איך בונים מצגת

יום שבת, 7 בינואר 2012

שאלות ותשובות בנושא גל הינע ומפרקיהם


שאלה יב - 39
תאר את השינויים שחלים במהירות סיבוב גל הנע בעל מפרק אחד לפי הנתונים שבתמונה .
תשובה יב - 39
כאשר גל הינע בעל מפרק צלב (אונבריסלי) נמצא בזוית של 30 מעלות בין הצד המניע לצד המונע . כאשר הצד המניע מסתובב במהירות קבועה של 1000 סל"ד הצד המונע משנה את מהירותו 4 פעמים בסיבוב ממהירות 850 סל"ד למהירות 1150 סל"ד.
כדי להיתגבר על התופעה הזו יש להרכיב שני מיפרקי צד כך שהמלגזים שלהם ימצאו במישור אחד .
שאלה יב - 24
מנה את שמות חלקי הגל שבתמונה .
תשובה יב - 24
הגל שבתמונה הוא גל הינע בעל שני מיפרקים קרנדים . שמות החלקים :
1 . מלגז זחיח וקבוע .
 2.  תותב זחיח .
3. גל זחיח .
4. אום סגירה .
5. צינור גל הינע .
6. מישקולת איזון .
7. מלגז זחיח קבוע .
8. אוגן .
9. פיטמת גירוז .
10. סימון הרכבה .
שאלה יב - 28
מאיזו סיבה ובאילו כלי רכב בעיקר , משתמשים בגל הנע כדוגמת זה שבתמונה . ציין את שמות החלקים .
תשובה יב - 28
גל זה מורכב בכלי רכב שבהם המרחק גדול בין תיבת הילוכים להינע סופי . וכדי לתמוך אותו הוא מחולק ל - 3 חלקים . החלק המרכזי מחובר לשילדה במיסבים שלהם בתי גומי .  שמות החלקים :
 1.  מפרק גמיש .
2. מפרק צלב .
3. מיסב תמיכה הנמצא בבתי גומי .
4. גל הינע קידמי .
5. גל ביניים .
6. גל הינע אחורי .
שאלה יב - 33
תאר את המפרקים שבתמונה ואת השימוש בהם .
תשובה יב - 33
תמונה א' - מפרק רצפה מורכב מחלקים מחורצים שבהם כדורי פלדה . המפרק מעביר תנועה במהירות שווה מורכב  בעיקר  בהינע קידמי .
תמונה ב' - מפרק שבנוי מצלב פלדה שנמצא בתותבי גומי . הגומי סופק שינויים קטנים במהירות התנועה והתנועה עוברת במהירות שווה ללא רעידות . מסוגל לפעול יפה רק בזויות קטנות . המפרק חדש יחסית ובשימוש ברכב קל .
תמונה ג' - מפרק דגם טרקה . שני חלקים מרכזיים משלמים צורת כדור והם בנויים כך שיכלו לנוע אחד בתוך השני ולגרום להעברת מהירות קצובה .
שאלה יב - 34
תאר את המיפרקים שבתמונה ואת השימוש בהם .
תשובה יב - 34
תמונה א' - מפרק אונבריסלי מסוג צלב שנע בתוך מיסבי מחטים . המפרק חזק ומעביר כוחות גדולים מתיבת הילוכים לגלגלים . וכדי להעביר תנועה שוות מהירות ללא רעידות יש להרכיב את המיפרקים בזוגות כאשר המלגזים הנגדים מקבלים .
תמונה ב' -  מפרק רצפה מורכב מחלקים מחורצים שבהם כדורי פלדה . המפרק מעביר תנועה במהירות שווה מורכב  בעיקר  בהינע קידמי .
תמונה ג' - מפרק שבנוי מצלב פלדה שנמצא בתותבי גומי . הגומי סופק שינויים קטנים במהירות התנועה והתנועה עוברת במהירות שווה ללא רעידות . מסוגל לפעול יפה רק בזויות קטנות . המפרק חלש יחסית ומקובל לרכב קל .
שאלה יב - 46
איזה סוג מפרק מוצג בתמונה והיכן הוא משמש ? הסבר את פעולתו .
תשובה יב - 46
המפרק מסוג טריפואיד הוא מורכב מחלק מרכזי בעל שלושה חריצים שלתוכם הוכנס חלק בעל 3 רגליים המורכב במיסבי מחטים . מסוגל להעביר כוחות גדולים במהירות שווה אינו דורש חריצי הזחח . ויכול להיתארך או להיתקצר . מורכב בגלי סרן לרכב בהנעה קידמית .
שאלה יב - 17
מהו מפרק אוניברסלי מסוג "מחטים" ? איך סכים מפרק מסוג זה ? על מה יש להקפיד כאשר מורידים תיבת הילוכים ממשאית בעלת גל הנע עם תמיכה מרכזית ?
