איך בונים מצגת

יום שבת, 31 בדצמבר 2011

שאלות ותשובות שנותרו בתורת המנוע


שאלה ב - 2
הגדר את המושגים שלהלן ,ציין את יחידותיהם הבין לאומיות ואת סימניהם : לחץ מיכני והידראולי , משקל סגולי .
תשובה ב - 2
לחץ מיכני נמדד בניוטון / מ"ר ומסומן באות P . לחץ הוא כוח שפועל על גבי יחידת שטח . יחידת הלחץ היא הפסקל . פסקל אחד הוא הלחץ שפועל בצורה אחידה על שטח של מטר מרובע כתוצאה מהשקעת כוח של ניוטון אחד .
לחץ הידראולי נמדד בבר ומסומן גם באות P . זהו הכוח ביחידות ניוטון , שפועל אנכית על יחידת שטח של פני הנוזל או הגז . השטח נמדד בסמ"ר , ובר אחד שווה ל - 10 ניוטון / סמ"ר .
משקל סגולי נמדד בגרם / סמ"ק ומסומן באות Q . משקל סגולי מצביע על צפיפות החומר ומשקלו של זה ביחס ליחידת מישקל תקנית , כגון סמ"ק של מים
שאלה ב - 5
מהו מישקל סגולי ומהי יחידת המידה הבילאומית שלו ?
תשובה ב - 5
מישקל סגולי הוא היחס בין המישקל של הגוף לנפחו או פי כמה כבד יותר או קל יותר נפח מסוים מאותו נפח של מים בטמפרטורה של 277,1 קלווין . יחידת המידה עבור מישקל סגולי היא ק"ג / דצמ"ק עבור מוצקים ונוזלים , וק"ג / מ"ק עבור גזים .
שאלה ב - 6
מהן יחידות המידה הבין לאומיות ומה מודדים על פיהן ?
תשובה ב - 6
יחידות המידה הבין- לאומיות הן : המטר למדידת אורך . קג"מ למדידת המסה . השניה עבור הזמן . האמפר עבור עוצמת הזרם החשמלי . קלווין בשביל הטמפרטורה . המול עבור כמות החומר . והקנדלה למדידת עוצמת האור .
שאלה ב- 8
מהו חום ובאילו יחדות הוא נמדד ?
תשובה ב - 8
חום הוא צורה של אינרגיה הנאגרת בחומר . אפשר להמיר אנרגיה של חום לצורת אנרגיה אחרת , כגון אינרגיה מכנית במנועים . יחידת המידה עבור חום היא הג'אול שמקביל לאנרגיה המכנית של ניטון מטר .
שאלה ב - 9
רשום את יחידות המידה של הערכים שלהלן , הנהוגים בחישובי מנוע : עבודה , משקל סגולי , צריכת דלק , נפח ומהירות .
תשובה ב -9
עבודה - ניטון / מטר . מישקל סגולי - גרם / סמ"ק . צריכת דלק - ק"ג / שעה או ליטר / 100 ק"מ או ליטר / שעה . נפח - סמ"ק . מהירות - מטר / שניה .
שאלה ב - 23
תאר מה מתחרש בצילנדר מנוע בנזין בזמן מהלך עבודה !
תשובה ב - 23
התחלת הבעירה על ידי הניצוץ שריפה מהירה מאוד בחום מירבי 2500 מעלות צלסיוס מלווה בלחץ בעירה מירבי של 60 בר , כאשר בתחילת השריפה הלחץ הוא 30 בר בקירוב . הבוכנה נידחפת למטה על ידי כך יורד הלחץ עד בערך 3 - 5 בר , וחום הגז נופל עד  600 -900 מעלות צלסיוס .
שאלה ב - 25
מהו מישקל ובאילו יחידות מודדים אותו ?
תשובה ב - 25
משקל הוא תוצאת מדידתה של מסה מסוימת .כוח המשקל הוא הכוח שבו המסה לוחצת על המישטח .יחידת המידה עבור משקל הוא ק"ג .
שאלה ב - 28
מהי דו מתכת , על איזה עיקרון היא פועלת והיכן משתמשים בה ברכב ?
תשובה ב -28
דו מתכת זהו פס העשוי שתי מתכות בעלות מקדם התפשטותשונה המחוברות על ידי סימרור בעת התחממות מתפשטת מתכת אחת פחות מן האחרת דבר שגורם לעיוות . ברכב משמש הדו מתכת כמד חום , וסת חום ,מתג חום וגם למניעת התפשטות של בוכנות .
