איך בונים מצגת

יום שבת, 5 בנובמבר 2011

שאלות ותשובות בנושא מערכת השימון - המשך

שאלה ה - 14

הסבר לשם מה יש לשמן מיסב החלקה !

תשובה ה - 14

על השמן להבטיח שימצא רפד הפרדה בין קליפת המיסב לבין הפין , כך שבין שניים אלה לא יהיה מגע מתכתי .

שאלה ה- 17

מהי משמעותו של המושג "תוספות" לשמן סיכה ואיזו השפעה יש לטמפרטורה על צמיגות השמן ?

תשובה ה - 17

"תוספות" הן חומרים שמוסיפים לשמן הבסיסי כדי להקנות לו או לשפר בו תכונות מסוימות , כמו למשל , עמידה בשיתוך , הארכת החיים וכו' . ככל שחום השמן עולה , קטנה צמיגותו , כלומר , הוא הולך ונהיה יותר דליל .

שאלה ה - 18

מהן הדרישות משמן סיכה טוב ומה אומר לך הסימון שלהלן על מכל השמן :

30 -W10 SAE - HD ?

תשובה ה - 18

על שמן הסיכה לקרר , לנקות , לאטום ובעיקר להקטין את החיכוך . הסימון משמעו שמן למאמץ גדול (כלומר משופר מאד) , רב-דרגתי מתאים לחורף מדרגה 10 עד לדרגת צמיגות 30 וזאת לפי תקן בין לאומי המבוסס על הגדרת איגוד מהנדסי רכב של ארצות הברית .

שאלה ה - 20

מהם תפקידי סיכת המנוע ואילו סוגי שיטות סיכה קיימות ?

תשובה ה - 20

תפקידה העיקרי של סיכת המנוע הוא למנוע חיכוך בנקודות המיסוב או לפחות להקטינו

להרחיק חום ולאטום בין הבוכנה לגליל . מבחינים בין סיכת טבילה , סיכת התזה וסיכה בלחץ , ובמנועים דו - מהלכים בסיכה מעורבת .

שאלה ה - 21

אילו סוגי משאבות שמן מקובלים במנועי רכב וכיצד מקבל נהג את המידע הדרוש על לחץ שמן במחזור ?

תשובה ה - 21

נהוג להשתמש במשאבות גלגלי שיניים , משאבות מאיץ , משאבות גלגלי שיניים בעלות תשלובת פנימית וגם במשאבות שבשבת . על מצב לחץ השמן ניתן לדעת על ידי נורת אזהרה או מד לחץ שמותקנים בלוח המחוונים .

שאלה ה - 24

לשם מה יש לספק למנוע שמן ?

תשובה ה - 24

יש לספק שמן למנוע לסיכת המיסבים והבוכנות , להרחקת חום החיכוך , לאטימת הבוכנות כלפי דופן הצילינדר , להגנה בפני שיתוך ולשטיפת לכלוך בצורת גושים קטנטנים והרחפתם לתוך המסנן .

שאלה ה - 26

מהם הגורמים ליצירת חום במיסבי ההחלקה וכיצד מורחק חום זה ? כיצד משתמנים הבוכנה ופין הבוכנה ?

תשובה ה - 26

החום במיסבים נוצר כתוצאה מחיכוך פין הבוכנה בעת סיבובו בתוך קליפת המיסב . חום זה נספג בשמן הסיכה , מורחק על ידו לאגן השמן ועובר ממנו לאוויר החיצוני . דופן הצילינדר וחצאית הבוכנה מקבלים התזת שמן מכתפי גל ארכובה בעת סיבובו . יש מנועים שבהם קיים נחיר התזה מיוחד למטרה זו .

שאלה ה -27

הכיצד מספיק לחץ הסיכה הנמוך שמספקת משאבת הסיכה , למרות שמיסבי הטלטל נתונים ללחץ הבעירה הגדול ?

תשובה ה - 27

הלחץ הדרוש ליצירת חיכוך רטוב כנגד לחץ הבעירה הגדול שלוחץ על הטלטל נוצר על ידי מיסב ההחלקה עצמו . זאת מפני שבעת סיבובו נוצר טריז שמן לפי העיקרון ההידרודינמי .

