איך בונים מצגת

יום שלישי, 26 באוגוסט 2008

תורת המקצוע - שאלות ותשובות בנושא זויות היגוי

הסבר מה זאת "שפיעת אופנים " ואיך מקבלים אותה . מה זאת זווית הצידוד ?

שפיעה (קמבר) זה מצב שהגלגל אינו עומד ניצב לאדמה .
השפיעה נקראת חיובית כאשר חלקו העליון של הגלגל פונה החוצה מהרכב .
השפיעה נקראת שלילית כאשר חלקו העליון של הגלגל נוטה פנימה .
זווית השפיעה המקובלת בערך פלוס מינוס אחד מעלה .
תכונות הזווית :
*. להקל על היגוי על ידי הקטנת רדיוס ההגוי .
*. לייצב את הנהיגה ביצירת מתיחות במערכת ההגוי ולמנוע רפרוף .
*. להוריד את הלחץ מהמסב החיצוני בשפיעה חיובית .
שפיעה חיובית חזקה מידי תגרום לשחיקת סוליית הצמיג בחלקה החיצוני .
שפיעה שלילית קטנה מידי תגרום לשחיקת סוליית הצמיג בחלקה הפנימי .
שפיעה לא שווה בשני הגלגלים תגרום למשיכה בהגה לצד בו השפיעה חיובית חזקה יותר .
זווית הצידוד זה נטייה של ציר הצידוד לכיוון הגלגל ותפקידו:
1. להקל על היגוי .
2. לעזור בהחזרת הגלגלים לכיוון נסיעה ישרה בעזרת מישל הרכב .
במצב זה הרכב נמצא בנקודה הנמוכה ביותר . והפנית הרכב מרימים את המרכב .
זווית הצידוד המקובלת 5 עד 8 מעלות .

מה זה טרפצית ההיגוי ומה זה שפיעה ? איזו היא זווית השפיעה , מתי היא שלילית ומתי חיובית ?

טרפצית ההיגוי נוצרת כאשר המרחק בין צירי צידוד הגלגלים גדול יותר מהמרחק שבין זרועות ההיגוי המצוידות בתפוחים (בהגה לא מחולק זה המוט המקשר בין הגלגלים) תפקידה לגרום לכך שבזמן פניה לכל הגלגלים תהיה מרכז פניה משותף .
שפיעה (קם בר) זה מצב שהגלגל אינו עומד ניצב לאדמה .
השפיעה נקראת חיובית כאשר חלקו העליון של הגלגל פונה החוצה מהרכב .
השפיעה נקראת שלילית כאשר חלקו העליון של הגלגל נוטה פנימה.
זווית השפיעה המקובלת בערך פלוס מינוס אחד מעלה .
הסבר למה נותנים לאופנים הקדמיים שפיעה וגם מצדדים את ציר ההיגוי , למה השפיעה לא צריכה להיות חזקה מדי ?
למה גורמת שפיעה חיובית ומדוע מותקנים לעיתים הגלגלים האחוריים בשפיעה שלילית ? מה זה צידוד ומה הקשר בין שפיעה לצידוד ?


שפיעה שלילית מקטינה סטייה לצדדים ומשפרת יציבות הרכב בסיבובים המרחק בין הגלגלים גדול יותר ונשאר קבוע והצמיגים אינם נשחקים ולכן מקובל בציר אחורי .
זווית השפיעה וזווית הצידוד קשורות בניהם והם נגדיות ואין אפשרות לשנות בניהם , הקטנה האחת תגרום להגדלת השניה הקשר בניהם מקל על היגוי .
זווית שפיעה גורמת לשחיקת צידי הסוליה ולכן עושים אותה קטנה

מהי זווית הצידוד ומה זה רדיוס ההיגוי או הפניה ? איך משפיע רדיוס ההיגוי על הנהיגה ?

זווית הצידוד זוהי הזווית שבין הקו הניצב לכביש לציר הצידוד חלקו העליון של הציר פונה למרכז הרכב .
רדיוס ההיגוי זה המרחק שבין מרכז סוליית הצמיג וציר הצידוד .
תפקיד ציר הצידוד :
1. להקל על היגוי על ידי הקטנת רדיוס ההיגוי.
2. להחזיר את הגלגלים לכיוון נסיעה ישרה לאחר הפניה .
3. לשמור כיוון נסיעה ישרה בעזרת משקל הרכב .
4. בעזרתו אפשר להקטין את זווית השפיעה זווית הגורמת לשחיקת צמיגים .
זווית השפיעה והצידוד קשורות בניהם ואין אפשרות לשנות בניהם הזויות נגדיות הגדלה האחת תגרום להקטנת השניה .