שאלה ב - 29
מהו ההבדל בין "איוד" לריתחה .
תשובה ב - 29
איוד הוא הפיכת נוזל לגזים בטמפרטורה הנמוכה מנקודת הרתיחה של אותו נוזל .
רתיחה לעומת זאת היא הפיכת נוזל לגז בטמפרטורה קבועה שהיא טמפרטורת הרתיחה של הנוזל .
שאלה ב - 30
מהו ההבדל בין אינרגיה לעבודה ובאילו יחידות מודדים אותן ?
תשובה ב -30
אינרגיה זו היכולת לבצע עבודה גם שהיא אינה מתבצעת בפועל .
כאשר כוח מעתיק גוף לאורך דרך בכיוון הפעלת הכוח , הרי מדובר בביצוע עבודה על ידי כוח זה .
אנרגיה ועבודה נמדדים ביחידות ניוטון מטר .
שאלה ב - 32
מהו המושג הספק ניפחי או הספק ליטרי ? מהו הספק מישקלי ?
תשובה ב -32
הספק ניפחי הוא הספק המנוע ביחס לנפח של ליטר אחד .
הספק מישקלי מגדיר את היחס בין מישקלו של המנוע היבש להספקו בכוח סוס .
שאלה ב- 33
מהו ההבדל בין תערובת לתרכובת ואיך ניתן להפריד בין המרכיבים ?
תשובה ב -33
תערובת הוא חומר המתקבל מתהליך מכני על ידי עירבוב שני חומרים או יותר בניהם , כאשר כל אחד שומר על תכונותיו .
תרכובת היא חומר הבנוי משני יסודות או יותר , כאשר כל אחד מאבד את תכונותיו הבסיסיות ואין להפריד בניהם באופן מכני ,אלה באמצעים כימים בלבד .
שאלה ב - 34
איזה תהליך כימי מוגדר כחמצון , ואיזה אינרגיה משתחררת בעת ביצוע תהליך זה ?
תשובה ב - 34
כאשר חומר כלשהו מתחמצן , כלומר , מתחבר עם חמצן משתחרר חום . שריפה היא למעשה חימצון מהיר מאוד הגורם לחימום ויוצר גם אור .
שאלה ב - 37
מהיא תחמוצת פחמן ואיך היא נוצרת
תשובה ב -37
תחמוצת פחמן היא גז רעיל ודליק , חסר צבע ,טעם וריח . הוא נוצר בעקבות בעירה בלתי מושלמת של דלקים פחמניים .
שאלה ב -42
מהם הגורמים שמשפעים על גודלו של החיכוך ?
תשובה ב - 42
גודל החיכוך תלוי בהתאמה בין החומרים המתחככים , בסוג החומרים ובמבנה השטחים, כמו בסיכה ובסוג החיכוך .
שאלה ב - 45
במה תלויה מידת התפשטותם של נוזלים ומוצקים כתוצאה מחום ?
תשובה ב - 45
מידת התפשטותם של נוזלים ומוצקים בהשפעת חום תלויה בנפח החלל , במידת עליית הטמפרטורה ובסוג הנוזל או המוצק .
שאלה ב - 49
מה מתרחש בצילינדר של מנוע בנזין בזמן מהלך היניקה ?
תשובה ב - 49
בעת ירידת הבוכנה נוצר תת לחץ גודלו של לחץ זה הוא 0.1 - 0.2 בר . דרך שסתום היניקה הפתוח נכנסת תערובת של דלק ואוויר , אשר מתחממת הודות לטמפרטורה המנוע עד בערך ל-100 מעלות צלסיוס . עקב כך הופכת התערובת חלקית לגז . שסתום היניקה נסגר בין 90 - ל - 35 מעלות אנמ"ת .
שאלה ב - 50
למה נסגר שסתום היניקה רק בין 35 - ל - 90 מעלות אנמ"ת , ולמה אין אפשרות להגיע למילוי מושלם של הצילנדר ?
תשובה ב -50
שסתום היניקה נסגר מאוחר כדי לשפר מילוי הצילנדר היות והתערובת מפגרת אחרי תנועת הבוכנה . מסנן אויר , הקרברטור , סעפת היניקה ופיתחי השסתומים מפרעים לכניסת התערובת ולמילוי מושלם של הצילנדר .
