איך בונים מצגת

יום חמישי, 17 ביוני 2010

מבוא להנדסת תנועה

הגדרה :

הנדסת תנועה היא חלק ממדע ההנדסה , העוסק בתכנון , בתכן גיאומטרי ובתפעול תנועה של דרכים. בכלל זה גם מערכות ורשתות של דרכים , מסופים , הקרקע הסמוכה להם ואמצעי תחבורה אחרים , כדי לאפשר תנועה בטוחה , יעילה ונוחה של בני אדם ומטענים.

תפקודים עיקריים :

1. חקר מאפייני תנועה (זרימה , הצטברות , מהירות וכו') .

2. כנון תחבורה (מערכות דרכים , תכניות אב לתחבורה וכו') .

3. כן גיאומטרי של דרכים ומסופים (מאפייני דרכים , תווי אנכי ואופקי , רוחב וכו') .

4. תפעול תנועה (התפעול היומיומי של מערכות דרכים , מסופים , חניונים וכו') .

5. ניהול תנועה ומנהלה (השפעה על התנועה באמצעים הנדסיים ומנהליים , כגון מדיניות חניה , העדפת תחבורה ציבורית וכו').

המרכיבים העקרוניים של התנועה :

1. הגורם האנושי : על מהנדס התנועה להביא בחשבון את מגבלותיו הפיסיולוגיות {ליקויי ראיה ושמיעה , ליקויים בכושר פיסי (כגון : תגובה , זריזות וכוח) וליקויים במיומנות פיסית }, מגבלותיו הפסיכולוגיות (כושר הסתגלות , משמעת , אחריות , עמידה בלחץ , נכונות להסתכן , כושר החלטה , יכולת למידה ושיתוף פעולה) , מגבלות ידע ומיומנות (הנהיגה היא מטלה מורכבת , ואף אם נראה שהיא נחלתם של מיליונים היא עדיין דורשת ידע , מיומנות , קואודינציה , כושר החלטה וכו'), מגבלות הולכי הרגל .

2. גורם הרכב : אף כי מהנדס התנועה אינו מתכנן כלי רכב עליו להתחשב במאפייני הרכב השונים כגון : מאפיינים סטטיים ( אורך , רוחב , גובה ורדיוס הסיבוב שלו וכן משקלו של הרכב). מאפיינים קינמטיים (מהירות הרכב והתאוצה שלו). מאפיינים דינמיים ( המאפיינים הקשורים בכוחות הפועלים על הרכב בין אלה כוח המנוע וכן הכוחות המעכבים כגון: כוח חיכוך של הצמיגים והכביש , התנגדות האוויר והחיכוך הפנימי ברכב .

3. גורם הדרך : החשוב מבין הגורמים שעליהם משפיע מהנדס התנועה , כולל כמה קבוצות שלפיהן נסווג את תכונות הדרך , אלו הן מבנה הדרך (הכוונה בעיקר למבנה הפנימי של המיסעה , שכבותיה וכו' . חשיבות מועטה לכך למהנדס התנועה , לעומת החיכוך והסימון שעל פני הדרך , שחשיבותם לתנועה רבה. מקדם החיכוך שבין הצמיגים והכביש חשוב במיוחד : מקדם החיכוך הוא היחס בין הכוח הנדרש להניע גוף במהירות קבועה על פני גוף אחר לבין הכוח הלוחץ את שני הגופים זה לזה. מקדם החיכוך אינו משתנה למעשה עם המהירות. מקדם החיכוך אינו תלוי במשקל הרכב : אם משקל הרכב עולה כפליים גם הכוח הנחוץ לגרור אותו במגביל למישור יגדל כפליים . מקדם החיכוך תלוי למעשה בתכונות שטח המגע שבין שני הגופים בלבד .מקדם החיכוך בכביש יבש 0.6-0.7 , מקדם חיכוך בכביש רטוב 0.3 , מקדם חיכוך בקרח או שמן 0.1 .למשל : רכב פרטי שמשקלו 800 ק"ג עומד על כביש יבש וארבעת גלגליו נעולים כדי לגרור אותו במהירות קבועה יידרש כוח של כ 500 ק"ג כיוון : שמקדם החיכוך בכביש יבש 0.6 * 800 = 480 ק"ג .

הגיאומטריה של הדרך : להתוויה הגיאומטרית של הדרך השפעה מכרעת על מכלול התנועה בדרך. למהנדס התנועה השפעה על קביעת ממדי הרוחב והתווי האופקי והאנכי של הדרך ומצד שני משפיעים אלה רבות על הסדרי התנועה הנחוצים בדרך אם אי אפשר לשנות אחדים מתנאי הדרך . אבזרי הדרך (תמרורים , תאורה בדרך ובסביבתה , מעקות , גדרות הפרדה והתקני תנועה ובטיחות אחרים .

למהנדס התנועה השפעה מכרעת ,וכמעט בלעדית, על בחירתם , מיקומם ואופן השימוש באבזרי הדרך , לשם הבטחת תנועה נוחה ובטוחה בדרך .

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

טרומפלדור בגליל-משנת 1913

סרט על אולטרה-סאונד תלת ממדי

ליקוי חמה 2009

טלסקופ החלל האבל

סגננות חשיבה ולמידה

הסכנה הגדולה הטמונה בעובש