איך יש להפנות את הגלגלים בנסיעה במהירות בינונית , כדי שיתגלגלו בצורה מושלמת ואיך בנויה מערכת היגוי בעלת התנהגות סיבוב טובה ?

יש להפנות את הגלגלים הקדמיים כך שמרכז הפניה שלהם ייפגש עם המשך מרכז הפניה של הגלגלים האחוריים . כך שלכל הגלגלים יהיה מרכז פניה משותף . לגלגל הפניה לתוך הסיבוב יש זווית גדולה יותר . ברדיוס סיבוב גדול מעל 20 מטר הגלגלים כמעט מקבלים .

מה זאת "התכנסות או התרחבות" האופנים הקדמיים , למה מתקינים אותה ומהי מידתה (בערך) ?
מה זאת זווית התבדרות האופנים ואיך מכוונים את התכנסות או התרחבות האופנים ?

התכנסות קיימת כאשר המרחק בין הגלגלים בחלק הקדימי קטן יותר מאשר בחלק האחורי.
התרחבות קיימת כאשר המרחק בין הגלגלים בחלק הקדמי גדול יותר מאשר המרחק בחלק האחורי .
תפקיד ההתכנסות למנוע שחיקת סוליית הצמיג ולייצב את ההיגוי .
לגלגלים רצון להיפתח בהשפעת שפיעה חיובית ובהשפעת הינע אחורי . למכוניות בעלות הינע קידמי ושפיעה שלילית לגלגלים רצון להיסגר .
התכנסות נמדדת במ"מ או מעלות והמידה המקובלת שהפרש 0-3 מ"מ . כיוון התכנסות נעשה אחרון בתהליך המדידה .
התבדרות זה הפרש בין הזיות של הגלגלים הנוצרת בזמן הפנית הגלגלים והמדידה נעשית כאשר מפנים אחד הגלגלים בזוית 20 מעלות ואז זווית הפניה של גלגל אחד שונה מהשני.
את התכנסות או את התבדרות מכוונים על ידי שינוי אורך מוט הקישור . כאשר יש שוני בזוית התבדרות בין המצב שמפנים את אחד הגלגלים ימינה 20 מעלות לגבי הזווית שמפנים את הגלגל השני שמאלה 20 מעלות זה מראה שזרועות ההיגוי כפופות .
התבדרות אופנים עושים כדי לגרום לכך שבפניה לכל הגלגלים יהיה נקודת פניה משותפת הכיוון נעשה בעזרת תפוחי קצות הגה מסרק .

איך מכונים את ההתכנסות בכלי רכב עם שני מוטות קישור מתכונים ולמה דרוש מכשיר בדיקה אופטי לכוונון הנכון והמדויק של ההתכנסות ? מהו הסדר הנכון של כוונון התכנסות והשפיעה ?

מעמידים שני הגלגלים ישר קדימה וגלגל הגה נמצא במרכז ולא מסתיר את לוח המכונים . מכונים כל מוט קישור בנפרד כאשר בכל גלגל מקבלים מחצית התכנסות .
במכשיר אופטי ניתן לדייק יותר בכיוון כל גלגל וקבלת התכנסות כוללת דבר שמכשיר המכני אינו מסוגל .
את התכנסות מודדים ומכונים לאחר כיוון השפיעה כי שינוי בזוית השפיעה תגרום לשינוי בהתכנסות . כאשר התכנסות אינה נכונה הצמיגים נשחקים בצורה שיני מסור .

מהו תפקידם המשותף של השפיעה והצידוד ? הסבר את המושגים צידוד וקדם - אופן ברכב בו ציר ההיגוי ממוסב באופן חופשי בשני מפרקים כדוריים(תפוחים)!

שפיעה קם - בר זה מצב שהגלגל אינו ניצב לכביש .
צידוד זה נטייה של הציר שעובר דרך שני מפרקים כדוריים .
כאשר הכדור העליון פונה פנימה לכיוון מרכז הרכב ,זווית השפיעה המקובלת בערך 1 מעלה , זווית הצידוד המקובלת בערך 5-8 מעלות .
תפקיד זווית השפיעה :
1. להקל על היגוי על ידי הקטנת רדיוס היגוי .
2. לעזור בהחזרת הגלגלים לנסיעה ישרה בעזרת משקל הרכב .
שתי הזויות ביחד מייצבות את הנהיגה , מקלות על היגוי על ידי הקטנת רדיוס ההיגוי ומחזירות את ההגה לכוון נסיעה ישרה . זווית השפיעה והצידוד קשורות בניהם ואין אפשרות לשנותם .
זווית הקידום עובר דרך כדורים כאשר הכדור העליון מוטה אחורה זווית הקידום חיובית .
תפקיד זווית הקידום להחזיר את הגלגלים לכיוון נסיעה ישרה לאחר פניה ולמנוע רפרוף .

