איך בונים מצגת

יום שבת, 26 בפברואר 2011

שאלות ותשובות במנהל ואירגון

שאלה 1 :

ארגון ומינהל הם מושגים הבאים להשלים אחד את השני ויכולים לשרת את קצין הבטיחות כדי להבחין בין :

תשובה 1 :

המבנה הארגוני לבין התהליכים שבו , כיוון ש

שאלה 2 :

הבחנו בין ארגונים שונים . לכל ארגון יש " תפוקות " משלו אם כי יש להבחין בין סוגי התפוקות הנובעות מסוג הארגון . מה דעתך ?

תשובה 2 :

נכון . תפוקות של ארגון עסקי שונות מתפוקות של מינהל ציבורי .

שאלה 3 :

השאיפה היא שכל ארגון יהיה יעיל ותוצאתי . עבודתו של קצין הבטיחות בתעבורה נמדדת קודם כל בתוצאתיות שבה : המטרה לשמה קבל את מינויו .

תשובה 3 :

נכון . מניעת תאונות אינה נמדדת בערכים של עלות ותועלת , אלא בהשגת המטרה והיא הקטנת מספר התאונות .

שאלה 4 :

מיהו המנהל האפקטיבי ?

תשובה 4 :

המנהל העושה את הדברים הנכונים ומשיג את המטרות התפקיד ולא בהכרח תמיד מתחשב בהוצאות הכספיות .

שאלה 5 :

מיהו המנהל היעיל ?

תשובה 5 :

המנהל המנצל בצורה מיטבית את המשאבים שלרשותו ודואג שאנשים יעמדו בלוח זמנים מבלי לבזבז כסף וכוח אדם .

שאלה 6 :

מהו הרעיון המרכזי של "ניהול איכות כוללת" ?

תשובה 6 :

איכות פירושה לעשות את הדברים הנכונים בצורה הנכונה , ובכך גם לחסוך בכסף ובזמן וגם להשיג את המטרות .

שאלה 7 :

מה דעתך על ההיגד הבא : " כל ארגון הוא תשלובת של מערכת כוחות פורמליים . קצין התעבורה חייב להתמקד אך ורק בכוחות הפורמליים כדי לבצע את תפקידו ביעילות ותוצאתיות " .

תשובה 7 :

זו גישה בלתי מקצועית ההופכת את קצין הבטיחות בתעבורה למבצע הנחיות בלבד .

שאלה 8 :

לתפקיד של קצין בטיחות בתעבורה יש מקום רק בארגון גדול ומכך שנושא התפקיד שייך למטה הארגון ועליו למלא את כל התפקידים שממלא איש המטה . מקצועיותו נובעת מכך שיש לו העצומה להתמקד במטלותיו המקצועיות מה דעתך ?

תשובה 8 :

ההיגד נכון בהחלט : איש המטה החורג לתפקידי ביצוע עלול לגרום ל"ואקום ארגוני" ובעקבותיו ירידה ברמת החלטה .

שאלה 9 :

ככל שהארגון ישתכלל יותר , איזה תמורות יחולו במבנה הארגוני ?

תשובה 9 :

יהיו יותר ויותר אנשי שירותים לעומת אנשי קו , הואיל ותהיה יותר דרישה למומחים בארגון .

שאלה 10 :

כתוצאה מעלית רמת ההשכלה של העובדים , כיצד יאופיין המבנה הארגוני בעשור הקרוב ?

תשובה 10 :

תהיה שכבה מצומצמת של מנהלי ביניים ורחבה של עובדים מהשורה , שכן רמת השכלה של העובדים תהיה גבוהה יותר .

שאלה 11 :

מה פירוש המושג "ארגון גמיש" ?

תשובה 11 :

הארגונים יעסיקו אנשים לפי הצורך . הם יתרחבו ויצטמצמו לפי שיקולים כלכליים ויתכן מצב שהארגון יהיה כמעט ללא עובדים .

