איך בונים מצגת

יום שלישי, 25 במאי 2010

דיני תעבורה - רכב תפעולי , אזור רכב תפעולי

רכב תפעולי זה רכב כמשמעותו בפקודה למעט רכב פרטי ורכב ציבורי , אשר ניתן היתר להפעלתו באזור רכב תפעולי , אזור אשר בכניסה אליו וביציאה ממנו הוצב באישור תמרור א­ 43 המציין כניסה ויציאה מאזור רכב תפעולי .

רכב תפעולי פטור מחובת רישום ורישוי .

המפקח על רכב תפעולי , זה מי שרשות הרישוי מינתה בכתב להיות מפקח על רכב תפעולי , רשאי לתת היתר להפעלת רכב תפעולי שתוקפו עד שנה בתנאי שהרכב התפעולי נבדק על ידו ונמצא כשיר .

בעל , מפעיל או נהג של רכב תפעולי אשר לא ציית להוראות המפקח על הרכב התפעולי רשאי המפקח על רכב תפעולי לבטל או לשנות כל היתר שנתן לפני תום התקופה .

אישור נהיגה ברכב תפעולי חייב להתקיים שלשה תנאים :

1 . ניתן היתר להפעלתו על ידי המפקח על רכב תפעולי .

2 . בידי נוהג או מפעיל הרכב התפעולי רשיון נהיגה מתאים לסוג הרכב או היתר שניתן מאת המפקח על רכב תפעולי .

3 . לרכב התפעולי ניתן תעודת ביטוח בהתאם לפקודת ביטוח רכב מנועי .

לכל רכב תפעולי ינוהל כרטיס מעקב על ידי המפקח על רכב תפעולי ובו יצוינו פרטי הרכב , וכן תאריכים שבהם נערכה ביקורת תקופתית ברכב , תיקונים וכל פרט אחר שיראה לנכון .

באזור רכב תפעולי יקבע המפקח על רכב תפעולי את סידרי התנועה כגון : מהירות מרבית , מסלולי נסיעה ותמרורים . וכן יקבע את אמצעי הבטיחות שיש להתקינם ברכב התפעולי .

בעל ,מחזיק , מפעיל ונהג של רכב תפעולי חייב לקיים כל הוראה שנתן לו המפקח על רכב תפעולי לגבי הפעלתו של הרכב התפעולי .

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

טרומפלדור בגליל-משנת 1913

סרט על אולטרה-סאונד תלת ממדי

ליקוי חמה 2009

טלסקופ החלל האבל

סגננות חשיבה ולמידה

הסכנה הגדולה הטמונה בעובש