איך בונים מצגת

יום שבת, 5 בנובמבר 2011

שאלות ותשובות בנושא מערכת השימון

שאלה ה - 38

למה משמשים שמנים המסומנים HD , מהי שיטת API ולמה מתאימים שמני מנוע המסומנים SE לפי שיטת API ?

תשובה ה - 38

D - havy duaty.H - שמן לעבודה בתנאים קשים . American Petrol Institute מחלקת את שמיני המנוע , בהתאם להנחיות מכון הנפט אמריקאי , לתנאי פעולה קלים או קשים ולפי סוג המנוע - בנזין או דלק . שמנים המסומנים API - SE מתאימים למנועי בנזין מהירים העובדים בתנאים קשים (מעמס גדול) .

שאלה ה- 65

מה אומרים לך הסימנים המפורטים להלן על מכילי השמן :

1. SAE10W/40SD

SAE30CB .2

SAE20/50SE .3

תשובה ה - 65

1. SAE זהו תקן אמירקאי והוא דומה API . הסימון 40/W10 מציין שמן רב דירגי שהוא קר הצמיגות 10 ושהוא חם הצמיגות 40 . הסימון S מציין שמן למנועי בנזין . הסימון D מציין שמן בדרגה רביעית .

W - מציין חורף .

2. SAE זהו תקן אמירקאי והוא דומה API . הסימון 30 צמיגות חד דירגי . C מציין שמן למנועי דיזל . הסימון B דרגה טיב שניה .

3. SAE זהו תקן אמירקאי והוא דומה API . הסימון 20/50 מציין שמן רב דירגי שהוא קר הצמיגות 20 ושהוא חם הצמיגות 50 . הסימון S מציין שמן למנועי בנזין . הסימון E מציין שמן בדרגה החמישית .

שאלה ה- 16

ממה מייצרים שמני מנוע ומהי משמעותו של המושג "צמיגות" ?

תשובה ה - 16

שמן מנוע מיצרים בתהליך גיקוק משמן אדמה .

צמיגות היא קנה מידה ליכולת הנזילות של השמן וזאת בתנאים תקניים .

שאלה ה - 34

מהן "תוספות" וכיצד מבחינים בין דרגות צמיגות SAE ?

תשובה ה- 34

התוספות שמשפרות את השמן הם :

1. תוספת ממיסה שמנקה בוץ ופיח ומשאירה אותו מרחף בשמן . כדישלא יסתום מעברים וישאר במסנן השמן .

2. תוספות משפרות עמידה בלחצי עבודה גבוהים .

3. תוספת המשפרת צמיגות .

4. תוספת שמשמרת שמן וזה מנטרל חומצות .

5. תוספת למניעת קצף .

6. תוספת למניעת חלודה .

מבחינים בדרגות צמיגות לשמן מנוע עד 50 ובדרגות צמיגות של שימון ממסרה 80 -90

כאשר 80 זהה ל-30 מנוע ו-90 ל-50 מנוע .

שאלה ה - 64

פרט את הסיבות לזיהום האוויר ממנועי הבנזין ובאילו מקומות הוא נפלט .

תשובה ה - 64

זהום אוויר נוצר משריפת הדלק בתא השריפה והזיהומים ניפלטים מצינור פליטה מבית ארכובה ממיכל הדלק ומהקרבורטור . ליקוי במערכת הצתה או ליקוי במערכת הדלק או ליקוי בעבודת המנוע מגדלים את הזיהומים .

סוגי הזיהומים :

1. חד תחמוצת הפחמן CO .

2. פחמימן זה נקרא הידרו כרבון C.H אידי דלק . זה נוצר מליקוי במערכת הצתה או חוסר דחיסה או תערובת עשירה מאוד .

3. חומצה חנקנית רעילה ומשרטנת קוראים לה NOx זה נוצר מחום שריפה גבוה .

שאלות ה - 57 , ה - 58 , ה - 59

מה תהיה השפעתו של מכסה משאבת שמן בלוי על הספקת השמן למנוע ?

