איך בונים מצגת

יום שישי, 3 בפברואר 2012

שאלות ותשובות בנושא חשמל כללי


שאלה ז - 23
איך , באיזה אמצעים ניתן ליצור מתח חשמלי ?
תשובה ז - 23
ניתן ליצור מתח חשמלי באמצעים הבאים :
1. תהליך כימי כמו למשל מצברים .
2. השראה כמו גנרטור .
3. חום כמו אלמנטים טרמיים .
4. חיכוך בין חומרים כמו זכוכית .
שאלה ז - 24
מה זאת עוצמת זרם חשמלי ?
תשובה ז - 24
עוצמת הזרם החשמלי זה מספר האלקטרונים שזורמים במשך שניה דרך מוליך , היחידה של עוצמת הזרם החשמלי I היא האמפר - A .
שאלה ז - 25
מה זאת התנגדות חשמלית ?
תשובה ז - 25
התנגדות חשמלית פירושה התנגדות המוליך למעבר מטענים דרכו , היחידה של ההתנגדות החשמלית היא האוהם ומסומנת ב - R .
שאלה ז - 26
איזה יחס או קשר קיים במעגל החשמלי בין עוצמת הזרם , המתח וההתנגדות ?
תשובה ז - 26
עוצמת הזרם החשמלי I גדלה כאשר המתח החשמלי U גדל . לעומת זאת ככל שההתנגדות החשמלית R גדלה , קטנה עוצמת הזרם . חוק אוהם אומר : U/R = I
שאלה ז - 27
במה תלויה ההתנגדות במוליך החשמלי ?
תשומה ז - 27
ההתנגדות תלויה בחומר ממנו עשוי המוליך (ההתנגדות החשמלית הסגולית) , מאורך המוליךומן החתך A שלו . ככל שהמוליך ארוך יותר , הולכת וגדלה ההתנגדות , ככל שחתך המוליך גדולה יותר הולכת ופוחתת ההתנגדות .
הנוסחה :


שאלה ז - 28
מה זאת התנגדות חשמלית סגולית ?
תשובה ז - 28
התנגדות חשמלית סגולית היא התנגדות לזרימה של מוליך בעל חתך של - 1 מ' . היא תלויה בחומר ממנו המוליך עשוי ובטמפרטורה . בדרך כלל מתיחסים לטמפרטורה של 20 מעלות צלסיוס .
שאלה ז - 29
באיזה צורה יש לחבר מד זרם , ואיך מחברים מד מתח ?
תשובה ז - 29
מד זרם יש לחבר בטור לפני או אחרי הצרכן . מד מתח לעומת זאת מחברים במקביל לצרכן
שאלה ז - 30
איך משתנה ההתנגדות חשמלית של מתכת כתוצאה מחימומה ומה זה מוליך חם ?
תשובה ז - 30
ההתנגדות משתנה יחסית לטמפרטורה , כלומר היא גדלה ככל שטמפרטורת המתכת עולה  מוליך חם הוא חומר שהתנגדותו קטנה כאשר חומו עולה כדוגמה הפחם .
שאלה ז - 31
מה זאת נפילת מתח ואיך מחשבים את כמות החשמל ?
תשובה ז - 31
על הזרם להתגבר אגב זרימתו במוליך על התנגדותו של זה . תהליך זה גורם לנפילת מתח (חוק אוהם).
כמות של חשמל  היא תוצאה של זרם וזמן , כלומר T*I=Q . היחידה של כמות חשמל Q היא שנית האמפר או שעת האמפר .
שאלה ז - 32
איך מחשבים הספק חשמלי ואיך עבודה חשמלית ?
תשובה ז - 32
הספק חשמלי הוא תוצאה ממתח והזרם  I * U = P .הספק ניתן ביחדות של וט W  .
עבודה חשמלית היא תוצאה של הספק חשמלי והזמן בו מבוצע הספק זה  T * P = W .
העבודה ניתן בוט שניה או קילווטשעות .
שאלה ז - 33
מהו הקשר בין עבודה מכנית ועבודה חשמלית ומה בין הספק מכני להספק חשמלי ?
תשובה ז - 33
הקשר בין עבודה חשמלית ומכנית מתבטא ב :


הקשר בין הספק מכני לחשמלי מתבטא ב :


