים . המנוע מזייף וכוח המנוע יורד .

שאלה ג - 86

בתמונה מוצגים שני מנגנוני הנעה שונים של שסתומים . תאר את השפעת מבנים אלה פעולת המנוע ותכונתיו .

תשובה ג - 86

בתמונה 1 מראים מערכת שסתומים כפולה שסתום צד ושסתום בראש המנוע . שיטה ישנה בעלת מנגנון מסובך יחס דחיסה נמוך בגלל מיבנה תא השריפה מאורך שגם גורם לדיטונציה המנגנון אינו מאפשר הפעלה במהירות סיבובים גבוהה - מנוע איטי .

בתמונה 2 תא שריפה מתקדם בצורה גגון שמאפשר שסתומים גדולים , גל הזיזים מעל השסתומים מקטין כוח התמדה של המנגנון ומאפשר הפעלה בסיבובי מנוע מהירים . פיתחי השסתומים מישני צידי הראש מבטיח ניקוי טוב של תא השריפה וקבלת הספק גבוה .

שאלה ג -95

מדוע יש שסתומים המושחזים בזווית 45 מעלות וכאלה שבהם הזווית היא 30 מעלות . מהי הסיבה לכך שזווית השחזת השסתום שונה לעיתים מזו של התושבת ?

שאלה ג - 107

מה ידוע לך לגבי שטחי המגע בין השסתום לתושבת והזווית שבניהם ? התייחס למידות , לאטימה , הולכת חום , מעמס וכו' .

תשובה ג - 95 , ג - 107

שסתומי פליטה מושחזים בזוית 45 מעלות זוית זו משאירה שסתום עבה וחזק יותר . שסתומי יניקה אפשר להשחיז בזוית 30 מעלות זוית זו מחלישה את השסתום והוא נעשה דק יותר . אבל פתיחת השסתום מהירה יותר , ולצילנדר נכנס יותר תערובת ביניקה . הבדל בהשחזת הזויות בין שסתום לתושבת במעלה אחת עושים כדי ליצור אטימת לחץ שמשפרת מעבר חום והתאמת השסתום לתושבת במהירות . שטח המגע בין השסתום לתושבת לא יעלה על 1.25 עד 1.5 מ"מ מקבלים זו על ידי השחזת התושבת בצד מישטח הראש בזוית 15 מעלות ואם זה לא מספיק גם בתוך התושבת בזוית 75 מעלות ומתקבל שיפור בכניסת תערובת ויצאת גזים שרופים .

שאלה ג - 48

מאילו חומרים מייצרים שסתומים , אילו מהם מצופים בציפוי מגן , ואילו מאמצים פועלים עליהם ?

תשובה ג -48

שסתומים מיוצרים מפלדה כרום ניקל ותוספת וולף פארם וקובל . שסתום פליטה צריך לעמוד בפני מכות חום וחומצות שבתא השריפה . את ראש השסתום ואת קצה הקנה מצפים בחומר קשה כדי להקטין בלאי . כתוצאה מהוספת כמות גדולה של כרום וניקל השסתום מאבד את המגנטיות וזה מונע חומרים ברזליים להידבק לשסתום .

שאלה ג - 49

מדוע מקובל לצייד מנועים בשסתומי יניקה גדולים יותר משסתומי הפליטה , במה , היכן ומדוע ממלאים שסתומים , ומה יכול לגרום לתפיסת שסתום ?

תשובה ג - 49

שסתומי יניקה גדולים יותר היות והם מעבירים תערובת בהפרש לחצים קטן בו בזמן שגזי הפליטה יוצאים בלחץ לשסתום פליטה שפועל במקום חם במיוחד . מכנסים שסתום שיש לו קדח בקנה וראש השסתום והחלל ממולא בנטרן כדי לאפשר קירור טוב יותר של ראש השסתום כאשר הוא פתוח .

שסתום יכול להיתפס מחימום יתר , ליכלוך , פיח וחוסר שימון יעיל וקנה שסתום עקום .

שאלה ג - 77

אילו תוצאות יהיו למרווח שסתומים לא תקין ?

שאלה ג - 78

מה עלול לגרום להקטנת אורך חיי שסתום , ומהן מעלותיו של התקן מסובב שסתום ?

תשובה ג - 77 , ג -78

מרווח שסתום קטן ישאיר את השסתום פתוח כשנמנוע מתחמם והשסתום ישרף . מרווח שסתום גדול יקצר את הזמן שבו השסתומים ישארו פתוחים מילוי הצילנדר יקטן הספק ירד השסתומים ידפקו ויתבלו מהר .

שאריות פיח בין תושבת לשסתום תימנה ממנו להיסגר ולהתקרר והשסתום ישרף .

התקן מיוחד שיסובב את השסתום יגרום לניקוי שטח המגע ויבטיח התאמה מהירה .

שאלה ג - 47

מהו ההבדל בין נדנד דו -זרועי לחד - זרועי ועל מה יש להקפיד בזמן תיקון ראש בקשר לנדנדים ?

תשובה ג -47

נדנד חד זרועי נמצא בגל זיזים עילי הזיז שבגל הזיזים נמצא במרכז הנדנד בין נקודת המישען לקצה הפותח את השסתום . נדנד דו זרועי נמצא במנוע שגל הזיזים בגוף המנוע והזיז שלו מפעיל את הנדנד דרך מקל מצד אחד הציר במרכז וקצה הנדנד השני מפעיל את השסתום .

בתיקון ראש יש להקפיד על שטח מגע של נדנד בקנה השסתום הוא צריכך להיות מושחז ברדיוס הנכון .

שאלה ג -100

מהו המתקן שבתמונה ומהן מעלותיו ? הסבר את אופן פועלתו .

