איך בונים מצגת

יום שני, 20 באוקטובר 2008

תורת המקצוע - שאלות ותשובות במערכת בלמים המשך

מדוע נהוג לצייד משאיות בינוניות במערכות בלימה הידראוליות מוגברות באוויר דחוס ואיך מערכת זו בנויה ?

הסיבה לשימוש במערכת כזאת זה לנצל את כוח הבלימה החזק שניתן לקבל מאויר דחוס ולהשיג בעזרת נוזל בלמים מהירות תגובה מהירה החסרה למעצורי אויר דחוס . וניתן להשתמש בבלמי דיסק בגלגלים קדמיים . המערכת כפולה בעלת שני מכלים שסתום בלימה פנאומטי כפול שמפעיל בלחץ אויר שני מגברים הידרו אלים . בלם חניה הוא מקסי שבולם על ידי קפיץ חזק את הגלגלים ואויר דחוס משסתום בלם יד משחרר את בלם החניה .

איזה התקנים נחשבים כבלם שלישי ואיזה סוגים של בלם שלישי מוכרים ?

בלם שלישי נקרא גם בלם האטה והוא נוצר כדי להקטין מהירות נסיעה בירידות כדי למנוע שחיקת המעצורים ושרפתם .
סוגי בלמי האטה :
1. בלם מנוע - שסתום פרפר מיוחד בצינור פליטה חוסם את יציאת הגזים מהמנוע ועל ידי כך בולם את המנוע ודרכו את הרכב במיוחד בהילוך נמוך .
2. מאיט הידראולי (ריטרדר) - מאיט את מהירות הנסיעה על ידי יצירת התנגדות בחיכוך לסיבוב של גל כפות בתוך שמן .
3. מאיט אלקטרו מגנטי (תלמה) - שמאיט את מהירות הנסיעה ביצירת שדות אלקטרומגנטים מתנגדים על ידי זרם שמגיע מהמצבר .
4. מאיט ג'יקובס - מתקן המאיט מהירות נסיעה על ידי הפיכת המנוע למדחס .

מהו הלחץ הדרוש לתא הבלימה כדי להצמיד את הסנדלים לתוף ומהו תפקידם של בלמי האטה ? איזה שרות דורשות מערכות בלם אויר דחוס יום יום לפני תחילת הנסיעה

מספיק לחץ של 0.5 בר בערך כדי להצמיד נעלים לתוף .
תפקיד בלמי האטה להאט את הרכב בירידות ממושכות כדי למנוע שחיקת רפידות בלימה .
יום יום צריך להוריק מים מהמכלים ולבדוק פורק לחץ שסתום בלימה ראשי , שסתום בלם יד חרום חניה ואורות בלימה .

מהם מרכיביה של מערכת הספקת האוויר הדחוס במערכת בלמי אויר ואיך היא פועלת ? היכן , לאחר מילוי המכלים , נמצא במערכת כזו אויר הספקה ?

מערכת הספקת אויר דחוס מתחילה במסנן אויר . מדחס מזרים אויר דחוס לפורק לחץ שמונע לחץ יתר וממנו לשסתום הגנה ארבע מעגלים שמשמש כשסתום על חוזר בעל קפיצי שסתומים חזקים וזה מבטיח שמירה לחץ ביטחון במעגלים השלמים כאשר אחד או יותר מעגלים נפרצו .השסתום מחלק אויר דחוס לארבע מעגלים נפרדים :
1. מעגל אויר למעצורים קדמיים .
2. מעגל אויר למעצורים אחוריים .
3. מעגל אויר לבלם חרום חניה .
4. מעגל שירותים , קפיצי אויר , דלתות , בלם מנוע .
כאשר המערכת מלאה אויר דחוס הלחץ מגיע עד שסתומי הפעלה . שסתום הבלימה הוא כפול לשני המעגלים שסתום בלם יד ושסתומי השירותים , בלם האטה , דלתות , קפיצי אויר . כאשר המערכת מלאה באוויר הפורק פורק את עודף הלחץ והמדחס פועל בסרק כאשר הלחץ יורד מתחיל המדחס למלא שנית . המערכת מצוידת במד לחץ לכל מעגלי בלמי שירות ומנורת ביקורת וזמזם המזהירים על נפילת לחץ .

בתמונה גורר ונגרר עם מערכת בלמי אויר דחוס דו - מעגלית ודו - זרנוקי . מנה את חלקי המערכת ותפקידם .