איך משפיע קדם-אופן ? לאיזה כלי רכב יש מעט קדם אופן או אין קדם-אופן בכלל ולאיזה כלי רכב הרבה קדם-אופן ? מה זו התכנסות או התרחבות ?

קדם אופן זו הזווית שבין ציר הצידוד לבין הניצב לכביש כאשר הציר נוטה אחורה הזווית חיובית .
תפקיד קדם אופן :
1. לשמור על נסיעה ישרה היות והקדם גורם למשיכת הגלגל במקום דחיפתו .
2. להוביל את הגלגל בנקודה שלפני מגע של הצמיג והכביש .
3. לעזור בהחזרת ההגה לאחר פניה .
למכוניות עם הינע קידמי אין קדם אופן או הקדם שלילי .
למכוניות בעלות הינע אחורי או למכוניות בעלות הגה כוח ומכוניות הנוסעות במהירות רבה קדם אופן חיובי יותר.
קדם אופן חיובי גדול יגרום להגה קשה אבל יציב יותר ותמנע רפרוף .
קדם אופן שלילי יגרום לשיוט הרכב במיוחד בנסיעה מהירה אבל ההגה קל יותר . (הסיבה שהינע קידמי אין קדם אופן הוא שהגלגלים מניעים ומושכים תמיד את הגלגל קדימה ) .
התכנסות קימת כאשר המרחק בין הגלגלים בחלק הקדמי קטן יותר מאשר המרחק בחלק האחורי .
התרחבות קימת כאשר המרחק בין הגלגלים בחלק הקדמי יותר גדול מאשר המרחק בחלק האחורי .
את התכנסות או התרחבות מודדים בעזרת מוט טלסקופי בין החישוקים של הגלגלים ובגובה שווה מהשטח . המידה ניתנת במ"מ.

מהו רדיוס ההיגוי , מהי מעלתו של רדיוס ההיגוי השלילי ומה מעלתו של רדיוס היגוי "אפס" ?

רדיוס ההיגוי זה המרחק שבין מרכז המגע של הצמיג והכביש והקו העובר דרך ציר הצידוד .
רדיוס היגוי אפס אינו גורם להפעלת מומנטים על זרועות ההיגוי ואינו גורם לשחיקת צמיגים .
כאשר רדיוס היגוי שללי נוצר מומנט בתחתית מערכת היגוי והגה יציב יותר במיוחד בעצירות .

איך מודדים את התכנסות במכשיר אופטי ואיך במכשיר מכני ? באיזה מקרים מידת התכנסות גדולה מאוד יחסית ?

במכשיר בדיקה אופטי מצמידים לגלגלים פנסים המקרינים קרן אור על לוח הניצב במרחק מסוים מן הרכב מעמידים גלגל אחד מכוון ישר לנקודת אפס על הלוח והגלגל השני מראה את מידת התכנסות במעלות או דקות .
בצורה מכנית מודדים את המרחק בין הגלגלים בגובה שווה מהכביש ומידת התכנסות נקבעת על ידי ההפרש בין המידות כאשר השפיעה חזקה יש צורך להגדיל את התכנסות

מה זה "קדם-אופן" , איך מכונים אותו , מה תפקידו ומהי מידתו
מהי המטרה של מתן קדם-אופן חיובי ומה תהיה התוצאה של קדם- אופן חיובי חזק או קטן מידי ? למה יגרום קדם-אופן חיובי לא שווה בשני האופנים ?