תשובה ג -100

מרים שסתומים הידראולי שומר על מרווח שסתומים 0 בכל מצבי פעולה . ומונע את הצורך בכיוון שסתומים תקופתי . אופן פעולה :

שמן בלחץ מנוע זורם לחלל הטיבלן . כאשר נוצר מירווח בין שסתום לנדנד קפיץ מתחת לטיבלן דוחף אותו למעלה ושמן חודר מתחתיו דרך שסתום חד כיווני כדורי והמרווח ניסגר .במידע והשסתום במנוע נישאר פתוח מהתארכות מחום של קנה השסתום . לחץ קפיצי השסתום במנוע לוחץ את הטיבלן כלפי מטה והשמן שמתחת לטיבלן יוצא ברווח קטן מבוקר שבין הטיבלן והגוף והשסתום ניסגר .

יום שבת, 12 בנובמבר 2011

שאלות ותשובות בנושא שיפוצי מנוע

שאלה ג - 21

מנה את המדידות ואת הבדיקות שיש לערוך בעת החלפת תותבי מנוע !

תשובה ג - 21

לאחר ניקוי בודקים עם מד צילנידרים את גוף המנוע ובודקים פקקים ומושב האטמים . מכנסים תותב חדש יש לדאוג לכך שהוא יבלוט מעל שטח הראש במידה הנדרשת מבטיחים אותו במקומו בעזרת ברגים מיוחדים זמניים כדי למנוע תזוזת התותבים בזמן הכנסת הבוכנות .

שאלה ג -111

תן דוגמה , לפי בחריתך , מתי יש לבצע שיפוץ מנוע .

תשובה ג - 111

שיפוץ מנוע עושים :

כאשר תצרוכת שמן גבוהה , דחיסה נמוכה ונשמע רעש במיסבי גל ארכובה ולחץ שמן נמוך .

סימנים חיצונים :

1. עשן כחול בסיבובים מהירים של המנוע .

2. צבע רטוב שחור על המצתים .

3. מד דחיסה מראה דחיסה נמוכה .

4. מד דליפה מראה דליפה חזקה שנשמעת בבית ארכובה .

5. מד לחץ שמן מראה לחץ שמן נמוך .

בדיקות ומדידות :

בזמן פירוק :

1. יש צורך למדוד את כל חלקי הראש בזמן הפירוק . בדיקת שטח הראש בעזרת סרגל ומד מירווח . בדיקת סדקים בראש . בדיקת אטימות שסתומים וחופש במובלי שסתומים

2. בודקים שחיקת הצילנדר בעזרת מד צילנדרים ובודקים שהצילנדר נקי מחרצים וסדקים .

3. מודדים קוטר הבוכנה בעזרת מיקרומטר . בודקים מצב הבוכנה חריצי טבעת הבוכנה בעזרת מד מירווח .

4. בודקים שהטלטל ישר .

5. מודדים את צירי גל ארכובה בעזרת מיקרומטר .

6. מודדים קו מיסבים ראשיים בגוף המנוע .

7. בודקים גל זיזים וקו המיסבים שלו .

בזמן הרכבה :

1. בודקים חופשיות סיבוב גל ארכובה .

2. בודקים מרווח סיכה במיסבי גל ארכובה בעזרת מדיד פלסטיק .

3. בודקים חופש צירי בגל ארכובה בעזרת אינדיקטור .

4. בודקים מרווח קצוות בטבעות .

הוראות ועבודות הנמסרות לבית המלאכה :

1. ישור שטח הראש והוראות לגבי גובה הראש .

2. החלפת מובילי שסתומים .

3. השחזת תושבות לשסתומים .

4. חריטת קידחי הצילנדר .

5. השחזת גל ארכובה מורדים רדיוס פינה ואיזון .

תאום מנוע :

הרצה דרושה לשפר אטימה בין טבעות בוכנה לצילנדר .

1. בודקים תיזמון הצתה בעזרת אקדח הצתה .

2. בודקים גובה דלק בתא המצוף ופתיחת מלאה של מצערת ואספקת תערובת נכונה בעזרת מאבחן גזי פליטה .

3. בודקים כיוון שסתומים ותיזמון .

שאלה ג - 112

תן דוגמא לפי בחריתך , מתי יש להחליף טבעות מנוע .

תשובה ג - 112

החלפת טבעות מנוע :

כאשר תצרוכת שמן גבוהה , דחיסה נמוכה והצילנדר והבכונה אינם שחוקים .

סימנים חיצונים :

1. עשן כחול בסיבובים מהירים של המנוע .

2. צבע רטוב שחור על המצתים .

3. מד דחיסה מראה דחיסה נמוכה .

4. מד דליפה מראה דליפה חזקה שנשמעת בבית ארכובה .

בדיקות ומדידות :

בזמן פירוק :

1. יש צורך למדוד את כל חלקי הראש בזמן הפירוק . בדיקת שטח הראש בעזרת סרגל ומד מירווח . בדיקת סדקים בראש . בדיקת אטימות שסתומים וחופש במובלי שסתומים

2. בודקים שחיקת הצילנדר בעזרת מד צילנדרים ובודקים שהצילנדר נקי מחרצים וסדקים ומלטשים דופן הצילנדר כאשר אין שחיקה .

3. מודדים קוטר הבוכנה בעזרת מיקרומטר . בודקים מצב הבוכנה חריצי טבעת הבוכנה בעזרת מד מירווח .

4. בודקים שהטלטל ישר .

5. מודדים את צירי גל ארכובה בעזרת מיקרומטר .

בזמן הרכבה :

1. בודקים חופשיות סיבוב גל ארכובה .

2. בודקים מרווח סיכה במיסבי גל ארכובה בעזרת מדיד פלסטיק .

