איך בונים מצגת

יום שבת, 26 בפברואר 2011

שאלות ותשובות במנהל ואירגון

שאלה 1 :

ארגון ומינהל הם מושגים הבאים להשלים אחד את השני ויכולים לשרת את קצין הבטיחות כדי להבחין בין :

תשובה 1 :

המבנה הארגוני לבין התהליכים שבו , כיוון ש

שאלה 2 :

הבחנו בין ארגונים שונים . לכל ארגון יש " תפוקות " משלו אם כי יש להבחין בין סוגי התפוקות הנובעות מסוג הארגון . מה דעתך ?

תשובה 2 :

נכון . תפוקות של ארגון עסקי שונות מתפוקות של מינהל ציבורי .

שאלה 3 :

השאיפה היא שכל ארגון יהיה יעיל ותוצאתי . עבודתו של קצין הבטיחות בתעבורה נמדדת קודם כל בתוצאתיות שבה : המטרה לשמה קבל את מינויו .

תשובה 3 :

נכון . מניעת תאונות אינה נמדדת בערכים של עלות ותועלת , אלא בהשגת המטרה והיא הקטנת מספר התאונות .

שאלה 4 :

מיהו המנהל האפקטיבי ?

תשובה 4 :

המנהל העושה את הדברים הנכונים ומשיג את המטרות התפקיד ולא בהכרח תמיד מתחשב בהוצאות הכספיות .

שאלה 5 :

מיהו המנהל היעיל ?

תשובה 5 :

המנהל המנצל בצורה מיטבית את המשאבים שלרשותו ודואג שאנשים יעמדו בלוח זמנים מבלי לבזבז כסף וכוח אדם .

שאלה 6 :

מהו הרעיון המרכזי של "ניהול איכות כוללת" ?

תשובה 6 :

איכות פירושה לעשות את הדברים הנכונים בצורה הנכונה , ובכך גם לחסוך בכסף ובזמן וגם להשיג את המטרות .

שאלה 7 :

מה דעתך על ההיגד הבא : " כל ארגון הוא תשלובת של מערכת כוחות פורמליים . קצין התעבורה חייב להתמקד אך ורק בכוחות הפורמליים כדי לבצע את תפקידו ביעילות ותוצאתיות " .

תשובה 7 :

זו גישה בלתי מקצועית ההופכת את קצין הבטיחות בתעבורה למבצע הנחיות בלבד .

שאלה 8 :

לתפקיד של קצין בטיחות בתעבורה יש מקום רק בארגון גדול ומכך שנושא התפקיד שייך למטה הארגון ועליו למלא את כל התפקידים שממלא איש המטה . מקצועיותו נובעת מכך שיש לו העצומה להתמקד במטלותיו המקצועיות מה דעתך ?

תשובה 8 :

ההיגד נכון בהחלט : איש המטה החורג לתפקידי ביצוע עלול לגרום ל"ואקום ארגוני" ובעקבותיו ירידה ברמת החלטה .

שאלה 9 :

ככל שהארגון ישתכלל יותר , איזה תמורות יחולו במבנה הארגוני ?

תשובה 9 :

יהיו יותר ויותר אנשי שירותים לעומת אנשי קו , הואיל ותהיה יותר דרישה למומחים בארגון .

שאלה 10 :

כתוצאה מעלית רמת ההשכלה של העובדים , כיצד יאופיין המבנה הארגוני בעשור הקרוב ?

תשובה 10 :

תהיה שכבה מצומצמת של מנהלי ביניים ורחבה של עובדים מהשורה , שכן רמת השכלה של העובדים תהיה גבוהה יותר .

שאלה 11 :

מה פירוש המושג "ארגון גמיש" ?

תשובה 11 :

הארגונים יעסיקו אנשים לפי הצורך . הם יתרחבו ויצטמצמו לפי שיקולים כלכליים ויתכן מצב שהארגון יהיה כמעט ללא עובדים .

שאלה 12 :

אמנון , קצין בטיחות ותיק העובד באותו ארגון למעלה משש שנים סיפר לך : " האקלים הארגוני אצלנו הוא אקלים חדשני ותומך . אקלים זה הולם ביותר את דרך הפעולה שלי ולכן אני מצליח מאוד בעבודה " . מה דעתך האם אתה מאמין לאמנון ?

תשובה 12 :

כן , זהו אקלים בו נקל למקצוען להפעיל שינויים .