תשובה יב - 17
במפרק אוניברסלי צלב . הצלב מוסב במחטים דקים שמקבלים מישחת סיכה דרך גריזר
לאחר פירוק תיבת הילוכים יש לתמוך את גל הינע כדי למנוע נזק למיכלל התומך .
שאלה יב - 36
הסבר את האיזונים שיש לערוך בגל ההנע ומדוע .
תשובה יב - 36
לראשונה בודקים שגל הינע ישר מכנסים את הגל בין שני עוקצים נעזרים באינדקטור ומישרים אותו לאחר הישור מבצעים איזון דינמי .האיזון דרוש כדי למנוע רעידות ברכב .
שאלה יב - 31
תאר את המפרקים שמשמשים בסרן קדמי מניע .
תשובה יב - 31
תפקיד גל הינע בהינע קידמי לעביר את כוח המנוע לגלגלים במהירות שווה . בהינע קידמי נוצרת זוית חזקה במפרק כאשר מפנים את ההגה או נוסעים בכביש משובש ויש להשתמש בהינע קידמי במפרקים למהירות שונה מסוג רצפה , טריפואד או מפרקים אונברסלים כפולים .וכדי לאפשר תנועה צירית בגל הינע משתמשים במפרק היכול לנוע ולהתארך .
שאלה יב - 11 , יב - 3
מתי יש לצייד גל הנע בשני קצותיו במפרק אוניברסלי ומדוע ? על מה יש להקפיד בעת פירוק והרכבה גל קרדני ?
איזו בעיה קיימת כאשר גל הנע מצויד במפרק אוניברסלי אחד בלבד ועל מה יש להקפיד כאשר מרכיבים גל בעל שני מפרקים מסוג זה ?
תשובה יב - 11 , יב - 3
כדי לעביר תנועה שוות מהירות , כאשר יש זוית במפרק יש לצייד את הגל שבכל קצה נמצא מפרק צלב .
צלב יחיד אינו מעביר תנועה קצובה והמהירות בו משתנה 4 פעמים בסיבוב .
בהרכבה צריך להקפיד שהמלגזים בשני הקצוות יהיו מקבלים . כאשר המלגזנים אינם מקבלים נוצרים בגל רעידות חזקות שיגרמו לשבר .
בפירוק יש לסמן את החלקים .
כאשר זווית הפעולה של גל הנע גדולה מ - 7 מעלות יש להתקין בשני קצותיו של גל הנע מפרק קרדני .זאת כדי להבטיח פעולה אחידה תוך שמירת מהירות קצובה . 
שאלה יב - 37
בעזרת התמונה , תאר את מבנה גל הנע כחלק ממערכת העברת הכוח והשינויים שחלים במערכת הזו בזמן הנסיעה .
תשובה יב - 37
גל פתוח מסוג הוצ'קיס מצויד בשני מפירקים אונברסלי צלב (4) ו - (6) וחיבור בעל שיני הזחה(3) כדי להתגבר על השינויים בגובה בין תיבת הילוכים להנע סופי שיוצרים זוית במפרק ומשנים את אורכו . שני המפרקים מעבירים תנועה שוות מהירות הקפיצים מעבירים את הכוח למרכב .
שאלה יב - 15 , יב - 13
מהו מפרק למהירות קצובה ומהם הסוגים המקובלים ?
מהו מפרק למהירות קצובה , מדוע משתמשים בו , מהם שני הסוגים העיקריים של גלי הנע ואיך בודקים את הבלאי של המפרקים ?
תשובה יב - 15 , יב - 13
מפרק למהירות קצובה שומר על מהירות שווה ללא רעידות בגל הנע בעברת הסיבובים כאשר נוצרת זוית במפרק .
הסוגים : רצפה , טריפואד , מפרק אונברסלי כפול , מפרק עשוי מגומי .
סוגי גלי הנע המקובלים הם : גל פתוח או סגור .
בלאי בודקים על ידי הזזת הגל למעטה ולמעלה ונשמעים דפיקות בפניה חזקה .
שאלה יב - 19
מדוע יש לצייד את גלי הנע במפרקים ומהם המפרקים המקובלים ברכב ?
תשובה יב - 19
מישור הסיבוב של הגלגלים שונה ממישור הסיבוב של תיבת הילוכים וגם המרחק שלהם משתנה כאשר מעמיסים רכב השילדה שוקעת יחד עם תיבת הילוכים ואז המרחק להנע סופי מתקצר וזוית גל הנע משתנה . וכדי לשמור מהירות סיבוב קצובה מרכיבים מפרקים בעלי שיני הזחה השומרים על מהירות קצובה .
הסוגים :
