איך בונים מצגת

יום שבת, 10 באפריל 2010

דרגות רשיונות נהיגה והתנאים לקבלתם

דרגות רשיונות נהיגה מחלקות באותיות א' עד ג' ובמספרים 1 עד 11 ו 13 .

דרגת הרשיון א' רשאי לנהוג באופנוע עד 50 סמ"ק כאשר גיל מינימלי ללימוד , מבחן והוצאת רשיון נהיגה הוא 16 שנים . תנאים נוספים : מי שלא מלאו לו 17 שנים חייב בהסכמת הורים ומי שלא מלאו לו 18 שנים אסור לו להרכיב נוסע .

דרגת הרשיון ב' רשאי לנהוג באופנוע שנפח מנועו עד 500 סמ"ק , בתלת אופנוע ובאופנוע עם רכב צדי וגם ברכב לפי דרגת רשיון א' כאשר גיל מינימלי ללימוד , מבחן , והוצאת רשיון נהיגה הוא 18 שנים .

דרגת הרשיון ג' רשאי לנהוג באופנוע שנפח ממנועו עולה על 500 סמ"ק וגם ברכב לפי דרגת רשיון א' + ב' כאשר גיל מינימלי ללימוד 18 שנים וגיל מינימלי למבחן והוצאת רשיון נהיגה הוא 21 שנים . תנאים נוספים : חייב בותק נהיגה של שנה אחת לפחות על דרגה ב' בטרם ייבחן לדרגה ג' , חדות עין כבדרגות 3 ומעלה .

דרגת הרשיון 1 (א) רשאי לנהוג במכונית ניידת + משא נוע כאשר גיל מינימלי ללימוד , מבחן והוצאת רשיון נהיגה 16 שנים .

(ב) רשאי לנהוג בטרקטור , גם אם צמוד אליו גרור כאשר גיל מינימלי ללימוד ומבחן נהיגה 15 שנים והוצאת רשיון נהיגה 16 שנים . תנאים נוספים : חייב קורס עיוני ומעשי ומבחן בטרקטור .

(ג) רשאי לנהוג בטרקטורון רק למי שמלאו לו 17.5 שנים .

דרגת הרשיון 2 רשאי לנהוג בנוסעים פרטי + פרטי דו שימושי + חשמלי + מדברי ומסחרי עד 4000 ק"ג + אוטובוס זעיר + טרקטורון כאשר מסיעים עד 8 אנשים למעט הנהג + גרור עד 1500 ק"ג . וגם ברכב שדרגת הרשיון 1 (א) כאשר גיל מינימלי ללימוד נהיגה 16.5 שנים וגיל מינימלי למבחן והוצאת רשיון נהיגה 17 שנים .

לכל דרגות רשיון הנ"ל חדור הראייה לא יהיה גרוע מ 6/12 בעין אחת לפחות , שדה הראיה לא יפחת מ 120 מעלות בכיוון אופקי . רשאי להסתייע במשקפיים או בעדשות מגע כדי להתאים את ראייתו לחדות הראיה הנחוצה .

דרגת הרשיון 3 רשאי לנהוג במסחרי מעל 4000 ק"ג ועד 1499 ק"ג + אוטובוס זעיר + רכב מדברי + רכב חשמלי ובלבד שמספר הנוסעים בהם אינו עולה על 11 נוסעים בנוסף לנהג + גרור עד 4000 ק"ג וגם ברכב שדרגת הרשיון 1 (א) + 2 כאשר גיל מינימלי ללימוד נהיגה 17 שנים , למבחן נהיגה 17.5 שנים והוצאת רשיון נהיגה 18 שנים

דרגת הרשיון 13 רשאי לנהוג במסחרי מעל 15000 ק"ג וגם ברכב שדרגת הרשיון 1 (א) + 2 + 3 כאשר גיל מינימלי להוצאת רשיון נהיגה 19 שנים . תנאים נוספים : תושב הארץ + ותק שנה על דרגת רשיון 3 + קורס עיוני ברכב כבד + אישור רפואי מהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים + מבחן מעשי .

דרגת הרשיון 4 רשאי לנהוג במסחרי מעל 4000 ק"ג כאשר תומך נתמך או גורר גרור

וגם ברכב שדרגת הרשיון 1 (א) + 2 + 3 + 13 כאשר גיל מינימלי ללימוד 18 שנים וגיל מינימלי למבחן והוצאת רשיון נהיגה הוא 20 שנים . תנאים נוספים : תושב הארץ + ותק שנה על דרגת רשיון 13 + קורס עיוני ברכב כבד + אישור רפואי מהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים + מבחן מעשי .

