איך בונים מצגת

יום שבת, 21 באפריל 2012

שאלות ותשובות במערכת ההסעה וההיגוי


שאלה יד - 50
מהו סוג המתלה שבתמונה , היכן הוא משמש ומהם מאפיניו ?
תשובה יד - 50
זה מתלה אחורי קשיח בעל קפיצי עלים הקפיצים בנוסף לגמישות שלהם הם גם נושעים את כוחות תאוצה , עצירה ונידנוד לצדדים . בדגמים מסוימים מוסיפים מוטות רדיוס שעוזרים לקפיצים להעביר כוחות עצירה ותאוצה .
כאשר הקפיצים מעל הסרן מרכז הריכון גבוהה וקרוב יותר למרכז הכובד וזה מקטין נידנוד לצדדים .
תמונה א' - הקפיצים מעל הסרן אחורי זה משפר את מרכז הריכון .
תמונה ב' - סרן אחורי מניע בנוסף לקפיצי עלים יש מוטות תגובה ארוכים שעוזרים לקפיצים .
תמונה ג' - מראים את מרכז הריכון בסרן קשיח במקום גבוהה וקבוע .
יתרונות :
1. מתלה קשיח פשוט ומסוגל לפעול תחת עומס רב .
חסרונות סרן קשיח :
1. תנודות הדרך עוברות מגלגל אחד לגלגל משני .
2. כבד והמסה הלא מוקפצת גבוהה ומכות מהדרך עוברות למרכב .
3. מרכז הכובד גבוה והרכב פחות יציב .
שאלה יד - 199
תאר ותאפין את המתלה שבתמונה .
תשובה יד - 199
בתמונה סרן אחורי מניע מסוג בנג'ו הסרן נתמך בקפיצי עלים פרוגביסים פרובלים עלה הראשי תומך בסרן בעומסים בינונים כאשר העומס עולה הקפיץ הראשי מתיישר וכריות הגומי בקפיץ התחתון תומכים בו . הסרן מיוצב על ידי קפיץ פיתול רוחבי . ושני בולמי זעזועים סופגים את מכות הדרך . הקפיצים בנוסף לגמישות הם נושעים את כוחות העצירה התאוצה ונידנוד לצדדים .
חסרונות סרן קשיח :
1. תנודות הדרך עוברות מגלגל אחד לגלגל משני .
2. כבד והמסה הלא מוקפצת גבוהה ומכות מהדרך עוברות למרכב .
3. מרכז הכובד גבוה והרכב פחות יציב .
עקרון פעולתצייצב פיתול רוחבי 
המיצב הרוחבי בא לשפר יציבות הרכב בסיבובים יחד עם נסיעה רכה בדרך ישרה . המיצב מורכב בסרן קידמי וגם בסרן אחורי בנסיעה ישרה קפיצי גלגלים תומכים במרכב 
בסיבובים בגלל הכוח הצינטפוגלי המישקל עובר מצד אחד לצד שני ואז זוג קפיצים מעומסים ושוקעים יותר מזוג הקפיצים של כיוון מרכז הפניה והרכב יכול להיתפך . כדי לשפר את המצב אפשר לחזק את כל הקפיצים ואז הנסיעה נעשית קשה ולא נעימה . אם מרכיבים מייצב בפניות המיצב מתפתל ותומך בצד המעומס ולמעשה מחזק את הקפיצים בתוך צד .
 שאלה יד - 98
באיזה רכב משמש הסרן הקשיח כסרן מניע ומהי צורתו של הסרן הקשיח הקדמי ?
תשובה יד - 98
המיתלה מסוג קשיח שמסוגל לפעול במשקל רב .
חסרונות סרן קשיח :
1. תנודות הדרך עוברות מגלגל אחד לגלגל משני .
2. כבד והמסה הלא מוקפצת גבוהה ומכות מהדרך עוברות למרכב .
