איך בונים מצגת

יום שישי, 22 ביוני 2012

שאלות ותשובות במערכת בלמים - המשך 1


שאלה טו - 155
מדוע נהוג לצייד משאיות בינוניות במערכות בלימה הידראוליות מוגברות באויר דחוס ואיך מערכת זו בנויה ?
תשובה טו - 155
הסיבה לשימוש במערכת כזאת זה לנצל את כוח הבלימה החזק שניתן לקבל מאויר דחוס ולהשיג בעזרת נוזל בלמים מהירות תגובה מהירה החסרה למעצורי אויר דחוס . וניתן להשתמש בבלמי דיסק בגלגלים קידמיים . המערכת כפולה בעלת שני מיכלים שסתום בלימה פנאומטי כפול שמפעיל בלחץ אויר שני מגברים הידרואלים . בלם חניה הוא מקסי שבולם על ידי קפיץ חזק את הגלגלים ואויר דחוס משסתום בלם יד משחרר את בלם החניה .
שאלה טו - 157
איזה התקנים נחשבים כבלם שלישי ואיזה סוגים של בלם שלישי מוכרים ?
תשובה טו - 157
בלם שלישי נקרא גם בלם האטה והוא נוצר כדי להקטין מהירות נסיעה בירידות כדי למנוע שחיקת המעצורים ושריפתם .
סוגי בלמי האטה :
1. בלם מנוע - שסתום פרפר מיוחד בצינור פליטה חוסם את יציאת הגזים מהמנוע ועל ידי כך בולם את המנוע ודרכו את הרכב במיוחד בהילוך נמוך .
2. מאיט הידרואלי (ריטרדר) - מאיט את מהירות הנסיעה על ידי יצירת התנגדות בחיכוך לסיבוב של גל כפות בתוך שמן .
3. מאיט אלקטרו מגנטי (תלמה) - שמאיט את מהירות הנסיעה ביצירת שדות אלקטרומגנטים מתנגדים על ידי זרם שמגיע מהמצבר .
4. מאיט ג'יקובס - מתקן המאיט מהירות נסיעה על ידי הפיכת המנוע למדחס .
שאלה טו - 103
הסבר את דרך פעולתו של המאיט מתוצרת "פויט" שבתמונה !
תשובה טו - 103
מאיט הידרואלי בולם את הרכב ביצירת התנגדות לסיבוב של גלגלים עם כפות בתוך שמן . המאיט מתוצרת "פויט" מורכב ביציאה מתיבת הילוכים מכנית .
אופן פעולה :
בוכנה המופעלת בלחץ אויר מחדירה או מוציאה את השמן מבית גלגל הכפות לבין הכפות כאשר מעובר שמן הרכב מאיט , באותו הזמן השמן מתחמם חזק ויש צורך לקרר בעזרת מחליף חום (רדיאטור) .
שאלה טו - 156
מהו הלחץ הדרוש לתא הבלימה כדי להצמיד את הסנדלים לתוף ומהו תפקידם של בלמי האטה ? איזה שרות דורשות מערכות בלם אויר דחוס יום יום לפני תחילת הנסיעה
תשובה טו - 156
מספיק לחץ של 0.5 בר בערך כדי להצמיד נעלים לתוף .
תפקיד בלמי האטה להאיט את הרכב בירידות ממושכות כדי למנוע שחיקת רפידות בלימה .
יום יום צריך להוריק מים מהמיכלים ולבדוק פורק לחץ שסתום בלימה ראשי , שסתום בלם יד חרום חניה ואורות בלימה .
שאלה טו - 185
בתמונה גורר ונגרר עם מערכת בלמי אויר דחוס דו - מעגלית ודו - זרנוקית . מנה את חלקי המערכת ותפקידם .
תשובה טו - 185
(1) המדחס מספק אויר דחוס למערכת.
(2) וסת הלחץ מווסת אוטומטית את לחץ האויר המסופק .
(3) משאבה מונעת קפיאת המרכיבים והצנרת .
(4) שסתום הגנה ארבעה דרכי מבטיח את הלחץ במעגלים התקינים בשעת פריצת מעגל כלשהו .
(5) מכל אויר מאחסן את האויר שמספק המדחס .