3. בודקים חופש צירי בגל ארכובה בעזרת אינדיקטור .

4. בודקים מרווח קצוות בטבעות .

הוראות ועבודות הנמסרות לבית המלאכה :

1. ישור שטח הראש והוראות לגבי גובה הראש .

2. החלפת מובילי שסתומים .

3. השחזת תושבות לשסתומים .

4. חריטת קידחי הצילנדר .

5. השחזת גל ארכובה מורדים רדיוס פינה ואיזון .

תאום מנוע :

הרצה דרושה לשפר אטימה בין טבעות בוכנה לצילנדר .

1. בודקים תיזמון הצתה בעזרת אקדח הצתה .

2. בודקים גובה דלק בתא המצוף ופתיחת מלאה של מצערת ואספקת תערובת נכונה בעזרת מאבחן גזי פליטה .

3. בודקים כיוון שסתומים ותיזמון .

שאלה ג - 88

מהן הבדיקות שיש לבצע בראש מנוע כאשר מסירים אותו ? מהם האמצעים , הכלים והמכשירים שמשמשים לבדיקת ראש ?

תשובה ג - 88

1. בדיקת לגילוי סדקים בעזרת לחץ או חומר מגלה סדקים .

2. בדיקה האם הראש ישר בעזרת סרגל ומד מירוח .

3. בדיקה חופש במובילי שסתומים בעזרת שסתום חדש ואינדיקטור מוצמד עליו .

4. בדיקת תושבות שסתומים באם יש צורך משחזים .

5. בדיקת קוטר קנה שסתום בעזות מיקרומטר וראש השסתום .

6. השחזת ראש השסתום .

7. בדיקת קפיצי השסתומים חוזקם ושלימותם .

8. בדיקתהתאמת שסתום לתושבת בעזרת נוזל לחץ אויר או מכשיר ואקום .

9. בדיקת שלמות גל זיזים .

10. בדיקת נדנדים .

יום שבת, 5 בנובמבר 2011

שאלות ותשובות בנושא מערכת השימון - המשך

שאלה ה - 14

הסבר לשם מה יש לשמן מיסב החלקה !

תשובה ה - 14

על השמן להבטיח שימצא רפד הפרדה בין קליפת המיסב לבין הפין , כך שבין שניים אלה לא יהיה מגע מתכתי .

שאלה ה- 17

מהי משמעותו של המושג "תוספות" לשמן סיכה ואיזו השפעה יש לטמפרטורה על צמיגות השמן ?

תשובה ה - 17

"תוספות" הן חומרים שמוסיפים לשמן הבסיסי כדי להקנות לו או לשפר בו תכונות מסוימות , כמו למשל , עמידה בשיתוך , הארכת החיים וכו' . ככל שחום השמן עולה , קטנה צמיגותו , כלומר , הוא הולך ונהיה יותר דליל .

שאלה ה - 18

מהן הדרישות משמן סיכה טוב ומה אומר לך הסימון שלהלן על מכל השמן :

30 -W10 SAE - HD ?

תשובה ה - 18

על שמן הסיכה לקרר , לנקות , לאטום ובעיקר להקטין את החיכוך . הסימון משמעו שמן למאמץ גדול (כלומר משופר מאד) , רב-דרגתי מתאים לחורף מדרגה 10 עד לדרגת צמיגות 30 וזאת לפי תקן בין לאומי המבוסס על הגדרת איגוד מהנדסי רכב של ארצות הברית .

שאלה ה - 20

מהם תפקידי סיכת המנוע ואילו סוגי שיטות סיכה קיימות ?

תשובה ה - 20

תפקידה העיקרי של סיכת המנוע הוא למנוע חיכוך בנקודות המיסוב או לפחות להקטינו

להרחיק חום ולאטום בין הבוכנה לגליל . מבחינים בין סיכת טבילה , סיכת התזה וסיכה בלחץ , ובמנועים דו - מהלכים בסיכה מעורבת .

שאלה ה - 21

אילו סוגי משאבות שמן מקובלים במנועי רכב וכיצד מקבל נהג את המידע הדרוש על לחץ שמן במחזור ?

תשובה ה - 21

נהוג להשתמש במשאבות גלגלי שיניים , משאבות מאיץ , משאבות גלגלי שיניים בעלות תשלובת פנימית וגם במשאבות שבשבת . על מצב לחץ השמן ניתן לדעת על ידי נורת אזהרה או מד לחץ שמותקנים בלוח המחוונים .

שאלה ה - 24

לשם מה יש לספק למנוע שמן ?

תשובה ה - 24

יש לספק שמן למנוע לסיכת המיסבים והבוכנות , להרחקת חום החיכוך , לאטימת הבוכנות כלפי דופן הצילינדר , להגנה בפני שיתוך ולשטיפת לכלוך בצורת גושים קטנטנים והרחפתם לתוך המסנן .

שאלה ה - 26

מהם הגורמים ליצירת חום במיסבי ההחלקה וכיצד מורחק חום זה ? כיצד משתמנים הבוכנה ופין הבוכנה ?

תשובה ה - 26

החום במיסבים נוצר כתוצאה מחיכוך פין הבוכנה בעת סיבובו בתוך קליפת המיסב . חום זה נספג בשמן הסיכה , מורחק על ידו לאגן השמן ועובר ממנו לאוויר החיצוני . דופן הצילינדר וחצאית הבוכנה מקבלים התזת שמן מכתפי גל ארכובה בעת סיבובו . יש מנועים שבהם קיים נחיר התזה מיוחד למטרה זו .

שאלה ה -27

הכיצד מספיק לחץ הסיכה הנמוך שמספקת משאבת הסיכה , למרות שמיסבי הטלטל נתונים ללחץ הבעירה הגדול ?