שאלה 12 :

אמנון , קצין בטיחות ותיק העובד באותו ארגון למעלה משש שנים סיפר לך : " האקלים הארגוני אצלנו הוא אקלים חדשני ותומך . אקלים זה הולם ביותר את דרך הפעולה שלי ולכן אני מצליח מאוד בעבודה " . מה דעתך האם אתה מאמין לאמנון ?

תשובה 12 :

כן , זהו אקלים בו נקל למקצוען להפעיל שינויים .

שאלה 13 :

מה דעתך על דבריה של ענבר , המנהלת הכללית של חברת עו"ס : " התרבות הארגונית נובעת מן התרבות הכללית . כמנהלת כללית אין זה מתפקידי לחנך את העובדים אני יודעת כי כל אחד מהם בא לעבודה "כאדם שלם" ולא עבר , הווה ועתיד "

תשובה 13 :

ענבר צודקת ודבריה צריכים להיות גם נר לרגלי קצין הבטיחות בתעבורה .

שאלה 14 :

איזה מהמשפטים הבאים מאפיין את : "עיקרון הפיגמליון" ?

תשובה 14 :

תאמין באנשים והם יעמדו בדרך כלל בציפיותיך ואם תתייחס אליהם כאל מוכשרים , יפתיעו אותך לטובה ויתנו יותר תפוקה .

שאלה 15 :

לפי גישת הצרכים של מסלאו , איזה מהמשפטים הבאים מתאר את סולם הצרכים לפי הסדר , מהנמוך לגבוה ?

תשובה 15 :

צרכים לביטחון , חברתיים , מעמד , מימוש עצמי , הואיל ובטחון כלכלי חשוב יותר ממעמד חברתי .

שאלה 16 :

לפי הגישה ההתנהגותית . מהי הדרך הרצויה לעיצוב התנהגות חדשה ?

תשובה 16 :

להשתמש בשכר יותר מאשר בעונש , הואיל ושכר מעודד התנהגות חדשה ובד"כ ניתן לבנות יותר על החיוב מאשר על השלילה .

שאלה 17 :

לפי גישתו של הרצברג , בנושא של מוטיבציה , ניתן לתמרץ עובד לפי שתי מערכות תמריצים : "הגיניים" ו"מוטיבציוניים" . איזה מהמצבים הבאים מאפיין מערכת תמריצים מוטיבציוניים ?

תשובה 17 :

המנהל שולח את העובד להשתלמות מקצועית , ניתן לו יותר אחריות וסמכות , ומאפשר לו להגיע להישגים גבוהים יותר בעבודה .

שאלה 18 :

לפי גישתו של אדיג'ס המתארת את מחזור החיים של הארגון , ככל שהארגון מזדקן , איזה סוג של מנהיגות יהיה דומיננטי יותר ?

תשובה 18 :

המנהל המדגיש סדר ומשמעת , וחשוב לו לעמוד בלוח זמנים ולעבוד לפי הספר ובד"כ מקבל החלטות באיטיות רבה .

שאלה 19 :

מדוע על קצין הבטיחות להכיר היטב את תרבות הארגון שבתוכו הוא פועל ?

תשובה 19 :

הכרת היסטוריה והמסורת של הארגון , תאפשר למנהל הבטיחות לפעול בתוך תהליך קיים , מבלי לחולל מהפכות , ובכך יוכל להשפיע יותר .

שאלה 20 :

מה דעתך על דבריו של אמנון , אשר קבע כי אין אקלים "טוב" כפי שאין אקלים "רע" האקלים הארגוני חייב להתאים למטרות הארגון ומהותו .

תשובה 20 :

אני מסכים לדעה זו : קצין הבטיחות בתעבורה שהוא מקצוען ידע להפיק את המרב מעצם זיהוי האקלים הארגוני .

שאלה 21 :

בארגון שבו האקלים בעבודה הוא בירוקרטי , איזה סוג עובד ירגיש את עצמו יותר נוח ?

תשובה 21 :

עובד המייחס חשיבות גבוהה לכוחניות ושליטה מרובה על אחרים ונהנה מפוליטיקה במסגרת הארגונית .

