איך בונים מצגת

יום שבת, 12 בנובמבר 2011

שאלות ותשובות בנושא שיפוצי מנוע

שאלה ג - 21

מנה את המדידות ואת הבדיקות שיש לערוך בעת החלפת תותבי מנוע !

תשובה ג - 21

לאחר ניקוי בודקים עם מד צילנידרים את גוף המנוע ובודקים פקקים ומושב האטמים . מכנסים תותב חדש יש לדאוג לכך שהוא יבלוט מעל שטח הראש במידה הנדרשת מבטיחים אותו במקומו בעזרת ברגים מיוחדים זמניים כדי למנוע תזוזת התותבים בזמן הכנסת הבוכנות .

שאלה ג -111

תן דוגמה , לפי בחריתך , מתי יש לבצע שיפוץ מנוע .

תשובה ג - 111

שיפוץ מנוע עושים :

כאשר תצרוכת שמן גבוהה , דחיסה נמוכה ונשמע רעש במיסבי גל ארכובה ולחץ שמן נמוך .

סימנים חיצונים :

1. עשן כחול בסיבובים מהירים של המנוע .

2. צבע רטוב שחור על המצתים .

3. מד דחיסה מראה דחיסה נמוכה .

4. מד דליפה מראה דליפה חזקה שנשמעת בבית ארכובה .

5. מד לחץ שמן מראה לחץ שמן נמוך .

בדיקות ומדידות :

בזמן פירוק :

1. יש צורך למדוד את כל חלקי הראש בזמן הפירוק . בדיקת שטח הראש בעזרת סרגל ומד מירווח . בדיקת סדקים בראש . בדיקת אטימות שסתומים וחופש במובלי שסתומים

2. בודקים שחיקת הצילנדר בעזרת מד צילנדרים ובודקים שהצילנדר נקי מחרצים וסדקים .

3. מודדים קוטר הבוכנה בעזרת מיקרומטר . בודקים מצב הבוכנה חריצי טבעת הבוכנה בעזרת מד מירווח .

4. בודקים שהטלטל ישר .

5. מודדים את צירי גל ארכובה בעזרת מיקרומטר .

6. מודדים קו מיסבים ראשיים בגוף המנוע .

7. בודקים גל זיזים וקו המיסבים שלו .

בזמן הרכבה :

1. בודקים חופשיות סיבוב גל ארכובה .

2. בודקים מרווח סיכה במיסבי גל ארכובה בעזרת מדיד פלסטיק .

3. בודקים חופש צירי בגל ארכובה בעזרת אינדיקטור .

4. בודקים מרווח קצוות בטבעות .

הוראות ועבודות הנמסרות לבית המלאכה :

1. ישור שטח הראש והוראות לגבי גובה הראש .

2. החלפת מובילי שסתומים .

3. השחזת תושבות לשסתומים .

4. חריטת קידחי הצילנדר .

5. השחזת גל ארכובה מורדים רדיוס פינה ואיזון .

תאום מנוע :

הרצה דרושה לשפר אטימה בין טבעות בוכנה לצילנדר .

1. בודקים תיזמון הצתה בעזרת אקדח הצתה .

2. בודקים גובה דלק בתא המצוף ופתיחת מלאה של מצערת ואספקת תערובת נכונה בעזרת מאבחן גזי פליטה .

3. בודקים כיוון שסתומים ותיזמון .

שאלה ג - 112

תן דוגמא לפי בחריתך , מתי יש להחליף טבעות מנוע .

תשובה ג - 112

החלפת טבעות מנוע :

כאשר תצרוכת שמן גבוהה , דחיסה נמוכה והצילנדר והבכונה אינם שחוקים .

סימנים חיצונים :

1. עשן כחול בסיבובים מהירים של המנוע .

2. צבע רטוב שחור על המצתים .

3. מד דחיסה מראה דחיסה נמוכה .

4. מד דליפה מראה דליפה חזקה שנשמעת בבית ארכובה .

בדיקות ומדידות :

בזמן פירוק :

1. יש צורך למדוד את כל חלקי הראש בזמן הפירוק . בדיקת שטח הראש בעזרת סרגל ומד מירווח . בדיקת סדקים בראש . בדיקת אטימות שסתומים וחופש במובלי שסתומים

2. בודקים שחיקת הצילנדר בעזרת מד צילנדרים ובודקים שהצילנדר נקי מחרצים וסדקים ומלטשים דופן הצילנדר כאשר אין שחיקה .

3. מודדים קוטר הבוכנה בעזרת מיקרומטר . בודקים מצב הבוכנה חריצי טבעת הבוכנה בעזרת מד מירווח .

4. בודקים שהטלטל ישר .

5. מודדים את צירי גל ארכובה בעזרת מיקרומטר .

בזמן הרכבה :

1. בודקים חופשיות סיבוב גל ארכובה .

2. בודקים מרווח סיכה במיסבי גל ארכובה בעזרת מדיד פלסטיק .

3. בודקים חופש צירי בגל ארכובה בעזרת אינדיקטור .

4. בודקים מרווח קצוות בטבעות .

הוראות ועבודות הנמסרות לבית המלאכה :

1. ישור שטח הראש והוראות לגבי גובה הראש .

2. החלפת מובילי שסתומים .

3. השחזת תושבות לשסתומים .

4. חריטת קידחי הצילנדר .

5. השחזת גל ארכובה מורדים רדיוס פינה ואיזון .

תאום מנוע :

הרצה דרושה לשפר אטימה בין טבעות בוכנה לצילנדר .

1. בודקים תיזמון הצתה בעזרת אקדח הצתה .

2. בודקים גובה דלק בתא המצוף ופתיחת מלאה של מצערת ואספקת תערובת נכונה בעזרת מאבחן גזי פליטה .

3. בודקים כיוון שסתומים ותיזמון .

שאלה ג - 88

מהן הבדיקות שיש לבצע בראש מנוע כאשר מסירים אותו ? מהם האמצעים , הכלים והמכשירים שמשמשים לבדיקת ראש ?

תשובה ג - 88

1. בדיקת לגילוי סדקים בעזרת לחץ או חומר מגלה סדקים .

2. בדיקה האם הראש ישר בעזרת סרגל ומד מירוח .

3. בדיקה חופש במובילי שסתומים בעזרת שסתום חדש ואינדיקטור מוצמד עליו .

4. בדיקת תושבות שסתומים באם יש צורך משחזים .

5. בדיקת קוטר קנה שסתום בעזות מיקרומטר וראש השסתום .

6. השחזת ראש השסתום .

7. בדיקת קפיצי השסתומים חוזקם ושלימותם .

8. בדיקתהתאמת שסתום לתושבת בעזרת נוזל לחץ אויר או מכשיר ואקום .

9. בדיקת שלמות גל זיזים .

10. בדיקת נדנדים .

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

טרומפלדור בגליל-משנת 1913

סרט על אולטרה-סאונד תלת ממדי

ליקוי חמה 2009

טלסקופ החלל האבל

סגננות חשיבה ולמידה

הסכנה הגדולה הטמונה בעובש