תשובה ה - 27

הלחץ הדרוש ליצירת חיכוך רטוב כנגד לחץ הבעירה הגדול שלוחץ על הטלטל נוצר על ידי מיסב ההחלקה עצמו . זאת מפני שבעת סיבובו נוצר טריז שמן לפי העיקרון ההידרודינמי .

שאלה ה - 32

מהו ההבדל בין אובדן שמן לצריכת שמן ? מהו לחץ השמן המקובל ומהי טמפרטורת השמן הנורמלית במנועי רכב ?

תשובה ה - 32

אובדן שמן הוא תקלה מכנית , לרוב מחוסר אטימה חיצונית . צריכת שמן משמעה ששמן חודר לתא השריפה ונשרף שם או נפלט דרך המפלט . חום השמן המקובל הוא מ- 100 מעלות צלסיוס בחצאית מנוע בנזין מקורר במים ועד 400 מעלות צלסיוס בראש הבוכנה של מנוע דיזל דו-מהלכי מקורר באוויר .

שאלה ה - 33

כיצד מייצרים שמני סיכה ומה זה צמיגות של שמן סיכה ?

תשובה ה - 33

שמני סיכה מיוצרים בשיטת הזיקוק בריק ולאחר מכן זיכוך בחומרי ניקוי , כגון חומצות . צמיגות מציינת את ההתנגדות לזרימה הנגרמת על ידי חיכוך פנימי ומשתנה בטמפרטורות השונות .

שאלה ה - 39

מה יכול לגרום להתעבות של שמן , מה לדילולו ומהם משקעי רפש של טמפרטורה נמוכה ?

תשובה ה - 39

שמן יכול להתעבות כתוצאה מיצירת פיח וחמצון ומשריפת החלקים הקלים שבשמן , הדלילים במיוחד . דילול השמן עלול להיווצר מחימום יתר , מהפעלת ממושכת מדי של המתנע , משימוש מיותר בדוושת הדלק כאשר המנוע דומם ומהפעלת מנוע למרחקים קצרים , כך שהוא אינו מגיע לחום הפעולה .

משקעי רפש כאלה הם תחליבי שמן - מים אפרפרים הנוצרים לרוב כתוצאה משינויים חריפים בתנאי הפעלת המנוע .

שאלה ה - 41

מה הם הגורמים להתיישנות שמן ומהם הגורמים לדילולו ?

תשובה ה - 41

השמן עלול להתיישן בגלל היווצרות חומצות כתוצאה מחדירת אוויר וגזי פליטה (התחמצנות) . כמו כן הוא עלול להתעבות בגלל חדירת זפת שעוה , תהליך שחדירת מים מעובים יכולים עוד לזרז אותו . גם איחסון ממשוך יכול לגרום להתיישנות . הוא עלול להידלל כתוצאה מחדירת חומרים בעלי נקודת רתיחה גבוהה כמו למשל בנזין , וזה בעיקר עקב התנעת מנוע קר .

שאלה ה - 43

תאר בפרוטרוט מערכת סיכה בלחץ של מנוע רכב .

תשובה ה - 43

מאגן השמן מוזרם השמן על ידי משאבה דרך המסנן אל הנקודות השונות במנוע הדורשות סיכה או קירור . שסתום פורק לחץ מונע לחץ רב מדי בעיקר בעת ההתנעה עם שמן קר וצמיג . כתפי גל הארכובה ומקומות שבהם השמן נלחץ , זורקות שמן אל דופן הצילינדר לסיכתו של זה , החוזר מכאן לקירור ולסינון . לבקרת הלחץ מותקן מחוון לחץ או נורת אזהרה .

שאלה ה - 44

תאר בפרוטרוט מערכת סינון של מלוא הזרימה .

תשובה ה - 44

כל השמן זורם קודם כל למסנן ומשם לנקודות הדורשות סיכה או קירור . שסתום מיצד מבטיח שגם במקרה שהמסנן נסתם יגיע שמן למקומות הדורשים שימון , אם כי שמן לא מסונן . שסתום פורק לחץ מונע התפרקות קרב הסינון גם במקרה שהוא סתום ולחץ השמן עליו גובר מאוד .

שאלה ה - 45

תאר בפרוטרוט מערכת סינון של מיצד (סינון חלקי) .

תשובה ה - 45

רק חלק מן השמן שעובר את המשאבה (לא יותר מ - %30) עובר דרך המסנן , בעוד שיתר השמן מגיע אל נקודות הסיכה לא מסונן . מאחר שהמסנן עדין מאוד , יכולת הסינון שלו גדולה מאוד , כך שאותו שמן העובר דרכו מסונן היטב . אין צורך בשסתום עוקף .

שאלה ה - 46

כיצד אפשר להגיע לסינון מושלם , מהו תפקידו של מגנט במערכת סינון והיכן הוא מורכב ?

תשובה ה - 46

התקנת מסנן מלוא הזרימה וגם מסנן מיצד מאפשרים להגיע לסינון מושלם ומלא . במקרה של מסנן משולב כזה הם מותקנים בבית משותף . יש צורך בשסתום עוקף בבית מסנן מלוא הזרימה .

תפקידו של המגנט שמותקן לרוב במגופת ריקון האגן הוא ,לקלוט שאריות מתכת מגנטיות .

שאלה ה - 47

מהו ההבדל בין צריכת שמן לתצרוכת שמן סגולית ומהן יחידות המידה המקובלות ?