שאלה ז - 34
מהו הכלל המקשר בין המתחים , הזרמים וההתנגדות הכללית במעגל טורי של צרכנים ?
תשובה ז - 34
המתח הכולל הוא סכום כל המתחים הבודדים במעגל . כל מתח בודד בפני עצמו מתנהג מהתאם להתנגדות המסוימת .
דרך כל ההתנגדויות זורם אותו זרם .
ההתנגדות הכוללת היא סכום כל ההתנגדויות הבודדות .
שאלה ז - 35
מהו הכלל המקשר בין המתחים , הזרמים וההתנגדות הכללית במעגל מקביל של צרכנים ?
תשובה ז - 35
כל ההתנגדויות בעלי אותו מתח .
הזרם הכולל הוא סכום כל הזרמים הבודדים . הזרמים הבודדים מתנהגים בצורה הפוכה מן ההתנגדויות הבודדות המסוימות .
ההתנגדות הכוללת תמיד יותר קטנה מן ההתנגדות הבודדה הקטנה ביותר .
שאלה ז - 36
מהו ההבדל בין זרם ישר לזרם חילופין ובאיזה כיוון זורם הזרם החשמלי ?
תשובה ז - 36
בזרם ישר זורמים האלקטרונים תמיד באותו כיוון , כלומר הקיטוב אינו משתנה .
בזרם חילופין משתנה הקיטוב ללא הרף , כי כיוון זרימת האלקטרונים משתנה כל הזמן .
בטכניקה נקבע שהלקטרונים זורמים מקוטב  חיובי + לקוטב שלילי - .
שאלה ז - 37
באיזה כיוון זורמים האלקטרונים בצרכן המחובר למקור של זרם ישר ?
תשובה ז - 37
במעגל של זרם ישר זורמים האלקטרונים מן הקוטב בעל עודף של אלקטרונים (הקוטב השלילי - ) לקוטב בו חוסר אלקטרונים (הקוטב החיובי + ) .
שאלה ז - 38
מה זאת אלקטרולים ומה זאת אלקטרוליזה ?
תשובה ז - 38
אלקטרוליט הוא נוזל מוליך חשמל . הוא יכול להיות מורכב מחומצה מדוללת , תרכובת מלחים .
אלקטרולזיה הוא תהליך של התפרקות האלקטרוליט כאשר עובר דרכו זרם חשמלי ישר
שאלה ז - 39
איזה תכונות יש למגנט ואיך משפיעים מגנטים זהים או שונים האחד על השני ?
תשובה ז - 39
מתכות מגנטיות הן ברזל , ניקל , קובלט וסגסוגתיהם . מושפעים ממגנטים ונמשכים על ידהם . קטבים מגנטיים זהים דוחים אחד את השני ,לעומת קוטבים מגנטיים שונים הנמשכים האחד אל השני .
שאלה ז - 40
מהי התכונה של ליבת הברזל בתוך סליל מוליך זרם ?
תשובה ז - 40
ליבת ברזל שנמצאת בתוך סליל מוליך זרם מחזק את שדהו המגנטי . לאחר התפרקות השדה המגנטי יכולה להשאר מגנטיות שיורית בתוך הליבה .
שאלה ז - 41
איך מתנהג מוליך חשמלי בתוך שדה מגנטי ?
תשובה ז - 41
כאשר מוליך חשמלי פעיל נמצא בתוך שדה מגנטי מופעל עליו כוח שמוציא אותו ממצבו כלומר ידחוף אותו מעלה מטה או יסובב סליל הניתן לסיבוב לכיוון מסוים .
שאלה ז - 42
איך ניתן לייצר מתח השראתי ובמה תלויה עוצמת המתח ההשראתי ?
תשובה ז - 42
ניתן ליצור מתח השארתי על ידי שינוי הזרימה המגנטית כמו לדוגמה הזזה הלוך וחזור של מגנט קבוע בתוך סליל ויצירת מתח חילופין על ידי זה . עוצמת המתח ההשראתי תלויה בעוצמת השדה המגנטי ממהירות שינוי השדה המגנטי וממספר הכריכות של הסליל .

שאלה ז - 43
איך נוצר מתח השראתי ?
תשובה ז - 43
כאשר סוגרים מעגל של זרם חשמלי ישר נבנה בסליל שדה מגנטי . השדה המגנטי הנבנה יוצר מתח שפועל נגד המתח של המעגל . כאשר מנתקים את הזרם נהרס השדה המגנטי במהירות ויוצר מתח שתואם את המתח המקורי . המתח שנוצר כתוצאה משינוי השדה המגנטי של הסליל נקרא מתח השראתי עצמאי .
שאלה ז - 44
איך בנוי שנאי ולמה ליבת ברזל של שנאי בנויה לוחיות לוחיות ?
תשובה ז - 44
שנאי מורכב מליבת ברזל העשויה לוחיות לוחיות , מכריכה ראשונית ומכריכה משנית . תפקיד לוחיות הליבה המגנטית , המבודדות האחת כלפי השניה , הוא להקטין את זרמי העירבול למניעת התחממות ליבת הברזל .אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

טרומפלדור בגליל-משנת 1913

סרט על אולטרה-סאונד תלת ממדי

ליקוי חמה 2009

טלסקופ החלל האבל

סגננות חשיבה ולמידה

הסכנה הגדולה הטמונה בעובש