שאלה 22 :

עדי טוענת כי עקרון "יחידות הפיקוד" הוא מאבני היסוד של תורת הארגון ובשום פנים ואופן אין לחרוג מעקרון זה . כל חריגה יכולה לגרום לאסונות כיוון שהדרג המבצע יעשה ככל העולה על רוחו . מה דעתך ?

תשובה 22 :

טענתה של עדי צודקת ולכן מתחייב תיאום בין הדרגים המנחים .

שאלה 23 :

"טווח השליטה" מתייחס למספר העובדים אותם מפעיל מנהל אחד והוא נובע ממספר רב של גורמים ובניהם :

תשובה 23 :

כל התשובות נכונות .

- מקצועיות העובדים , ניסיונם ורמת המשמעת שלהם .

- רמת ההנעה של העובדים , גילם וותק במערכת .

- מהות העבודה המבוצעת , הטכנולוגיה התקשורתית והמשמעת .

שאלה 24 :

ככל שהמומחיות של העובדים , בביצוע עבודתם רבה יותר ניתן

תשובה 24 :

להגדיל את טווח השליטה של המנהל .

שאלה 25 :

לפי העיקרון של ניהול זמן , לאיזה משימות על המנהל לתת עדיפות בתכנון זמנו בתבונה ?

תשובה 25 :

משימות חשובות על פני משימות דחופות , כדי שבעתיד יתעסק פחות עם משימות דחופות ויעסוק פחות בכיבוי שריפות .

שאלה 26 :

איזה משפט מהמשפטים הבאים מתאר את "חוק פארטו" , בהקשר לתכנון זמן ?

תשובה 26 :

לאנשים יש נטייה להיתקע בנקודה מסוימת ולעיתים מעצבנת , ולהזניח את שאר הדברים , שהם לא פחות חשובים .

שאלה 27 :

מה דעתך על דבריו של עוזי , קצין בטיחות בתעבורה : " אני קצין בטיחות מקצועי מאוד , עסקתי בתחום גם בשירות קבע בצה"ל , ואני אומר לך כי כל תפקידי הוא בתחום הביצוע " ?

תשובה 27 :

עוזי טועה , קצין בטיחות בתעבורה חייב להימנות על הצמרת הארגונית .

שאלה 28 :

התפקיד של הכפוף שלך נראה טוב , הוא בקיא בעבודתו ועמדותיו קרובות לעמדותיך במידה ותרצה לחולל שינוי במקום עבודתך , מהי הדרך הרצויה שעליך לנהוג ?

תשובה 28 :

הרשה מעורבות הכפוף בהגדרת היעדים ואל תאיץ בו .

שאלה 29 :

הכפוף שלך ברגע זה לא מסכים לכיוון החדש שאתה מציע . מהי הדרך שעליך לנקוט ?

תשובה 29 :

הגדר יעדים וכיוונים מחדש ופקח בקפידה על הביצוע .

שאלה 30 :

בכל ארגון קיימות שתי מערכות תקשורת המשתלבות האחת בשניה : מערכת התקשורת הפורמלית ומערכת התקשורת הבלתי פורמלית . כיצד משפיעה עובדה זו על תפקידו של קצין הבטיחות בתעבורה ?

תשובה 30 :

קצין הבטיחות בתעבורה חייב ללמוד את המערכת הפורמלית ולהיות גם מעורה במערכת הבלתי פורמלית כדי שיוכל לתפקד כראוי .

שאלה 31 :

יחסים אישיים בין עובדים , ברמת ארגוניות שונות , מעודדים ויוצרים מערכות בלתי פורמליות להחלפת מידע בין עובדים . על גישה זו הגיבו מספר קציני בטיחות בתעבורה , מי לדעתך צודק ?

תשובה 31 :

אילן : " קצין הבטיחות המודע למקורות העוצמה שלו מתייחס לשיחות ומנצל אותן לטובת הנושא עליו הוא אמון " הגברת הבטיחות " .

