איך בונים מצגת

יום שישי, 29 ביוני 2012

שאלות ותשובות בנושא מערכת בלמים המשך 2


שאלה טו - 194 , טו - 195
בתמונה שסתום ממסר של בלם החניה במערכת בלימת אויר . תאר את תפקידו , מבנהו ועקרון פעולתו .
בתמונה שלמעלה שסתום ממסר של בלם חניה במערכת בלימת אויר . תאר את פעולתו בשעת נסיעה ובשעת חניה .
תשובה טו - 194 , טו - 195
תפקיד המימסר לזרז הפעלת תא הבלימה הכפול מקסי בגלל המרחק הגדול שבין ידית בלם יד למקום הפעלה בגלגלים אחוריים המימסר מגן גם על המערכות שאחריו .
אופן הפעלה בזמן נסיעה :
לחץ האויר פיקודי מידית בלם יד מגיע לפתח (4) הלחץ מוריד בוכנה (1) ושסתום |(2) מתיישב על גומיה (4) מוריד אותה כנגד קפיץ (5) , במצב זה ניסגר לראשונה פתח שיחרור שסתום (2) ונפתח פתח הספקה שסתום (3) ואויר משסתום הגנה נכנס לפתח (1) ויוצא מפתח (2) לתא בלימה כפול מקסי ומכווץ את הקפיץ והמעצור משוחרר .
אופן הפעלה בשעת חניה :
בהפעלת הידית למצב חניה ידית בלם יד משחררת את לחץ הפיקוד שמגיע לפתח (4) ואז לחץ האויר שנמצא במקסי וגם בפתח (2) מרים בוכנה מספר (1) לראשונה ניסגר שסתום הספקה (3) ובהמשך ניפתח שסתום שיחרור (2) והאויר מתא הקפיץ משתחרר לאויר חיצוני דרך פתח (3) והקפיץ במקסי בולם את הגלגל .
שאלה טו - 104
לפניך שסתום בלימה ידני של מערכת בילום אויר דחוס . הסבר את תפקידו מבנהו ופעולתו .
תשובה טו - 104
עם שסתום בלימה ידני זה ניתן לבלום את הניגרר מבלי לבלום את הגורר .
אופן פעולה :
בגמן הפעלה בסיבוב ידית (10) לכיוון נעילה נלחץ קפיץ (9) שמעביר את התנועה לתותב שסתום (5) שפותח את שסתום (4) ואז נחסם פתח שיחרור לחץ אויר לאויר חיצוני (14) בהמשך הסיבוב יורד שסתום (4) ונפתח פתח כניסה אויר דחוס (1) לעבר פתח הפעלת בלמי הניגרר (2) באותו הזמן נבנה לחץ מתחת לבוכנה(6) כנגד קפיץ (9) כדי לבקר את חוזק הבלימה .
בשיחרור בלמים מסובבים את הידית לראשונה נחסם פתח הכניסה על ידי שסתום (4) ונפתח פתח שחירור אויר החוצה על ידי שסתום (4) ונפתח פתח שחירור אויר החוצה דרך שסתום תותב (5) והאויר משתחרר מפתח יציאה (14) .
שאלה טו - 107
תאר את מבנהו , מיקומו , תפקידו ואופן פועלתו של השסתום לשיחרור מהיר במערכת בלם אויר דחוס .
תשובה טו - 107
כדי לשחרר אויר במהירות מתאי בלימה גדולים הרחוקים משסתום בלימה ראשי משחררים את האויר הדחוס במקום הקרוב ביותר לתא הבלימה .
אופן פעולה :
בזמן הפעלת שסתום הבלימה מגיע הלחץ לפתח (4) והלחץ דוחף את שסתום (3) למטה כנגד קפיץ (1) פתח שחרור (6) נחסם והלחץ יוצא דרך פתח (5) לתאי הבלימה בגלגלים .
בשחרור דוושת הבלם הלחץ מתאי הבלימה ביחד עם קפיץ (1) מרים את שסתום (3) פתח הכניסה (4) נסגר ופתח שיחרור (6) ניפתח לאויר החיצוני .
שאלה טו - 188
התמונה מייצגת מחבר בדיקה אוניברסלי למערכת בלמי אויר . תאר פעולתו .
תשובה טו - 188
מחבר זה מאפשר חיבור מהיר למערכת כדי לחבר מדי לחץ לבדיקה או כדי להכניס ולהוציא אויר פעולת השסתום שדומה לשסתום בשם שריידר שנמצא בצמיגי הרכב . בזמן חיבור מסירים כיסוי מגן (a) מפלסטיק ומחברים בהברגה חיבור חיצוני תוך כדי התחברות יורד טובלן © ונפתח מעבר אויר דרך שסתום (e) שנפתחו נגד קפיץ (d) .
שאלה טו - 98
