איך בונים מצגת

יום שבת, 14 באוגוסט 2010

הרכב המנועי - מחזור ארבעה מהלכי בשיטת "אוטו"

פעולת מנוע בשריפה פנימית ארבעה מהלכי בשיטת "אוטו" מבוססת על מחזורי פעולה , שכל אחד מהם מסתיים תוך שני סיבובים של גל-ארכובה (720 מעלות) .

המחזור כולל את ארבעת המהלכים הבאים :

1 . מהלך היניקה . 2 . מהלך הדחיסה . 3 . מהלך הנפץ . 4 . מהלך הפליטה .

במחזור פעולת המנוע כל אחד מארבעת המהלכים הנ"ל הוא שלב נפרד , אך יחד עם זאת משתלב כל מהלך בקודם לו . כן מהווה כל מהלך שלב מכין למהלך הבא אחריו . שילוב זה קיים גם לגבי המהלך האחרון במחזור וכן לגבי המהלך הראשון במחזור .

בעת ירידת הבוכנה במהלך היניקה מנמ"ע לנמ"ת גדל החלל שמעל ראש הבוכנה . כתוצאה מכך נוצר הפרש בין הלחץ שבתוך הצילנדר ובין הלחץ האטמוספרי השורר מחוץ למנוע . הפרש הלחצים גורם לזרימת תערובת אוויר ודלק דרך פתח הנחשף על ידי שסתום היניקה לתוך הצילנדר . עם גמר מהלך היניקה נסגר שסתום היניקה .

הבוכנה , העולה במהלך הדחיסה מנמ"ת לנמ"ע דוחסת את התערובת שהוכנסה לתוך הצילנדר במהלך היניקה לחלל המכונה בשם " תא השריפה " . במשך מהלך הדחיסה סגורים שסתומי היניקה והפליטה .

לפני התחלת מהלך הנפץ מוצתת התערובת על ידי זיק חשמל . חום השריפה גורם להתפשטותם בלחץ רב של הגזים הבוערים . הלחץ הגבוה מניע את הבוכנה לאורך דפנות הצילנדר מנמ"ע לנמ"ת . האנרגיה המכנית הנוצרת מנוצלת לסיבוב גל הארכובה בשלשת המהלכים הנותרים ולשם הפקת כוח מהמנוע . במשך מהלך הנפץ סגורים שסתומי הפליטה והיניקה . במחזור עבודת המנוע מהלך הנפץ הוא המהלך העיקרי . יתר המהלכים ניזונים ממנו והם מהלכי עזר בלבד .

בעקבות עליית הבוכנה במהלך הפליטה מנמ"ת לנמ"ע שסתום הפליטה חושף פתח , דרכו נפלטים הגזים השרופים מהצילינדר . עם גמר מהלך הפליטה , מוכן הצילינדר לקבלת מטען חדש של תערובת .

בגמר מהלך הפליטה נסגר שסתום הפליטה , ומסתיים מחזור אחד של פעולת המנוע.

לשם פעולתו התקינה של המנוע יש הכרח בתיאום מלא בין פעולת הבוכנה ובין פעולת שני השסתומים לתיאום זה קוראים " תזמון השסתומים " .

בתיאור מחזור המהלכים של מנוע בנזין בשיטת "אוטו" הודגשו חמש נקודות אופייניות לפעולת מנוע זה :

1 . פתיחת שסתום היניקה .

2 . סגירת שסתום היניקה .

3 . ההצתה .

4 . פתיחת שסתום הפליטה .

5 . סגירת שסתום הפליטה .

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

טרומפלדור בגליל-משנת 1913

סרט על אולטרה-סאונד תלת ממדי

ליקוי חמה 2009

טלסקופ החלל האבל

סגננות חשיבה ולמידה

הסכנה הגדולה הטמונה בעובש