(6) ברז ריקון , מאפשר ריקון מי העיבוי מהמכל .
(7) מתג אזהרה מפעיל נורה או זמזם בשעה של ירידת לחץ האויר באחד ממעגלי הבלימה מתחת לערך שנקבע מראש .
(8) שסתום בלימה ראשי כפול מאפשר מילוי וריקון מבוקר של מעגלי הבלימה ופיקוח על לחץ הבלימה בסרן הקידמי לגבי בקרת העומס על בלימת הסרן האחורי .
(9) ווסת עומס עם שסתום ממסר משולב מבקר אוטומטית את לחץ הבלימה בסרן האחורי ביחס לעומס על הסרן ומאפשר מילוי וריקון מהיר של תאי הבלימה המשולבים .
(10) תא בלימה משולב לבלם שירות , בלם חניה ובלם חירום , מספק את כוח הבלימה לסרן האחורי .
(11) תא בלימה מספק את כוח הבלימה לבלמי הסרן הקידמי .
(12) שסתום חד - כיווני מונע מעבר אויר מתא הבלימה המשולב לקו ההספקה לנגרר .
(13) שסתום בלימה ידני מאפשר הפעלה מבוקרת של מעגל הבלימה המשני ושל בלם חניה .
(14) שסתום ממסר משמש למילוי וריקון מהיר של הבלם הקפיצי (חניה וחירום) .
(15) מתג אזהרה מסמן תחילת בלימה מכנית כאשר הלחץ יורד מתחת לרמה שנקבעה מראש .
(16) שסתום פיקוד לנגרר מפקח על מערכת הבלימה של הנגרר .
(17) ראש חיבור המחבר בין מערכת הבלימה של הגורר לזו של הנגרר .
(18) מסנן אויר בזרנוק , מונע כניסת לכלוך למערכת הבלימה של הנגרר .
(19) שסתום בלימה לנגרר מפעיל את בלמי הנגרר על פי בקרת שסתום הפיקוד לנגרר .
(20) שסתום התאמה מקטין את כוח הבלימה של הסרן הקדימי בנגרר במקרה שיש  צורך בחלוקת עוצמת הבלימה .
(21) וסת עומס מפקח אוטומטית על לחץ הבלימה בהתאם לעומס על הסרנים .
(22) שסתום הפעלה לפיקוח על מערכות עזר .
(23) בוכנת הפעלה להפעלת מערכות עזר , כגון בלם פליטה .
שאלה טו - 147
מהם מרכיביה של מערכת הספקת האויר הדחוס במערכת בלמי אויר ואיך היא פועלת ? היכן , לאחר מילוי המיכלים , נמצא במערכת כזו אויר הספקה ?
תשובה טו - 147
מערכת הספקת אויר דחוס מתחילה במסנן אויר . מדחס מזרים אויר דחוס לפורק לחץ שמונע לחץ יתר וממנו לשסתום הגנה ארבע מעגלים שמשמש כשסתום על חוזר בעל קפיצי שסתומים חזקים וזה מבטיח שמירה לחץ ביטחון במעגלים השלמים כאשר אחד או יותר מעגלים נפרצו .השסתום מחלק אויר דחוס לארבע מעגלים נפרדים :
1. מעגל אויר למעצורים קידמיים .
2. מעגל אויר למעצורים אחוריים .
3. מעגל אויר לבלם חרום חניה .
4. מעגל שרותים , קפיצי אויר , דלתות , בלם מנוע .
כאשר המערכת מלאה אויר דחוס הלחץ מגיע עד שסתומי הפעלה . שסתום הבלימה הוא כפול לשני המעגלים שסתום בלם יד ושסתומי השרותים , בלם האטה , דלתות , קפיצי אויר . כאשר המערכת מלאה באויר הפורק פורק את עודף הלחץ והמדחס פועל בסרק כאשר הלחץ יורד מתחילהמדחס למלא שנית . המערכת מצוידת במד לחץ לכל מעגלי בלמי שירות ומנורת ביקורת וזמזם המזהירים על נפילת לחץ .
שאלה טו - 148
איך פועל וסת הלחץ במערכת בלמי אויר דחוס ? איזה חלקים שייכים למערכת כזו בגורר ואיך בנויה מערכת בלמי הנגרר הדו - זרנוקית ? מהם גווני ראשי החיבור לנגרר 