שאלה 32 :

אתה כמנהל בטיחות , מעוניין באפשרות לחולל שינוי במסגרת העבודה . העובד האחר נראה נכון ללכת בכיוון המוצע ואף מבטא את הצורך בשינוי בתהליכי העבודה . מה תהיה הדרך הרצויה להחזיר את השינוי ?

תשובה 32 :

השג את הסכמת העובד האחר לשינוי לפי הנחיותיך , כשאתה בכל שלב של השינוי מערב אותו בתהליך השינוי ואחריות לביצוע השינוי הוא עליך .

שאלה 33 :

כנס של קציני בטיחות נתקלת ביוסף , קצין בטיחות בחברת הובלה , אשר הרבה להתלונן על כך כי כולם מבינים בנושא הבטיחות , מתערבים בעבודתו ומרבים לתת לו עיצות , מה תאמר לו ?

תשובה 33 :

אחד ממאפייני המנהיג הוא הנכונות להקשיב לתיקונים והערות של אחרים .

שאלה 34 :

הבחנו בין "מנהל" לבין "מנהיג בעבודה" האם אתה מסכים לדעת החוקרים כי קצין הבטיחות בתעבורה חייב להיות קודם כל "מנהיג בעבודה" ורק לאחר מכן "מנהל" ?

תשובה 34 :

בהחלט כן : קצין בטיחות בתעבורה מעצם תפקידו חייב קודם כל להניע אחרים ורק לאחר מכן להפעיל אותם .

שאלה 35 :

מה מאפיין התנהגות של צוות המונהג ע"י מנהיג סמכותי , לפי מחקרי ליפיט וויט ?

תשובה 35 :

רמת המשמעת של צוות תחת מנהיג סמכותי גבוהה יותר מאשר של צוות העובד תחת מנהיג דמוקרטי , למרות שאצל דמוקרטי התפוקה והיוזמה גבוהים יותר .

שאלה 36 :

התמנית כקצין בטיחות בארגון בו 80 נוהגים . זהו המינוי הראשון שלך כקצין בטיחות . בתום השבוע הראשון לעבודה נוכחת לדעת כי ציבור הנוהגים הם אנשים בוגרים , מקצוענים בתחומם ופועלים בהתאם להנחיות אך ידיעותיהם בתחום הרכב דלות . באיזה סגנון ניהול תנקוט ?

תשובה 36 :

גבוה ביחסים ונמוך במשימה .

שאלה 37 :

התמנית כקצין בטיחות בארגון בו 30 נהגים מקצועיים כולם ותיקים מאוד ומעיון בתיקים אישיים התברר לך כי הם גם מנוסים וזכו כצוות פעמים רבות בציונים לשבח על נהיגתם הזהירה והמקצועית . אתה עומד להיפגש עם הנציגות המוסמכת שלהם חמשה מבניהם . באיזה סגנון ניהול תנקוט ?

תשובה 37 :

נמוך במשימה ונמוך ביחסים .

שאלה 38 :

סגנון ניהול אינו יכול לנבוע אך ורק מרמתם של העובדים (הכפיפים ישירות או אחרים)

וקצין הבטיחות בתעבורה חייב להסתמך גם על גורמים נוספים והם :

תשובה 38 :

סגנון הניהול של הממונה עלי , האקלים הארגוני , התרבות הארגונית וערכיו האישיים .

שאלה 39 :

רמת המקצועיות ובשלות של הצוות שלך גבוה ביותר . באיזה סגנון ניהול תנקוט ?

תשובה 39 :

תשתמש בסגנון ניהולי שהוא נמוך לאנשים וגבוה למשימה ובכך תשמש לצוות כיועץ המעמיד את עצמו לרשות הצוות .

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

טרומפלדור בגליל-משנת 1913

סרט על אולטרה-סאונד תלת ממדי

ליקוי חמה 2009

טלסקופ החלל האבל

סגננות חשיבה ולמידה

הסכנה הגדולה הטמונה בעובש