(1) המדחס מספק אויר דחוס למערכת.
(2) וסת הלחץ מווסת אוטומטית את לחץ האוויר המסופק .
(3) משאבה מונעת קפיאת המרכיבים והצנרת .
(4) שסתום הגנה ארבעה דרכי מבטיח את הלחץ במעגלים התקינים
בשעת פריצת מעגל כלשהו .
(5) מכל אויר מאחסן את האוויר שמספק המדחס .
(6) ברז ריקון , מאפשר ריקון מי העיבוי מהמכל .
(7) מתג אזהרה מפעיל נורה או זמזם בשעה של ירידת לחץ
האוויר באחד ממעגלי הבלימה מתחת לערך שנקבע מראש .
(8) שסתום בלימה ראשי כפול מאפשר מילוי וריקון מבוקר של
מעגלי הבלימה ופיקוח על לחץ הבלימה בסרן הקדמי לגבי
בקרת העומס על בלימת הסרן האחורי .
(9) ווסת עומס עם שסתום ממסר משולב מבקר אוטומטית את לחץ
הבלימה בסרן האחורי ביחס לעומס על הסרן ומאפשר מילוי
וריקון מהיר של תאי הבלימה המשולבים .
(10) תא בלימה משולב לבלם שירות , בלם חניה ובלם חירום ,
מספק את כוח הבלימה לסרן האחורי .
(11) תא בלימה מספק את כוח הבלימה לבלמי הסרן הקדמי .
(12) שסתום חד - כיווני מונע מעבר אויר מתא הבלימה המשולב
לקו ההספקה לנגרר .
(13) שסתום בלימה ידני מאפשר הפעלה מבוקרת של מעגל הבלימה
המשני ושל בלם חניה .
(14) שסתום ממסר משמש למילוי וריקון מהיר של הבלם הקפיצי
(חניה וחירום) .
(15) מתג אזהרה מסמן תחילת בלימה מכנית כאשר הלחץ יורד
מתחת לרמה שנקבעה מראש .
(16) שסתום פיקוד לנגרר מפקח על מערכת הבלימה של הנגרר .
(17) ראש חיבור המחבר בין מערכת הבלימה של הגורר לזו של
הנגרר .
(18) מסנן אויר בזרנוק , מונע כניסת לכלוך למערכת הבלימה
של הנגרר .
(19) שסתום בלימה לנגרר מפעיל את בלמי הנגרר על פי בקרת
שסתום הפיקוד לנגרר .
(20) שסתום התאמה מקטין את כוח הבלימה של הסרן הקדימי
בנגרר במקרה שיש צורך בחלוקת עוצמת הבלימה .
(21) וסת עומס מפקח אוטומטית על לחץ הבלימה בהתאם לעומס על
הסרנים .
(22) שסתום הפעלה לפיקוח על מערכות עזר .
(23) בוכנת הפעלה להפעלת מערכות עזר , כגון בלם פליטה .


איך פועל וסת הלחץ במערכת בלמי אויר דחוס ? איזה חלקים שייכים למערכת כזו בגורר ואיך בנויה מערכת בלמי הנגרר הדו - זרנוקי ? מהם גווני ראשי החיבור לנגרר

הוסת מונע לחץ יתר האוויר במדחס עובר דרכו וזורם דרך שסתום על חוזר לפתח יציאה לעבר שסתום ארבע מעגלים , כאשר הלחץ במערכת עולה גובר הלחץ על דיאפרגמה בשסתום כנגד קפיץ ועודף הלחץ מתפרק לאוויר חיצוני והמדחס פועל בסרק כאשר הלחץ במערכת יורד מתחיל המדחס למלא מחדש .
החלקים בגורר :
1. שסתום בלימה ראשי .
2. שסתום מימסר להפעלת מעצורי הנגרר .
3. וסת לחץ בלימה אוטומטי לפי משקל הרכב .
4. שני תאי בלימה לגלגלים קדמיים .
5. שני תאי בלימה משולבים בלם שרות ובלם יד מקסי לגלגלים אחוריים . התיפקוד על ידי ידית בלם יד .
החלקים בנגרר :
1. שסתום בלימה של הנגרר המופעל מלחץ שמגיע משסתום מימסר להפעלת מעצורי הנגרר שנמצא בגורר .
2. תאי בלימה כפולים . תא בלימה שרות שצמוד עליו תא בלימה קפיצי מקסי .
צינורות הנגרר :
1. צינור בצבע אדום המספק לחץ למיכל בנגרר בשביל להפעיל מעצורי הנגרר.
2. צינור פיקוד בצבע צהוב או כחול מהממסר בגורר ששולח לחץ פיקוד להפעלת בלמי הנגרר .