תשובה ה - 47

"תצרוכת שמן" משמעה כמות השמן שנצרכת בפרק זמן מסוים , בלי להתחשב בכמות שבאגן . "תצרוכת שמן סגולית" לעומת זאת מצביעה על כמות השמן שצורך מנוע ביחידת הספק או ביחידת זמן תקנית , ומתייחסת בדרך כלל להספק הקבוע של המנוע . יחידת המידה לתצרוכת שמן היא ק"ג/שעה ויחידת המידה לתצרוכת שמן סגולית היא גרם/קילווט שעה .

שאלה ה - 48

תאר את ההבדל בין סיכת לחץ לסיכת טבילה והיכן הם משמשים במנוע !

תשובה ה - 48

סיכת לחץ היא השיטה הנהוגה בכל המנועים המודרניים ובה משאבה , שנמצאת באגן השמן , לוחצת את השמן דרך מסנן אל כל המקומות שצריכים הפחתת חיכוך או קירור . זאת לעומת סיכת טבילה , שבה הרכיב טובל בשמן ונסוך בצורה זו . שיטה זו למעשה אינה קיימת במנועים , אלה באופן חלקי , לדוגמה : לסיכת דופן הצילינדר . כל פעם שכתפי גל הארכובה יוצאות מטבילתן בשמן שבאגן הן גורפות איתן כמות של שמן וזורקות אותו אל דופן הגליל .

שאלה ה - 52

מהם הגורמים שמשפיעים על תצרוכת שמן במנוע ?

תשובה ה - 52

כאשר המנוע במצב תקין כמעט ואין תצרוכת שמן . נצרכת רק אותה כמות מעטה של שמן אשר בהכרח מגיעה לתא השריפה ונשרפת שם . ככל שהמנוע הפועל יותר חם או פועל במהירות רבה יותר , עולה גם תצרוכת השמן . כאשר השמן מתחמם באגן , האדים שלו נפלטים דרך נשם המנוע החוצה או לתא השריפה . כאשר המנוע פועל במהירות גבוהה יותר , שמן נזרק על ידי כתפי גל הארכובה לדופן הצילינדר והטבעות אינן מצליחות להתיישר , ובמקום להחזיר את עודפי השמן לאגן הן שואבות אותו כלפי מעלה לתא השריפה , שם הוא נשרף או נפלט החוצה . גם דרך מובילי השסתומים יש כניסת שמן לתא השריפה וגם כאן הכמות שעוברת גדלה ככל שהמנוע פועל יותר מהר .

שאלה ה- 53

מהן התוספות שמוסיפים לשמן הבסיסי ומהו תפקידן ?

תשובה ה - 53

ניתן לחלק את התוספות לשתי קבוצות .הראשונה מורכבת ממייצבי צמיגות , מונעי הקצפה וממשפרי נקודת הנזילות . בקבוצה השניה נמצים כל המשפרים שמוסיפים בהתאם לתנאי העבודה שבהם אותו שמן או אותו מנוע צריכים לפעול , והם : חומרי ניקוי , מונעי חימצון , משפרי רפד הסיכה ותוספות לעמידה בלחץ גבוה .

שאלה ה - 54

הסבר מהו חיכוך ומה הקשר בינו לבין סיכת המנוע .

תשובה ה- 54

חיכוך הוא ההתנגדות לתנועה בין שני גופים . התוצאה של חיכוך היא חום . אם אין מונעים את החיכוך או לפחות מפחיתים אותו עד למינימום , גורמים להרס הרכיבים המתחככים . תפקידו של השמן במנוע הוא למנוע או להפחית את אותו חיכוך על ידי הפרדה בין הריכיבים המתחככים באמצעות השמן הנכנס ביניהם .

שאלה ה- 56

תאר את פועלתו של מנגנון נורת האזהרה במערכת הסיכה .

תשובה ה - 56

נורת האזהרה של מערכת הסיכה מחוברת לאלמנט הלחץ דרך מעגל מפתח הצתה . אלמנט הלחץ כולל דיאפרגמה וזוג מגעים . כאשר סוגרים את מעגל ההצתה באמצעות המפתח נסגר גם מעגל האזהרה , המגעים סגורים והנורה דולקת . הדיאפרגמה דרוכה על קפיץ המכויל ללחץ מסוים . כאשר המנוע מתחיל לפעול ולבנות לחץ שמן , נוצר לחץ על הדיאפרגמה אשר פותחת את המגעים ומנתקת את המעגל החשמלי והנורה נכבית .

שאלה ה - 62

תאר בפרוטרוט את פעולתו של מד לחץ שמן .

תשובה ה - 62

מד לחץ שמן מכני מורכב מצינורית בורדון מותקנת כקשת , המחוברת בצד אחד וחופשית בצד האחר . השמן מגיע מן המנוע דרך צינור הספקה , ןכתוצאה מבניית לחץ , כיאין הוא יכול לעבור , הוא גורם להתיישרות מסוימת של הצינוריות . ככל שהלחץ רב יותר נוטה הצינורית להתיישר יותר . קצה הצינורית מחוברת למערכת מנופים וממסרת גלגלי שיניים אשר אליהם מחובר מחוג , המראה , על לוח המחוון את הלחץ המתאים .

שאלה ה - 70

מהו ההבדל העיקרוני ומהו המיוחד בשמן מנוע רב דרגתי לשמן מנוע רגיל ?

תשובה ה - 70

השמן סמיך יותר ככל שהוא קר יותר , ולהיפך , הוא הופך דליל ככל שהוא מתחמם . תכונה זו מקשה על התנעת מנוע קר בגלל התנגדות השמן הסמיך לזרימה , והוא אף עלול לא לעבור דרך חרירי המסנן . כמו כן השמן המדולל מתנגד פחות למגע חלקי המתכת האתד באחר . ידועים לנו שמנים בעלי דרגות צמיגות שונות , בהתאם לדרישות המנוע או המכלל המסוים . בשנים האחרונות הוכנסו לשימוש שמנים רב דרגתיים , אשר שומרים על צמיגות אחידה פחות או יותר בכל התנאים , כלומר , שמן חם נשאר יותר צמיג ושמן קר נהיה יותר דליל . כך השמן אינו מכביד על ההתנעה ומובטחת מניעת חיכוך מירבית בכל תנאי חום המנוע .