מהן הנקודות שיש לבדוק , במשאבת שמן שיננית כדי לקבוע את תקינותה ?

אילו הן ארבע הנקודות הקובעות אם משאבת שמן רוטורית כשירה לפעולה או לא ?

תשובות ה - 57 , ה - 58 , ה - 59

כאשר המיכסה מחורץ מפעולת גלגלי השניים ונוצר מירווח גדול מ - 0.1 מ"מ לחץ השמן נופל .

מקומות ליקויים נוספים :

1. חופש בציר המשאבה מקסימום 0.1 מ"מ .

2. מירווח גדול בין גלגלי השיניים .

3. מירווח גדול בין גלגלי השיניים והגוף .

4. שסתום פורק לחץ או הקפיץ שלו פגום .

שאלה ה - 30

מדוע יש לקרר שמן מנוע , כיצד נעשה הדבר ומהי הטמפרטורה המירבית אליה מותר לשמן להגיע ? לפי אילו ניתונים קובע יצרן המנוע את כמות השמן שתמולא באגן ?

תשובה ה - 30

אחד מתפקידי השמן לקרר את המנוע במיוחד חלקיו הפנימיים הבוכנה ומיסבי גל ארכובה . חימום רב של השמן יגרום לקילקולו .

הקירור נעשה ב - 3 צורות עיקריות :

1. רדיאטור שמן שמקורר בנוזל הקירור של המנוע .

2. רדיאטור שמן שמקורר באוויר חיצוני .

3. צלעות קירור על אגן השמן .

כמות השמן באגן נקבע לפי גודל המנוע והספקו כך שגם בסיבובים מהירים ובעליות פית משאבת השמן תהיה טבולה בשמן . ושגובה השמן לא יעבור מעל גל ארכובה . כדי למנוע הקצפת השמן והגדלת התיצרוכת .

טמפרטורה מירבית של השמן 140 עד 150 מעלות .

שאלה ה - 36

אילו סוגי תוספות משפיעות במיוחד על פעולתו של השמן ?

תשובה ה - 36

סוגי תוספות שמשפיעות במיוחד על פעולתו של השמן הם :

1. תוספת המשפרת צמיגות .

2. תוספת למניעת קצף .

3. תוספת למניעת חלודה .

4. תוספת ממיסה שמנקה בוץ ופיח ומשאירה אותן מרחף בשמן .

5. תוספת המשפרת עמידה בלחצים גבוהים .

6. תוספת שמשמרת שמן וזה מנטרל חומצות .

שאלה ה - 37

מדוע מוסיפים לשמן הסיכה תוספות ללחץ גבוה במנועי שיתוך ?

מהם תפקידי התוספות לרחיפה ולמניעת התישנות ?

תשובה ה - 37

תוספות ללחץ גבוה מונעות קריעת שכבת השמן המפרידה בין החלקים כדי למנוע שחיקה מהירה של חלקים , במקומות שיש בהם לחץ גבוה .מערבת פתחית שסתומים והמגע בין הבוכנה וטבעות ודופן הצילנדר .

תוספות שמונעות חלודה צריכות לנטרל את החומצות הנוצרות בתהליך שריפה .

תוספות ממיסות כדי שהבוץ והפיח ירחפו בשמן ולא ישקעו ויסתמו מעברים .

שאלה ה - 35

מהו שמן סיכה רב דירגתי ומהן תכונותיו ומעלותיו ?

תשובה ה - 35

שמן רב דירגתי שומר על תחום צמיגות רחב בשינוי חום המנוע . כאשר השמן קר השמן נשאר דליל מספיק ומאפשר הנעה קלה ושימון טוב . כאשר המנוע מתחמם צמיגות השמן נשמרת והשמן לא נעשה דליל מידי וחלקי המתכת נשמרים ואינם מתבלים . ותצרוכת השמן קטנה .

שאלה ה - 50

הסבר מהו "מדד צמיגות " ואיך קובעים אותו ?

