איך בונים מצגת

יום שבת, 24 באפריל 2010

דיני תעבורה - הובלת מטען בבטיחות

תקנה 85 לתקנות התעבורה קובעת הוראות ברורות לגבי הובלת מטען , משקל המטען , חלוקתו וסידורו כדי שיתאמו לרכב .

האחריות להובלת מטען כחוק חלה על הנהג וגם על בעל הרכב או מי שהשליטה על הרכב בידו .

כאשר מובילים מטען שאינו חורג יש להקפיד על הדברים הבאים :

1 . שמבנה הרכב ואביזריו יתאימו להובלת המטען בבטיחות .

2 . שהמטען לא יחרוג מהדפנות הצדדיים של הרכב ולא יבלוט יותר ממטר אחד מקצהו האחורי והקדמי .

3 . שהגובה מפני הדרך ועד לנקודה הגבוה ביותר לא יעלה על 2.50 מטר ברכב שמשקלו הכולל המותר עד 1,500 ק"ג . ברכב שמשקלו הכולל מ 1,501 ק"ג ועד 3,500 ק"ג גובה המטען לא יעלה על 3 מטר . ברכב שמשקלו הכולל מ 3,501 ק"ג ועד 8,000 ק"ג גובה המטען לא יעלה על 3.50 מטר . ברכב שמשקלו הכולל המותר עולה על 8,000 ק"ג גובה המטען לא יעלה על 4 מטר .

4 .שהמטען או מכסהו לא יגביל את שדה הראיה של הנוהג ברכב מלפניו ומצדדיו ולא יחסום את הכניסה והיציאה מתא הנהג .

5 . שהמטען או מכסהו לא יסתירו את הפנסים , לוחיות זיהוי ומחזירונים וכל סימון אחר למטרת בטיחות של כלי הרכב .

6 . שחלוקת המשקל של המטען וסידורו מאפשרים הובלת המטען בבטיחות וביציבות

7 . שהמטען , מכסהו ומכסה הרכב , מחוזקים היטב באופן שלא יפלו ולא יתרופפו בזמן הנסיעה או מהרוח .

8 . שמשקלו של הרכב פלוס המטען המובל בו לא יעלה על המשקל הכולל המותר לפי רשיון הרכב .

9 . שגובה המטען בתפזורת לא יעלה על גובה דפנות הארגז לרבות הסולמות שהותקנו כדין ברכב והמטען מכוסה בכיסוי מטעים .

כאשר מובילים מטען חורג כאשר רוחב המטען בין 2.50 מטר ל 3.40 מטר ברכב מסחרי שמשקלו הכולל מעל 15 טון יש להקפיד על הדברים הבאים :

1 . שהמטען מהווה יחידת רוחב אחת ושלא יחרוג מ 45 ס"מ מהדפנות בכל צד .

2 . יוצב שלט מחזיר אור לפני ואחרי הרכב בו כתוב " זהירות מטען רחב" .

3 . בזמן תאורה יותקנו בנקודות הקיצוניות של המטען פנסי רוחב ובצדי המטען תאורה היקפית .

כאשר מובילים מטען חורג כאשר רוחב המטען מעל 3.40 ברכב מסחרי שמשקלו הכולל מעל 15 טון יש להקפיד על הדברים הבאים :

1 . יש לקבל היתר מקצין משטרה וההובלה תתבצע בהתאם לתנאי ההיתר .

2 . יוצב שלט מחזיר אור לפני ואחרי הרכב בו כתוב " זהירות מטען רחב" .

3 . הרכב ילווה כל הזמן על ידי רכב אחר , שיסע מאחוריו בכביש חד סטרי ומלפניו בכביש דו סטרי .

4 . בזמן תאורה יותקנו בנקודות הקיצוניות של המטען פנסי רוחב ובצדי המטען תאורה היקפית .

כאשר מובילים מטען חורג גבוה כאשר גובה המטען מפני הדרך עד 4.80 מטר ברכב מסחרי שמשקלו הכולל מעל 15 טון יש להקפיד על הוראות התמרורים וכניסה לקטעי דרך המוגבלים .

כאשר מובילים מטען חורג כאשר גובה המטען מעל 4.80 מטר ברכב מסחרי שמשקלו הכולל מעל 15 טון יש לקבל היתר מן המשטרה וההובלה תתבצע בהתאם לתנאי ההיתר

כאשר מובילים מטען ארוך חורג ברכב מסחרי יש למלא את התנאים הבאים :

1 . שהמטען אינו חורג משליש אורכו של משטח ההטענה ושאורך הרכב ביחד עם המטען החורג לא יעלה על 20 מטרים .

2 . הרכב יסומן בשלטים מקדימה ומאחורה שבהם כתוב "זהירות מטען ארוך" .

3 .ברכב יותקנו שני מחזירורים בקצוות המטען מלפנים אם המטען חורג מלפני הרכב ושני מחזירורים בקצוות המטען מאחור אם המטען חורג מאחורי הרכב .

כאשר מובילים מטען ארוך חורג מעל 20 מטר , יש לקבל היתר מן המשטרה וההובלה תתבצע בהתאם לתנאי ההיתר והרכב יסומן בשלטים מקדימה ומאחורה שבהם כתוב "זהירות מטען ארוך" . ברכב יותקנו שני מחזירורים בקצוות המטען מלפנים אם המטען חורג מלפני הרכב ושני מחזירורים בקצוות המטען מאחור אם המטען חורג מאחורי הרכב .

כאשר מובילים מטען חריג שרוחבו עולה על 3 מטרים או ארכו עולה על 20 מטרים יש להתקין על גג הנהג מתקן המפיץ בכל עת אור צהוב מהבהב או מסתובב .

הובלת מכולות

מותר להוביל מכולה ברכב בתנאים אלה :

1 . הרכב אושר ברשיונו להוביל מכולות ובהתאם לתנאי האישור .

2 . לא יהיה בארגז הרכב דפנות או דלתות בשעת הובלת המכולות .

3 . המכולה לא תבלוט מן החלק האחורי של הרכב .

4 . בשעת הובלת המכולה יהיו התקני החיבור הסובב צמודים למכולה ונעולים .

5 .רוחב המכולה אינו עולה על 2.50 מטר .

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

טרומפלדור בגליל-משנת 1913

סרט על אולטרה-סאונד תלת ממדי

ליקוי חמה 2009

טלסקופ החלל האבל

סגננות חשיבה ולמידה

הסכנה הגדולה הטמונה בעובש