תשובה טו - 148
הוסת מונע לחץ יתר האויר במדחס עובר דרכו וזורם דרך שסתום על חוזר לפתח יציאה לעבר שסתום ארבע מעגלים , כאשר הלחץ במערכת עולה גובר הלחץ על דיאפרגמה בשסתום כנגד קפיץ ועודף הלחץ מתפרק לאויר חיצוני והמדחס פועל בסרק כאשר הלחץ במערכת יורד מתחיל המדחס למלא מחדש .
החלקים בגורר :
1. שסתום בלימה ראשי .
2. שסתום מימסר להפעלת מעצורי הנגרר .
3. וסת לחץ בלימה אוטומטי לפי משקל הרכב .
4. שני תאי בלימה לגלגלים קידמיים .
5. שני תאי בלימה משולבים בלם שרות ובלם יד מקסי לגלגלים אחוריים . התיפקוד על ידי ידית בלם יד .
החלקים בנגרר :
1. שסתום בלימה של הנגרר המופעל מלחץ שמגיע משסתום מימסר להפעלת מעצורי הנגרר שנמצא בגורר .
2. תאי בלימה כפולים . תא בלימה שרות שצמוד עליו תא בלימה קפיצי מקסי .
צינורות הנגרר :
1. צינור בצבע אדום המספק לחץ למיכל בניגרר בשביל להפעיל מעצורי הנגרר.
2. צינור פיקוד בצבע צהוב או כחול מהממסר בגורר ששולח לחץ פיקוד להפעלת בלמי הנגרר .
שאלה טו - 105 , טו - 106
לפניך וסת לחץ של מערכת בילום אויר דחוס עם תוספת לנפוח צמיגים . תאר את תפקידי הוסת , מצבו בשעת מילוי מיכלי האויר ובשעת יציאת האויר העודף !
לפי התמונה הסבר מהלך ניפוח צמיגים , מילוי המערכת באויר ממקור חיצוני וסדור הביטחון בפני לחץ יתר .
תשובה טו - 105 , טו - 106
תפקיד הוסת למנוע לחץ יתר . האויר מהמדחס מגיע לפתח (1) וזורם דרך שסתום על חוזר (15) לפתח יציאה למערכת (21) . כאשר הלחץ במערכת עולה גובר הלחץ על דיאפרגמה (2) כנגד קפיץ (1) ואז נפתח שסתום הפריקה (8) כנגד קפיץ (16) והמדחס מוציא את אויר החוצה דרך פתח (9) .
שסתום (10) משמש חיבור מהיר ואפשר לקבל בנקודה זו לחץ יותר גבוה עד 13 בר כדי לנפח צמיגים . אפשר דרכו להזרים אויר למערכת לשם חילוץ . ניפוח צמיגים מתאפשר רק בשעה שהשסתום מעביר את האויר לכיוון המכלים . הודות להברגת צינור הניפוח לחיבור המילוי (2 - 1) נדחפת צינורית (10) אחורה ולוחצת אגב כך את שסתום (11) על התושבת התחתית . היות ששסתום הבקרה (5) אינו פועל בשעת ניפוח צמיגים נפתח שסתום הפריקה(8) בשעה שהלחץ מגיע לגבול הלחץ הבטיחותי . 
כאשר המנוע אינו פועל ניתן למלא את המערכת באויר ממקור חיצוני דרך השסתום לניפוח צמיגים . במקרה זה מותר לחבר את צינור המילוי לחיבור (2 - 1) רק בצידה כזו שצינורית (10) לא תגרום להצמדת שסתום (11) אל התושבת התחתית. עכשיו נוצר מעבר חופשי בין חיבור הכניסה (1) חיבור יציאה (21) וחיבור צינור הניפוח (2 - 1) .
שאלה טו - 129 , טו - 130 , טו - 131 , טו 153
בתמונה שלפניך שסתום הגנה ארבע דרכי של דיאפרגמות . תאר את תפקידו ואת מבנהו .
תאר את מצב השסתום הנ"ל בשעה שהמערכת תקינה .
תאר את המצב בשסתום הנ"ל בשעה של פריצה באחד המעגלים .