תאר את תפקידו ואופן פעולתו  של מגביל הלחץ במערכת בלמי האויר שבתמונה .
תשובה טו - 98
השסתום משמש מגביל או מוריד לחץ .
אופן הפעולה :
כאשר לחץ האויר ביציאה מהשסתום גבוה יותר מאשר כוח קפיץ (3) דיאפרגמה (2) זזה כנגד קפיץ (3) אז שסתום (1) סוגר את כניסת האויר והלחץ ביציאה נשאר נמוך וקבוע .
שאלה טו - 196
בתמונה ראש חיבור זרנוק לחץ אויר בין הגורר לנגרר . איזה ראש מיוצג , מה צבעו , מבנהו ופעולתו ?
תשובה טו - 196
הראש יוצר קשר הספקת לחץ ציבעו אדום בין הגורר לנגרר ואין אפשרות להחליפו בראש החיבור השני שמשמש לקו הספקת פיקוד לנגרר .
על ידי בליטה (4) בזמן התחברות יורד שסתום (7) כנגד קפיץ (8) וזורם הספקת לחץ אויר דחוס למיכל בנגרר בזמן שיחרור החיבור לוחץ קפיץ (8) את שסתום (7) לתושבת (6) והמעבר נחסם . לאחר ניתוק חיבים לסגור בכיסוי את החיבור ולחבר את הראש לתל מיוחד כדי להבטיח ניקיון החיבור .
שאלה טו - 197
 בתמונה ראש חיבור זרנוק לחץ אויר בין הגורר לנגרר . איזה ראש מיוצג , מה צבעו , מבנהו ופעולתו ?
תשובה טו - 197
הראש יוצר קשר הספקת לחץ פיקוד בקרה לעצירת הנגרר ציבעו צהוב . בזמן התחברות נצמדת גומיה (6) לגומיה (4) ונמנע איבוד לחץ . לאחר ניתוק חיבים לסגור בכיסוי את החיבור ולחבר את הראש לתל מיוחד כדי להבטיח ניקיון החיבור .
שאלה טו - 97
תאר בפרוטרוט את מערכת בלמי האויר שבתמונה .
תשובה טו - 97
בתרשים מתוארת מערכת בלמי אויר דחוס כפולה דו - זרנוקית .
(1) מדחס אויר .
(2) משאבה נגד קפיאה מותקנת במקביל לקו שבין המדחס לווסת שגורמת להוספת חומר נגד קפיאת הנוזל שבאויר .
(3) וסת לחץ אויר .
(4) שסתום הגנה ארבע דרכי מספק לחץ אויר לארבעה מעגלים שונים ומבטיח אותם בפני אובדן לחץ .
(5) מיכל אחסון .
(6) מגופה להורקת מים .
(7) שסתום ידני להפעלת בלמנוע .
(8) בוסטר בלמנוע .
(9) מד לחץ .
(10) שסתום חד כיווני מבטיח זרימת אויר לכיון הרצוי בלבד .
(11) תא או צילנדר הבלימה מספק את הכוח הדרוש לבלימה בהתאם ללחץ האויר שסופק לו .
(12) נורת אזהרה .
(13) מתג בקרה פנאומטי המפעיל את המד לחץ ונורת אזהרה .
(14) שסתום החניה .
(15) שסתום בלם השירות מופעל מגיע אויר דחוס בדרכים נפרדות אל תאי הבלימה הקדמיים והאחוריים ובאותו זמן להתקן הפיקוד לנגרר .
(16) התקן הפיקוד לנגרר שגורם לבלימת הנגרר כתוצאה מהפעלת אחד משסתומי הבלימה או בשעת התנתקות הנגרר .
(17) וסת לחץ בהשפעת העומס על הרכב מתאים את לחץ האויר לכוח הבלימה הנדרש .
(18) תא בלימה אחורי מקסי המשולב עם קפיץ משוחרר במצב נסיעה .
(19) שסתום ממסר שגורם להספקת אויר לתאי הבלימה ממכל קרוב בשעת הפעלת שסתום הבלימה ולשחרור האויר דרכו במהירות בשעת שחרור שסתום הבלימה מותקן על הסרו אחורי .
(20) מחבר מהיר ביו הגורר לנגרר .
(21) מחבר מהיר ביו הגורר לנגרר .
(22) שסתום שיחרור מהיר מותקן על הסרן הקידמי .
שאלה טו - 108
תאר את תפקידו , את עקרון המבנה ואת מצב שסתום פיקוד הנגרר של מערכת דו - זרנוקית בזמן נסיעה . כמו כן ציין מה תפקידו של שסתום 2 .
תשובה טו - 108
שסתום פיקוד זה נמצא בניגרר והוא מפעיל את מעצורי הנגרר . ליחדה 5 חיבורי לחץ אויר .
(1) אספקת לחץ אויר מהגורר קו אדום בלם יד .
(2 - 1) חיבור אויר למיכל אויר של הנגרר .