1.מפרק קרדני כפול .
2.ובהנע קידמי מפרק בעל מהירות קבועה . רצפה , טרפיאוד  או טרקה .
שאלה יב - 38
תאר את תנאי הפעולה של גל הנע ברכב בעל מנוע קידמי והנעה אחורית .
תשובה יב - 38
כאשר המנוע קדימה ואליו מוצמד תיבת הילוכים הם מחוברים לשילדה וגל הנע מעביר את התנועה לסבבת הנמצאת בסרן האחורי שהיא מחוברת מתחת לקפיצים בעומס או כאשר נוסעים בכביש משובש המרחק והזוית בין תיבת הילוכים והסבבת בהינע סופי מישתנה ולכן דרוש להרכיב שני מיפרקים קרדנים ולאחד מהם שיני הזחה .
שאלה יב - 42
אילו שני פעולות מתרחשות בגל ההנע כאשר הקפיצים האחוריים מתכווצים ומתפשטים , ואילו התקנים מותקנים בגל לשמש תנועות אלה ? מהן פעולות התחזוקה הדרושות במערכת גלי ההנע ?
תשובה יב - 42
מישור הנע סופי שונה ממישור תיבת הילוכים וגם המרחק בניהם משתנה כאשר מעמיסים את הרכב השילדה שוקעת . השילדה עולה שאין עומס יחד עם תיבת הילוכים
אז המרחק להינע סופי מישתנה והזוית גם היא משתנה וכדי לשמור מהירות סיבוב קצובה מרכיבים מיפרקים שלאחד מהם שני הזחה .הסיבה רדיוס קשת תנועה של הינע סופי תלוי באורך קפיצי עלים או מוט רדיוס שהוא קטן מרדיוס הקשת של גל הנע המחובר לתיבת הילוכים .
גלי הנע בעלי מיפרקים אונברסלים ושני הזחה אטומים ומלאים במישחה סיכה ואין צורך בטיפול שיגרתי . גל שיצא מאיזון ניתן לאזן בעזרת חובקים מיוחדים .
שאלה יב - 16
מהו "הנע הוצ'קיס" , כמה מפרקים אוניברסליים דרושים בממסרת פיתול ומדוע ?
תשובה יב - 16
גל הנע "הוצ'קיס" עם מערכת פתוחה רגילה להנעת הינע סופית כוח הדחיפה והפיתול בזמן תאוצה ובלימה מעובר דרך קפיצי עלים . במימסרת צינור פיתול גל הינע נמצא בתוך צינור וכוח תאוצה ועצירה מעובר דרך הצינור ויש רק מפרק אחד ליד תיתיבת הילוכים וקצה צינור שיני מחובר להינע סופי .
שאלה יב - 48
איזה סוג מפרק מוצג בתמונה והיכן הוא משמש ? מנה את שמות חלקיו .
תשובה יב - 48
המפרק משמש לעברת תנועה שוות מהירות להינע קידמי או אחורי ובנוי מישני צלבים .
שמות חלקים :
 1.  כיסוי למיסב מחטי .
 2.  כיסוי למיסב מחטי .
 3.  כיסוי למיסב מחטי .
 4.  כיסוי למיסב מחטי .
 5.  צינור פלדה של הגל .
 6.  דיסקה גדולה .
 7.  כדורית .
 8.  תושבת לכדורית .
 9.  קפיץ מירכוז .
10. מלגז
11. מכל חומר סיכה .
12. אוגן .
13. מלגז .
שאלה יב - 18
מהם העומסים שפועלים על גל הנע , ממה הוא עשוי ומהי צורתו ?
תשובה יב - 18
גל הנע מעביר כוחות פיתול וצריך לעמוד בעומס מתחלף הגל עשוי מצינור פלדה כדי להקטין מישקל .
שאלה יב - 32
הסבר תמונה זו בכל הקשור לגלי הנע ולמפרקים .
תשובה יב - 32
זה רכב בעל הינע לכל הגלגלים . שמות החלקים ותפקידם :
 1.  מפרק למהירות קצובה בגלגל קידמי .
 2.  תיבת הילוכים רגילה .
 3.  מיפרקי צלב להעברת תנועה קצובה .
 4.  מיפרקי צלב להעברת תנועה קצובה .
 5.  תיבת העברה לפיצול הכוח לגלגלים אחורים וקידמיים .
 6.  שינן משולב להפעלת בנוסף לאחורי .
 7.  דיפרציאלים נפרדים לגלגלים קידמיים וגלגלים אחוריים .   
    

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

טרומפלדור בגליל-משנת 1913

סרט על אולטרה-סאונד תלת ממדי

ליקוי חמה 2009

טלסקופ החלל האבל

סגננות חשיבה ולמידה

הסכנה הגדולה הטמונה בעובש