איך בונים מצגת

יום שבת, 21 בינואר 2012

שאלות ותשובות בנושא דינמו ואלטרנטור


שאלה ז - 58
תאר את אופן פעולתו של הדינמו !
תשובה ז - 58
הדינמו הינו מחולל לזרם ישר . המתח נוצר בסלילי האוגן ובגלל השיטה של עברתו מהקולקטור לפחמים והחוצה הזרם מיושר אוטמטי . בסלילי הסטטור זורם זרם חלש וזרם זה נקרא זרם עירעור . כאשר זורם זרם חזק בסלילי הסטטור הדינמו יפיק זרם מירבי וכאשר זרם עירעור חלש הדינמו מפיק זרם נמוך . עוצמת הזרם בסלילי הסטטור נקבע על ידיהוסת . כאשר מתח המצבר נמוך הוסת יגרום לטעינה מירבית . וכאשר מתח המצבר גבוה הוסת יגרום  לטעינה מיזערית .
הזרם אשר נוצר בסלילי האוגן מועבר למצבר ולשאר הצרכנים . כדי למנוע מעבר זרם מין המצבר לדינמו מותקן בין הדינמו למצבר מעגל מז"ח (קטאוט) . כאשר הזרם הוא מדינמו למצבר המז"ח סוגר מעגל . כאשר הזרם בכיוון מהמצבר לדינמו המז"ח פותח מעגל .דבר שגורם למניעת פריקת המצבר ושריפת הדינמו כאשר הדינמו אינו פועל .
תפקיד וסת המתח בדינמו הוא להגביל את המתח המירבי במערכת כדי למנוע שריפת רכיבים חשמליים .
תפקיד וסת הזרם בדינמו הוא למנוע את זרם הטעינה להגיע לרמה שיגרום נזק לדינמו .
שאלה ז - 59
מה זה ערעור עצמי של הדינמו ?
תשובה ז- 59
הדינמו מערער את עצמו הדבר מתרחש בגלל המגנטיות השיורית . זאת אומרת שהמגנטיות בעוצמה מאוד נמוכה נותרה בלוחות השדות . המתח שנוצר באוגן תוך סיבבו פועל לזרימת זרם בסלילי השדה דבר אשר מעלה את המתח ואת המגנטיות בשדות .
שאלה ז - 60
איך בנוי צובר (קולקטור - קומוטטור) ומה תפקידו ?
תשובה ז - 60
תפקיד הצובר הוא לחבר בין קצוות סלילי העוגן ולהפוך את הזרם שנוצר בגנרטור בעיתוי הנכון כך שיתקבל זרם ישר . הוא עשוי מבתרי נחושת יחודים מבודדים האחד כלפי השני וגם כלפי ציר העוגן .
שאלה ז - 61
מהו תפקידו של וסת הדינמו ואיך הוא בנוי ?
תשובה ז - 61
וסת הדינמו בנוי משלשה מערכות : מז"ח , וסת מתח ובוסת זרם .
 תפקיד וסת המתח בדינמו הוא להגביל את המתח המירבי במערכת כדי למנוע שריפת רכיבים חשמליים .
תפקיד וסת הזרם בדינמו הוא למנוע את זרם הטעינה להגיע לרמה שיגרום נזק לדינמו .
תפקיד המז"ח לאפשר טעינה של המצבר ולמנוע פריקת המצבר ושריפת הדינמו כאשר הדינמו אינו פעיל .
שאלה ז - 62
איך בנוי מעגל נורת הטעינה של הדינמו ועל מה יש להקפיד בעת החלפת הנורה בו ?
תשובה ז - 62
נורת הביקורת הטעינה של הדינמו מחוברת בצד אחד למתג הצתה ומצד השני לנקודה A על הדינמו או על הוסת . כאשר מתג הצתה מחובר הנורה מקבלת מתח חיובי דרך מתג הצתה ומקבלת (-) דרך החיבורים הפנימיים של הדינמו  והיא דולקת . כאשר הדינמו מתחיל לטעון הנורה מקבלת (+) משני הצדדים גם ממתג הצתה וגם מנקודה A
מהדינמו וכתוצאה מכך הנורה כוית .
שאלה ז - 63
מהן סגולותיו השונות של האלטרנטור לעומת הדינמו ?
תשובה ז - 63
סגולותיו השונות של האלטרנטור לעומת הדינמו הם :
 1.  האלטרנטור מסוגל לספק חשמל בטורים נמוכים הדינמו בגלל מבנהו אינו מספק חשמל .
 2.  האלטרנטור מסוגל לפעול במהיריות גבוהות בגלל מבנה האוגן לעומת הדינמו אינו מסוגל לפעול במהיריות גבוהות בגלל מבנהו (כוח צינטרופוגלי)