שאלה ב - 52
מה מתרחש בצילינדר המנוע בזמן מהלך הדחיסה ?
תשובה ב - 52
השסתומים סגורים , הבוכנה עולה , התערובת נדחסת פי 7 עד 10 פעם מנפחה התחלתי . כתוצאה מכך מתחממת התערובת עד 400 - 500 מעלות צלסיוס והלחץ עולה עד אפילו 18 בר בהתאם לסוג המנוע . בזמן הדחיסה הופך כל הדלק לגז ומתערבב באופן מושלם עם האוויר .
שאלה ב - 53
אילו שינויי אנרגיה מתבצעים במהלך העבודה במנוע ולמה יש להקפיץ את הניצוץ בין אלקטרודות המצת לפני נמ"ע ?
תשובה ב - 53
האנרגיה הכימית העצורה בדלק הופכת בזמן השריפה לאנרגית חום וזו הופכת , באמצעות לחץ הגזים על ראש הבוכנה , לאנרגיה מכנית בגל ארכובה . יש להצית את התערובת לנמ"ע , כי משך הזמן העובר עד ליצירת חזית האש כולה הוא בערך אלפית השניה , וחשוב שלחץ הבעירה המירבי יווצר בזמן קצר אנמ"ע .
שאלה ב - 65
במה תלוי מילוי הצילינדר ?
תשובה ב - 65
מילוי הצילנדר מותנה במבנה סעפת היניקה , התנגדות מסנן האוויר , צורת וגודל המעבר בשסתום היניקה , טמפרטורת הצילינדר והסעפת , טמפרטורה ולחץ ומהירות הפעולה של המנוע .
שאלה ב - 66
מה מתרחש בצילינדר המנוע כאשר נשמע צלצול ?
תשובה ב - 66
כאשר נשמע צלצול במנוע סימן שהתערובת התלקחה מעצמה , בנוסף להצתת המצת , במקום כלשהו בצילינדר , כתוצאה מחום גבוה . עכשיו בוערת התערובת מהר מאוד והלחץ גבוה מאוד . הספק במנוע יורד בגלל עיתוי לא מתאים של הלחץ על הבוכנה .
שאלה ב - 67
איך משפיע מרווח שסתומים לא נכון על חלקי ועבודת המנוע ?
תשובה ב - 67
מרווח שסתומים גדול מידי גורם לפתיחה מאוחרת וסגירה מוקדמת , כלומר , למשך זמן פתיחה קצר מידי . מרווח קטן מידי משמעו פתיחה מוקדמת וסגירה מאוחרת , דבר שגורם לאובדני הספק . בנוסף לכך מוגבלת יכולת ההתפשטות של קנה השסתום , השסתום אינו סוגר כראוי , וראש השסתום ישרף .
שאלה ב - 72
השווה בין מנוע דיזל למנוע בנזין מבחינת הניצילויות השונות ונמק מדוע גדולה הנצילות הטרמית של מנוע דיזל מזו של מנוע בנזין .
תשובה ב - 72
מבחינת הנצילויות ההבדל בין מנוע דיזל לבנזין היום קטן מאוד . נצילותו הכללית של מנוע בנזין מקורר במים היא היום בערך %25 לעומת בערך %28 של מנוע דיזל .ככל שמהירות המנוע עולה , קטנה יעילותו הניפחית . מעל ל - 3000 סל"ד נופלת נצילותו התרמית של מנוע דיזל באופן חד , כי לא נותר מספיק זמן להכנת התערובת ולבעירתה המושלמת . ההספק הניפחי של מנוע דיזל בלי גידוש , קטן מזה של מנוע בנזין בגלל הצורך בעודף אוויר . גם הניצילות המשקלית של מנוע דיזל קטנה יותר בגלל הצורך במבנה חזק יותר . נצילותו התרמית של מנוע דיזל גדולה יותר בגלל יחס הדחיסה הגבוה יותר , אשר מקטין באופן משמועתי את תיצרוכת הדלק .
שאלה ב - 82
מאילו חומרים מורכבים גזי הפליטה של מנוע בנזין ?
תשובה ב -82
גזי הפליטה של מנוע בנזין מורכבים בעיקר מחנקן , אדי מים , דו תחמוצת הפחמן וכן מחלקיקים הרעילים תחמוצת פחמן , עופרת ו תחמוצת חנקן .
שאלה ב -88