שאלה ה - 73

מה ידוע לך על קירור שמן מנוע ?

תשובה ה - 73

כתוצאה מחיכוך מיסבי ההחלקה וקליטת עודפי החום של השריפה מדופן הצילינדר וראש הבוכנה , השמן מתחמם . חום זה יש להרחיק אל האוויר החיצון , דבר שנעשה באמצעות אגן השמן . כדי להבטיח טמפרטורת שמן יחסית נמוכה באגן מייצרים את האמבט לרוב מנתך חמרני , חומר שיש לו מוליכות חום טובה , ומציידים אותו לעיתים בצלעות קירור . מנועים בעלי הספק גבוה מצוידים לרוב גם במקרר שמן מיוחד , בעיקר מנועים עם קירור אוויר , כי בהם משמש השמן לרוב גם לקליטת עודפי חום מפנים ראש הבוכנה .

שאלות ותשובות בנושא מערכת השימון

שאלה ה - 38

למה משמשים שמנים המסומנים HD , מהי שיטת API ולמה מתאימים שמני מנוע המסומנים SE לפי שיטת API ?

תשובה ה - 38

D - havy duaty.H - שמן לעבודה בתנאים קשים . American Petrol Institute מחלקת את שמיני המנוע , בהתאם להנחיות מכון הנפט אמריקאי , לתנאי פעולה קלים או קשים ולפי סוג המנוע - בנזין או דלק . שמנים המסומנים API - SE מתאימים למנועי בנזין מהירים העובדים בתנאים קשים (מעמס גדול) .

שאלה ה- 65

מה אומרים לך הסימנים המפורטים להלן על מכילי השמן :

1. SAE10W/40SD

SAE30CB .2

SAE20/50SE .3

תשובה ה - 65

1. SAE זהו תקן אמירקאי והוא דומה API . הסימון 40/W10 מציין שמן רב דירגי שהוא קר הצמיגות 10 ושהוא חם הצמיגות 40 . הסימון S מציין שמן למנועי בנזין . הסימון D מציין שמן בדרגה רביעית .

W - מציין חורף .

2. SAE זהו תקן אמירקאי והוא דומה API . הסימון 30 צמיגות חד דירגי . C מציין שמן למנועי דיזל . הסימון B דרגה טיב שניה .

3. SAE זהו תקן אמירקאי והוא דומה API . הסימון 20/50 מציין שמן רב דירגי שהוא קר הצמיגות 20 ושהוא חם הצמיגות 50 . הסימון S מציין שמן למנועי בנזין . הסימון E מציין שמן בדרגה החמישית .

שאלה ה- 16

ממה מייצרים שמני מנוע ומהי משמעותו של המושג "צמיגות" ?

תשובה ה - 16

שמן מנוע מיצרים בתהליך גיקוק משמן אדמה .

צמיגות היא קנה מידה ליכולת הנזילות של השמן וזאת בתנאים תקניים .

שאלה ה - 34

מהן "תוספות" וכיצד מבחינים בין דרגות צמיגות SAE ?

תשובה ה- 34

התוספות שמשפרות את השמן הם :

1. תוספת ממיסה שמנקה בוץ ופיח ומשאירה אותו מרחף בשמן . כדישלא יסתום מעברים וישאר במסנן השמן .

2. תוספות משפרות עמידה בלחצי עבודה גבוהים .

3. תוספת המשפרת צמיגות .

4. תוספת שמשמרת שמן וזה מנטרל חומצות .

5. תוספת למניעת קצף .

6. תוספת למניעת חלודה .

מבחינים בדרגות צמיגות לשמן מנוע עד 50 ובדרגות צמיגות של שימון ממסרה 80 -90

כאשר 80 זהה ל-30 מנוע ו-90 ל-50 מנוע .

שאלה ה - 64

פרט את הסיבות לזיהום האוויר ממנועי הבנזין ובאילו מקומות הוא נפלט .

תשובה ה - 64

זהום אוויר נוצר משריפת הדלק בתא השריפה והזיהומים ניפלטים מצינור פליטה מבית ארכובה ממיכל הדלק ומהקרבורטור . ליקוי במערכת הצתה או ליקוי במערכת הדלק או ליקוי בעבודת המנוע מגדלים את הזיהומים .

סוגי הזיהומים :

1. חד תחמוצת הפחמן CO .

2. פחמימן זה נקרא הידרו כרבון C.H אידי דלק . זה נוצר מליקוי במערכת הצתה או חוסר דחיסה או תערובת עשירה מאוד .

3. חומצה חנקנית רעילה ומשרטנת קוראים לה NOx זה נוצר מחום שריפה גבוה .

שאלות ה - 57 , ה - 58 , ה - 59

מה תהיה השפעתו של מכסה משאבת שמן בלוי על הספקת השמן למנוע ?

מהן הנקודות שיש לבדוק , במשאבת שמן שיננית כדי לקבוע את תקינותה ?

אילו הן ארבע הנקודות הקובעות אם משאבת שמן רוטורית כשירה לפעולה או לא ?

תשובות ה - 57 , ה - 58 , ה - 59

כאשר המיכסה מחורץ מפעולת גלגלי השניים ונוצר מירווח גדול מ - 0.1 מ"מ לחץ השמן נופל .

מקומות ליקויים נוספים :

1. חופש בציר המשאבה מקסימום 0.1 מ"מ .