 3.  מבנה האלטרנטור קטן לעומת מבנה הדינמו באתו הספק .
 4.  האלטרנטור יכול ליצר זרם לשני כיונים לעומת דינמו שמסוגל ליצר זרם רק לכיון צד אחד .
 5.  האלטרנטור בלאי נמוך בגלל שהחשמל יוצא ממקום קבוע לעומת הדינמו יש לו בלאי גדול בגלל שחיקת הפחמים .
 6.  האלטרנטור מסוגל לספק הספק מירבי בטורים נמוכים .
שאלה ז - 64
מה גורם ליישור הזרם שמיצר האלטרנטור ?
תשובה ז - 64
האלטרנטור מורכב מדיודות חיוביות ודיודות שליליות . הדיודות גורמות לישור הזרם בצורה הבאה . האלטרנטור מייצר זרם חילופין בעזרת הדיודות שמעבירות רק את חצי הגל החיובי ואז מקבלים זרם מיושר .
שאלה ז - 65
למה יש צורך בערעור הזרם במעגל האלטרנטור ?
תשובה ז - 65
באלטרנטור יש צורך לדרבן את הזרם כי המגנטיות השיורית שברוטור משרה מתח רק במהירות גבוהה . המתח המושרה צריך  להיות גדול ממתח הפתחיה של הדיודות כדי שהתקן יוכל לספק חשמל .
שאלה ז - 66
על מה יש להקפיד כאשר מטפלים ברכב המצויד באלטרנטור ?
תשובה ז - 66
כאשר מטפלים ברכב המצויד באלטרנטור יש להקפיד בקירור נאות של האלטרנטור והוסת שלו . אין לנתק את האלטרנטור המעומס מן הרשת , לא להפעילו בלי וסת ובלי מצבר . בעת טעינה של המצבר רצוי לנתק את האלטרנטור מן הרשת .
שאלה ז - 121
תאר איך הגנרטור מיצר זרם ומהם הבדלים העיקריים בין הדינמו לאטרנטור !
תשובה ז - 121
בזמן סיבוב הגנרטור נחתכים סלילי העוגן שלו על ידי השדה המגנטי שנוצר על ידי סלילי הערור וכך מושרה בעוגן זרם חילופין .הבדלים עיקריים בין הדינמו לאטרנטור הם
 1.  האלטרנטור מסוגל לספק חשמל בטורים נמוכים הדינמו בגלל מבנהו אינו מספק חשמל .
 2.  האלטרנטור מסוגל לפעול במהיריות גבוהות בגלל מבנה האוגן לעומת הדינמו אינו מסוגל לפעול במהיריות גבוהות בגלל מבנהו (כוח צינטרופוגלי)
 3.  מבנה האלטרנטור קטן לעומת מבנה הדינמו באתו הספק .
 4.  האלטרנטור יכול ליצר זרם לשני כיונים לעומת דינמו שמסוגל ליצר זרם רק לכיון צד אחד .
 5.  האלטרנטור בלאי נמוך בגלל שהחשמל יוצא ממקום קבוע לעומת הדינמו יש לו בלאי גדול בגלל שחיקת הפחמים .
 6.  באלטרנטור אין וסת זרם בגלל מבנה הסטטור בדינמו יש וסת זרם .
 7.  מערכת קט-אוט באלטרנטור היא הדיודה .
 8.  דינמו יכול לעבוד מעצמו לעומת האלטרנטור לא יכול לעבוד ללא מצבר .
 9.  החלק הקבוע בדינמו הוא נייד באלטרנטור ולהיפך .
10. הישור בדינמו נעשה על ידי הקולקטור  ובאלטרנטור נעשה על ידי דיודות .
שאלה ז- 122
מה תפקידי וסת הדינמו !
תשובה ז - 122
וסת הדינמו בנוי משלשה מערכות : מז"ח , וסת מתח ובוסת זרם .
 תפקיד וסת המתח בדינמו הוא להגביל את המתח המירבי במערכת כדי למנוע שריפת רכיבים חשמליים .
תפקיד וסת הזרם בדינמו הוא למנוע את זרם הטעינה להגיע לרמה שיגרום נזק לדינמו .
תפקיד המז"ח לאפשר טעינה של המצבר ולמנוע פריקת המצבר ושריפת הדינמו כאשר הדינמו אינו פעיל .
שאלה ז - 123
תאר את פעולת נורת הטעינה של הדינמו !
תשובה ז - 123