שאלה 13 :

מה דעתך על דבריה של ענבר , המנהלת הכללית של חברת עו"ס : " התרבות הארגונית נובעת מן התרבות הכללית . כמנהלת כללית אין זה מתפקידי לחנך את העובדים אני יודעת כי כל אחד מהם בא לעבודה "כאדם שלם" ולא עבר , הווה ועתיד "

תשובה 13 :

ענבר צודקת ודבריה צריכים להיות גם נר לרגלי קצין הבטיחות בתעבורה .

שאלה 14 :

איזה מהמשפטים הבאים מאפיין את : "עיקרון הפיגמליון" ?

תשובה 14 :

תאמין באנשים והם יעמדו בדרך כלל בציפיותיך ואם תתייחס אליהם כאל מוכשרים , יפתיעו אותך לטובה ויתנו יותר תפוקה .

שאלה 15 :

לפי גישת הצרכים של מסלאו , איזה מהמשפטים הבאים מתאר את סולם הצרכים לפי הסדר , מהנמוך לגבוה ?

תשובה 15 :

צרכים לביטחון , חברתיים , מעמד , מימוש עצמי , הואיל ובטחון כלכלי חשוב יותר ממעמד חברתי .

שאלה 16 :

לפי הגישה ההתנהגותית . מהי הדרך הרצויה לעיצוב התנהגות חדשה ?

תשובה 16 :

להשתמש בשכר יותר מאשר בעונש , הואיל ושכר מעודד התנהגות חדשה ובד"כ ניתן לבנות יותר על החיוב מאשר על השלילה .

שאלה 17 :

לפי גישתו של הרצברג , בנושא של מוטיבציה , ניתן לתמרץ עובד לפי שתי מערכות תמריצים : "הגיניים" ו"מוטיבציוניים" . איזה מהמצבים הבאים מאפיין מערכת תמריצים מוטיבציוניים ?

תשובה 17 :

המנהל שולח את העובד להשתלמות מקצועית , ניתן לו יותר אחריות וסמכות , ומאפשר לו להגיע להישגים גבוהים יותר בעבודה .

שאלה 18 :

לפי גישתו של אדיג'ס המתארת את מחזור החיים של הארגון , ככל שהארגון מזדקן , איזה סוג של מנהיגות יהיה דומיננטי יותר ?

תשובה 18 :

המנהל המדגיש סדר ומשמעת , וחשוב לו לעמוד בלוח זמנים ולעבוד לפי הספר ובד"כ מקבל החלטות באיטיות רבה .

שאלה 19 :

מדוע על קצין הבטיחות להכיר היטב את תרבות הארגון שבתוכו הוא פועל ?

תשובה 19 :

הכרת היסטוריה והמסורת של הארגון , תאפשר למנהל הבטיחות לפעול בתוך תהליך קיים , מבלי לחולל מהפכות , ובכך יוכל להשפיע יותר .

שאלה 20 :

מה דעתך על דבריו של אמנון , אשר קבע כי אין אקלים "טוב" כפי שאין אקלים "רע" האקלים הארגוני חייב להתאים למטרות הארגון ומהותו .

תשובה 20 :

אני מסכים לדעה זו : קצין הבטיחות בתעבורה שהוא מקצוען ידע להפיק את המרב מעצם זיהוי האקלים הארגוני .

שאלה 21 :

בארגון שבו האקלים בעבודה הוא בירוקרטי , איזה סוג עובד ירגיש את עצמו יותר נוח ?

תשובה 21 :

עובד המייחס חשיבות גבוהה לכוחניות ושליטה מרובה על אחרים ונהנה מפוליטיקה במסגרת הארגונית .

שאלה 22 :

עדי טוענת כי עקרון "יחידות הפיקוד" הוא מאבני היסוד של תורת הארגון ובשום פנים ואופן אין לחרוג מעקרון זה . כל חריגה יכולה לגרום לאסונות כיוון שהדרג המבצע יעשה ככל העולה על רוחו . מה דעתך ?

תשובה 22 :

טענתה של עדי צודקת ולכן מתחייב תיאום בין הדרגים המנחים .

שאלה 23 :

"טווח השליטה" מתייחס למספר העובדים אותם מפעיל מנהל אחד והוא נובע ממספר רב של גורמים ובניהם :

תשובה 23 :

כל התשובות נכונות .

- מקצועיות העובדים , ניסיונם ורמת המשמעת שלהם .

- רמת ההנעה של העובדים , גילם וותק במערכת .

- מהות העבודה המבוצעת , הטכנולוגיה התקשורתית והמשמעת .

שאלה 24 :

ככל שהמומחיות של העובדים , בביצוע עבודתם רבה יותר ניתן

תשובה 24 :

להגדיל את טווח השליטה של המנהל .