דרגת הרשיון 5 רשאי לנהוג במונית + רכב סיור וגם ברכב שדרגת הרשיון 1 (א) + 2 כאשר גיל מינימלי ללימוד נהיגה 18 שנים , למבחן נהיגה 20 שנים והוצאת רשיון נהיגה 21 שנים . תנאים נוספים : תושב הארץ + וותק של שנתיים בדרגות רשיון 2 , 3 + 8 שנות לימוד לפחות + אישור רפואי מהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים + קורס עיוני רכב ציבורי .

דרגת הרשיון 6 רשאי לנהוג באוטובוס וגם ברכב שדרגת הרשיון 1 (א) + 2 + 3 + 5 + 7 + 11 כאשר גיל מינימלי ללימוד נהיגה 18 שנים , למבחן נהיגה 20 שנים והוצאת רשיון נהיגה 21 שנים . תנאים נוספים : תושב הארץ + וותק של שנתיים בדרגות רשיון 2 , 3 + 8 שנות לימוד לפחות + אישור רפואי מהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים + קורס עיוני רכב ציבורי .

דרגת הרשיון 7 רשאי לנהוג בטיולית , מסחרי מעל 4000 ק"ג המורשה להסיע מעל 12 נוסעים + רכב מדברי וגם ברכב שדרגת הרשיון 1 (א) + 2 + 3 + 13 הערה : בנובמבר 1987 נקבע בתקנות שיותר לא תינתן רשיון נהיגה דרגה 7 .

דרגת הרשיון 8 רשאי לנהוג בכלי רכב שפורטו לרשיון נהיגה מדרגות 5 + 3 וגם ברכב שדרגת הרשיון 1 (א) + 2 כאשר גיל מינימלי ללימוד נהיגה 18 שנים , למבחן נהיגה 20 שנים והוצאת רשיון נהיגה 21 שנים . תנאים נוספים : תושב הארץ + וותק של שנתיים בדרגות רשיון 2 , 3 + 8 שנות לימוד לפחות + אישור רפואי מהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים + קורס עיוני רכב ציבורי .

דרגת הרשיון 9 רשאי לנהוג בכלי רכב שפורטו לרשיון נהיגה מדרגות 5 + 4 וגם ברכב שדרגת הרשיון 1 (א) + 2 + 3 + 13 כאשר גיל מינימלי ללימוד נהיגה 18 שנים , למבחן נהיגה 20 שנים והוצאת רשיון נהיגה 21 שנים . תנאים נוספים : תושב הארץ + וותק של שנתיים בדרגות רשיון 2 , 3 + 8 שנות לימוד לפחות + אישור רפואי מהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים + קורס עיוני רכב ציבורי .

דרגת הרשיון 10 רשאי לנהוג בכלי רכב שפורטו לרשיון נהיגה מדרגות 5 + 4 וגם ברכב שדרגת הרשיון 1 (א) + 2 + 3 + 13 + 5 + 7 + 11 כאשר גיל מינימלי ללימוד נהיגה 18 שנים , למבחן נהיגה 20 שנים והוצאת רשיון נהיגה 21 שנים . תנאים נוספים : תושב הארץ + וותק של שנתיים בדרגות רשיון 2 , 3 + 8 שנות לימוד לפחות + אישור רפואי מהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים + קורס עיוני רכב ציבורי .

דרגת הרשיון 11 רשאי לנהוג באוטובוס + אם נוהג במסחרי עד 4000 ק"ג ועד 10 נוסעים וגם ברכב שדרגת הרשיון 1 (א) + 2 + 5 כאשר גיל מינימלי ללימוד נהיגה 18 שנים , למבחן נהיגה 20 שנים והוצאת רשיון נהיגה 21 שנים . תנאים נוספים : תושב הארץ + וותק של שנתיים בדרגות רשיון 2 , 3 + 8 שנות לימוד לפחות + אישור רפואי מהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים + קורס עיוני רכב ציבורי .

לכל דרגות רשיון הנ"ל חדור הראייה לא יהיה גרוע מ 6/12 בכל אחת משתי העיניים , שדה הראיה לשתי העיניים ייחד לא יפחת מ 140 מעלות בכיוון אופקי . רשאי להסתייע במשקפיים או בעדשות מגע כדי להתאים את ראייתו לחדות הראיה הנחוצה .

הפרש בין עוצמת הזכוכית לא יעלה על 4.5 דיאופטריות . כושר השמיעה באוזן אחת לפחות אינו פחות מ 40 דציבלים . לפי ממוצע תדירויות . רשאי להסתייע במכשיר שמיעה .

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

טרומפלדור בגליל-משנת 1913

סרט על אולטרה-סאונד תלת ממדי

ליקוי חמה 2009

טלסקופ החלל האבל

סגננות חשיבה ולמידה

הסכנה הגדולה הטמונה בעובש