איך בונים מצגת

יום שבת, 23 באפריל 2011

סיכום חומר עקרונות שמאות

תיבת טקסט: רכב ג' תיבת טקסט: רכב ב' תיבת טקסט: רכב א'

בתאונת שרשרת מי משלם את השתתפות עצמית ? .

רכב א' פגע ברכב ב' ודחף אותו לרכב ג' אם מבחינת הביטוח הכל בסדר אצל רכב א' , רכב א' ישלם את כל השתתפות העצמית . אם יש בעיות ביטוח לרכב א' , רכב ב' ישלם השתתפות עצמית אחד בלבד .

בחניה אם פגע רכב ב' בקדימה ואחורה , רכב ב' ישלם פעמים השתתפות עצמית .

תוך כמה זמן יכול שמאי לשנות חוות דעת ? .

תוך 21 יום מיום כתיבת חוות דעת ועד 90 יום מקרות התאונה .

הסדר המוסכים .

בעל רכב שניזוק רשאי להכניס את רכבו למוסך שיש לו הסדר עם חברת הביטוח והוא ישלם רק את השתתפות העצמית , המוסך וחברת הביטוח יסתדרו בניהם בקשר לתשלום התיקון .

כללי התנהגות של שמאי .

1 . מתן שירות מקצועי , אמין , מסירות , הגינות , ללא משוא פנים , באופן בלתי תלוי ולפי הכללים והנהלים המקובלים במקצוע .

2 . לא ייתן שרות מקצועי לרכב אשר הוא מעוניין בו אישית או בעקיפין .

3 . לא יגלה שלא בהסכמת הלקוח כל דבר שהובא לידיעתו בזמן מתן שירות מקצועי ללקוח , ויש לו קשר ענייני לשרות המקצועי הניתן לאותו לקוח . זולת אם נדרש על פי דין או על פי דרישת המועצה המייעצת לשמאות רכב .

4 . שמאי ימסור ללקוח את השומה או חוות הדעת שביצע עבורו .

5 . בחשבונית הנמסרת ללקוח יפריד שמאי הרכב בין שכר הטריחה לבין ההוצאות בגין ביצוע השומה .

6 . לא יקבל שכר למעלה מהסביר והמקובל לגבי השירות שנתן .

7 . לא ייתן שירות לאחר שלא בהסכמת הלקוח הנוגע לאותו מקרה ביטוח .

8 . לא ייתן כל תמורה או טובת הנאה עבור השגת עבודה או לקוח .

9 . לא ירכוש רכוש או ניצולת של רכוש שלגביו נתן שירות מקצועי .

הפיצוי ברכב כבד .

ברכב כבד יינתן הפיצוי הכספי לפי ערך השוק ביום קרות הנזק אבל לא יותר מסכום הביטוח ששולם . דוגמא : אם בוטח משאית ב 100,000 שקל ובזמן קרות הנזק ערך המשאית 80,000 שקל , חברת הביטוח תשלם לבעל המשאית רק 80,000 שקל . אם יהיה ערך השוק ביום קרות הנזק 120,000 שקל חברת הביטוח תשלם רק 100,000 שקל סכום הביטוח .

ויכוח בין שמאים .

אם יש שני חוות דעת סותרות של שמאים וחברת הביטוח קיבלה חוות דעת של שמאי אחד , ניתן לערר על זה בוועדה לעירויים הכפופה לרשות במשרד התחבורה .

נזקים תוצאתיים .

נזקים לא ישירים חברת הביטוח לא תשלם .

שרידים ברכב שהוכרז אובדן גמור .

הבעלות על השרידים עוברת לחברת הביטוח והפוליסה פוקעת ללא זכות החזר דמי ביטוח .

הבדלים בין רכב פרטי לרכב מסחרי בקשר העמסת יתר .

בנזק למרכב שנגרם עקב עמסת יתר חברת הביטוח משלמת לבעל הרכב הפרטי ואינה משלמת לבעל רכב מסחרי .

שמשות רכב .

שמשות רכב אינם מכוסות בביטוח מקיף , אך ניתן לעשות הרחבה בפוליסה שיכסה גם נזק לשמשות .

הגורם לנזק .

הגורם לנזק לא ישולם פיצוי בגין הגורם לנזק . דוגמא : אם גלגל גרם לנזק חברת הביטוח תשלם פיצוי מבלי להכליל את הנזק לגלגל .

היכן נבדק הרכב .

השמאי יבדוק רכב עבור חוות דעת רק במוסך מורשה .

חלקים משומשים .

אם חברת הביטוח החליטה להחליף את החלק הפגום בחלק משומש , חייב החלק להיות מאותה שנת ייצור של הרכב או יותר גבוה .

חשבונית .

החשבונית נבדקת על ידי השמאי לאחר העבודה , החשבונית מכילה תאור העבודה וחלקים .

מונית .

במונית בזמן תאונה מתייחסים לערך השוק כמו רכב פרטי מאותו סוג . דוגמא : ערך מונית 33,000 שקל , ערך רכב פרטי מאותו סוג 80,000 שקל , אם יהיה נזק של 33,000 שקל לא יוכרז המונית כרכב אובדן גמור .

רכב ללא מסים .

ברכב ללא מסים חברת הביטוח תפצה את בעל הרכב במלוא הנזק , חברת הביטוח תשלם את המסים על השרידים אם הרכב הוכרז כאובדן גמור .

ירידת ערך .

המבטח יכול לקבוע עוד פונקציות להשתתפות עצמית בירידת ערך 0% ,2.5% ,5% . כל אחד מהם קובעת הנחה בפרמיה או תוספת פרמיה .

עיסוקים אסורים על שמאי .

1 . לא יעסוק שמאי בעסקי ביטוח .

2 . לא יעסוק שמאי בתיווך כלי רכב , חלקי חילוף , שרידי רכב או מוצרי תעבורה .

3 . שמאי רכב לא ישמש מנהל מקצועי במפעל לשירותי תחזוקת רכב .

4 . שמאי רכב לא ישמש כקצין בטיחות במפעל .

קובעים את ערך הרכב יום קרות מקרה הביטוח .

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

טרומפלדור בגליל-משנת 1913

סרט על אולטרה-סאונד תלת ממדי

ליקוי חמה 2009

טלסקופ החלל האבל

סגננות חשיבה ולמידה

הסכנה הגדולה הטמונה בעובש