שאלה 25 :

לפי העיקרון של ניהול זמן , לאיזה משימות על המנהל לתת עדיפות בתכנון זמנו בתבונה ?

תשובה 25 :

משימות חשובות על פני משימות דחופות , כדי שבעתיד יתעסק פחות עם משימות דחופות ויעסוק פחות בכיבוי שריפות .

שאלה 26 :

איזה משפט מהמשפטים הבאים מתאר את "חוק פארטו" , בהקשר לתכנון זמן ?

תשובה 26 :

לאנשים יש נטייה להיתקע בנקודה מסוימת ולעיתים מעצבנת , ולהזניח את שאר הדברים , שהם לא פחות חשובים .

שאלה 27 :

מה דעתך על דבריו של עוזי , קצין בטיחות בתעבורה : " אני קצין בטיחות מקצועי מאוד , עסקתי בתחום גם בשירות קבע בצה"ל , ואני אומר לך כי כל תפקידי הוא בתחום הביצוע " ?

תשובה 27 :

עוזי טועה , קצין בטיחות בתעבורה חייב להימנות על הצמרת הארגונית .

שאלה 28 :

התפקיד של הכפוף שלך נראה טוב , הוא בקיא בעבודתו ועמדותיו קרובות לעמדותיך במידה ותרצה לחולל שינוי במקום עבודתך , מהי הדרך הרצויה שעליך לנהוג ?

תשובה 28 :

הרשה מעורבות הכפוף בהגדרת היעדים ואל תאיץ בו .

שאלה 29 :

הכפוף שלך ברגע זה לא מסכים לכיוון החדש שאתה מציע . מהי הדרך שעליך לנקוט ?

תשובה 29 :

הגדר יעדים וכיוונים מחדש ופקח בקפידה על הביצוע .

שאלה 30 :

בכל ארגון קיימות שתי מערכות תקשורת המשתלבות האחת בשניה : מערכת התקשורת הפורמלית ומערכת התקשורת הבלתי פורמלית . כיצד משפיעה עובדה זו על תפקידו של קצין הבטיחות בתעבורה ?

תשובה 30 :

קצין הבטיחות בתעבורה חייב ללמוד את המערכת הפורמלית ולהיות גם מעורה במערכת הבלתי פורמלית כדי שיוכל לתפקד כראוי .

שאלה 31 :

יחסים אישיים בין עובדים , ברמת ארגוניות שונות , מעודדים ויוצרים מערכות בלתי פורמליות להחלפת מידע בין עובדים . על גישה זו הגיבו מספר קציני בטיחות בתעבורה , מי לדעתך צודק ?

תשובה 31 :

אילן : " קצין הבטיחות המודע למקורות העוצמה שלו מתייחס לשיחות ומנצל אותן לטובת הנושא עליו הוא אמון " הגברת הבטיחות " .

שאלה 32 :

אתה כמנהל בטיחות , מעוניין באפשרות לחולל שינוי במסגרת העבודה . העובד האחר נראה נכון ללכת בכיוון המוצע ואף מבטא את הצורך בשינוי בתהליכי העבודה . מה תהיה הדרך הרצויה להחזיר את השינוי ?

תשובה 32 :

השג את הסכמת העובד האחר לשינוי לפי הנחיותיך , כשאתה בכל שלב של השינוי מערב אותו בתהליך השינוי ואחריות לביצוע השינוי הוא עליך .

שאלה 33 :

כנס של קציני בטיחות נתקלת ביוסף , קצין בטיחות בחברת הובלה , אשר הרבה להתלונן על כך כי כולם מבינים בנושא הבטיחות , מתערבים בעבודתו ומרבים לתת לו עיצות , מה תאמר לו ?

תשובה 33 :

אחד ממאפייני המנהיג הוא הנכונות להקשיב לתיקונים והערות של אחרים .

שאלה 34 :

הבחנו בין "מנהל" לבין "מנהיג בעבודה" האם אתה מסכים לדעת החוקרים כי קצין הבטיחות בתעבורה חייב להיות קודם כל "מנהיג בעבודה" ורק לאחר מכן "מנהל" ?

תשובה 34 :

בהחלט כן : קצין בטיחות בתעבורה מעצם תפקידו חייב קודם כל להניע אחרים ורק לאחר מכן להפעיל אותם .

שאלה 35 :

מה מאפיין התנהגות של צוות המונהג ע"י מנהיג סמכותי , לפי מחקרי ליפיט וויט ?