היכן ממוקמת הבוכנה כאשר לחץ הדחיסה הוא מירבי , ומהו גודלו במנוע בנזין של ארבע מהלכים ? מהי מידת טמפרטורה התערובת במצב זה ומהו הקשר בין יחס הדחיסה להספק המנוע ?
תשובה ב - 88
לחץ הדחיסה הוא מירבי כאשר הבוכנה נמצאת כמעט בנמ"ע , הוא מגיע אז ל - 10 עד 15 בר במנוע בנזין של ארבעה מהלכים . חום התערובת במצב זה 400 עד 500 מעלות צלסיוס . הקשר בין יחס הדחיסה להספק מתבטא בכך , שככל שעולה יחס הדחיסה גדל הספק המנוע .
שאלה ב- 89
למה נקבעת נקודה ההצתה לפני נמ"ע , ומהו גודלו של לחץ הבעירה במנועי קרבורטור ובמנועי הזרקה ?
תשובה ב - 89
בגלל מהירות הבעירה הקטנה יחסית של הגזים , צריכה הבעירה להתחיל מוקדם עד כדי כך שלחץ הבעירה המירבי ישפיע על ראש הבוכנה מעט אחרי נמ"ע . לחץ הבעירה המירבי מגיע במנוע קרבורטור ל - 35 עד 45 בר , ובמנוע הזרקה אפילו עד 60 בר .
שאלה ב - 91
מדוע נפתח שסתום הפליטה לפני נמ"ת ונסגר הרבה לאחר נמ"ע ?
תשובה ב - 91
שסתום הפליטה נפתח קודם כדי לקבל נפילת לחץ וטמפרטורה מהירים . סגירתו המאוחרת של שסתום זה באה כדי לנצל את אינרגיית הזרימה , היניקה , של הגזים הנפלטים להתחלת והגברת תהליך היניקה .
שאלה ב - 92
מהי דיאגרמת עיתוי סימטרית , ומהי דיאגרמה לא סימטרית ?
תשובה ב - 92
דיאגרמת עיתוי סימטרית מצביעה על מנוע שבו זווית פתיחת שסתום היניקה לנמ"ע זהה לזווית פתיחה שסתום הפליטה אנמ"ע , וזווית סגירת שסתום היניקה אנמ"ת זהה לזווית פתיחה שסתום הפליטה לנמ"ת . דיאגרמה לא סימטרית מצביעה על מנוע שבו זוויות אלה שונות זו מזו .
שאלה ב - 93
מדוע אסור להפעיל מנועי שריפה בחדרים סגורים ?
תשובה ב - 93
גזי הפליטה של מנועי שריפה מכילים אחוז גבוה של תחמוצת פחמן , ביחוד מנועי בנזין בסיבובי סרק . תחמוצת פחמן הוא גז חסר ריח ורעיל ביותר .
שאלה ב - 95
מהי מעלתה של מערכת הזרקת בנזין לגבי זיהום האוויר ומהם החומרים המזהמים את גזי הפליטה ?
תשובה ב - 95
גזי הפליטה מכילים את המזהמים האלה : תחמוצת הפחמן , פחמימנים שלא נישרפו , תחמוצת חנקן , תחמוצת גופרית , חוצצהפחמימנית ואמוניאק . מעלתה של מערכת הזרקת בנזין לגבי זיהום האוויר היא בכך שעל ידי הזרקה מקבלים הרכב וצורת תערובת טובה ואחידה , ודבר זה אינו משתנה גם כאשר משתנים תנאי ההפעלה .
שאלה ב - 97
מהוא מנוע מוגדש ומהן מעלותיו , מהן תכונתיו של מנוע המוגדש בעזרת המגדש טורבו
תשובה ב - 97
מנוע מוגדש הוא מנוע שבו נדחס האוויר  כולו או בחלקו , כל התערובת או בחלקה , עוד ליפני כניסתם לצילנדר , וזאת באמצעות מגדש . דבר זה נעשה כדי לקבל מילוי יעיל יותר של הצילינדר , וכתוצאה מכך , הקטנת תצרוכת הדלק הסגולית במעמס מלא , הנצילות עולה  והמנוע עובד פחות רועש  .

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

טרומפלדור בגליל-משנת 1913

סרט על אולטרה-סאונד תלת ממדי

ליקוי חמה 2009

טלסקופ החלל האבל

סגננות חשיבה ולמידה

הסכנה הגדולה הטמונה בעובש