לפניך וסת לחץ של מערכת בילום אויר דחוס עם תוספת לנפוח צמיגים . תאר את תפקידי הוסת , מצבו בשעת מילוי מיכלי האוויר ובשעת יציאת האוויר העודף !

תפקיד הוסת למנוע לחץ יתר . האוויר מהמדחס מגיע לפתח (1) וזורם דרך שסתום על חוזר (15) לפתח יציאה למערכת (21) . כאשר הלחץ במערכת עולה גובר הלחץ על דיאפרגמה (2) כנגד קפיץ (1) ואז נפתח שסתום הפריקה (8) כנגד קפיץ (16) והמדחס מוציא את אויר החוצה דרך פתח (9) .
שסתום (10) משמש חיבור מהיר ואפשר לקבל בנקודה זו לחץ יותר גבוה עד 13 בר כדי לנפח צמיגים . אפשר דרכו להזרים אויר למערכת לשם חילוץ . ניפוח צמיגים מתאפשר רק בשעה שהשסתום מעביר את האוויר לכיוון המכלים . הודות להברגת צינור הניפוח לחיבור המילוי (2 - 1) נדחפת צינורית (10) אחורה ולוחצת אגב כך את שסתום (11) על התושבת התחתית . היות ששסתום הבקרה (5) אינו פועל בשעת ניפוח צמיגים נפתח שסתום הפריקה(8) בשעה שהלחץ מגיע לגבול הלחץ הבטיחותי .
כאשר המנוע אינו פועל ניתן למלא את המערכת באוויר ממקור חיצוני דרך השסתום לניפוח צמיגים . במקרה זה מותר לחבר את צינור המילוי לחיבור (2 - 1) רק בצידה כזו שצינורית (10) לא תגרום להצמדת שסתום (11) אל התושבת התחתית. עכשיו נוצר מעבר חופשי בין חיבור הכניסה (1) חיבור יציאה (21) וחיבור צינור הניפוח (2 - 1) .

מהם תפקידי שסתום ההגנה הארבעה - דרכי ומהם תפקידי שסתום הדריכה הכפול ?
תאר את מצב השסתום הנ"ל בשעה שהמערכת תקינה .
תאר את המצב בשסתום הנ"ל בשעה של פריצה באחד המעגלים .

שסתום מחלק אויר דחוס מפורק הלחץ לארבע מעגלים נפרדים :
1. מעגל אויר מעצורים קדמיים .
2. מעגל אויר מעצורים אחוריים .
3. מעגל אויר בלם חירום חניה .
4. מעגל שירותים , קפיצי אויר .דלתות , בלם מנוע .
תפקיד השסתום :
1. למנוע איבוד אויר כללי מהמעגלים השלמים גם כאשר אחד
המעגלים או יותר נפרצו .
2. ליצור סדר ועדיפות במילוי אויר ראשוני ממצב ריק .
כאשר המערכת תקינה לחץ אויר מפורק הלחץ מתחיל לפתוח את השסתומים אחד אחר השני ללחץ ביטחון ובהמשך הלחץ עולה בכל המערכות יחד עד לחץ מערכת .כאשר המערכת ריקה בלמים קדמיים אחוריים מתמלאים לראשונה .
כאשר אחד המעגלים פרוץ שסתום הגנה של אותו מעגל חוסם את המעגל הפרוץ ובשאר המערכות הלחץ נישמר כלחץ ביטחון שמעל 4.5 - 5 בר . וכאשר הלחץ עולה מעל לחץ ביטחון עודף הלחץ יצא מהמעגל הפרוץ .
תפקיד שסתום הבלימה לספק לחץ אויר בצורה מבוקרת לפי מידת הלחיצה על הדוושה האוויר מגיע לשסתום הדריכה דרך שני מעגלים ומכלים נפרדים . בהפעלת שסתום הדריכה יוצא האוויר למעגל בלימה קדמית ובנפרד למעגל בלימה אחורי . השסתום הראשון בשסתום דריכה מפעיל את השני בלחץ אויר כאשר מעגל שסתום הראשון אין לחץ אויר מופעל השסתום השני מכנית .

תאר את תפקידו של שסתום הבלימה הראשי הכפול במערכת בלמי אויר הטיפול בו ודרך בדיקתו .