תשובה 35 :

רמת המשמעת של צוות תחת מנהיג סמכותי גבוהה יותר מאשר של צוות העובד תחת מנהיג דמוקרטי , למרות שאצל דמוקרטי התפוקה והיוזמה גבוהים יותר .

שאלה 36 :

התמנית כקצין בטיחות בארגון בו 80 נוהגים . זהו המינוי הראשון שלך כקצין בטיחות . בתום השבוע הראשון לעבודה נוכחת לדעת כי ציבור הנוהגים הם אנשים בוגרים , מקצוענים בתחומם ופועלים בהתאם להנחיות אך ידיעותיהם בתחום הרכב דלות . באיזה סגנון ניהול תנקוט ?

תשובה 36 :

גבוה ביחסים ונמוך במשימה .

שאלה 37 :

התמנית כקצין בטיחות בארגון בו 30 נהגים מקצועיים כולם ותיקים מאוד ומעיון בתיקים אישיים התברר לך כי הם גם מנוסים וזכו כצוות פעמים רבות בציונים לשבח על נהיגתם הזהירה והמקצועית . אתה עומד להיפגש עם הנציגות המוסמכת שלהם חמשה מבניהם . באיזה סגנון ניהול תנקוט ?

תשובה 37 :

נמוך במשימה ונמוך ביחסים .

שאלה 38 :

סגנון ניהול אינו יכול לנבוע אך ורק מרמתם של העובדים (הכפיפים ישירות או אחרים)

וקצין הבטיחות בתעבורה חייב להסתמך גם על גורמים נוספים והם :

תשובה 38 :

סגנון הניהול של הממונה עלי , האקלים הארגוני , התרבות הארגונית וערכיו האישיים .

שאלה 39 :

רמת המקצועיות ובשלות של הצוות שלך גבוה ביותר . באיזה סגנון ניהול תנקוט ?

תשובה 39 :

תשתמש בסגנון ניהולי שהוא נמוך לאנשים וגבוה למשימה ובכך תשמש לצוות כיועץ המעמיד את עצמו לרשות הצוות .

יום שבת, 19 בפברואר 2011

מטלורגיה וחוזק חומרים - שאלות ותשובות

שאלה 1 :

מה קורה למוט פלדה לאחר שמלהטים אותו בתנור ומשליחים אותו למים ?

תשובה 1 :

המוט יתקשה אולם יהיה יותר שביר .

שאלה 2 :

חינקון מהו ?

תשובה 2 :

חינקון הוא הקשיה חיצונית של הפלדה חנקן נמצא בגז אמוניה (החדרת החנקן לפלדה בחום) .

שאלה 3 :

מה הבדל בין קושי לחוזק ?

תשובה 3 :

קושי היא עמידת הפלדה כנגד החדרת גוף חיצוני .

חוזק עמידות נגד כוחות חיצונים או מאמצים חיצונים .

שאלה 4 :

מה הם הדרכים להקטנת החמצון במתכות המכילות ברזל ?

תשובה 4 :

ציפוי בחומר אחר (גלוון) איטום פני השטח למגע עם האוויר כגון : צביעה , ציפוי פלסטיק ,עטיפה בזפת ,הגנה קטודית .

שאלה 5 :

קיימות מתכות המגינות על עצמם המתכות יוצרות שכבה מגן ובכך מונעות קשר עם חמצן אלו מתכות הין ?

תשובה 5 :

המתכות אלו הם המתכות אל ברזליות או צבעוניות כגון : אלמניום ונחושת .

שאלה 6 :

למה משמש תבריג טרפזי עם פסיעה גסה ?

תשובה 6 :

תבריג טרפזי או מרובע גס משמש להנעה תבריג כזה ניתן למצוא במלחציים במחרטות וכו' .

שאלה 7 :

מה הם התנאים הנדרשים במשטחים המיועדים ליצירת שכבת החלקה ?

תשובה 7 :

מקדם חיכוך קטן , מוליכות חום טובה , אחיזת שמן סיכה , חוזק נגד לחיצה , יציבות כימית , מקדם התפשטות תרמית קטן וחוסר נטייה החומר הרך להתחבר עם החומר שבתוכו הוא נע .

שאלה 8 :

איזה תכונה קיימת בחומר שכאשר מוסר העומס ממנו הוא מפסיק להתקפל וחוזר למצבו הקודם ?

תשובה 8 :

תכונה אלסטית .

שאלה 9 :

מהי בדיקת קושי ?

תשובה 9 :

בדיקה לקביעת קושי החומר (למשל אחרי חימום) אחת השיטות החדרת כדור יהלום אל פני החומר חדירה עמוקה בכוח נתון מצביעה על כך שהחומר רך .