מהם תפקידי שסתום ההגנה הארבעה - דרכי ומהם תפקידי שסתום הדריכה הכפול ?
תשובה טו - 129 , טו - 130 , טו - 131 , טו - 153
שסתום מחלק אויר דחוס מפורק הלחץ לארבע מעגלים נפרדים :
1. מעגל אויר מעצורים קידמיים .
2. מעגל אויר מעצורים אחוריים .
3. מעגל אויר בלם חירום חניה .
4. מעגל שירותים , קפיצי אויר .דלתןת , בלם מנוע .
תפקיד השסתום :
1. למנוע איבוד אויר כללי מהמעגלים השלמים גם כאשר אחד המעגלים או יותר נפרצו .
2. ליצור סדר ועדיפות במילוי אויר ראשוני ממצב ריק .
כאשר המערכת תקינה לחץ אויר מפורק הלחץ מתחיל לפתוח את השסתומים אחד אחר השני ללחץ ביטחון ובהמשך הלחץ עולה בכל המערכות יחד עד לחץ מערכת .כאשר המערכת ריקה בלמים קידמיים אחוריים מתמלאים לראשונה .
כאשר אחד המעגלים פרוץ שסתום הגנה של אותו מעגל חוסם את המעגל הפרוץ ובשאר המערכות הלחץ נישמר כלחץ ביטחון שמעל 4.5 - 5 בר . וכאשר הלחץ עולה מעל לחץ ביטחון עודף הלחץ יצא מהמעגל הפרוץ .
תפקיד שסתום הבלימה לספק לחץ אויר בצורה מבוקרת לפי מידת הלחיצה על הדוושה האויר מגיע לשסתום הדריכה דרך שני מעגלים ומיכלים נפרדים . בהפעלת שסתום הדריכה יוצא האויר למעגל בלימה קידמית ובנפרד למעגל בלימה אחורי . השסתום הראשון בשסתום דריכה מפעיל את השני בלחץ אויר כאשר מעגל שסתום הראשון אין לחץ אויר מופעל השסתום השני מיכנית .
שאלה טו - 163
תאר את תפקידו של שסתום הבלימה הראשי הכפול במערכת בלמי אויר הטיפול בו ודרך בדיקתו .
תשובה טו - 163
תפקיד שסתום הבלימה מספק לחץ אויר בצורה מבוקרת לפי מידת הלחיצה על הדוושה אויר מגיע לשסתום הבלימה דרך שני מעגלים ניפרדים מהשסתום האויר זורם למעגל בלימה קידמי ובנפרד למעגל בלימה אחורי . השסתום הראשון מפעיל את השני בלחץ אויר כאשר השסתום הראשון אינו פועל מחוסר אויר מופעל השני מכנית .
בבדיקה מרכבים מדי לחץ ביציאות מהשסתום ולוחצים בהדרגה על דוושת הבלם ובודקים עלית לחץ הדרגתי עד למקסימום . מרוקנים את המעגל הראשון ובודקים פעולת המעגל השני ולהיפך .
שאלה טו - 193
בתמונה א' שסתום בלימה ראשי כפול , בו שסתומי בקרת המעגלים מותקנים במקביל . בתמונה ב' הם מותקנים אחד מעל לשני . מהו ההבדל בפעולתם ? היכן ולמה מרכיבים שסתום ב' ?
תשובה טו - 193
שסתום א ' בעל 2 שסתומים מקבלים המופעלים ביחד על ידי מנוף מרכזי .
בשסתום ב' 2 שסתומים בתור הראשון מופעל מכנית ישירות דרך הדוושה , והשני מופעל פנומטי מלחץ אויר של המעגל הראשוני . השסתום הראשון מופעל קודם ולכן מחברים אותו לגלגלים אחוריים בגלל זה שסתום ב' מקובל יותר . כאשר המעגל הראשון אין אויר תקלההשסתום השני מופעל מכנית .
בבלימה האויר הדחוס ניכנס דרך מעבר (11) ויוצא למעצור הגלגל בפתח (21) לחץ אויר של השסתום הראשון מפעיל את השסתום השני ואז לחץ מהמיכל נכנס דרך פתח (12) ויוצא למעצור גלגלים קידמיים דרך פתח (22) .