(2) חיבורים לתאי הבלימה של הנגררים .
(4) חיבור פיקוד משסתום הבלימה של הגורר .
שסתום מ"ס 2 משמש כדי לכוון הפעלת בלמי הנגרר שיפעלו קצת לפני בלמי הגורר .
אופן פעולה :
לחץ האויר בקו בלם יד מגיע לפתח מספר (1) שבשסתום ודוחף את בוכנה (11) כנגד כוח קפיץ (9) למטה ולחץ אויר עובר דרך גומיה (12) שפועלת כשסתום חד כיוני והלחץ יוצא דרך פתח (2 - 1) למיכל אויר בנגרר . ובתא הבלימה האויר משתחרר דרך השסתום ויוצא החוצה דרך פתח (3) .
בבלימה על ידי בלם יד או בלם רגל מגיע לחץ פיקוד משסתום הגורר לפתח (4) בשסתום הנגרר מול בוכנת בקרה (10) ולוחץ את השסתום (13)לכיוון שסתום (7) לראשונה ניסגר פתח שחרור לחץ אויר (3) ונפתח שסתום (6) ולחץ אויר ממיכל הנגרר מפתח (1-2)עובר לפתח (2) לעבר תא בלמי השירות של הנגרר .
אופן פעלת בקרת לחץ הבלימה ואפשרות הכיוון (יחידה 2) :
בזמן הפעלת הבלמים הלחץ מגיע לפתח (2) עובר דרך קדח (5) לתא # וכאשר מתגבר על שסתום (2) כנגד קפיץ (1) שאת חוזקו ניתן לכוון בבורג (3) הלחץ הזה שחוזקו תלוי בחוזק קפיץ חלש יותר ופועל כנגד ירידת בוכנה (10) המפעילה את הבלמים . על ידי כיוון הלחץ בבורג (3) ניתן לקדם את הבלימה בנגרר כדי למנוע התחלקות .
כאשר מנתקים את צינור הנגרר קו אספקה אין לחץ בפתח (1) ואז קפיץ (9) דוחף בוכנה (11) למעלה על שסתתתום צלחת (7) מתישב על שסתום (13) פתח השחרור נסגר ובהמשך נפתח שסתום (7) ולחץ אויר ממיכל עולה מפתח (1-2) זורם לפתח (2) והלחץ מפעיל מידי את מעצור השירות של עגלה .
שאלה טו - 189
בתמונה שסתום על חוזר עם מעקף למערכת הספקת אויר לבלמים . היכן הוא מותקן מה תפקידו ומה מייצגים שלושת המצבים ?
תשובה טו - 189
המיתקן הזה נמצא בין שני מיכלים במערכת מעצורי אויר ותפקידו לעכב את מילוי המיכל הריזרבי כל עוד הלחץ במיכל הראשון לא הגיע ל - 5 בר .
בתמונה א' : רואים מצב שבו מתמלא המיכל הראשון וקפיץ (5) סוגר את הדיאפרגמה (3) ואת המעבר למיכל השני .
בתמונה ב' : הלחץ במיכל הראשון 5 ב4ר שיתגבר על קפיץ (5) דיאפרגמה (3) ניפתחה והמיכל השני מתמלא .
בתמונה ג' : כאשר הלחץ במיכל הראשון יורד בזמן צריכת אויר גדולה ניפתח שסתום על חוזר (1) ואויר זורם מהמיכל המשני לראשון .
שאלה טו - 140
לפניך תרשים של מערכת מניעת נעילת גלגלים של רכב כבד עם בלמי אויר דחוס . מנה שמות חלקי המערכת , תפקידו ופעולתו של כל אחד מהם .
תשובה טו - 140
המערכת מונעת נעילת גלגלים בבלימה בצורה אלקטרונית המערכת נקראת S.B.A או S.S.A  הבקרה נעשית בעזרת חישנים (2) הנמצאים מול טבעת בעלת 100 שיניים (4) המסתובבת עם הגלגל . כאשר הגלגל נינעל החישן מודיע למרכז בקרה אלקטרוני וזה גורם להפעלת שסתום חשמלי (3) במערכת הבלימה של אותו גלגל ולחץ הבלימה בו עולה ויורד בתדירות של 4 עד 12 פעמים בשניה בדי לשמור שהחלקה לא תעלה על 30% .
שאלה טו - 139
לפניך שסתום בקרת לחץ מדגם "בוש" של מערכת מניעת נעילת גלגלים ברכב כבד עם בלמי אויר דחוס . תאר מיקומו , תפקידו ופעולתו השתמש בספרות .
תשובה טו - 139