שאלה ה - 32

מהו ההבדל בין אובדן שמן לצריכת שמן ? מהו לחץ השמן המקובל ומהי טמפרטורת השמן הנורמלית במנועי רכב ?

תשובה ה - 32

אובדן שמן הוא תקלה מכנית , לרוב מחוסר אטימה חיצונית . צריכת שמן משמעה ששמן חודר לתא השריפה ונשרף שם או נפלט דרך המפלט . חום השמן המקובל הוא מ- 100 מעלות צלסיוס בחצאית מנוע בנזין מקורר במים ועד 400 מעלות צלסיוס בראש הבוכנה של מנוע דיזל דו-מהלכי מקורר באוויר .

שאלה ה - 33

כיצד מייצרים שמני סיכה ומה זה צמיגות של שמן סיכה ?

תשובה ה - 33

שמני סיכה מיוצרים בשיטת הזיקוק בריק ולאחר מכן זיכוך בחומרי ניקוי , כגון חומצות . צמיגות מציינת את ההתנגדות לזרימה הנגרמת על ידי חיכוך פנימי ומשתנה בטמפרטורות השונות .

שאלה ה - 39

מה יכול לגרום להתעבות של שמן , מה לדילולו ומהם משקעי רפש של טמפרטורה נמוכה ?

תשובה ה - 39

שמן יכול להתעבות כתוצאה מיצירת פיח וחמצון ומשריפת החלקים הקלים שבשמן , הדלילים במיוחד . דילול השמן עלול להיווצר מחימום יתר , מהפעלת ממושכת מדי של המתנע , משימוש מיותר בדוושת הדלק כאשר המנוע דומם ומהפעלת מנוע למרחקים קצרים , כך שהוא אינו מגיע לחום הפעולה .

משקעי רפש כאלה הם תחליבי שמן - מים אפרפרים הנוצרים לרוב כתוצאה משינויים חריפים בתנאי הפעלת המנוע .

שאלה ה - 41

מה הם הגורמים להתיישנות שמן ומהם הגורמים לדילולו ?

תשובה ה - 41

השמן עלול להתיישן בגלל היווצרות חומצות כתוצאה מחדירת אוויר וגזי פליטה (התחמצנות) . כמו כן הוא עלול להתעבות בגלל חדירת זפת שעוה , תהליך שחדירת מים מעובים יכולים עוד לזרז אותו . גם איחסון ממשוך יכול לגרום להתיישנות . הוא עלול להידלל כתוצאה מחדירת חומרים בעלי נקודת רתיחה גבוהה כמו למשל בנזין , וזה בעיקר עקב התנעת מנוע קר .

שאלה ה - 43

תאר בפרוטרוט מערכת סיכה בלחץ של מנוע רכב .

תשובה ה - 43

מאגן השמן מוזרם השמן על ידי משאבה דרך המסנן אל הנקודות השונות במנוע הדורשות סיכה או קירור . שסתום פורק לחץ מונע לחץ רב מדי בעיקר בעת ההתנעה עם שמן קר וצמיג . כתפי גל הארכובה ומקומות שבהם השמן נלחץ , זורקות שמן אל דופן הצילינדר לסיכתו של זה , החוזר מכאן לקירור ולסינון . לבקרת הלחץ מותקן מחוון לחץ או נורת אזהרה .

שאלה ה - 44

תאר בפרוטרוט מערכת סינון של מלוא הזרימה .

תשובה ה - 44

כל השמן זורם קודם כל למסנן ומשם לנקודות הדורשות סיכה או קירור . שסתום מיצד מבטיח שגם במקרה שהמסנן נסתם יגיע שמן למקומות הדורשים שימון , אם כי שמן לא מסונן . שסתום פורק לחץ מונע התפרקות קרב הסינון גם במקרה שהוא סתום ולחץ השמן עליו גובר מאוד .

שאלה ה - 45

תאר בפרוטרוט מערכת סינון של מיצד (סינון חלקי) .

תשובה ה - 45

רק חלק מן השמן שעובר את המשאבה (לא יותר מ - %30) עובר דרך המסנן , בעוד שיתר השמן מגיע אל נקודות הסיכה לא מסונן . מאחר שהמסנן עדין מאוד , יכולת הסינון שלו גדולה מאוד , כך שאותו שמן העובר דרכו מסונן היטב . אין צורך בשסתום עוקף .

