איך בונים מצגת

יום חמישי, 17 בפברואר 2011

מבנה ונוהלים - שאלות ותשובות

שאלה 1

הגורמים שחייבים להעסיק קצין בטיחות :

מפעל המפעיל 40 כלי רכב או יותר מסוג : רכב נוסעים פרטי , רכב דו שימושי פרטי , רכב מסחרי שמשקלו הכולל עד 4,000 ק"ג .

מפעל המפעיל 20 כלי רכב או יותר מסוג : מונית , אוטובוס , רכב מסחרי שמשקלו הכולל 4,001 ק"ג או יותר .

משרד הסעות שנותן שירותי הסעות סיור ,הסעות מיוחדות והשכרת רכב .

משרד הובלות שנותן שירותי הובלות ושירותי גרורים .

רשות מקומית בעלת אוטובוס .

התנאים לעסקת קצין בטיחות :

בעל מפעל יודיע לרשות תוך 30 יום על תחילת וסיום עסקתו של קצין בטיחות במפעלו בהודעתו ימסור את פרטיו האישיים של קצין הבטיחות ואת פרטי כתב הסמכה .

בעל מפעל יעסיק קצין בטיחות בעל סוג רשיון כמו סוג הרכבים המופעלים במפעל .

קצין בטיחות לא יעבוד במפעל זולת בתפקידו כקצין בטיחות אלה באישור הרשות .

הרשות רשאית לאשר לקצין בטיחות לעבוד בתפקידו במספר מפעלים בתנאים של הרשות .

במפעל שיש לו 100 רכבים או יותר או הרכבים מופעלים במקומות שונים רשאית הרשות לדרוש הסדרי פיקוח נוספים .

מי רשאי לקבל כתב הסמכה :

שסיים 12 שנות לימוד מהן 3 שנות לימוד במגמה מכונאות רכב או שיש לו ניסיון מספיק במכונאות רכב .

תושב ישראל .

יש לו תעודה סוג 2 במכונאות רכב שניתן ממשרה עבודה והרווחה , ועבד ב 3 השנים האחרונות ברציפות באחד ממקצועות התחבורה שנקבעו על ידי הרשות .

בעל רשיון נהיגה סוג 3 או יותר .

סיים בהצלחה קורס קציני בטיחות שאושר על ידי הרשות .

עבר בהצלחה מבחני קורס קציני בטיחות שאושר על ידי הרשות .

עבר מבחן אישיות .

לא קיים לגביו הכתוב בתקנה 15 ב' (הרשאות פליליות ותעבורתיות ) .

מי רשאי לעסוק כקצין בטיחות :

יש לו כתב הסמכה .

שהרשות החליטה לגביו באופן יוצא מהכלל שיעסוק כקצין בטיחות בתנאים הבאים :

1 . סיים 12 שנות לימוד מהן 3 שנים במגמת מכונאות רכב או שיש לו ניסיון מספיק במכונאות רכב .

2 . עבר את מבחן אישיות .

3 . לא קיים לגביו הכתוב בתקנה 15 ב' ( הרשעות פליליות ותעבורתיות ) .

4 . התחייב להשתתף בקורס קציני בטיחות שאושר על ידי הרשות במועד ובתנאים שהציבה הרשות .

הרשות תיתן או תחדש כתב הסמכה לתקופה עד 5 שנים . כל מתן או חידוש כתב הסמכה נדרש תשלום אגרה .

ועדת הסמכה :

ועדת הסמכה תמנה 6 חברים והם :

3 נציגי משרד התחבורה שאחד מהם ישמש יו"ר הועדה .

נציג משטרת ישראל .

2 נציגים מארגון שיש בו הכי הרבה קציני בטיחות .

בדיוני הועדה יהיו לפחות 3 חברים ובלבד שיהיה נציגות של כל הגופים החלטות תתקבלנה ברוב קולות במקרה של שוויון דעתו של היו"ר תקבע .

הועדה תחליט בנושאים הבאים :

תוכניות הלימודים והמבחנים של קורס קציני בטיחות .

תתכנן הכשרות והשתלמיות לקציני בטיחות .

תיתן כתב הסמכה .

תיתן פטור מתקנה 582 למועמד בעל כישורים מתאימים בסעיפים :

סיים 12 שנות לימוד מהן 3 שנות לימוד במגמה מכונאות רכב או שיש לו ניסיון מעשי מספיק במכונאות רכב .

בעל תעודה סוג 2 במכונאות רכב שניתן על ידי משרד העבודה והרווחה ועסק ב 3 השנים האחרונות באחד מהמקצעות בתחום התחבורה שנקבעו על ידי הרשות .

שאלה 2 :

הרשות הלאומית למניאת תאונות תפקידה :

לגבש תוכנית שנתית ותוכנית רב שנתית במאבק בתאונות דרכים .

לגבש מדיניות שיתוף פעולה בין משרדי ממשלה , רשויות מקומיות , ומוסדות העוסקים בבטיחות בדרכים .

לגבש סידרי עדיפות להקצבה וההיקפים התקציביים להגשמת מטרת הרשות .