שאלה 10 :

מהי דפורמציה אלסטית ?

תשובה 10 :

דפורמציה אלסטית היא גמישות וכושר חזרה למצב הראשוני לאחר הפסקת פעולת הכוח לדוגמא : קפיצים לוליינים .

שאלה 11 :

גזירה היא פעולה ?

תשובה 11 :

שני כוחות מנוגדים ושונים הפועלים על גוף בניצב על צירו כוחות אלה שואפים להזיז חלק מהגוף לפנים . פעולת הגזירה היא מתוכננת ורצויה לדוגמא : פין או שגם במכונה כאשר הציר נתפס

שאלה 12 :

מהו מאמץ ומהו מאמץ מותר ?

תשובה 12 :

מאמץ הוא תוצר של פעולת כוחות על גוף הגורם להפעלת כוחות פנמיים אשר פועלים על יחידת שטח של חתך הגוף . המאמץ המותר הוא זה שפועל עד התחום אלסטי ומאמץ הרס הוא כזה הגורם להריסת הגוף .

שאלה 13 :

כיצד ניתן לקבוע את הסיבות אשר גרמו לתאונה כתוצאה מקריסת חלק מסוים במכונה ?

תשובה 13 :

בדיקת כל הכוחות שפעלו על הגוף הנחשל . הדפורמציה שנוצרו כתוצאה מפעולת הכוחות זיהוי הדפורמציה העיקרית ובדיקת התאמת החומר לייעודו.

שאלה 14 :

מהי הרפיה ומהי מטרתה ?

תשובה 14 :

הרפיה היא שחרור מאמצים פנימיים בחומר ומבוצעת לאחר טיפול תרמי כמו חיסום . אם לא ישחררו המאמצים הפלדה עלולה להיות שבורה .

שאלה 15 :

יציקת ברזל היא שגשוגת של ברזל עם פחמן כאשר היא מכילה : צורן , מנגן , גופרית , זרחן , מה הם שלשת התכונות שלה ?

תשובה 15 :

נזילות , נקודת היתוך נמוכה , מחיר זול כתוצאה מכך עלויות ייצור נמוכות .

שאלה 16 :

מה הבדל בין ריתוך להלחמה ?

תשובה 16 :

ריתוך הוספת חומר מלכד תוך כדי היתוך החומרים המרותכים . הלחמה הוספת חומר מלכד ללא התכת החומרים .

שאלה 17 :

ציין את תכונות הפלסטיק ?

תשובה 17 :

משקל סגולי נמוך , אלסטיות ופלסטיות גבוהים , צבעוני , קל לעיצוב , עמידה בפני חומצות , שקיפות , חוזק נמוך .

שאלה 18 :

חומרים תרמו פלסטיק מוגדרים ?

תשובה 18 :

חומרים שמתרככים בחימום למצב פלסטיק וחוזרים למצב מוצק לאחר קירורם לכן ניתן לעבד מוצרים פגומים שנית או לרתך חומרים שבורים .

שאלה 19 :

אלו חומרים מקבוצת התרמו פלסטיק מיוצרים בשיטת חימום ודחיסה

תשובה 19 :

אמינו פלסטיק , מלמין שמופיע בצורת קצף לייצור דבקים וציפויים , פנלים בעל שם מסחרי בקלית , אפוקסי ופוליאסטר .

שאלה 20 :

אלו מתכות משמשות כיום במקום פלדה לייצור מרכבי רכב ?

תשובה 20 :

המגנזיום המצוי בכמות גדולה יחסית בים המלח משמש בפרויקט ניסיוני לייצור מרכבי רכב גם האלמניום משמש למרכבי רכב .

שאלה 21 :

מה הסיבה שמשתמשים במתכות קלות ?

תשובה 21 :

עמידה בפני איכול , משקל נמוך מול חוזק סביר וקלות לעיבוד .

שאלה 22 :

מה הם השיטות המקובלות לשיפור תכונות הפלדה ?

תשובה 22 :

1. הוספת מתכות או חומרים כגון הצורן להעלאת הקושי .

2. עיבוד תרמי .

3. עיבוד פלסטיק המעלים את חוזק והקושי של הפלדה .

שאלה 23 :

מהי הנחושת , תכנותיה והתוספות שלה הנפוצות ביותר ?