תפקיד שסתום הבלימה מספק לחץ אויר בצורה מבוקרת לפי מידת הלחיצה על הדוושה אויר מגיע לשסתום הבלימה דרך שני מעגלים נפרדים מהשסתום האוויר זורם למעגל בלימה קידמי ובנפרד למעגל בלימה אחורי . השסתום הראשון מפעיל את השני בלחץ אויר כאשר השסתום הראשון אינו פועל מחוסר אויר מופעל השני מכנית .
בבדיקה מרכבים מדי לחץ ביציאות מהשסתום ולוחצים בהדרגה על דוושת הבלם ובודקים עלית לחץ הדרגתי עד למקסימום . מרוקנים את המעגל הראשון ובודקים פעולת המעגל השני ולהפך .

שסתום ויסות כוח בלימה לפי מידת הטעינה של רכב עם בלמי אויר דחוס . מה תפקידו ואיך פועל שסתום מכני זה ? מה מציינים המספרים ? מה תפקידו ואיך פועל שסתום פנאומטי זה שמותקן ברכב עם קפיצי אויר ? מה מציינים המספרים ?

תפקיד השסתום להתאים את כוח העצירה לבלימת הגלגלים האחוריים של הרכב לפי המשקל שעל הרכב כדי למנוע נעילת גלגלים בבלימה
בשסתום המכני התיפקוד הוא מכני כאשר השסתום עצמו מורכב לשלדה והזרוע מחוברת לסרן .
בשסתום הפנאומטי התפקוד לפי הלחץ של כריות אויר שמגיע לפתחים (41) , (42) הלחץ בכריות עולה עם המשקל של הרכב .
האוויר משסתום בלימה ראשי מגיע לפתח (1) יוצא מהווסת לפי המשקל על הרכב מפתח (2) לתאי הבלימה בגלגלים אחוריים עם עלית המשקל נע גליל בתוך מכלול בשסתום וזה משפיע על ויסות כוח הבלימה.
אופן פעולה :
בעליית המשקל נע הגלילון ימינה מרים בוכנית כנגד קפיץ והשסתום ניפתח ואז מגיע לחץ גבוה יותר לתא הבלימה בשחרור הבלמים יורד הלחץ בפתח אחד ואז הלחץ מתאי הבלימה מרים את השסתום מהתושבת והלחץ משתחרר מפתח (2) לפתח (1) ולאוויר החופשי .

איזה צורות של התקיני עזר משמשים לשחרורו של תא הבלימה המשולב (מקסי) , ומדוע נחוצה בכלל מערכת מסוג זה ? איזה סוגי מדחסים משמשים במערכת בלם אויר ?

בתא בלימה כפול מקסי החלק הקדימי מופעל מבלמי השירות מלחץ אויר שמגיע משסתום בלימה ראשי לפתח (11) החלק האחורי תא קפיץ מופעל על ידי קפיץ חזק שבולם באופן נורמלי את הגלגל . לחץ האוויר משסתום בלם יד עובר דרך מימסר וניכנס לפתח (12) ומתגבר על כוח הקפיץ והרכב יכול לנוע .
כאשר חסר אויר או כאשר מפעילים את בלם היד למצב חניה משחררים את האוויר מתא הקפיץ ואז הקפיץ החזק בולם את הרכב .
בחרום שאין אויר ויש צורך לגרור את הרכב ניתן לשחרר את המעצור בכווץ הקפיץ על ידי בורג חיצוני (1) לחילופין ניתן לכווץ את הקפיץ באספקת אויר דחוס מרכב חילוץ .
המדחסים המקובלים הם מדחסי בוכנה שמבוקרים בשסתומים על חוזרים הלחץ נקבע על ידי פורק לחץ .

שסתום בלם החניה של שלושה מצבים שכולל גם שסתום בקרה , היכן הוא משמש , איך הוא בנוי , מה מצבו בשעת נסיעה ומה בשעת בקרה ?