תשובה ה - 50

מדד צמיגות זה נתון המראה תכונת שמן רב דירגי שאינו משנה צמיגותו בשינוי טמפרטורה . שמן רגיל נעשה צמיג בטמפרטורה נמוכה ודליל בעלית הטמפרטורה .

שאלה ה - 39

מה יכול לגרום להתעבות של שמן , מה לדילולו ומהם משקעי רפש של טמפרטורה נמוכה ?

תשובה ה - 39

השמן נעישה סמיך כתוצאה מפיח , בוץ ושמן שרוף . השמן מתישן מחימצון ומחדירת מים וגזים חמים מתא השריפה ואבק שחודר דרך נש"מ , מסנן אויר ופתח מילוי שמן . השמן נעשה דליל מחדירת דלק לשמן בגלל חדירת דלק למשאבת דלק או קרברטור מציף אושימוש רב במשנק . כאשר המנוע קר מים וחומרי שריפה נשארים בתוך המנוע חודרים לבית ארכובה וגורמים לבוץ .

שאלה ה - 55

מיהו האויב הגדול ביותר של שמן המנוע , למה הוא גורם וכיצד ניתן למנוע תופעה זו ?

תשובה ה - 55

האויב הגדול ביותר הוא מוצרי השריפה שחודרים מתא השריפה לאגן השמן שהמנוע קר

ודלק שחודר לשמן כאשר נוסעים עם משנק מופעל . חומצות , מים ופיח עוברים לבית ארכובה ויחד עם אבק חיצוני מקלקלים את השמן . חשוב לחממם את המנוע במהירות כדי שהחומרים המיזיקים יפלטו החוצה . וזה נעשה בעזרת תרמוסטט ששומר חום עבודה מינמלי . כדי למנוע חדירת אבק צריך לבדוק מסננים ומערכת נש"מ .

שאלה ה - 67

מדוע יש צורך בשמן מנוע שונה למנוע בנזין מאשר למנוע דיזל , ולמנוע בנזין של שני מהלכים (בשלושה פתחים) ?

תשובה ה - 67

מנוע דיזל יוצר פיח רב ולכן יש להוסיף תוספות שממיסות את הפיח . במנועי בנזין 2 מהלכים מערבבים שמן בדלק וצריך להוסיף לשמן תוספות נגד חלודה וחומרים ממיסים למניעת תפיסת טבעות מפיח שנוצר בשריפת השמן .

שאלה ה - 28

מהם תפקידהם של "שסתום פורק לחץ" , "שסתום עוקף" ו "שסתום הביטחון" במעגל הסיכה של מנוע , ומהם הבדלים בניהם ? היכן הם מורכבים ?

תשובה ה - 28

1. שסתום פורק לחץ או שסתום ביטחון מונע לחץ יתר שעלול לגרום לנזק למשאבת שמן ולפיצוץ מסנן שמן ומעברים . השסתום נמצא במשאבה .

2. שסתום עוקף נמצא במסנן והוא ניפתח כאשר המסנן נסתם ומאפשר זרימת שמן לשימון גל ארכובה ומיסבים .

3. שסתום על חוזר נמצא במסנן ומונע התרקנות המסנן כאשר המנוע כבוי , ובמניעת התנעות יבשות .

שאלה ה - 22

מהם תפקידי מסנני השמן ובמה נבדל מסנן של מלוא הזרימה ממסנן של סינון חלקי ?

תשובה ה - 22

תפקיד המסנן להרחיק מהשמן ליכלוך חלקי מתכת , אבק , בוץ ופייח . במסנן זרימה מלאה כל השמן עובר סינון ולכן חייב להיות במסנן שסתום עקיפה . במסנן סינון חלקי רק חלק מהשמן עובר סינון והשמן במסנן חוזר לבית ארכובה שאר השמן זורם לשימון חלקי המנוע .

שאלה ה - 42

מהם הגורמים לצריכת השמן הנורמלית של מנוע ומדוע יש צורך בהחלפת השמן ?