תשובה 23 :

נחושת מופקת מעופרת נחושת היא יסוד בעלת תכונות מולכות תרמית וחשמלית מעולים , עמידות נגד חמצון על ידי יצירת שכבת מגן . הסגסוגת הנפוצות הם : עם אבץ מתקבל פליז וגם בדיל ליצירת ברונזה (ארד) .

שאלה 24 :

מדוע לא משתמשים בברזל טהור ויש לסגסגו לפלדה או ליציקה .

תשובה 24 :

הברזל המצוי בטבע הוא רך . תוספת באחוזים נמוכים של פחמן למשל יוצרת חומר הנקרא פלדה . תוספות חומרים כמו כרום או ניקל משנים את תכונות הפלדה .

שאלה 25 :

מהו פח מגלוון ולמה הוא משמש ?

תשובה 25 :

פח מצופה אבץ נקרא פח מגלוון הוא משמש להגנה נגד כרוזיה .

שאלה 26 :

מה הוא החמרן ומה הם תכונותיו העיקריות ?

תשובה 26 :

החמרן הוא אלמניום מופק בטבע מעפרות בדרך של אלקטרוזיה החומר עומד טוב נגד קורוזיה על ידי יצירת שכבה של מגן . הוא מוליך טוב של חום וחשמל .

שאלה 27 :

מה הוא הפליז ?

תשובה 27 :

נתח של נחושת עם אבץ הוא קשה יותר מהנחושת ויותר חזק ניתן לחישול וערגול גם עמיד בפני קורוזיה בעל מקדם חיכוך נמוך ומשמש למיסבים , צינורות , חוטי הלחמה , ברזים וכו' .

שאלה 28 :

מה היא הברונזה ?

תשובה 28 :

הברונזה היא הרכב של נחושת עם בדיל היא קשה יותר מהפליז אינה מחלידה משמשת לפעמונים , פסלים , שסתומים , משמשת למיסבים כאשר מוסיפים לה זרחן .

שאלה 29 :

כיצד מסוגסגות פלדות הפחמן ?

תשובה 29 :

פלדות הפחמן משמשות לייצור חלקי מכוניות ומבנים ולפעמים גם כפלדות כלים . הסגסוג הוא לפי הייעוד פלדות מבנים פלדות כלים לפי אחוזי הפחמן עשירות בנוניות או דלות פחמן ולפי המרכבים צורן , מנגן , זרחן ,כרום וכו' .

שאלה 30 :

כיצד משפיע כרום על תכונות הפלדה ?

תשובה 30 :

הכרום גורם לעליית החוזק והקושי של הפלדה , עמידות נגד חום ונגד שחיקה מגביר את התכונה המגנטית ומזרז את החסום .

שאלה 31 :

מהי תכונת העיקרית של המגנזיום ?

תשובה 31 :

המשיכה לחמצן וכתוצאה מכך הוא מיתלכך .

שאלה 32 :

תכונות העיקריות הנחושת הם :

תשובה 32 :

הולכת חום , הולכת חשמל , צבע יפה ודומה לזהב .

שאלה 33 :

ברונזה משמשת להנעת גלגלי שיניים בגלל ?

תשובה 33 :

עמידות נגד קורוזיה בתוספת אלמניום בעל תכונות מכניות טובות עמידה נגד שחיקה .

שאלה 34 :

מהי יציקה חישלה ?

תשובה 34 :

היא יציקה שעברה טיפול תרמי (ריפוי) וכך ניתן להשתמש בה לפעולת חישול . ניתן לייצר על ידי כך מוצרים בעלי גמישות כגון : מצמדים , אומי כנפיים , שרשרות , גלגלי תנופה ומפתחות .

יום חמישי, 17 בפברואר 2011

מבנה ונוהלים - שאלות ותשובות

שאלה 1

הגורמים שחייבים להעסיק קצין בטיחות :

מפעל המפעיל 40 כלי רכב או יותר מסוג : רכב נוסעים פרטי , רכב דו שימושי פרטי , רכב מסחרי שמשקלו הכולל עד 4,000 ק"ג .

מפעל המפעיל 20 כלי רכב או יותר מסוג : מונית , אוטובוס , רכב מסחרי שמשקלו הכולל 4,001 ק"ג או יותר .

משרד הסעות שנותן שירותי הסעות סיור ,הסעות מיוחדות והשכרת רכב .

משרד הובלות שנותן שירותי הובלות ושירותי גרורים .

רשות מקומית בעלת אוטובוס .

התנאים לעסקת קצין בטיחות :

בעל מפעל יודיע לרשות תוך 30 יום על תחילת וסיום עסקתו של קצין בטיחות במפעלו בהודעתו ימסור את פרטיו האישיים של קצין הבטיחות ואת פרטי כתב הסמכה .