שאלה ה - 46

כיצד אפשר להגיע לסינון מושלם , מהו תפקידו של מגנט במערכת סינון והיכן הוא מורכב ?

תשובה ה - 46

התקנת מסנן מלוא הזרימה וגם מסנן מיצד מאפשרים להגיע לסינון מושלם ומלא . במקרה של מסנן משולב כזה הם מותקנים בבית משותף . יש צורך בשסתום עוקף בבית מסנן מלוא הזרימה .

תפקידו של המגנט שמותקן לרוב במגופת ריקון האגן הוא ,לקלוט שאריות מתכת מגנטיות .

שאלה ה - 47

מהו ההבדל בין צריכת שמן לתצרוכת שמן סגולית ומהן יחידות המידה המקובלות ?

תשובה ה - 47

"תצרוכת שמן" משמעה כמות השמן שנצרכת בפרק זמן מסוים , בלי להתחשב בכמות שבאגן . "תצרוכת שמן סגולית" לעומת זאת מצביעה על כמות השמן שצורך מנוע ביחידת הספק או ביחידת זמן תקנית , ומתייחסת בדרך כלל להספק הקבוע של המנוע . יחידת המידה לתצרוכת שמן היא ק"ג/שעה ויחידת המידה לתצרוכת שמן סגולית היא גרם/קילווט שעה .

שאלה ה - 48

תאר את ההבדל בין סיכת לחץ לסיכת טבילה והיכן הם משמשים במנוע !

תשובה ה - 48

סיכת לחץ היא השיטה הנהוגה בכל המנועים המודרניים ובה משאבה , שנמצאת באגן השמן , לוחצת את השמן דרך מסנן אל כל המקומות שצריכים הפחתת חיכוך או קירור . זאת לעומת סיכת טבילה , שבה הרכיב טובל בשמן ונסוך בצורה זו . שיטה זו למעשה אינה קיימת במנועים , אלה באופן חלקי , לדוגמה : לסיכת דופן הצילינדר . כל פעם שכתפי גל הארכובה יוצאות מטבילתן בשמן שבאגן הן גורפות איתן כמות של שמן וזורקות אותו אל דופן הגליל .

שאלה ה - 52

מהם הגורמים שמשפיעים על תצרוכת שמן במנוע ?

תשובה ה - 52

כאשר המנוע במצב תקין כמעט ואין תצרוכת שמן . נצרכת רק אותה כמות מעטה של שמן אשר בהכרח מגיעה לתא השריפה ונשרפת שם . ככל שהמנוע הפועל יותר חם או פועל במהירות רבה יותר , עולה גם תצרוכת השמן . כאשר השמן מתחמם באגן , האדים שלו נפלטים דרך נשם המנוע החוצה או לתא השריפה . כאשר המנוע פועל במהירות גבוהה יותר , שמן נזרק על ידי כתפי גל הארכובה לדופן הצילינדר והטבעות אינן מצליחות להתיישר , ובמקום להחזיר את עודפי השמן לאגן הן שואבות אותו כלפי מעלה לתא השריפה , שם הוא נשרף או נפלט החוצה . גם דרך מובילי השסתומים יש כניסת שמן לתא השריפה וגם כאן הכמות שעוברת גדלה ככל שהמנוע פועל יותר מהר .

שאלה ה- 53

מהן התוספות שמוסיפים לשמן הבסיסי ומהו תפקידן ?

תשובה ה - 53

ניתן לחלק את התוספות לשתי קבוצות .הראשונה מורכבת ממייצבי צמיגות , מונעי הקצפה וממשפרי נקודת הנזילות . בקבוצה השניה נמצים כל המשפרים שמוסיפים בהתאם לתנאי העבודה שבהם אותו שמן או אותו מנוע צריכים לפעול , והם : חומרי ניקוי , מונעי חימצון , משפרי רפד הסיכה ותוספות לעמידה בלחץ גבוה .

שאלה ה - 54

הסבר מהו חיכוך ומה הקשר בינו לבין סיכת המנוע .

