איך בונים מצגת

יום שבת, 12 במרץ 2011

מכשירי הרמה :

עגורנים ניידים :

סוגי העגורנים הניידים : עגורן "מתניע" , עגורן זחל , עגורן מורכב על רכב ממונע , עגורן על פסים .

מערכות כוח : הנעה מכנית , הנעה הידראולית , הנעה חשמלית .

גורמים המשפעים ליציבות העגורן :

1. חוסר אוויר בגלגלים .

2. קרקע בלתי יציבה , התמוטטות הקרקע .

3. שחרור פתאומי של מטען כבד .

4. משיחת מטען (אסור לחלוטין) .

5. שימוש ביותר מעגורן אחד להרמת מטען .

6. שיפוע מגרש עבודה .

7. עומס יתר .

יש לבדוק יציבות בעומס מעל המותר ב 140% - 150% .

תנאי ההסמכה לאגורנאים :

1. מילאו לו 18 שנים .

2. בדיקה רפואית בתוקף על ידי רופא תעסוקתי .

3. עבד בהדרכתו ובהשגחתו של עגורנאי מוסמך .

4. עמד בהצלחה מבחן עיוני ומעשי .

תנאי הסמכה לאתתים :

1. מילאו לו 18 שנים .

2. בדיקה רפואית בתוקף על ידי רופא תעסוקתי .

3. עבד בהדרכתו ובהשגחתו של אתת מוסמך שבועיים .

4. עמד בהצלחה מבחן עיוני ומעשי .

מיקום הרכבת עגורנים , יתרונות וחסרונות :

התקנת עגורן קדמי :

יתרונות

חסרונות

אפשרות להוביל מטען חורג באורך

עומס גבוה על סרן קדמי שלהרכב

אפשרות לבנות ארגז ארוך

בלאי צמיגים ובלמים בסרן קדמי

שימוש ברכב משא תומך

שימוש ברכב משא עם רוחק סרנים קצר

מערכת הידראולית קצרה , אפשרות למיכל שמן קטן יותר

התקנת עגורן אחורי :

יתרונות

חסרונות

אפשרות לטפל במטען על הרכב ועל הגרור

קשה לבנות ארגז ארוך

שימוש ברכב משא עם רוחק סרנים יחסית ארוך

מערכת הידראולית ארוכה , חייב מיכל שמן גדול יותר

כללי בטיחות בהפעלת העגורן :

1. יציבות בהעמסה שיטה כללית : עומס פי 1.4 , כל הגלגלים על הקרקע . שיטת המאזניים : כל חלקי הרכב הנוגעים בקרקע ואינם נמצאים על קו ההתהפכות יישענו המאזניים .

עומס מותר (ע.ע.ב) העומס הנמדד על המאזניים כשהמנוף

מועמס לא יהיה קטן מ 2/7 המשקל הראשוני הנמדד .

2. עבודה ליד קווי חשמל עיליים 3.25 מ' לקווי חשמל עם מתח נמוך (עד 33000 וולט ) . 5 מ' לקווי חשמל עם מתח גבוה ( מעל 33000 וולט ) .

3. עבודה ליד מבנה מרחק גדול מ 0.6 מ' , אין לעביר מטען מעל אנשים , עזרת אתת , סימן האיתות היחיד לכל אדם "עצור סכנה" .

בדיקות סדירות לעגורן :

שיטת תחזוקה מונעת :

1. טיפול יומי (יבוצע ע"י עגורנאי) .

2. טיפול שבועי .

3. טיפול חודשי .

4. טיפול תלת חודשי .

5. ביקורת ציוד (כל 6 חודשים ע"י בודק מוסמך או בודק פנים מפעלי ) .

6. ביקורת עגורן ( כל 14 חודשים ע"י בודק מוסמך) .

מכונת הרמה :

מכונת הרמה התקן הרמה , לרבות עגורן קילון, תלת-רגל, התקן משיכה, מחפר עגורן, מחדיר כלונסאות, כננת, מלגזה, גלגלת, גלגלת שרשרת, גלגלת כבלים, גלילון, מסוע עילי, מסילת כבל, חבל עילי וכל מכונה אחרת היכולה באמצעות אבזר הרמה להרים עומס, להורידו או להחזיקו תלוי .

מבנה וקיום מכונת הרמה על כל חלקיה תהיה ממבנה טוב מחומר בריא מחוזק מספיק וללא פגם גלוי ותקוים כראוי .

בדיקה מכונת הרמה על כל חלקיה תיבדק ביסודיות לפחות אחת לארבעה עשר חודשים על ידי בודק מוסמך .

סימון עומס עבודה על מכונת הרמה יסומנו ברורות עומסי העבודה הבטוחים שלה . בעגורן זרוע הבנוי באופן שעומס העבודה הבטוח יכול להשתנות על ידי הגבהת הזרוע או הנמכתה יחובר אליו מחוון אוטומטי של עומסי עבודה בטוחים .