קדם אופן זו הזווית שבין ציר הצידוד לבין הניצב לכביש כאשר הציר נוטה אחורה הזווית חיובית .
תפקידי הקדם :
1. לשמור על נסיעה ישרה הקדם גורם למשיכת הגלגל אחרי ציר הצידוד .
2. לעזור בהחזרת הגלגל לאחר פניה .
הזווית נמדדת בעזרת פלס מים מיוחד המוצמד לגלגל . מפנים את הגלגל 20 מעלות החוצה ומאפסים את בועת האוויר בפלס של הקידום(קסטר) לאפס .ומפנים את הגלגל לצד הנגדי 20 מעלות וישר ועוד 20 מעלות בזוית אנפה 40 מעלות ורואים על השכלה כמה מעלות יש לזווית הקידום גודל הזווית בין 0 ל- 2 מעלות.
הכיוון נעשה על ידי הטיית ציר הצידוד .
קדם אופן חיובי גדול יגרום להגה קשה אבל יציב יותר וימנע רפרוף .
קדם אופן שלילי מידי יגרום לשיוט הרכב במיוחד בנסיעה מהירה אבל ההגה קל יותר .
קדם אופן לא שווה בין הגלגלים יגרום למשיכה לצד בו הקדם חיובי קטן יותר .
במכוניות מהירות בעלות הינע אחורי קדם גדול יותר . למוכניות בהינע קידמי אין קידום או הקידום שלילי .

קדם-אופן תקין בגלגל הימיני וקדם-אופן יותר מדי שלילי בצד שמאל עלול לגרום למשיכת הרכב שמאלה , או דווקא להתבלות הצד החיצוני של הצמיג השמאלי - מה דעתך ? נמק ופרט תשובתך .

הרכב ימשוך שמאלה לצד בו הקדם קטן ואפילו שלילי ביחס לצד הימני אין השפעה על שחיקת הצמיגים היות והגלגל נשאר ניצב לכביש .

מה יכול לגרום לרפרוף האופנים הקדמיים ?

זווית היגוי שפיעה וקידום שגויות . חופש בממסרת ההגה . חופש במפרקים כדוריים . חופש צירי . חופש בצירי הפניה במיסבים . גלגלים לא מאוזנים . צמיגים בלויים . לחץ אויר לא מספיק ולא אחיד . חישוקים עקומים .

מהו עקרון אקרמן ומהי טרפצית ההיגוי ואיזה תפקיד עליה למלא ? ממה מורכבת טרפצית ההיגוי ומה עלול לגרום לשינויה ? מהי זווית התבדרות ומה בערך גדולה ? למה מודדים זווית זו ?

תפקיד טרפצית ההיגוי שעקרון אקרמן מבוסס עליו לגרום לכך שמזמן שמפנים את הרכב לכל גלגל יהיה מרכז פניה משותף עם הגלגלים האחרים כדי למנוע שחיקת צמיגים ולייצב את הנהיגה בפניות . כאשר מפנים את הרכב הגלגל הפנימי מקבל זווית יותר גדולה מהחיצוני . הטרפציה נוצרת מהמרחק שבין צירי הפנית הגלגל לבין המרחק שבין מפרקי התפוחים שעל זרועות ההיגוי של כל גלגל והמחוברות במוט קישור .
בהגה לא מחולק כאשר זרועות היגוי כפופות או התכנסות איננה נכונה וגם טרפצית היגוי איננה נכונה .
זווית התבדרות זה הפרש בזויות שבה גלגל אחד פונה בזוית שונה מאשר השני . המדידה נעשית כדי לבדוק תקינות הטרפציה . את המדידה עושים על ידי הפנית גלגל אחד בזוית בסיסית 20 מעלות ורואים כמה מעלות הסתובב הגלגל הנגדי ההפרש בין הזויות בדרך כלל בערך 0 עד 3 מעלות .
התבדרות הגלגלים נגרמת מטרפצית היגוי לפי עקרון אקרמן ככל שהתכנסות קטנה יותר התבדרות גם כן קטנה . ולהפך כאשר התכנסות גדולה .
כאשר התבדרות שונה במצב של סיבוב הגה ימינה בזוית בסיסית 20 מעלות למצב של סיבוב הגה שמאלה ב - 20 מעלות הסיבה שזרועות היגוי כפופות .

מהי התבדרות גלגלים ומה תפקידה ? למה תגרום התבדרות גדולה או קטנה מידי ?מה גודלה של זווית הכיוון הבסיסית לבדיקת התבדרות ?