3. מרכז הכובד גבוה והרכב פחות יציב .
סרן קידמי קשיח בנוי שלחתך צורה I ולו קצה אליוט . זויות ההיגוי אינם משתנות כתוצאה מזעזועי הדרך והמשקל . רדיוס הפניה של הרכב קטן יותר בגלל הפרעה מקפיצי עלים .
סרן אחורי מקובל כסרן מניע בציר אחורי מסוג בנג'ו ומחובר לשילדה בקפיצי עלים שסופגים תנודות הדרך ומעברים רק כוחות עצירה ותאוצה .
שאלה יד - 25
איזה סוגים של סרן נפרד מקובלים . ואיך פועל סרן מתנדנד של מפרק אחד ואיך כזה בעל שני מפרקים ?
תשובה יד - 25
סוגי הסרנים :
1. סרן מתנדנד חד מיפרקי מצויד במשולש אחד כנידנוד רוחבי ונתמך בקפיץ ספרלי נמצא בעיקר בציר אחורי .
2. סרן מתנדנד דו מפרקי מצויד בשני מיפרקים נמצא בעיקר בהינע קידמי ומצויד בשני משולשים שמשמשים כנידנודים ריחביים .
בשינוי מישקל הרכב משתנים במידה קטנה השפיה והתכנסות אבל המרחק בין הגלגלים נשאר קבוע .
שאלה יד - 45
מהו סוג המתלה שבתמונה , היכן הוא משמש ומהם מאפיניו ?
תשובה יד - 45
המתלה מסוג בלתי תלוי ושייך לציר קידמי .
המאפינים :
1. מרכז כובד נמוך ומרכז ריקון גבוה וזה גורם להקטנת תנודות לצדדים .
2. מיבנה קל והמסה לא מקפצת קטנה , פחות מכות מהכביש עוברות למרכב .
3. תנודות גלגל אחד אינם עוברות לשני .
4. אפשרות להפנות גלגלים בזוית גדולה יותר .
זויות ההיגוי אינם משתנות שני המשלשים כפולים מיצבים חיבים ללכת לאורך והרוחב . מקטין צלילת הרכב בעצירה .
תמונה ב'  - מרכז ריכון גבוה וקרוב למרכז הרכב והרכב מתנדנד פחות .
תמונה ג' - מרכז הריכון נמוך רחוק ממרכז הכובד והרכב מתנדנד יותר .
מתגברים על תנודות  ריכון בעזרת מוט פיתול מיצברוחבי המחבר גלגלים אחד לשני ומעביר כוח מצד לצד .
שאלה יד - 217
תאר ואפין את מערכת המתלה וההיגוי שבתמונה .
תשובה יד - 217
המתלה מסוג בלתי תלוי ומצויד במשולשים וקפיץ ספירלי בניהם ובתוך הקפיץ עובר בולם זעזועים .
תכונות המיתלה :
1. מרכז כובד נמוך ומרכז ריקון גבוה וזה גורם להקטנת תנודות לצדדים .
2. מיבנה קל והמסה לא מקפצת קטנה , פחות מכות מהכביש עוברות למרכב .
3. תנודות גלגל אחד אינם עוברות לשני .
4. אפשרות להפנות גלגלים בזוית גדולה יותר .
בין הגלגלים נמצא מוט פיתול רוחבי כדי להקטין תנודות לצדדים . השפיה משתנה במידה קטנה בעלית המישקל על הרכב לכיוון חיובי כדי ליצב את הרכב , סידור זה מונע שינויבמרחק בין הגלגלים והצמיגים נשחקים פחות .
הגה מסוג מסרק ומצויד בנוסף בתיבה הגה היות והנהג יושב לפני הסרן .מבנה צינור הגה מאפשר התקפלות שלו בהתנגשות כדי למנוע פגיעה בנהג .