בעל מפעל יעסיק קצין בטיחות בעל סוג רשיון כמו סוג הרכבים המופעלים במפעל .

קצין בטיחות לא יעבוד במפעל זולת בתפקידו כקצין בטיחות אלה באישור הרשות .

הרשות רשאית לאשר לקצין בטיחות לעבוד בתפקידו במספר מפעלים בתנאים של הרשות .

במפעל שיש לו 100 רכבים או יותר או הרכבים מופעלים במקומות שונים רשאית הרשות לדרוש הסדרי פיקוח נוספים .

מי רשאי לקבל כתב הסמכה :

שסיים 12 שנות לימוד מהן 3 שנות לימוד במגמה מכונאות רכב או שיש לו ניסיון מספיק במכונאות רכב .

תושב ישראל .

יש לו תעודה סוג 2 במכונאות רכב שניתן ממשרה עבודה והרווחה , ועבד ב 3 השנים האחרונות ברציפות באחד ממקצועות התחבורה שנקבעו על ידי הרשות .

בעל רשיון נהיגה סוג 3 או יותר .

סיים בהצלחה קורס קציני בטיחות שאושר על ידי הרשות .

עבר בהצלחה מבחני קורס קציני בטיחות שאושר על ידי הרשות .

עבר מבחן אישיות .

לא קיים לגביו הכתוב בתקנה 15 ב' (הרשאות פליליות ותעבורתיות ) .

מי רשאי לעסוק כקצין בטיחות :

יש לו כתב הסמכה .

שהרשות החליטה לגביו באופן יוצא מהכלל שיעסוק כקצין בטיחות בתנאים הבאים :

1 . סיים 12 שנות לימוד מהן 3 שנים במגמת מכונאות רכב או שיש לו ניסיון מספיק במכונאות רכב .

2 . עבר את מבחן אישיות .

3 . לא קיים לגביו הכתוב בתקנה 15 ב' ( הרשעות פליליות ותעבורתיות ) .

4 . התחייב להשתתף בקורס קציני בטיחות שאושר על ידי הרשות במועד ובתנאים שהציבה הרשות .

הרשות תיתן או תחדש כתב הסמכה לתקופה עד 5 שנים . כל מתן או חידוש כתב הסמכה נדרש תשלום אגרה .

ועדת הסמכה :

ועדת הסמכה תמנה 6 חברים והם :

3 נציגי משרד התחבורה שאחד מהם ישמש יו"ר הועדה .

נציג משטרת ישראל .

2 נציגים מארגון שיש בו הכי הרבה קציני בטיחות .

בדיוני הועדה יהיו לפחות 3 חברים ובלבד שיהיה נציגות של כל הגופים החלטות תתקבלנה ברוב קולות במקרה של שוויון דעתו של היו"ר תקבע .

הועדה תחליט בנושאים הבאים :

תוכניות הלימודים והמבחנים של קורס קציני בטיחות .

תתכנן הכשרות והשתלמיות לקציני בטיחות .

תיתן כתב הסמכה .

תיתן פטור מתקנה 582 למועמד בעל כישורים מתאימים בסעיפים :

סיים 12 שנות לימוד מהן 3 שנות לימוד במגמה מכונאות רכב או שיש לו ניסיון מעשי מספיק במכונאות רכב .

בעל תעודה סוג 2 במכונאות רכב שניתן על ידי משרד העבודה והרווחה ועסק ב 3 השנים האחרונות באחד מהמקצעות בתחום התחבורה שנקבעו על ידי הרשות .

שאלה 2 :

הרשות הלאומית למניאת תאונות תפקידה :

לגבש תוכנית שנתית ותוכנית רב שנתית במאבק בתאונות דרכים .

לגבש מדיניות שיתוף פעולה בין משרדי ממשלה , רשויות מקומיות , ומוסדות העוסקים בבטיחות בדרכים .

לגבש סידרי עדיפות להקצבה וההיקפים התקציביים להגשמת מטרת הרשות .

לגבש כללים להקצאת תקציבים לגופים השונים העוסקים בבטיחות בדרכים .

לגבש הנחיות מקצועיות ליישום התוכניות .

ליזום לתאם בין הגופים והיחידים העוסקים במניאת תאונות .

לקדם תוכניות הסברה בכלי התקשורת בנושא בטיחות בדרכים .

הרשות תיזום ותקדם הקמת מערך ארצי משולב לפינוי נפגעי תאונות בדרכים .

הרשות תיזום תוכניות מחקר בנושא מניעת תאונות דרכים .