השסתום מותקן במערכת מעצורי אויר ותפקידו להפעיל את בלם יד חירום חניה ומיועד לפעול עם ניגרר . במצב נסיעה שסתום בלם חניה מזרים אויר דחוס כפקודה למימסר שנמצא קרוב לתא הקפיץ שבבלם הכפול מקסי . הממסר מזרים אויר מקו בלם יד לתא הקפיץ והקפיץ מתכווץ והרכב יכול לנסוע . בהפעלת שסתום בלם חניה למצב חניה מוצאים את האוויר מתא הקפיץ הקפיץ משתחרר ולוחץ בכוח על המעצור והרכב נבלם לשסתום בלם חניה שסתום נוסף (17) שתפקידו לבדוק מצב חניה במדרון . כאשר מושכים ידית השסתום מעבר לחניה מפעילים רק את מעצורי הגורר על ידי הקפיץ והמעצורים הפנאומטים שבנגרר משוחררים , במצב זה במידה והרכב מידרדר במדרון יש להחליף מקום חניה .
בבדיקה של השסתום מרכיבים מד לחץ בקו בלם יד מפעילים את הידית לכיוון חניה הלחץ צריך לרדת בהדרגה לפני שהשסתום ננעל

שסתום בלימה ידני של מערכת בילום אויר דחוס . הסבר את תפקידו מבנהו ופעולתו .

עם שסתום בלימה ידני זה ניתן לבלום את הנגרר מבלי לבלום את הגורר .
אופן פעולה :
בגמר הפעלה בסיבוב ידית (10) לכיוון נעילה נלחץ קפיץ (9) שמעביר את התנועה לתותב שסתום (5) שפותח את שסתום (4) ואז נחסם פתח שחרור לחץ אויר לאוויר חיצוני (14) בהמשך הסיבוב יורד שסתום (4) ונפתח פתח כניסה אויר דחוס (1) לעבר פתח הפעלת בלמי הנגרר (2) באותו הזמן נבנה לחץ מתחת לבוכנה(6) כנגד קפיץ (9) כדי לבקר את חוזק הבלימה .
בשחרור בלמים מסובבים את הידית לראשונה נחסם פתח הכניסה על ידי שסתום (4) ונפתח פתח שחירור אויר החוצה על ידי שסתום (4) ונפתח פתח שחירור אויר החוצה דרך שסתום תותב (5) והאוויר משתחרר מפתח יציאה (14) .

תאר את מבנהו , מיקומו , תפקידו ואופן פעולתו של השסתום לשחרור מהיר במערכת בלם אויר דחוס .

כדי לשחרר אויר במהירות מתאי בלימה גדולים הרחוקים משסתום בלימה ראשי משחררים את האוויר הדחוס במקום הקרוב ביותר לתא הבלימה .
אופן פעולה :
בזמן הפעלת שסתום הבלימה מגיע הלחץ לפתח (4) והלחץ דוחף את שסתום (3) למטה כנגד קפיץ (1) פתח שחרור (6) נחסם והלחץ יוצא דרך פתח (5) לתאי הבלימה בגלגלים .
בשחרור דוושת הבלם הלחץ מתאי הבלימה ביחד עם קפיץ (1) מרים את שסתום (3) פתח הכניסה (4) נסגר ופתח שחרור (6) ניפתח לאוויר החיצוני .

מחבר בדיקה אוניברסלי למערכת בלמי אויר . תאר פעולתו .

מחבר זה מאפשר חיבור מהיר למערכת כדי לחבר מדי לחץ לבדיקה או כדי להכניס ולהוציא אויר פעולת השסתום שדומה לשסתום בשם שריידר שנמצא בצמיגי הרכב . בזמן חיבור מסירים כיסוי מגן (a) מפלסטיק ומחברים בהברגה חיבור חיצוני תוך כדי התחברות יורד טובלן © ונפתח מעבר אויר דרך שסתום (e) שנפתחו נגד קפיץ (d) .

תאר את תפקידו ואופן פעולתו של מגביל הלחץ במערכת בלמי האוויר שבתמונה .

השסתום משמש מגביל או מוריד לחץ .
אופן הפעולה :
כאשר לחץ האוויר ביציאה מהשסתום גבוה יותר מאשר כוח קפיץ (3) דיאפרגמה (2) זזה כנגד קפיץ (3) אז שסתום (1) סוגר את כניסת האוויר והלחץ ביציאה נשאר נמוך וקבוע .


ראש חיבור זרנוק לחץ אויר בין הגורר לנגרר . איזה ראש מיוצג , מה צבעו , מבנהו ופעולתו ?