עומס יתר לא תוטען מכונת הרמה במטען שמשקלו עולה על עומס העבודה הבטוח .

שימוש ראשון מכונת הרמה לא תוכנס לשימוש במפעל אלא אם נוסתה וכל חלקיה נבדקו ביסודיות על ידי בודק מוסמך .

מגבהים לכלי רכב :

סוגים : עמוד בודד , 2 עמודים , 4 עמודים ,צורת מספריים .

הפעלה : בורג אום , בוכנה הידראולית (עם או בלי מערכת כבלים ) .

מבנה :

מגבה קבוע מבנה שאי אפשר להזיזו ממקומו .

מגבה קבוע למחצה מגבה המורכב מעמודים נפרדים , שאפשר להזיזו ממקומו רק שאינו מעומס .

מגבה יעודי מגבה הניתן להזזה , אלה שאינו מורכב על גלגלים

סימון ושילוט :

כל מגבה יסומן בסימון ברור שיכלול פרטים הבאים :

שם היצרן או שם היבואן וכתובתו .

העומס הנומינלי של המגבה וגובה הרמה .

שנת הייצור ומספר סידורי .

שם דגם המגבה .

גובה ההרמה :

גובה הרמה מהרצפה לא יהיה יותר :

מ 2 מ' במגבה קבוע .

מ 1.7 מ' במגבה קבוע למחצה .

מ 0.5 מ' במגבה ייעודי .

התקני בטיחות במגבהים :

כל מגבה המופעל ע"י שרשרות וכבלי יצויד בתפסי הבטחה מכניים

מגבה בורג אום יצויד באום הבטחה .

מגבה הידראולי חייב שסתום בטחון .

מגבהים בעלי יותר מעמוד אחד חייבים התקן שימנע את המשך הפעולה במקרה של כשל .

מהירות בעליה או בירידה לא תהיה גדול מ 0.15 מ' לשנייה .

במגבה עם זרועות חייב להיות התקן נעילה של הזרועות .

סל להרמה בני אדם במלגזות :

סל מיועד להרמה 2 אנשים לכל היותר .

משקל הסל כולל 2 אנשים ומשא : מכסימום 500 ק"ג ולא יותר מ 20% מכושר ההרמה של המלגזה .

הסל יאושר ע"י בודק מוסמך .

רוחב B יהיה גדול מרוחב זיז המזלג מכסימום ב 50 מ"מ .

חובה להציג שלט על דופן הסל בו :

1. מספר סידורי של הסל .

2. במספרי זיהוי למלגזות שהסל מיועד להן .

3. משקל עצמי של הסל .

4. מספר אנשים שמותר להעלות לסל .

5. עומס מותר להרמה בסל : אנשים + מטען .

נהלים בהרמת אנשים בסל :

המלגזה תועמד בשטח אופקי ותובטח מפני תזוזה מקרית .

יוצבו מחסומים ושלט אזהרה במרחק נאות מן המלגזה .יובטח שאנשים לא יעבדו , לא יימצאו ולא יעברו מתחת לסל כשהוא מורם

יובטח שהרמת הסל לא תיעשה במקומות שבהם מוגבל שדה הראייה של מפעיל המלגזה .

בטרם יכנס אדם לסל יופעל בלם החנייה של המלגזה .

לא יימצא בסל כשהמלגזה בתנועה .

לא יופעל סל אלא בידי מפעיל מלגזה בעל ותק של שנה לפחות בהפעלת מלגזות .

מפעיל מלגזה יימצא במושב הנהג של המלגזה כל עת שדם נמצא בסל

מפעיל מלגזה ישמור על קשר עין עם הנמצאים בסל כל עוד הם מצויים בו .

עשרת הדברות למפעיל מכונת הרמה :

1. וודא שמשקל המטען אינו עולה על עומס עבודה בטוח .

2. וודא כי שטח פעולת מכונת הרמה פנוי מאנשים וציוד .

3. מקם את האונקל בדיוק מעל נקודת הרמה .

4. חבר את האונקל למטען עם אביזרים תקנים .

5. וודא כי המטען חופשי לפני כל הרמה .

6. אין לעמוד תחת המשא או זרוע העגורן .

7. אין להשאיר מטען תלוי ללא השגחה .

8. אין להרים אנשים עם המנוף / העגורן .

9. אין לגרור או למשוך מטענים עם העגורן .

10. אין לעבור מרחק קטן מ 2 מ' מקווי חשמל .

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

טרומפלדור בגליל-משנת 1913

סרט על אולטרה-סאונד תלת ממדי

ליקוי חמה 2009

טלסקופ החלל האבל

סגננות חשיבה ולמידה

הסכנה הגדולה הטמונה בעובש