לחץ אויר משסתום רגל (8) נכנס לשסתום ויוצא לגלגלים דרך פתחים (21) , (22) כאשר הגלגלים ננעלים מגיע זרם ממרכז בקרה אלקטרוני ומפעיל שסתום חשמלי (5) שגורם לסגירת שסתום (2) ואז הבלימה נחלשת כאשר הלחץ מבלמי הגלגלים משתחרר מפתח (3) . שסתום בקרה (4) שומר את הלחץ בגלגל שמאלי ושסתום בקרה (6) שומר את הלחץ בגלגל ימיני .תדירות הפעולה בהפעלה ושיחרור 4 - 12 פעמים בשניה . שסתום כזה נמצא על כל סרן ומפעיל שני גלגלים .
 שאלה טו - 101
בתמונה רכב מצוייד במנגנון למניעת נעילת הגלגלים בשעת הבלימה . מנה את שמות חלקיה ותאר מספר מלים את דרך פעולתה ומעלות המערכת .
תשובה טו -  101
המערכת בעלת בקרת בלימה אלקטרונית מסוג S.B.A  שמונעת נעילת גלגלים בזמן בלימה כאשר אחד הגלגלים ננעל לחץ הבלימה לאותו גלגל עולה ויורד בתדירות של 4 - 12 פעמים בשניה .
(1) מערכת בקרה הידרואלית בעלת שסתום חשמלים .
(2) מערכת בקרה אלקטרונית .
(3) נורת בקרה אלקטרונית .
(4) חישן סיבובי גל הינע סופי לשני גלגלים האחוריים .
(5) משאבת בלימה מרכזית בעלת בגבר .
(6) משאבת בלימה לגלגל קידמי .
(7) חישנים לסיבובי גלגלים קידמיים .
שאלה טו - 65
איך בודקים תקינות פעולתו של מתג אור הבלימה במערכת בילום הידראולית ואיך יש להכין את המערכת לקראת בדיקתה בכביש או על מיתקן ?
תשובה טו - 65
מתג אור בלימה צריך להדליק את אור בלם האחורי בלחץ נמוך במבחן בלמים יש לבדוק מהלך חופשי של הדוושה , שלמות של הצינורות ללא דליפה , ניקוז אויר וכמות נוזל הבלמים במיכל רזרבי בגובה הדרוש , כיוון מעצורים , הגלגלים שלמים , לחץ אויר נכון , וגלגלים מאוזנים .
שאלה טו - 63
תאר תהליך בדיקת "שסתום ויסות לחץ בלימה" במערכת הידראולית .
תשובה טו - 63
בבדיקה יש להתיחס להוראות לגבי גודל הלחצים משתמשים במספר מדי לחץ שאותם מחברים לפתיחי ניקוז האויר וביציאת ממשאבה מרכזית וכאשר לוחצים על דוושת משאבה מרכזית בודקים את מידת הלחץ המיוחסת לגלגלים אחוריים ביחס לקידמיים .
שאלה טו - 75
מהו המבדיל בין מוצק , נוזל וגז , תאר את העקרון של המכבש ההידראולי ! מהי יחידת הלחץ ?
תשובה טו - 75
מוצק שומר על צורתו וניפחו בגלל הצפיפות של פרודות החומר .
נוזל שומר על ניפחו ולא על צורתו , החומר פחות צפוף .
גז אינו שומר את צורתו ואת ניפחו בגלל צפיפות חומר קטנה .
נמכבש ההידרואלי מגדיל את הכוח על חשבון הדרך הכוח גדל לפי היחס בין ריבוע קוטר בוכנה אחת ביחס לריבוע קוטר בוכנה שניה . 
יחידות הלחץ פסקל , קילו פסקל , בר .
שאלה טו - 76
מה זה חומו של גוף ? כיצד ניתן ליצור חום ואיך ניתן להעבירו מגוף אחד למשנהו ? איזה חומרים הם מוליכי חום טובים ואיזה מוליכי חום רעים ?
תשובה טו - 76
חום הגוף נוצר לפי כמות אנרגיה שבו והיא נמדדת בג'אול ג'אול שווה ניטון מטר .
חום ניתן לקבל :
1. על ידי חיכוך בין גופים .
2. פעלת כימית על ידי שריפה .
3. בזרימת זרם חשמלי .
החום עובר בצורות הבאות :
1. על ידי קרינה כמו במנורה .
2. על ידי זרימה כמו במערכת קירור מים .
3. על ידי הולכה .
מולכי החום הטובים : כל המתכות ובמיוחד כסף , נחושת , חמרן .
מובדדים טובים רוב על מתכות שהם אסבסט , קרמיקה , אויר עומד .אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

טרומפלדור בגליל-משנת 1913

סרט על אולטרה-סאונד תלת ממדי

ליקוי חמה 2009

טלסקופ החלל האבל

סגננות חשיבה ולמידה

הסכנה הגדולה הטמונה בעובש