2. מירווח גדול בין גלגלי השיניים .

3. מירווח גדול בין גלגלי השיניים והגוף .

4. שסתום פורק לחץ או הקפיץ שלו פגום .

שאלה ה - 30

מדוע יש לקרר שמן מנוע , כיצד נעשה הדבר ומהי הטמפרטורה המירבית אליה מותר לשמן להגיע ? לפי אילו ניתונים קובע יצרן המנוע את כמות השמן שתמולא באגן ?

תשובה ה - 30

אחד מתפקידי השמן לקרר את המנוע במיוחד חלקיו הפנימיים הבוכנה ומיסבי גל ארכובה . חימום רב של השמן יגרום לקילקולו .

הקירור נעשה ב - 3 צורות עיקריות :

1. רדיאטור שמן שמקורר בנוזל הקירור של המנוע .

2. רדיאטור שמן שמקורר באוויר חיצוני .

3. צלעות קירור על אגן השמן .

כמות השמן באגן נקבע לפי גודל המנוע והספקו כך שגם בסיבובים מהירים ובעליות פית משאבת השמן תהיה טבולה בשמן . ושגובה השמן לא יעבור מעל גל ארכובה . כדי למנוע הקצפת השמן והגדלת התיצרוכת .

טמפרטורה מירבית של השמן 140 עד 150 מעלות .

שאלה ה - 36

אילו סוגי תוספות משפיעות במיוחד על פעולתו של השמן ?

תשובה ה - 36

סוגי תוספות שמשפיעות במיוחד על פעולתו של השמן הם :

1. תוספת המשפרת צמיגות .

2. תוספת למניעת קצף .

3. תוספת למניעת חלודה .

4. תוספת ממיסה שמנקה בוץ ופיח ומשאירה אותן מרחף בשמן .

5. תוספת המשפרת עמידה בלחצים גבוהים .

6. תוספת שמשמרת שמן וזה מנטרל חומצות .

שאלה ה - 37

מדוע מוסיפים לשמן הסיכה תוספות ללחץ גבוה במנועי שיתוך ?

מהם תפקידי התוספות לרחיפה ולמניעת התישנות ?

תשובה ה - 37

תוספות ללחץ גבוה מונעות קריעת שכבת השמן המפרידה בין החלקים כדי למנוע שחיקה מהירה של חלקים , במקומות שיש בהם לחץ גבוה .מערבת פתחית שסתומים והמגע בין הבוכנה וטבעות ודופן הצילנדר .

תוספות שמונעות חלודה צריכות לנטרל את החומצות הנוצרות בתהליך שריפה .

תוספות ממיסות כדי שהבוץ והפיח ירחפו בשמן ולא ישקעו ויסתמו מעברים .

שאלה ה - 35

מהו שמן סיכה רב דירגתי ומהן תכונותיו ומעלותיו ?

תשובה ה - 35

שמן רב דירגתי שומר על תחום צמיגות רחב בשינוי חום המנוע . כאשר השמן קר השמן נשאר דליל מספיק ומאפשר הנעה קלה ושימון טוב . כאשר המנוע מתחמם צמיגות השמן נשמרת והשמן לא נעשה דליל מידי וחלקי המתכת נשמרים ואינם מתבלים . ותצרוכת השמן קטנה .

שאלה ה - 50

הסבר מהו "מדד צמיגות " ואיך קובעים אותו ?

תשובה ה - 50

מדד צמיגות זה נתון המראה תכונת שמן רב דירגי שאינו משנה צמיגותו בשינוי טמפרטורה . שמן רגיל נעשה צמיג בטמפרטורה נמוכה ודליל בעלית הטמפרטורה .

שאלה ה - 39

מה יכול לגרום להתעבות של שמן , מה לדילולו ומהם משקעי רפש של טמפרטורה נמוכה ?

תשובה ה - 39

השמן נעישה סמיך כתוצאה מפיח , בוץ ושמן שרוף . השמן מתישן מחימצון ומחדירת מים וגזים חמים מתא השריפה ואבק שחודר דרך נש"מ , מסנן אויר ופתח מילוי שמן . השמן נעשה דליל מחדירת דלק לשמן בגלל חדירת דלק למשאבת דלק או קרברטור מציף אושימוש רב במשנק . כאשר המנוע קר מים וחומרי שריפה נשארים בתוך המנוע חודרים לבית ארכובה וגורמים לבוץ .

שאלה ה - 55

מיהו האויב הגדול ביותר של שמן המנוע , למה הוא גורם וכיצד ניתן למנוע תופעה זו ?

תשובה ה - 55

האויב הגדול ביותר הוא מוצרי השריפה שחודרים מתא השריפה לאגן השמן שהמנוע קר

ודלק שחודר לשמן כאשר נוסעים עם משנק מופעל . חומצות , מים ופיח עוברים לבית ארכובה ויחד עם אבק חיצוני מקלקלים את השמן . חשוב לחממם את המנוע במהירות כדי שהחומרים המיזיקים יפלטו החוצה . וזה נעשה בעזרת תרמוסטט ששומר חום עבודה מינמלי . כדי למנוע חדירת אבק צריך לבדוק מסננים ומערכת נש"מ .

שאלה ה - 67

מדוע יש צורך בשמן מנוע שונה למנוע בנזין מאשר למנוע דיזל , ולמנוע בנזין של שני מהלכים (בשלושה פתחים) ?

תשובה ה - 67

מנוע דיזל יוצר פיח רב ולכן יש להוסיף תוספות שממיסות את הפיח . במנועי בנזין 2 מהלכים מערבבים שמן בדלק וצריך להוסיף לשמן תוספות נגד חלודה וחומרים ממיסים למניעת תפיסת טבעות מפיח שנוצר בשריפת השמן .