שאלה טו - 87 , טו - 88 
בתמונה שלפניך שסתום ויסות כוח בלימה לפי מידת הטעינה של רכב עם בלמי אויר דחוס . מה תפקידו ואיך פועל שסתום מכני זה ? מה מציינים המספרים ?
בתמונה שלפניך שסתום ויסות כוח בלימה לפי מידת הטעינה של רכב עם בלמי אויר דחוס . מה תפקידו ואיך פועל שסתום פנוימטי זה שמותקן ברכב עם קפיצי אויר ? מה מציינים המספרים ?
תשובה טו - 87 , טו 88
תפקיד השסתום להתאים את כוח העצירה לבלימת הגלגלים האחוריים של הרכב לפי המשקל שעל הרכב כדי למנוע נעילת גלגלים בבלימה .
בשסתום (87) התיפקוד הוא מיכני כאשר השסתום עצמו מורכב לשילדה והזרוע מחוברת לסרן .
בשסתום (88) התפיקוד לפי הלחץ של כריות אויר שמגיע לפתחים (41) , (42) הלחץ בכריות עולה עם המשקל של הרכב .
האויר משסתום בלימה ראשי מגיע לפתח (1) יוצא מהווסת לפי המישקל על הרכב מפתח (2) לתאי הבלימה בגלגלים אחוריים עם עלית המישקל נע גליל בתוך מכלול בשסתום וזה משפיע על ויסות כוח הבלימה.
אופן פעולה :
בעלית המשקל נע הגלילון ימינה מרים בוכנית כנגד קפיץ והשסתום ניפתח ואז מגיע לחץ גבוה יותר לתא הבלימה בשחרור הבלמים יורד הלחץ בפתח אחד ואז הלחץ מתאי הבלימה מרים את השסתום מהתושבת והלחץ מישתחרר מפתח (2) לפתח (1) ולאויר החופשי .
שאלה טו - 152 , טו - 190 , טו 191
איזה צורות של התקיני עזר משמשים לשחרורו של תא הבלימה המשולב (מקסי) , ומדוע נחוצה בכלל מערכת מסוג זה ? איזה סוגי מדחסים משמשים במערכת בלם       אויר ?
תאר את תפקידו ואופן פעולתו של תא הבלימה המשולב שבתמונה .
איך - לאחר בלימת חרום - ניתן להכין את תא הבלימה שבתמונה כך , שאפשר יהיה לגרור את הרכב ?
תשובה טו - 152 , טו - 190 , טו - 191
בתא בלימה כפול מקסי החלק הקידמי מופעל מבלמי השירות מילחץ אויר שמגיע משסתום בלימה ראשי לפתח (11) החלק האחורי תא קפיץ מופעל על ידי קפיץ חזק שבולם באופן נורמלי את הגלגל . לחץ האויר משסתום בלם יד עובר דרך מימסר וניכנס לפתח (12) ומיתגבר על כוח הקפיץ והרכב יכול לנוע .
כאשר חסר אויר או כאשר מפעילים את בלם היד למצב חניה משחררים את האויר מתא הקפיץ ואז הקפיץ החזק בולם את הרכב .
בחרום שאין אויר ויש צורך לגרור את הרכב ניתן לשחרר את המעצור בכיוץ הקפיץ על ידי בורג חיצוני (1) לחילופין ניתן לכווץ את הקפיץ באספקת אויר דחוס מרכב חילוץ .
המדחסים המקובלים הם מדחסי בוכנה שמבוקרים בשסתומים על חוזרים הלחץ נקבע על ידי פורק לחץ .
שאלה טו - 115
תאר בעזרת התמונה את שסתום בלם החניה של שלושה מצבים שכולל גם שסתום בקרה , היכן הוא משמש , איך הוא בנוי , מה מצבו בשעת נסיעה ומה בשעת בקרה ?
תשובה טו - 115
השסתום מותקן במערכת מעצורי אויר ותפקידו להפעיל את בלם יד חירום חניה ומיועד לפעול עם ניגרר . במצב נסיעה שסתום בלם חניה מזרים אויר דחוס כפקודה למימסר שנמצא קרוב לתא הקפיץ שבבלם הכפול מקסי . הממסר מזרים אויר מקו בלם יד לתא הקפיץ והקפיץ מתכוץ והרכב יכול לנסוע . בהפעלת שסתום בלם חניה למצב חניה מוצאים את האויר מתא הקפיץ הקפיץ משתחרר ולוחץ בכוח על המעצור והרכב נבלם לשסתום בלם חניה שסתום נוסף (17) שתפקידו לבידוק מצב חניה במדרון . כאשר מושכים ידית השסתום מעבר לחניה מפעילים רק את מעצורי הגורר על ידי הקפיץ והמעצורים הפנומטים שבנגרר משוחררים , במצב זה במידה והרכב מידרדר במידרון יש להחליף מקום חניה .
בבדיקה של השסתום מרכיבים מד לחץ בקו בלם יד מפעילים את הידית לכיוון חניה הלחץ צריך לרדת בהדרגה לפני שהשסתום ננעל .

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

טרומפלדור בגליל-משנת 1913

סרט על אולטרה-סאונד תלת ממדי

ליקוי חמה 2009

טלסקופ החלל האבל

סגננות חשיבה ולמידה

הסכנה הגדולה הטמונה בעובש