איך בונים מצגת

יום חמישי, 1 באפריל 2010

גרירה וחילוץ
גרירה וחילוץ תקנות תעבורה

קבוצה א' כ.ג.נ. (כושר גרירה נשלטת) ק"ג 850 עד 2500 ק"ג אין חילוץ .

קבוצה ב' כ.ג.נ. 2501 ק"ג ומעלה יש לו כננת לחילוץ .

גרירה נשלטת העברת רכב מנועי המאפשר שליטת הרכב הגורר ברכב הנגרר וכן הובלה בתמורה של רכב מנועי מקולקל על גבי רכב מסחרי .

בקבוצה א' הרכב שנגרר יכול להיות פי 3 מכושר גרירה נשלט זאת אומרת עם יש לו 1,000 ק"ג כ.ג.נ. יכול להיות משקל הרכב הנגרר 3,000 ק"ג .

בקבוצה ב' הרכב שנגרר יכול להיות פי 4 מכושר גרירה נשלט זאת אומרת עם יש לו 4,000 ק"ג כ.ג.נ. יכול להיות משקל הרכב הנגרר 16,000 ק"ג .

גרירה העברת רכב מנועי על ידי משיכתו באמצעות רכב אחר כאשר הרכב הגורר אינו שולט בהיגוי הרכב הנגרר .

חילוץ כל הפעולות הקשורות בחילוץ רכב או בהבאתו למצב גרירה או גרירה נשלטת או למצב של נסיעה . למעט הכנת רכב לגרירה .

הכנת רכב לגרירה
כל הפעולות הדרושות להבאת הרכב הנמצא על הדרך או על שוליו למצב של גרירה או גרירה נשלטת במשך זמן שאינו עולה על 20 דקות .

מכונה נגררת מכונה בין שהיא מופעלת בכוח מכני ובין אם לא שאינה מיועדת להובלה ושאינה מסוגלת לנוע בכוחות עצמה ומיועדת להיגרר .

אמצעי החיבור יסומנו בסימון צבעוני בולט לעין ויוארו בזמן תאורה .

גרירה בחצי מתלה :

1. וודא שאין נזילות שמן-דלק.

2. נתק מצברים ,סכנת התלקחות , כתוצאה מחוטים קרועים נושאי זרם .

3. קשירת הגה ע"י חבל או מתקן .

4. סע כברת דרך קצרה עצור בדוק שנית את מצב הקשירה וודא שהרכב הנגרר לא שקע מעט .


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

טרומפלדור בגליל-משנת 1913

סרט על אולטרה-סאונד תלת ממדי

ליקוי חמה 2009

טלסקופ החלל האבל

סגננות חשיבה ולמידה

הסכנה הגדולה הטמונה בעובש