תשובה ה - 42

חלק מהשמן מתאדה ויוצא דרך הנש"מ חלק קטן עובר דרך טבעות ונשרף בתא השריפה במיוחד בסיבובים מהירים , גם כאשר צמיגות השמן נמוכה הוא מחדירת דלק הצריכה גדולה , במשך הזמן שהמנוע פועל השמן מתקלקל מחומצות מים ופיח ומתלכלך מאבק חיצוני וחלקי מתכת שחוקים .

שאלה ה - 68

פרט לפחות חמישה גורמים על סימניהם החיצוניים לצריכת שמן מופרזת של מנוע .

תשובה ה - 68

1. צריכת שמן דרך טבעות רואים כעשן כחול בסיבובי מנוע מהירים .

2. צריכת שמן דרך מובילים רואים כאשר מאיצים את המנוע מימצב סרק ורואים עשן כחול בצינור הפליטה שנעלם מיד .

3. צבע שחור רטוב על מצתים .

4. נש"מ סתום .

5. נזילות שמן .

6. חימום יתר בסיבובים מהירים .

שאלה ה - 31 , ה - 76

מה יכול לגרום ללחץ שמן גבוה מדי ומה לצריכת שמן מוגברת . מה יהיו התוצאות של תקלות מסוג זה ?

מנה לפחות שלוש סיבות ללחץ שמן גבוה במד הלחץ .

תשובה ה -31 , ה - 76

לחץ שמן גבוה מידי יגרום לפיצוץ מסנן שמן והרס משאבת שמן וסדק במעברים .

גורמים ללחץ שמן גבוה הם :

1. שסתום פורק לחץ סגור .

2. קפיץ הפורק חזק מידי .

3. שמן צמיג מדי .

4. מד לחץ פגום .

5. מעבר שמן סתום .

צריכת שמן מוגברת תגרום לקצר במצתים כיסוי תא שריפה בפיח . תפיסת טבעות וזיהום אויר .

גורמים לצריכה :

1. טבעות שחוקות .

2. מובילי שסתומים שחוקים וגומיות בלויות .

3. נש"מ תפוס .

4. נזילות .

5. חימום יתר ופעולת מנוע בסיבובים מהירים .

שאלה ה - 49

אילו בעיות עלול לגרום שימוש בשמן בעל צמיגות גבוהה במנוע ומדוע טוב להשתמש בשמן כזה במנוע בלוי ?

תשובה ה - 49

שמן בעל צמיגות גבוהה אינו חודר טוב במעברים צרים של מיסבי גל ארכובה ולא יגיע מספיק שמן לשימון וקירור הלחץ יגדל והפורק יפרוק את מלוא השמן .

כאשר המנוע בלוי המירוחים גדולים שמן צמיג ימלא את הרווחים לחץ שמן יגדל ותצרוכת שמן תיקטן .

שאלה ה - 71

מה בין חיכוך יבש , חיכוך חצי יבש וחיכוך נוזלי במנוע ?

תשובה ה - 71

חיכוך יבש - זה מצב שבין חלקי המתכת אין שמן והם זזים אחד על גבי השני ללא סיכה

חיכוך חצי יבש - במצב זה שיכבת השמן בין החלקים דקה ביותר בגלל צמיגות נמוכה או לחץ יתר על החלקים .

חיכוך נוזלי -

זה מצב רצוי חלקי המתכת מופרדים בשיכבת שמן .

שאלה ה - 72

תאר באיזה אופן ובאילו מכשירים יש לבדוק את תקינות מערכת הסיכה אחרי שיפוץ מנוע ולפני התנעתו .

תשובה ה - 72

מחברים מיכל שמן חיצוני בעל לחץ של 2 בר בערך לתעלת שמן ראשית ועוקבים אחרי זרימת השמן ואם לא נוזל בצורה חזקה מהמיסבים ומגיע שמן לגל זיזים .

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

טרומפלדור בגליל-משנת 1913

סרט על אולטרה-סאונד תלת ממדי

ליקוי חמה 2009

טלסקופ החלל האבל

סגננות חשיבה ולמידה

הסכנה הגדולה הטמונה בעובש