לגבש כללים להקצאת תקציבים לגופים השונים העוסקים בבטיחות בדרכים .

לגבש הנחיות מקצועיות ליישום התוכניות .

ליזום לתאם בין הגופים והיחידים העוסקים במניאת תאונות .

לקדם תוכניות הסברה בכלי התקשורת בנושא בטיחות בדרכים .

הרשות תיזום ותקדם הקמת מערך ארצי משולב לפינוי נפגעי תאונות בדרכים .

הרשות תיזום תוכניות מחקר בנושא מניעת תאונות דרכים .

הרשות תכשיר בעלי תפקידים בתחום בטיחות בדרכים כגון : קציני בטיחות , רכז מטה בטיחות ברשות מקומית .

הרשות תקים צוות היגוי המונה שבעה חברים :

מנהל הרשות שיהיה יו"ר צוות היגוי .

נציג משרד הפנים .

נציג משרד המשפטים .

נציג משרד האוצר .

נציג משרד החינוך והתרבות .

נציג משרד ביטחון פנים .

נציג משרד התשתיות הלאומיות .

ליד צצות ההיגוי תוקם ועדה מייעצת בת 21 חברים . שבעה נציגי ממשלה , שבעה נציגי האקדמיה , שבעה נציגי ציבור העוסקים בתחום בטיחות בדרכים . מתוך 21 חברים יהיו לפחות 11 נשים .

שאלה 3 :

אגף הרישוי ששייך לסמנכ"ל בכיר לתנועה מחולק לארבע מחוזות : חיפה והצפון , ת"א והמרכז , ירושלים , באר שבע והדרום . כמעט בכל עיר יש סניף של אגף הרישוי .

אגף הרישוי עוסק בתחומים הבאים :

מתן רשיונות נהיגה , כפל רשיונות נהיגה , הוספת סוג ברשיון נהיגה , חידוש רשיון נהיגה , בדיקה רפואית של נהגים , הפעלת שיטת הניקוד , הפניה לקורס נהיגה מונעת , פסילת רשיון .

בחינה עיונית בנהיגה , בחינה מעשית בנהיגה , מעקב אחרי נהגים .

שינוי בעלות ברשיון הרכב , רשיון רכב , הגבלות ברשיון רכב , שעבודים ועיקולים כלי רכב .

מתן רשיון לבית ספר לנהיגה , מועמדים למורי נהיגה , מועמדים למנהלים מקצועים בתי ספר לנהיגה , הכשרה והשתלמיות מורי ומנהלים מקצועים בית ספר לנהיגה .

שאלה 4 :

אגף הרכב והתחזוקה מחולק למחלקות הבאות :

מחלקת תקינה מטפלת בכלי רכב שעלו פעם ראשונה לכבישי הארץ ומאשרת שינויים ברכבים .

מחלקת ייצור וסחר במוצרי תעבורה מטפלת במתן רשיון יבוא לאביזרי רכב ובדיקה אביזרי רכב המיוצרים בארץ .

מחלקת יבוא כלי רכב ביבוא אישי בדיקת כלי הרכב ומתן אישורים להפעלתם בארץ .

מחלקת ניידות אכיפה בדיקת כלי רכב בכבישים .

מחלקת מוסכים גרירה וחילוץ מטפלת במתן רשיונות פתיחת מוסך וביקורות במוסכים .

מחלקת צמ"ה מטפלת בכלים הנדסיים .

מחלקת הדרכה פיתוח ושמאים .

שאלה 5

:

סמנכ"ל בכיר לתחבורה יבשתית נמצאים האגפים הבאים :

אגף תחבורה ציבורית :

תחבורה ציבורית כללית מטפלת במתן רשיון הפעלת קווי שרות .

תחבורה ציבורית פרטית מטפלת במתן היתרים והגבלות להסעות כגון איסור הסעה בקווי שרות .

משרדי הסעות מטפלת במתן רשיון הפעלת משרד הסעות והשכרת רכבים .

מוניות מטפלת במתן רשיונות להסעה מיוחדת או קווי שירות .

אגף תשתיות ופיתוח :

הקצבת תקציבים לרשויות מקומיות בקשר לסלילת כבישים והצבת תמרורים לפי סדרי עדיפות .

אגף תכנון תעבורתי :

עוסק בכל נושאי הנדסת תנועה , רשות התמרור הארצית , מתן רשיונות בועדות התכנון הארצית והמחוזית .

אגף הובלת מטענים יבשתיים ומל"ח :

מתן רשיונות למשרדי הובלה , היתר להובלת חומר מסוכן , מתן רשיונות למשרד השכרת גרורים , מתן רשיונות להובלת דלק , הפעלת רכב שלא גויס בשעת חירום .

אגף פיקוח :

יפקח על כל מה שמטפל המפקח על התחבורה היבשתית .

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

טרומפלדור בגליל-משנת 1913

סרט על אולטרה-סאונד תלת ממדי

ליקוי חמה 2009

טלסקופ החלל האבל

סגננות חשיבה ולמידה

הסכנה הגדולה הטמונה בעובש