הרשות תכשיר בעלי תפקידים בתחום בטיחות בדרכים כגון : קציני בטיחות , רכז מטה בטיחות ברשות מקומית .

הרשות תקים צוות היגוי המונה שבעה חברים :

מנהל הרשות שיהיה יו"ר צוות היגוי .

נציג משרד הפנים .

נציג משרד המשפטים .

נציג משרד האוצר .

נציג משרד החינוך והתרבות .

נציג משרד ביטחון פנים .

נציג משרד התשתיות הלאומיות .

ליד צצות ההיגוי תוקם ועדה מייעצת בת 21 חברים . שבעה נציגי ממשלה , שבעה נציגי האקדמיה , שבעה נציגי ציבור העוסקים בתחום בטיחות בדרכים . מתוך 21 חברים יהיו לפחות 11 נשים .

שאלה 3 :

אגף הרישוי ששייך לסמנכ"ל בכיר לתנועה מחולק לארבע מחוזות : חיפה והצפון , ת"א והמרכז , ירושלים , באר שבע והדרום . כמעט בכל עיר יש סניף של אגף הרישוי .

אגף הרישוי עוסק בתחומים הבאים :

מתן רשיונות נהיגה , כפל רשיונות נהיגה , הוספת סוג ברשיון נהיגה , חידוש רשיון נהיגה , בדיקה רפואית של נהגים , הפעלת שיטת הניקוד , הפניה לקורס נהיגה מונעת , פסילת רשיון .

בחינה עיונית בנהיגה , בחינה מעשית בנהיגה , מעקב אחרי נהגים .

שינוי בעלות ברשיון הרכב , רשיון רכב , הגבלות ברשיון רכב , שעבודים ועיקולים כלי רכב .

מתן רשיון לבית ספר לנהיגה , מועמדים למורי נהיגה , מועמדים למנהלים מקצועים בתי ספר לנהיגה , הכשרה והשתלמיות מורי ומנהלים מקצועים בית ספר לנהיגה .

שאלה 4 :

אגף הרכב והתחזוקה מחולק למחלקות הבאות :

מחלקת תקינה מטפלת בכלי רכב שעלו פעם ראשונה לכבישי הארץ ומאשרת שינויים ברכבים .

מחלקת ייצור וסחר במוצרי תעבורה מטפלת במתן רשיון יבוא לאביזרי רכב ובדיקה אביזרי רכב המיוצרים בארץ .

מחלקת יבוא כלי רכב ביבוא אישי בדיקת כלי הרכב ומתן אישורים להפעלתם בארץ .

מחלקת ניידות אכיפה בדיקת כלי רכב בכבישים .

מחלקת מוסכים גרירה וחילוץ מטפלת במתן רשיונות פתיחת מוסך וביקורות במוסכים .

מחלקת צמ"ה מטפלת בכלים הנדסיים .

מחלקת הדרכה פיתוח ושמאים .

שאלה 5

:

סמנכ"ל בכיר לתחבורה יבשתית נמצאים האגפים הבאים :

אגף תחבורה ציבורית :

תחבורה ציבורית כללית מטפלת במתן רשיון הפעלת קווי שרות .

תחבורה ציבורית פרטית מטפלת במתן היתרים והגבלות להסעות כגון איסור הסעה בקווי שרות .

משרדי הסעות מטפלת במתן רשיון הפעלת משרד הסעות והשכרת רכבים .

מוניות מטפלת במתן רשיונות להסעה מיוחדת או קווי שירות .

אגף תשתיות ופיתוח :

הקצבת תקציבים לרשויות מקומיות בקשר לסלילת כבישים והצבת תמרורים לפי סדרי עדיפות .

אגף תכנון תעבורתי :

עוסק בכל נושאי הנדסת תנועה , רשות התמרור הארצית , מתן רשיונות בועדות התכנון הארצית והמחוזית .

אגף הובלת מטענים יבשתיים ומל"ח :

מתן רשיונות למשרדי הובלה , היתר להובלת חומר מסוכן , מתן רשיונות למשרד השכרת גרורים , מתן רשיונות להובלת דלק , הפעלת רכב שלא גויס בשעת חירום .

אגף פיקוח :

יפקח על כל מה שמטפל המפקח על התחבורה היבשתית .

טרומפלדור בגליל-משנת 1913

סרט על אולטרה-סאונד תלת ממדי

ליקוי חמה 2009

טלסקופ החלל האבל

סגננות חשיבה ולמידה

הסכנה הגדולה הטמונה בעובש