תפקיד התבדרות בגלגלים לגרום לכך שבזמן שמפנים את הגלגלים לכל גלגל יהיה מרכז פניה משותף עם הגלגלים האחרים . כאשר התבדרות אינה נכונה נוצרת שחיקת צמיגים חזקה והרכב אינו יציב בפניות כאשר מפנים את הרכב הגלגל הפנימי מקבל זווית יותר גדולה מהחיצוני .
זווית התבדרות זה הפרש בזויות שבה גלגל אחד פונה בזוית שונה מאשר השני . המדידה נעשית כדי לבדוק תקינות הטרפציה . את המדידה עושים על ידי הפנית גלגל אחד בזוית בסיסית 20 מעלות ורואים כמה מעלות הסתובב הגלגל הנגדי ההפרש בין הזויות בדרך כלל בערך 0 עד 3 מעלות . ככל שהתכנסות קטנה יותר ההתבדרות יותר קטנה ולהפך . כאשר התבדרות אינה נכונה נוצרת שחיקת צמיגים חזקה והרכב אינו יציב בפניות כאשר מפנים את הרכב הגלגל הפנימי מקבל זווית יותר גדולה מהחיצוני .
במצב של סיבוב הגה ימינה בזוית בסיסית 20 מעלות למצב של סיבוב הגה שמאלה 20 מעלות זה מראה שזרועות ההיגוי חופפות .

מתי חייבים בכל מקרה לבדוק את זווית ההתבדרות ואיך מודדים אותה במכשיר בדיקה אופטי ?

את הבדיקה עושים כאשר צמיגי הרכב חורקים בפניות וחוסר יציבות בפניות .בבדיקה מפנים את הגלגל הפנימי לסיבוב 20 מעלות והגלגל החיצוני צריך להסתובב פחות 17 מעלות הפרש עד 3 מעלות אותו דבר עושים בגלגל הנגדי וצריך לקבל אותו הפרש כדי לדעת שהזרועות ישרות .
במכשיר בדיקה אופטי ניתן לקבל תוצאות מדויקות יותר .

הסבר בצורה מפורטת את המושג מרכז רכון .

מרכז הריכון זו הנקודה שסביבה הרכב מתנדנד מצד לצד .בהשפעת כוח צנטפורגלי בסיבובים או שיבושים בכביש . בסרן קשיח מרכז הריכון קבוע ,במתלה בלתי תלוי מרכז הריכון משתנה . חשוב שמרכז הריכון יהיה קרוב למרכז הכובד כדי לייצב את הרכב במיוחד בסיבובים . (כאשר השיפוע ציר הריכון פונה לציר קידמי לרכב תכונות של תת היגוי . כאשר שיפוע ציר הריכון פונה אחורה לציר אחורי לרכב תכונות של על היגוי . כאשר ציר הריכון מקביל למרכב לרכב התנהגות ניטרלית )

מה זה "תת - היגוי" ומה יכול לגרום לתת - היגוי מוגזם ?

כאשר לרכב תכונות של תת היגוי בזמן פניה הכוח הצנטפוגלי פועל על כל הרכב בכיוון החוצה וגורם לכך שבגלגלים קדמיים נוצרת החלקה החוצה גדולה יותר מאשר גלגלים אחוריים ואז הרכב פונה לסיבוב פחות מאשר הנהג סובב את גלגל הגה . המכונית מתנגדת לכניסה לסיבוב . תכונה זו חיובית ומגדילה את יציבות הרכב ושליטה בנסיעה בקו ישר . תכונה זאת תימצא ברכב שלו שפיעה חיובית , משקל גבוה על הציר הקדמי , לחץ אויר נמוך יותר בגלגלים קדמיים והניע קידמי .

מה זה "על - היגוי" ומה יכול לגרום לעל - היגוי מוגזם ?

כאשר לרכב תכונה של על היגוי בזמן הפנית הרכב הכוח הצנטפוגלי פועל על הרכב בכיוון החוצה וגורם לכך שבגלגלים אחוריים נוצרת החלקה החוצה יותר מאשר בגלגלים הקדמיים .והרכב ניכנס חזק בסיבוב יותר מאשר הנהג סובב את ההגה ואפילו יש צורך במקרים מסוימים לסובב את הגה חזרה . תופעה זו מסוכנת והרכב אינו שומר על כיוון נסיעה ישרה . תופעה זו תימצא בכלי רכב שלהם : עודף משקל בחלק האחורי , מנוע אחורי , הינע אחורי , לחץ אויר נמוך בגלגלים אחוריים , מתלה חופשי ,בולמי זעזועים פגומים וצמיגים דיאגונלים .

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

טרומפלדור בגליל-משנת 1913

סרט על אולטרה-סאונד תלת ממדי

ליקוי חמה 2009

טלסקופ החלל האבל

סגננות חשיבה ולמידה

הסכנה הגדולה הטמונה בעובש