שאלה ה - 28

מהם תפקידהם של "שסתום פורק לחץ" , "שסתום עוקף" ו "שסתום הביטחון" במעגל הסיכה של מנוע , ומהם הבדלים בניהם ? היכן הם מורכבים ?

תשובה ה - 28

1. שסתום פורק לחץ או שסתום ביטחון מונע לחץ יתר שעלול לגרום לנזק למשאבת שמן ולפיצוץ מסנן שמן ומעברים . השסתום נמצא במשאבה .

2. שסתום עוקף נמצא במסנן והוא ניפתח כאשר המסנן נסתם ומאפשר זרימת שמן לשימון גל ארכובה ומיסבים .

3. שסתום על חוזר נמצא במסנן ומונע התרקנות המסנן כאשר המנוע כבוי , ובמניעת התנעות יבשות .

שאלה ה - 22

מהם תפקידי מסנני השמן ובמה נבדל מסנן של מלוא הזרימה ממסנן של סינון חלקי ?

תשובה ה - 22

תפקיד המסנן להרחיק מהשמן ליכלוך חלקי מתכת , אבק , בוץ ופייח . במסנן זרימה מלאה כל השמן עובר סינון ולכן חייב להיות במסנן שסתום עקיפה . במסנן סינון חלקי רק חלק מהשמן עובר סינון והשמן במסנן חוזר לבית ארכובה שאר השמן זורם לשימון חלקי המנוע .

שאלה ה - 42

מהם הגורמים לצריכת השמן הנורמלית של מנוע ומדוע יש צורך בהחלפת השמן ?

תשובה ה - 42

חלק מהשמן מתאדה ויוצא דרך הנש"מ חלק קטן עובר דרך טבעות ונשרף בתא השריפה במיוחד בסיבובים מהירים , גם כאשר צמיגות השמן נמוכה הוא מחדירת דלק הצריכה גדולה , במשך הזמן שהמנוע פועל השמן מתקלקל מחומצות מים ופיח ומתלכלך מאבק חיצוני וחלקי מתכת שחוקים .

שאלה ה - 68

פרט לפחות חמישה גורמים על סימניהם החיצוניים לצריכת שמן מופרזת של מנוע .

תשובה ה - 68

1. צריכת שמן דרך טבעות רואים כעשן כחול בסיבובי מנוע מהירים .

2. צריכת שמן דרך מובילים רואים כאשר מאיצים את המנוע מימצב סרק ורואים עשן כחול בצינור הפליטה שנעלם מיד .

3. צבע שחור רטוב על מצתים .

4. נש"מ סתום .

5. נזילות שמן .

6. חימום יתר בסיבובים מהירים .

שאלה ה - 31 , ה - 76

מה יכול לגרום ללחץ שמן גבוה מדי ומה לצריכת שמן מוגברת . מה יהיו התוצאות של תקלות מסוג זה ?

מנה לפחות שלוש סיבות ללחץ שמן גבוה במד הלחץ .

תשובה ה -31 , ה - 76

לחץ שמן גבוה מידי יגרום לפיצוץ מסנן שמן והרס משאבת שמן וסדק במעברים .

גורמים ללחץ שמן גבוה הם :

1. שסתום פורק לחץ סגור .

2. קפיץ הפורק חזק מידי .

3. שמן צמיג מדי .

4. מד לחץ פגום .

5. מעבר שמן סתום .

צריכת שמן מוגברת תגרום לקצר במצתים כיסוי תא שריפה בפיח . תפיסת טבעות וזיהום אויר .

גורמים לצריכה :

1. טבעות שחוקות .

2. מובילי שסתומים שחוקים וגומיות בלויות .

3. נש"מ תפוס .

4. נזילות .

5. חימום יתר ופעולת מנוע בסיבובים מהירים .

שאלה ה - 49

אילו בעיות עלול לגרום שימוש בשמן בעל צמיגות גבוהה במנוע ומדוע טוב להשתמש בשמן כזה במנוע בלוי ?

תשובה ה - 49

שמן בעל צמיגות גבוהה אינו חודר טוב במעברים צרים של מיסבי גל ארכובה ולא יגיע מספיק שמן לשימון וקירור הלחץ יגדל והפורק יפרוק את מלוא השמן .

כאשר המנוע בלוי המירוחים גדולים שמן צמיג ימלא את הרווחים לחץ שמן יגדל ותצרוכת שמן תיקטן .

שאלה ה - 71

מה בין חיכוך יבש , חיכוך חצי יבש וחיכוך נוזלי במנוע ?

תשובה ה - 71

חיכוך יבש - זה מצב שבין חלקי המתכת אין שמן והם זזים אחד על גבי השני ללא סיכה

חיכוך חצי יבש - במצב זה שיכבת השמן בין החלקים דקה ביותר בגלל צמיגות נמוכה או לחץ יתר על החלקים .

חיכוך נוזלי -

זה מצב רצוי חלקי המתכת מופרדים בשיכבת שמן .

שאלה ה - 72

תאר באיזה אופן ובאילו מכשירים יש לבדוק את תקינות מערכת הסיכה אחרי שיפוץ מנוע ולפני התנעתו .

תשובה ה - 72

מחברים מיכל שמן חיצוני בעל לחץ של 2 בר בערך לתעלת שמן ראשית ועוקבים אחרי זרימת השמן ואם לא נוזל בצורה חזקה מהמיסבים ומגיע שמן לגל זיזים .

טרומפלדור בגליל-משנת 1913

סרט על אולטרה-סאונד תלת ממדי

ליקוי חמה 2009

טלסקופ החלל האבל

סגננות חשיבה ולמידה

הסכנה הגדולה הטמונה בעובש