תשובה ה- 54

חיכוך הוא ההתנגדות לתנועה בין שני גופים . התוצאה של חיכוך היא חום . אם אין מונעים את החיכוך או לפחות מפחיתים אותו עד למינימום , גורמים להרס הרכיבים המתחככים . תפקידו של השמן במנוע הוא למנוע או להפחית את אותו חיכוך על ידי הפרדה בין הריכיבים המתחככים באמצעות השמן הנכנס ביניהם .

שאלה ה- 56

תאר את פועלתו של מנגנון נורת האזהרה במערכת הסיכה .

תשובה ה - 56

נורת האזהרה של מערכת הסיכה מחוברת לאלמנט הלחץ דרך מעגל מפתח הצתה . אלמנט הלחץ כולל דיאפרגמה וזוג מגעים . כאשר סוגרים את מעגל ההצתה באמצעות המפתח נסגר גם מעגל האזהרה , המגעים סגורים והנורה דולקת . הדיאפרגמה דרוכה על קפיץ המכויל ללחץ מסוים . כאשר המנוע מתחיל לפעול ולבנות לחץ שמן , נוצר לחץ על הדיאפרגמה אשר פותחת את המגעים ומנתקת את המעגל החשמלי והנורה נכבית .

שאלה ה - 62

תאר בפרוטרוט את פעולתו של מד לחץ שמן .

תשובה ה - 62

מד לחץ שמן מכני מורכב מצינורית בורדון מותקנת כקשת , המחוברת בצד אחד וחופשית בצד האחר . השמן מגיע מן המנוע דרך צינור הספקה , ןכתוצאה מבניית לחץ , כיאין הוא יכול לעבור , הוא גורם להתיישרות מסוימת של הצינוריות . ככל שהלחץ רב יותר נוטה הצינורית להתיישר יותר . קצה הצינורית מחוברת למערכת מנופים וממסרת גלגלי שיניים אשר אליהם מחובר מחוג , המראה , על לוח המחוון את הלחץ המתאים .

שאלה ה - 70

מהו ההבדל העיקרוני ומהו המיוחד בשמן מנוע רב דרגתי לשמן מנוע רגיל ?

תשובה ה - 70

השמן סמיך יותר ככל שהוא קר יותר , ולהיפך , הוא הופך דליל ככל שהוא מתחמם . תכונה זו מקשה על התנעת מנוע קר בגלל התנגדות השמן הסמיך לזרימה , והוא אף עלול לא לעבור דרך חרירי המסנן . כמו כן השמן המדולל מתנגד פחות למגע חלקי המתכת האתד באחר . ידועים לנו שמנים בעלי דרגות צמיגות שונות , בהתאם לדרישות המנוע או המכלל המסוים . בשנים האחרונות הוכנסו לשימוש שמנים רב דרגתיים , אשר שומרים על צמיגות אחידה פחות או יותר בכל התנאים , כלומר , שמן חם נשאר יותר צמיג ושמן קר נהיה יותר דליל . כך השמן אינו מכביד על ההתנעה ומובטחת מניעת חיכוך מירבית בכל תנאי חום המנוע .

שאלה ה - 73

מה ידוע לך על קירור שמן מנוע ?

תשובה ה - 73

כתוצאה מחיכוך מיסבי ההחלקה וקליטת עודפי החום של השריפה מדופן הצילינדר וראש הבוכנה , השמן מתחמם . חום זה יש להרחיק אל האוויר החיצון , דבר שנעשה באמצעות אגן השמן . כדי להבטיח טמפרטורת שמן יחסית נמוכה באגן מייצרים את האמבט לרוב מנתך חמרני , חומר שיש לו מוליכות חום טובה , ומציידים אותו לעיתים בצלעות קירור . מנועים בעלי הספק גבוה מצוידים לרוב גם במקרר שמן מיוחד , בעיקר מנועים עם קירור אוויר , כי בהם משמש השמן לרוב גם לקליטת עודפי חום מפנים ראש הבוכנה .

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

טרומפלדור בגליל-משנת 1913

סרט על אולטרה-סאונד תלת ממדי

ליקוי חמה 2009

טלסקופ החלל האבל

סגננות חשיבה ולמידה

הסכנה הגדולה הטמונה בעובש