הראש יוצר קשר הספקת לחץ צבעו אדום בין הגורר לנגרר ואין אפשרות להחליפו בראש החיבור השני שמשמש לקו הספקת פיקוד לנגרר .
על ידי בליטה (4) בזמן התחברות יורד שסתום (7) כנגד קפיץ (8) וזורם הספקת לחץ אויר דחוס למיכל בנגרר בזמן שחרור החיבור לוחץ קפיץ (8) את שסתום (7) לתושבת (6) והמעבר נחסם . לאחר ניתוק חייבים לסגור בכיסוי את החיבור ולחבר את הראש לתל מיוחד כדי להבטיח ניקיון החיבור .

שסתום על חוזר עם מעקף למערכת הספקת אויר לבלמים . היכן הוא מותקן מה תפקידו ומה מייצגים שלושת המצבים ?

המיתקן הזה נמצא בין שני מכלים במערכת מעצורי אויר ותפקידו לעכב את מילוי המיכל הרזרבי כל עוד הלחץ במיכל הראשון לא הגיע ל - 5 בר .
במצב א' : רואים מצב שבו מתמלא המיכל הראשון וקפיץ (5) סוגר את הדיאפרגמה (3) ואת המעבר למיכל השני .
במצב ב' : הלחץ במיכל הראשון 5 ב4ר שיתגבר על קפיץ (5) דיאפרגמה (3) נפתחה והמיכל השני מתמלא .
במצב ג' : כאשר הלחץ במיכל הראשון יורד בזמן צריכת אויר גדולה ניפתח שסתום על חוזר (1) ואויר זורם מהמיכל המשני לראשון .

מערכת מניעת נעילת גלגלים של רכב כבד עם בלמי אויר דחוס . מנה שמות חלקי המערכת , תפקידו ופעולתו של כל אחד מהם .

המערכת מונעת נעילת גלגלים בבלימה בצורה אלקטרונית המערכת נקראת S.B.A או S.S.A הבקרה נעשית בעזרת חישנים (2) הנמצאים מול טבעת בעלת 100 שיניים (4) המסתובבת עם הגלגל . כאשר הגלגל נינעל החישן מודיע למרכז בקרה אלקטרוני וזה גורם להפעלת שסתום חשמלי (3) במערכת הבלימה של אותו גלגל ולחץ הבלימה בו עולה ויורד בתדירות של 4 עד 12 פעמים בשניה בדי לשמור שהחלקה לא תעלה על 30% .

מנגנון למניעת נעילת הגלגלים בשעת הבלימה . מנה את שמות חלקיה ותאר מספר מלים את דרך פעולתה ומעלות המערכת .

המערכת בעלת בקרת בלימה אלקטרונית מסוג S.B.A שמונעת נעילת גלגלים בזמן בלימה כאשר אחד הגלגלים ננעל לחץ הבלימה לאותו גלגל עולה ויורד בתדירות של 4 - 12 פעמים בשניה .
(1) מערכת בקרה הידראולית בעלת שסתום חשמלים .
(2) מערכת בקרה אלקטרונית .
(3) נורת בקרה אלקטרונית .
(4) חישן סיבובי גל הינע סופי לשני גלגלים האחוריים .
(5) משאבת בלימה מרכזית בעלת בגבר .
(6) משאבת בלימה לגלגל קידמי .
(7) חישנים לסיבובי גלגלים קדמיים .

איך בודקים תקינות פעולתו של מתג אור הבלימה במערכת בילום הידראולית ואיך יש להכין את המערכת לקראת בדיקתה בכביש או על מיתקן ?

מתג אור בלימה צריך להדליק את אור בלם האחורי בלחץ נמוך במבחן בלמים יש לבדוק מהלך חופשי של הדוושה , שלמות של הצינורות ללא דליפה , ניקוז אויר וכמות נוזל הבלמים במיכל רזרבי בגובה הדרוש , כיוון מעצורים , הגלגלים שלמים , לחץ אויר נכון , וגלגלים מאוזנים .

תאר תהליך בדיקת "שסתום ויסות לחץ בלימה" במערכת הידראולית

בבדיקה יש להתייחס להוראות לגבי גודל הלחצים משתמשים במספר מדי לחץ שאותם מחברים לפתחי ניקוז האוויר וביציאת ממשאבה מרכזית וכאשר לוחצים על דוושת משאבה מרכזית בודקים את מידת הלחץ המיוחסת לגלגלים אחוריים ביחס לקדמיים .

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

טרומפלדור בגליל-משנת 1913

סרט על אולטרה-סאונד תלת ממדי

ליקוי חמה 2009

טלסקופ החלל האבל

סגננות חשיבה ולמידה

הסכנה הגדולה הטמונה בעובש