שאלה יד - 56
מהו סוג המתלה שבתמונה , היכן הוא משמש ומהם מאפיניו ?
תשובה יד - 56
המיתלה בלתי תלוי מסוג משולשים משופעים ומופיע בציר מניע אחורי . לכל גלגל סרן מניע בעל שני מיפרקים והניע סופי מחובר לשילדה המתלה נתמך בקפיצים ספרלים מרכז הריכון קרוב למרכז הכובד המתלה מייצב בעזרת מות פיתול רוחבי המחובר בין הגלגלים תנודות גלגל אחד אינם עוברות לגלגל שני ומישקל המיתלה נמוך .כתוצאה מתנודות הדרך הגלגלים מתכנסים ומתרחבים והשפיעה משתנה במידה קטנה . יציבות הרכב בנסיעה ובסיבובים טובה .
שאלה יד - 141
תאר את המיתלה שבתמונה .
תשובה יד - 141
זה מיתלה בלתי תלוי בעל משולש נידנוד רוחבי יחיד ומקובל בסרן אחורי , קפיץ בורגי תומך במשולש ומוטות רדיוס מיצבים את הרכב לאורך ומעבירים את כוחות עצירה והתאוצה . למיתלה תכונות של מיתלה בלתי תלוי והם :
1. מרכז כובד נמוך ומרכז ריקון גבוה וזה גורם להקטנת תנודות לצדדים .
2. מיבנה קל והמסה לא מקפצת קטנה , פחות מכות מהכביש עוברות למרכב .
3. תנודות גלגל אחד אינם עוברות לשני .
4. אפשרות להפנות גלגלים בזוית גדולה יותר .
שאלה יד - 142
איזה מיתלה מתואר בתמונה ואיך הוא בנוי ?
תשובה יד - 142
זה מיתלה בלתי תלוי בעל זרועות נידנוד אורכיים שני צינרות מחברים את הזרעות ובתוכם מוטות פיתול .
מוטות רדיוס (7) מחברים את הנדנודים לשילדהומוט מיצב (8) מקטין את הנידנוד לצדדים . זויות השפיעה והתכנסות אינם משתנות . למיתלה תכונות של מיתלה בלתי תלוי והם :
1. מרכז כובד נמוך ומרכז ריקון גבוה וזה גורם להקטנת תנודות לצדדים .
2. מיבנה קל והמסה לא מקפצת קטנה , פחות מכות מהכביש עוברות למרכב .
3. תנודות גלגל אחד אינם עוברות לשני .
4. אפשרות להפנות גלגלים בזוית גדולה יותר .
שאלה יד - 60
תאר תכונות ומבנה של מתלה נפרד קדמי עם נדנודים רוחביים .
תשובה יד - 60
הנידנודים הרוחביים מותקנים בצורה משולשים הנתמחים לשילדה בקפיצים בורגיים תנודות גלגל אחד אינם עוברות לשני , מרכז הכובד נמוך ומרכז הריכון גבוה והרכב מתנדנד פחות , החלק הקידמי שוקע (צולל) במידה קטנה בבלימה תחת עומס ופניות , זויות השפעיה והתכנסות משתנים במידה קטנה . המיבנה מורכב ובעל מיפרקים .
שאלה יד - 185
תאר ואפיין את המיתלה שבתמונה מה מסומן בחלקים (15) ו - (16) ?
תשובה יד - 185
המיתלה בלתי תלוי מסוג מק - פרסון וכולל קפיץ בולם זעזועים ואת ציר הצידוד של הגלגל . חלקו העליון מחובר לשילדה וחלקו התחתון לנידנוד רוחבי (13) .
תכונות המיתלה :
1. מרכז כובד נמוך ומרכז ריקון גבוה וזה גורם להקטנת תנודות לצדדים .
2. מיבנה קל והמסה לא מקפצת קטנה , פחות מכות מהכביש עוברות למרכב .
3. תנודות גלגל אחד אינם עוברות לשני .
4. אפשרות להפנות גלגלים בזוית גדולה יותר .
המספר (15) מציין את זוית הצידוד . וניתן לכוון אותה על ידי הזזת תפוח (12) .
המספר (16) מציין רדיוס היגוי חיובי . והוא קובע את הקושי בסיבוב ההגה.
שאלה יד - 152
בתמונה עמוד מק - פרסון של פורד קפרי 82 . תאר את מבנהו ובמיוחד תפקידו של חלק (12) .
תשובה יד - 152
המיתלה בלתי תלוי מסוג מק - פרסון שכולל קפיץ בולם זעזועים את ציר הצידוד חלקו העליון מחובר לשילדה וחלקו התחתון לנידנוד רוחבי . חלק (14) משמש בסיס תחתון של הקפיץ . חלק (4) משמש נקודת חיבור עליונה . חלק (6) משמש צינור חיצוני שבתוכו נכנס בולם דו צינורי . חלק (13) בוכנה בתוך הבולם שבתוכה שסתומים חד כיוונים . חלק (1) יד הסרן . תלק (2) חיבור למפרק כדורי תחתון . חלק (12) טבעת גומי סינטטית רכה כדי לבלום פתיחה מקסמלית של הבולם .
שאלה יד - 46 , יד - 61
מהו סוג המתלה שבתמונה , היכן הוא משמש ומהם מאפיניו ?
תאר תכונות ומבנה של מתלה נפרד קדמי מסוג מק - פרסון .
תשובה יד - 46 , יד - 61
זה מיתלה מסוג מק - פרסון שכולל קפיץ בולם זעזועים את ציר הצידוד חלקו העליון מחובר לשילדה וחלקו התחתון למשולש . שייך לציר קידמי .