נורת הביקורת הטעינה של הדינמו מחוברת בצד אחד למתג הצתה ומצד השני לנקודה A על הדינמו או על הוסת . כאשר מתג הצתה מחובר הנורה מקבלת מתח חיובי דרך מתג הצתה ומקבלת (-) דרך החיבורים הפנימיים של הדינמו  והיא דולקת . כאשר הדינמו מתחיל לטעון הנורה מקבלת (+) משני הצדדים גם ממתג הצתה וגם מנקודה A
מהדינמו וכתוצאה מכך הנורה כוית .
שאלה ז - 176
האם אתה ממליץ למסור את הדינמו להחלפת פחמים לחשמלאי או תבצע זאת בעצמך ? נמק תשובתך !
תשובה ז - 176
יש למסור את הדינמו לשיפוץ לחשמלאי רכב או לבית מלאכה העוסק בכך כי פחמי הדינמו והצובר מתבלים מאד בעת פעולתם . בזמן התיקון צריך לחרוט את הצובר ולהפריד בין הבתרים ולאחר הרכבת המכלל יש לעורר אותו בקוטביות הנכונה .
שאלה ז - 177
הסבר למה אסור לנתק את כבל המצבר כל עוד האלטרנטור מספק זרם !
תשובה ז - 177
אסור לנתק את כבל המצבר כל עוד האלטרנטור מספק זרם כי בגלל הניתוק הפתאומי של הזרם עלול להופיע פיק מתח גבוה מאוד שיהרוס את הדיודות .
שאלה ז - 226
בעזרת התמונה תאר את מבנהו ואת אופן פעולתו של האלטרנטור !
תשובה ז - 226
הרוטור (7) המכיל בתוכו את שדות האלטרנטור מורכב על ציר ומסתובב בתוך ליפופי הסטטור (6) . זרם המצבר מופנה באמצעות מברשות וטבעת צבירה לשדות הסובבים , הרוטור . כאשר זרם המצבר עובר דרך שדות הרוטור , נהפכים השדות לאלקטרומגנט ונוצרים קטבים חיובים ושליים בבליטות המגנט הגלילי . הרוטור מסתובב קרוב מאוד לליפופי הסטטור וכתוצאה מכך נחתך השדה המגנטי שליד אותם שדות ומשרה בהם זרם  חילופין . זרם זה עובר דרך דיודות (2) ו - (5) שם הוא מיושר ומעובר למצבר .
שאלה ז - 229
בעזרת התמונה תאר את מבנהו ואת אופן פעולתו של הדינמו !
תשובה ז - 229
העוגן (7) מונע על ידי המנוע .בסיבוביו בתוך השדות (6) חותכים ליפופיו את הקוים המגנטיים השיוריים . המתח המושרה הזה עובר דרך הצובר (4) אל המברשות (3) להדקי המוצא (5) . כתוצאה מכך זורם בשדות זרם שמחזק את השדה המגנטי ואת מתח העוגן .הצובר גורם לכך שבמברשת (הפחם) החיובית מופיע תמיד רק זרם חיובי ולהפך . ציר העוגן ממוסב במיסב כדורי קדימה ובתותב (8) מאחור . קירור הדינמו נעשה באמצעות כנפי הקירור (2) שהן חלק מגלגל הרצועה (1) המניע .
שאלה ז - 235
הסבר את תפקידו של הוסת במערכת הטעינה ובעזרת התמונה תאר את אופן פעולתו .
תשובה ז - 235
תפקידו של הוסת במערכת הטעינה הוא באמצעות וסת המתח חלק מ"ס 4 יש למנוע עלית מתח מעל לרמה מסוימת כדי למנוע נזק למערכות חשמליות .
חלק מ"ס 3 שהוא וסת הזרם מונע עליית זרם הטעינה לרמות גבוהות מהמותר כאשר מתח המצבר נמוך מאוד .
החלק השלישי נקרא מז"ח (קט-אוט) תפקידה לסגור את המעגל בין הדינמו למצבר כאשר מתח המצבר נמוך ממתח הדינמו ולפתוח את המגל כאשר מתח המצבר גבוה ממתח הדינמו זאת כדי למנוע התפרקות המצבר ושריפת הדינמו כאשר הדינמו אינו פועל .      

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

טרומפלדור בגליל-משנת 1913

סרט על אולטרה-סאונד תלת ממדי

ליקוי חמה 2009

טלסקופ החלל האבל

סגננות חשיבה ולמידה

הסכנה הגדולה הטמונה בעובש