איך בונים מצגת

יום שבת, 6 ביוני 2009

בטיחות בעבודות חשמל :

התקנת כבלי חשמל במתח גבוה :

הגדרת "מתח גבוה" :

מתח גבוה מוגדר כמתח חשמלי העולה על 1,000 וולט בזרם חילופין , או על 1,500 וולט בזרם ישר , אך אינו עולה על 52 קילוולט בזרם חילופין או 74 קילוולט בזרם ישר .
התקנה , תחזוקה ובדיקה של כבל במתח גבוה על-ידי חשמלאי בלבד :
כבל במתח גבוה יותקן , יחובר , ייבדק ויתוחזק על-ידי חשמלאי בעל רישיון בלבד . אדם שאינו חשמלאי רשאי לבצע עבודות עזר (כגון חפירה והנחת הכבל) אם הוא פועל לפי הוראות חשמלאי ותחת פיקוחו הצמוד.

בדיקה ראשונית של הכבל :

כבל חשמל במתח גבוה ואבזריו ייבדקו בבדיקה ראשונית על-ידי חשמלאי לאחר התקנתם , ולפני ההפעלה הראשונית של המתקן החשמלי אליו הוא מחובר .

הגנה על כבל חשמל במתח גבוה :

כבל יוגן באופן יעיל בפני סכנות ופגיעות (כולל פגיעות מכניות , איכול , נזקי רטיבות וסיכוני קרינה וחום) , תוך הקפדה על סידורי הגנה נאותים . הכבל ואבזריו יתוחזקו ויישמרו במצב תקין .
ניתוק הכבל במקרה של ליקוי או פגם המהווה סכנה :
במקרה שנתגלו ליקוי או פגם בכבל המהווה סכנה לנפש או רכוש , ינותק הכבל ממתח מיד ולא יחובר מחדש עד שהפגם או הליקוי תוקן , והכבל נמצא כשיר לפעולה .

התקנות רשתות חשמל עיליות במתח של עד 1,000 וולט :

האחריות למילוי ההוראות חלה על מתקין הרשת , על בעלי הרשת ועל מפעיליה :

חובה השמירה על סעיפי התקנה חלה גם על מתקין הרשת וגם על בעלי הרשת או מפעיליה או מחזיקיה – הכל לפי העניין .

תכנון , התקנת , בדיקת ותחזוקת רשת חשמל על-ידי חשמלאי מוסמך בלבד :

רשת חשמל מוגדרת כמערכת מוליכים המותקנים על מבודדים או על כבל עילי . הרשת יכולה לכלול חלקים תת-קרקעיים , והיא כוללת את החיבור למבנה עד להדקי הכניסה למבטח שבכניסה למבנה . רשת חשמל צריכה להיות מתוכננת , מותקנת , נבדקת ומתוחזקת בידי חשמלאי מוסמך בלבד .

תכונות חשמליות ומכניות של רשת חשמל :

התקנה מפרטת תכונות שונות של הרשת , כולל הרכב מתכת המוליך (אלומיניום או נחושת וסגסוגותיהם) , גודל החתך המזערי של המוליכים , המיפתח בין סמכי הרשת , עמידה של המיתלה של המוליך במאמצי מתיחה בטמפרטורות שונות , הגובה מעל פני הקרקע (לפחות 4.5 מטרים מעל מגרשי ספורט ומקום שאינו עביר לכלי רכב , ומעל לכך היכן שרכב עובר) , וכן הטמפרטורות המירביות של הזרם המתמיד במוליך הרשת . בנוסף , מפרטת התקנה את נוהל קביעת המוליך , אופן חיזוקו , החיבור בין מוליכים מבודדים , התקנת גשר (חיבור בין שני מוליכים) , ומרחקים מזעריים בין מוליכים ללא בידוד . כן מתייחסת התקנה להתקנת הסתעפות , חיבור כבל או צרור לרשת , ומדדים מכאניים שונים לחומר הסמך , הצבתו ומאפייניו .

אסור שיהיה מגע בין מוליך לא מבודד ברשת לבין עץ :

הרשת צריכה להיות מותקנת כך שלא יהיה מגע בין מוליך לא מבודד שלה לעץ . אם הרשת הינה בכבל עילי או בצרור , מותר שיהיה לה מגע עם עץ .

הגנה על כבל או צרור של רשת המותקן בתוך מבנה על קיר :

כבל או צרור של רשת המותקן על קיר בתוך מבנה צריך שיהיה מוגן בפני פגיעות מכניות אפשריות . הגנה זו תסופק או על ידי אופן ההתקנה שימנע פגיעה , או על ידי כיסוי מגן העמיד בפני פגיעות .

הארקות והגנות בפני חישמול ברשת :

התקנה מפרטת את חובת ההגנה בפני חישמול החלה על רשת בהתאם לתקנת החשמל העוסקות בהארקות במתח עד 1,000 וולט .

הפסקת מתקן הנמצא לקוי ברשת :

אם נתגלו ליקויים ברשת , יש להפסיק את המיתקן או החלק הלקוי עד לתיקון התקלה , אלא אם התקלה איננה מהווה סכנה לנפש או לרכוש .

חובת בדיקה של רשת חדשה ובמקרה של שינויים יסודיים :

יש לבדוק רשת חדשה לפני הפעלתה , וכן אם הוכנסו בה שינויים יסודיים הקשורים לשינוי תוואי , הוספת סמכים , ושינוי חומר המוליכים או משקלם .

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

טרומפלדור בגליל-משנת 1913

סרט על אולטרה-סאונד תלת ממדי

ליקוי חמה 2009

טלסקופ החלל האבל

סגננות חשיבה ולמידה

הסכנה הגדולה הטמונה בעובש