יתרונות המיתלה :
1. מרכז כובד נמוך ומרכז ריקון גבוה וזה גורם להקטנת תנודות לצדדים .
2. מיבנה קל והמסה לא מקפצת קטנה , פחות מכות מהכביש עוברות למרכב .
3. תנודות גלגל אחד אינם עוברות לשני .
4. אפשרות להפנות גלגלים בזוית גדולה יותר .
המיתלה מצויד גם במיצב לרוחב שמעביר כוחות מצד לצד כדי להקין תלתולים לצדדים .
שאלה יד - 33 , יד - 62
תאר את המאפינים של הסרן הקשיח ושל הסרן המתנדנד !
תאר תכונות ומבנה של סרן אחורי קשיח עם קפיצים דפופים .
תשובה יד - 33 , יד - 62
סרן קשיח מצויד בקפיצי עלים (דפופים) בנוסף לגמישות שהם מקנים הם מעבירים גם את כוחות העצירה , תאוצה ונידוד לצדדים .
יתרונות
מתלה קשיח ופשוט מסוגל לפעול תחת עומס רב .
חסרונות סרן קשיח :
1. תנודות הדרך עוברות מגלגל אחד לגלגל ניגדי .
2. כבד והמסה הלא מוקפצת גדולה ומכות מהדרך עוברות למרכב .
3. מרכז הכובד גבוה והרכב פחות יציב .
4. הצמדות לכביש גרועה .
סרן מתנדנד מצטיין :
1. תנודות גלגל אחד אינם עוברות לשני .
2. מרכז הכובד נמוך ומגדיל יציבות והצמדה לכביש .
3. משקל המיתלה נמוך שמקטין מסה לא מוקפצת .
חסרונות סרן מתנדנד :
השפיעה והתכנסות עלולים להשתנות ולגרום לרעידות צמיגים , שחיקתם וחוסר יציבות בפניות חדות .
שאלה יד - 55 , יד - 64
מה סוג המתלה שבתמונה , היכן הוא משמש ומהם מאפיניו ?
תאר תכונות ומבנה של מתלה נפרד אחורי מסוג "דה - דיון" .
תשובה יד - 55 , יד - 64
זה מתלה מסוג "דה - דיון" בעל סרן קשיח שנתמך בקפיצים ספרילים ומיוצב במותות תגובה אורכיים כדי לעביר כוחות תאוצה ועצירה . מערכת עברת הכוח מחובר לשילדה בשני גלי הינע עם מיפרקים יורדים לכל גלגל מניע .
למבנה מספר יתרונות :
1. בסרן קשיח זויות השפיעה והתכנסות אינם משתנות .
2. מישקל המיתלה נמוך המסה הלא מוקפצת קטנה ופחות מכות עוברות למרכב .
תסרונות :
1. תנודות גלגל אחד עוברות לשני .
2. מבנה יקר.
שאלה יד - 129
מהן המעלות של מתלה עמוד קפיצי (כדוגמת מק - פרסון) ומה המיוחד בסרן מסוג "דה - דיון" , לעומת סרנים אחרים עם מתלה נפרד ? מהן הדרישות ממערכת מתלה של רכב ובאיזה סוגי קפיצים משתמשים למטרה זו ?
תשובה יד - 129
מתלה עמוד מסוג מק - פרסון מצטיין בפישטות מישקל נמוך המסה לא מוקפצת קטנה ותנודות הכביש נבלמות טוב , המבנה טופס פחות מקום אפשרות , הפנית הגלגל גדולה יותר ןתנודות גלגל מצד אחד אינם עוברות לשני אבל זויות שפיעה והתכנסות משתנות במידה קטנה .
מתלה מסוג "דה - דיון" הוא בעל סרן קשיח ונתמך בקפיצים כפולים ומיוצב במוטות תגובה אורכיים . מערכת עברת הכוח מחוברת לשילדהולא הסרן .
למבנה זה יתרונות של סרן קשיח שזויות ההיגוי אינם משתנות אבל משקל המיתלה נמוך . חסרונו תנודות גלגל אחד עוברות לשני והמיבנה יקר .
תפקיד מערכת המיתלה :
1. למנוע מתנודות הכביש מלעבור למרכב כדי לשפר נוחיות הנוסעים .
2. להבטיח הצמדת הגלגלים לכביש .
3. לייצב את הרכב בכל מצבי נהיגה .
סוגי הקפיצים :
1. קפיץ בורגי (ספירלי) .
2. קפיץ עלים (דפופים) .
3. קפיץ פיתול .
4. קפיץ כריות אויר .
5. קפיץ אויר מעורב בשמן .
שאלה יד - 24
מהן הדרישות מסרן קדמי בלתי תלוי ומהם מאפיניו ביחס לסרן קשיח ?
תשובה יד - 24
מיתלה בלתי תלוי מאפשר הרכבת מנוע נמוך יותר שמוריד מרכז הכובד .
ממיתלה בלתי תלוי נדרש :
1. מרכז כובד נמוך ומרכז ריכון גבוה וזה גורם להקטנה תנודות לצדדים.
2. תנודות גלגל אחד אינם עוברות לשני .
3. אפשרות להפנית גלגלים בזוית גדולה .
4. מרכז הכובד נמוך מגדיל יציבות והצמדה לכביש .
5. מישקל המיתלה נמוך ומסה לא מוקפצת קטנה .
6. מערכת ההיגוי פועלת על כל גלגל בנפרד בעזרת הגה מחולק או הגה מסרק .

תגובה 1:

  1. אריה, תודה רבה על התשובות המפורטות, עזרת לי מאוד.

    השבמחק

טרומפלדור בגליל-משנת 1913

סרט על אולטרה-סאונד תלת ממדי

ליקוי חמה 2009

טלסקופ החלל האבל

סגננות חשיבה ולמידה

הסכנה הגדולה הטמונה בעובש